فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال سی و دوم شماره 4 (پیاپی 110، زمستان 1401)
 • سال سی و دوم شماره 4 (پیاپی 110، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه کرمی، محمدحسین مدرسی* صفحات 337-346
  سابقه و هدف

  همه گیری سندرم حاد تنفسی شدید نوع 2 (SARS-CoV-2) بیش از یک سال است که تمام مردم دنیا را درگیر کرده است. بروز و شدت متفاوت این بیماری ویروسی در بین سنین مختلف و افراد با زمینه های متفاوت بیماری می تواند بیانگر نقش مهم عوامل ژنتیکی میزبان در میزان شیوع و مرگ و میر آنها باشد. به همین منظور مطالعه حاضر جهت مرور بر مهم ترین عوامل و   واریانت های ژنتیکی دخیل در بروز و شدت بیماری SARS-CoV-2 مطابق مطالعات انجام شده در جمعیت های مختلف انجام شد.

  روش بررسی

  پایگاه های اطلاعاتی شاملGoogle Scholar ،Bing ،PubMed Central ، PubMed،  medRxiv و COVID-19 host genetics initiative  با استفاده از واژه های کلیدی Gene، polymorphism،  disease severity، Infection risk ،Gene variant  و Gene expression برای یافتن مقالات مرتبط با فاکتورهای ژنتیکی همراه با  SARS-CoV-2  و شدت آن مورد جستجو قرار گرفت. 

  یافته ها و نتیجه گیری: 

  به نظر می رسد علاوه بر واریانت های سیستم HLA و ژن های مرتبط با اینترفرون ها نظیر IFITM3، ژن های TMPRSS2، ACE2، ACE،CD147 و TLR7 مهم ترین ژن های دخیل در بیماریزایی ویروس SARS-CoV-2 هستند. بررسی مهم ترین واریانت های این ژن ها در جمعیت های مختلف در همراهی با SARS-CoV-2 می تواند راه را برای یافتن درمان های هدفمندتر این بیماری فراهم آورد. به علاوه، با شناسایی این واریانت ها می توان در شناسایی سریع تر حاملین پرخطر ویروس های مشابه نسل های بعدی گام های موثرتری برداشت.

  کلیدواژگان: SARS-CoV-2، واریانت ژنی، پلی مورفیسم ژنی، شدت بیماری
 • محسن صاحبی، محمدعلی آذربایجانی*، مقصود پیری صفحات 347-355

  فعالیت های بدنی با افزایش تولید گونه های فعال اکسیژن همراه است. تولید گونه های فعال اکسیژن تابعی از شدت ، مدت  و نوع فعالیت می باشد. هرچند مقادیر فیزیولوژیک گونه های فعال اکسیژن برای تنظیم واکنش های سلولی ضروری می باشد، اما تولید بیش از حد آنها می تواند آسیب های متعددی را بر ساختار و عملکرد سلول ها وارد نموده و هم عملکرد جسمانی را تضعیف نموده و هم سلامتی را به مخاطره اندازد. با وجود آنکه فعالیت بدنی خود محرکی برای افزایش ظرفیت دفاع آنتی اکسیدانی می باشد، ولی در صورت اجرای تمرینات شدید و طولانی ، تولید گونه های فعال اکسیژن فراتر از ظرفیت دفاع انتی اکسیدانی می گردد. در این شرایط استفاده از مواد آنتی اکسیدان برون زاد می توان راهکار مناسبی برای توسعه عملکرد و سلامت  جسمانی باشد. گیاهان از منابع سرشار و غنی مواد آنتی اکسیدان هستند که می توانند بخش عمده گونه های فعال اکسیژن ناشی از تمرینات جسمانی را خنثی نموده و به دنبال آن التهاب و آسیب های عضلانی همراه با انقباض های عضلانی مکرر به ویژه انقباض های برون گرا را کاهش دهند. با وجود آنکه  به دلیل تفاوت های روش شناسی در مطالعات برخی تناقضات در نتایج مطالعات  وجود دارد، با این وجود نتایج مطالعات در کل اثر گذاری مواد فیتوشیمیایی بر کاهش فشار اکسایشی، التهاب، درد، آسیب عضلانی و بهبود عملکرد جسمانی  را تایید می نماییندو بر این اساس توصیه می شود افرادی که به انجام تمرینات جسمانی شدید و طولانی مبادرت می ورزند، جهت حفظ و بهبود عملکردجسمانی و توسعه سلامتی از مواد فیتوشیمیایی موجود در گیاهان  استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی شدید، فشار اکسایشی، التهاب، مواد فیتوشیمیایی
 • سید امین موسوی، علی لوئی منفرد*، نعمت الله شاکرمی صفحات 356-367
  سابقه و هدف

  سیپرمترین حشره کشی است که در برنامه های کنترل آفات به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعات قبلی به اثرات مضر آن بر روی سیستم تناسلی نر اشاره شده است. بنابراین در تحقیق حاضر به منظور حفاظت از بیضه در برابر صدمات این سم، از ویتامین E و سلنیوم استفاده شد.

  روش بررسی

  42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 6 گروه تقسیم شدند: گروه اول، به عنوان شاهد؛ گروه دوم، دریافت کننده سیپرمترین به شکل گاواژ، به میزان mg/kg30 به مدت 42 روز؛ گروه سوم، دریافت کننده سیپرمترین به همراه ویتامینE به میزان mg/kg 100 به صورت گاواژ؛ گروه چهارم، دریافت کننده سیپرمترین به همراه سلنیوم به میزان mg/kg5/0، گروه پنجم، دریافت کننده سیپرمترین، ویتامینE و سلنیوم به روش های فوق و گروه ششم، دریافت کننده سلنیوم و ویتامینE در نظر گرفته شدند. در پایان دوره ابتدا حیوانات وزن گیری و سپس بیهوش شدند و جهت اندازه گیری هورمون ها و عوامل استرس اکسیداتیو خون گیری شدند. همچنین مقاطع بافتی به ضخامت 5 میکرون تهیه و با روش های H&E و مالوری تری کروم رنگ شدند. نتایج با نرم افزار SPSS تحلیل شدند و 05/0P< به عنوان اختلاف معنی دار در نظر گرفته شد. 

  یافته ها:

   در گروه سیپرمترین؛ وزن بدن، اپی دیدیم، تراکم سلول های بیضه، مقادیر تستوسترون، LH و FSH و آنزیم های آنتی اکسیدانی کاهش یافت، اما میزانMDA بالا رفت. تجویز ویتامین E و سلنیوم به تنهایی نتوانست کاملا موجب حفاظت ساختار بیضه و بهبود تغییرات شود اما خوراندن همزمان این دو ترکیب، صدمات مذکور را به طور کامل برطرف کرد.

  نتیجه گیری

  ترکیب ویتامین E و سلنیوم در برابر صدمات بافتی و اکسیداتیو ناشی از سیپرمترین در بیضه موش صحرایی اثر حفاظتی و تقویتی دارند.

  کلیدواژگان: بافت شناسی، بیضه، سلنیوم، سیپرمترین، ویتامین E
 • حمید صالحی میشانی، علیرضا جلالی زند*، مهرداد مدرسی صفحات 368-378
  سابقه و هدف

  سموم دفع آفات به طور گسترده در سراسر جهان به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه استفاده      می شود. این در حالی است که تاثیر مقادیر باقیمانده این ترکیبات بر فرایندهای فیزیولوژیک بدن همیشه مورد بحث بوده است.

  روش بررسی

  در این پژوهش 27 بوته ی خیار با غلظتی معادل دو برابر دوز توصیه شده (استامی پراید 50 گرم در لیتر و دیکلرووس 4 میلی لیتر در لیتر) سمپاشی شدند. پس از 24 ساعت میزان باقی مانده آنها به دست آمد و برای بررسی تاثیر این بقایا، 20 سر موش در 4 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل و گروه های 1، 2 و 3 که به ترتیب از سم دیکلرووس و استامی پراید و گروه سوم ترکیبی از دو سم را در آب آشامیدنی دریافت کردند. 

  یافته ها

  باقی مانده سموم برای استامی پراید 5/1 و برای دیکلرووس 5/0 میلی گرم بر کیلوگرم خیار به دست آمد و تاثیر آنها نشان از کاهش معنی دار وزن بدن و میزان آلبومین خون (01/0<p) و افزایش در آنزیم های کبدی (آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز) و تغییراتی در تعداد سلول های جنسی بیضه داشت (05/0<p).

  نتیجه گیری: 

  می توان پدید آمدن اختلالات کبدی و کاهش پتانسیل تولید مثلی در موش های جنس نر را پی آمد اضافه نمودن سموم به آب آشامیدنی آنها دانست. از این رو پایش وجود باقی مانده سموم در مواد غذایی گذاره ای ارزشمند است که باید پیوسته صورت گیرد و در کاربرد این سموم نگرش ویژه ای داشت.

  کلیدواژگان: محصولات زراعی، سموم شیمیایی، کبد، سلولهای جنسی، موش آزمایشگاهی
 • حسین روشنفکر، محمدامین عدالت منش*، حیدر آقابابا صفحات 379-388
  سابقه و هدف

  هرچند، آسیب حاد کلیوی (AKI) از پیامدهای ایسکمی- خونرسانی مجدد کلیوی (RIR) است، آسیب اکسیداتیو ناشی از RIR بر اندام های دور نیز اثر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثر اسید گالیک بر شاخص های استرس اکسیداتیو و  تراکم نورونی هیپوکامپ مغز به دنبال RIR بود.

  روش بررسی

  48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی در 4 گروه کنترل، ایسکمی/ریپرفیوژن+ نرمال سالین (RIR+Saline)، ایسکمی/ریپرفیوژن+ اسید گالیک با دوزهای 100 (RIR+GA100) و 200 میلی گرم (RIR+GA200) تقسیم شدند. حیوانات در تمامی گروه ها به جز کنترل، مورد نفروکتومی یک طرفه (سمت راست) قرار گرفتند. تیمار به مدت 14 روز انجام شد و سپس، کلیه سمت چپ به مدت 45 دقیقه مورد ایسکمی قرار گرفت. 72 ساعت بعد، سطح فعالیت هیپوکامپی آنزیم کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) و مالون دی آلدهید (MDA) ارزیابی شد و در پایان، تراکم نورونی نواحی CA1 و CA3 هیپوکامپ سنجیده شد. 

  یافته ها

  در گروه RIR+Saline کاهش معنی دار CAT،GPx  و TAC و افزایش MDA نسبت به گروه کنترل دیده شد که با کاهش معنی دار تراکم نورونی در نواحی CA1/CA3 همراه بود (05/0>p). در حالی که گروه های دریافت کننده اسید گالیک همراه با افزایش معنی دار CAT، GPx و TAC و کاهش میزان MDA در هیپوکامپ افزایش معنی دار تراکم نورونی در نواحی CA1/CA3 را نسبت به گروه RIR+Saline نشان دادند (05/0˂p).

  نتیجه گیری

  پیش درمان با اسید گالیک می تواند آسیب اکسیداتیو و مرگ نورونی را در هیپوکامپ مغز موش های صحرایی دچار آسیب حاد کلیوی ناشی از RIR کاهش دهد.

  کلیدواژگان: اسید گالیک، هیپوکامپ، آسیب حاد کلیوی، موش صحرایی
 • مصطفی راه چمنی*، شبنم موثقی، زهرا کرمانیها، زهرا نادیا شریفی صفحات 389-397
  سابقه و هدف

  ایسکمی/رپرفیوژن مغزی منجر به مرگ برنامه ریزی شده سلول یا آپوپتوز می شود. هیپوکامپ بافتی  بسیار حساس  به ایسکمی مغزی  است.  پروپوفول نوعی داروی بیهوشی است که اخیرا به عنوان حفاظت کننده عصبی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق اثر پروپوفول در ناحیه CA2 و CA3 هیپوکامپ  متعاقب ایسکمی بررسی شد.

  روش بررسی

  24 موش صحرایی نر ویستار به 4 گروه 6 تایی کنترل، ایسکمی، حامل و آزمایشی تقسیم شدند. گروه آزمایشی  mg/kg 40 داروی پروپوفول و گروه  حامل 1 میلی لیتر نرمال سالین 1 ساعت قبل از ایسکمی به صورت داخل صفاقی  دریافت کردند. ایسکمی با بستن شریان های کاروتید مشترک دو طرف به مدت 20 دقیقه و سپس رپرفیوژن القاء شد. 4 روز بعد تمامی رت ها قربانی شدند و بافت هیپوکامپ به روش رنگ آمیزی نیسل بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-25 و آزمون آماری ANOVA یک طرفه و تست TUKEY مورد تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داری 05/0<p در نظر گرفته شد. 

  یافته ها

  ایسکمی رپرفیوژن به مدت 20 دقیقه باعث دژنراسیون سلول های هرمی ناحیه CA2 وCA3 هیپوکامپ شد و این نورون ها کاهش قابل ملاحظه ای را نسبت به گروه کنترل نشان دادند، اما تزریق پروپوفول موجب مهار کاهش  تعداد سلول های سالم در این دو ناحیه شد.

  نتیجه گیری

  پروپوفول می تواند به عنوان عاملی موثر در پیشگیری یا کاهش عوارض سکته مغزی به تنهایی و یا با سایر داروها مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پروپوفول، هیپوکامپ، ایسکمی ریپرفیوژن، موش صحرایی
 • هانیه ناصری نیا، هادی اسمخانی اکبری نژاد* صفحات 398-408
  سابقه و هدف

  علاوه بر مشکلات جسمانی، باید به مشکلات روان شناختی بیماران قلبی نیز توجه شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل محور کوتاه مدت بر بهزیستی روان شناختی و احساس انسجام روانی نوجوانان دختر مبتلا به بیماری قلبی صورت گرفت.

  روش بررسی

  روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری را دانش آموزان دختر مبتلا به بیماری قلبی دوره متوسطه دوم مدارس شهر تبریز در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند. 45 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب، و به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). گروه های آزمایشی، درمان مختص گروه خود را به ترتیب در 8 و 6 جلسه دریافت کردند. گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. ابزارهای اندازه گیری، پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی ریف (1980) و احساس انسجام فلسنبرگ (2006) بودند. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند. 

  یافته ها

  در پیش آزمون، میانگین و انحراف معیار نمره بهزیستی روان شناختی و احساس انسجام روانی در گروه های آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری نداشت (05/0<P). هر دو درمان در مقایسه با گروه کنترل، بهزیستی روان شناختی و احساس انسجام روانی بیماران را در پس آزمون افزایش داد (001/0>P). در مرحله پی گیری، اثر این دو درمان ماندگار بود (001/0>P). تاثیر درمان ها بر بهزیستی روان شناختی و احساس انسجام روانی بیماران قلبی در مراحل پس آزمون و پی گیری یکسان بود (05/0<P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل محور کوتاه مدت می توانند سبب افزایش پذیرش بیماری در بیماران قلبی شوند، از این‏رو احتمالا می‏توانند راهبرد درمانی مفیدی برای ارتقای وضعیت روانی بیماران قلبی تلقی شوند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، درمان کوتاه مدت راه حل محور، بهزیستی روان شناختی، احساس انسجام روانی، بیماری قلبی
 • رکسانا پی سپار، لاله قانعی*، سحر قره، شهلا ابوالقاسمی، علی پاشا میثمی، پریما حسینی صفحات 409-418
  سابقه و هدف

  TBS اندکسی است که اطلاعات بیشتری از ریز ساختار استخوانی را به aBMD می افزاید. اخیرا امکان محاسبه FRAX بر اساس TBS فراهم شده است. هدف این مطالعه ارزیابی ارزش بالینی محاسبه FRAX بر اساس TBS بود.

  روش بررسی

  545 خانم یایسه (با میانگین سنی 94/7±64/61 سال) که دانسیتومتری استخوان برایشان درخواسته شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند و داده های  TBS و aBMD آنها جمع آوری شد. 96 مورد استیوپروتیک و 140 نفر استیوپنیک تشخیص داده شدند. FRAX و FRAX-TBS برایشان محاسبه و مقایسه شد. 

  یافته ها

  متوسط میزان TBS، 09/0±29/1 به دست آمد. بیشترین همبستگی مثبت بینFRAX-TBS  و FRAX در تخمین ریسک شکستگی ماژور (0001/0>p؛ 836/0=r) و  ریسک شکستگی فمور (0001/0>p؛ 922/0=r) مشاهده شد. نسبت افراد نیازمند درمان بر اساس FRAX  و  FRAX-TBS تغییر معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، تفاوت  معنی داری در مقایسه FRAX-TBS و FRAX  در تعیین نیاز به درمان استیوپروز مشاهده شد.

  کلیدواژگان: استئوپروز، دانسیتومتری استخوان (aBMD)، درجه ی ترابکولار استخوانی (TBS)، شکستگی ناشی از استئوپروز
 • اکبر احمدی آسور، فرزانه مهری، فاطمه فصیح رامندی، علی کریمی* صفحات 419-429
  سابقه و هدف

  ریسک بروز اختلالات اسکلتی - عضلانی ناشی از عوامل مختلف کاری مانند عوامل ارگونومی در رانندگان کامیون ها قابل توجه  است. هدف  این مطالعه بررسی  تاثیر ریسک فاکتورهای ارگونومی بر شیوع درد های اسکلتی عضلانی در رانندگان کامیون بود.  

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت مقطعی و از نوع توصیفی - تحلیلی بر روی  200 نفر از رانندگان کامیون ها  به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انجام شد. از پرسشنامه ارگونومی و ایمنی رانندگان  شامل مشخصات دموگرافیک، شرایط کاری (استرس ورضایت شغلی)، درد در نواحی نه گانه بدن در 12ماه گذشته بر اسا س  Body Mapاستفاده شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و آزمون های ناپارامتری اسپیرمن و کروسکال والیس استفاده شد.   

  یافته ها

  میانگین (± انحراف معیار) سنی رانندگان 9± 5/47 سال بودکه بطور میانگین 66/10 ساعت در طی مدت 24 ساعت رانندگی می کردند. 5/99 درصد  از درد  ناحیه کمر شکایت داشتند که  40 %  درد از نوع خفیف و  5/59 % زیاد بود. در ناحیه زانو 5/59  % درد زیاد را گزارش کردند. ارتباط بین درد درنواحی آرنج و پا  با جابجایی و حمل بار و همچنین درد نواحی  گردن و مچ دست با حرکات دست و بازو  معنی دار بود (05/0p<). ارتباط معنی داری بین درد نواحی نه گانه بدن با رضایت شغلی یافت نشد.

  نتیجه گیری

  ریسک فاکتورهای ارگونومی نقش مهمی در بروز دردهای اسکلتی عضلانی در رانندگان دارند که نیازمند آموزش و توجه خاص به این گروه شغلی همراه با انجام اقدامات پیشگیرانه ودرمانی است.

  کلیدواژگان: رانندگان، کمردرد، Body Map، اختلالات اسکلتی-عضلانی، ریسک فاکتورهای ارگونومیک
 • نادر خالصی، خلیل علی محمدزاده*، میثم اخلاق دوست، امیرعباس لشگری صفحات 430-437
  سابقه و هدف

  سلامت جسمانی مردم یکی از مهم ترین اهداف هر جامعه ای به شمار می رود. در این میان سلامت جسمانی دانشجویان که آینده سازان یک جامعه هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سلامت جسمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی بود و به کمک روش آماری سر شماری انجام شد. در این مطالعه 1101 دانشجوی جدید الورود دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرارگرفتند. تحلیل داده های به دست آمده توسط آزمون پیرسون و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) صورت گرفت. روایی ابزار به وسیله نظر خبرگان تایید گردید و آلفای کرونباخ جهت تایید پایایی (83/0) به دست آمد. 

  یافته ها

  میانگین نمرات سبک زندگی سلامت محور، با بررسی ابعاد آن یعنی تحرک روزانه در زندگی، تغذیه نامناسب، استعمال دخانیات و الکل، توجه به سلامت محیطی و تغذیه ناسالم و ورزش بر اساس جنسیت افراد متفاوت است، به طوری که زنان بیشتر از مردان سبک های زندگی سلامت محور دارند و جنسیت به عنوان یک موقعیت اجتماعی در جامعه برای فرد، در زمینه انتخاب نوع سبک زندگی تاثیرگذار است.

  نتیجه گیری

  سبک زندگی سلامت محور و سالم را راهنمایی برای جلوگیری از مشکلات بهداشتی و تضمین کننده حد اعلای سلامتی برای فرد می داند. سلامت جسمانی دانشجویان و سبک زندگی آنها عوامل مهمی در تعیین وضعیت و آینده آنها خواهد داشت.

  کلیدواژگان: سلامت جسمانی، سبک زندگی، دانشجویان
 • سارا تابش نژاد، شهلا محمدزاده زرنکش*، مهراندخت نکاوند صفحات 438-444
  سابقه و هدف

  مدیریت درد بیماران جراحی شده بخش مهمی از مراقبت های درمانی پس از عمل است. این مهم در بیماران معتاد به موادمخدر با چالش های گوناگونی همراه است. هدف این مطالعه، تعیین چالش های مدیریت درد بعد از جراحی ارتوپدی در بیماران وابسته به مواد مخدر از دیدگاه بیماران و تعیین ارتباط بین متغیرها بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی که در بیمارستان اختر تهران در سال های  1399 و 1400  انجام شد، 105 بیمار با روش نمونه گیری در دسترس شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته، شامل اطلاعات دموگرافیک بیمار و 16 عبارت در مورد عوامل موثر در مدیریت درد بیماران وابسته به مواد مخدر بود. از نرم افزار SPSS26، آزمون های پارامتریک t مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شد و سطح معنی داری آزمون ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. 

  یافته ها

  از دیدگاه آنان "کم بودن میزان داروهای ضد درد" و "بی اثر بودن مسکن ها"مهم ترین عامل کنترل نامناسب درد آنها بود و سایر چالش های مطرح در مدیریت درد از اهمیت کمی در کنترل بهینه درد بیماران داشت.

  نتیجه گیری

  درد بیماران وابسته به مواد مخدر بعد از جراحی ارتوپدی، به درستی کنترل نمی شود و چالش های شناسایی نشده ای وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است.

  کلیدواژگان: مدیریت درد، موانع، پرستار، جراحی ارتوپدی، بیماران معتاد
 • شیوا صالحی، سمانه پارچه بافیه، سهیلا مشعوف، محبوبه صفوی، مهراندخت نکاوند* صفحات 445-453
  سابقه و هدف

  آموزش بالینی یکی از راهکارهایی است که پرستاران از طریق آن به کسب صلاحیت بالینی نایل می شوند. آموزش با استفاده  از گروه  همتایان  یکی از روش های موثر بویژه در بهبود مهارت های روان حرکتی و همچنین کاهش استرس دانشجویان می باشد که در آن بخشی از آموزش فراگیر توسط دانشجویان هم دوره یا دانشجویان دوره های بالاتر با نظارت استاد انجام میگیرد. این مطالعه  با هدف بررسی رضایتمندی  دانشجویان  از آموزش  بالینی با استفاده از گروه همتایان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه  نیمه تجربی بر روی 71 دانشجوی دوره  کارورزی در عرصه و 84 دانشجوی دوره کارآموزی  که به  روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند، در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران انجام شد. در گروه مداخله دانشجویان کاراموز توسط کارورزان در عرصه تحت نظارت مربی آموزش دیدند ودر گروه کنترل آموزش به روش معمول   مستقیما ,توسط مربی انجام شد. در پایان دوره پرسشنامه سنجش رضایتمندی (مشتمل بر 42 سوال در حیطه های مختلف) توسط هر دو گروه ،تکمیل  گردید  . اعتبار ابزار گرد آوری داده ها با استفاده  از روش اعتبار محتوا  تایید و پایایی آن ، توسط  آزمون مجدد تعیین گردید. 

  یافته ها

  مقایسه میانگین و انحراف معیار امتیاز رضایتمندی دانشجویان دوره ی کارورزی در عرصه درگروه مداخله (62/12±16/76) با گروه کنترل (48/15±85/66) اختلاف معنی داری را نشان داد (p=0/001).   همچنین مقایسه میانگین و انحراف معیار  امتیاز رضایتمندی دانشجویان دوره ی کارآموزی گروه مداخله (96/13±33/76) با گروه کنترل (23/16±25/65)نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد ،(p=0/001).

  نتیجه گیری

  اجرای روش آموزش با استفاده از همتایان باعث افزایش رضایتمندی دانشجویان می شود .

  کلیدواژگان: آموزش، گروه همتایان، رضایتمندی، دانشجویان پرستاری
|
 • Fatemeh Karami, MohammadHossein Modarressi* Pages 337-346
  Background

  Severe acute respiratory system Cov-2 pandemic has affected the world populations for more than one year. Different incidence and severity of this viral disease among various age range and individuals with different background disease may indicate the pivotal role of host genetic factors in their prevalence and mortality rate. In this regards, present study was performed to review the most important genetic variants and factors in incidence and severity of SARS-CoV-2 based on the carried out studies in various populations.  

  Materials and methods

  Databases including PubMed, PubMed Central, Google Scholar, Bing, medRxiv and COVID-19 host genetics initiative were explored using key words including gene polymorphism, gene expression, gene variant, infection risk and disease severity to find the papers regarding genetic factors association with SARS-CoV-2 and its severity.

  Results and Conclusion

  Its seems that in addition to the HLA system variants and the genes related to interferons as well as IFITM3, ACE2, TMPRSS2, CD147, ACE and TLR7 genes are the most important genes which are involved in SARS-CoV-2 pathogenesis. Investigating the association of the most important genetic variants among different populations with SARS-Cov-2 can provide the way towards more targeted therapies for this disease. Moreover, by recognizing those variants, more efficient steps can be taken in early identification of the high risk carriers of the same next generation viruses.

  Keywords: SARS-CoV-2, Gene variant, Gene polymorphism, Disease severity
 • Mohsen Sahibi, MohammadAli Azarbayjani*, Maghsoud Peeri Pages 347-355

  Physical activities are associated with increased production of reactive oxygen species. The production of reactive oxygen species is dependent of the intensity, duration and type of activity. Although the physiological amounts of reactive oxygen species are necessary to regulate cell reactions, their excessive production can cause numerous damages to the structure and function of cells and weaken physical function and endanger health. Although physical activity itself is a stimulus to increase the capacity of antioxidant defense, but in the case of intense and long exercises, the production of reactive oxygen species exceeds the capacity of antioxidant defense. In this situation, the use of exogenous antioxidant substances can be a good solution for the development of performance and physical health. Plants are abundant sources of antioxidant substances that can neutralize most active oxygen species caused by physical exercises, and then reduce inflammation and muscle damage induced by repeated muscle contractions, especially extrinsic contractions. Despite controversial findings due to differences in the methodologies of studies, their results generally confirm the effects of phytochemicals on reducing oxidative stress, inflammation, pain, muscle damage and improving physical performance. Based on these findings, it is recommended that people who undertake intense and long physical exercises should use plants containing phytochemicals in order to maintain and improve physical performance and develop health.

  Keywords: Intense physical activity, Oxidative stress, Inflammation, Phytochemicals
 • Sayed Amin Mousavi, Ali Louei Monfared*, Nematollah Shakarami Pages 356-367
  Background

  Cypermethrin is an insecticide that is widely used in pest control programs. Previous studies have pointed out its harmful effects on the male reproductive system. Therefore, in the present study, vitamin E and selenium were used to protect the testicles from the damage of this poison.

  Materials and methods

  For this study, 42 adult male Wistar rats were prepared and divided into 6 groups as follows: Control group (without any additive substances); Cyper group (received cypermethrin by gavage at 30 mg/kg for 42 days); Cyper+Vit E group (received cypermethrin in the previous method and simultaneously receiving vitamin E at 100 mg/kg by gavage); Cyper+Se group (received cypermethrin in the mentioned method and simultaneously selenium at 0.5 mg/kg  by gavage); Cyper+Vit E+Se group (received cypermethrin, vitamin E and selenium by the above methods) and Vit E +Se group (received only vitamin E and selenium by the above mentioned methods). At the end of the course, the animals were weighed and then anesthetized to take blood to measure hormonal and oxidative stress parameters. Also, tissue slides at 5 microns thick were prepared and stained with H&E and Mallory's trichrome methods.

  Results

  In the cypermethrin group, the body weight, as well as epididymal weights, testicular cell population, testosterone, LH, FSH levels and also antioxidant enzyme levels were decreased but MDA level was increased. Vitamin E or selenium administration alone could not reverse these changes, but combination of them could induce protection of testis, completely.

  Conclusion

  The combination of vitamin E and selenium has a synergistic and protective effect against tissue and oxidative damage caused by cypermethrin in the rat’testis

  Keywords: Cypermethrin, Histology, Selenium, Testis, Vitamin E
 • Hamid Salehi Mishani, Alireza Jalalizand*, Mehrdad Modaresi Pages 368-378
  Background

  Pesticides are widely used around the world, especially in underdeveloped and developing countries. However, the effect of residual amounts of these compounds on the physiological processes of the body has always been discussed.

  Materials and methods

  In this experimental study, 27cucumber plants were sprayed with a concentration equal to twofold recommended dose (acetamiprid (50 g/l) and dichlorvos (4 ml/l)). After 24 hours, the residual amount was obtained and to evaluate the effect of these residues, 20 mice were divided into 4 groups. The control group and groups 1, 2 and 3 that received dichlorvos,  acetamiprid, and combination of two pesticides respectively in drinking water.

  Results

  The residual pesticide in cucumber was obtained for acetamiprid 1.5 mg/kg and for dichlorvos 0.5 mg/kg. Their effect indicated a significant decrease in body weight and blood albumin levels (p<0.01) and an increase in liver enzymes (aspartate transaminase and alanine transaminase) and had changes in the number of testicular germ cells (p<0.05).

  Conclusion

  Liver disorders and reduced reproductive potential in male mice can be attributed to the addition of pesticides to their drinking water. Monitoring programs to evaluate the presence of residual pesticides in food should be done continuously and special attention should be paid to the management of consumption of these pesticides.

  Keywords: Crops, Chemical pesticides, Liver, Germ cells, Laboratory mice
 • Hossein Roshanfekr, MohammadAmin Edalatmanesh*, Heydar Aghababa Pages 379-388
  Background

  Although acute renal injury (AKI) is a consequence of renal ischemia-reperfusion (RIR), RIR-induced oxidative damage also affects distant organs. The aim of this study was to evaluate the effect of gallic acid (GA) on oxidative stress parameters and neuronal density in the brain hippocampus following RIR.

  Materials and methods

  48 male Wistar rats were randomly divided into 4 groups, including control, ischemia/reperfusion+normal saline (RIR+Saline), and ischemia/reperfusion+GA groups at doses of 100 mg/kg (RIR+GA100) and 200 mg/kg (RIR+GA200). Animals in all groups except control underwent unilateral nephrectomy (right). The treatments were performed for 14 days and then, the left kidney was ischemized for 45 minutes. After 72 hours, hippocampal activity levels of catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx), total antioxidant capacity (TAC) and malondialdehyde (MDA) were evaluated. Finally, neuronal density was measured in CA1 and CA3 regions of the hippocampus.

  Results

  A significant decrease in CAT, GPx and TAC and an increase in MDA was observed in RIR + Saline group compared to the control group, which was associated with a significant decrease in neuronal density in CA1/CA3 (p<0.05). While in the GA-treated groups, along with a significant increase in CAT, GPx and TAC and a decrease in MDA in the hippocampus, showed a significant increase in neuronal density of CA1/CA3 regions compared to the RIR+Saline group (p˂0.05).

  Conclusion

  GA pretreatment can ameliorate oxidative damage and neuronal death in the brain hippocampus of rats with RIR-induced acute renal damage.

  Keywords: Gallic acid, Hippocampus, Acute renal failure, Rat
 • Mostafa Rahchamani*, Shabnam Movassaghi, Zahra Kermaniha, Zahra Nadia Sharifi Pages 389-397
  Background

  Cerebral ischemia/ reperfusion leads to programmed cell death or planned apoptosis. Hippocampus is a very sensitive tissue to cerebral ischemia. Propofol is an anesthesia that recently the use of this drug as a neuroprotective has been considered. In this study, the effect of propofol on CA2 and CA3 areas of the hippocampus following ischemia was investigated.

  Materials and methods

  24 Wistar rats were randomly divided into 4 groups, including: control ischemia, experimental and vehicle. The experimental group received 40 mg/ kg of propofol and the vehicle group received 1 ml normal saline 1 hour before ischemia intraperitoneally. The ischemic model was performed by bilateral closure of the common carotid arteries for 20 minutes then reperfusion was done. 4 days later, all rats were sacrificed and the hippocampal tissue was examined by Nissl staining method. Data were analyzed using SPSS-25 statistical software by one-way ANOVA and TUKEY test. p<0.05 was considered as Significant.

  Results

  Ischemia/ reperfusion for 20 minutes caused degeneration of pyramidal cells in CA2 and CA3 hippocampus and these neurons showed a significant decrease compared to the control group, but propofol injection inhibited the decrease in the number of viable cells in these two areas.

  Conclusion

  Propofol can be used as an effective agent in preventing or reducing the complications of stroke alone or with other drugs.

  Keywords: Propofol, Hippocampus, Ischemia, reperfusion, Rat
 • Haniye Naseriniya, Hadi Smkhani Akbarinejhad* Pages 398-408
  Background

  In addition to physical problems, attention should also be paid to the psychological problems of patients with cardiac diseases. This study aimed to compare the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) and short-term solution-focused therapy (SSFT) on psychological well-being and sense of mental coherence in patients with heart disease.

  Materials and methods

  The method of this study was semi-experimental with pre-test, post-test and follow up with the control group. The population of this study consisted of all female students with heart disease studying in the second secondary school of Jolfa City in the academic year 2021-2022. In total, 45 female students were selected by purposive sampling method, who were randomly divided into three groups (Each group 15 people). Members of both experimental groups received their treatment, respectively, in 8 and 6 sessions of 1.5 hours; however, the control group did not receive any treatment. Measuring instruments were Ryff's psychological well-being (1980) and Flensberg's sense of coherence (2006) questionnaires. Analysis was done by repeated measures analysis of variance and Bonferroni post hoc test.

  Results

  In the pre-test, mean and standard deviation of psychological well-being score and sense of mental coherence were not significantly different in the experimentals and control groups (p>0.05). Both treatments increased psychological well-being and sense of mental coherence in patient after the test, compared to the control group (p<0.001). In the follow-up phase, the effect of these two treatments was lasting (p<0.001). The effect of these two treatments on psychological well-being and sense of mental coherence at posttest and follow-up was not different (p>0.05).

  Conclusion

  It seems that these two therapies can increase the acceptance of the disease in heart patients, so they can probably be considered as a useful treatment strategy to improve the mental status of heart patients

  Keywords: Mindfulness, Short-term Solution-focused therapy, Psychological well-being, Sense of mental coherenc, Heart disease
 • Roxana Peysepar, Laleh Ghanei*, Sahar Ghareh, Shahla Abolghasemi, Alipasha Meysamie, Parima Hoseini Pages 409-418
  Background

  Trabecular Bone Score (TBS) is an index of bone microarchitecture that provides additional skeletal information to areal Bone Mineral Density (aBMD). Recently TBS data has been used to optimize the Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) predictive value. Aim of this study was to evaluate the clinical value of TBS on FRAX algorithm.

  Materials and methods

  545 postmenopausal women (mean age 61.64±7.94 years) indicated for bone densitometry were tested for aBMD and TBS. 96 women was diagnosed as osteoporotic and 140 osteopenic women were identified. FRAX and TBS adjusted FRAX (FRAX-TBS) were calculated and compared.

  Results

  Mean score of TBS was 1.29± 0.09. A strong positive correlation was observed between FRAX and FRAX-TBS in predicting the risk of major osteoporotic fracture (r=0.836, p< 0.0001), and hip fracture (r=0.922, p< 0.0001). aBMD adjusted FRAX and FRAX-TBS was assessed in all sample and the osteopenic group. There was significant difference in number of cases need to treatment based on FRAX and FRAX-TBS.

  Conclusion

  This study showed significant clinical benefit for TBS and adding TBS data to FRAX for decision making in the treatment.

  Keywords: Osteoporosis, TBS, aBMD, FRAX
 • Akbar Ahmadi Asour, Farzaneh Mehri, Fatemeh Fasih-Ramandi, Ali Karimi* Pages 419-429
  Background

  The risk of musculoskeletal disorders due to various work factors such as ergonomic factors in truck drivers is considerable. The aim of this study was to investigate the effect of ergonomic risk factors on the prevalence of musculoskeletal disorders in truck drivers.

  Materials and methods

  This cross-sectional was a descriptive-analytical study that was performed on 200 professional truck drivers by two-stage cluster sampling. The ergonomics and safety of drivers’ questionnaire including demographic characteristics, working conditions (stress and job satisfaction), pain in nine areas of the body in the last 12 months based on body map were used. The central indicators and Spearman non-parametric statistical tests were used to analyze the data.

  Results

  The mean (±standard deviation) age of drivers was 47.5±9years, who drove an average of 10.66 hours in 24 hours. 99.5% of drivers complained of low back pain, of which 40% were mild and 59.5% were severe. Also, 59.5% reported severe pain in the knee area. The relationship between pain in the elbow and foot with moving and carrying of loads as well as neck and wrist pain with hand and arm movements was significant (p<0005). No significant relationship was found between pain in nine areas of the body and job satisfaction.

  Conclusion

  Ergonomic risk factors play an important role in the occurrence of musculoskeletal pain in drivers, which requires special training and attention to this occupational group along with preventive and therapeutic measures.

  Keywords: Drivers, Low back pain, Body map, Musculoskeletal disorders, Ergonomic risk factors
 • Nader Khalesi, Khalil Alimohammadzadeh*, Meisam Akhlaghdoust, AmirAbbas Lashgari Pages 430-437
  Background

  People's physical health is one of the most important goals of any society. Meanwhile, the physical health of students, as the future builders of a society, is of particular importance. The present study was conducted with the aim of evaluating the physical health of students of Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran branch.

  Materials and methods

  This descriptive survey was a practical study which done on 1101 new students of Tehran Azad University of Medical Sciences. Sampling method was census. Data analysis was done by Pearson's test using SPSS statistical software (version 18). The validity was confirmed by experts' opinion and Cronbach's alpha was obtained as 0.83 to confirm the reliability.

  Results

  The mean scores of the health-oriented lifestyle, by examining its dimensions, i.e., daily mobility in life, improper nutrition, smoking and alcohol use, attention to environmental health and unhealthy eating and exercise, were different based on the gender of people. So that women have more health-oriented lifestyles than men, and gender as a social position in the society for an individual was influential in choosing the type of lifestyle.

  Conclusion

  Health-oriented and healthy lifestyle is a guide to prevent health problems and guarantee the highest level of health for the individual. The physical health of students and their lifestyle will be important factors in determining their status and future.

  Keywords: Physical health, Lifestyle, Students
 • Sara Tabeshnejad, Shahla Mohammadzadeh Zarankesh*, Mehrandokht Nekavand Pages 438-444
  Background

  Pain management of surgical patients is an important part of postoperative care. This issue is associated with various challenges in drug-addicted patients. The aim of this study was to determine the challenges of pain management after orthopedic surgery in drug-addicted patients from the patient's point of view and to determine the relationship between the variables.

  Materials and methods

  In this descriptive study that was conducted in Akhtar Hospital in Tehran in 2021, 105 patients participated with the available sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire which included the patient's demographic information and 16 statements about effective factors in pain management of drug-addicted patients. SPSS26 software, parametric independent t-tests, analysis of variance and Pearson's correlation coefficient were used for data analysis and the significance level of the tests was considered less than 0.05.

  Results

  From their point of view, "the low amount of painkillers" and "the ineffectiveness of painkillers" were the most important factors in their inadequate pain control, and other challenges in pain management were of little importance in optimal pain control of patients.

  Conclusion

  Pain in drug-addicted patients is not properly controlled after orthopedic surgery, and there are unrecognized challenges that require further investigation.

  Keywords: Pain management, Barriers, Nurse, Orthopedic surgery, Addicted patients
 • Shiva Salehi, Samaneh Parchehbafieh, Soheila Mashoof, Mahboubeh Safavi, Mehrandokht Nekavand* Pages 445-453
  Background

  Clinical education is one of the effective strategies for achieving clinical competence in nursing students. It has been found that clinical training with peer assisted learning method engages students in clinical teaching and learning and improves their psychomotor skills as well. The goal of this study was the evaluation of nursing students’ satisfaction with peer group clinical teaching method.

  Materials and methods

  This quasi experimental study has been carried out on 71 internship and trainee students whom were randomly selected in two intervention and control groups in hospitals related to Islamic Azad University of medical sciences. The trainee students were trained by internship students in intervention group, while control group were taught by instructors. At the end of course, satisfaction questionnaire was completed by all students in both groups. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed by content validity and test-re- test respectively. Data analysis were done by SPSS-ver16 softwarw. P<0.05 was considered as significant.

  Results

  The data analysis showed that the mean and standard deviation of satisfaction score in both internship (76.16± 12.62) and trainee (76.33±13.96) students in intervention group was significantly higher than control group (66.85±15.48 in internship and 65.25±16.23 in trainee) (p=0.001).

  Conclusion

  Peer assisted learning method increases the student satisfaction and could be used as a part of educational program.

  Keywords: Satisfaction, Peer group, Clinical teaching