فهرست مطالب

 • پیاپی 59 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابراهیم باقری*، سید داود آقایی صفحات 7-34

  پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که چرا اتحادیه اروپا با وجود تمایل و اراده سیاسی به گسترش روابط با ایران و بالاخص تلاش برای حفظ برجام در چارچوب سازوکارهای طراحی شده، نتوانست استقلال استراتژیک خود را اعمال و به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نماید. یافته های پژوهش حاکی از این است که عدم استقلال استراتژیک اتحادیه اروپا، ناشی از وابستگی های فراآتلانتیکی اتحادیه اروپا در سه سطح کسری امنیتی نهادی، وابستگی متقابل نامتقارن در حوزه اقتصادی و ترجیحات شرکت های فراملی این اتحادیه در ارتباط با بازارهای ایالات متحده است. در سطح کسری امنیتی نهادی؛ اتحادیه اروپا با توجه به چتر امنیتی ایالات متحده و نبود استقلال دفاعی- نظامی، مجبور به تنظیم رویکردهای خود در چارچوب منافع و اهداف آمریکا است. در سطح اقتصادی؛ وابستگی های متقابل اقتصادی و تعاملات تجاری و سرمایه گذاری بالا و درهم تنیده دو سوی آتلانتیک و نامتقارن بودن این وابستگی (برتری راهبردی اقتصادی آمریکا)، امکان استقلال عمل اقتصادی اتحادیه اروپا را به شدت محدود کرده است. سطح سوم مربوط به اولویت و ترجیحات بازار و شرکت های خصوصی و فراملیتی اتحادیه اروپا و الگوی رفتاری عقلانی و دافع ریسک شرکت ها ذیل تحریم های ثانویه ایالات متحده است که مانع عمده ای در استقلال رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. در این راستا از کتاب ها، مقاله ها، اسناد، منابع اینترنتی و اظهارنظرهای مقام های مربوطه برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا، روابط فراآتلانتیک، ایالات متحده آمریکا، وابستگی متقابل پیچیده
 • علی صباغیان*، مسعود فتحی پور صفحات 35-58
  با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه 2017 تغییرات مهمی در عرصه اقتصاد آمریکا رخ داد. خروج آمریکا از توافقنامه های بین المللی، افزایش تعرفه های گمرکی و حمایت از تولید داخلی از جمله این تغییرات بود. ترامپ با تاکید بر" اول آمریکا" در سخنرانی تحلیف خود به دنبال رویکردهای دولت گرایی نوینی بود که اقتصاد آمریکا را از مشکلات و گرفتاری های طولانی مدت رها سازد. این مهم از نظر ترامپ با تغییر در رویکردهای کلان اقتصادی امکان پذیر بود. اتخاذ این تصمیم دلایل و نیز پیامدهای مختلفی داشت که موضوع این پژوهش است. از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ بر چه مبانی ایی استوار بوده و بروز عملی آن چه پیامدهایی در پی داشته است؟ این مقاله بر اساس این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته که مبانی ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ از سه عنصر شخصیت ترامپ، رویکردهای حزب جمهوری خواه و فشارهای خارجی نشات گرفته و بروز عملی آن در شکل خروج آمریکا از موافقتنامه های بین المللی یا تلاش برای اصلاح آنها، افزایش تعرفه ها و حمایت از تولید داخلی نمود داشته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اجرای سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ موجب تعارض الزامات هژمونیک آمریکا با انزواطلبی بیشتر این کشور شده است. از این روی، تصمیم سازان دستگاه سیاست خارجی آمریکا در این دوران برای ایجاد سازگاری میان دیدگاه ملی گرایانه و جهان گرایانه تلاش کرده اند.
  کلیدواژگان: دولت گرائی، ناسیونالیسم اقتصادی، دولت ترامپ، ترامپیسم، اقتصاد سیاسی آمریکا
 • عبدالمجید سیفی*، محمود علیپور گرجی صفحات 59-76
  با شروع رشد سریع اقتصادی چین که از آن تحت عنوان »خیزش چین« یاد می شود موضوع نوع نگاه چین به نظم بین المللی کنونی مورد توجه قرار گرفته است. از منظر طرفداران واقعگرایان تهاجمی با توجه به شرایط جمعیتی، جغرافیایی و مبدل شدن چین به بزرگترین اقتصاد جهان در سال 2030، این کشور با به چالش کشیدن نظم بین المللی موجود در پی نیل به جایگاه هژمون بوده است. اما از منظر واقع گرایان تدافعی چون استیو چن و همکاران وی، رشد اقتصادی و خیزش چین در پرتو نظم جاری بین المللی رخ داده است و این موضوع در کنار هزینه هایی که برای تغییر نظم کنونی وجود دارد سبب شده تا چین تمایل به حفظ وضع موجود کنونی داشته باشد؛ و این نظم امنیت چین در محیط آنارشیک را بهتر تامین نموده است. در این راستا پرسش اصلی پژوهش مطرح می گردد که «راهبرد حفظ وضع موجود چه جایگاهی در رویکرد چین به نظم جاری بین المللی دارد؟» فرضیه ای که مقاله حاضر از معبر آن به مساله می پردازد این است که «با ارزیابی اسناد رسمی دولت چین، حضور در کنوانسیون ها و معاهدات و آرای این کشور در این سازمان های مختلف، راهبرد حفظ وضع موجود نظم جایگاه مهمی نگاه چین به نظم حاکم بین المللی دارد و با توجه به اینکه رشد و توسعه اقتصادی سریع چین در نظم بین المللی کنونی رخ داده، حفظ این نظم را برای ادامه رشد خود مفید می داند». در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و اطلاعات با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.
  کلیدواژگان: چین، نظم بین المللی، هژمون، حفظ وضع موجود، واقعگرایی تدافعی
 • سید فخرالدین مختاری، محمدعلی صلح چی*، منصور پور نوری صفحات 77-106

  کشور چین در سال 2009 با صدور نقشه ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط 9 نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نه گانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمی گیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نه گانه به گونه ای است که با مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دیگر همسایگان تداخل می کند. این شیوه ترسیم خطوط حتی با پیوستن چین به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) نیز اصلاح نگشت. فیلیپین به عنوان متضرر ترین و معترض ترین کشور، مدعی ناسازگاری خط 9 نقطه ای چین با کنوانسیون فوق گردید و تمامی اقدامات چین را برخلاف تعهداتش طبق این کنوانسیون دانست. فیلیپین با استناد به این کنوانسیون و به هدف حل اختلاف لایحه و دادخواست خود را به دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون تقدیم نمود. این مقاله بر آن است تا با استناد به مقررات کنوانسیون و حقوق بین الملل، اعتبار استدلالات مطرح شده از سوی کشورهای چین و فیلیپین را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه اجمالی این تحقیق اینست که اگرچه ترسیم حدود مرزها از جمله مرزهای دریایی علی الاصول عملی یکجانبه است، اما یک کشور نمی تواند خارج از قلمرو حقوق بین الملل، خود را کشور ساحلی معرفی کرده و در مناطق هم پوشانی با دیگر کشورهای ساحلی، بطور یکجانبه اقدام به ترسیم خطوط مرزی نماید و مفروض اینست که خط 9 نقطه ای ترسیم شده از سوی کشور چین دارای توجیه مشروع نیست. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: خط 9 نقطه ای، دریای چین جنوبی، اختلاف بین المللی، صلاحیت، دیوان داوری، کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها(1982)
 • رشید رکابیان* صفحات 107-129
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر وضعیت آشوب‎زده ی فعلی افغانستان بر حضور داعش به این کشور است. طرح مسیله:داعش از سال 2015در افغانستان حضور یافت و علی رغم اختلافاتی که با طالبان داشت اما به لحاظ روش مبارزه با دولت مرکزی در جنگ بودند و پس از به قدرت رسیدن طالبان مخالفت علنی خود را با طالبان اعلام کرده و عملیات تروریستی و خشن خود را گسترش داده و حوزه نفوذ خود را درچندماه گذشته گسترش دادند و به نظر در تحولات آینده افغانستان بسیارمخربترظاهرشوند؛ و بحران ناامنی رادراین کشورگسترده ترکنند و تا این شرایط در افغانستان وجود دارد امنیت با حضور داعش به این کشور بازگرداننده نمی شود.روش پژوهش،توصیفی-تحلیلی است.سوال تحقیق:مولفه های فعال در بحران سیاسی امنیتی افغانستان کدم اند و چگونه زمینه را برای حضور قدرتمند و زایش داعش فراهم می‎آورند؟فرضیه و نتایج تحقیق، نشان می دهند که بحران سیاسی و چالش امنیتی حادث شده در افغانستان از سه سطح فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی- سیاسی و نیز ژیوپلیتیکی نشات می گیرد.درسطح فرهنگی- اجتماعی عنصر و شاه کلید «قبیله محوری»، در سطح اقتصادی عنصر «فقر-بیکاری»، در سطح سیاسی «خلا قدرت داخلی» و در سطح ژیوپلیتیکی «رقابت قدرت‎های منطقه ای و فرا منطقه ای» حایز اهمیت هستند. خشونت های داخلی بین هویت های متعارض نه تنها مانع شکل گیری اقتدار مدنی فراگیر بوده، بلکه فضا را برای مداخلات قدرت های خارجی از طریق پشتیبانی از هر یک از هویت های درگیر را فراهم کرده است.بحران داخلی افغانستان، راه حل نظامی ندارد و مذاکره باهدف به تعادل رساندن گروه های درگیر،تنها راه حل قابل تصور برای پایان این بحران است.درغیر این صورت گروهایی همچون داعش، امکان و انگیزه ی بسیار بالایی برای کنشگری در افغانستان دارند.
  کلیدواژگان: ششگشر، هضر، ستلدع، نلهقفد، ردال
 • نساء زاهدی، روح الله قاسمیان، ریحانه دهقانی* صفحات 131-153

  بازگشت مجدد طالبان به قدرت و خروج آمریکا از افغانستان، فرصت ها و تهدید هایی را پیش روی منطقه غرب آسیا قرار داده است. بی تردید شکل گیری حکومت ضعیف طالبان در افغانستان، بیش از پیش همسایگان این کشور به ویژه جمهوری اسلامی ایران را بابت مراودات آینده نگران کرده است. حال سوال مقاله این است که، روی کار آمدن طالبان چه تاثیری بر ساختار سیاسی و اجتماعی، داخلی افغانستان و آینده مناسبات با ایران خواهد داشت؟ فرض بر این است که با توجه به شرایط حاکم بر افغانستان پس از بازگشت طالبان، بر اساس اختلافات موجود، آینده مناسبات ایران و افغانستان با چالشهایی در خصوص مسایلی همچون، ژیوپلتیک، درگیری در مرزهای شرق کشور و ایجاد نا امنی، هیدروهژمونی، قاچاق موادمخدر، مهاجرت و پناهندگی، پایگاه برای تشکیل گروه های تروریستی همچون داعش، روبرو خواهد شد. یافته های مقاله حاکی از آن است که، طالبان یک دست و منسجم نیست ، زیرا باید طالبان سیاسی را از طالبان ایدیولوژیک تفکیک کرد. آینده مناسبات دو کشور، در بر دارنده تهدید ها و فرصت هایی است، تهدیدها بیشتر در حوزه مسایل نا امنی مرزها و مسیله آب و مهاجرت و مواد مخدر و فرصتها در حوزه اقتصاد می باشد. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بهره برداری شده است . روش اصلی گردآوری اطلاعات این مقاله از طریق منابع کتابخانه ای و سایت های مرتبط به ویژه در بخش های توصیفی بوده است.

  کلیدواژگان: طالبان، ساختار قدرت، قدرتهای بزرگ، ایدئولوژی، کشورهای همجوار
 • مهدی باغبان*، بابک نادرپور جدید صفحات 155-178

  مسایل امنیتی جهان امروز از درهم تنیدگی و پیچیدگی خاصی برخواردار است که هریک از آنها می تواند مسایل امنیتی دیگری را در پی داشته باشد. یکی از این مسایل امنیتی جدید، فروماندگی دولت ها است. مسیله فروماندگی دولت ها در موضوعات صلح و امنیت بین الملل اولین بار توسط ایالات متحده آمریکا و پس از حادثه 11 سپتامبر مطرح گردید. با این حال جامعه جهانی چندان به درک صحیح و روشنی از میزان تهدیدات فراروی صلح و امنیت بین الملل ناشی از فروماندگی دولت ها دست پیدا نکرده است. از آن جایی که سومالی پس از سقوط ژنرال زیادباره در سال 1991، به عنوان یک دولت فرومانده مورد شناسایی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت قصد بر این است که با مطالعه موردی این کشور به شناسایی انواع تهدیدات فراروی صلح و امنیت بین الملل ناشی از فروماندگی دولت ها دست یافت. به این جهت با استفاده از روش توصیفی - تحلیل محتوا، 97 قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص بحران سومالی مورد تجزیه و تحلیل محتوا قرار گرفت و در نتیجه مشخص گردید که فروماندگی دولت ها حداقل می تواند باعث ایجاد 13 نوع تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی گردد که مهم ترین این تهدیدات نقض گسترده حقوق بین المللی و حقوق بشر بوده و در مراتب بعدی می توان به رشد ابزارهای ناامنی (توسعه جنگ افزاراهای کوچک و سلاح های سبک)، رشد جرایم سازمان یافته، ستیز قومی و منازعات مسلحانه، کاهش امنیت دریایی و غیره اشاره نمود.

  کلیدواژگان: شورای امنیت سازمان ملل متحد، صلح و امنیت بین المللی، تهدید، دولت فرومانده، سومالی
 • هادی نصیری، مهدی ذاکریان*، عبدالعلی قوام، علی اصغر کاظمی زند صفحات 179-203
  سیر تکوینی حقوق بشر از یک سو و جهان شمولی این مفهوم از سوی دیگر، تاثیرات شگرفی را در نظام بین الملل از خود بر جای گذاشته است. در این سیر تکاملی شاهد حضور سه رژیم متفاوت حقوق بشر شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی اجتماعی و حقوق جمعی هستیم؛ نگاه عدالت محور حقوق بشر مهم ترین هدف این فرآیند در بیش از 60 سال گذشته بوده است. تاثیرات این مفهوم در روابط کشور های شمال و جنوب یکی از موضوعاتی است که در پژوهش های پیشین مغفول بوده است. در مقاله حاضر پرسش اساسی این است که «با توجه به شکاف فزاینده و رو به افزایش در روابط شمال - جنوب حقوق بشر چه نقشی در همگرایی این دو حوزه داشته است». در پاسخ به این سوال، می توان این مفروض را ارایه کرد که «با وجود تلقی های متفاوت و اولویت منافع خاص هر کشور (چه در شمال و چه جنوب)، توجه به جهانشمولی حقوق بشر و نسل سوم می تواند این شکاف را کاهش دهد،این مقاله سعی دارد تا مفاهیم سه گانه حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد و به ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و توسعه بپردازد تا نشان دهد که انتقال تکنولوژی می تواند فرصت های جدیدی برای کشورهای جنوب حاصل نماید.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، نگرش نسل های حقوق بشر، توسعه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظام بین الملل، روابط شمال- جنوب
|
 • Ebrahim Bagheri *, Seyed Davood Aghaee Pages 7-34

  The present study seeks to answer the question why the European Union, despite its political will to expand relations with Iran and in particular its efforts to maintain BRICS within the framework of the designed mechanisms, failed to exercise its strategic independence and fulfill its obligations within BRICS. The findings show that the EU's lack of strategic independence is due to the EU's transatlantic dependence on three levels of institutional security deficit, asymmetric interdependence in the economic sphere, and the preferences of EU transnational corporations in relation to US markets. At the level of the institutional security deficit; Given the United States' security umbrella and lack of military-defense independence, the European Union is forced to adjust its approaches to US interests and goals. At the economic level; The interdependence of economic, trade, and investment interactions on both sides of the Atlantic and the asymmetry of this relationship (US strategic economic superiority) have severely limited the possibility of EU economic action independence. The third level concerns the preferences of the market and the private and transnational corporations of the European Union and the rational and risk-taking pattern of companies under secondary US sanctions, which has been a major obstacle to the independence of the EU approach to Iran. The research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library. In this regard, books, articles, documents, Internet resources and comments of relevant officials have been used to collect data.

  Keywords: Islamic Republic of Iran, European Union, Transatlantic Relations, United States of America, Complex Interdependence
 • Ali Sabbaghian *, Masoud Fathipour Pages 35-58
  With the victory of Donald Trump in January 2017, significant changes took place in the US economy. These changes included the withdrawal of the United States from international agreements, the increase of customs tariffs, and the protection of domestic production. Emphasizing "America First" in his inaugural address, Trump sought new governmental approaches that would free the American economy from long-term problems. For Trump, this was possible by changing macroeconomic approaches. The decision had several reasons and consequences that are the subject of this study. Therefore, the main question of the present study is on what principles was the Trump administration's policy of economic nationalism based and what were the practical consequences? This article examines the hypothesis that the foundations of the Trump administration's economic nationalism stem from three elements: Trump's personality, Republican approaches, and external pressures, and its practical manifestation in the form of US withdrawal from international agreements or efforts to amend them, increase tariffs, and Support for domestic production has been evident. The research method used in this research is qualitative. Findings show that the implementation of the Trump administration's policy of economic nationalism has led to a conflict between US hegemonic requirements and greater isolationism. Hence, the decision-makers of the American foreign policy apparatus in this period have tried to reconcile the nationalist and globalist views.
  Keywords: Governmentalism, economic nationalism, the Trump administration, Trumpism, American political economy
 • Abdolmajid Seifi *, Mahmood Alipour Gorji Pages 59-76
  China’s view to current international order has become important after rapid economic growth in the country. Due to its high population, geopolitics, and transformation of China into the world’s largest economy until 2030, some scholars believe that China will be challenged the current international order to achieve hegemon position. However, the economic growth and China’s rising have taken place within the framework of the current international order. Also, change the current international order will cost a lot. So, it seems that China wants to maintain the existing international order. The main question of this article: «what is the stand of status quo in China’s view to current international order?» The hypothesis of the article is «By assessing the official documents of the Chinese government, its participation in conventions and treaties and its votes in international organizations, China is considered as status quo state. China's rapid economic growth and development took place in the current international order, Thus, China regards preserving this order in its own interests». In this Article, descriptive-analytical method has been used.
  Keywords: China, International Order, Hegemon, Status quo, Defensive Realism
 • Seyed Fakhrodin Mokhtari, MohammadAli Solhchi *, Mansour Pournouri Pages 77-106

  China issued a map to the UN Secretary-General announced the drawing of a Nine Dash Line in the South China Sea, In 2009. This Nine-Dash Line cover's all the main islands of the South China Sea. Also, the method of delimitation with this Nine-Dash Line is such that it interferes with the Exclusive Economic Zones and the Continental Shelf of other neighbors. This way of drawing lines was not reformed even with China's accession to the Convention on the Law of the Sea (1982). The Philippines as the most affected and protesting country, Claims incompatibility of China's Nine-Dash Line with the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) and considered all Chinese actions contrary to its obligations under this convention. According to this Convention and aimed at resolving disputes, The Philippines submitted its bill and petition to the Arbitral Tribunal pursuant to Annex 7 of the Convention. The summary conclusion of this study is that although the delimitation of borders, including maritime borders, is unilaterally practical in principle, a country cannot introduce itself as a coastal country outside the scope of international law and in areas that overlap with other coastal countries, to draw border lines unilaterally, and it is assumed that the Nine-Dash line drawn by China has no legitimate justification. The method of this research is descriptive-analytical and relying on library resources.

  Keywords: Nine-Dash Line, South China Sea, International Dispute, jurisdiction, Arbitral Tribunal, United Nations Convention on the Law of the Sea(1982)
 • RASHID RIANECAB * Pages 107-129
  The purpose of this study is to investigate the impact of the current turbulent situation in Afghanistan on the presence of ISIS in this country. ISIL has been present in Afghanistan since 2015 and despite its differences with the Taliban, it has been fighting the central government in terms of how it fights. ; And the crisis of insecurity is spreading in this country. If these conditions exist in Afghanistan, security will not be returned to this country with the presence of ISIS. The research method is descriptive-analytical. The results show that the political crisis and security challenge in Afghanistan originate from three levels: cultural, social, economic, political and geopolitical. At the socio-cultural level the element and the key are "tribal-centered", at the economic level the element "poverty-unemployment", at the political level the "vacuum of internal power" and at the geopolitical level the "competition of regional and supra-regional powers" are important. Domestic violence between conflicting identities has not only prevented the formation of inclusive civil authority, but has also provided space for foreign powers to intervene by supporting each of the identities involved. . Afghanistan's internal crisis has no military solution, and negotiations to balance the groups involved are the only conceivable solution to end the crisis. Otherwise, groups such as ISIS have a very high potential and motivation to operate in Afghanistan.
 • Nesa Zahedi, Roohullah Ghasemian, Reyhane Dehghani * Pages 131-153

  The return of the Taliban to power and the withdrawal of the United States from Afghanistan have presented opportunities and threats to the West Asian region. Undoubtedly, the formation of the weak Taliban government in Afghanistan has worried the neighbors of this country, especially the Islamic Republic of Iran, about future relations. Now the question of the article is, what effect will the coming of the Taliban have on the internal political and social structure of Afghanistan and the future of relations with Iran? It is assumed that according to the prevailing conditions in Afghanistan after the return of the Taliban, based on the existing differences, the future of Iran-Afghanistan relations will face challenges related to issues such as geopolitics, conflict in the eastern borders of the country and creating insecurity, hydro-hegemony, and drug trafficking. , immigration and asylum, the base for the formation of terrorist groups such as ISIS will be faced. The findings of the article indicate that the Taliban is not united and coherent, because the political Taliban must be separated from the ideological Taliban. The future of the relations between the two countries contains threats and opportunities, the threats are mostly in the area of ​​border insecurity, water issues, immigration and drugs, and opportunities in the economic field. In this article, descriptive-analytical research method has been used. The main method of collecting information for this article was through library resources and related sites, especially in the descriptive sections.

  Keywords: Taliban, power structure, Great Powers, Ideology, Neighboring Countries
 • Mahdi Baghban *, Babak Naderpor Pages 155-178

  The security issues of the world today have a certain entanglement and complexity that each of which can lead to other security issues. one of these new issues is the collapse of government. the issues of the failure of governments in matter of international peace and security was first raised by the united states of America after 11 September. however, the international community has not had a clear understanding of the threat to international peace and security posed by the collapse of government. in this regard, a study of UN resolutions on the crisis in Somalia, which has been recognized as a failed state in the world for three decades since 1991, seeks to identify the various threats to international peace and security caused by collapse governments came out. In this descriptive content analysis study, 97 UN resolutions on the Somalia crisis were analyzed. as a result. it has been determined that the failure of government will pose at least 13 types of threats to international peace and security.

  Keywords: United Nation Security Council, International peace, security, Threat, failed State, Somalia
 • Hadi Nasiri, Mehdi Zakerian *, Abdolali Ghavam, Aliasghar Kazemizand Pages 179-203
  The evolution of human rights on the one hand and the universality of this concept on the other hand have left a tremendous impact on the international system. In this evolution, we see the presence of three different regimes of human rights, including civil rights, social political rights, and collective rights; The justice-oriented view of human rights has been the most important goal of this process in the past 60 years. The effects of this concept on the relations between North and South countries is one of the topics that has been neglected in previous researches.In the present article, the basic question is "what role has human rights played in the convergence of these two areas, considering the growing gap in North-South relations". In response to this question, it can be hypothesized that "despite different perceptions and the priority of the specific interests of each country (both in the North and the South), paying attention to the universality of human rights and the third generation can reduce this gap." This article tries to examine the three concepts of human rights and the close relationship between human rights and development to show that technology transfer can bring new opportunities for southern countries.
  Keywords: Human Rights, the perspective of generations of human rights, development, the Universal Declaration of Human Rights, The International System, North-South relations