فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - پیاپی 43 (اسفند 1383)
 • پیاپی 43 (اسفند 1383)
 • 108 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/12/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • دکتر ایران رشیدی، معصومه خالو، دکتر علیرضا مظفری صفحه 1
  کبد از اعضای مهم بدن است که در انجام بسیاری از فعالیتهای مورد نیاز بدن مثل ساختن مواد مختلف و فاکتورهای انعقادی و تجزیه مواد سمی نقش دارد و در جریان بسیاری از عوامل داخلی و خارجی مثل تغییر در مواد موجود در سرم و یا عوامل عفونی و درونی دچار آسیب می گردد.
  با توجه به تعداد زیاد بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیه (CRF) که اجبارا دیالیز می شوند و در جریان این امر با عوامل مختلف سرمی و عفونی ارتباط پیدا می کنند و از طرفی نمی توانند مواد زائد سرم را بخوبی دفع نمایند و بسیاری از ارگان های آنان دچار ضایعات مختلف می گردد، لذا ضروری است که تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد و ضایعات آن در این دسته از بیماران مورد مطالعه قرار گیرد.
  به همین منظور در مدت 5 سال، بیوپسی کبد بیماران دیالیزی و پیوند کلیه که دارای تست سرولوژی Anti-HCV مثبت بوده و همچنین افزایش آنزیمهای کبدی بالاتر از حد نرمال بود مورد بررسی قرار گرفت. از بین 274 نمونه بیوپسی کبد انجام شده در بیمارستان گلستان اهواز، 18.26% مربوط به بیماران مبتلا به CRF که دارای انواع مختلف ضایعات التهابی در کبد بودند و از این تعداد 11.68% هپاتیت مزمن داشتند.
  همچنین مبتلایان به CRF که پیوند شده و افرادی که پیوند نشده و دیالیز می شدند از نظر هیستوپاتولوژی و مطالعه با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند، که در تعدادی از نمونه ها تجمع لکوسیت ها در فضای پورت و بطور پراکنده در عده ای دژنرسانس سلولی شامل Ballooning Degeneration وجود داشت، نکروز و فیبروز واضح دیده نشده ولی در درصدی کمتری از بیماران نکروز قطعه ایی در تعدادی از هپاتوسیت های ناحیه محیطی لوبول به چشم می خورد. نتیجه حاصل از این تحقیق چنین است که بیماران پیوندی 1.96% و بیماران دیالیزی 7.84% دچار هپاتیت مزمن شده که این تعداد حدود چهار برابر بیماران پیوندی می باشد.
  کلیدواژگان: هپاتیت، نارسائی مزمن کلیه، دیالیز، پیوند کلیه، بیوپسی کبد
 • دکتر خدامراد زندیان، دکتر محمد پدرام، دکتر سید عبدالحمید جهانمهر، دکتر حمید حمادی، دکتر احسان ولوی صفحه 7
  سیکل سل ایران به علت داشتن هموگلوبین F بالا غالبا یک بیماری نسبی خفیف و ملایم است بهمین دلیل مورد شناخت سیستم های بهداشتی و درمانی مملکت قرار نگرفته است. با اینکه این بیماری در استان خوزستان شیوع فراوان دارد تاکنون اطلاعات کمی از طبیعت آن، شکل بالینی، توزیع جغرافیایی و موتاسیون های خاص آن در ادبیات پزشکی موجود است. تنظیم این مطالعه بگونه آینده نگر بود و هدف آن تجزیه و تحلیل علائم بالینی و آزمایشگاهی انواع سندرم های شایع سیکل سل و به مرکز تالاسمی اهواز بوده است. ارزشیابی بالینی بیماران بر حسب موارد مراجعه، غربالگری خانواده آنان از طریق مصاحبه، معاینه بالینی و آزمایش های هموگلوبین الکتروفورز، اندازه گیری اندکس های گلبول قرمز، بررسی خون محیطی انجام شد و ثبت گردید. 28 بیمار سیکل سل و 139 نفر از سایر بیماریهای وابسته مثل سیکل بتاتالاسمی و سیکل تریت و سیکل سل با کمخونی فقر آهن، سیکل آلفا تالاسمی در طول 8 سال پیگیری شدند. نتایج نشان داد که سیکل سل شایعترین بیماری ژنتیکی بعد از تالاسمی در بیماران مبتلا به هموگلوبینوپاتی ارجاعی به بیمارستان شفا اهواز است. خصوصیات ظاهری (قیافه) آنان مطلقا شبیه سیاهان افریقائی نیست آنان دختران قشنگ و پسران زیبای مبتلای ایرانی هستند غربالگری خانواده های وابسته نشان می دهد که 97% منشا اصلی بیماری در طوایف مختلف عرب بومی خوزستان است توزیع فراوانی بیماری از جنوب و جنوب غربی صحرا و جلگه خوزستان بطرف شمال و شمال شرق کوهستانی به صفر نزول می کند طوریکه از خانواده ها و طوایف بختیاری در شمال حتی یک خانواده بدون ارتباط ازدواجی با اعراب با این بیماری مراجعه نکرده است.
  کلیدواژگان: علائم بالینی، آزمایشگاهی بیماری سیکل سل و سیکل تال مرکز تالاسمی اهواز
 • دکتر حمدالله کرمی فر، دکتر غلامحسین عجمی، دکتر هما ایلخانی پور صفحه 15
  دیابت وابسته به انسولین شایعترین بیماری اندوکرین در کودکان و نوجوانان بوده و کتواسیدوز دیابتی، مهمترین و خطرناک ترین عارضه حاد این نوع دیابت می باشد. اختلالات متابولیک و الکترولیتی بوجود آمده در جریان کتواسیدوز دیابتی، علت اصلی مورتالیتی و موربیدیتی در این بیماران می باشد. مطالعات نشان داده است که اسیدوز دارای اثرات سو بر عملکرد میوکارد قلب می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر کتواسیدوز دیابتی بر روی عملکرد قلب است. این مطالعه بطور مقطعی و تحلیلی بر روی 26 بیمار مبتلا به کتواسیدوز دیابتی که در بخش غدد اطفال بیمارستان نمازی شیراز بستری بودند، انجام شد. یافته های بالینی، آزمایشگاهی و نوار قلب این بیماران مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی اثرات کتواسیدوز دیابتی بر روی عملکرد قلب، بیماران در جریان کتواسیدوز و 48 ساعت پس از بهبودی کتواسیدوز دیابتی اکوکاردیوگرافی شدند،Ejection fraction و Fractional shortening آنها اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که 17 نفر (65.4%) از این 26 بیمار که با کتواسیدوز دیابتی مراجعه نموده بودند اولین تظاهر بیماریشان با کتواسیدوز بوده است. این یافته شاید بیانگر این مطلب باشد که کودکان دیابتی دیر تشخیص داده شده و با تاخیر به مراکز درمانی ارجاع داده می شوند. در اکوکاردیوگرافی Ejection fraction و این Fractional shortening این بیماران در جریان کتواسیدوز دیابتی بطور معنی داری کمتر از Ejection fraction و Fractional shortening پس از درمان کتواسیدوز دیابتی بود (P<0.05) که البته این اثر با شدت اسیدوز نیز ارتباط معنی داری داشت. مطالعه ما این نکته را تایید می کند که کتواسیدوز دیابتی اثرات سو بر عملکرد قلب دارد و نتیجه اینکه، با آموزش والدین و کودکان دیابتی و تشخیص سریع و درمان صحیح کتواسیدوز دیابتی می توان از اختلالات متابولیک و عوارض این بیماری جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: کتواسیدوز، دیابت، کودکان، میوکارد
 • سید علی جسین صابری، محمد حسین حقیقی زاده، حمید نیک پیک، علی افروز صفحه 23
  نظارت و کنترل کیفی در بخشهای رادیولوژی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است و مورد توجه سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان بهداشت جهانی است. یکی از مهمترین برنامه های کنترل کیفی بررسی فیلمهای ضایع شده است زیرا ضایع شدن فیلم موجب تکرار رادیوگرافی و در نتیجه افزایش تابش گیری بیمار و آثار ناشی از آن، افزایش هزینه فیلم مصرفی، استهلاک تجهیزات و اتلاف وقت تکنولوژیست و بیمار می شود. به همین منظور عوامل مخرب و نامطلوب باید شناسایی شود تا برای رفع آنها برنامه ریزی لازم انجام شود. این پژوهش در سال 1378 در بزرگترین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- بیمارستان امام خمینی و گلستان- برای بررسی فیلمهای ضایع شده اجرا شده است 2505 فیلم مورد بررسی و عوامل ضایع کننده تجزیه و تحلیل شده است بررسی آماری نشان داده 14.7 درصد کل فیلمها ضایع شده است که در مقایسه با تحقیقات انجام شده در سایر کشورها درصد بالایی است زیرا در بررسی 49 پروژه تحقیقاتی ضایعات فیلم بین 3 تا 15% بوده است. از طرفی بعضی از محققین اظهار داشتند که ضایعات نباید بیشتر از 8% باشد. مهمترین عوامل ضایع کننده شامل انتخاب نامناسب فاکتورهای اکسپوژر (42.8%)، نقایص دستگاه ها و تجهیزات (42.6%)، نادرستی وضعیت دهی یا حالت گماری (42.5%)، آرتیفکت (26.15%)، حرکت بیمار (8.1%) و نقایص پروسسور (3.3%) بوده است. تست آماری x2 ارتباط معنی داری را بین درصد فراوانی فیلمهای ضایع شده در پروجکشنهای مختلف رادیوگرافی (P<0.01) نشان می دهد که بیشترین درصد ضایعات مربوط به نحوه تابش آگزیال (40%) می باشد. همچنین بین فیلمهای ضایع شده و وضعیت های مختلف بیمار ارتباط معنی داری (P<0.01) وجود دارد که بیشترین ضایعات مربوط به وضعیت دکوبیتوس (42.9%) است این رابطه در مورد سطح تحصیلات اپراتور با (P<0.01) نیز معنی دار بوده است که بالاترین درصد ضایعات مربوط به کاردانهای رادیولوژی (19.7 درصد) است.
  کلیدواژگان: فیلم رادیو گرافی، تضمین کیفیت، کنترل کیفی، فیلم های ضایعه شده
 • دکتر محمدحسین سرمست شوشتری، دکتر شهنام عسکرپور، دکتر علی بی آزار، دکتر محمدرضا پی پل زاده صفحه 31
  سینوس پیلونیدال بیماری شایعی است که خطر ایجاد عفونت در آن وجود دارد و اغلب در بالغین جوان دیده می شود و در مردان پر مو و چاق شایعتر است. اغلب این بیماران برای درمان نیازمند مداخله جراحی هستند. روش های جراحی متعددی پیشنهاد شده است ولی اغلب این روش ها بعلت وسعت برداشتن بافت با ناتوانی و اختلال در زندگی روزمره بیمار و اتلاف وقت همراه می باشد. در این مطالعه روش جراحی محافظه کارانه پیشنهاد شده است و روی 35 بیمار در 1374 تا 1375 در بیمارستان امام خمینی اهواز بصورت آینده نگر انجام گرفت و 24 بیمار نیز با روش های معمول تحت جراحی قرار گرفتند که هیجده بیمار از گروه جراحی محافظه کارانه و چهارده بیمار از گروه کنترل به مدت 4±20 ماه پیگیری شدند. دو گروه، از نظر سن مراجعه، شیوع جنسی، شرایط زندگی و تیپ بدنی (پر مویی و چاقی)، تقریبا مشابه بودند. بعد از بررسی مشخص شد که مدت بستری در گروه کنترل بطور میانگین دو روز بود که در گروه جراحی محافظه کارانه به 1.27 روز کاهش پیدا کرد. زمان بازگشت به کار در گروه کنترل 12.5 روز بود و در گروه جراحی محافظه کارانه به 8.33 روز کاهش پیدا کرد. میانگین مدت مصرف مسکن وریدی بعد از عمل در گروه کنترل دو روز بود که در گروه جراحی محافظه کارانه به یک روز کاهش یافت که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری دارد و میزان عفونت زخم 11% در برابر گروه کنترل 14% و میزان عود 5% در برابر گروه کنترل 0% و میزان رضایت بیمار 88% در برابر گروه کنترل 85% نسبتا مشابه بوده است. از یافته ها چنین استنتاج می شود که روش جراحی محافظه کارانه سینوس پیلونیدال روش مناسبی است که با کاهش مدت بستری و درد بیمار بعد از عمل و افزایش سرعت بازگشت به کار بیمار بدون تغییر چندانی در میزان عفونت و عود و نتایج زیبایی همراه بوده است و می تواند یکی از روش های پیشنهادی موثر و مفید باشد.
  کلیدواژگان: سینوس پیلونیدال، روش جراحی، رزکسیون محدود
 • دکتر نغمه قاری زاده، مهندس محمدحسین حقیقی زاده، دکتر وفا صابر حجی، دکتر آرمین کریمی صفحه 40
  زنان باردار یکی از گروه های هدف بسیار مهم در برنامه ریزیهای بهداشتی و پیشگیری به شمار می روند. جهت بهبود سلامت دهان و دندان مادر و سلامت نوزاد مراقبتهای دندانپزشکی پیش از بارداری و طی دوره بارداری ضروری به نظر می رسد. به عنوان مثال یکی از عوامل خطر احتمالی در تولد نوزاد با وزن کم وجود بیماری پریودنتال در مادر می باشد که با کنترل و درمان آن این عامل خطر حذف شده و همین مسئله می تواند به بهبود وضعیت بهداشتی جامعه کمک مهمی نماید.
  جهت تعیین وضعیت سلامت دندان و لثه و بهداشت دهان یک مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 300 خانم باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهر اهواز صورت گرفت. برای هر فرد برگ معاینه مخصوص سازمان بهداشت جهانی تکمیل و بر طبق آن معاینات انجام گرفت، از جداول فراوانی برای توصیف داده ها و برای مقایسه متغیرهای کمی از تست t و آنالیز واریانس استفاده گردید. بطور خلاصه نتایج بدست آمده از این بررسی به شرح زیر است.
  میانگین DMFT برای خانمهای باردار 3.01+6.23 بدست آمد که بیشترین درصد آن مربوط به دندانهای پوسیده (D) برابر با 2.45+3.52 بود.
  در مجموع میزان آگاهی خانمهای باردار (94.3 درصد) از روش های صحیح بهداشت دهان پائین بود. بیشترین میانگین DMFT در خانمهای بارداری دیده می شد که از سطح تحصیلات پائین تری برخوردار بودند. وضعیت بهداشت دهان و دندان (ایندکس (OHI-S اغلب زنان باردار (76.7 درصد) بصورت متوسط بود.
  در این بررسی مشخص شد که بیشتر مشکلات دندانی افراد معاینه شده مربوط به عدم آگاهی از روش صحیح مراقبتهای بهداشتی می باشد که این خود نشان دهنده ضعف آموزش بهداشت همگانی در جامعه برای عموم مردم است.
  کلیدواژگان: زنان باردار، DMFT، وضعیت لثه، بهداشت دهان، سطح تحصیلات
 • دکتر علی احمدزاده، دکتر محمد مومن غریبوند صفحه 48
  دریچه های پیشابراه خلفی شایعترین علت اروپاتی انسدادی در پسر بچه ها است. بروز آن یک در 8000 تا یک در 25000 تولد پسر زنده است. علائم بالینی آن ناشی از انسداد، عفونت یا هر دو است. تقریبا 30% بیماران بطرف بی کفایتی مزمن و نهایتا نارسائی پایانی کلیه می روند. در دهه گذشته اصولا تشخیص این ناهنجاری با بکارگیری اولتراسوند دگرگون شده است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع آسیب کلیه در مبتلایان به دریچه پیشابراه خلفی است. از فروردین 80 لغایت اسفند 82 جمعا 20 پسربچه مبتلا به این ناهنجاری از نظر اختلال عملکرد کلیه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین سنی بیماران 26 ماه (یک روز تا 10 سال) بود. سن آنها در زمان تشخیص 8 نفر (40%) زیر یکماه، 5 نفر (25%) بین 1 تا 12 ماه، 4 نفر (20%) بین 1 تا 5 سال و سه نفر (15%) بالاتر از 5 سال بود. شایعترین یافته بالینی آنها به ترتیب: تب در 13 نفر (65%)، ادرار قطره قطره 9 بیمار (45%)، سوزش ادرار در 7 نفر (35%)، توده شکمی (مثانه متسع) در 5 نفر(25%) و ازدیاد فشار خون 4 بیمار (20%) بودند. همچنین آزوتمی در 12 مورد (60%) و ازدیاد کراتی نین سرم در 11 مورد (55%) مشاهده گردید که در 6 مورد بالاتر از 3 میلی گرم در دسی لیتر بود. تنگی پیشابراه خلفی در همه موارد، برگشت ادرار از مثانه به حالب در 16 نفر (80%) و کلیه های کوچک در 9 بیمار (45%) ملاحظه گردید. در میان آنها یکی مبتلا به سندروم دان و دیگری مبتلا به سندروم باردت- بیدل بود. با درمان طبی و حمایتی بهبودی نسبی در میزان کراتی نین سرم بیماران ملاحظه شد. علاوه بر اقدامات فوق در 8 مورد منجمله 5 نوزاد وزیکوستومی نیز صورت گرفت. بعد از تثبیت وضعیت بر اساس تخمین میزان تصفیه گلومرولی پنج (25%) مورد مبتلا به بی کفایتی مزمن کلیه و چهار (20%) مورد مبتلا به نارسائی مزمن آن بودند که فراتر از موارد مشابه در کشورهای توسعه یافته است. در 5 نوزادی که قبل از تولد مشکل آنها تشخیص داده شده بود و زود هنگام وزیکوستومی صورت گرفت رشد کلیه و عملکرد آنها محفوظ ماند. ما نتیجه گرفتیم که به منظور پیشگیری از عوارض جدی این اروپاتی انسدادی باید کلیه زنان باردار از طریق سونوگرافی بیماریابی شوند.
  کلیدواژگان: اروپاتی انسدادی، برگشت ادرار از مثانه به حالب، نارسائی مزمن کلیه
 • دکتر محمدرضا نیکمرام، پروفسور مارک ربویت، دکتر هادی فتحی مقدم صفحه 58
  گره سینوسی- دهلیزی قلب پستاندران از نقطه نظر ساختمانی و کارکرد الکتروفیزیولوژیکی بافت یکنواختی ندارد. تفاوت در خصوصیات شکل پتانسیل عمل نیز بخوبی شناخته شده است. یکی از دلایل تفاوت در مختصات شکل پتانسیل عمل می تواند مربوط به تفاوت جریانهای یونی در نواحی مختلف گره سینوسی- دهلیزی باشد. از جمله جریان های مطرح جریان یونی if است که تصور می شود در ایجاد شیب پیس میکری ایفای نقش می کند.
  در بررسی حاضر با استفاده از میکروالکترودهای شیشه ای ثبت داخل سلولی از نواحی محیطی و مرکزی گره سینوسی- دهلیزی انجام شد. جریان ifبا کاربرد یک میکرومولار UL-FS49 و بمدت 90 دقیقه در 10 نمونه و با 3 میکرومولار ZD7288 بمدت 40 دقیقه در 10 نمونه کاملا مجزا از نمونه های قبلی مسدود شد. پتانسیل های عمل از نواحی متفاوت گره سینوسی- دهلیزی دست نخورده و سالم در قبل و در حین مصرف مواد مسدود کننده ثبت شدند.
  UL-FS49 بطور معنی داری (P<0.05) موجب کاهش شیب پیس میکری به میزان 5±66 درصد (n=5) در ناحیه محیطی و به میزان 23±6 درصد (n=5) در ناحیه مرکزی گره سینوسی- دهلیزی شد. همچنین UL-FS49 موجب کاهش مقدار فعالیت خودبخودی یا Rate به مقدار 3±16 درصد (n=10) گردید. ZD7288 بطور کامل موجب کاهش شیب پیس میکری5=n)) در ناحیه محیطی و به میزان 5±22 درصد (n=5) در ناحیه مرکزی گره سینوسی- دهلیزی شد. همچنین ZD7288 بطور معنی داری (P<0.05) کاهش مقدار فعالیت خودبخودی یا Rate به مقدار 3±13درصد (n=10) را باعث گردید. از نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که جریان یونی if در ناحیه محیطی نقش بزرگتری در مقایسه با ناحیه مرکزی گره سینوسی- دهلیزی قلب خرگوش بازی می کند.
  کلیدواژگان: گره سینوسی، دهلیزی، جریان یونی ZD7288، UL، FS49، if
 • دکتر نسرین سحرخیز، دکتر تقی رازی صفحه 71
  لانه گزینی موفق ارتباط زیادی با الگو و ضخامت اندومتر داشته و هدف از این مطالعه تعیین تاثیر رژیم های مختلف تحریک تخمک گذاری روی ضخامت و الگوی اندومتر می باشد. این مطالعه بصورت آینده نگر روی 150 بیمار انجام شده است. بررسی در سه گروه درمانی که از نظر متوسط سن و وزن یکسان بوده اند صورت گرفته است. گروه60 I نفر کلومیفن تنها دریافت کرده اند گروه30 II نفر کلومیفن+ پره مارین، گروه60 III نفر کلومیفنHMG+ دریافت کرده اند. کنترل رشد فولیکولی و قطر و الگوی اندومتر توسط سونوگرافی واژینال انجام شد و اندازه فولیکول و قطر و الگوی آندومتر در روز تجویز HCG ثبت گردید. متوسط روز تجویز HCG روز 13-11 سیکل بوده، متوسط تعداد فولیکول 3-1 عدد بوده و متوسط قطر فولیکول 23-19 میلی متر بوده است. میانگین قطر آندومتر در گروه I،7.99 میلی متر در گروه II، 8.27 میلی متر و در گروه III،7.94 بود. الگوی سه خطی آندومتر در گروه I، 63.3% در گروه II،72.4% و در گروه III،66.7% بود. بقیه الگوی آندومتر اکوژن داشته اند. قطر آندومتر کمتر یا مساوی 6 میلی متر در گروه %35 I، در گروه 24.1% II و در گروه28.3% III بوده است. بهترین الگوی آندومتر مربوط به گروه کلومیفن+ پره مارین بوده است و بدترین الگو و کمترین قطر مربوط به گروه کلومیفن تنها می باشد. قطر آندومتر کمتر از 6 میلی متر که از نظر حاملگی پیش آگهی خوبی ندارد در گروه I بیشتر از دو گروه دیگر دیده شده و در گروه II کمترین تعداد را شامل می شد.
  بیش از 60 درصد کل بیماران ضخامت اندومتر بیش از 6 میلی متر و الگوی اندومتر سه خطی داشته ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری بین سه گروه درمانی مختلف از نظر قطر و الگوی اندومتر وجود ندارد.
  کلیدواژگان: اندومتر، نازائی، سونوگرافی، تحریک تخمک گذاری
 • دکتر محمود هاشمی تبار، دکتر فاطمه جوادنیا، روشنک غضنفری، مریم باعزم، دکتر علی محمد ملک عسکر، مسعود حمادی صفحه 77
  توده سلولی داخلی جنین این توانایی را دارد که در محیط in vitro به طور نامحدودی تکثیر پیدا کند و به صورت تمایز نیافته باقی بماند و تولید سلول های بنیادی جنین را بنماید. در عین حال این سلولها در محیط in vivo اگر در بافتهای بدن موش کاشته شوند و یا به حفره بلاستوسیست منتقل شوند، توانایی تمایز به مشتقات هر سه لایه زایای جنینی را به ترتیب به صورت تولید تراتوما و یا حیوان کایمریک دارا می باشند. ما در این تحقیق بدنبال استحصال کلونی سلولی از کشت بلاستوسیستهای کامل و خرد کردن توده داخلی آنها و کشت سلولهای خرد شده بودیم. تعداد 118 جنین در مرحله بلاستوسیستی به ظرف کشت حاوی لایه بستری فیبروبلاستهای جنینی موش صحرایی (REF) غیر فعال شده و محیط DMEM حاوی LIF انتقال داده شدند و 2 روز بعد پس از رسیدن به مرحله بیرون زدگی، توده سلولی داخلی جنین را جدا نموده و با دو روش مکانیکال و تریپسینه کردن آنها را خرد کرده (مرحله خرد کردن)، سپس سلولها بر روی لایه بستری REF غیرفعال شده یا پوشیده شده با کلاژن منتقل و بمدت 4 روز کشت شدند و در این مدت هر روزه سلولها از نظر تشکیل کلونی سلولی کنترل شدند. ظرفهای کلونی مثبت هر 2 تا 3 روز یک بار پاساژ داده شدند و تا پاساژ ششم، سلولها با معیار موروفولوژی و سرعت تقسیمات مورد بررسی قرار داده شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که فقط 3 کلونی سلولی از 30 توده سلولی داخلی خرد شده به روش مکانیکال و در حضور لایه بستری REF به دست آمد و در گروه تریپسیناز هیچ کلونی سلولی بدست نیامد. به نظر می رسد استفاده از روش مکانیکال در مقایسه با روش تریپسینه کردن آسیب کمتری به سلولها وارد کرده و شانس تشکیل کلونی سلولی از سلولهای توده داخلی را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: توده داخلی جنین، بلاستوسیست، موش، سلول های بنیادی جنین
 • نوذر درستان صفحه 88
  بیماران با دردهای مبهم شکمی یکی از موارد شایع مراجعه به اورژانس ها است که همیشه مشکل ساز بوده است. این بیماران چندین روز بدون تشخیص بستری می شوند. یا با گرفتن رادیوگرافی های مختلف، آزمایشات، سونوگرافی و سی تی اسکن و یا حتی عمل جراحی بدون پاتولوژی متحمل هزینه و اتلاف وقت زیاد می گردند. لاپاراسکوپی به عنوان یک روش جدید نسبتا کمتر تهاجمی امکان دسترسی به تمام حفره شکم و لگن به جز کلیه ها را با بزرگنمایی چندین برابر را می دهد. برش جراحی یک سانتی متر زیر ناف، باز کردن جلد و زیر جلد و عبور لوله پورت ده میلی متری مخصوص و عبور لنز اسکوپی با بی هوشی عمومی با درصد بالای تشخیصی و درمانی است و می تواند روش جایگزین لاپاراتومی تشخیصی باشد. در این مطالعه 25 مورد از 572 بیمار که به علت دردهای مبهم شکمی در بیمارستان بستری شدند، بعد از انجام آزمایش، رادیوگرافی، سونوگرافی، حتی سی تی اسکن و معاینه های مکرر، درد بیماران ادامه داشت به علت عدم تشخیص قطعی تحت عمل لاپاراسکوپی تشخیصی قرار گرفتند. در 20 بیمار (با دقت 80 درصد) پاتولوژی مشخص شد که تعداد 16 بیمار از طریق لاپاراسکوپی و تعداد 4 بیمار با لاپاراتومی عمل شدند. 5 بیمار (20 درصد) با لاپاراسکوپی نرمال بودند که 18 تا 24 ساعت بدون عارضه ای مرخص شدند.
  کلیدواژگان: درد مبهم شکمی، لاپاراسکوپی، تشخیص و درمان
|
 • Rashidi I., Khaloo M., Mozafari A Page 1
  The liver is one of the vital organs. It carries out various important functions needed for sustenance of life, namely synthesis of various compounds and coagulation factors. In addition, it has an important role in the breakdown of toxic substances. Pathological damage to the liver may occur following external or internal causes that result in changes in serum factors, or following an infectious agent. Patients suffering from chronic renal failure (CRF) and are on renal dialysis are at increased risk of contact with various infectious agents. On the other hand, since they can not remove the serum waste products properly, different organs such as the liver are subjected to development of various lesions. Hence it is considered necessary to study the histopathological changes in CRF patients. This study was carried out over a period of 5 years in Gholestan hospital, Ahwaz. The data were collected from patients files among those who were on dialysis or who had undergone kidney transplantation and had a biopsy examinatic of the liver. All the patients were also tested serologically for anti-HCV and liver enzyme tests.From 274 liver biopsies, 18.61% were patients with a history CRF and various inflammatory conditions of liver. Amongst this number 11.68% had chronic hepatitis. Liver enzymes showed higher than normal values. Histopathologic study, using light microscopy, of liver biopsy showed scattered leucocytes in the portal area, some showing ballooning type degenerative changes. Necrosis and fibrosis were not clearly seen but in a minor percentage of patients, piecmeal necrosis was seen in some hepatocytes in peripheral areas of the lobules. The results of this study showed that 1.96% of transplant patients and 7.84% of dialyzed patients had suffered from chronic hepatitis, which is approximately four times of transplant recepients. It is therefore recommended that petients suffering from CRF be transplauted as earlier as possible.
 • Zandian Kh, Pedram M., Hamadi H Page 7
  In Iran, sickle cell disease (SCD) is often mild with a high level of hemoglobin. Furthermore, there is lack of sufficient published research works on the nature, prevalence, clinical features and distinct mutations involved in SCD in Khozestan, a province in the southwest of Iran. Serial evaluation of patients and their family using hemoglobin electrophoresis, CBC, RBC indices and clinical feature conducted on 28 SCD and 139 other concurrent associated thalassemias or sickle trait over 8 years of follow-up, showed SCD to be the second most common congenital inherited hemoglobinopathy disorder second to -thalassemia syndrome among the referral cases to Ahwaz Thalassemia and Hemoglobinopathy Research Center. The pattern of geographical distribution showed that the number of patients was on an creasing trend from the south and southwest in toward central part of this province. This area is where the Arab population are mainly living. The family screening also showed that the 97% of carrier states are among the ethnic Arab tribes of Khvozestan, from which only 10% were Arab-Persian half breeds and only 3% were non-Bakhtiry Persians. No Bakhtiary origin was found among the SCD patients referred to our research center during the 8-year period of this study. These findings showed that the SCD in the Khozestan to be different from that of black Africans. Their general appearance is usually good-looking Caucasian boys and girls.
 • Karamifar H., Ajami Gh., Ilkhani H Page 15
  Insulin dependent diabetes mellitus is the most common endocrine disorder of childhood and adolescence. Diabetic ketoacidosis (DKA) is the most important and dangerous complication of IDDM. The major causes of mortality and morbidity in diabetic ketoacidosis are abnormalities in metabolic and electrolytes. Studies suggest that metabolic acidosis impairs the contractile function of the heart. The aim of this study was to evaluate of the effect of diabetic ketoacidosis on the myocardial function. This study was a cross sectional- analytical study. Twenty-six children with diabetic ketoacidosis who were admitted to the endocrine ward of Nemazee Hospital were studied. Clinical, laboratory and electrocardiogram findings of these patients were evaluated. To determine the side effect of diabetic ketoacidosis on myocardial function, echocardiography, ejection fraction and fractional shortening of the heart were assessed on admission and 48 hours after recovery. The results of this study showed that ketoacidosis was the initial presentation among 17 out of 26 patients with diabetic ketoacidosis, and most of these patients had severe acidosis. Suggesting that diagnosis and referral of diabetic children to the hospital is made with delay. The echocardiographic results showed that the initial ejection fraction and fractional shortening during ketoacidosis were significantly lower than the final post recovery state (P<0.05). This effect was directly related to severity of acidosis. Our findings support the idea that diabetic ketoacidosis has a detrimental effect on cardiac contractility, and it can be prevented with its severe complications with implementation of an educational program both for diabetic children and their parents, rapid diagnosis and proper management of diabetic ketoacidosis.
 • Saberi Ah, Haghighizadeh M., Nikpaik H., Afrooz A Page 23
  Quality assurance in radiologic and radiographic departments is necessary and the analysis of causes for reject of x-ray films has a central role in this respect. Analysis of reject rate of x-ray films is one of the useful indices for assessing the extent of avoidably repeated and unoptimized x-ray examinations. The film reject is rate analysis identifies the factors responsible for the deterioration of radiographic images from which correct solution may be realized. This paper presents the results of investigation on the causes of rejection of x-ray films made at two of the major hospitals affiliated to Ahwaz University of Medical Sciences in year 2000, namely Imam Khomeini and Golestan. A total of 2505 rejected films were analyzed. The overall reject rate was 14.7%, which in comparison with reported reject rates in other studies, was found to be high. While the investigation of 49 studies conducted in other countries indicated that the overall reject rates were between 3 and 15%. Moreover, according to other investigations the overall reject rate should not be more than 8%. The largest proportion of waste films in this project were due to inappropriate selection of exposure factors (42.8%), equipments deficiency (42.6%), faulty positioning (42.5%), artifact (26.15), uncontrolled patients motions (8.1%), and processing defects (3.3%). Statistical Chi-square test showed significant relationship between reject rate and radiographic projections (P<0.01), with the axial projection contributing to the highest percentage (40%). The relationship between reject rate and various positions was significant too (P<0.01), with highest percentage in decubitus position (42.9%). These relationships, for various qualifications, was also significant (P<0.01), with the highest percentage of rejecion pertained to new employed radiographers with associte degrees.
 • Sarmast Shoushtary Mh, Askarpour Sh, Biazar A., Pipelzadeh Mr Page 31
  Pilonidal sinus is a common disease with risk of infection in young adults, which occurs in the natal cleft and is common in hairy and fatty males. Treatment often requires surgical intervention. Current surgical method entails wide tissue excision that causes various morbidities such as long time rest. This study was conducted prospectively on 35 patients (test group) who were treated with the conservative surgical resection in Ahwaz Imam Khomeini Hospital in 1374-1375. The results were compared with 24 patients who were used as control group and treated with conventional wide resection method. Eighteen patients from the test group and fourteen patients from the control group were followed-up for 20 ± 4 months. Both groups were nearly similar for age, sex, occupation and body types (hairy, fatty). The results revealed that the mean hospitalization time for control group was 2 day, this was 1.27 days for the conservative group. Furthermore, need for resting and administration of analgesics were significantly different between the groups (P<0.0). Need for resting was 12.5 days in the control group which was significantly lower in the in the conservative group of 8.33 days. Analgesics were required for two days in the control group compared to one day in the conservative group. Wound infection was 11% in the conservative group compared to 14 % in the control group, and recurrence was 5% in test group and none in the in control group. Patient’s satisfaction in relation to scar formation was 88% and in the control group and 85% in test group. In conclusion, it seems that the conservative resection method for pilonidal sinus is a suitable method that results in less hospitalization time, decreased postoperative pain, and decreased resting time, but without any obvious difference in scar and cosmetic change at the site of operation.
 • Gharizadeh N., Haghiighizadeh Mh, Sabarhaji W., Karimi A Page 40
  Pregnant women are one of the main targets in health and prevention programs. Prenatal dental care is an essential process for promotion of the health status of the mother and her newborn and can be a preventive measure for delivey of low-birth weight new borns. In this cross-sectional survey, the dental health and oral hygiene status amongst 300 pregnant women were randomly selected among pregnant women attending the health centers in Ahwaz. For each person a WHO form was prepared and the teeth were examined. For data analysis tables of frequency distribution, t-test and ANOVA were used. The results showed that the mean DMFT was 6.23±3.01 in which the highest percentage belonged to the decayed teeth (3.52 ± 2.45). The attitude about oral hygiene was very low in all pregnant women (94.3%). The oral hygiene index (OHI-S) of most pregnant women (76.7%) was at moderate level. The highest mean of DMFT was in pregnant women who had the lowest level of education. In conclusion, the results of this study showed that most of the samples affected with DMFT were among pregnant women with low attitude towards oral health.
 • Ahmadzadeh A., Momen Gharibvand M Page 48
  Posterior urethral valves (PUVs) are the commonest cause of severe obstructive uropathy in boys. The incidence of PUV ranges from 1: 8000 to 1: 25000 boys. Clinical complications result from obstruction, infection or both. Approximately 30% of patients experience end-stage renal failure or chronic renal insufficiency. Over the past decade, the diagnosis of PUVs has been radically changed with the development of ultrasound technique. The aim of this study was to determine the frequency of renal damages in children with PUVs. This study was conducted, over two years from March 2001 to February 2003, on twenty boys (median age 26 months, ranged from 1 day up to 10 years) with PUVs were assessed for deterioration of their renal function. The age at presentation in 8 cases was under 1 month, in 5 cases was between 1 to 12 months, 4 cases between 1 to 5 years and 3 more than 5 years. The most common clinical feature were fever in 13 cases (65%), dribbling in 9 (45%), dysuria in 7 (35%), abdominal mass in 5 (25%) and hypertension in 4 (20%). Azotemia was detected in 12 cases (60%), abnormal serum creatinine in 11 cases (55%), which in 6 patients was more than 3mg/dl. There were posterior urethral obstruction in all, vesicourethral reflux in 16 (80%) cases and small sized kidneys in 9 (45%) cases. Among these we found one with Bardet-Beidl syndrome and another with Down syndrome. After a supportive and medical treatment, we observed some improvement in serum creatinine levels in all the patients. In addition to the mentioned management 8 cases (including 5 neonates) underwent visicostomy. After initial stabilization, 5 (25%) patients developed chronic renal insufficiency and 4 (20%) progressed to chronic renal failure which is higher than similar cases in the developed countries. In 5 antenatally diagnosed neonates who underwent early vesicostomy, the kidney growth was favorable without subsequentl development of deterioration in their renal function. In conclusion, in order to prevent the serious complications of this obstructive uropathy in these children ultrasounographic screening should be performed prenatally and visicostomy be performed whenever needed.
 • Nikmaram M.R., Boyyett M.R., Fathi Moghadam H Page 58
  The sino-atrial (SA) node is not a homogeneous tissue in terms of its structure and electrophysiological function. The regional differences in action potential configuration is well known. One reason for those differences is the differences on ionic currents underlying the regional differences in electrical activity. One of the currents thought to play an important role in SA node for pacemaker slope of action potential should be hyperpolarization–activated current if. In the present study the conventional glass microelectrode was used for intracellular recording. The if current was separately blocked by 1µM UL-FS49 for 90 min and 3µM ZD7288 for 40 min. The action potentials from different regions of intact SA node were recorded before and during using blockers. UL-FS49 significantly (P<0.05) decreased the pacemaker slope (PS) to 66 ± 5% in peripheral (n=5) and to 23 ± 6% in central (n=5) zones. UL-FS49 also significantly (P<0.05) decreased the rate of spontaneous activity to 16 ± 3% (n=10). ZD7288 completely abolished the pacemaker slope (PS) in peripheral (n=5) and to 22 ± 5 % in central (n=5) zones. ZD7288 also significantly (P<0.05) decreased the rate of spontaneous activity to 13 ± 3% (n=10). Base on the our results, it is possible to conclude that if current plays a major role in pacemaker activity in the periphery and a minor role in pacemaker activity in the center of intact SA node of rabbit heart.
 • Saharkhiz N., Razi T Page 71
  The aim of this prospective clinical study was to determine the effect of different methods of ovulation induction on the pattern and thickness of the endometrium. For this purpose, 150 patients were recruited and divided randomly into in three groups: Group I: (Clomiphen-only group), which consisted of 60 patients, who received oral clomiphen daily for five days starting on day 3 of menstruation. Group II: (clomiphen + premarin group), which consisted of 30 patients who received oral clomiphen as above in addition to 1.25 g premarin for 10 days. Group III: (clomiphen + HMG), which consisted of 60 patient who received clomiphen as above in addition to HMG (2 to 4 injections). Measurement of follicular growth and endometrial thickness and pattern was determined by vaginal sonography. The results showed that the average number of follicles was 1-3 and follicular size was 19-23 mm. The average thickness of the endometrium was 7.99 mm in group I, 8.27 mm in group II and 7.94 mm in group III. The triple line pattern was 63.3% in group I, 72.4% in group II and 66.7% in group III. Endometrial thickness of  6mm was 35% in group I, 24.1% in group II and 28.3% in group III. These results suggest that the best endometrial pattern was observed in clomiphen-premarin group, and the worst pattern with least endometrial thickness was observed in clomiphen-only treated group. Endometrial thickness of equal to or less than 6mm, bad prognostic group for pregnancy, were more frequent in group I.. More than 60% of all patients had endematrial thickness of >6 mm and triple line pattern and statistical analysis did not show any significant differences between these groups. The overall conclusion suggests that clomiphen plus premarin to be more effective for promotion of induction of ovulation
 • Hashemitabar M., Javadnia F., Ghazanfari R., Baazm M., Malekaskary A., Hemadi M Page 77
  The inner cell mass of blastocyst is able to proliferate unlimitedly in vitro and remain as undifferentiated cell population. If these cells occulated in vivo to mouse tissue or transferred to blastocyst, they can be induced to differentiate to derivatives of three germ layers and subsequently to teratoma or chimeric animals respectively. The modification of procedures of colony harvesting from inner cell mass was the aim of this study. In this study 118 embryos transferred to inactivated rat embryonic fibroblastic feeder layer (REF) and DMEM media containing Leukemia Inhibitory Factor (LIF). Two days later the embryos underwent outgrowth stage, and inner cell mass was removed from the dishes by trypsinization or mechanical methods (disaggregated stage) and then were transferred to dishes contained inactivated REF layer or dishes coated with collagen. The cell were cultured were checked for the formation of cell colonies every day for four days. The dishes with the positive colony were passaged in every 2 to 3 day and subcultured up to the sixth passages. The cell colonies were evaluated for morphological and speed of cell doubling criteria. Only 3 colonies were obtained from 30 disaggregated cell mass by mechanical method REF feeder layer. It seems that the mechanical method of disaggregation may damage the cells less than the trypsinization method and will increase the chance of cell colony formation.
 • Dorestan N Page 88
  Laparascopy is a new technique with a minimal invasive surgery that enables us to directly observe the pelvic and the abdominal cavity. After prep and drep, the technique entails a 1 cm incision which is made under the umbilical, opening the skin and underlying subcutaneous tissues and insertion of a10-mm trocar and lenzoscopy under general anesthesia. Using this method, the surgeons are able to see the pathological causes of acute vague abdominal pain and plan treatment accordingly. This type of operation facilitates painless and short hospitalization, very low rate of infection and complications, and early return to work. Furthermore, this technique can be a useful substitute choice for open invasive abdominal operations in acute vague abdominal pain. The outcome of this type of operation, which was carried out on 25 patients among 572, who were admitted to Golestan hospital, Ahwaz, for acute vague abdominal pain, is reported. Among these, 380 patients were operated on by conventional methods, 163 patients were treated with conservative treatment without resorting to operation and their pain was resolved and weres discharged. Four patients refused operation. Twenty-five of the patients were checked by various para-clinical tests, X-ray, sonography and repeated physical examinations and their pain persisted for more than 18 hours were candidates for this study. Pathological abnormalities were diagnosed in twenty patients (an accuracy of 80%) and five patients showed normal abdomen.