فهرست مطالب

نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث
سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 72، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد عترت دوست*، سید مصطفی قهاری صفحات 13-43

  احادیث پیامبر اسلام (ص) یکی از منابع گران بها و ارزشمند در بیان مبانی دین و تفسیر حقیقی آن است. در این میان، احادیثی که در بیان فضیلت و جایگاه اهل بیت (ع) صادرشده، از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و لازم است با تامل بیشتری موردمطالعه و تحقیق و بررسی قرار گیرند. بخش عمده ای از این احادیث در کتاب «کفایه الاثر فی النصوص علی الایمه الاثنی عشر (ع)» تالیف خزاز رازی جمع آوری شده که به دلایلی در طول تاریخ مغفول واقع شده و حتی برخی، احادیث آن را تضعیف کرده اند. در این مقاله تلاش شده به منظور اعتبارسنجی متنی و محتوایی احادیث این کتاب، با استفاده از روش «تحلیل مضمون» به استخراج مضامین و مقوله های کلیدی احادیث این کتاب پرداخته و ضمن استخراج شبکه مضامین آن ها، مویدات معتبری از منابع حدیثی شیعه و اهل سنت ارایه نماییم. نتایج تحقیق بیانگر استخراج 575 مضمون پایه از 125 حدیث نقل شده در این کتاب است که مجموعه آن ها را می توان در پنج دسته مضامین سازمان دهنده و دو مضمون فراگیر «تبیین جایگاه کلی اهل بیت (ع)» و «معرفی ایمه شاخص» دسته بندی نمود. در بخش اول، نام و تعداد و ویژگی های کلی اهل بیت (ع) معرفی شده و در بخش دوم به صورت ویژه برخی از خصوصیات و ویژگی های ایمه شاخص مانند: امام علی (ع)، امام حسن (ع)، امام حسین (ع)، امام مهدی (ع) و به صورت خاص حضرت زهرا (س) معرفی شده است که به دلیل محدودیت حجم مقاله، تنها بخشی از آن ها گزارش می شود.

  کلیدواژگان: نقد حدیث، اعتبارسنجی کتب حدیثی، نصوص اهل بیت(ع)، شبکه مضامین، روش تحلیل مضمون.&rlm
 • حامد شریفی نسب* صفحات 44-66

  با ابداع نظریه «تصریف»، برخی تلاش کرده اند که تاریخ جمع قرآن را با این نظریه پیوند دهند. بر اساس نظریه تصریف، پیامبر اکرم (ص) عموم صحابه را به دخل و تصرف در مفردات و ترکیبات آیات قرآن کریم تشویق و تحسین می کرد و خود نیز به تصریف آیات اقدام می کرد. ادعای ارتباط این نظریه با تاریخ جمع قرآن نیز این گونه مطرح شده است که عملکرد پیامبر (ص) در گسترش تصریفات صحابه، موجب پدید آمدن اختلافات در قرآنی پنداشتن برخی تصریفات شد که پس از رحلت پیامبر (ص)، خلیفه دوم پیشنهاد گردآوری قرایات تصریفی پیامبر (ص) را به ابوبکر می دهد و از دست رسی مردم به آن قرایات تصریفی جلوگیری می کند و سپس عثمان همه قرایات تصریفی را از بین می برد تا متن قرآن به صورت یکسان باقی بماند. پژوهش حاضر با هدف جلوگیری از رواج نظریات باطل و بی اساس، به نقد ادعای پیوند تاریخ جمع قرآن با نظریه تصریف پرداخته و نشان داده است که این ادعا همانند اصل نظریه تصریف، بر مبانی فکری اهل سنت، روایاتی ضعیف، برداشت های نادرست، تاویل گسترده روایات و گزارش های تاریخی و ادعاهای متناقض پایه گذاری شده است.

  کلیدواژگان: کتابت، جمع قرآن، قرائات، تصریف
 • سید حاتم مهدوی نور، صغری رادان* صفحات 67-89
  پیمان الست و تفاسیر مختلف از آیه میثاق یعنی 172 سوره اعراف در بسیاری از آثار ادبی و عرفانی اثرگذار بوده است و علاوه بر ایجاد زیبایی در این آثار موجب ارایه نظرات و دیدگاه های تاویلی از آیه میثاق شده است. این پژوهش به شیوه تحلیلی به بررسی تاریخی تفسیر آیه میثاق از صدر اسلام تا سید حیدر آملی می پردازد. یافته ها نشان می دهد تا قبل از ابن عربی تفسیر میثاق حول عهد با انسان قبل از تولد و یا خاص بنی اسراییل است که بیشتر تحت تاثیر دانش زمانه است. با ظهور محی الدین ابن عربی مفاهیم عرفانی در تفسیر آیه میثاق اوج می گیرد. ابن عربی با عنوان «سر القدر» که به عقیده وی، از با ارزش ترین دانش ها است و آملی در قرن هشتم با تعریف خاصی که از معرفت دارد، این آیه را به عرفان و کشف و شهود پیوند می زنند. هر دو در تفسیر آیه، بر عالم استعداد و ذات فطری توحیدی بر اساس قابلیت هایشان تاکید کرده اند. نظریه فطرت همه انسان ها را بر اساس یک شایستگی و شناخت فطری یکسان دانسته اند که بر آن خلق شده اند؛ اما ابن عربی و سید حیدر آملی استعدادها و قابلیت ها را متنوع دانسته، کمال هر کسی را در رسیدن به همان قابلیت و استعداد ذاتی که بر اساس آن خلق شده است، تفسیر کرده اند.
  کلیدواژگان: آیه میثاق، ابن عربی، پیمان الست، توحید، سرالقدر، سید حیدر آملی، معرفت
 • محسن فاضل بخشایش، کامران اویسی*، محمدهادی منصوری صفحات 90-106

  سال هجری قمری بر اساس هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه است. در این که شروع سال قمری، از چه ماهی است دو دیدگاه مشهور وجود دارد که یکی ماه محرم و دیگری ماه ربیع الاول را ماه نخست می دانند. براساس بررسی و تحقیق انجام شده، هر دو دیدگاه با تمسک به گزارشات تاریخی در پی اثبات عقیده خود هستند. اما به نظر می رسد، بحث تاریخی به خاطر گزارشات متناقض و اشکالاتی که در هر دو دیدگاه وجود دارد، نمی تواند در تعیین اولین ماه قمری مفید یقین و حتی اطمینان باشد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی، با نگاهی نو به مساله و تکیه بر فرهنگ اسلامی مبتنی بر قرآن و روایات و نیز ارایه دلایل متفاوت همچون امضاء تقویم اقوام عرب از سوی پیامبر (ص) و قاعده لطف، اثبات شده است که واضع تاریخ هجری، نبی اکرم (ص) بوده و محرم را به عنوان اولین ماه تاریخ هجری امضا کرده اند.

  کلیدواژگان: آغازین ماه سال قمری، تاریخ هجری، فرهنگ، ماه محرم، ماه ربیع الاول، نسیء
 • هادی غلامرضائی، کاوس روحی برندق* صفحات 107-135
  در کتب علوم قرآنی شاهد مطالب متعدد و گاه متناقضی درباره نقش حجاج در رسمیت یافتن متن کنونی قرآن کریم هستیم. شخصیت حجاج و به ویژه روایت سجستانی از تغییرات یازده گانه او بهانه ای برای تشکیک در اصالت تاریخی قرآن شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به سراغ منابع علوم قرآنی، به ویژه تاریخ قرآن، رفته و ضمن گردآوری اقوال مختلف علمای مسلمان و مستشرقین و نقد آن ها، به تحلیل تاریخی این موضوع پرداخته ایم که حجاج چه کاری را در رابطه با قرآن انجام داد و انگیزه او از این کار چه بود؟ مطابق این تحقیق، روایت سجستانی با ارایه توضیحاتی قابل پذیرش است و منافاتی با وثاقت تاریخی قرآن ندارد. کار اصلی حجاج ترویج مصحف عثمانی و تکمیل پروژه توحید مصاحف و از بین بردن قرایات شاذ به ویژه قرایات ابن مسعود بوده است؛ هدفی که حجاج نیز همانند عثمان در تحقق کامل آن ناکام ماند. انگیزه او نیز حب عثمان و بغض قاریان و موالی به خاطر حضور در جنگ ابن اشعث بود؛ جنگی که می رفت نه تنها تومار حجاج و بنی امیه بلکه خلافت اسلامی را برای همیشه درهم بپیچد.
  کلیدواژگان: _ تاریخ قرآن، وثاقت تاریخی قرآن، توحید مصاحف، حجاج بن یوسف ثقفی، ابن مسعود، _ اختلاف قرائات
 • مجتبی محمدی انویق* صفحات 136-158
  درباره چگونگی دعوت پیامبر اکرم (ص) در سه سال نخست بعثت، اختلاف شده است. دیدگاه رایج آن است که پیامبر اکرم (ص) در سه سال نخست رسالت، مردم را مخفیانه به اسلام دعوت می کرد. از سوی دیگر، شماری از محققان، این دیدگاه را نمی پذیرند و بر این باورند که دعوت اسلامی از همان ابتدای بعثت، به صورت علنی انجام گرفته است. در میان این اختلاف ها، تاریخ گذاری و بررسی سوره های آغازین دوره مکی به روش توصیفی - تحلیلی در کنار توجه به نقل های معتبر تاریخی و روایات تفسیری بسیار راهگشاست و نشان از آن دارد که اصل دعوت پیامبر اکرم (ص) مخفیانه نبوده است. لحن صریح و قاطعانه سوره های نخستین قرآن در برخورد با مشرکان و دستور اکید به پیامبر اکرم (ص) جهت مقابله جسورانه با معاندان، علنی بودن دعوت پیامبر اکرم (ص) در آن دوران را تایید می کنند. استخفای مطرح شده در روایات، مربوط به موقعیت های خاص برخی از اصحاب پیامبر اکرم (ص) است که با توجه به نداشتن پشتوانه اجتماعی مناسب، قادر به علنی کردن اسلام خویش نبودند و جهت جلوگیری از کشمکش ها و آسیب های احتمالی، ایمان خود را تا زمان بهبود شرایط پنهان می داشتند.
  کلیدواژگان: رسالت پیامبر اکرم (ص)، تاریخ گذاری قرآن، سوره های آغازین مکی، دعوت مخفی، دعوت علنی
 • مرضیه صائمی، سید محمد رضوی*، امیر توحیدی صفحات 159-186
  اباحه گری یک روحیه یا طرز تفکراست که به مقتضای آن، انسان به خود اجازه می دهد که نسبت به حدود و ضوابط شرعی بی اعتنا شده و مرزهای حلال وحرام را زیرپا گذارد. لذا به گروه هایی که برخی از اعمال خلاف شرع را مباح پنداشته و آنرا مرتکب شوند «اباحیه» گفته می شود. باتوجه به ریشه ها و جریان شناسی اباحی گری در میان فرق اسلامی، به روش توصیفی-تحلیلی محرزگردید مهمترین ریشه های اباحی گری اعتقاد و باور آنها درمقابل عقیده استوار و صحیح توحید است و از علتهای پیدایش اباحی گری، می توان بی اعتقادی کافر یا سهل انگاری دین دار را نام برد. رواج عقاید افراطی و غلوآمیز از سوی دشمنان یک مذهب و برداشت نادرست ازحقایق دین، از جمله زمینه های شکل گیری این تفکر می باشد. آثار این تفکر بدعت آمیز را می توان، وارونه جلوه دادن سیمای مذهب تشیع، جعل و وضع برخی از احادیث دروغین، و متهم شدن بسیاری از راویان به غلو، سست عنصری و بی اعتنایی به واجبات و دستورات الهی و نیز بی باکی در نافرمانی از اوامر و نواهی الهی، نام برد.
  کلیدواژگان: اباحی گری، امام صادق(ع)، فرق اسلامی، جریان های درون دینی، غلات
|
 • Mohammad Etrat Doost *, Sayed Mostafa Gahari Pages 13-43

  The Prophet’s (pbuh) Hadiths are one of the valuable sources in explaining the basics of Islam and its true interpretation. In the meantime, the hadiths that were issued in expressing the virtues and position of the Ahl al-Bayt (as) have a special value and position, and it is necessary to study and examine them more carefully. A major part of these hadiths is collected in the book "Kifāyatul Athar of the Texts of the Twelve imams" written by Khazāz Rāzi, which unfortunately has been neglected throughout the history of Islam, and some even consider its hadiths to be weak. In this article, in order to validate the text and content of the hadiths of this book, using the thematic analysis method, we have tried to extract the themes and categories of the hadiths of this book and explain the network of their themes. The results of the research indicate the extraction of 575 basic themes from the 125 hadiths quoted in this book, which can be classified into five categories of organizing themes and two overarching themes: "explaining the general position of the Ahl al-Bayt (as)" and "introducing prominent imams". In the first part, the name, number and general characteristics of Ahl al-Bayt (as) are introduced; in the second part, some characteristics of prominent Imams such as: Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussain, Imam Mahdi and Lady Fatimah Zahrā (Peace be upon them) has been introduced, that the report of these cases is stated in the article.

  Keywords: Criticism of hadith, validation of hadith books, Hadiths of Ahl al-Bayt (as), Thematic network, Thematic Analysis Method
 • Hamed Sharifinasab * Pages 44-66

  After the invention of the theory called the Taṣrīf, some authors have tried to link this theory to the history of collecting the Qurʾan. On the basis of the theory of taṣrīf, the Prophet (pbuh) was encouraging all his companions to alter the sentences structure and vocabulary of the Qurʾan and the Prophet (pbuh) was doing it himself too. The claim of linking this theory to the history of collecting the Qurʾan has been explained that the Prophet's act of expanding the companions' taṣrīf, led to the disagreement about the imagination of some taṣrīf as the Qurʾanic verses and after the death of the Prophet (pbuh), the second caliph offered Abu Bakr to collect the Prophet's taṣrīfs and prevent people from accessing those taṣrīfs and finally ʿUthmān destroyed all the taṣrīfs to make the text of all codices the same. With the aim of preventing the prevalence of false and baseless theories, the article criticizes the claim that the theory of taṣrīf is linked to the history of collecting the Qurʾan and shows that this claim, like the principle of the theory, is based on the Sunnis' foundations, weak narratives, false inferences, contradictory claims and distortion of the many traditions and historical reports.

  Keywords: Writing, Collecting the Qurʾan, readings, Taṣrīf
 • Seyyed Hatam Mahdavinoor, Soghra Radan * Pages 67-89
  The Treaty of Alast and various interpretations of the verse of the Covenant, ie 172 of Surah Aʿrāf, have been influential in many literary and mystical works, and in addition to creating beauty in these works, it has provided comments and interpretive views of the verse of the Covenant. Meanwhile, two of the greats in this field, whose views have been significantly reflected in their later works, especially in literature and mysticism, are Mohi al-Din ibn Arabi and Seyed Haidar Amoli. Ibn Arabi, entitled "Sir al-Qadar", who he believes is one of the most valuable sciences, and Amoli, with his special definition of knowledge, link this verse to mysticism, discovery and intuition, and the views of these two worlds in other opinions and interpretations. Their mystical foundations are reflected. In this research, with an analytical method, the interpretive point of view of these two mystics has been examined specifically about the verse of the Covenant. The result is that both interpret the verse to emphasize the world of monotheistic talent and innate nature based on their abilities. The theory of nature considers all human beings to be created on the basis of the same natural instinct and knowledge on which they were created; but ibn Arabi and Seyed Haidar Amoli have considered the talents and abilities to be varied, and they have interpreted the perfection of everyone in achieving the same innate ability and talent on the basis of which he was created.
  Keywords: The Alast Covenant, Sir al-Qadar, knowledge
 • Mohsen Fazel Bakhshayesh, Kamran Oveisi *, Mohammadhadi Mansouri Pages 90-106

  The lunar year is based on the migration of the Prophet (pbuh) from Mecca to Medina. There are two popular views on the month of the beginning of the lunar year, one of which considers the month of Muharram and the other the month of Rabīʿul Awwal as the first month. Based on research, both views seek to prove their point by relying on historical accounts. But it seems that the historical argument, because of the contradictory reports and the flaws in both views, cannot be useful in determining the first lunar month of certainty and even certainty. In this article, with a descriptive-analytical approach, with a new look at the issue and relying on Islamic culture based on the Qur'an and hadiths, as well as presenting different reasons such as the signing of the Arab calendar by the Prophet (pbuh) and the rule of grace, it is proved was the Holy Prophet (pbuh) and signed Muharram as the first month of Hijrī history.

  Keywords: The Beginning of the Lunar Year, Hijrī Date, culture, Muḥarram, Rabīʿul Awwal, Nasīʾ
 • Hadi Gholamrezaii, Kavous Roohibarandagh * Pages 107-135
  In the books of Quranic sciences, we see numerous and sometimes contradictory materials about the role of Hajjāj ibn Yūsuf in the recognition of the current text of the Holy Qurʾan. Ḥajjāj's character and especially Sajestāni's narrative of his eleven changes have become an excuse to doubt the authenticity of the Qur’an. In this article, we collected, criticized and analyzed the sayings of Muslim scholars and orientalists with descriptive-analytical method and analyzed what Ḥajjāj did in relation to the Qurʾan and what was his motivation for this work. According to this research, Sajestāani's narrative is acceptable by providing explanations and does not contradict the validity of the Qurʾan. The main work of Ḥajjāj has been promoting the ʿUttomān Muṣḥaf and completing the project of Tawḥīd Muṣaḥaf and eliminating incorrect recitations, especially the recitations of ibn Masʿūd. A goal that Ḥajjāj, like ʿUthmān, could not fully achieve. His motivation was also the love of ʿUthmān and the hatred of the Qariyans and Mawālī for appearing in the war of ibn Ashʿath; A war that was about to destroy not only Ḥajjāj and Banī Umayyad but also the Islamic Caliphate forever.
  Keywords: History of the Qurʾan, the Historical Reliability of the Qurʾan, Authenticity of the Qurʾan, Tawḥīd Muṣaḥaf, Ḥajjāj ibn Yūsuf Thaqafi, Ibn Masʿūd
 • Mojtaba Mohammadi Anvigh * Pages 136-158
  There has been a dispute about the quality of the Prophet’s mission in the first three years of his mission. The common view is that the Holy Prophet secretly invited people to Islam during the first three years. On the other hand, some researchers do not accept this point of view and believe that the Islamic invitation was done publicly from the very beginning of the mission. Among these differences, dating and analysis of the early Meccan surahs in a descriptive-analytical way, along with paying attention to the authentic historical narrations and interpretive traditions, is very facilitator and shows that the invitation of the Prophet (pbuh) was not secret. The clear and decisive theme of the first Quranic surahs in dealing with the polytheists and the strict command to the Holy Prophet to boldly confront the enemies confirm the public invitation of the Holy Prophet at that time. The hiding of Muslims mentioned in the narrations is related to the special situations of some of the Prophet’s companions who, due to the lack of proper social support, were not able to make their belief public, and to avoid conflicts and possible harm, they kept their faith secret until the situation improved.
  Keywords: The Holy Prophet’s Mission, Dating of the Qur'an, Early Meccan Surahs, Secret Invitation, Public Invitation
 • Saemi Marziyeh, Seyed Mohammad Razavi *, Amir Tohidi Pages 159-186
  “Antinomianism” is a kind of spirit or mindset according to which, man allows himself to disregard the limits and rules of Sharīʿah and to violate the boundaries of Ḥalāl (lawful) and Haram (unlawful). Therefore, the groups that consider some illegal acts as permissible and commit them are called “Ibāḥīyyeh (antinomian people)”. Using a descriptive-analytical method and paying close attention to the roots and studying the current of Antinomianism among the Islamic sect, we found out that the main roots of Antinomianism are wrong and corrupt beliefs which are in sharp contrast to the true belief of monotheism; thus, among the causes of the emergence of Antinomianism, we can refer to the infidels’ unbelief or negligence of religious people. The prevalence of extreme and exaggerated beliefs of the enemies of a religion, and showing it upside down, and misinterpreting the truths of religion, are among the grounds for the formation of this erroneous doctrine. Among the dangerous effects of this heretical thinking we can refer to destroying and defiling the face of Shi’a, forging some false hadiths, and accusing many narrators of exaggeration, laziness, boredom, being indifferent to divine duties and commands, as well as fearlessness and audacity to disobey divine commands and prohibitions. Infallible Imams (peace be upon them) strongly opposed this wrong thinking; and using some methods such as cursing, and recommending the people to be pious and conduct righteous deeds, they showed their disgust towards the antinomian people.
  Keywords: Antinomianism, Imam Ṣādiq (as), Islamic sects, Intra-Religious Currents, the Exaggerators