فهرست مطالب

 • پیاپی 41 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی عادل زاده صفحات 7-44

  فضل بن شاذان (م260ق) کتابی به نام اثبات الرجعه نگاشته که به مرور زمان از بین رفته است. این کتاب احتمالا ماهیت کلامی و نه حدیثی داشته است. تا قرن 11ق، در منابع حدیثی، روایتی از این کتاب _ با تصریح به نامش _ دیده نمی شود؛ اما در قرن 11ق سیدمحمد میرلوحی سبزواری و شیخ حر عاملی (م1104ق) احادیث زیادی از این کتاب روایت کرده اند. توضیحات شیخ حر درباره نحوه دسترسی به این روایات، تاریخ دسترسی او، ترتیب روایات و چگونگی اسناد در نسخه مورد استفاده شیخ حر، نشان می دهد که این نسخه برگرفته از کفایه المهتدی است. بنابراین تنها کسی که ادعای دسترسی به اثبات الرجعه فضل بن شاذان را مطرح کرده، میرلوحی است. زمان پریشی روایات منسوب به اثبات الرجعه، اشکالات زبانی، و مقایسه آنها با منابع دیگر، ساختگی بودن آنها را نشان می دهد. میرلوحی در ادعای دسترسی به منابع کهن دیگری نیز منفرد بوده است. نمود دغدغه های میرلوحی در متن این روایات نشان می دهد که مسیولیت پردازش آنها بر عهده میرلوحی است و این کار بیشتر با هدف اعتراض به محمدباقر مجلسی، انجام شده است.

  کلیدواژگان: فضل بن شاذان، اثبات الرجعه، میرلوحی سبزواری، کفایه المهتدی، شیخ حر عاملی، محمدباقر مجلسی
 • مسعوده فاضل یگانه، صفورا اقبالی بابادی* صفحات 45-84

  شناخت موعود، حضرت مهدی (ع) و شناخت جایگاه ایشان در عالم از جمله معارفی است که چهارچوب و زیر بنای اصلی و اساس جهان بینی انسان را تشکیل می دهد و بنابر ادله عقلی و نقلی فراوان بر همه بندگان امری مسلم، حیاتی و واجب عینی است. یکی از سه منبع مهم برای شناخت حضرت، ادعیه و زیارات ایمه معصومین (عهم) می باشد و از آن جا که مخاطب ایمه (عهم) در ادعیه و زیارات، خداوند متعال است و در آن ملاحظه و تناسب سخن با مخاطب مردمی مطرح نیست، در نتیجه با رویکرد تحلیلی به آنها می توان به معارف بلندی از ابعاد گوناگون موعود دست یافت. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی با بررسی ادعیه و زیارات، معرفتی عمیق تر و نگاهی تازه در بعدهای مختلف معرفت به امام ازجمله شناخت شخصی و شخصیتی موعود و مقامات و فضایل و جایگاه و صفات حضرت، نقش ها و اثرات ظاهری و باطنی امام در عالم، برای طالب معرفت هویدا شده است.

  کلیدواژگان: موعود، دعا، زیارت، فیض، معرفت، امام
 • سید مهدی کریمی شهیدی، مجتبی سلطانی احمدی* صفحات 85-108

  مسیله این پژوهش، بررسی ادعای ناتوانی ادله تاریخی در اثبات ولادت امام دوازدهم از سوی پیشران جریان روشنفکری دینی به روش تبیین روایی با تکیه بر حدیث تاریخ ساز دوازده خلیفه قریشی است. ابتدا سقیفه، بستر پیدایش جریان خلافت، حدیث سوزی و حدیث سازی در سنت نبوی و سپس اصالت مهدویت در اندیشه اهل سنت بررسی می شود. مکتب خلافت با استناد به حدیث رسول خدا؟ص؟ مبنی بر لزوم قریشی بودن دوازده خلیفه؛ در سقیفه، پا گرفت. بخش اول این حدیث «دوازده خلیفه یا امیر» به تدریج با پس رانی مواجه شد، لذا عده ای از علمای اهل سنت از تفسیر این فراز روایت به دلایل مختلف عاجز ماندند. به عنوان یکی از عوامل، بازی های سیاسی براساس حافظه جمعی تاریخی موجود در میان مسلمین بر پایه سایر مفاد این حدیث و اخبار مهدویت، جریان منسوبین و مدعیان مهدویت را برانگیخت. اما در میان شیعیان تشکیل نظام های علمی، وکالت و نیابت از سوی امامان شیعه در آستانه ورود به عصر غیبت، وارث این حدیث یعنی حجت ثانی عشر را در میان شیعیان تثبیت کرد. از سوی دیگر ادله تاریخی ولادت، برخورد دستگاه خلافت در هنگامه میلاد و اهتمام جامعه شیعه در قبال این رویداد، همه بر وقوع این تولد دلالت دارند. سرانجام اعتراف به روح مهدویت شخصی موجود در این روایت و سایر اخبار موثق مهدوی در برخی آثار بزرگان اهل سنت، اثبات تاریخی این میلاد را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: سقیفه، روشنفکری دینی، اصالت مهدویت، میلاد امام دوازدهم، حدیث دوازده خلیفه قریشی
 • علی جهانی فرد*، حسین جهانی فرد صفحات 109-126
  با شروع غیبت صغری و محدودیت جدی در ارتباط بین امام مهدی؟ع؟ و شیعیان، غالب ترین شیوه مشورت طلبی، رفع نیازها و کسب تکلیف در زمینه های مختلف از امام، «توقیعات» بودند. مقبولیت و اعتبار توقیعات و عمل کردن به محتوای آن، مستلزم اطمینان شیعیان به توقیعات بود. عوامل و ریشه های اطمینان مردم به توقیعات، تکیه بر نشانه های روشن و شواهد واضحی بود که گذشت زمان و فاصله گرفتن از آنها، مخاطب را با سوالاتی مواجه کرد. به نظر می رسد عوامل گوناگونی مانند: آشنایی علماء با خط توقیعات؛ ارایه و ویژه داشت بسیاری از توقیعات توسط وکلای اصلی و فرعی؛ تایید و تصدیق بزرگان نسبت به توقیعات؛ برخورداری توقیعات از علم ویژه و تحقق آ نها؛ موافقت محتوای توقیعات با متن دین؛ سبب باورمندی شیعیان به توقیعات و تصدیق صدور آنها از امام مهدی؟ع؟ شده است.
  کلیدواژگان: توقیعات امام مهدی، وکلای اربعه، علم ویژه، غیبت صغری
 • خدامراد سلیمیان، محمد کرمی نیا*، رضا اجاق صفحات 127-146

  بی گمان یکی از برجسته ترین مباحث در معارف مهدوی، بررسی چگونگی جهان پس از حکومت مهدی موعود (ع) است. روایات گوناگونی در منابع روایی مسلمانان در باره چگونگی جهان پس از رحلت مهدی موعود (ع) در دست است که سبب شده دیدگاه های گوناگونی در این باره شکل گیرد. «طولانی شدن و پیوست حکومت حضرت به قیامت» یکی از گونه هایی است که ریشه در دسته ای از روایات داشته و کمابیش باورمندانی را پیدا کرده است. فراوانی و گوناگونی روایات از سویی و نبود پژوهش فراگیر از سوی دیگر، در این حوزه از مباحث آینده پژوهی دینی، سبب شده تا برخی، این روایات را دستمایه اهداف خود قرار داده و تبیین های نادرستی در این زمینه ارایه دهند. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی تطبیقی نظریه طولانی شدن و اتصال حکومت مهدی موعود (ع) به قیامت در منظومه روایی شیعه و اهل سنت است تا روشن شود از نگاه اسلام به عنوان آخرین دین الهی، پس از منجی، جهان با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد. در این نوشتار، به تبیین و بررسی روایات ادعایی خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: مهدی موعود، طولانی شدن حکومت، قیامت، شیعه، اهل سنت
 • سعید بخشی*، مجتبی خانی صفحات 147-169

  کیفیت و چگونگی شناخت امام زمان در هنگام ظهور از مسایلی است که ذهن انسان را به خود مشغول می کند. در نگاه اول و ملاحظه برخی روایات به نظر می رسد که چالش هایی در این باره وجود دارد برخی از این چالش ها عبارتند از ندای شیطان، شک، انکار و ارتداد، عالمان سوء، حس گرایی، تکثر جبهه حق و باطل و مدعیان. تبیین صحیح مفاد روایات مذکور و نیز روایاتی که می گویند: «امر امام زمان (ع) روشنتر از خورشید است»؛ نقش قابل توجهی در کاستن چالش ها، امیدبخشی و تسریع در شناخت امام زمان (ع) در هنگام ظهور دارد. در این تحقیق کوشیدیم با منابع کتابخانه ای موجود به بررسی و تحلیل موضوع مورد تحقیق بپردازیم.

  کلیدواژگان: چالش، عصر ظهور، شناخت امام زمان؟ع؟، شک، انکار، حس گرایی، وضوح امر، معجزات
|
 • Ali Adelzadeh Pages 7-44

  Fazl ibn Shazan (260  AH) wrote a book named “Ithbat _Alraja "which has been lost over time. This book probably had a theological subject and not a hadith one. Until the 11th century AH, There is no narration of this book -with its name specified- in hadith sources. In the 11th century, Sayyed Muhammad Mirlohi Sabzevari and Shaykh Hurr Amili (1104 AH) narrated many hadiths from this book. All the evidence, such as Shaykh Hurr’s explanation about his access to these hadiths, the date of his access, the order of the hadiths, and  the traits of Isnads in Shaykh Hurr’s manuscript, indicate that his source was derived from Kifayah_Almuhtadi, written by Mirlohi. therefore, Mirlohi was the only person who claimed to have access to Ithbat _Alraja. Some glitches in these hadiths, such as time inconsistency and linguistic mistakes indicate that they are fake. Their comparison with other sources shows  derivation and distortion. It is worth noting that there are many old sources that Mirlohi was the only one who claimed to have access to them.  The manifestation of Mirlohi's issues and conflicts in these hadiths shows that Mirlohi is responsible for falsifying of them and this work was done mostly with the purpose of protesting Mohammad Baqer Majlisi.

  Keywords: Fazl ibn Shazan, Ithbat, Alraja, Mirlohi Sabzevari, Kifayah, Almuhtadi, Muhammad Baqir Majlesi
 • Masouda Fazel Yaganeh, Safora Iqbali Babadi * Pages 45-84

  Having knowledge about Promised salvation (Hazrat Mahdi (pbuh)) and his place in the world is one of the teachings that form the main basis of human world view Divine unityand according to many rational and narrated reasons, it is absolute, vital and obligatory for all servants. One of the three important sources for knowing Imam Mahdi (pbuh) is the prayers and pilgrimages quoted by the infallible Imams (AS). Since the Imams’ addressee in prayers and pilgrimages is God Almighty and there is no consideration of speech with the popular audience, therefore we can be achieved high knowledge of various promised dimensions with an analytical approach. Using library resources and descriptive and analytical methods and by examining prayers and , this study aims to make a deeper knowledge and a new look at different dimensions of knowledge of Imam, including personal knowledge and his personality, authorities, virtues, status and attributes of him, roles and the outward and inward appearance effects of Imam the world.

  Keywords: Promised salvation, pray, Pilgrim, Grace, Knowledge, Imam
 • Seyed Mahdi Karimi Shahidi, Mojtaba Soltani Ahmadi * Pages 85-108

  The purpose of this study is to investigate the claim of inability of historical evidence to prove the birth of the twelfth Imam by the proponents of the religious intellectual movement by explaining the narrative based on the history developing hadith of the twelve Quraysh caliphs. First, the roof, the bed of the emergence of the caliphate, the burning of hadith and hadith-making in the prophetic tradition and then the originality of Mahdism in the Sunni thought is examined. The school of caliphate was established in Saqifa based on the hadith of the Prophet regarding the necessity of being the Quraysh of the twelve caliphs. The first part of this hadith, "The Twelve Caliphs or Amir", was gradually rejected, so some Sunni scholars were unable to interpret this narration for various reasons.The collective historical memory and, of course, the political games among the Muslims aroused the current of the claimants and claimants of Mahdism. The organization of scientific systems, advocacy and representation was also formed by Shiite Imams on the eve of entering the age of absence. Meanwhile, the historical evidences of the birth and the attitude of the caliphate during the birth of Christ and the concern of the Shiite community towards this event, all indicate the occurrence of birth. Finally, the confession of the spirit of personal Mahdism in this narration by Sunni scholars brings the historical proof of this birth based on this point of view.

  Keywords: Saqifa, Religious intellectualism, The Originality of Mahdism, Birth of the Twelfth Imam, Hadith of the Twelve Quraysh Caliphs
 • Ali Jahanifard *, Hossein Jahanifard Pages 109-126
  With the beginning of Sughra's absence and serious limitations in the communication between Imam Mahdi and the Shiites, correspondence was the most dominant way of seeking advice, meeting needs, and obtaining duties in various fields from the Imam. The acceptability and validity of the correspondence and acting on its content required the confidence of the Shiites in the correspondence. The factors and roots of people's confidence in correspondences were relying on clear signs and clear evidences that the passage of time and distance from them made the audience face questions. It seems that various factors such as: familiarity of scientists with the line of correspondence; Submission of many correspondences by primary and secondary attorneys; Confirmation and acknowledgment of elders regarding correspondence; Possession of correspondence with special knowledge and their realization; Non-contradiction of the content with the text of religion; It has caused the Shiites to believe in the correspondences and confirm that they were issued by Imam Mahdi (peace be upon him)
  Keywords: Imam Mahdi's Toqiyyats(handwrittens), four deputies, special science, minor absence
 • Khodamurad Salimian, Mohammad Karaminia *, Reza Ojaq Pages 127-146

  Undoubtedly, one of the most prominent topics in Mahdavi education is the examination of the world after the promised Mahdi rule. There are various narrations in the narrative sources of Muslims about how the world will be after the death of the Promised Mahdi, which has led to the formation of various views on this matter. "Prolonging and connecting the rule of the Holy Prophet to the Resurrection" is one of the types that has its roots in a group of traditions and has more or less found believers. The abundance and variety of narrations on the one hand and the lack of comprehensive research on the other hand, in this field of religious future studies, have caused some people to use these narrations as a basis for their goals and provide incorrect explanations in this field. The main purpose of the upcoming article is to compare the theory of prolonging and connecting the promised Mahdi's rule to the resurrection in the narrative system of Shia and Sunnis, in order to clarify what fate the world will face from the point of view of Islam as the last divine religion, after the savior. In this article, we will explain and examine the alleged traditions.

  Keywords: The Promised Mahdi, prolonging the reign, resurrection, Shia, Sunnis
 • Saeed Bakshi *, Mojtaba Khani Pages 147-169

  The quality and how to recognize Imam Zaman (AS) when he appears is one of the issues that occupy the human mind. At first glance and consideration of some narrations, it seems that there are challenges in this regard. Some of these challenges include the call of the devil, doubt, denial and apostasy, bad scholars, sensationalism, the plurality of right and wrong fronts and claimants.The correct explanation of the contents of the aforementioned hadiths, as well as the hadiths that say: "The order of the Imam of the Time is brighter than the sun"; It plays a significant role in reducing challenges, giving hope and speeding up the recognition of Imam Zaman (AS) when he appears.In this research, we tried to investigate and analyze the research subject with available library sources.

  Keywords: challenge, age of appear, understanding Imam Zaman, Doubt, denial, sensationalism, clarity of matter, Miracles