فهرست مطالب

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال هشتادم شماره 8 (پیاپی 259، آبان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • بهناز ورامینیان*، مرضیه قلمکاری، طیب رمیم، معصومه روحانی نسب صفحات 599-604

  متاستازهای پوستی ناشی از سرطان پستان معمولا در مراحل پیشرفته تری از سیر بیماری رخ می دهند ولی گاهی اوقات ممکن است به صورت اولین تظاهر بالینی سرطان پستان یا اولین شواهد عود تومور پیشین باشند. این تظاهرات به طور قابل توجهی میزان بقا را کاهش می دهند. متاستاز پوستی ناشی از سرطان پستان تظاهرات متفاوتی دارد. متداول ترین تظاهرات ندول ها هستند. این ندول ها نرم، گرد یا بیضی، متحرک، محکم و دارای بافت الاستیکی هستند و می توانند منفرد یا متعدد باشند، اغلب به رنگ گوشتی هستند، اما می توانند به رنگ قهوه ای، سیاه مایل به آبی، صورتی تا قرمز قهوه ای نیز باشند. تشخیص افتراقی شامل لنفوم پوستی، انفیلتراسیون لکوسیت ها داخل پوست و متاستاز پوستی می باشد. ضایعات متاستاتیک پوستی غالبا به اشتباه به عنوان ضایعات خوش خیم تشخیص داده می شوند. شناخت سریع آنها برای جلوگیری از درمان طولانی مدت ضدالتهابی که تشخیص صحیح را به تاخیر می اندازد، مهم است. بنابراین، برای رد کردن متاستاز، باید ضایعات غیرمعمول یا ندولار در بیمارانی که سابقه بدخیمی سیستمیک یا مشکوک به بدخیمی دارند را برای بیوپسی مدنظر قرار داد. متاستاز پوستی معمولا نشانه ای از بیماری گسترده است و ممکن است در بیشتر موارد قابل درمان نباشد. گزینه های درمانی شامل درمان های سیستمیک و/یا موضعی هستند. متاستازهای پوستی گسترده، به درمان سیستمیک نیاز دارند. برای متاستازهای ضخیم تر پوست، پرتودرمانی، برش (Resection) جراحی یا الکتروشیمی، به صورت مونوتراپی و یا ترکیبی اندیکاسیون دارد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، متاستاز، درمان سیستمیک، درمان موضعی
 • کیهان مصطفوی*، فریبا قربانی، مجتبی مخبر دزفولی، مهدیه حضرتی، احسان علی بیگی، نفسیه محمدی زاده صفحات 605-610
  زمینه و هدف

  مسایل اخلاقی پیوند اعضا به تازگی به کرات مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به آمار بالای مرگ ومیر بیماران در لیست انتظار پیوند، از مهمترین چالش های اخلاقی پیوند اعضا، کمبود ارگان های پیوندی و روش های حل این معضل می باشد.  

  روش بررسی

  در این پژوهش به صورت مرور مقالات به بررسی ملاحظات اخلاقی مورد نیاز در استفاده از موارد مرگ قلبی جهت تامین عضو در ایران پرداخته شده است.

  یافته ها:

   بسیاری از اقدامات انجام شده جهت افرایش تعداد ارگان های فراهم آوری شده از موارد مرگ مغزی در دنیا هنوز نتوانسته فاصله میان عرضه و تقاضا را در پیوند اعضا کمتر نماید. از این رو از سال های 1980 برنامه پیوند اعضا از مرگ قلبی (Non-heart-beating donor) دهندگان با ایست قلبی برگشت ناپذیر در دنیا مجددا مورد بازنگری و استفاده قرار گرفت. براساس دسته بندی ماستریت (Maastricht classification) ، دهندگان ایست قلبی در دو دسته کلی کنترل نشده و کنترل شده جای می گیرند. گروه اهدای عضو ایتالیا تیپ شش یا دهندگان با جریان خون غیرطبیعی که روی  Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) هستند را اخیرا معرفی کرده است .در خصوص فراهم آوری اعضا از اهداکنندگان بدون ضربان قلب، ملاحظات اخلاقی زیادی وجود دارد که هم شامل دهنده و هم شامل گیرنده پیوند می باشد، از این رو با توجه به اینکه شرایط بالینی دهنده مرگ مغزی در بعضی مواقع بسیار ناپایدار است، پیش از اهدای عضو ممکن است قلب دچار ایست شود. در این موارد امکان برداشت عضو پس از بروز وضعیت مرگ قلبی در دهنده ای که مرگ مغزی بوده، وجود دارد.

  نتیجه گیری:

   لازم است ملاحظات اخلاقی لازم در خصوص اهدای عضو از موارد مرگ قلبی تدوین و قوانین لازم تصویب گردد.

  کلیدواژگان: مرگ قلبی، مرگ مغزی، اخلاق، اهدا کننده عضو بدون ضربان قلب، پیوند اعضا
 • فریبا نصیرایی*، لیدا گروسی، شبنم توفیقی، بهناز مولایی صفحات 611-617
  زمینه و هدف

  تست های تشخیصی سلامت جنین ابزاری برای کاهش بروز عوارض و مرگ نوزادی می باشند، با این وجود ارزش تشخیصی آنها در ارتباط با پیامدهای مختلف همچنان مورد بحث است. این مطالعه با هدف بررسی ارزش تست بیوفیزیکال پروفایل و شاخص سونوگرافیک CPR در پیش بینی روش زایمان و پیامدهای نامطلوب نوزادی حین تولد انجام شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی 70 نفر خانم باردار ترم (41-37 هفته) کاندید ختم بارداری مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله موسوی زنجان از آبان 1399 تا خرداد 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انتخاب مادران براساس معیارهای ورود، به صورت دردسترس، تست بیوفیزیکال پروفایل (BPP) و شاخص سونوگرافیک CPR انجام شد. سپس روش زایمان، وزن نوزاد، آپگار دقیقه پنجم، نیاز به احیا و بستری نوزادان در NICU در هر مورد ثبت شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون Student’s t-test, Mann-Whiteny U test و منحنی ROC در SPSS software, version 22 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) استفاده شد (05/0≤p).

  یافته ها:

   در این مطالعه میانگین سن بارداری شرکت کنندگان 1/11±56/38 هفته بود. براساس داده ها، بین CPR و نیاز نوزاد به احیا و بستری در (021/0NICU (P= همچنین نمره آپگار (042/=P) ارتباط آماری معناداری وجود داشت. با این وجود بین CPR و روش زایمان، سن بارداری و وزن نوزاد حین تولد ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد. امتیاز BPP نیز با هیچکدام از پیامدهای مورد بررسی ارتباط معناداری نداشت.

  نتیجه گیری: 

  به نظر می رسد بررسی CPR در حوالی زایمان می تواند در پیش بینی وضعیت نوزاد بلافاصله پس از تولد و آمادگی کادر درمان برای انجام اقدامات فوری مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: آپگار، نسبت شریان مغزی به نافی، سونوگرافی داپلر، امتیاز بیوفیزیکال پروفایل جنین، بستری در بیمارستان، روش زایمان، احیای نوزاد
 • محمود پرهام*، داود اولاد دمشقی، حسین ثقفی، اعظم سربندی فراهانی، سعید کریمی مطلوب، رسول کریمی مطلوب صفحات 618-624
  زمینه و هدف

  کمبود ویتامین B12 به دلیل تداخل با جذب آن، از شناخته شده ترین اختلالات ناشی از مصرف طولانی مدت متفورمین است.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی از خرداد تا مهر 1396 در بیمارستان شهید بهشتی قم بر روی 60 بیمار دیابتی نوع دو با سابقه دیابت به مدت یک تا دو سال و مصرف متفورمین به میزان g 1-2 انجام گرفت. بیماران به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. گروه مداخله متفورمین را به همراه روزانه g 1 کربنات کلسیم و گروه کنترل فقط متفورمین دریافت کردند. در دو گروه سطح ویتامین B12 بیماران پیش از شروع مداخله و پس از سه ماه اندازه گیری شد.

  یافته ها:

   بین دو گروه از نظر جنسیت اختلاف وجود داشت و بین میانگین سنی در دو گروه اختلاف معناداری مشاهده نشد. میانگین سطح ویتامین B12 پیش از دریافت کلسیم در گروه A (مداخله) کمتراز گروه B (کنترل) بود (036/0=P) و پس از دریافت کلسیم سطح ویتامین B12 در گروه مداخله افزایش یافت (002/0=P) و در گروه کنترل سطح ویتامین B12 کاهش یافت (030/0=P)، میزان نوروپاتی در پرسشنامه میشیگان، قسمت شرح حال در هر دو گروه مداخله و کنترل با اختلاف معناداری کاهش پیدا کرد، ولی قسمت معاینه در گروه مداخله با اختلاف معناداری کاهش پیدا کرد (006/0=P) و در گروه کنترل اختلاف معناداری در قسمت معاینه در نوروپاتی نداشت (2/0=P).

  نتیجه گیری: 

  مصرف خوراکی کلسیم به صورت روزانه ، باعث افزایش سطح ویتامین B12 در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شد و شاید کلسیم بتواند کاهش سطح سرمی ویتامین B12 ناشی از مصرف متفورمین در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو را تعدیل کند.

  کلیدواژگان: کلسیم، دیابت نوع دو، متفورمین، ویتامین B12
 • حسن بسکابادی*، مریم ذاکری حمیدی صفحات 625-632
  زمینه و هدف

  سپسیس نوزادی یک عفونت باکتریایی سیستمیک شدید است که بر پیش آگهی نوزادان نارس اثر می گذارد. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی پیش آگهی کوتاه مدت عفونت نوزادی انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی روی 729 نوزاد پره ترم مشکوک به عفونت در بخش نوزادان بیمارستان قایم (عج) مشهد طی خرداد 1394 تا خرداد 1400 با نمونه گیری در دسترس انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، چک لیست پژوهشگر ساخته شامل مشخصات نوزادی (سن حاملگی، وزن هنگام تولد، نمره آپگار دقیقه اول و پنجم، وضعیت موقع ترخیص) و یافته های آزمایشگاهی (تعداد گلبول های سفید و پلاکت ها، C-reactive Protein و کشت خون و مایع مغزی نخاع) بود. پیش آگهی نوزادی از نظر مرگ یا ترخیص بین نوزادان دارای عفونت قطعی و بدون آن، مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها:

   براساس نتایج این مطالعه وزن کم هنگام تولد و سن حاملگی کمتر و نمره آپگار پایین تر ریسک مرگ نوزادی را افزایش می دهد. حدود یک پنجم نوزادان با عفونت قطعی فوت کردند. مرگ ناشی از عفونت حدود پنج برابر گروه نوزادان ترخیص شده بود. 44% از نوزادان مبتلا به سپسیس زودرس و 40% از نوزادان مبتلا به سپسیس دیررس فوت شدند. در موارد مرگ نوزادی ناشی از سپسیس، شایعترین عامل عفونی گرم منفی، آسینتوباکتر و شایعترین عامل عفونی گرم مثبت، انتروکوک بوده است.

  نتیجه گیری:

   عفونت قطعی نوزادان، پیش آگهی آنها را بدتر می کند. به طوری که خطر مرگ نوزادان نارس را پنج برابر افزایش می دهد. احتمال مرگ در مننژیت بیش از سپسیس و در سپسیس زودرس بیش از دیررس و در سپسیس ناشی از گرم منفی بیشتر از گرم مثبت می باشد.

  کلیدواژگان: مرگ، باکتری گرم منفی، باکتری گرم مثبت، میکروارگانیسم، نوزاد، نارسی، پیش آگهی، سپسیس
 • سارگل موقرنژاد، مریم جوادیان، هدی شیرافکن، شهلا یزدانی* صفحات 633-641
  زمینه و هدف

  هدف از انجام این مطالعه یافتن علل عدم موفقیت زایمان طبیعی در حاملگی ترم دیررس بود که می تواند برای اداره ی زایمان در این مادران باردار و طرح راهکار برای افزایش زایمان طبیعی سودمند باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی در جامعه زنان باردار با حاملگی ترم دیررس بیش از 41 هفته و با انتخاب 148 نفر مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی بابل طی فروردین 1397 الی اسفند 1398 انجام شده است. سن مادر، شاخص توده بدنی، سن بارداری، تعداد بارداری و زایمان، مدت بستری، وضعیت و روش آمادگی سرویکس برای ختم بارداری از پرونده بیماران استخراج و ثبت شد. اطلاعات در دو گروه روش ختم بارداری (زایمان طبیعی و سزارین) مورد مقایسه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از SPSS software, version 22 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA)، Chi-square test، Student’s t-test و Fitting logistic regression models صورت گرفت. 05/0<p معنادار تلقی گردید.

  یافته ها: 

  در این بررسی 167 زن باردار با حاملگی ترم دیررس مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی زنان باردار برابر 98/5±03/26 سال بود. متغیر نمره بیشاپ (Bishop score) بالا با نسبت شانس 44/0، فاکتور پیشگیری کننده برای زایمان سزارین به شمار می رود (001/0=P). شاخص توده بدنی بالاتر نیز به عنوان ریسک فاکتور زایمان سزارین شناخته شده است (01/0=P) به طوری که به ازای هر واحد افزایش در نمره بیشاپ شانس زایمان سزارین 56% کاهش می یابد و به ازای هر واحد افزایش BMI، شانس سزارین 9% افزایش می یابد.

  نتیجه گیری: 

  مطالعه نشان داد نزدیک نیمی از موارد حاملگی های دیررس منجر به زایمان طبیعی می شوند. BMI بالا احتمال زایمان طبیعی در حاملگی های ترم دیررس را کاهش می دهد. اما نمره بیشاپ بالاتر می تواند در موفقیت زایمان طبیعی موثر باشد.

  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، سزارین، حاملگی ترم دیررس
 • حمیدرضا شتابی*، خسرو نقیبی، علیرضا پیمان، حامد نوروزی صفحات 642-649
  زمینه و هدف

  برای بهبود کیفیت آرامبخشی در پروسیجرهای مختلف داروهای مختلفی به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر استفاده شده اند، اما تاکنون روش دارویی که مورد توافق متخصصان بیهوشی باشد ارایه نشده است. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی و ایمنی کتامین داخل بینی درمقایسه با کتامین وریدی در جراحی کاتاراکت بود.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی آینده نگر تصادفی شده از آذر 1397 لغایت اسفند 1398 در بیمارستان فیض اصفهان بر روی 90 بیمار بالای 18 سال کاندید جراحی کاتاراکت در در دو گروه دریافت کننده کتامین mg/kg 1 به صورت داخل بینی (INK) یا وریدی (IVK) انجام شد. 10 دقیقه پیش از شروع جراحی، درگروه INK کتامین و در گروه IVK سالین داخل بینی تجویز شد. دو دقیقه پیش از شروع جراحی در گروه INK نرمال سالین و در گروه IVK کتامین وریدی تجویز شد. بیماران حین پرپ و درپ میدازولام mg/kg 04/0 وریدی دریافت کردند. کیفیت آرامبخشی و بی دردی، علایم حیاتی، رضایت بیمار و پزشک و عوارض جانبی در زمان های مطالعه ثبت شد. داده ها با استفاده از SPSS software, version 23 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) مورد آنالیز قرار گرفت.

  یافته ها:

   در این مطالعه 90 نفر که 53 نفر (9/58%) از آنها مرد بودند وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران 6/10±5/61 بود. دو گروه تفاوت معناداری از نظر جنس (696/0=P)، سن (960/0=P)، وزن (212/0=P)، قد (632/0=P)، بیماری زمینه ای (094/0=P) و نوع بیماری زمینه ای (090/0=P) نداشتند. دو گروه از نظر میانگین تعداد ضربان قلب (77/0P=)، میانگین فشارخون شریانی (13/0=P) و میانگین اشباع اکسیژن خون (58/0=P)، میزان رضایتمندی بیمار (470/0=P) و جراح (115/0=P)، شدت درد (506/0=P)، سطح آرامبخشی (477/0=P) و عوارض جانبی (221/0=P) تفاوت معناداری نداشتند.

  نتیجه گیری: 

  تجویز کتامین به صورت داخل بینی در مقایسه با تجویز وریدی کتامین فراهم آورنده آرامبخشی و پاسخ قلبی-عروقی مشابه می باشد. تجویز کتامین به صورت داخل بینی روشی غیرتهاجمی ایمن و موثر با کاربرد آسان است می تواند جایگرینی مناسب برای تجویز وریدی باشد.

  کلیدواژگان: کاتاراکت، کتامین، داخل بینی، وریدی
 • بهزاد ناظم رعایا*، ثمین جهان بین صفحات 650-659
  زمینه و هدف

  در طی برونکوسکوپی می توان از داروهای آرامبخش مانند پروپوفول، کتامین و بنزودیازپین ها استفاده کرد. هدف ما مقایسه تاثیر آرامبخشی کتامین-میدازولام و کتامین-دکسمدتومیدین در برونکوسکوپی بود.

  روش بررسی

  این یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که از آبان 1399 تا فروردین 1400 بر روی 60 بیمار انجام شد. گروه کتودکس، mg/kg 1 کتامین و µg/kg 1 دکسمدتومیدین طی 10 دقیقه دریافت کردند و انفوزیون mg/min 5/0 کتامین و µg/kg 5/0 دکسمدتومیدین برقرار شد. گروه کتومید (Ketomid)، mg/kg 1 کتامین و mg 5/2 میدازولام طی 10 دقیقه دریافت کردند و mg/min 5/0 کتامین و µg/kg/min 1 میدازولام انفوزیون گردید. فشارخون، ضربان قلب، درصد اشباع اکسیژن و درد مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین میزان آرامبخشی براساس یک معیار پنج امتیازی از یک تا پنج ثبت گردید. داده های به دست آمده در SPSS software, version 26 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) وارد شد. برای مقایسه داده ها بین خطوط زمانی مختلف و همچنین گروه های مختلف از Independent samples t-test و آزمون های اندازه گیری مکرر استفاده شد. 05/0P< به عنوان آستانه معناداری در نظر گرفته شد.

  یافته ها: 

  کتودکس زمان آرامبخشی بیشتر (001/0<p) و ریکاوری کوتاه تری (001/0<p) از کتومید داشت. تفاوت معناداری بین فشارخون، ضربان قلب و میزان درصد اشباع اکسیژن بین گروه ها وجود نداشت (05/0<P). در گروه کتودکس نسبت به کتومید در 20 دقیقه (04/0=P) و 30 دقیقه (001/0P) پس از عمل میزان درد کمتر بود.

  نتیجه گیری:

   کتودکس نسبت به کتومید آرامبخشی بیشتر، ریکاوری و درد کمتر داشت از این رو استفاده از آن در برونکوسکوپی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: دکسمدتومیدین، برونکوسکوپی فیبراپتیک، کتامین، میدازولام، آرامبخشی
 • ماندانا رضایی، نادر صدری اقدم، محمود رضا آذغانی، فریبا قادری، حکیمه آدی گوزلی* صفحات 660-669
  زمینه و هدف

  روش مرسوم اندازه گیری قدرت عضلانی جهت تخمین آسیب های ورزشی اندام تحتانی در ورزشکاران و نیز طراحی پروتکل های پیشگیری از آسیب، روش دینامومتری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر وضعیت مفصل ران بر شاخص های دینامومتری مفصل زانو در ورزشکاران فوتبال و دومیدانی بود.

  روش بررسی

  44 ورزشکار مرد (فوتبال=22 و دومیدانی=22) با نمونه گیری غیراحتمالی ساده وارد این مطالعه توصیفی-تحلیلی شدند. شاخص های دینامومتری مفصل زانو شامل حداکثر گشتاورهای فلکسوری و اکستانسوری، طول بهینه، زاویه کراس اور و نسبت های تعادل عملکرد عضلانی در سرعت 60 درجه بر ثانیه و در دو وضعیت نشسته و خوابیده (با توجه وضعیت مفصل ران) در دو گروه ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شدند. این مطالعه در آزمایشگاه بیومکانیک دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (از مهر 1398 تا مهر 1399) اجرا شد.

  یافته ها: 

  اثر متقابل گروه و وضعیت مفصل ران در شاخص ها معنادار نشد (05/0<P). میزان گشتاور کانسنتریک و اکسنتریک اکستانسوری و فلکسوری و نسبت مرسوم فلکسوری به اکستانسوری در وضعیت نشسته به صورت معناداری بیشتر از وضعیت خوابیده بود. طول بهینه فلکسوری در وضعیت خوابیده بیشتر از نشسته و زاویه کراس اور در وضعیت خوابیده کمتر از وضعیت نشسته بود (05/0>P). وضعیت مفصل ران بر روی نسبت عملکردی فلکسوری به اکستانسوری تاثیری نداشت (05/0<P). شاخص های دینامومتری بین دو گروه فوتبال و دومیدانی نیز با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند (05/0<P).

  نتیجه گیری:

   یافته های مطالعه حاضر اهمیت وضعیت دهی مفصل ران را در اندازه گیری قدرت عضلانی مفصل زانو در ورزشکاران فوتبال و دومیدانی نشان می دهد که می تواند بر طراحی تمرینات تقویتی در ورزشکاران و تخمین میزان آسیب های ورزشی اثرگذار باشد.

  کلیدواژگان: فوتبال، مفصل ران، مفصل زانو، دینامومتر قدرت عضلانی، دومیدانی
 • فاطمه غفاری، شهرام آگاه، شیوا ایرانی، مرجان مخترع، علی محمد علیزاده* صفحات 670-678
  زمینه و هدف

  سرطان معده از دلایل اصلی مرگ ومیر ناشی از سرطان در سراسر جهان به شمار می رود. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک و پاتولوژیک بر میزان بقاء بیماران مبتلا به سرطان معده انجام شد.

  روش بررسی

  در مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر، 56 بیمار مبتلا به سرطان معده، از مهر 1395 تا مهر 1396، مراجعه کننده به بیمارستان های رسول اکرم (ص) و امام خمینی (ره) شهر تهران وارد مطالعه و به مدت پنج سال پیگیری شدند. میزان بقاء بیماران با استفاده از روش کاپلان مایر محاسبه گردید. برای تعیین ارتباط عوامل دموگرافیک و پاتولوژیک بر میزان بقاء بیماران، نظیر جنس، سن، محل تومور، نوع و درجه تمایزیافتگی تومور، متاستاز، مرحله بیماری و عفونت هلیکوباکتر پیلوری، از آزمون لگ- رتبه (Logrank test) و مدل رگرسیون کاکس (Cox regression model) استفاده شد. داده ها توسط SPSS software, version 22 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) و در سطح معنادار 05/0 آنالیز شدند.

  یافته ها:

   بیماران شامل 73% مرد و 27% زن بودند. میزان بقاء یک، سه و پنج ساله بیماران به ترتیب 67، 35 و 26% بود. همچنین میزان بقاء افراد بالای 60 سال و در مراحل پیشرفته سرطان معده، پایین تر از سایرین بود. متغیرهای سن، نوع تومور، درجه تمایزیافتگی تومور، متاستاز و مرحله تومور بر میزان بقاء بیماران موثر بودند.

  نتیجه گیری:

   نتایج ما نشان داد که میزان بقاء بیماران مبتلا به سرطان معده نسبتا پایین و تشخیص زودهنگام، فاکتور قوی در افزایش بقاء محسوب می شود. بنابراین بکارگیری یک برنامه غربالگری مناسب جهت افزایش میزان بقاء مبتلایان به سرطان معده ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: تشخیص زودهنگام سرطان، دموگرافیک، سرطان معده، متاستاز، میزان بقاء، مرحله تومور
 • راحله سموعی* صفحات 679-680

  سردبیر محترم بخش بزرگ جامعه جهانی امروز را سالمندان تشکیل داده اند، جمعیت بزرگی که روزگاری پیش ازاین گرداننده امور بودند اکنون تعاملات متفاوتی با محیط وزندگی دارند. در این خصوص همچنان که پیچیدگی ها و پیشرفت های ساختاری و کارکردی جوامع، تفاوت های بارزتری را در جمعیت سالخورده موجب می شوند، می خواهیم بدانیم که این متفاوت شدنی گرفتارکننده یا فرصت ساز است و آیا در جامعه اشتیاقی برای تبیین این تجارب متفاوت وجود دارد. باوجود گستردگی دیدگاه های مرتبط با سالمند شدن، تبیین مفهوم سالمندی خیلی هم آسان نیست. در این زمینه اولین و آشناترین ویژگی که در خصوص سالمند شدن به ذهن می رسد، زمان گذرانده شده است. آنچه ازدست رفته تا عدد سن (تقویمی) به دست آید و با سوال متداول «چند سال دارید» مشخص می شود.1 بااین وجود، در یک تحلیل عمیق تر و جامع تر آشکار می شود که به جز زمان، شاخص ها و ابعاد دیگری نیز در شکل دهی به این مفهوم نقش دارند ازجمله بعد «زیست شناختی» که به تناسب یا عدم تناسب سن تقویمی (میزان گذر سال های عمر)، با وضعیت بدنی ارتباط دارد و نشان دهنده این است که فرد، جوان تر یا مسن تر از سن تقویمی اش به نظر می آید. در این خصوص کیفیت و سبک زندگی ازجمله عوامل مهم تاثیر گذار بر بعد زیست شناختی هستند و برای دستیابی به آن، هم پاسخگویی جوامع و هم سرمایه گذاری خود افراد مهم است. بعد «روان شناختی» از ابعاد دیگر مرتبط با مفهوم سالمندی است و معیار آن باور فردی نسبت به سن خود می باشد و با این سوال که آیا فرد به اندازه سنش احساس جوانی یا پیری دارد مرتبط است. این بعد، با اثرپذیری از باورها و تجارب شخصی افراد نمایان می شود که بر احساس توانمندی و ارزشمندی آن ها تاثیرگذار است. به جز این ابعاد، بعد «جامعه شناختی» نیز در شکل گیری مفهوم سالمندی نقش مهمی دارد و با این سنجش مرتبط است که آیا هر فرد متناسب با سن خود زندگی می کند. این بعد نیز توسط ساختار جامعه و فرهنگی که فرد در آن زندگی می کند شکل می گیرد. با توجه به موارد گفته شده آنچه در اینجا بارز می شود نقش تعیین گرهای مختلف در شکل دادن مفهوم سالمندی است. تعیین گرها و ابعادی که زیرپوشش سن تقویمی تاکنون کمتر موردتوجه قرار گرفته اند. در این زمینه باید یادآور شد اگرچه سن تقویمی واقعیتی پذیرفتنی در تبیین مفهوم سالمندی است، بدون در نظر گرفتن ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی تعیین کننده سالمندی، کافی و مفید نخواهد بود. همچنین توجه به این نکته لازم است که از تعامل این ابعاد با یکدیگر، روابط پیچیده تری ایجاد می شود که نگرش به سالمندی را برای همیشه می تواند با تغییر مواجه کند. ازجمله کارکردهای مثبت تعیین گرهای زیستی، روانی و اجتماعی سالمند شدن، کاهش نرخ مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی است.2 از طریق بهبود کیفیت زندگی و امیدواری بیشتر موجب می شوند انسان ها از نظر بدنی و روانی سالم تر باشند، به طوری که اگرچه سنشان افزایش می یابد، بدن جوان تری دارند، به این مفهوم که باوجود گذشت سال های بیشتری از تولد، همچنان تا رسیدن به زمان پایان زندگی، سال های قابل توجهی پیش رو دارند.1 با توجه به آنچه گفته شد درمی یابیم برای رسیدن به مزایای طول عمر بیشتر و سالم تر، برنامه ریزی درزمینه تعیین گرهای زیستی، روانی و اجتماعی مرتبط با سالمندی نیاز است و سالم پیر شدن بایستی خواست و مطالبه هر فرد و جامعه باشد. به این صورت که هر چه جوامع، گروه های سنی و افراد آن از پویایی بیشتر و باورهای عمیق تر برخوردار باشند از مزایای خوب گذران عمر، بیشتر بهره مند می شوند و این باور مثبت که اگرچه سال هایی را گذرانده ایم ولی جوان تر زندگی می کنیم را در مرکز توجه قرار دهند تصویر بهتری از جمعیت سالمند در کل جامعه جریان می یابد.

|
 • Behnaz Varaminian*, Marzieh Ghalamkari, Tayeb Ramim, Masoumeh Roohaninasab Pages 599-604

  Skin metastases from breast cancer usually occur in more advanced stages of the disease, but can sometimes be the first clinical manifestation of breast cancer or the first evidence of a previous tumor recurrence. These demonstrations significantly reduce survival. Skin metastases from breast cancer have different manifestations. The most common manifestations are nodules. These nodules are soft, round or oval, mobile, firm, and elastic in texture and can be single or multiple, often flesh-colored, but can also be brown, bluish black, and pink to reddish brown. In the absence of a previous history of cancer, it can be difficult to diagnose the early location of metastatic cancers. However, metastases usually show histopathological similarities to the primary tumor. Soft tissue breast metastases usually have a better prognosis than breast or bone cancer metastases. Also, skin metastases from breast cancer do not necessarily have a poor prognosis as skin metastases from other malignancies. The relative risk of death from skin metastases to other malignancies is more than four times higher than skin metastases from breast cancer. Differential diagnosis includes cutaneous lymphoma, intracranial leukocyte infiltration, and cutaneous metastasis. Metastatic skin lesions are often mistaken for benign lesions. Recognizing them quickly is important to prevent long-term anti-inflammatory treatment that delays proper diagnosis. Therefore, to rule out metastasis, abnormal or nodular lesions should be considered for biopsy in patients with a history of systemic malignancy or suspected malignancy. Cutaneous metastases are usually a sign of widespread disease and may not be treatable in most cases. Treatment options include systemic and/or topical treatments. Extensive skin metastases require systemic treatment. For thicker skin metastases, radiation therapy, surgical or electrochemical resection is indicated as monotherapy or in combination. Oxygen in combination with topical 5% methotrexate (OFAMTX, 5% methotrexate in a carrier solution) is a recently described method that facilitates drug penetration into the epidermis. In the absence of visceral or lymph node metastases, OFAMTX is useful as a local skin treatment. This treatment is an effective and tolerable method for superficial skin metastases. Using local treatment in combination with systemic agents increases the overall effectiveness of treatment on skin metastases.

  Keywords: breast cancer, metastase, systemic treatment, topical
 • Keihan Mostafavi*, Fariba Ghorbani, Mojtaba Mokhber Dezfuli, Mahdieh Hazrati, Ehsan Alibeigi, Nafise Mohamadizade Pages 605-610
  Background

  Considering the high death rate of patients on the transplant waiting list, one of the most important ethical challenges of organ transplantation is the lack of transplant organs and different approaches to cover it.

  Methods

  The ethical issues of organ transplantation have been frequently reviewed recently.

  Results

  Currently, there are 4 sources for organ transplants, which are: a) organ transplant from animal to human b) transplant from a living donor c) transplant from a brain-dead donor d) transplant from a cardiac-dead donor or donors without a heartbeat, and tissue engineering research continues to prepare a transplantable organ. Each of them has its own limitation and specific consideration. In Iran, organ procurement from brain-dead donors and living donors are the most important sources. Many approaches have been considered to increase the number of procured organs from brain-death cases in the world, but have not yet been able to reduce the gap between supply and demand. Therefore, since the 1980s, the program of organ transplantation from cardiac death (donors with irreversible cardiac arrest) in the world has been reviewed again. Based on the classification of cardiac arrest patients, they are placed in two general categories: uncontrolled and controlled. In a controlled condition, death is predictable, and organ removal is possible by eliminating planned medical interventions and patient support. But in the uncontrolled state, death occurs accidentally, which is more likely to prolong the duration of hot ischemia. Italy's organ donation group has recently introduced type 6 deaths in patients on ECMO, which is mentioned as a semi-controlled group. This group is called donors with abnormal blood flow versus brain-dead donors with normal blood flow. In this study, ethical considerations for organ donation from NHBD were discussed. Regarding the procurement of organs from non-heart beating donors, there are many ethical considerations that include both the donors and the recipients. Considering that the clinical conditions of the brain-dead donors are sometimes very unstable, cardiac arrest may occur before organ harvesting. In these cases, donation after cardiac death is an option.

  Conclusion

  It is necessary to regulate the ethical considerations for organ procurement from NHBD

  Keywords: cardiac death, brain death, ethics, non-heart-beating-donor (NHBD), organ transplantation
 • Fariba Nasiraee*, Lida Garrosi, Shabnam Tofighi, Behnaz Molaei Pages 611-617
  Background

  Fetal health diagnostic tests are tools to reduce the incidence of adverse outcomes and neonatal death. However, their diagnostic value is still debated in relation to various outcomes. The aim of this study was to evaluate the value of biophysical profile and sonographic cerebroplacental ratio in predicting childbirth mode and adverse neonatal outcomes.

  Methods

  In this cross-sectional study, 70 pregnant women (37-41 weeks) who were candidates for termination of pregnancy who were referred to Ayatollah Mousavi Hospital in Zanjan from October 2020 to May 2021 were studied. After selecting the mothers based on inclusion criteria, biophysical profile test (BPP) and CPR sonographic index were performed. Then delivery method, infant weight, fifth minute Apgar score, need for resuscitation and hospitalization of infants in NICU were recorded in each case. T-test, Mann-Whitney test and ROC curve in SPSS 22 software were used for statistical analysis. (P≤0.05).

  Results

  In this study, the mean (SD) gestational age of participants was 38.56±1.11 weeks. Based on the data, there was a statistically significant relationship between CPR and the infant's need for resuscitation and hospitalization in the NICU (P=0.021) and Apgar score (P=0.042). However, there was no statistically significant relationship between CPR and delivery method, gestational age and birth weight. BPP score was not significantly associated with any of the consequences. Based on the results of the ROC curve, CPR with a cut point of 1.59 with a sensitivity of 88.9% and a specificity of 75% is able to predict the need for resuscitation and hospitalization in the NICU, and with a sensitivity of 83% and a specificity of 54.5%, it is able to predict a low Apgar score. However, BPP score did not have a predictive role in any of the studied parameters.

  Conclusion

  It seems that CPR examination around delivery can be useful in predicting the condition of the baby immediately after birth and preparing the treatment staff for immediate action.

  Keywords: apgar, cerebroplacental ratio, doppler ultrasound, fetal biophysical profile score, hospitalization, mode of delivery, resuscitation
 • Mahmoud Parham*, Davoud Oulad Dameshghi, Hossein Saghafi, Azam Sarbandy Farahani, Saeed Karimi Matloub, Rasool Karimi Matloub Pages 618-624
  Background

  Vitamin B12 deficiency is one of the most well-known disorders due to long-term use of metformin due to interference with its absorption.

  Methods

  This double-blind randomized trial was conducted from June to October 2016 at Shahid Beheshti Hospital in Qom on 60 patients in the age group of 30 to 60 years with a history of type 2 diabetes for one to two years and taking metformin in the amount of one to two grams. Patients were divided into two groups of 30 people. The intervention group received metformin with 1 gram of calcium carbonate daily, and the control group received metformin without calcium. Each of the patients in the intervention group was given 200 calcium carbonate tablets. Vitamin B12 levels of the patients in both groups were measured before the start of the intervention, and they were evaluated in terms of neuropathy according to the Michigan questionnaire. Vitamin B12 of patients and neuropathy in two groups were measured before the intervention and after three months.

  Results

  There was a difference between the two groups in terms of gender, and no significant difference was observed between the mean ages in the two groups. The mean level of vitamin B12 before receiving calcium in group A (intervention) was lower than group B (control) (P=0.036) and after receiving calcium, the level of vitamin B12 in the intervention group increased (P=0.002). In the control group, the level of vitamin B12 decreased (P=0.030). (P=0.006), and in the control group there was no significant difference in the examination of neuropathy (P=0.2).

  Conclusion

  Oral calcium daily intake increases vitamin B12 levels in patients with type 2 diabetes and calcium may be able to moderate the decrease in serum vitamin B12 levels induced by metformin in patients with type 2 diabetes.

  Keywords: calcium, diabetes mellitus type 2, metformin, vitamin B12
 • Hassan Boskabadi*, Maryam Zakerihamidi Pages 625-632
  Background

  Neonatal sepsis is a severe systemic bacterial infection that affects on premature neonates prognosis. Therefore, the aim of this study was to evaluate the short-term prognosis of neonate's infection.

  Methods

  The present study is a cross-sectional study that was performed on 729 neonates suspected of infection, in neonatal ward in Ghaem Hospital of Mashhad since May 2015 to May 2022 by available sampling. The data collection tool was a researcher-made checklist containing neonatal characteristics (gestational age, birth weight, first and fifth minute Apgar score, and neonatal status at discharge) and laboratory information (White Blood Cell, Platelet (PLT), C-reactive Protein, Blood culture, Cerebrospinal fluid culture). Infants with congenital infection, congenital anomaly and positive blood cultures without clinical and laboratory symptoms were excluded from the study. Neonatal prognosis was compared in terms of death or discharge among neonates with and without definitive infection. First, we described the results using statistical tables and graphs, and then, data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov, T test and SPSS software, version 26 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA). P<0.05 considered as significant.

  Results

  According to the results of this study, low birth weight and lower gestational age and lower Apgar score increase the risk of neonatal death. About one-fifth of infants died of definitive infection. The cases of death due to infection in the group of deceased infants were about 4 times higher than in the group of discharged infants. About one third of the babies with sepsis and half of the babies with meningitis died. Forty-four percent of infants with early sepsis and 40% of infants with late sepsis died. In cases of neonatal death due to sepsis, the most common gram-negative infectious agent was Acinetobacter and the most common gram-positive infectious agent was Enterococcus.

  Conclusion

  Neonatal definitive infection worsens their prognosis. So, the risk of neonatal death increases by 5 times. The probability of death in meningitis is more than sepsis and in early sepsis is more than late sepsis and in sepsis due to gram-negative is more than gram-positive.

  Keywords: death, gram-negative bacterial, gram-positive bacterial, microorganism, neonate, premature, prognosis, sepsis
 • Sargol Movagharnejad, Maryam Javadian, Hoda Shirafkan, Shahla Yazdani* Pages 633-641
  Background

  The aim of this study was to find the causes of failure of natural childbirth in late-term pregnancy that can be useful for managing childbirth in these pregnant mothers and to design a solution to increase natural childbirth.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in the community of pregnant women with a late-term pregnancy of more than 41 weeks. The studied sample includes 148 pregnant mothers who were referred to Ayatollah Rouhani Hospital in Babol from March 2018 to February 2020. Mother's age, Body Mass Index, gestational age, number of pregnancies, number of deliveries, length of hospitalization, the state of the cervix and preparation method of the cervix for termination of pregnancy were extracted and recorded from patients' files. Data were compared in two groups of pregnancy termination methods (natural childbirth and cesarean delivery). Statistical analysis was done using SPSS software, version 22 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) and Chi-square test and Student’s t-test statistical tests and logistic regression model fitting. P-value less than 0.05 was considered significant.

  Results

  In this study, 167 pregnant women with late-term pregnancy were studied. The age of pregnant women is reported with mean of 26.03 and standard deviation 5.98 of years. The high Bishop variable, with odds ratio of 0.44, is a variable protective factor for cesarean delivery (P=0.001). Higher body mass index with odds ratio of 1.09, is also known as a risk factor for cesarean delivery (P=0.01), so that for each unit of increase in Bishop score, the chance of cesarean delivery decreases by 56% and for each unit of increase in body mass index, the chance of cesarean delivery increases by 9%.

  Conclusion

  This study showed that nearly half of cases of late pregnancies lead to normal delivery. High body mass index reduces the chance of normal delivery in late term pregnancies. But a higher Bishop score can be effective in the success of natural delivery.

  Keywords: body mass index (BMI), cesarean section, post term pregnancy
 • Hamidreza Shetabi*, Khosro Naghibi, Alireza Peyman, Hamed Norouzi Pages 642-649
  Background

  To improve the quality of sedation in procedures, different medications are used alone or in combination with each other, but so far, no administration method that is agreed upon by anesthesiologists has been presented. This study aimed to investigate the effectiveness and safety of intranasal ketamine in comparison with intravenous ketamine in cataract surgery.

  Methods

  This clinical trial was performed from December 2016 to March 2017 in Feyz Hospital, Isfahan. Ninety patients over the age of 18 who were candidates for cataracts surgery were randomly assigned to receive 1 mg/kg ketamine through the nasal route (INk) or intravenously (IVK). Ten minutes before the surgery, ketamine was administered in the INK group and intranasal saline in the IVK group. Two minutes before the start of surgery, normal saline was administered in the INK group and ketamine was administered intravenously in the IVK group. Patients received intravenous midazolam 0.04 mg/kg during prep and drape. The quality of sedation and analgesia, vital signs, patient and doctor satisfaction, and side effects were recorded during the study period. Data were analyzed using of SPSS software, version 23 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA).

  Results

  In this study, 90 people were included in the study, 53 of whom (58.9%) were men. The mean age of the patients was 61.5±10.6. Two groups had a significant difference in terms of gender (P=0.696), age (P=0.960), weight (P=0.212), height (P=0.632), underlying disease (P=0.094), and type of disease (P=0.090). Two groups were not significantly different in terms of mean heart rate (P=0.77), mean arterial blood pressure (P=0.13), mean blood oxygen saturation (P=0.58), patient satisfaction (P=0.470) and surgeon satisfaction (P=0.115), pain intensity (P=0.506), level of sedation level (P=0.477) and side effects (P=0.221).

  Conclusion

  Intranasal administration of ketamine provides similar sedation and cardiovascular response compared to intravenous administration of ketamine. Administering ketamine intranasally is a non-invasive, safe and effective method with easy application and can be a suitable alternative to intravenous administration.

  Keywords: cataract, ketamine, intranasal, intravenous
 • Behzad Nazemroaya*, Samin Jahanbin Pages 650-659
  Background

  A variety of sedatives like ketamine, propofol, opioids, and benzodiazepines are used during Fibroptic bronchoscopy. The effectiveness of ketamine-dexmedetomidine and ketamine-midazolam on pain level and sedation after Fibroptic bronchoscopy was examined.

  Methods

  A double-blind, randomized clinical trial was carried out from October 2020 to April 2021 at educational hospitals affiliated with Isfahan University of Medical Sciences. The participants were 60 candidates for fibroptic bronchoscopy who were allocated randomly into two groups of 30 people. Group one (Ketodex) received 1mg/kg ketamine and 1 µg/kg dexmedetomidine for 10 min followed by an infusion of 0.5 µg/kg of dexmedetomidine and 0.5mg/min ketamine. Group two (Ketomed) received 2.5mg of midazolam and 1mg/kg of ketamine for 10min along with infusion of 1 µg/kg/min midazolam and 0.5mg/min of ketamine. The variables under the study were systolic blood pressure (SBP), mean arterial pressure (MAP), diastolic blood pressure (DBP), percentage of arterial oxygen saturation (SpO2), heart rate (HR), and level of pain. Furthermore, the sedation score of patients were recorded on the basis of sedation score is a 5-point scale from 1 to 5. The obtained data were analyzed in SPSS (v.26). To compare the data collected at different occasions and different groups, repeated measure tests and independent t-test were used (P<0.05).

  Results

  Compared to the Ketomed group, the sedation term in patients in the Ketodex group was longer significantly (P<0.001) with a significantly shorter recovery term (P<0.001). In addition, the differences between the groups were insignificant in terms of diastolic blood pressure, systolic blood pressure, mean arterial pressure, heart rate, and percentage of arterial oxygen saturation (P>0.05). The pain levels were notably lower in patients who received Ketomed compared to Ketomed during 20 min (P=0.04) and 30 min (P=0.001) following the procedure.

  Conclusion

  The use of Ketodex was associated with a longer sedation duration and significantly shorter stay in the recovery room and lower pain intensity compared to Ketomed, therefore it may be more preferable in bronchoscopy.

  Keywords: dexmedetomidine, fibroptic bronchoscopy, ketamine, midazolam, sedation
 • Mandana Rezaei, Nader Sadri-Aghdam, MahmoodReza Azghani, Fariba Ghaderi, Hakimeh Adigozali* Pages 660-669
  Background

  Isokinetic dynamometry is a golden standard test to estimate lower extremity sport related injuries in the athlete assessment. Dynamometry is also commonly used to design preventive protocols. The aim of this study was to explore the effects of hip joint positioning in seated and lying positions on knee joint dynamometry indices, including extensor and flexor peak torques in football and track and field athletes.

  Methods

  Forty four male athletes (including 22 football players and 22 track and field athletes) have participated in this descriptive-analytic study. The sampling method was simple nonrandom sampling. This study was conducted in the Biomechanics laboratory of the Rehabilitation Sciences, Faculty of Tabriz University of Medical Sciences since October 2019 to October 2020. Knee joint dynamometry indices were consisted of concentric and eccentric flexor and extensor peak torques at 60 degrees per second velocity. Optimum length, angle of crossover, and the muscle balance ratios (concentric extensor peak torque/concentric flexor peak torque and eccentric extensor peak torque/concentric flexor peak torque) were also evaluated. All assessments were performed in both seated and lying positions. The indices were compared between football players and track and field athletes.

  Results

  The interaction effect of group and hip joint was not significant (P<0.05). Further, concentric and eccentric flexor and extensor peak torques and conventional flexor to extensor ratio were higher meaningfully in the seated position compared to the lying (P<0.05). Optimum length was significantly higher in the lying position, but the angle of crossover was higher in the seated position (P<0.05). The hip joint position was not effective on the functional flexor to extensor ratio (P>0.05). Also, dynamometry indices were not different between football and track and field groups (P<0.05).

  Conclusion

  Findings revealed the effects of hip joint position on strength measurements in football and track and field athletes. This factor should be considered to design strengthening exercises for athletes and also to estimate the sport injury risk.

  Keywords: football, hip joint, knee joint, muscle strength dynamometer, track, field
 • Fatemeh Ghafari, Shahram Agah, Shiva Irani, Marjan Mokhtare, Ali Mohammad Alizadeh* Pages 670-678
  Background

  Gastric cancer (GC) is one of the most common malignancies and is considered as one of the leading causes of cancer deaths worldwide. Despite considerable progress in the disease's control and treatment, the patients' survival rate is relatively low. Different factors can affect the survival rate of GC patients. The current study aims to evaluate the association of demographic and pathological characteristics with the survival rate of GC patients.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on Fifty-six patients with gastric cancer from October 2015 to October 2016, who were referred to the gastroenterology clinic of Imam Khomeini and Rasoul Akram Hospitals in Tehran province and followed up for five consecutive years. The survival rate of the patients was measured using Kaplan-Meier method. Moreover, the Log-rank test and the COX regression model were used to determine the association of the survival rate with the demographic and pathological characteristics, including gender, age, tumor location, tumor type, tumor differentiation, metastasis, tumor staging, and Helicobacter pylori status. Data analysis was performed via SPSS version 22, and a P<0.05 was considered statistically significant. 

  Results

  A total of 56 patients were studied; 73% were men, and 27% were women. Our results showed that gastric cancer is more common in males and older people. Patients' one-year, three-year, and five-year survival rates were 67%, 35%, and 26%, respectively. Also, the survival rate of participants over 60 and in advanced stages of GC was lower than others. The Log-rank test showed that age, tumor type, tumor differentiation, metastasis, and tumor staging could affect the survival rate. However, in the COX regression model, age, metastasis, and tumor staging influenced the survival rate of patients.

  Conclusion

  The results indicated that the survival rate of gastric cancer patients was relatively low, and the early diagnosis of GC could be a substantial factor in increasing the patients' survival rate. Therefore, an appropriate screening program is necessary to increase the survival rate of GC patients.

  Keywords: cancer early diagnosis, demographics, gastric cancer, metastasis, survival rate, tumor staging