فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/10
 • تعداد عناوین: 24
|
 • علیرضا منجمی، امیرحسن موسوی* صفحات 1-17

  «طبی سازی»، در ادبیات رایج آن، مفهومی انتقادی به پزشکی مدرن است؛ به معنای پیشروی و نفوذ پزشکی در ساحت ها و حوزه های جدیدی از زندگی انسان و در نهایت، تبدیل شدن پزشکی به نوعی ابزار کنترل و تسلط اجتماعی. در این مقاله نشان داده ایم، اگرچه ادبیات رایج طبی سازی از ابتدای شکل گیری آن در اواسط قرن بیستم، نقدی منحصر به پزشکی مدرن است، کاستی های مفهومی همین تلقی و فروکاستن طبی سازی به پزشکی مدرن که مبتنی بر زیست پزشکی است، خطایی معرفت شناسانه است. این خطا منجر به حالت هایی جدید از طبی سازی در لباس طبی زدایی و با سویه هایی آسیب زاتر می شود. به ادبیات رایج طبی سازی، انتقادی دوسویه وارد است؛ پژوهشگران طبی سازی با تمرکز بر پارادایم زیست پزشکی، از طبی سازی های رویکردهای دیگر پزشکی، مانند طب های مکمل و جایگزین غفلت کرده اند. این خلا مفهومی در ادبیات رایج، منجر به ایجاد فضا برای شکل گیری اشکالی جدید از طبی سازی توسط طب های مکمل و جایگزین شده است؛ روندهایی که در ظاهر، به طبی زدایی از پزشکی مدرن می پردازند؛ اما خود انواعی جدید از طبی سازی را بازتولید می کنند؛ فرایندهایی که ذیل دو مفهوم «پیراطبی سازی» و «کمیزیشن» (CAMization) توصیف شده است. مقصود از کمیزیشن رویه هایی است که در آن مسایل روزمره ی زندگی انسانی، به مسایل سلامت در ادبیات طب مکمل و جایگزین منتقل می شود. در این مقاله به طب سنتی ایران هم اشاره ای شده است و نشان داده ایم که قرایت رایج بسیاری از جامعه شناسان پزشکی از طبی سازی که این پدیده را موضوعی منحصر به جوامع غربی و یک صد سال اخیر می دانند، محل مناقشه است.

  کلیدواژگان: پارادایم زیست پزشکی، پزشکی مدرن، پیراطبی سازی و کمیزیشن، طبی زدایی، طبی سازی، طب سنتی ایران، طب مکمل و جایگزین
 • الهام ملک زاده* صفحات 18-31

  پس از شهریور 1320 و پایان جنگ جهانی دوم، توجه حکومت پهلوی به روستاها معطوف شد و اجرای برنامه ی دوم عمرانی، برنامه های بهداشت و درمان روستایی را در پی داشت. با تشکیل «سپاه بهداشت» در سال 1343، به عنوان اصل هفتم انقلاب شاه و ملت، از همه ی پزشکان و داروسازان مشمول خدمت نظام وظیفه خواسته شد خدمات پزشکی بهداشتی را در مناطق روستایی کشور عهده دار شوند. مقاله ی حاضر با استفاده از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای، با روش پژوهش های تاریخی، به شیوه ی توصیفی تحلیلی، پاسخ گوی این سوال است: سپاه بهداشت در ایران، نتیجه ی عملکردی بومی بود یا ذیل برنامه های عمرانی دولت پهلوی دوم، با توصیه های آمریکا در حمایت از کشورهای جهان سوم اجرا شد؟ نتایج پژوهش، حکایت از این دارد که صبغه ی تاریخی و مصادیق تاییدکننده ی اهتمام به معاینه ی بیماران و درمان آن ها، ریشه در گذشته های تاریخی ایران دارد. ایجاد سپاه بهداشت و پذیرش آن از سوی روستاییان، به دلیل ماهیت بومی و ایرانی آن، در حافظه ی تاریخی ایرانیان قابل پذیرش بود؛ هرچند که این رویداد، در فرایند تعاملات بین المللی و سیاست های توسعه ای کشور، مقارن اصلاحات حکومت، همراه با بهره مندی از فرصت های حمایتی آمریکا و در چهارچوب اصول انقلاب سفید در ایران گسترش یافت و به فعالیتی وسیع انجامید؛ امری که به عنوان مدعای مقاله ی حاضر، عملکرد بومی این اقدام را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: انقلاب سفید، ایران، پزشک در گردش، پهلوی، سپاه بهداشت
 • علیرضا روحی*، محبوبه غیور بلورفروشان صفحات 32-45

  چشم پزشکان مسلمان، در همه ی بلاد و سرزمین های اسلامی، به ویژه در اندلس، به دستاوردهایی مهم در زمینه ی چشم پزشکی دست یافتند. دانشمندان اندلس، چندین اثر مرتبط با پزشکی و چشم پزشکی تالیف کرده اند که ما را با فعالیت های آنان، در این حوزه آشنا می کند. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی فعالیت های انجام شده در اندلس در خصوص چشم پزشکی است. با استفاده از روش مروری کتابخانه ای و رجوع به منابع و آثار نوشته شده ی پزشکان و چشم پزشکان اندلس، مهم ترین فعالیت های آنان در این حوزه بررسی شده است. بررسی آثار پزشکی و چشم پزشکی در اندلس نشان داد، چشم پزشکان اندلس نوآوری های خاصی به وجود آوردند که از مهم ترین آن ها، ابداع و ساخت داروهای مختلف و متنوع، جراحی های مختلف، شناخت آناتومی چشم و استفاده از ابزاهای مختلف برای درمان و جراحی است.

  کلیدواژگان: ابزارهای جراحی، اندلس، بیماری های چشم، چشم پزشکی، روش های مداوا
 • سلیمان حیدری*، بنفشه ضرابی صفحات 46-54

  یکی از بیماری های عفونی که در عصر پهلوی اول (1304تا1320ش)، در استان فارس، شیوعی گسترده داشت، بیماری آبله بود. این بیماری در اوایل سلسله ی پهلوی در شهرهای استان فارس شیوع یافت و اپیدمی آن در سال 1318ش به اوج رسید. برای کنترل بیماری، اقداماتی مهم، ازجمله آبله کوبی انجام شد. آبله کوب ها با ایجاد پست های ثابت و سیار و با روش استفاده از تزریق مایع آبله ی بدن فرد بیمار یا مایع آبله ی حیوانی به مبتلایان، سعی در کنترل بیماری داشتند. علی رغم تلاش های اداره های محلی در امر آبله کوبی، موانع و مشکلاتی متعدد، برای کاهش و ریشه کن کردن بیماری وجود داشت. این پژوهش درصدد است با تکیه بر اسناد منتشرنشده در سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی ایران و نیز آرشیو روزنامه های محلی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی شیوع بیماری آبله در فارس و روند آبله کوبی برای مقابله با آن، در دوره ی پهلوی اول بپردازد. یافته های پژوهش نشان داد، علی رغم همه گیری گسترده ی آبله و مرگ ومیر فراوان در فارس، در دوره ی پهلوی اول، روند آبله کوبی به شکلی مطلوب پیش رفت و دولت موفق شد با استفاده از امکانات موجود و روش های رایج، به کنترل این بیماری در مناطق مختلف فارس بسیار کمک کند.

  کلیدواژگان: آبله، آبله کوبی، پهلوی اول، فارس
 • وحیده رحیمی مهر* صفحات 55-71

  طراحی محیط، بر سلامت جسم و روان و الگوهای رفتاری، تاثیراتی عمیق می گذارد. مراکز درمانی، یکی از محیط های معماری است که در دهه های اخیر در کشورهای پیشرفته، دچار تغییراتی شده است؛ محیط های صرفا کالبدی و بسته، جای خود را به محیط های تلفیقی بسته و باز داده اند که فضای باز آن ها، شامل باغ های درمانی (شفابخش) است. مطالعات صورت گرفته بر روی باغ های سنتی ایران نشان می دهد، این باغ ها جزء باغ های شفابخش هستند؛ اما تاکنون، معیارهای شفابخشی این باغ ها از منظر طب سنتی، بررسی نشده است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی معیارهای شفابخشی باغ های درمانی ایرانی از منظر طب سنتی است تا نگرش های طراحی محیط های درمانی در ایران، در جهت آموزه های طب سنتی قرار گیرد. در این مطالعه ی تطبیقی، گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی انجام گرفت. ابتدا تاثیر طبیعت بر انسان، از دید طب سنتی بررسی شد؛ سپس، معیارهای مناظر شفابخش در باغ ایرانی، از منظر طب سنتی ایران، با استفاده از منابع تاریخ طب و مقالات مرتبط با موضوع در کانون توجه و بررسی قرار گرفت. بنا بر یافته ها، به نظر می رسد، معیارهای کلی مطرح برای باغ های شفابخش در باغ ایرانی، با اصول طب سنتی منطبق است و با بهره گیری از توصیه های طبی برای بیماران، می توان طراحی دقیق تری برای باغ های درمانی ارایه داد و از الگوی باغ ایرانی برای طراحی مراکز درمانی بهره جست؛ چراکه معیارهای باغ های درمانی به صورت کلی بوده، اما با توجه به توصیه ی پزشکان طب سنتی می توان طراحی دقیق تری با توجه به تفاوت های مزاجی بیماران ارایه داد.

  کلیدواژگان: باغ های ایرانی، شفابخش، طب سنتی ایران، معماری
 • دکتر عبدالله جلالی؛ موسس نخستین بیمارستان خصوصی در همدان
  رضا کرمی* صفحات 72-78
 • سید عبدالصالح جعفری، سید ابوالحسن نواب، باقر طالبی دارابی، بهین آرامی نیا* صفحات 79-88

  در قرآن کریم، به کرامت آدمی تصریح شده است؛ اما در دو آیه ، به دو مفهوم خلافت و امانت درباره ی انسان و در سنجش با دیگر آفریدگان پرداخته شده که از آیات دشوار و پوشیده در تفسیر شمرده می شوند. «گزینش نیک» از بد یا همان معنای «اختیار» به عنوان بنیاد و ملاک کرامت انسان، می تواند تفسیری آسان و شفاف از این آیات ارایه دهد. آیه ی «امانت»، انسان را بر خلاف آفریدگان دیگر، پذیرای امانتی می شمارد که از «ظلوم» و «جهول»بودن اوست و مفسران، هم، در معنای این دو صفت و هم، در نسبت آن با پذیرش امانت، اختلاف کرده اند. اگر این امانت ویژه، همان ویژگی انسانی «اختیار» باشد، می تواند در کنار دو ویژگی عدل و علم، دو ویژگی ظلم و جهل را نیز، برای انسان رقم زند. وزن «فعول» برای رساندن توان یک ویژگی است، نه فعلیت آن و اینجا، به معنی «توانا به ستم یا توانا به نادانی» است، در کنار «عدول» و «علوم». پس التزام همه انسان ها به ستم و نادانی نیست. در آیه ی «خلافت» نیز، فرشتگان به خدا می گویند جانشینی آدم، به «پستی» و «خون ریزی» خواهد انجامید و خداوند نفی نکرده است؛ اما به دانشی بالاتر ارجاع می دهد. اگر وجه خلافت نیز، همان ویژگی انسانی نیک گزینی و ملزوم علم و عدل باشد، فرشتگان، به درستی، وجه مقارن آن را که جهل و ظلم و پستی و خون ریزی است، دیده و ارزش اصل اختیار را که نیک گزینی آزادانه در برابر نیکی جبری خودشان است، درنیافته اند؛ آنچه خلافت و تخلق و مثل خدا و عبودیت آزاد با کنه ربوبیت است.

  کلیدواژگان: اختیار، امانت، خلافت، ظلوم جهول، کرامت انسانی
 • غلامحسین مقدم حیدری* صفحات 89-104

  در دوره پیشامدرن تنجیم رویه ارتباط اجسام سماوی با زندگی ها و رویدادهای روی زمین و سنت حاصل از آن بوده است. وجهی از تنجیم مبتنی بر دانش نجوم و محاسبات ریاضی بود و وجه دیگر آن به طالع بینی می پرداخت. می توان از دو نوع تنجیم سخن گفت: تنجیم طبیعی و تنجیم احکامی. تنجیم طبیعی در زمان خود بخشی از فرایند تبیین رویدادها و پیش بینی آن ها بود. درحالی که تنجیم احکامی به طالع بینی و پیش بینی تقدیر و سرنوشت افراد و جنگ ها، رخ دادن بیماری ها می پرداخت. اما نکته قابل تامل این است که بسیاری از دانش ها در دوره پیشامدرن از نتایج تنجیم استفاده می کردند. به طوری که فهم دانش های مرتبط با آب وهوا، کشاورزی و پزشکی در عصر پیشامدرن بدون فهم تنجیم کامل نیست. در این مقاله می کوشیم در بخش نخست به طور اجمال تنجیم و اقسام آن را بیان کنیم و برخی از ویژگی های تنجیم پزشکی را به عنوان بخشی از تنجیم طبیعی برشماریم. در بخش دوم به بررسی چگونگی تاثیر تنجیم بر نظریه های پزشکی بقراط و جالینوس در یونان باستان بپردازیم و نشان می دهیم تنجیم پزشکی در نزد آنان بخشی از فرایند طبیعی تبیین بیماری ها و روش های درمان و پیشگیری از آن ها بوده است.

  کلیدواژگان: تنجیم طبیعی، تنجیم احکامی، تنجیم پزشکی، بقراط، جالینوس
 • جمال رضایی اوریمی، شهربانو اسدی* صفحات 105-121

  دوره صفویه یکی از ادوار مهم در تاریخ پزشکی ایران محسوب می شود. در این دوره دانش پزشکی پیشرفت نموده و آثار زیادی در زمینه طب تالیف و بیمارستان های متعددی تاسیس شد. در طی سالیان اخیر پژوهش های متعددی در ارتباط با تاریخ پزشکی دوره صفویه انجام گرفته است. هدف از پژوهش حاضر معرفی و نقد مقاله ی «پزشکی عصر صفویه با تکیه بر سفرنامه های غربی» اثر سعید آقارضایی و شیوا رضایی است. این پژوهش یک مطالعه تحلیلی-انتقادی است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی و ارزیابی مقاله ی مورد نظر از نظر ساختاری، محتوایی و روشی می پردازد. مقاله ی «پزشکی عصر صفویه با تکیه بر سفرنامه های غربی» دارای نگارش منسجمی می باشد و حاکی از تلاش نویسندگان برای تبیین وضعیت پزشکی و بهداشت در دوره صفویه است. در ساختار مقاله بعضا ارجاع دهی های نامناسب و اشکالات نگارشی دیده می شود. عدم اشاره کامل به دلایل مهاجرت پزشکان به هند، عدم تعیین جایگاه واقعی بیمارستان ها، عدم اشاره به جایگاه دانش دندانپزشکی، دامپزشکی و جراحی، عدم اشاره به گفتمان پزشکی طب النبی، اشاره نکردن به بیماری های همه گیر و مبهم بودن وضعیت داروسازی در دوره صفویه را می توان از نقدهای محتوایی برشمرد. نتایج نشان می دهد که مقاله مورد نظر علیرغم تلاش برای آشکار کردن جنبه های مختلف پزشکی در عصر صفویه، اما دارای برخی اشکالات ساختاری، محتوایی و روشی است. لذا انتظار می رود نویسندگان محترم با برطرف نمودن ایرادات ذکر شده، بتوانند در پژوهش های بعدی اثر قابل توجه تری پیرامون تاریخ پزشکی منتشر نمایند.

  کلیدواژگان: نقد، صفویه، تاریخ پزشکی، پزشکی، سفرنامه نویسان، سیاحان غربی
 • کتایون فکری پور*، آزاده حیدرپور صفحات 122-136

  با پدیدارشدن جامعه شهری استرس و مشکلات روانی پیامد آن نیز پدیدار گشت. پیشینیان به طورکلی بیماری را نتیجه تعامل با عوامل بیرونی از قبیل خدایان، شیاطین و ارواح می پنداشتند. ایرانیان بیماری را آفریده اهریمن و میان رودانیان بیماری را ناشی از خشم خدایان بر شخص بیمار به دلایل مختلف می دانستند. این پژوهش سعی بر آن دارد تا دانش ایرانیان و میان رودانیان را نسبت به بیماری های مرتبط با روان نشان دهد و تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد که ایرانیان باستان و میان رودانیان تا چه حد از اهمیت روان و بیماری های مرتبط با آن آگاهی داشتند و چه اطلاعاتی از نحوه درمان این بیماری‎ها از طریق متون کهن به دست ما رسیده است؟ چه شباهت ها و تفاوت هایی در متون کهن ایرانی و الواح میان رودانی دیده می شود؟ با مطالعه متون ایرانی کهن مانند دینکرد و وندیداد و الواح میان رودانی متوجه می شویم که آنان بین تخصص تن پزشکی و روان درمانگری تفاوت قایل بودند. در متون ایرانی تا حدودی با مبحث روان درمانگری و جایگاه آن آشنا می شویم، ولی الواح میان رودانی جزییات بیشتری از بیماری های مرتبط با روان در اختیار ما قرار می دهند. باید اذعان داشت که هر دو گروه از بیماری های مرتبط با روان، به دلیل عدم آشنایی با عملکرد مغز، از اطلاعات کافی برخوردار نبودند و در نتیجه همواره به جادو و افسون برای درمان این بیماری ها متوسل می شدند. روان درمانگران در جامعه ایرانی و میان رودانی از جایگاه بالایی برخوردار بودند و جزء طبقه روحانیون محسوب می شدند.
  آن ها در درمان بسیاری از بیماری ها با  تن پزشکان همکاری می کردند. لازم به ذکر است که ماهیت این تحقیق تاریخی- توصیفی و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: روان درمانگر، ایران باستان، میان رودان، دینکرد، الواح
 • فرهاد رشنوپور*، محسن بهرام نژاد، عباس برومند اعلم، باقر علی عادلفر صفحات 137-157

  جندی شاپور یکی از دیرپاترین مراکز علمی و آموزشی در ایران بوده است. حوزه ه ای مدنی و فکری که از عهد شاپور اول ساسانی سربرآورد و به تدریج مرکزی علمی، خصوصا در زمینه پزشکی در آن پدیدار گشت. سامان و شکوه مرکز علمی و شهر جندی شاپور با پدیده مهاجرت نخبگان رومی (سریانی- نسطوری) همبستگی عمیقی داشته است. بنابراین علت شناسی و تبیین این مهاجرت ها بر شکل گیری، حیات و تداوم آن مرکز علمی قابل توجه و مطالعه است. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا از منظر جامعه شناسی تاریخی به بررسی ابعاد این مساله، باتکیه بر نظریه جاذبه و دافعه اورت لی پرداخته شود. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای در تلاش است با کاربست این نظریه به تحلیل سه دوره مهاجرت نخبگان از روم به جندی شاپور بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا با استفاده از نظریه "جاذبه و دافعه" می توان این مهاجرت ها را تبیین کرد؟ یافته های پژوهش بیانگر آن است که در هر سه دوره مهاجرت عمده نخبگان رومی به جندی شاپور، دافعه های رومی در مقابل جاذبه های ساسانی در مساله اقامت و مهاجرت نخبگان بسیار تاثیرگذار بوده است. همچنین مذهب عامل اصلی در همگرایی و واگرایی نخبگان در مساله مهاجرت از روم به ایران بوده است. شهر جندی شاپور از زمان احداث ویژگی های علمی و فرهنگی سریانی_مسیحی خاصی را در خود پرورش داده بود. بر بنیان نظریه مهاجرتی اورت لی، این خصوصیات، موانع مداخله گر منفی و معضل مسافت و فاصله را در مهاجرت نخبگان، از روم به جندی شاپور را از میان برده یا کم اهمیت کرده بود. همچنین مهاجرت های نخبگان از روم به جندی شاپور در تداوم حیات و سرزندگی شهر و مرکز علمی جندی شاپور بسیار تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: ساسانیان، جندی شاپور، مهاجرت نخبگان، سریانی، نسطوری، پزشکی
 • پروین اصغری*، مهدی غفاری صفحات 158-171

  گزارش های تاریخی حاکی از آن است که مفاهیمی همچون سلامتی، تندرستی، رشد فردی و اجتماعی با فعالیت بدنی ارتباط تنگاتنگی دارند؛ چنانکه ملت های متمدن جهان  به اهمیت فعالیت بدنی درزمینه سلامتی و تندرستی نظر داشته اند. در میان ملت های باستان، یونانیان بیش از همه به ورزش و فعالیت بدنی علاقه داشتند چنانکه جزء مهمی از پزشکی یونان قدیم بوده است و پزشکان دوران یونان باستان، به ویژه، بقراط و جالینوس بر فعالیت بدنی و رژیم غذایی مناسب به عنوان مولفه های مهم شیوه زندگی سالم تمرکز داشته و تاکید کرده اند و ازاین رو بسیاری از اطلاعات اولیه در مورد ارتباط ورزش و سلامتی در یافته ها و متون پزشکی یونان قدیم مطرح شد که به طور جامع و کاربردی در قالب تیوری طبیعیات و غیرطبیعیات از سوی جالینوس مطرح شد و سپس در دوران بعد مبنای ارتباط ورزش و پزشکی قرار گرفت. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال است که انسان از چه زمانی با روش علمی و اصولی دریافت که تمرین و فعالیت بدنی در سلامتی بدن نقش داشته است و حاصل آنکه با بررسی پزشکی یونان قدیم به ویژه نظریه جالینوس پیرامون ارتباط ورزش و سلامتی در قالب مقوله غیرطبیعیات در یونان باستان، دوره قرون وسطی، سپس عصر رنسانس تا عصر حاضر، می توان به نقش مهم و تاثیرگذار تمرین و فعالیت بدنی در حفظ سلامتی بدن و پیشگیری از بیماری ها در اعصار مختلف تاریخ حیات بشر و نحوه تغییر دیدگاه مشاهیر ان زمان به آن در طول تاریخ پی برد

  کلیدواژگان: تاریخ، طب، جالینوس، فعالیت بدنی، سلامتی
 • حسن کهنسال واجارگاه* صفحات 172-184

  امپراتوری ساسانی بین سال های 224تا651 میلادی در ایران حاکمیت داشت. همگونی و همسویی دولت و دین در ساختار تشکیلات اداری ساسانی، در رشد علم و دانش، به ویژه علم پزشکی، در طول حیات سیاسی چهارصدساله ی ساسانیان، تاثیراتی بسیار مهم داشت. با توجه به اهمیت دانش پزشکی در این دوره، پرسش کلیدی پژوهش این است که با وجود نظام طبقاتی و انحصار فراگیری علم و دانش در طبقات ممتاز جامعه، علم پزشکی چه منزلتی در دوره ی ساسانی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد در آموزه های دین زرتشت، علم پزشکی بالاترین جایگاه را داشته است؛ زیرا با وجود برخورداری از سلامتی بود که مومن زرتشتی می توانست بر اهریمن غلبه کند. در کنار این، سیاست تشویقی شاهان و دولت ساسانی در رشد و بالندگی علم پزشکی بسیار اثرگذار بود. برخی از این سیاست ها عبارت اند از: گسترش روابط فرهنگی و علمی با کشورهای هندوستان و یونان و روم، ترجمه ی آثار پزشکان خارجی به زبان پهلوی و بایگانی آن ها همراه با تشکیل کتابخانه ای بزرگ، دعوت به اشتغال پزشکان خارجی در دانشگاه جندی شاپور و اعزام پزشکان ایران به خارج از کشور برای فراگیری دانش پزشکی و تجربه ی بیشتر در این حوزه. پژوهش حاضر به روش تاریخی، با استناد به منابع کتابخانه ای و باستان شناسی و به شیوه ی توصیفی تحلیلی انجام شده است. به نظر می رسد با توجه به گستردگی تمدن ایران در عصر ساسانی و توجه به علم و دانش و همچنین، ایجاد شهر پزشکی در دوره ی ساسانی، دانش پزشکی اهمیتی زیاد در این دوره داشته است و در این دانش به صورت تخصصی پژوهش می شد.

  کلیدواژگان: دولت ساسانی، دین زرتشتی، پزشکان خارجی، علم پزشکی
 • فضه سلیمی*، محمدباقر پارساپور، زهرا نیکخواه فرخانی صفحات 185-205

  بیماری کرونا یک بحران جهانی است که سیستم های حکومتی را متاثر نموده است. گذار از بحران ها، نیازمند تدابیر بخردانه است. حکمرانی یک فرایند پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد همساز می شود و اقدامات همکاری جویانه اتخاذ می گردد. موخرترین نظریه در این مفهوم، حکمرانی مطلوب است که مشخصا در هنگامه بحران، میزان اهمیت آن دوچندان می گردد. حکمرانی خوب محصول مشارکت مطلوب سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.  مولفه های حکمرانی مطلوب از دیدگاه بانک جهانی، سازمان ملل متحد و اندیشمندان این حوزه، متعدد است. ستاد ملی مبارزه با کرونا به دستور مقام معظم رهبری و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی اسفند ماه 1398 تشکیل گردید تا در خصوص مقابله با بیماری کووید-19 از جمله اعلام تعطیلی ها و سایر تدابیر محدود کننده در موارد تخلف از دستورالعمل های بهداشتی تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا ضمن تعیین حدود صلاحیت ستاد مذکور در قاعده گذاری، به تبیین مولفه های حکمرانی مطلوب در این دوران با توجه به مصوبات یگانه مقنن در این حوزه بپردازد. از دیدگاه نگارندگان، مصوبات ستاد ملی کرونا به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی، فراتر از قانون عادی است و از میان مولفه های موجود؛ کارایی و اثر بخشی،  شفافیت و پاسخگویی و اجماع محوری در مصوبات بازشناسی شد.

  کلیدواژگان: کرونا، حکمرانی مطلوب، کارایی، شفافیت، اجماع محوری
 • محمد راسخ*، فائزه عامری صفحات 206-223

  نسب یکی از موضوعات مهم حقوقی بوده که در طول تاریخ نظام های حقوقی تحولاتی را به خود دیده است. در دوران جدید، با پیدایش روش های کمک بارروی به ویژه با مداخله ثالث، چالش هایی جدید بر سر راه تنظیم قانونی نسب کودکان حاصل از این روش ها قرار گرفته اند. کودکانی را که بدین روش ها متولد می شوند به چه کسی می توان یا باید منسوب کرد؟ بنا بر یکی از سنن، نسب مادری بر مبنای حمل و نسب پدری برمبنای نطفه تعیین می شده. پرسش اما آن است که آیا دو ملاک یادشده می توانند نسب این کودکان را به شکلی سازگار و کارآمد تمشیت کنند؟ مطالعه قوانین و مقررات کشورهای مختلف پاسخی منفی پیش روی می نهد. قوانینی که برای تعیین پدر و مادر این کودکان صرفا به این دو ملاک تکیه کرده اند، موجد ابهام، بلاتکلیفی و عدم قطعیت بوده اند. از این رو، ضرورت بحث از ملاکی جدید، یعنی ملاک قصد، به میان می آید. در این نوشتار، بنا داریم کوشش قانونگذاران و قضات را در نظام های حقوقی مختلف برای رسیدن به ملاکی کارآمد و سازگار بررسی کنیم.

  کلیدواژگان: نسب، ملاک حمل، معیار رابطه ژنتیک، ملاک قصد زوجین
 • جعفر نوری یوشانلوئی، شبیر آزادبخت* صفحات 224-238

  یکی از اصول مهم در زمینه اخلاق پزشکی که آثار اجتماعی شگرفی دارد، محرمانگی اطلاعات پزشکی می باشد. با توجه به اهمیت اصل مذکور، حقوق کشورهای مختلف، هر یک به نوعی در این زمینه ورود کرده اند و اصل محرمانگی را به رسمیت شناخته اند. وجود اصل محرمانگی برای دو دسته از انسان ها قابل تصور است: یکی آن هایی که در قید حیات هستند و دیگری افرادی که فوت کرده اند. در پذیرش اصل محرمانگی در خصوص این دو دسته از یک مبنا پیروی نشده است و می توان مبنای اصلی قاعده محرمانگی در خصوص زندگان را حفاظت از حریم خصوصی آنان و در خصوص متوفیان، منفعت عمومی جامعه و منع اضرار به غیر دانست. هدف از این نوشتار بررسی نحوه انعکاس اصل محرمانگی در خصوص این دو دسته از اشخاص در حقوق فرانسه و ایران است. در حقوق فرانسه در ارتباط با زندگان و متوفیان نص صریح وجود دارد؛ لکن در حقوق ایران ظاهرا شناسایی اصل محرمانگی به زندگان محدود شده است؛ با وجود این، علی رغم سکوت قانونگذار ایرانی، می توان اصل محرمانگی را به متوفیان نیز تسری داد. به هر روی، در این نوشتار سعی می شود ضمن بررسی مختصر مفهوم و مبانی اصل محرمانگی، موضع دو نظام حقوقی فرانسه و ایران تبیین گردد.

  کلیدواژگان: اطلاعات سلامت، متوفیان، رازداری، حریم خصوصی، منفعت عمومی
 • معصومه برخورداری شریف آباد*، سیده زهرا کاکا تفتی، پرنیا باستانی، فریده محمودی هاشمی صفحات 239-252

  ارایه دهندگان مراقبت های بهداشتی برای ارایه مراقبت های اخلاقی موثر ، نیاز به حساسیت اخلاقی دارند. از آنجاییکه معنویت بخش جدایی ناپذیر از اخلاق است و هوش معنوی زیربنای باورهای فرد است که بر عملکرد وی تاثیر می گذارد، این مطالعه با هدف تعیین نقش هوش معنوی در میزان حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری انجام شد. این پژوهش، یک پژوهش توصیفی مقطعی می باشد که در سال 1400 انجام شد. جامعه هدف را دانشجویان پرستاری شاغل به تحصیل در نیمسال اول 1401-1400 در شهر یزد بودند که 153 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های هوش معنوی کینگ، حساسیت اخلاقی لوتزن استفاده شد. روایی و پایایی ابزار ها در تحقیقات پیشین تعیین شده است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، توزیع فراوانی) و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین حساسیت اخلاقی (46/10±24/64) و میانگین هوش معنوی دانشجویان پرستاری (13/34±90/53) و در حد متوسط قرار داشت. ارتباط آماری معناداری بین هوش معنوی و حساسیت اخلاقی مشاهده نشد (245/0 = P). لذا نیاز است برای درک بهتر و عمیقتر، مطالعاتی جهت بررسی عوامل میانجی که ممکن است بر این متغیرها تاثیرگذار باشد، انجام شود

  کلیدواژگان: هوش معنوی، حساسیت اخلاقی، دانشجویان پرستاری
 • مظفر غفاری*، لطفعلی خانی، اعظم محمودی صفحات 253-265

  مراقبت دلسوزانه، از عناصر مهم مراقبت بیمار محور تلقی می شود که سلامتی را به بیماران اهداء می کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل مراقبت دلسوزانه پرستاران برپایه هویت اخلاقی و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل مسیر بود. نمونه آماری شامل 250 بیمار مبتلا به کووید 19 و 250 پرستار شاغل در بخش کرونای بیمارستان های استان آذربایجان غربی در سال  1399 بودند که به روش نمونه گیری در دسترسانتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مراقبت دلسوزانه  رودریگز؛ پرسشنامه هویت اخلاقی  بلک  و رینولدز  و مقیاس دلسوزی نسبت به زندگی دیگران  چانگ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، بوت استراپ و سوبل و از طریق برنامه نرم افزار اس پی اس اس و آموس نسخه 24 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بود که متغیر هویت اخلاقی در تعامل با نقش واسطه ای دلسوزی نسبت به زندگی در تبیین مراقبت دلسوزانه پرستاران نقش دارد. در مجموع 41 درصد از واریانس مراقبت دلسوزانه پرستاران، از طریق متغیرهای مدل تبیین شدند. اثر مستقیم هویت اخلاقی (47/0) و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران (36/0) در تبیین مدل مراقبت دلسوزانه معنی دار مشاهده شد. اثر غیر مستقیم هویت اخلاقی با واسطه گری دلسوزی نسبت به زندگی دیگران (96/2) معنی دار  به دست آمد. با توجه به اثر واسطه ای متغیر دلسوزی نسبت به زندگی دیگران در ارتباط بین هویت اخلاقی و مراقبت دلسوزانه پرستاران، به نظر می رسد با تقویت دلسوزی به نسبت به زندگی دیگران و هویت اخلاقی می توان مراقبت دلسوزانه پرستاران را ارتقا داد.

  کلیدواژگان: مراقبت، دلسوزی، هویت اخلاقی، پرستار
 • ناهید خادمی، فریبا اصغری* صفحات 266-272

  رازداری در افراد مبتلا به اچ آی وی یکی از ضروریات اخلاق پزشکی است که در چند دهه اخیر مورد توجه سیاستگزاران در حوزه سلامت قرار گرفته است. زیرا از یک سو باعث افزایش اعتماد بین بیماران و پزشکان ‌‌‌می‌شود و از سوی دیگر باعث تشویق آن‌ها به پایبندی به درمان و انجام مراقبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم در بیماران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد تا از انتقال بیماری به دیگران پیشگیری به عمل آید. با این همه رعایت رازداری در برخی موارد در تعارض با سودرسانی و حق بر سلامت سایر افراد قرار می‌گیرد و چالشهایی در عمل ایجاد خواهد کرد. ما با ارایه یک مورد بالینی به راهکار عملی این تعارض می‌پردازیم.

  کلیدواژگان: رازداری، مشاوره، رضایت آگاهانه، ایدز
 • معصومه منگلی*، زهرا رضاحسینی، حسین سبزعلیانی صفحات 273-288

  ارایه مراقبت پرستاری بر اساس ارزشهای اخلاقی مستلزم برخورداری پرستاران از حساسیت اخلاقی است. تعیین عوامل مرتبط با حساسیت اخلاقی می تواند به شناخت راهکارهای ارتقای این توانمندی کمک نماید. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط حساسیت اخلاقی پرستاران با شاخصهای محیط کاری بوده است. این مطالعه توصیفی- همبستگی با حضور 135 نفر از پرستاران بیمارستان ولی عصر شهربابک (استان کرمان) در سال 1400 انجام شده است. انتخاب نمونه ها به روش تمام شماری بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه حساسیت اخلاقی لوتزن و پرسشنامه شاخص محیط کار استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تعیین ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون، با استفاده از SPSS نسخه 26 انجام شده و آزمونهای تی و آنووا برای بررسی تفاوت میانگین نمرات بر اساس متغیرهای جمعیت  شناختی و حرفه ای استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد وضعیت حساسیت اخلاقی و شاخصهای محیط کار پرستاران شرکت کننده در این مطالعه در سطح متوسط قرار داشته و همبستگی معناداری بین حساسیت اخلاقی پرستاران با شاخصهای محیط کاری وجود دارد (0.212 = R) (P=0.049) . همچنین میانگین نمره شاخص محیط کار، تفاوت معناداری را بر اساس متغیرهای سمت (P=0.08) و نوبت کاری (P=0.012) نشان داد. وجود ارتباط معنادار حساسیت اخلاقی پرستاران  با  شاخصهای محیط کاری آنان، اهمیت وضعیت محیط کاری و پیامدهای مرتبط با آن را مورد تایید قرار می دهد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، با مطلوب ساختن  شرایط محیط کاری پرستاران می توان انتظار داشت حساسیت اخلاقی آنها نیز ارتقاء یابد.

  کلیدواژگان: حساسیت اخلاقی، شاخصهای محیط کار، پرستاران
 • لیلا رازقیان جهرمی*، صفورا صادقی مزیدی، علی فرهنگ دوست صفحات 289-299

  افزایش ابتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج و کمبود امکانات جهت رسیدگی به بیماران موجب مطرح شدن بحث اولویت بندی در تخصیص امکانات و انتخاب بیماران در استفاده از امکانات و انتخاب بین مرگ و زندگی می شود. بحث خاتمه حیات و قطع درمان از جمله چالش های حوزه پزشکی و اخلاق می باشد. در سال های اخیر درخواست اتانازی افزایش یافته است و پزشکان آینده قطعا با این موضوع رو به رو خواهند شد. این مطالعه مقطعی بر روی 200 تن از دانشجویان و دستیاران پزشکی در سال 1400 انجام شد. تمامی شرکت کنندگان پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، افسردگی بک و نگرش به اتانازی را با رضایت خود تکمیل کردند . در مطالعه حاضر67/5 % شرکت کنندگان با اتانازی موافق بودند. نگرش مثبت به اتانازی در مردان بیشتر از زنان بود (0.22 = P)  و در افراد مجرد بیشتر از متاهلین بود (0.045 = P) . با افزایش اعتقادات مذهبی در افراد میانگین نمره نگرش به اتانازی در آن ها کاهش میافت و مخالفت با آن بیشتر می شد (0/001 نگرش مثبت به اتانازی با افسردگی و شدت آن مرتبط بود.  این مقاله حاصل پایان نامه دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است. در طول فرایند پژوهش اصول اخلاقی در پژوهش های دارای آزمودنی انسانی در براساس راهنمای جمهوری اسلامی ایران ، از جمله اخذ رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش رعایت شد. افسردگی و شدت آن با تمایل بیشتر پزشکان برای اتانازی ارتباط معنادار دارد. از سوی دیگر هرچه اعتقادات مذهبی قوی تر باشد میزان مخالف با اتانازی نیز افزایش می یابد. حمایت از اتانازی در مردان و افراد مجرد نیز بیشتر از گروه های دیگر بود.

  کلیدواژگان: اتانازی، افسردگی، دانشجویان پزشکی، دستیاران پزشکی
 • مهشید صفایی، مقصود فراستخواه*، احسان شمسی گوشکی صفحات 300-321

  در ساختار نظام سلامت مسایل حرفه ای و بازدارنده های سازمانی موجب خستگی بیمار، فرسودگی پزشک و در نهایت مسایل میان فردی میان بیمار و پزشک از جمله عدم درک متقابل و فرسایش اعتماد می شود. از این رو، اعتماد به عنوان هسته مرکزی سرمایه اجتماعی نقش بسزایی در کیفیت روابط میان فردی میان بیمار و پزشک دارد. اعتماد میان بیمار و پزشک و گسترش عمومی آن مستلزم مجموعه ای از ملاحظات سازمانی و اصول حرفه ای در نظام سلامت است. در این پژوهش سعی شد عوامل سازمانی و حرفه ای موثر بر اعتماد میان پزشکان و بیماران واکاوی شود. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته در مراکز ارایه خدمات سلامت شهر تهران گردآوری شد. با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه ها با 39 نفر و تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. با بهره گیری از استراتژی داده بنیاد و نرم افزار اطلس تی آی، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی دسته بندی و تحلیل شدند. پایایی در مرحله کدگذاری با استفاده از روش بازآزمون انجام گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد، مولفه های «حرفه ای - سازمانی» موثر مشتمل بر سه مولفه «مدیریت حرفه ای سازگارشونده»، «بیمه سازگارشونده»، «سیاست سازگارشونده»، و نه مقوله است. این مولفه ها عناصر تشکیل دهنده ساختار و زیرساخت های توسعه حرفه ای در نظام سلامت هستند که می تواند ارتباط و تعامل مبتنی بر اعتماد میان بیمار و پزشک را در نظام سلامت احیا کنند. در خصوص تدوین راهبردها و سیاست های اجرایی برای افزایش اعتماد بین بیمار و پزشک به پژوهش های راهبردی دیگری نیاز است.

  کلیدواژگان: اعتماد، بیمار، پزشک، مراکز خدمات سلامت، عوامل سازمانی - حرفه ای
 • رقیه گندم کار* صفحات 322-333

  یکی از وظایف دولت ها آموزش و فراهم نمودن نیروی متخصص به منظور ارایه خدمات سلامت باکیفیت به افراد جامعه است. در طول چهار دهه اخیر، به فراخور افزایش یا کاهش نیاز جامعه، یکی از سیاست های افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو یا تلاش برای ارتقای کیفیت آموزش های ارایه شده در اولویت کاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. با توجه به تصویب و اجرای طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی از طریق افزایش ظرفیت دانشجویان علوم پزشکی و وجود نظرات موافق و مخالف بسیار در این خصوص، در این مقاله جنبه های مختلف افزایش ظرفیت ها شامل عرضه نیروی کار در پاسخ به نیاز جامعه و چالش های تضمین کیفیت آموزش مورد بحث قرار گرفته است. بررسی مطالعات موجود نشان می دهد موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان به منظور تامین نیروی کار متخصص حوزه علوم پزشکی که مورد مداقه طرافداران این طرح است مساله ای چندوجهی است که نیاز به مطالعات جامع ترکیبی و در نظر گرفتن همه عوامل تاثیرگذار بر آن مانند گرایش بسیار پزشکان، پرستاران و سایر حرف سلامت به مهاجرت، عدم ماندگاری در مناطق کمتر برخوردار، مشکلات اقتصادی و سایر عوامل دارد. علاوه بر این، افزایش ظرفیت ها نیازمند تامین زیرساخت های لازم برای آموزش، برنامه ریزی برای ارایه آموزش باکیفیت و پایش نظام آموزشی و فراگیران از نظر دستیابی به توانمندی های مورد نظر است. در صورت عدم توجه به تامین کیفیت آموزش در هر سه بعد درونداد، فرایند و برونداد، افزایش ظرفیت ها در نهایت منجر به در معرض خطر قرار گرفتن ایمنی و سلامت بیماران خواهد شد.

  کلیدواژگان: پزشکی، نیروی کار پزشکی، کیفیت آموزش
 • فریبا اصغری* صفحات 334-338
|
 • Alireza Monajemi, AmirHassan Mousavi* Pages 1-17

  Medicalization, in the sense of expansion of medicine in different aspects of human life and ultimately the transformation of medicine into a tool of social control and domination, is a common interpenetration in the literature. This concept, since its inception in the mid-twentieth century, has been an exclusive critique of modern medicine, meaning that branch of medicine based on biomedical paradigm. In this article, we argue that the conceptual shortcoming of this view and the reduction of medicalization to only one medical paradigm, lead to appear medicalization in the new outfit in the name of demedicalization and with more harmful aspects. By focusing on biomedical paradigm or biomedicalization, we neglected other types of medicalization like paramedicalization or CAMization, meaning expansion of Complementary and Alternative Medicine in different aspects of human life. This negligence makes the space to misuse of medicalization for more medicalizing issues. In the following, Iranian Traditional Medicine has been examined as one of the examples of CAM. By presenting historical examples, in the contrast of common understanding of many medical sociologists, we showed that medicalization is not an exclusive concept around modern medicine and its root go back hundreds of year, not just the last hundred year and not only in the western world.

  Keywords: Biomedical Paradigm, Modern Medicine, CAMization, Demedicalization, Medicalization, Iranian Traditional Medicine Complementary, Alternative Medicine (CAM)
 • Elham Malekzadeh* Pages 18-31

  After September 1931 and the end of World War II, the Pahlavi government turned its attention to the villages and the implementation of the second development plan, followed by rural health programs. With the formation of the Health Corps in 1954, as the seventh principle of the Shah and the Nation Revolution, all physicians and pharmacists in the service of the conscription system were asked to take charge of medical-health services in rural areas of the country.The present article uses archival documents and library resources in a descriptive-analytical manner to answer the question: Was the Health Corps in Iran a result of indigenous action or the result of the second Pahlavi government's development plans with US recommendations in support of Third World countries? The results of the research indicate that the historical nature and examples confirming the patient's defiance and their treatment were rooted in the historical past of Iran. The creation of the Health Corps and its acceptance by the villagers, due to its indigenous and Iranian nature, was acceptable in the historical memory of Iranians. However, the process of international interactions and the development policies of the country and the government's reform, along with taking advantage of US support opportunities, expanded within the framework of the principles of the White Revolution in Iran and led to extensive activity. This, as the present article claims, explains the indigenous practice of this measure.

  Keywords: Doctors in circulation, Health corps, Pahlavi, Iran
 • Alireza Rohi*, Mabobe Ghayor Blorfroshan Pages 32-45

  Muslim ophthalmologists have made significant achievements in the field of ophthalmology in all Islamic lands and territories, especially in Andalusia. Andalusian scientists have written several works related to medicine and ophthalmology that introduce us to their activities in this field. The main purpose of this study is to review the activities performed in Andalusia regarding ophthalmology. Using the review method of libraries and referring to the sources and written works of Andalusian physicians and ophthalmologists, their most important activities in this field have been studied. A study of medical and ophthalmological works in Andalusia showed that Andalusian ophthalmologists created special innovations, the most important of which are the invention and manufacture of various drugs, various surgeries, understanding the anatomy of the eye, and use of various tools for treatment and surgery.

  Keywords: Surgical Instruments, Andalusia, Eye Diseases, Ophthalmology, Treatment Methods
 • Soleyman Heidari*, Banafshe Zarrabie Pages 46-54

  One of the infectious diseases that was widespread in Fars province during the first Pahlavi era (1925-1941) was smallpox. This disease spread in the early days of the Pahlavi dynasty in the cities of Fars province and its epidemic reached its peak in 1318 AD. Important measures were taken to control the disease, including smallpox inoculation. The smallpox inoculators tried to control the disease by creating fixed and mobile posts and by injecting the patient with smallpox fluid or animal smallpox fluid. Despite the efforts of local authorities in the field of smallpox, there were several obstacles and problems to reduce and eradicate the disease. This study intends to study the prevalence of smallpox in Fars and the trend of smallpox to deal with it in the first Pahlavi period by relying on unpublished documents in the Documents Organization and the National Library of Iran as well as the archives of local newspapers and using a descriptive-analytical method. Findings showed that despite the widespread epidemic of smallpox in Fars in the first Pahlavi period and the high mortality rate, the trend of smallpox inoculation progressed well and the government succeeded in using existing facilities and common methods to help control the disease in the regions of Fars.

  Keywords: Smallpox, Smallpox inoculation, First Pahlavi, Fars
 • Vahideh Rahimimehr* Pages 55-71

  Environment design has profound effects on mental, physical health, and behavior patterns. One of the architectural environments is medical centers that have changed in recent decades in developed countries. As purely physical and indoor environments have been replaced by indoor and outdoor environments. Outdoor gardens include healing gardens. Studies on traditional Iranian gardens show that these gardens are healing gardens. Outdoor gardens include healing gardens. Studies on traditional Iranian gardens show that these gardens are also healing gardens, so this study tried to investigate the healing criteria of therapeutic gardens in Iranian gardens from the perspective of traditional medicine to incorporate the attitudes of designing therapeutic environments in Iran towards the teachings of traditional medicine. In this comparative study, the method of data collection is documentary so that first, the impact of nature on man from the perspective of traditional medicine has been studied and then the criteria of healing landscapes in the Iranian garden have been studied from the perspective of Iranian traditional medicine using the sources of medical history and related articles. It seems that the general criteria for healing gardens in Iranian gardens are per the principles of traditional medicine and using the medical advice to patients can be more precisely designed for therapeutic gardens and used the Iranian garden model for design medical centers Because the criteria for the therapeutic gardens are general But according to the advice of traditional medicine practitioners can be more precise design according to the patients' temperament differences.

  Keywords: Iranian Gardens, Healing Gardens, Traditional Iranian Medicine, Architecture
 • Dr. Abdollah Jalali, the founder of the first private hospital in Hamedan
  Reza Karami* Pages 72-78
 • Seyed Abdosaleh Jafari, Seyed Abolhasan Navab, Bagher Talebi Darabi, Behin Arami Nia* Pages 79-88

  “Koran” had affirmed “Human Dignity” but in other verse, it had mentioned “Caliphate/Substitution” and “Deposit” about human in comparison with other creatures that they had difficult and covered interpretations. “The choice of good and evil” as Human Dignity criterion, makes it easy and transparent. “Deposit” verse says Human accepts Deposit and others refuse it because of 2 adjectives: “Zaloom” and “Jahool” from roots of oppression and ignorance. Interpretations are different in meaning this adjective and their relation to deposit. If deposit is choosing, it can make oppression and justice and knowledge and ignorance. Then “FAOOL” structure in Arabic can show potency of action/adjective. Thus, they mean potent for oppression and ignorance like justice and knowledge. It means choosing potency, not actual ugliness. In “Caliphate” verse, angels say to God that Human creation tend to corruption and killing. God hadn’t refused it but had referred to an upper knowledge. If Caliphate is good choosing too along justice and knowledge, angels had seen properly contemporaneous ignorance and oppression and corruption and killing but they couldn’t recognize the difference between good free discretion and their algebraic goodness that is caliphate and moral similarity and free worship of God with Lordship essence.

  Keywords: Authority, Trust, Caliphate, Human Dignity
 • Gholamhossein Moghaddam Heidari* Pages 89-104

  In the pre-modern period, astrology has been the practice of relating celestial bodies to lives and events on earth and the resulting tradition. One aspect of astrology was based on the knowledge of astronomy and mathematical calculations, and the other aspect dealt with soothsaying. We can talk about two types of astrology: natural astrology and judicial astrology. Natural astrology has admitted the idea of celestial influences of a general nature, such as would affect the weather or the environment of a patient, and thus his chances of healing. Judicial astrology aims to determine the particular effects of the stellar influences on a specific person, with a view toward forecasting the future.But it is noteworthy that many sciences in the pre-modern period used astronomical results. Thus, understanding the knowledge related to climate, agriculture and medicine in the pre-modern era is not complete without understanding astrology. In this article, in the first part, we try to briefly describe astrology and its types and enumerate some features of medical astrology as part of natural astrology. In the second part, we will examine how astrology influenced the medical theories of Hippocrates and Galen in ancient Greece. And we show that medical astrology for them has been part of the natural process of explaining diseases and methods of prognosis and treatment and prevention.Our method in this article is the hermeneutic-based author understanding method. In other words, in this article, we do not use modern ideas about astrology, but try to examine medical astrology based on the natural and judicial astrology, which were expressed in the same pre-modern era. Thus, we show that astrology was not only an important science in its time, but was also related to the various sciences of its time, so that the understanding of knowledge related to medicine in the pre-modern would be incomplete without understanding astronomy.

  Keywords: Natural astrology, Judicial astrology, Medical astrology, Hippocrates, Galen
 • Jamal Rezaei Orimi, Shahrbanoo Asadi* Pages 105-121

  The Safavid period is considered one of the most important periods in the history of Iranian medicine. During this period, medical knowledge was developed many works in the field of medicine were written and several hospitals were established. In recent years, several studies have been conducted on the medical history of the Safavid period. The purpose of this study is to introduce and critique the paper "Medicine of the Safavid era relying on Western travelogues" by Saeed Agharezaei and Shiva Rezaei. This research is an analytical-critical study that uses library resources to review and evaluate the paper in terms of structure, content, and method. The paper has coherent writing and indicates the authors' efforts to explain the medical and health situation of the Safavid period from the perspective of Western tourists. In the structure of the paper, sometimes inappropriate references and writing errors are seen. Failure to mention the reasons for the migration of physicians to India, failure to determine the true location of hospitals, failure to mention the position of dental, veterinary and surgical knowledge, failure to mention epidemics and ambiguity of the pharmacology situation in the Safavid period can be enumerated content critiques. The results show that the paper, despite attempts to reveal various aspects of medicine in the Safavid era, has some structural, content, and method problems. Therefore, it is expected that the respected authors, by eliminating the mentioned problems, will be able to publish a more significant work on the history of medicine in future research.

  Keywords: Criticism, Safavid, Medical History, Medicine, Travel Writers, Western Tourists
 • Katayoun Fekripour*, Azadeh Heidarpour Pages 122-136

  Stress and psychological problems arose with the advent of urbanization. Ancestors generally knew disease as the result of interaction with external factors, including gods, demons, and spirits. The Iranians considered the disease created by the devil and the Mesopotamians considered the disease as a result of wrath of the gods on the sick person for various reasons. This study tries to show the knowledge of Iranians and Mesopotamians about mental illnesses and tries to answer these questions: What information about the treatment of mental illnesses has reached us through the ancient texts of the ancient Iranians and the tablets of the Mesopotamians? And was there also a difference between a physician and a psychiatrist? What similarities and differences can be seen in ancient Iranian texts and Mesopotamian tablets about these contents? In Iranian texts, we are a little familiar with the topic of psychiatry, but the Mesopotamian tablets, which are older, provide us with more details about mental illness. What is certain is that they did not know enough about mental illnesses because they were unfamiliar with brain function; As a result, they resorted to magic and sorcery to cure it. Psychotherapists had a high position in the Iranian and Mesopotamian society and were considered a clergyman. They worked with the physician to treat many ailments. This is a historical- descriptive research, and the subject matter has been gathered in a library way.

  Keywords: Psychotherapist, ancient Iran, Mesopotamia, Dinkard, Tablets
 • Farhad Rashnopour*, Mohsen Bahramnejad, Abbas Broomand Alalm, Baqer Ali Adelfar Pages 137-157

  Jundishapur has been one of the oldest scientific and educational centers in Iran. A civil and intellectual field that emerged from the time of Sassanid Shapur (I), and gradually a scientific center emerged, especially in the medicine field. The splendor of the scientific center and the city of Jundishapur has been deeply correlated with the phenomenon of migration of Roman (Syriac-Nestorian) elites. Therefore, the causation and explanation of these migrations on the formation, life, and continuity of scientific center are significant to study. The present article attempted to investigate the dimensions of this issue from the perspective of historical sociology, relying on the theory of attraction and repulsion of Everett Lee. Thus, the present study tries to analyze three periods of elite migration from Rome to Jundishapur by using a descriptive-analytical method and relying on library resources and answer question of whether these migrations can be explained using the theory of attraction and repulsion? Findings indicate that in all three periods of the main migration of Roman elites to Jundishapur, Roman repulsions against Sassanid attractions have been very effective in the issue of residence and migration of elites. Religion has also been a crucial factor in the convergence and divergence of elites to migrate from Rome to Iran. The city of Jundishapur developed certain Syrian-Christian scientific and cultural features since its establishment. According to Everett Lee's migration theory, these characteristics had eliminated or downplayed the negative interventionist barriers and distance dilemma of elite migration from Rome to Jundishapur. Furthermore, the migration of elites from Rome to Jundishapur has been very effective in the survival of the city and the scientific center of Jundishapur

  Keywords: Sassanid, Jundishapur, Elite migration, Syriac, Nestorian, Medicine
 • Parvin Asghari*, Mehdi Ghaffari Pages 158-171

  Historical reports indicate that concepts such as health, well-being, personal and social development are closely related to physical activity, and the civilized nations of the world have always considered the importance of physical activity in the field of health and wellness. Among the ancient nations, the Greeks were most interested in exercise and physical activity, as it was an important part of ancient Greek medicine, and ancient Greek physicians, especially Hippocrates and Galen, focused on physical activity and proper diet as important components of a healthy lifestyle. Therefore, much of the basic information about the relationship between exercise and health was presented in the findings and medical texts of ancient Greece, which was comprehensively and practically proposed by Galen in the form of the theory of nature and the unnatural. The present study uses a descriptive-analytical method based on library information to answer the question of when humans with scientific and principled method found that exercise and physical activity have played a role in body health and the result of ancient Greek medicine, especially theory. Galen on the relationship between exercise and health in the form of abnormalities in ancient Greece, the Middle Ages, then the Renaissance to the present day, can play an important and effective role of exercise and physical activity in maintaining body health and disease prevention in different eras of human life.

  Keywords: History, Medicine, Galen, Physical activity, Health
 • Hasan Kohansal Vajargah* Pages 172-184

  The Sassanid Empire ruled in Iran between 224 AD and 651 AD. The founder of this dynasty, Ardashir I (241-224 AD), a Zoroastrian cleric, took two very important steps in the beginning; One was the creation of a central government and the other was the formalization of the religion of Zoroaster. The homogeneity and alignment of government and religion in the Sassanid administration had very important effects on the growth and development of science and knowledge, especially medical science, which began in the Achaemenid Empire (330 559 AD). The under-consideration question in this research is that despite the class system and the monopoly of learning science and knowledge in the privileged classes of society, what was the status of medical science in the Sassanid period? This study showed that medical science had the highest position in the teachings of Zoroastrian religion; Because with that, they took care of their health and performed their religious duties well, and with it, they overcame the devil. In Zoroastrian religious texts, the duties and characteristics of the physician, the types of diseases and how to treat and the rules related to ‘Tebabat’(medicine) are discussed. In addition to this, the encouragement policy of kings and Sassanid government, including; Expanding cultural and scientific relations with India, Greece and Rome, translating the works of foreign physicians into Pahlavi and archiving them along with the formation of a large library, inviting foreign physicians to work at ‘GondiShapur’ University and sending Iranian physicians abroad in order to acquire more medical knowledge and experience, they were very influential in the growth and development of medical science. The current study has been conducted in a historical method with reference to library sources and archaeological sources as well as new researches have been used to complete the topics. It seems that due to the spread of Iranian civilization in the Sassanid era and paying attention to science and knowledge as well as the creation of a medical city in the Sassanid period, medical knowledge had a great importance in this period and this knowledge was researching professionally.

  Keywords: Medical science, Foreign doctors, Government Sasanid, Zoroastrian religion, Sassanid
 • Fezzeh Salimi*, MohammadBagher Parsapour, Zahra Nikkhah Farkhani Pages 185-205

  Corona is a global crisis that has affected government systems. The transition from crisis to crisis requires prudent measures. Governance is a continuous process through which conflicting interests are harmonized and cooperative actions are taken. The latest theory in this concept is good governance, which is doubly important in times of crisis. Good governance is the product of the favorable participation of the three institutions of government, civil society and the private sector. The components of good governance are numerous from the perspective of the World Bank, the United Nations, and thinkers in this field. The National Anti-Corona Headquarters was established by the order of the Supreme Leader and based on the approval of the Supreme National Security Council in March 2020 to take appropriate decisions regarding the treatment of Covid-19 disease, including announcing closures and other restrictive measures in case of violation of health instructions. In this research, with a descriptive-analytical method, an attempt has been made to explain the components of good governance in this period according to the unique legislative approvals in this field, while determining the competence of the mentioned headquarters in regulating. From the authors' point of view, the approvals of the Corona National Headquarters as one of the sub-councils of the Supreme National Security Council are beyond the ordinary law and among the existing components; Efficiency and effectiveness, transparency and accountability and pivotal consensus were recognized.

  Keywords: Corona, Good governance, Efficiency, Transparency, Pivotal consensus
 • Mohammad Rasekh*, Faezeh Ameri Pages 206-223

  Filiation is one of the important legal issues which has gone under developments during the history of legal system. Over the modern times, along with the emergence of new methods of reproduction particularly those with the help of a third party, legal regulation of filiation of children resulting from such methods has encountered with new challenges. To whom these children are to be filiated? According to one of the traditions, the mother filiation is based on gestation and the father’s one on gamete. The question, however, is that whether these two criteria can regulate the filiation of such children in a consistent and effective manner. A study of laws and regulations of various countries gives us a negative answer. Laws that merely rely on these two criteria for the determination of filiation of those children would give rise to vagueness, undecidedness and uncertainty in this regard. Therefore, the necessity of a new criterion, i.e. that of intention, has been put forth. In this paper, we intend to study efforts made by legislators and judges of different legal systems so as to reach an effective and consistent criterion in this area.

  Keywords: Filiation, Criterion of pregnancy, Standard of genetics, Criterion of intention of the couple
 • Jafar Nory Yoshanloey, Shobeir Azadbakht* Pages 224-238

  One of the key principles in medical ethics, which has significant social effects, is the confidentiality of medical information. Given the significance of this principle, the legal systems of different countries have considered and recognized the principle of confidentiality. The existence of the principle of confidentiality can be viewed for two groups of people: those who are alive and those who have died. Two different bases underlie the recognition of confidentiality for each group. In Iranian and French law, this principle is applied to protect the privacy of living persons. While, for deceased people, it is applied for the public interests of the community and to ensure the no-harm rule. The purpose of this article is to examine how the principle of confidentiality is contemplated for these two groups of persons in French and Iranian law. There is an explicit provision in French law regarding the living and the deceased persons. In Iranian law, however, the principle of confidentiality is only recognized for living persons; However, despite the silence of the Iranian legislator, the principle of confidentiality can be extended to the deceased people. Nevertheless, this article attempts to briefly examine the concept and basis of the principle of confidentiality and then describe the position of the two legal systems of France and Iran.

  Keywords: Health information, Deceased, Confidentiality, Privacy, Public interest
 • Maasoumeh Barkhordari-Sharifabad*, Seyedeh-Zahra Kaka-Tafti, Parnia Bastani, Farideh Mahmoudi-Hashemi Pages 239-252

  Health care providers need moral sensitivity to provide effective ethical care Since spirituality is an integral part of morality, and spiritual intelligence is the basis of an individual's beliefs that affect his performance, this study was conducted to determine the role of spiritual intelligence in moral sensitivity of nursing students. This is a cross-sectional descriptive study that was conducted in 2021. The target population was nursing students studying in the first semester of 2021-2022 in Yazd, of which 153 people were selected by simple random sampling. In order to data gathering, questionnaire of King's spiritual intelligence and Lutzen's moral sensitivity was used. The validity and reliability of the instruments have been determined in previous research. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation, frequency distribution) and inferential statistics (Pearson correlation test and T test) by SPSS software version 16. Results indicated the mean of moral sensitivity (64.24 ±10.46) and the mean of spiritual intelligence of nursing students (53.90 ±34.13) were moderate. There was no statistically significant relationship between spiritual intelligence and moral sensitivity (P=0.245). Therefore, it is necessary to conduct studies to investigate the mediating factors that may affect these variables for a better and deeper understanding.

  Keywords: Spiritual intelligence, Moral sensitivity, Nursing students
 • Mozaffar Ghaffari*, Lotfali Khani, Azam Mahmmodi Pages 253-265

  Compassionate care is considered one of the important elements of patient-centered and oriented care that gives health to the patient. Therefore, this study was conducted with the aim of designing and explaining the model of compassionate care of nurses based on moral identity and compassion for the lives of others. The present research method was done according to path analysis. The statistical sample included 250 patients with covid-19 and 250 nurses working in the corona department of hospitals in West Azerbaijan province in 2021, which were selected by available sampling method. Rodriguez's compassionate care questionnaire, Black and Reynolds' moral identity questionnaire, and Chang's scale of compassion for others' lives were used to collect data. The data were analyzed using Pearson, Bootstrap and Sobel tests and also through SPSS and Amos software program, version 24. The results showed that the variable of moral identify in interaction with the mediating role of compassion for the lives of others in explaining the compassionate care of nurses. A total of 0. 41 of the variance of compassionate care was explained through model variables. The direct effect of moral identity (0. 47), compassion for the lives of others (0. 36) was observed and it was significant in explaining the compassionate care model. Also, the result showed that the indirect effect of moral identity was found to be significant through the mediation of compassion and also towards the lives of others (2. 96). Considering the variable mediating effect of compassion towards the lives of others in the relationship between moral identity and compassionate care of nurses, it seems that the growth or strengthening of compassion towards the lives of others and moral identity can promote the compassionate care of nurses.

  Keywords: Care, Compassion, Moral identity, Nurse
 • Nahid Khademi, Fariba Asghari * Pages 266-272

  Confidentiality in AIDS patients is one of the necessities of medical ethics, which has attracted the attention of policymakers in the health field in the last few decades because, on the one hand, it increases the trust between patients and doctors. On the other hand, it encourages them to adhere to treatment and do necessary care to patients in order to prevent the transmission of the disease to others. However, it may lead to a breach of benevolence and others’ right to health and cause problems in providing health care. Here we discuss a practical solution for this problem through a clinical case presentation.

  Keywords: Confidentiality, Consultation, Informed consent, HIV, AIDS
 • Maasoumeh Mangeli*, Zahra Rezahosseini, Hossein Sabzaliani Pages 273-288

  Providing nursing care based on ethical values ​​requires nurses to have ethical sensitivity. Determining the factors related to moral sensitivity can help to identify strategies to promote this ability. The aim of this study was to investigate the relationship between nurses' ethical sensitivity and work environment index. This descriptive-correlational study was performed in the presence of 135 nurses of Vali-e-Asr Hospital in Shahr-e-Babak (Kerman province) in 2021. Samples were selected by consensus method. Lutzen Ethical Sensitivity Questionnaire and Work Environment Index Questionnaire were used to data collection. Data analysis was performed by determining the Pearson correlation coefficient and regression test using SPSS26. T-test and ANOVA were also used to examine the difference in mean scores based on demographic and occupational variables. Findings showed that the status of ethical sensitivity and work environment index of nurses participating in this study is at a moderate level and there is a significant correlation between nurses' ethical sensitivity and work environment index (P=0/049 R=0/212). Also, the mean score of work environment index showed a significant difference based on the variables of position (P=0/008) and shift work (P = 0/012). The existence of a significant relationship between nurses' ethical sensitivity and their work environment index confirms the importance of the work environment and its related consequences. According to the results of the present study, by optimizing the working environment of nurses, we can expect their ethical sensitivity to improve.

  Keywords: Ethical sensitivity, Work environment index, Nurses
 • Leila Razeghian Jahromi*, Safoura Sadeghi Mazidi, Ali Farhangdoost Pages 289-299

  An increase in the incidence of chronic and incurable diseases and the lack of facilities to care for patients raises the issue of prioritization in the allocation of facilities and the selection of patients to use the facilities and the choice between life and death. Discussion of termination of life and cessation of treatment is one of the challenges in the field of medicine and ethics. The demand for euthanasia has increased in recent years, and future physicians will face this issue. This cross-sectional study was performed on 200 interns and medical residents in 1400. All participants completed the Demographic Information Questionnaire, Beck Depression Questionnaire, and Attitude to Euthanasia Questionnaire. In the present study, 67.5% of participants agreed with euthanasia. The mean score of attitudes to euthanasia was higher in men than women (P = 0.023) and higher in single people (P = 0.045). As religious beliefs increased in individuals, the mean score of attitudes toward euthanasia decreased and opposition to it increased (P> 0.001). Positive attitudes toward euthanasia were associated with depression and its severity (P> 0.001). Depression and its severity are significantly associated with more physicians' desire for euthanasia. On the other hand, the stronger the religious beliefs, the greater the anti-euthanasia. Support for euthanasia in men and single people was also higher than in other groups.

  Keywords: Euthanasia, Depression, Medical students, Medical residents
 • Mahshid Safaei, Maghsoud Farasatkhah*, Ehsan Shamsi Gooshki Pages 300-321

  In the health system, professional problems and organizational obstacles cause patient fatigue, physician exhaustion, and ultimately interpersonal issues between the patient and the physician, including lack of mutual understanding and erosion of trust. Therefore, trust, as the central core of social capital, plays a significant role in the quality of interpersonal and intergroup interactions. The trust between the patient and the doctor and its general expansion requires a set of organizational considerations and professional principles in the health system. The purpose of this qualitative research was to analyze organizational and professional factors affecting trust between the patient and the physician. The data were collected through semi-structured interviews in the health service centers located in Tehran. Using purposeful sampling and snowball, a total of 39 participants were interviewed until theoretical saturation was reached. Using the systematic approach of grounded theory (GT) and ATLAS.ti software, the data were categorized and analyzed in three stages of open, axial and selective coding. The findings show that the professional-organizational components effecting on trust between physicians and patients include three components of "adaptable professional management", "adaptable insurance" and "adaptable policy" and nine sub-components as described in the article. These components are the composing elements of the structure and infrastructure of professional development in health system, which can restore the relationship and interaction based on trust between the patient and the physician in health system. The other strategic researches are needed to develop strategies and executive policies to increase the trust between the patient and the physician.

  Keywords: Trust, Patient, Physician, Health service centers, Organizational-professional factors
 • Roghayeh Gandomkar* Pages 322-333

  One of the duties of the government is to train and provide the expert workforce to provide quality health services to society. During the last four decades, the Ministry of Health and Medical Education has prioritized one of the policies to increase the number of medical science students or to improve the quality of education based on the needs of society. Following the approval and initiation of the policy to expand the number of medical sciences students and considering its proponents and opponents, in this article, various aspects of increasing students include the supply of workforce in response to the demands of society and the challenges of ensuring the quality of education has been discussed. Previous studies show this is a multifaceted issue that requires comprehensive mixed-method studies taking into account all the influencing factors such as the high tendency of health workers to immigrate, low retention in less privileged areas, economic problems and other factors. In addition, expanding the numbers requires infrastructure, concise planning to provide high-quality education, and monitoring of the educational system and learners in terms of achieving the desired competencies. In case of not paying attention to ensuring the quality of education in all three dimensions of input, process and output, the increase of numbers will ultimately be counterproductive and will lead to jeopardizing the safety and health of patients.

  Keywords: Medical trainee's expansion, Physician workforce, Quality
 • Fariba Asghari* Pages 334-338

  Many debates and news regarding not providing healthcare services to female patients based on wearing hijab were raised following the woman, life, freedom movement in Iran. In this editorial, the author first has an overview of the cases in which the doctor is ethically allowed to choose her patient, then recommend not to refuse patients based on wearing hijab, putting forward this argument that it can enhance social polarization and make discrimination in access to health care based on hijab a matter of concern to the society which in turn can cause distrust in the medical profession especially in Iran’s current situation. In addition, this editorial emphasizes that the Council of Medicine as the patient advocate should prevent the government limiting the access of women without hijab to health care services.

  Keywords: Hijab, Discrimination, Selecting patients