فهرست مطالب

دریا فنون - سال نهم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1401)
 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مریم کمالی پور، حامد آگاهی*، محمد خویشه، آذر محمودزاده صفحات 1-18
  با توجه به پیچیدگیهای پیش روی طبقه بندی ریز هدف های آکوستیکی، استفاده از روش های معین و متعارف با چالشهای جدی روبرو شده است. از سوی دیگر شبکه های عصبی کانولوشنی عمیق (DCNN) در میان مطمینترین روش های یادگیری عمیق برای حل مسایل طبقه بندی تصویر قرار می گیرند؛ بااین حال، طراحی معماری DCNN بهینه برای یک مسیله با ابعاد بالا، مانند طبقه بندی ریز هدف های زیرآب می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. برای حل این مشکل، این مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی شامپانزه (ChOA) به یافتن بهترین معماری برای DCNNها میپردازد. در این راستا، سه نوآوری بر اساس ChOA استاندارد و به منظور دستیابی به یک طبقهبند صوتی با حداقل پیچیدگی و دقت بالا، پیشنهاد میشود. ابتدا، یک روش کدگذاری منحصربه فرد مبتنی بر آدرس پروتکل اینترنت (IP) توسعه داده میشود که کدگذاری لایه های DCNN را برای بردارهای شامپانزه راحتتر می کند. سپس، برای دستیابی به DCNNهای با طول متغیر، یک لایه تضعیف شده توصیه می شود که برخی از ابعاد بردار شامپانزه را پوشش میدهد. به عنوان نوآوری سوم، فرآیند یادگیری مجموعه داده های بزرگ به بخشهای کوچکتر تقسیم میشود، که سپس به صورت تصادفی ارزیابی می گردند. در ادامه، پس از جمع آوری داده های موردنیاز و انجام آزمایش، حداقل خطا برای معماری بهینه برابر با عدد 000827/0 است که درمجموع زمانی 1012 ثانیه به دست آمده است. نتایج بدست آمده تایید میکند که روش پیشنهادی، علاوه برافزایش دقت آموزش مدل، به طور قابل توجهی موجب صرفه جویی زمان محاسبه گردیده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم بهینه سازی شامپانزه، طبقه بندی تصویر، شبکه های عصبی کانولوشنی عمیق، ChOA
 • فلاح محمدزاده، علی حسنی*، محمد خلج امیرحسینی صفحات 19-30
  آنتن آرایه ای شکافدار خطی شعاعی (RLSA) از نوع آنتن های آرایه ای صفحه ای با بازدهی بالا است که برای تولید پلاریزاسیون دایروی به کار می رود. ضریب بازتاب و پهنای باند آن تاثیر بسیار زیادی روی عملکرد آنتن دارد. دو عامل بسیار مهم در تعیین مقدار و پهنای باند ضریب بازتاب، مبدل کابل کواکسیال به موجبر شعاعی و خم الکتریکی 180 درجه است. در این مقاله ابتدا تحلیل ریاضی این دو بخش انجام شده است. پس از آن برای این دوبخش ساختاری بهینه طراحی و شبیه سازی شده است. ساختار پیشنهادی در طراحی یک آنتن آرایه ای شکافدار خطی شعاعی در فرکانس 10.2GHzمورد استفاده قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان داد که کمینه ی ضریب بازتاب 19.367dB - و پهنای باند آن بیش از 1GHz است. در نهایت یک نمونه از آنتن شبیه سازی شده با استفاده از ساختار پیشنهادی ساخته شد. تحلیل توان آنتن نشان داد که حداقل توان قابل تحمل آنتن بیش از 120Mw است و نتایج آزمون آنتن برای ضریب بازتاب نیز نتایج شبیه سازی را تایید کردند.
  کلیدواژگان: مبدل کابل کواکسیال به موجبر شعاعی، خم الکتریکی 180 درجه، آنتن آرایه ای شکافدار خطی شعاعی (RLSA)، امواج مایکروویو توان بالا (HPM)
 • سید باقر نوربخش، علی عبدالعالی* صفحات 31-39

  پوشش های جاذب راداری یکی از فناوری های کلیدی در زمینه کاهش سطح مقطع راداری و در نتیجه رادارگریزی سامانه های دریایی و هوایی می باشند. در این مقاله با بررسی خواص زاویه بروستر در انواع ساختارهای شامل محیط های پیچیده الکترومغناطیسی نشان داده شد که چکونه می توان با استفاده از این مفهوم و مهندسی زاویه بروستر، به جاذب های فوق پهن باند دست یافت. همچنین نشان داده شد که چگونه می توان به طراحی جاذب های چند بانده با پایداری زاویه ای بالا با استفاده از مواد ناهمسانگرد پرداخت. در نهایت با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک دو نوع جاذب کاربردی با حداقل ضخامت و در باندهای فرکانسی و محدوده زاویه ای مورد نظر طراحی شده و میزان جذب آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مواد جاذب راداری، پوشش های بدون انعکاس، کاهش سطح مقطع راداری، الگوریتم ژنتیک، محیط های پیچیده الکترومغناطیسی
 • سید مصطفی حسینی، ابوالفضل رنجبر نوعی*، سید جلیل ساداتی رستمی صفحات 40-51
  وجود یک کنترل کننده مقاوم برای یک ربات زیرآبی مسیر یاب که در محیط های پیچیده اقیانوسی کار می کند، بسیار ضروری است زیرا اغتشاشات خارجی ناشی از محیط و عدم قطعیت موجود در مدل به طور بالقوه پایداری سیستم را مختل می کند. این تحقیق یک کنترل کننده مود لغزشی- فراپیچش مقاوم را در حضور اغتشاشات خارجی و محدودیتهای ناشی از محرک ها و نویز اندازه گیر برای یک ربات زیرآبی مسیریاب پیشنهاد می کند. کنترل کننده مود لغزشی- فراپیچش یک کنترل کننده مود لغزشی مرتبه دوم است که بین سیگنال پیوسته و سیگنال ناپیوسته ترکیب می شود تا یک سیستم مقاوم تولید کند. پایداری کنترل کننده پیشنهادی با استفاده از روش گرافیکی صفحه فاز مورد بررسی قرار می گیرد. برای مقابله با خطاهای ناشی از اندازه گیرهای موجود در سیستم ناوبری ربات از فیلتر کالمن خطی برای تخمین خطاها و سپس تصحیح متغیرهای حالت ربات زیرآبی استفاده می شود. عملکرد کنترل کننده و الگوریتم تخمین پیشنهادی در حلقه کنترل و هدایت ربات زیرآبی مسیر یاب با کنترل کننده های دیگر مقایسه می گردد. در ضمن اعتبار سنجی روش های پیشنهادی بصورت سخت افزار در حلقه و با حضور موتورهای الکتریکی بعنوان پیشران ربات و در محیط سیمولینک دسکتاپ زمان حقیقی متلب مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ربات زیرآبی کابلی، کنترل مود لغزشی فراپیچش، کالمن فیلتر، سخت افزار در حلقه، صفحه فاز
 • علی گودرزی املشی، محمد رضوانی*، مهدی رادمهر، علیرضا غفوری صفحات 52-60

  با توجه به فضای محدود شناور نظامی ، افزایش قیمت سوخت، تشدید قوانین بین المللی درموردآلودگی، انتشار گاز کربن دی اکسید و همچنین دسترس پذیری مورد قبول انرژی خورشیدی در کشتی، استفاده از فن آوری های جدید مانند استفاده از انرژی خورشیدی تا حد قابل توجهی می تواند ، جهت تامین بخشی از توان مصرف کننده ها در کشتی ها کاربرد داشته باشد.هدف این مقاله، طراحی و شبیه سازی تامین بخشی از توان در کشتی با استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان منبع انرژی مکمل به منظور کاهش مصرف سوخت، افزایش قابلیت اطمینان ، ماندگاری بیشتر دردریا و افزایش فضای کشتی می باشد. و به همین راستا با توجه به شکل شناور فرضی ، پنل های خورشیدی روی سقف آشیانه بالگرد که بیشترین دریافت انرژی خورشیدی بدون اتلاف را داشته باشد، امکان سنجی و نصب شده اند . سیستم خورشیدی طراحی شده با توجه به مساحت سقف آشیانه بالگرد طراحی شده و می تواند جهت تامین برق مصرفی روشنایی اماکن، پمپ های سه فاز و تکفاز، یخجال ها و سردخانه هاو.بصورت اضطراری یا بصورت موازی با شبکه تامین برق شناور، بکار برده شود. محاسبات در این مقاله بصورت روابط ریاضی انجام و با نرم افزارpv syst شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر تامین 25 درصد از توان مصرفی شناور نظامی، می تواند باعث کاهش نگهداری و تعمیرات، کاهش هزینه ها، افزایش طول عمر ژنراتورها و لفزایش طول مدت دریانوردی شود.

  کلیدواژگان: سیستم برق کشتی، شناور نظامی، توان، سلول خورشیدی
 • احمد مامندی* صفحات 61-73
  در این مقاله، با به کارگیری روش لاگرانژ برای استخراج معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی کوپل حاکم بر حرکت در مدل هشت درجه آزادی دینامیک روتور و بر اساس روش المان محدود با در نظر گرفتن اثرات جرمی تمامی المان ها شامل محور و دیسک و اثرات خمشی محور همراه با سفتی و میرایی یاتاقان ها و تحت اثر نامیزانی جرمی استاتیکی و دینامیکی، تحلیل ارتعاشات جانبی روتور مطالعه شده است. با استفاده از برنامه کامپیوتری نوشته شده در محیط نرم افزار ریاضی MATLAB، دامنه ارتعاشات جانبی روتور با درنظر گرفتن جرم نامیزانی برای روتور دوار بر اساس مدل هشت درجه آزادی به دست آمده اند. اثر تغییر پارامترهای مختلف شامل ضرایب سفتی و میرایی یاتاقان ها، سرعت دورانی محور، سفتی خمشی محور روتور و چگالی ماده محور روتور، قطر خارجی و داخلی و طول محور روتور در ارتعاشات جانبی روتور ماشین دوار بررسی شده اند.
  کلیدواژگان: ارتعاشات جانبی روتور، مدل هشت درجه آزادی روتور، مدل المان محدود روتور، جرم نامیزانی
 • سید یعقوب موسوی، محمدجواد کتابداری* صفحات 74-84

  بررسی و شناخت رژیم های رسوب گذاری و فرسایش در سواحل، به ویژه در ساخت وسازهای دریایی مانند مجتمع های بندری، یکی از فرآیندهای مهم در مهندسی سازه های ساحلی و فراساحلی محسوب می شود. بر اساس شواهد تجربی، متاسفانه اکثر بنادر سواحل جنوبی و شمالی ایران به دلیل عدم توجه کافی به مشکلات ته نشینی رسوب در مرحله طراحی، علی رغم صرف هزینه های زیاد، عملکرد اولیه و پیش بینی شده خود را از دست داده اند. بر این اساس، شناسایی موثرترین متغیرهای موثر بر میزان رسوب گذاری در کانال و حوضچه آرامش از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. یکی از مطالعات دقیق و تخصصی برای پیش بینی درست از رسوب گذاری مناطق بندری، استفاده از روش های عددی است که می تواند پیش بینی درستی از شرایط آینده بندر انجام دهد. در این مقاله وضعیت بندر آستارا به لحاظ جریان و رسوب کمک مدل عددی مایک بررسی شد. نتایج مدلسازی نشان داد که این بندر به لحاظ وضعیت رسوب وضعیت وخیمی داشته و رسوبات زیادی در دهانه ورودی موج شکن تجمع می کنند که باعث کاهش عملکرد این بندر به لحاظ تردد کشتی های ورودی با ظرفیتهای مختلف می گردد. مطالعات بیشتر نشان داد که جهت رفع این مشکل این بندر نیازمند لایروبی در بازه های 5 ساله است. از طرفی این لایروبی هزینه های اضافی سنگینی به بندر تحمیل می کند. لذا با توجه به میزان بالای رسوبگذاری و اختلال گفته شده، جهت کاهش رسوبگذاری یک فاز توسعه در بازوی موج شکن پیشنهاد داده شد.

  کلیدواژگان: رسوب گذاری، انتقال رسوب، مطالعات بنادر، مایک 21، بندر آستارا
 • رضا بطالبلویی*، عارف بابکی، پویا دهستانی، حسین بهروز صفحات 85-95
  امروزه توجه بسیاری از محققین به استفاده از مواد کامپوزیتی در صنایع مختلف معطوف شده است که بخش عمده ی آن مربوط به کامپوزیت های ساندویچی می باشد. بیشترین کاربرد سازه های ساندویچی در مواردی است که وزن و حجم سازه بر استحکام آن ارجحیت داشته باشد. در صورت تقویت سازه های ساندویچی بدون افزایش وزن قابل ملاحظه در آنها، می توان از این ساختار به عنوان جایگزین سازه های فلزی وکامپوزیتی لایه ای استفاده کرد. یکی از مسایل در حوزه مخازن و بدنه های تحت فشار، محاسبه میزان استقامت آنها در مواجهه با فشار خارجی است. به علت ایجاد کمانش ناپایدار در مخازن تحت فشار خارجی، همواره پدیده کمانش به عنوان اصلی ترین مکانیزم شکست آنها مطرح است. پژوهش حاضر، به بررسی هسته ی سازه های ساندویچی کامپوزیتی با استفاده از روش المان-محدود در مخازن و بدنه های تحت فشار خارجی می پردازد. برای مدل سازی، هسته در حالت اول به صورت فومی توپر و در حالت دوم به صورت لانه زنبوری در نظر گرفته شد. هر کدام از این حالت ها در دو جنس و سه ساختار متفاوت مدل شد. با استفاده از تحلیل کمانش خطی، مد اول کمانش برای همه ی حالت ها بدست آمد. سپس فرآیند شبیه سازی برای بحرانی ترین حالت بصورت غیرخطی با اعمال ضریب اغتشاشات هندسی اولیه انجام گرفت. روش مدلسازی با بررسی نتایج پژوهش های پیشین در این حوزه صحه گذاری شد. با توجه به نتایج بدست آمده، ساختار کامپوزیتی ساندویچی می تواند در مواجهه با فشار خارجی عملکرد مطلوبی نشان دهد.
  کلیدواژگان: فشار کمانش، پانل ساندویچی، شبیه سازی المان محدود، فشار هیدرواستاتیکی خارجی، کامپوزیت
 • محسن صادقیان* صفحات 96-112
  در پژوهش حاضر روند ارزیابی قابلیت اطمینان سازه کشتی تحت دو عامل خرابی خستگی و خوردگی با استفاده از داده های پایش سلامت سازه بیان شده است. به منظور استفاده از داده های پایش سلامت سازه در ارزیابی قابلیت اطمینان، از روش استنباط بیزین برای به روز رسانی توزیع بارهای وارد بر سازه استفاده شده است. توزیع و بزرگی این بارها با توجه به نتایج پایش سلامت سازه با استفاده از رویکرد بیزین به روز رسانی شده و نتایج آن ارایه شده است. از خروجی داده های سنسورهای نیرویی نصب شده بر روی شناور تجاری در آزمایشگاه که مدل آن بصورت مقیاس تست شده است، جهت بررسی و تحلیل مدل ریاضی پیشنهادی استفاده گردیده است. تحلیل قابلیت اطمینان عیوب خوردگی و خستگی نشان دهنده کاهش شاخص قابلیت اطمینان سازه در طول عمر آن می باشد. استفاده از داده های پایش سلامت سازه، موجب افزایش اعتماد به شاخص قابلیت اطمینان تخمین عمر واقعی سازه به دست آمده از تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد با استفاده از معیار قابلیت اطمینان و استفاده از داده های پایش سلامت در مرحله طراحی، می توان درک بهتری از کارکرد سازه در طول عمر سازه با توجه به شرایط محیطی بدست آورد.
  کلیدواژگان: قابلیت اطمینان، پایش سلامت سازه، شناور، خستگی، خوردگی
 • عباس عینعلی*، محمد اکبری نسب، وحید چگینی، جعفر عزیزپور صفحات 113-123
  در این تحقیق، پارامترهای فیزیکی (دما، شوری و چگالی) آب خلیج چابهار که با اجرای پروژه «مطالعه روند تغییرات فصلی پارامترهای فیزیکی آب خلیج چابهار (مرحله چهارم: از تابستان 90 تا تابستان 91)» حاصل شد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در پروژه مذکور، پارامترهای آب محدوده خلیج چابهار در 9 مرحله عملیات میدانی از آبان 1390 تا تیر 1391 و در 24 ایستگاه شامل 17 ایستگاه داخل خلیج (داخلی) و 7 ایستگاه خارج خلیج (شاهد) اندازه گیری شد. اندازه گیری ها توسط دستگاه CTD از سطح تا بستر انجام گرفت. بررسی نتایج نشان داد که در فصل گرم، دمای آب در تمام ایستگاه ها و از سطح تا بستر گرم تر از فصل سرد است. در تابستان، لایه گرماشیب (ترموکلاین) در ایتسگاه های عمیق شکل می گیرد اما در فصل زمستان کاملا از بین می رود. به دلیل تشدید جریان آب کم شور از دریای عمان به خلیج فارس در فصل گرم و تاثیرگذاری این جریان بر سواحل ایران، شوری آب در فصل گرم اندکی کمتر از فصل سرد است. در فصل گرم، تفاوت دمای آب لایه بستر در نواحی کم عمق شمالی و عمیق تر جنوبی به دلیل تفاوت ظرفیت گرمایی این دو محیط کاملا آشکار می گردد. مونسون تابستانه (آسمان ابری، هوای خنک و وزش باد نسبتا شدید جنوبی) و به دنبال آن مواج شدن دریا تاثیر کاملا مشخصی بر پارامترهای فیزیکی آب دارد، به طوری که تفاوت دمای سطح و بستر در مرداد بسیار کمتراز خرداد و تیر است. همچنین در این ماه، لایه سطحی گسترش یافت و لایه گرماشیب به بستر نزدیک شد.
  کلیدواژگان: دما، شوری، لایه سطی، لایه بستر، گرماشیب، CTD
|
 • Maryam Kamalipour, Hamed Agahi *, Mohammad Khishe, Azar Mahmoodzadeh Pages 1-18
  Due to the complexities of classifying acoustic targets, the use of conventional and conventional methods has been seriously challenged. Deep-convolutional neural networks (DCNNs), on the other hand, are among the safest methods for solving image problems. However, designing a DCNN architecture for a subject by raising the dimensions of underwater targets can be very challenging. To solve this problem, this paper uses the Chimpanzee Optimization Algorithm (ChOA) to find the best architecture for DCNNs. In this regard, three innovations based on the standard ChOA are proposed in order to achieve an audio classifier with minimal complexity and high accuracy. First, a unique Internet Protocol (IP) address-based encoding method is developed that makes it easier to encode DCNN layers for chimpanzee vectors. Then, an attenuation layer is recommended to achieve DCNNs of different lengths, some of which cover the chimpanzee vector. As a third innovation, the learning process of the big data set is divided into smaller parts, which are then randomly evaluated. Then, after collecting the required data and performing a comprehensive simulation for architecture, the evaluation error is 0.000827, which is obtained in a total time of 1012. The results show that the proposed method, in addition to increasing the accuracy of model training, significantly saves computational time.
  Keywords: Chimp optimization algorithm, Image Classification, deep convolutional neural networks, ChOA
 • Fallah Mohammadzadeh, Ali Hasani *, Mohammad Khalaj, Amirhosseini Pages 19-30
  Radial Line Slot Array Antenna (RLSA) is a high-efficiency plane array antenna used to generate circular polarization. Its reflection coefficient and bandwidth have a great impact on antenna performance. Two very important factors in determining the amount and bandwidth of the reflection coefficient are the converter of the coaxial cable to a radial waveguide and the180 degrees of electric bend. In this paper, first, a mathematical analysis of these two sections is performed. An optimal structure is then designed and simulated for these two sections. The proposed structure was used to design an radial line slot array antenna at 10.2 GHz frequency. The simulation results showed that the minimum reflection coefficient is -19.367 dB and its bandwidth is more than 1 GHz . Finally, a prototype of the simulated antenna was constructed using the proposed structure. Antenna power analysis showed that the minimum tolerable power of the antenna is more than 120 Mw and the antenna test results for the reflection coefficient also confirmed the simulation results.
  Keywords: Coaxial to Radial Wave guide Converter, 180 Degree Electric Bend, Radial Line Slot Array Antenna (RLSA), and High Power Microwave (HPM)
 • Bagher Noorbakhsh, Ali Abdolali * Pages 31-39

  Radar absorbing materials are one of the key technologies in reducing the radar cross-section and thus RCS reduction of air and sea systems. In this paper, by examining the properties of the Brewster angle in various electromagnetic structures, it was shown how the ultra-broadband absorbers can be achieved by using this concept and engineering the Brewster angle. It was also shown how to design multi-band absorbers with high angular stability using anisotropic materials. Finally, using the genetic algorithm optimization method, two types of applied absorbers with minimum thickness and in the desired frequency bands and angular range are designed and their absorption characteristics are evaluated.

  Keywords: radar absorbing material, Anechoic Coating, Radar Cross Section Reduction, genetic algorithm, Electromagnetic Complex Media
 • Seyed Mostafa Hosseini, Abolfazl Ranjbar N *, Seyed Jalil Sadati Rostami Pages 40-51
  A robust controller for an uncrewed underwater vehicle operating in complex oceanic environments is essential because external disturbances from the environment uncertainty in the model potentially disrupt the system's stability. This research proposes a Supper-Twisting Sliding mode controller for an uncrewed underwater vehicle in the presence of external disturbances, limitations of thrusters, and measurement noise. Supper-Twisting is a second-order sliding-mode controller that combines a continuous signal with a discrete signal to produce a robust controller. The stability of the proposed controller is investigated using the phase plane graphical method. A linear Kalman filter is used to estimate the measurement error in the navigation system and then correct them.The performance of the controller and the proposed estimation algorithm in the motion control loop of the underwater robot are compared with other controllers. In addition, the validation of the proposed methods is evaluated in the form of hardware in the loop with the presence of electric motors as robot propulsions in the MATLAB®/ Simulink® Real-Time environment.
  Keywords: Remotely operated vehicle, Supper-Twisting Sliding mode controller, Kalman filter, hardware in the loop, phase plane
 • Ali Goudarzi Amlashi, Mohamad Rezvani *, Mehdi Radmehr, AliReza Ghafouri Pages 52-60

  Due to the limited space of the military vessel, rising fuel prices, the intensification of international laws on pollution, carbon dioxide emissions, as well as the acceptable availability of solar energy on board, the use of new technologies such as the use of solar energy can significantly It can be used to provide part of the power of consumers in ships.The purpose of this paper is to design and simulate the supply of part of the power in the ship using solar energy as a complementary energy source to reduce fuel consumption, increase reliability, longer life at sea and increase ship space. In this regard, according to the hypothetical floating shape, the solar panels on the roof of the helicopter hangar, which has the highest loss of solar energy, have been feasibility and installed.The solar system is designed according to the roof area of ​​the helicopter hangar and can be used to supply electricity for lighting, three-phase and single-phase pumps, refrigerators and refrigerators, as an emergency or in parallel with the floating power supply network. The calculations in this paper are performed as mathematical relations and are simulated with pv syst software. The results show that the use of solar energy, in addition to providing 25% of the consumption of military floating power, can reduce maintenance and repairs, reduce costs, increase the life of generators and increase the duration of navigation.

  Keywords: Solar Energy, Warship, ship power system, Solar Cell
 • Ahmad Mamandi * Pages 61-73
  In this paper, applying Lagrange method, the governing coupled partial differential equations of motion for the 8-DOFs model of rotor dynamics based on the finite element method considering the effect of all mass elements including shaft and disk mass element and bending effects of the rotor shaft in conjecture with the stiffness and damping coefficients of the bearings and static and dynamic unbalanced masses are all included to analyze the lateral rotor vibrations. Using a computer code written in the environment of MATLAB mathematical software, based on the rotor 8-DOF model vibration amplitudes of the rotor considering the unbalanced mass are calculated. The effects of variation of different parameters including the stiffness and damping coefficients of rotor bearings, rotational speed of the shaft, bending rigidity of the rotor shaft, density of rotor the shaft material, outer and inner radius and as well length of the rotor shaft in the lateral vibration of rotor dynamics are all investigated.
  Keywords: Lateral rotor vibration, 8-DOF rotor model, Rotor finite element model, Unbalanced mass
 • Seyed Yaghob Mousavi, MohammadJavad Ketabdari * Pages 74-84

  Investigating and understanding sedimentation and erosion regimes on the coast, especially in maritime construction such as port complexes, is one of the most important processes in coastal and offshore engineering. According to empirical evidence, unfortunately most of Iran's southern and northern coasts have lost their initial and anticipated performance due to lack of attention to sedimentation problems at the design stage. Accordingly, identifying the most effective variables affecting the amount of sedimentation in the canal and relaxation pool will be of great importance. One of the specialized and specialized studies to predict the proper deposition of port areas is the use of numerical methods that can provide a proper prediction of future port conditions. In this article, the status of the port of Astara was investigated in terms of flow and sediment using the numerical model of Mike. Modeling results showed that the port is in dire straits in terms of sedimentary status and many sediments accumulate in the inlet opening of the wave, which reduces the performance of the port due to traffic in different capacities. Further studies have shown that in order to solve this problem, the port requires dredging in 5 years period. On the other hand, this dredging imposes heavy costs on the port. Therefore, given the high amount of sedimentation and disorder, it can be considered to reduce the deposition of a development phase in the surf arm.

  Keywords: sedimentation, sediment transport, Port Studies, Mike 21, Astara Port
 • Reza Batalebluie *, Aref Babaki, Pouya Dehestani, Hossain Behrouz Pages 85-95
  Today, many researchers have focused to use of composite materials in various industries. Most of the composites used in industry are structurally sandwich composites. Sandwich composites consist of three parts: shells, core and adhesive materials. Sandwich structures are mostly used where the weight and volume of the structure is superior to its strength. Therefore, if sandwich structures can be strengthened in some way without huge increase of weight, they will be a very good alternative for all types of metal and composite structures. One of the issues in the field of pressure vessels and composite bodies is the study of their endurance in the face of external pressure. Due to the creation of unstable buckling in tanks under external pressure, the buckling is always considered as the main mechanism of their failure.The current study aims to investigate the core of sandwich structures by modeling the tanks and bodies under external pressure of these structures using the finite element method. Two modes were examined for modeling: one with a solid foam core and the other with a honeycomb-shaped core (trapezoidal). Each of these modes was modeled in two distinct materials, as well as three various dimensions and sizes, which were first derived linearly by the first buckling mode for each of the modes; The problem was then nonlinearly analyzed for the most crucial situation with coefficient of initial geometric disturbances . By analyzing prior research in this subject, the results of finite element analysis were confirmed. The usage of sandwich composite constructions in the face of external pressure conditions, according to the findings, can be highly useful.
 • Mohsen Sadeghian * Pages 96-112
  In the present study, the assessment process of the reliability of the ship structure under the two factors of fatigue failure and corrosion has been expressed using structural health monitoring data. In order to use the structural health monitoring data for assessing the reliability, Bayesian inference method has been used to update the distribution of loads over the structure. The distribution and magnitude of these loads have been updated according to the results of structural health monitoring using Bayesian approach and the results have been presented. By using the reliability criterion in the design stage, the better understanding of the structure's performance during the life of the structure can be obtained according to environmental conditions. The reliability analysis of corrosion defects and fatigue shows the decrement of reliability of the structure during its life. The use of structural health monitoring method increases the reliability index and confidence for estimating the real life of the structure obtained from the analysis.
  Keywords: Structure Health Monitoring, Reliability, fatigue, Corrosion
 • Abbas Einali *, Mohammad Akbarinasab, Vahid Chegini, Jafar Azizpour Pages 113-123
  In this research, physical parameters (temperature, salinity and density) of Chabahar bay seawater were obtained from a project as "Study of Seasonal Variations of Physical Parameters Trend of the Chabahar Bay (Phase IV: 2011 & 2012)" was investigated. The parameters were measured in 9 stages from October 2011 till Aug 2012 in a network consisting of 24 stations (11 inside and 7 outside stations). The parameters were measured by CTD device from surface to seabed of all stations. According to the results of this research, seawater temperature in the hot season is higher than cold season from bottom to surface in all stations. A thermocline layer forms in deep southern areas during summer and vanishes in winter. The entering flow of Oman Sea water into the Persian Gulf, which is less salty than that of the Persian Gulf, is maximized during the hot season and minimized in the cold season. This less salty flow affects the salinity of Chabahar bay water such that its rate is more during the cold than the hot season. The summer monsoon (Stormy weather and rough sea) significantly affects the physical parameters of Chabahar bay's water. During this time, the surface layer extends deeper and the thermocline close to the bed of the bay.
  Keywords: Temperature, Salinity, surface layer, Bottom Layer, thermocline, CTD