فهرست مطالب

سیاست جهانی - سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 41، پاییز 1401)

فصلنامه سیاست جهانی
سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 41، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید عباس عراقچی* صفحات 7-34
  همسایگان، محیط فوری امنیت ملی ایران را تشکیل می دهند و توسعه روابط همه جانبه و پایدار با همسایگان و روابط خوب همسایگی همواره یکی از مهم ترین راهبردها و اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. لازمه پیشبرد سیاست همسایگی نگاه متوازن و همه جانبه و پایدار می باشد، با این حال تاریخ گویای این واقعیت است که ایران به واسطه ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی خود معمولا قادر نبوده است که با همسایگان خود ایتلاف کند. محیط فوری امنیت ملی ایران ظرفیت ناامن بودن دارد و ایران همواره مجبور بوده است هزینه های فراوانی را برای تامین امنیت ملی و حفظ هویت ملی و سیاسی خود صرف کند. پارادایم سیاست خارجی ایران در محیط پیرامونی خود طی چند صد سال اخیر بر مبنای جستجوی امنیت قرار داشته است. این نوشتار معتقد است که در شرایط فعلی جهانی و منطقه ای، از طریق اعتمادسازی و گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و البته امنیتی، بهتر می توان امنیت را در محیط پیرامونی برقرار کرد. بنابراین، تلاش شده است تا ضمن برشمردن منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اصول و پایه های حسن همسایگی، ظرفیت های ایران برای پیشبرد این سیاست و مهم ترین چالش های فراروی آن مورد ارزیابی واقع گردد. در پایان نیز راهکارهایی برای عملیاتی کردن سیاست حسن همسایگی ایران ارایه شده است.
  کلیدواژگان: سیاست حسن همسایگی، محیط همسایگی، کدهای ژئوپلیتیک، اعتمادسازی، همکاری
 • حسن قدیری، آرمین امینی*، محمدمهدی میرزایی صفحات 35-58

  سیاست های هنجاری اتحادیه اروپا محصول شیوه متفاوتی است که اتحادیه از طریق آن دنیا را می نگرد. گزاره های مربوط به ترویج ارزش ها و هنجارهای اتحادیه اروپا مانند حقوق بشر، انتخابات آزاد، دفاع از حقوق اقلیت ها، دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک بخش جدایی ناپذیر عوامل موثر بر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در نظام جهانی است. اولویت منافع مادی بر منافع هنجاری، عدم تعریف جهانی و مورد پذیرش از ارزش ها و هنجارها، سیاست های دوگانه و متناقض در کاربست ارزش ها و هنجارها، عدم رعایت حقوق اقلیت ها و نژادها و نقض حقوق بشر در میان اعضای اتحادیه اروپا، عقب گرد دموکراسی در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه و اختلافات کشورهای مهم اتحادیه از مهمترین مواردی است که قدرت هویتی اتحادیه اروپا را در نظام جهانی با چالش مواجه ساخته است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که، سیاست گذاری های دفاعی امنیتی اتحادیه اروپا چه تاثیری بر جایگاه هویتی این اتحادیه در جامعه جهانی دارد؟بر این اساس سیاست گذاری های دفاعی امنیتی اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تاثیر منافع دولت های عضو قرار دارد و مانع از شکل گیری یک روند مشترک و مشخص می شود و چالش هایی را برای جایگاه هنجاری این اتحادیه ایجاد می نماید.

  کلیدواژگان: حرکت های تروریستی، سیاست گذاری های دفاعی امنیتی، اتحادیه اروپا، جایگاه هویتی - هنجاری
 • مسعود نادری، حسین حسینی*، هادی تاجیک صفحات 59-100
  بریتانیا سال ها پس از فروپاشی امپراطوری اش، همچنان از قدرت های تاثیرگذار در سیاست و روابط بین الملل و از اعضای مهم در نظم بین المللی معاصر است. با نظر به سوابق طولانی روابط ایران و انگلیس و نفوذ همیشه جاری این کشور در ایران، و  برای تاثیرگذاری بر سیاست و روابط بریتانیا با دیگر کشورها و سازمان ها به جهت تامین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، باید نظام تصمیم گیری این کشور را به خوبی مورد مطالعه و شناخت قرار دهیم تا بتوانیم به الگوی کاملی از مناسبات این نظام تصمیمی دست یابیم. نویسندگان با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای گردآوری کتابخانه ای، در پاسخ به این سوال که تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا ذیل چه ساختار و طی چه فرآیندی شکل می گیرد؛ به تبیین عوامل، فرآیند و لایه های رسمی و غیر رسمی تصمیم سازی و تصمیم گیری این واحد سیاسی اقدام نموده و آن را تحت یک مدل به تصویر کشیده اند. سیاست خارجی بریتانیا، فاقد مواد قانونی مکتوب، پرستیژمحور، محرمانه، عملگرایانه و نخبه گراست و بدین وسیله  سیستم سیاسی، دست تصمیم گیران را باز گذاشته است تا از کنترل و فشار داخلی معاف بوده و منافع کشور (و در ابتدا منافع نخبه ها؛ حتی اگر غیر اخلاقی و یا در تضاد با قوانین بین المللی باشد) را تامین نماید. سیاست خارجی دولت بریتانیا و تصمیم گیری نهایی، در کابینه با محوریت شخص نخست وزیر و با کارگزاری وزارت امور خارجه این کشور شکل گرفته و تکمیل می شود. نهادهای رسمی همچون سلطنت و سازمان های دولتی و امنیتی و نیز عوامل غیررسمی مثل گروه های فشار و رسانه ها به سهم خود بر تصمیم گیری موثرند
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، سیاست خارجی، بریتانیا، عوامل غیررسمی، عوامل رسمی
 • طاهر حیدرزاده، رحمت حاجی مینه* صفحات 101-124
  با توجه به نقش فزاینده روسیه و ترکیه در سراسر جهان از جمله تنش های لیبی، جنگ آذربایجان و ارمنستان، افزایش حضور اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی و روابط با آمریکای لاتین و همچنین روابط اقتصادی پررنگ آنکارا و مسکو و جمعیت 12درصدی مسلمانان ترک تبار مقیم روسیه که همواره از سیاست های آنکارا حمایت می کنند، می توان گفت که بحران سوریه به ابزاری برای چانه زنی و مبادله امتیاز بین دو کشور روسیه و ترکیه تبدیل شده است و این بحران بر راهبرد روسیه در قبال ترکیه تاثیر بسزایی داشته است. هدف این پژوهش تاثیر بحران سوریه بر راهبرد روسیه در قبال ترکیه می باشد. سوال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که بحران سوریه چه تاثیری بر راهبرد روسیه در قبال ترکیه داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز این گونه مطرح می شود که: بحران سوریه سبب شد تا روسیه تلاش کند که ترکیه را از بازیگری فعال که قابلیت کارشکنی در مسایل منطقه ای را دارد، به بازیگری همسو تبدیل کند و تا حد امکان ترکیه را از مدار غربی خارج کرده و بر اساس ریالیسم نیوکلاسیک راهبرد همکاری جویانه ای را با ترکیه در پیش گیرد. یافته های تحقیق نیز حکایت از اثبات این موضوع دارد. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد.
  کلیدواژگان: راهبرد، بحران سوریه، روسیه، ترکیه، رئالیسم نئوکلاسیک
 • مهدی کریمی* صفحات 125-153
  جنوب آسیا به سبب یکسری عوامل اقتصادی، استراتژیک، سیاسی و جمعیتی از اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی-سیاسی جهان برخوردار است. این منطقه منعکس کننده مجموعه ای از پدیده های متعارض است و با انواع مختلفی از تهدیدات امنیتی روبه رو است. هند بزرگ ترین قدرت نظامی -اقتصادی این منطقه است و چین نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین قدرت های نظامی- اقتصادی جهان همجوار این منطقه است. اهمیت چندبعدی این منطقه به قدری گسترده است که دو کشور هند و چین پیوسته می کوشند با استفاده از تمام ابزارها و فرصت های موجود در جنوب آسیا به برتری دست یابند. در این راستا این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای-اسنادی گردآوری اطلاعات تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که چگونه چین و هند به یک کنشگر امنیتی در جنوب آسیا تبدیل شده اند؟. در راستای پاسخ به این سوال، اسناد سیاست خارجی و امنیتی-نظامی چین و هند بررسی و سپس اهداف و منافع این دو کشور در این منطقه تبیین شدند. یافته های پژوهش نشان داد مجموعه ای از منافع استراتژیک، اقتصادی و امنیتی-نظامی، چین و هند را به یک کنشگر امنیتی در جنوب آسیا تبدیل کرده اند و هر از این کشورها می کوشند نظم منطقه ای در جنوب آسیا را بر اساس منافع خود شکل دهند.
  کلیدواژگان: چین، هند، جنوب آسیا، کنشگری امنیتی
 • کامران گشنیزجانی*، علی محمد حاضری صفحات 155-186
  زمانی که انقلاب مصر در ژانویه2011 آغاز شد، اخوان المسلمین به عنوان سازمان یافته ترین و گسترده ترین نیروی سیاسی در مصر شانس نخست برای جایگزینی رژیم مبارک به حساب می آمد. با این حال، اخوانی ها در پایان برهه انقلاب طی یک کودتا-انقلاب مجددا به سازمانی غیرقانونی بدل شدند. این مقاله در چهارچوب نظریه بسیج منابع و پارادایم سیاست تعارضی تعریف شده و هدف اصلی آن این است که با استفاده از تکنیک روشی روایت علی و تمرکز بر فرایند قطبی شدن در برهه انقلابی (2013-2011)، نشان دهد که چگونه تغییر در روابط بین نیروهای اسلامی، احزاب سکولار و نیروهای مسلح به عنوان بازیگران اصلی انقلاب مصر زمینه ساز شکست نهایی اخوان المسلمین شده است. مطابق نتایج این تحقیق، برهه انقلابی در مصر از سه مرحله عبور کرده است. در مرحله نخست (25ژانویه تا 11فوریه2011) دوقطبی مبارک/انقلاب غلبه داشته و در مرحله دوم (تا انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012) دوقطبی تثبیت وضعیت/ادامه انقلاب در فضای سیاسی شکل گرفت؛ اما آنچه شکست اخوان را امکان پذیر ساخت، ایجاد دوقطبی اخوان/ضداخوان در مرحله سوم بود که در آن ارتش به عنوان کنترل کننده منبع اسلحه، الازهر و مهم ترین احزاب سلفی به عنوان مراکزی مهم در اقتدار حرف زدن از طرف اسلام، و همچنین قاطبه گروه های سکولار که جوانان آنها نفوذ زیادی در شبکه های اجتماعی داشتند در یک طرف و اخوان المسلمین به تنهایی در طرف دیگر ایستادند. بنابراین، افزون بر اشتباهات خود اخوان المسلمین که در ادبیات تحقیقاتی بیش از همه مورد توجه بوده است، عملکرد ارتش، احزاب سکولار، سازمان الازهر و گروه های سلفی نیز نقش مهمی در شکست اخوان المسلمین بازی کرده است.
  کلیدواژگان: قطبی شدن، سیاست تعارضی، اخوان المسلمین، نیروهای مسلح مصر، اسلام گرایی
 • کیهان برزگر*، علی آدمی، قدیر امامی صفحات 187-211
  اقدام عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین در قطع رابطه با قطر در پنجم ژوین 2017، فصل جدیدی از تنش ها را بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و قطر ایجاد کرد. عربستان با تکرار ادعاهایی از جمله حمایت قطر از حماس، حزب اله و اخوان المسلمین و نیز رابطه نزدیک با ایران، اقدام به انزوای قطر در شورای همکاری خلیج فارس نموده است. این اقدام عربستان موجب بلوک بندی در شورای همکاری شده و یک بلوک عربستان، امارات متحده عربی و بحرین قرار داشته و بلوک دیگر عمان و کویت بوده و قطر نیز دارای سیاست مستقل می باشد. پرسش اصلی آن است که بحران قطر چه تاثیر بر امنیت ملی ایران دارد؟ فرضیه آن است که بحران قطر و شورای همکاری خلیج فارس در کوتاه مدت برای ایران فرصت بوده ولی در بلندمدت به دلیل حضور و ایتلاف ها گسترده قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای به ضرر امنیت ملی ایران می باشد و تشکیل ناتوی عربی نیز قوت خواهد گرفت. ضمن اینکه تاثیرات این بحران بر شاخص های امنیتی ایران در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی قابل ملاحظه می باشد. در این پژوهش سعی می شود تا با تبیین رویکرد ریالیسم تدافعی به سوالات فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق نیز بصورت توصیفی - تحلیلی بوده و روش گردآوری منابع نیز کتابخانه ای و مراجعه به سایت های داخلی و خارجی می باشد.
  کلیدواژگان: بحران قطر، شورای همکاری خلیج فارس، رئالیسم تدافعی، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • سجاد صادقی، سید اصغر کیوان حسینی* صفحات 213-239
  نظریه پردازی به عنوان بخش تفکیک ناپذیرحوزه ی مطالعاتی روابط بین الملل دانسته شده که چارچوب عمده ای از کنش های علمی و معرفتی عالمان این رشته و روند تحول و پیشرفت آن را دربر می گیرد. از سوی دیگر، روند نظریه پردازی همواره از تحولات برون/ درون زای گوناگونی تاثیر پذیرفته که هر یک دامنه ای از پی آمدها و نتایج را همراه داشته است. در میان تحولات برون زا، چگونگی نقش آفرینی آمریکا به دورنمای تحلیلی خاصی اشاره دارد. در این مورد پرسش مورد نظر اینکه: چگونه می توان چارچوب نقش آفرینی ایالات متحده در ارتباط با روند شکل گیری و تحول نظریه پردازی روابط بین الملل را بررسی و توضیح داد؟ در پاسخ، فرضیه ی اصلی نیز عبارتست از اینکه: برای بررسی و توضیح چگونگی تاثیر-گذاری ایالات متحده بر روند شکل گیری و دگرگونی نظریه پردازی روابط بین الملل، می توان از متغیر های چارچوب هنجاری و ارزشی، نیازهای سیاستگذاری معطوف به منافع ملی و توانمندی تولید علم بهره برد. در این ارتباط، نگرش های ملهم از «روابط بین الملل انتقادی» در جهت تحقق جامعیت پژوهشی؛ از نقشی تعیین کننده برخوردار است. برای آزمون فرضیه از روش «توضیحی / تحلیلی» سود برده و چارچوب نظری نیز «جامعه شناسی شناخت» می باشد که در قالب نوعی همپیوندی با آراء فوکو، مورد استفاده قرار گرفته است. در دستاوردهای پژوهش نیز آشکار می-شود که هر نوع تامل و ارزیابی محتوایی در خصوص نظریه های روابط بین الملل به ویژه در حوزه ی نظریه های خرداگرا، نیازمند توجه به چگونگی پیوند یابی یا تاثیرپذیری نظریه های مزبور با عناصر سخت و نرم افزاری آمریکا می باشد، آنچه که به وجود نوعی «زمینه مندی و فرهنگ پروردگی» اشاره دارد.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی شناخت، نظام هنجاری - ارزشی آمریکایی، نظریه پردازی روابط بین الملل، نقش و منافع ملی آمریکا
 • سید رسول قهاری، سید فرشید جعفری پابندی *، اصغر پرتوی صفحات 241-263

  از زمانی که مدرنیته وارد جهان اسلام از جمله ایران شده است، منظومه معرفتی جهان اسلام با چالش های نظری و مفهومی مواجه شده است. این چالش ها و معما های فکری را در موضوعاتی از قبیل دموکراسی، سکولاریسم، توسعه، آزادی، قانون، حقوق زن و... در نظر گرفت. سوال و هدف محوری این پژوهش تعامل سنت و تجدد به لحاظ مفهومی در سطح کلان بخصوص در مولفه های بنیادین همچون تفسیر از نص، سازگاری نص و غرب و همچنین انسان گرایی است. این راستا موضوعاتی از قبیل سنت و دگردیسی در مفهوم سنت، چگونگی مواجهه با سنت، دین عصری و... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این چالش فکری در بخش های مختلف فقهی، اندیشه سیاسی و عرفان سیاسی را فراگرفته است. در ارای سیاسی علما و فقها و همچنین روشنفکران دینی همچون علامه نایینی، شهید مطهری و متفکرانی همچون داود فیرحی این تعارض سنت و تجدد و چگونگی برداشت از نص مطرح بوده است. در واقع مهمترین چالش فکری و فقهی ایران معاصر چگونگی سازگاری بین عناصر تعیین کننده زندگی سیاسی ایرانیان یعنی سنت و تجدد بوده است.چالش مفهومی و نظری این واژگان نسبت به گذشته بسیار افزایش یافت. نظریه های مختلفی درباره تعامل سنت، نص و تجدد در ایران مدرن ارایه شده است.

  کلیدواژگان: سنت، تجدد، نص، غرب مدرن، ایران
 • علی خدائی نانسا، فیروز راد *، داود ابراهیم پور، صمد صباغ صفحات 263-293

  مقاله حاضر می کوشد، شناخت تحلیلی و انتقادی از نقش نوسازی در فرآیند تمایزپذیری نهادی در نظام دینی جمهوری اسلامی(1400- 1357) بدست دهد. با این نظر، هر چه جامعه در مرحلهگذار از سنتی به مدرن از توسعه موزون برخوردار شده، لاجرم با تمایز نهادی مواجه و برعکس اگر از توسعه متوازن و تدریجی برخوردار نشده و یا یکی از نهادها، دیگر نهادهای اجتماعی را تحت سیطره و سلطه خود گرفته، جامعه با اختلال کارکردی و ضعف تمایزپذیری نهادی مواجه شده است. همان طوری که در دوره پهلوی، هژمونی با نهاد قدرت و سیاست بود و سایر نهادهای اجتماعی تحت سیطره آن بودند و این امر مانع استقلال و تعادل کارکردی سایر نهادها می شد. در دوره جمهوری اسلامی به نظر می رسد سیطره نهاد ایدیولوژی باعث ضعف تمایزپذیری نهادی و اختلال کارکردی شده است. شناخت تحلیلی و انتقادی فرآیند تمایزپذیری نهادی و اختلالات کارکرد نهادها و نیز شناخت تحلیلی و انتقادی نقش نوسازی و مدرنیته در فرآیند تمایزپذیری نهادی در نظام دینی جمهوری اسلامی پرسش هایی هستند که پژوهش حاضر درصدد پاسخ به آنها است. روش پژوهش این مقاله به روش تطبیقی- تاریخی و اسنادی است.

  کلیدواژگان: مدرنیته، توسعه، تمایزپذیری نهادی، اختلال کارکردی
|
 • Seyed Abbas Araghchi * Pages 7-34
  The neighbors constitute the immediate national security environment of Iran, and the development of comprehensive, stable and constructive neighborly relations with the neighbors has been always one the most important strategies and priorities of the Islamic Republic of Iran. Necessary for the advancement of a strong neighborly policy is a balanced, comprehensive and sustainable view, however, the history is telling us that because of its cultural, geographical and political characteristics, Iran has not been usually able to make alliances with its neighbors. The immediate national security environment of Iran is potentially insecure so Iran has been always forced to heavily invest in its security and in preserving its national and political identity. Search for security forms the foundation of Iran's foreign policy paradigm in the past several centuries. This article is of the belief that in the current international and regional environment, Iran's security could be better served if confidence is built and political, economic, cultural and of course security cooperations in the neighborhood environment are expanded. By enumerating the sources of foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the principles and foundations of a strong neighborly relations, an attempt has been here made to evaluate the capacities and the most important challenges facing Iran in its neighboring policy. In conclusion, some proposals for the conduction of Iran's neighborly policy are made.
  Keywords: Good Neighboring Policy, Neighborly Policy, Geopolitical Codes, Confidence Building, Cooperation
 • Hassan Ghadiri, Armin Amini *, MohammadMahdi Mirzaei Pages 35-58

  The EU's normative policies are the product of a different way in which the EU views the world. The propositions concerning the promotion of the values and norms of the European Union are an integral part of the factors influencing the normative power of the European Union in the world system. Priority of material interests over normative interests, lack of universal definition and acceptance of values and norms, dual and contradictory policies in the application of values and norms, non-observance of the rights of minorities and races and human rights violations among members The European Union, the regression of democracy in some EU member states, and the differences between important EU countries are among the most important issues that have challenged the EU's identity in the global system. The main question of the present article is that, what effect do the EU defense-security policies have on the identity of the EU in the international community?Accordingly, the EU defense and security policies are largely influenced by the interests of the member states and prevent the formation of a common and clear process and pose challenges to the normative position of the EU.

  Keywords: terrorist movements, defense-security policies, EU, identity-normative status
 • Masoud Naderi, Hosein Hoseini *, Hadi Tajik Pages 59-100
  Years after the collapse of its empire, Britain is still an influential power in politics and international relations and an important member of the contemporary international order. Considering the long history of relations between Iran and England and the ever-present influence of this country in Iran, and in order to influence Britain's policy and relations with other countries and organizations, we must study and understand the foreign policy decision-making system of this country well so that we can Let's get a complete model of the relations of this decision system. The authors, using the analytical descriptive method and based on library collection, in response to the question of what structure and process is formed in British foreign policy decision-making; They explained the factors, process and formal and informal layers of decision-making and decision-making of this political unit and depicted it under a model. Britain's foreign policy lacks written legal documents, is prestige-oriented, confidential, pragmatic and elitist, and thus the political system has left the hands of the decision-makers free from internal control and pressure and to secure the interests of the country (and primarily the interests of the elites). The foreign policy of the British government and the final decision-making is formed in the cabinet centered on the Prime Minister and with the agency of the Ministry of Foreign Affairs of this country. Official institutions such as the monarchy and government and security organizations, as well as informal factors such as pressure groups and the media, are effective in decision-making.
  Keywords: Decision making, Foreign Policy, Britain, Informal Factors, Official Factors
 • Taher Heidarzadeh, Rahmat Hajimineh * Pages 101-124
  Considering the increasing role of Russia and Turkey in the world, including the tensions in Libya, the war in Azerbaijan and Armenia, the increase in Turkey's economic presence in Central Asia and relations with Latin America, as well as the strong economic relations between Ankara and Moscow and the 12% population of Muslims of Turkish origin living in Russia, who always They support Ankara's policies, it can be said that the Syrian crisis has become a tool for bargaining and exchanging points between the two countries Russia and Turkey, and this crisis has had a significant impact on Russia's strategy towards Turkey. The aim of this research is the impact of the Syrian crisis on Russia's strategy towards Turkey. The main question of the research is that what effect has the Syrian crisis had on Russia's strategy towards Turkey? The hypothesis of the research is also proposed as follows: The Syrian crisis caused Russia to try to transform Turkey from an active actor capable of disrupting regional issues to an aligned actor and to remove Turkey from the Western orbit as much as possible. On the basis of contingent realism, he should adopt a cooperative strategy with Turkey. The findings of the research also indicate the proof of this issue. The method of conducting this research is descriptive-analytical.
  Keywords: Strategy, Syrian crisis, Russia, Turkey
 • Mahdi Karimi * Pages 125-153
  South Asian Region as a geographic region is so important in political and economic structure of the world due to the economic, strategic, political and demographic factors. This region is reflective of some conflictive factors and is faced with different classic and new threats. India is the biggest military and economic state of the region and China as one of the biggest military and economic powers of the world is neighboring with this region. The multifaceted importance of the region is to some extent which China and India try to gain superiority in this region using all the tools and opportunities. In this relation, this paper using descriptive-analytic and library- documentary method of data gathering tries to answer the following question: how China and India are converted to security activists in South Asian Region? To answer this question, China and India foreign policy and security-military documents were investigated and the goals and interests of these states were expounded. The research findings showed that some economic, strategic, security-military factors have caused China and India to be a security activist in this region and each of these countries attempt to shape regional order based on its national interests.
  Keywords: China, India, South Asia, Security activism
 • Kamran Geshnizjani *, Ali Mohammad Hazeri Pages 155-186
  When the Egyptian Revolution began in January, 2011, the Muslim Brotherhood, as the most organized and influential political group in Egypt, was generally considered the most likely alternative for the Mubarak regime. However, they were designated an illegal organization again at the end of the revolutionary episode. Relying on Resource Mobilization theory and the theoretical paradigm of contentious politics, the main aim of this paper is to show how the process of polarization, that is, the changes in relations between the Islamists, secular groups, and the military, set the ground for the Muslim Brotherhood failure. According to the findings, the revolutionary episode went through three stages. In the first stage, the Mubarak/revolution polarization and in the second stage, the polarization of stabilization/continuation of the revolution took place in the political sphere. However, what made failure of the Muslim Brotherhood possible was Brotherhood/anti-Brotherhood polarization in the third stage in which the secular parties whose youth had a lot of influence in social networks, the armed forces, as the organization that controls the weapons, and Al-Azhar and the most important Salafi parties as the very important centers having the authority to speak on behalf of Islam, were on one side and the Muslim Brotherhood alone on the other. Hence, in addition to the mistakes of the Brotherhood which have occupied the center of literature, the role played by the armed forces, secular parties, Al-Azhar organization and Salafi groups were decisive in the Muslim Brotherhood failure.
  Keywords: Polarization, Contentious Politics, Muslim Brotherhood, Egyptian Armed Forces, Islamism
 • Kayhan Barzegar *, Ali Adami, Ghadir Emami Pages 187-211
  The Saudi, Egyptian, UAE and Bahraini initiative to cut off relations with Qatar on June 5, 2017 created a new season of tensions between the Persian Gulf Cooperation Council and Qatar. Saudi Arabia has sought to isolate Qatar from the Persian Gulf Cooperation Council by repeating allegations, including Qatar's support for Hamas, Hezbollah and the Muslim Brotherhood, as well as close ties with Iran. Subsequently, Saudi Arabia has set the conditions for the resumption of relations with Qatar which faced Qatar's opposition to these conditions. This Saudi action has led to development of two blocs in the Cooperation Council, a bloc of Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Bahrain, and the other block of Oman and Kuwait, and Qatar has an independent policy. On this regard, the main question of the research is that: how did the Qatari crisis affect the positioning of the regional actors (especially Persian Gulf Cooperation Council members) toward the Persian Gulf Cooperation Council and what impact does the crisis have on Iran's national security? The hypothesis is: the crisis of Qatari and the Persian Gulf Cooperation Council have been an opportunity for Iran in the short term, but in the long term due to the presence of trans-regional powers, it is at the expense of Iran's national security. This research aims to answer the above questions by applying Defensive Realism. The research methodology is descriptive-analytical and collecting resources is based on library method and referring to internal and external sites.
  Keywords: Qatar Crisis, Persian Gulf Cooperation Council, Defense Realism, National Security of Islamic Republic of Iran
 • Sajjad Sadeghi, Seyed Asghar Keivan Hosseini * Pages 213-239
  Theorization is considered an inseparable part of the International Relations field, which includes a major framework of the IR scholars” scientific and epistemic actions and the process of its evolution and progress. On the other hand, the process of theorizing has always been affected by various exogenous/endogenous developments, each of which has brought a range of consequences and results. Among the exogenous developments, the United States” role refers to a specific analytical perspective. In this regard, the main question is “How can the role-playing framework of the United States be explained and described in relation to the process of formation and evolution of international relations theory?” In response, the main hypothesis is that: “To examine and explain how the United States influences the process of formation and transformation of International Relations theorization, it is possible to use the variables such as “the normative and value framework”, “policy needs directed at national interests” and “the ability to produce science”.” To test the hypothesis, the “explanatory/analytical” research method was used, and the theoretical framework is the Sociology of knowledge which is used in the form of a type of interconnection with Foucault”s views. In the conclusion, it is also revealed that any type of reflection and content evaluation regarding the theories of International Relations, especially in the domain of rationalist theories, requires attention to how these theories are linked or influenced by the US hardware and software elements, which refers to the existence of a kind of “contextuality and culture cultivation”.
  Keywords: Sociology of Knowledge, The United States normative-value system, Theorization of International Relations, The Role, national interests of the United States
 • seyed rasool ghahari, seyed farshid jafari pabandi *, asqar partovi Pages 241-263

  Ever since modernity entered the Islamic world including Iran, the knowledge system of the Islamic world has faced theoretical and conceptual challenges. He considered these intellectual challenges and puzzles in issues such as democracy, secularism, development, freedom, law, women's rights, etc. The central question and purpose of this research is the interaction between tradition and modernity in terms of concept at the macro level, especially in the fundamental components such as interpretation of the text, adaptation of the text and the West, as well as humanism. In this direction, topics such as tradition and metamorphosis in the concept of tradition, how to face tradition, contemporary religion, etc. have been analyzed. This intellectual challenge has encompassed various fields of jurisprudence, political thought and political mysticism. In the political opinions of scholars and jurists as well as religious intellectuals such as Allameh Nayini, Shahid Motahari and thinkers such as Daud Firahi, this conflict between tradition and modernity and how to understand the text has been discussed. In fact, the most important intellectual and jurisprudential challenge of contemporary Iran has been how to reconcile the defining elements of Iranian political life, i.e., tradition and modernity. The conceptual and theoretical challenge of these words has increased a lot compared to the past. Various theories have been presented about the interaction of tradition, text and modernity in modern Iran.

  Keywords: Tradition, modernity, text, modern west, Iran
 • ali khodaei nansa, firooz rad *, davood ebrahimpour, samad sabagh Pages 263-293

  The current research tries to get an analytical and critical understanding of the process of institutional differentiation and their dysfunctions, as well as the role of modernization and modernity in the process of institutional differentiation in the religious system of Islamic republics. To answer these analyzes and criticisms, the theories of classical and contemporary sociologists such as Durkheim, Parsons, Abrahamian, Katouzian, etc. were used and finally the question was raised that whatever society is in the transition stage from traditional to modern, balanced development and gradually enjoyed, it inevitably faced institutional change and differentiation, and on the contrary, if the society did not enjoy a balanced, synchronized and gradual development process, or one of the institutions took over other social institutions, it faced functional disorder and weak institutional differentiation. . As history shows, the process of modernization in Iran, which mainly started with Reza Shah's reign, gradually transformed many aspects of traditional Iranian society, but despite that, modernity in the sense that emerged in the West and led to institutional differentiation. , was not realized in Iranian society. In other words, Iran's social institutions were quickly modernized in terms of form, but in the long run, they could not find a completely separate and specific identity.

  Keywords: Modernity, development, institutional differentiation, functional disorder