فهرست مطالب

 • Volume:3 Issue: 6, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/06/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مینا زارعی، صدیقه یزدان پناه* صفحات 289-296

  کیوی میوه ای است خوراکی با نام علمی Actinidia chinesis یا Actinidia deliciosa که از خانواده Actinidiacea است. این میوه حاوی ویتامین C است و یک منبع آنتی اکسیدان قوی می باشد. بالا بودن ویتامین C، فیبر رژیمی، ویتامین E ،K، فنول ها، ترکیبات فلاونوییدی و آنتی اکسیدانی در میوه کیوی باعث کاهش بیماری هایی چون سرطان، ناراحتی قلبی و عروقی می شود، همچنین مقاومت بدن را در برابر بسیاری از بیماری ها افزایش می دهد. هدف از این مطالعه استفاده از پودر کیوی در سطح 15% به منظور بررسی تغییرات پروتیین، درجه هیدرولیز، طول زنجیره پپتیدی، pH، افت پخت و ارزیابی حسی بر روی گوشت گوسفند به منظور ترد نمودن آن است. جهت تهیه تیمارها در ابتدا گوشت گوسفند را به قطعات مکعبی به ابعاد 3 سانتی متر توسط چاقو تبدیل کرده و آنها را به پودر کیوی آغشته کرده و در بازه های زمانی 4، 12 و 24 ساعت آزمون های عنوان شده بر روی آن انجام شد. نمونه شاهد گوشت خالص گوسفند در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون Paired-Sample T Test، تجزیه و تحلیل شدند. طبق نتایج حاصل شده با گذشت زمان (بعد از 24 ساعت) مقدار پروتیین، طول زنجیره پپتیدی و به طور معنی داری کاهش داشته است (0.05>p). درجه هیدرولیز و افت پخت به طور معنی داری افزایش داشته است (0.05>p). بالاترین امتیاز پذیرش کلی را تیمار گوشت حاوی پودر کیوی بعد از گذشت 24 ساعت نشان داد. با استفاده از پودر کیوی، بر اساس میزان استفاده از آنزیم اکتینیدین، میزان حلالیت پروتیین های گوشت افزایش می یابد و خصوصیت حسی و مکانیکی آن بهبود می یابد.

  کلیدواژگان: کیوی، گوشت گوسفند، خواص بافتی
 • آزاده گله داری، افسون شریعت* صفحات 297-308

  رهاسازی فلزات سنگین به دلیل ماندگاری در محیط زیست تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است. یکی از بهترین راه ها برای حذف فلزات سنگین استفاده از باکتری های مقاوم در برابر فلزات است. مطالعه حاضر با هدف جداسازی و شناسایی باکتریهای مقاوم در برابر فلزات سنگین از زباله های رودخانه خشک در شیراز انجام شد. در ابتدا، نمونه های آب و رسوب از ایستگاه هایی که بیشترین چشم انداز ورود به فاضلاب بیمارستانی و صنعتی در رودخانه خشک را داشتند، جمع آوری شد. شش نمونه باکتری بر اساس مقاومت در برابر فلزات سنگین انتخاب شدند. نمونه ها با خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی و تعیین توالی ژن 16S rRNA شناسایی شدند. حداقل غلظت بازدارندگی برای جدایه ها علیه کادمیوم، نیکل، کبالت، جیوه، کروم، روی، آهن و سرب تعیین شد. باکتریهای جدا شده شامل استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (R1)، باسیلوس سوبتیلیس (R2)، اشرشیاکلی (R3)، سودوموناس آیروژینوزا (R4)، پروتیوس میرابیلیس (R5) و پروتیوس ولگاریس (R6) بودند. سودوموناس آیروژینوزا، پروتیوس میرابیلیس، پروتیوس ولگاریس، اشرشیاکلی و باسیلوس سوبتیلیس بیشترین مقاومت را در برابر جیوه و سرب نشان دادند. همچنین ، تمام باکتریهای جدا شده، به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و استرپتومایسین مقاومت نشان دادند. همچنین ، مقاومت همزمان باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک و فلزات سنگین در سویه های جدا شده از رودخانه خشک در شیراز مشاهده شد. مقاومت باکتری ها در برابر فلزات سنگین ممکن است ابزاری مفید برای نظارت بر بسیاری از آلاینده های موجود در محیط باشد. بنابراین، جداسازی این باکتریها می تواند برای اصلاح فلزات از اکوسیستم های طبیعی در ایران استفاده شود.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، رودخانه خشک، باکتری های مقاوم، 16S rRNA
 • فوآد سعدی* صفحات 309-318

  هدف از انجام این مطالعه بدست آوردن پارامترهای آناتومی کره چشم در حالت طبیعی و سالم در بز نژاد نجدی به وسیله دستگاه اولتراسوند دوبعدی می باشد. چون در بیماری های مختلف همانند بیماری چشم صورتی در اثر التهاب حاصل از بیماری پارامترهای کره چشم دستخوش تغییراتی می شود. در این بررسی کره چشم بزهایی سالم با سن حدود 18-12 ماه از نژاد نجدی به وسیله یافته های حاصل از امواج اولتراسوند مورد ارزیابی قرار گرفت. تصاویر حاصل از تحقیق به وسیله پروب خطی 10 مگا هرتزی به صورت طولی انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که اندازه محور طولی کره چشم 0/3±19/8 میلیمتر، عمق اتاقک قدامی 0/16±1/82 میلیمتر، عمق اتاقک زجاجیه 0/15±9/45 میلیمتر، ضخامت دیواره شبکیه صلیبه ای 0/07±1/25 میلیمتر، قطر عدسی 0/25±7/45 و ضخامت قرنیه 0/01±0/45 میلیمترمی باشد. ابعاد مختلف اجزای کره جشم که در حالت طبیعی و سالم بدست آمد در یک جدول قراد داده شده تا دامپزشکان در بیماری های مختلف چشم از آن به عنوان یک مرجع جهت تشخیص بیماری های چشم استفاده کنند.

  کلیدواژگان: اکوبیومتریک، اولتراسونوگرافی، بز نجدی، چشمی
 • پرهام ارجمند*، علی نوشاد، راضیه منصوری صفحات 319-332

  با داشتن دانش کم یا هیچ گونه آگاهی در مورد بهداشت حیوانات ، تغذیه ، فرآیند تولید و روش های تولید مثل ، و بدون داشتن یک برنامه و برنامه علمی دستیابی به سود اقتصادی مطلوب کاملا غیرممکن است. پارامترهای زیادی در تحقیقات دامداری اخیر وجود دارد که شرایط را تعیین می کند و اطلاعات حیاتی در مورد سلامت دام را ارایه می دهد. جمع آوری این اطلاعات دامدار را قادر می سازد تا در صورت لزوم کار درستی انجام دهد. جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها می تواند یک کار چالش برانگیز باشد. بنابراین ، ایجاد یک سیستم نظارت قادر به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت خودکار می تواند بسیار مفید باشد. این مقاله توسعه سیستم پرورش اسبها را با استفاده از پارامترهای تغذیه ای ، درجه حرارت بدن ، سطح فعالیت و جویدن اسب بررسی می کند. جمع آوری و ارزیابی داده ها با استفاده از سیستم دامپروری ممکن است به پرورش دهندگان کمک کند تا تاثیرات آن را در پرورش اسب تعیین کنند.

  کلیدواژگان: سیستم کشاورزی، دام، داده کاوی، فرآیند محلی، پایگاه داده
 • امیراشکان مهجور*، محمدمهدی هادی پور صفحات 333-342

  این مطالعه به منظور شناسایی ضایعات پاتولولوژیک آسیت در مرغ های گوشتی در شهرستان کازرون انجام شد. یه این منظور یک صد مرغ گوشتی از ده گله مختلف که علاثم بالینی آسیت را نشان می دادند جدا شده و با مرغ های گوشتی بدون علایم آسیت از همان گله مورد مقایسه قرار گرفتند. میزان بالای مایع در محوطه شکمی به همراه بزرگ شدن بطن راست قلب و همچنین تورم کلیه و کبد در هنگام کالبد گشایی در مبتلایان به آسیت مشاهده شد. ضایعات بارز در دید میکروسکوپی احتقان و ادم در کبد، احتقان و ادم همراه با آتلکتازی و اتساع برونشها و وجود توده های غضروفی و استخوانی در ریه بود.موارد دیگر میکروسکوپی مشاهده شده شامل نفوذ سلولهای تک هسته ای در طحال و وجود نکروز، احتقان و نفوذ سلول های تک هسته ای در روده بود.

  کلیدواژگان: بالینی، جوجه های گوشتی، سندروم آسیت، دید ماکروسکوپی، هیستوپاتولوژی
 • مهراد شریعتی، سعید خاتم ساز* صفحات 343-353

  کادمیوم یک فلز سنگین با اثرات سمی بر اندام های مختلف از جمله کبد، کلیه ها و بیضه ها است. در مطالعه حاضر ، اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی میوه سپستان (Cordia myxa) در آزمایش های عملکردی کبد و همچنین تغییرات بافت شناسی آن به دنبال مسمومیت با کلرید کادمیوم در موش های صحرایی نر بالغ بررسی شد. 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 6 گروه 8 تایی به شرح زیرتقسیم شدند: گروه کنترل که هیچ ترکیبی دریافت نکردند،گروه شاهد یک، 2 میلی گرم کلرید کادمیوم و گروه شاهد دو، 125 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی سپستان دریافت کردند. گروه تجربی 1، 2 و 3 به دنبال 14 روز تجویز 2 میلی گرم بر کیلوگرم کلرید کادمیم، به ترتیب 125، 250 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره را به مدت 21 روز، دریافت کردند. در پایان دوره 35 روزه، خونگیری انجام و برای اندازه گیری غلظت سرمی ALT ،AST و ALP استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آنووا و توکی در سطح P≤0.05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میانگین سطح سرمی ALP ،ALT و AST افزایش معنی داری در گروه شاهد 1 نسبت به کنترل و گروه شاهد 2 نشان داد. برعکس، میانگین غلظت ALP ،ALT و AST در گروه آزمایش دریافت کننده عصاره (500 میلی گرم در کیلوگرم) به علاوه کلرید کادمیوم نسبت به گروه دریافت کننده کلرید کادمیوم به تنهایی، کاهش معنی داری نشان داد. به طور کلی نتیجه گیری می شود که عصاره میوه سپستان اثر محافظتی قابل توجهی در برابر سمیت کبدی ناشی از کلرید کادمیوم دارد.

  کلیدواژگان: آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کلرید کادمیوم، گیاه سپستان، موش نر بالغ
|
 • Mina Zarei, Sedigheh Yazdanpanah* Pages 289-296

  Kiwi (Actinidia chinensis planch or Actindia deliciosa) is a climbing vine with fuzzy edible fruit belonging to the actinidiacea family. The high levels of vitamin C, E and K, dietary fibers, phenols, flavonoids, and antioxidants present in the green meat of kiwi fruit can reduce the risk of different disorders such as cancer and cardiovascular disease. It also increases resistance to many other diseases. The aim of this study was to evaluate the possible effects of 15% kiwi powder on protein changes, degree of hydrolysis, peptide chain length, pH, cooking loss, and sensory evaluation of sheep meat to tender it. To prepare the meat for treatment, it was cut into 3 cm cubic pieces by a clean knife and immersed in kiwi powder mixture. It was subjected to different tests at time periods of 4, 12 and 24 hours. The control sample was untreated pure sheep meat pieces. The results were analyzed by SPSS software and paired-sample T Test. According to the findings, protein content and peptide chain length decreased significantly with time (p<0.05), while the degree of hydrolysis and cooking loss increased significantly (after 24h) (p<0.05). The highest general acceptance score was for the 24-hour treatment. By adding kiwi powder, based on the amount of actinidine enzyme present, the solubility level of meat proteins increases and its sensory and mechanical properties are improved.

  Keywords: Kiwi, Sheep meat, Texture properties
 • Azadeh Galedari, Afsoon Shariat* Pages 297-308

  Heavy metal release is a serious threat to public health because of its persistence in the environment. One of the best ways to remove heavy metals is to use resistant bacteria to metals. The current study was aimed to isolate and identify heavy metal resistant bacteria from the wastes of the Khoshk River in Shiraz, Iran. First, water and sediment samples were collected from stations which had the highest prospect of entering hospital and industrial wastewater in the Khoshk River. The six isolates were selected based on heavy metal resistance. Isolates were identified by morphological and biochemical characteristics and 16S rRNA gene sequencing. The minimal inhibitory concentration for isolates against cadmium, nickel, cobalt, mercury, chromium, zinc, iron and lead was determined. These isolates included Staphylococcus epidermidis (R1), Bacillus subtilis (R2), Escherichia coli (R3), Pseudomonas aeruginosa (R4), Proteus mirabilis (R5) and Proteus vulgaris (R6). Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Escherichia coli and Bacillus subtilis were shown the highest resistance to mercury and lead. Also, all isolates were resistance to antibiotics Tetracycline and Streptomycin. Therefore, co-resistance of bacteria to both antibiotic and heavy metals was detected in the strains isolated from Khoshk River in Shiraz. The resistance of bacteria against heavy metals may offer a beneficial tool for monitoring of many pollutants in the environment. Thus, these bacterial isolates can be used for the remediation of metals from the natural ecosystems in Iran.

  Keywords: Heavy metals, Khoshk river, Resistant bacteria, 16S rRNA
 • Foad Sadi* Pages 309-318

  The aim of this study was to determine intraocular anatomical parameters of the Najdi goat in normal state using ultrasonographic images. Since intra ocular parameters undergo changes by inflammation induced by different eye diseases, Knowledge of the dimensions of ocular components and their normal range is essential for better understanding of clinical vision disorders. Ocular echobiometric inspection was carried out on 12-18 months old healthy Najdi breed goats. Ultrasonographic images were obtained by a 10MHz linear probe in the sagittal plane. The ocular echobiometric measurement revealed the following: axial globe length (AGL) 19.8±0.3mm, anterior chamber depth (ACD) 1.82±0.16mm, vitreous chamber depth (VCD) 9.45±0.15mm, sclera retinal rim thickness (SRT) 1.25±0.07mm, lens thickness (LT) 7.45±0.25mm and corneal thickness (CT) 0.45±0.01mm. The estimated dimensions of the normal ocular components obtained in this study are presented in a table to be used by veterinarians in the diagnosis of goat ocular diseases.

  Keywords: Ocular, Najdi goat, ultrasonographic, echobiometric
 • Parham Arjmand*, Ali Noshad, Razieh Masoodi Pages 319-332

  With less or no knowledge regarding animal health, nutrition, production process, and reproduction procedures, and without a scientific plan and program achieving a desired economic profit is absolutely impossible. There are many parameters involved in recent animal husbandry investigations, which determine the conditions and present vital information about the health of animal. Collecting this information enables the rancher to do the right thing when needed. Collecting and analyzing data can be a challenging task. Therefore, developing a monitoring system able to collect and analyze data automatically can be very useful. This article investigates the development of a livestock farming system for horses using nutritional parameters, body temperature, activity level and horse chewing. Collecting and evaluating data using livestock farming system may help the breeders to determine its effects on horse husbandry.

  Keywords: farming system, livestock, data mining, local process, data base
 • Amir Ashkan Mahjoor*, MohammadMehdi Hadipoor Pages 333-342

  This study was conducted to determine the pathology of ascites syndrome in Kazeoon and Shiraz province south of Iran. One hundered broiler chickens from 10 different farms showing clinical signs of ascites syndrome were compared with normal broilers from same farms. Postmortem examination revealed presence of fluid in the abdominal cavity, enlargement of right ventricle of the heart and swelling of the liver and kidney. Histopathology revealed congestion and edema in the liver, congestion and myofibril degeneration in the heart, congestion and edema of the parenchyma accompanied with atelectasis and extensive dilatation in tertiary bronchus with cartilaginous mass and primary stages of ossification in the lung, heavy mononuclear cell infiltration in the spleen and necrosis, congestion, heavy infiltration of mononuclear cell in the intestine were the main features observed in ascetic broilers.

  Keywords: Broiler chickens, Clinical, Gross, Histopathological, Natural ascites syndrome
 • Mehrdad Shariati, Saeed Khatamsaz* Pages 343-353

  Cadmium is a heavy metal with toxic effects on various organs, including liver, kidneys and testicles. In the present study, the protective effects of hydro alcoholic extract of sebestan (Cordia myxa) fruit on hepatic functional tests as well as its histological changes following cadmium chloride toxicity were investigated in adult male rats. 48 adult male Wistar rats were divided into 6 groups of 8, as follows: The Control group, the sham group I received 2 mg/kg cadmium chloride, the sham group II received 125 mg/kg hydro alcoholic extract of sebestan fruit, the experimental group I, II and III received 125, 250 and 500 mg/kg extract for 21 days respectively followed by 14 days of 2mg/kg cadmium chloride administration. At the end of the 35-day period, blood samples were obtained and used for measuring serum concentrations of ALT, AST and ALP. The results were statistically analyzed using SPSS software, and ANOVA and Tukey tests; and P≤0.05 was considered statistically significant. Mean serum levels of ALP, ALT and AST showed a significant increase in the sham I compared to the control and the sham II. Conversely, the mean concentrations of ALP, ALT and AST in the experimental group receiving Cordia extract (500 mg/kg) plus cadmium chloride showed a significant decrease relative to the group receiving cadmium chloride alone. It is concluded that Cordia fruit extract has a significant protective effect against liver toxicity induced by cadmium chloride.

  Keywords: Cordia myxa, Cadmium chloride, ALP, ALT, AST, Adult male rat