فهرست مطالب

هفت آسمان - پیاپی 84 (بهار و تابستان 1402)

نشریه هفت آسمان
پیاپی 84 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدامین فندرسکی پور*، محمد جاودان صفحات 5-21
  نصیرالدین طوسی از متفکران ایرانی مسلمان قرن هفتم ه.ق. است. در دوره حیات وی، سرزمین های اسلامی تحت حملات وحشیانه مغولان قرار گرفت و در پی آن بسیاری از شهرها ویران، و تمدن و مظاهر و عناصر تمدنی نابود شد یا به شدت آسیب دید. همچنین، بسیاری از علما، روحانیان و دانشمندان اسلامی یا به طرز فجیعی کشته شدند یا از کانون های علمی و مذهبی گریختند و به نقاط دوردست پناه بردند. با وجود این وضعیت اجتماعی و فرهنگی بغرنج در سرزمین های اسلامی، نصیرالدین طوسی از جمله متفکرانی بود که از همان آغاز به دنبال یافتن راهی برای نجات اسلام و ایران و احیای تمدن در آستانه نابودی بود. به همین سبب با ورود به دستگاه حکومت ایلخانی، اقداماتی از جمله جلوگیری از ستم ورزی مغولان، خاتمه دادن به خلافت عباسی، طبقه بندی علوم، تاسیس رصدخانه و کتاب خانه بزرگ مراغه و بازگشایی مدارس و سایر موقوفات انجام داد که در راستای احیاگری تمدن رو به زوال به شمار می رود. پژوهش حاضر که با مراجعه به منابع کتاب خانه ای و به کارگیری روش تحلیل تاریخ انجام شده، نقش تمدنی وی را در احیای تمدن بررسی می کند.
  کلیدواژگان: نصیرالدین طوسی، رصدخانه مراغه، هلاکوخان، احیاگری تمدنی
 • علی حائری مجد*، محمد زرقانی صفحات 23-44

  نحوه مناسبات عالمان دینی با پادشاهان قاجار، در شمار مباحث مهم این دوره از تاریخ معاصر ایران است. ملااحمد نراقی از عالمان برجسته دوره زمامداری فتح علی شاه قاجار است که علاوه بر جایگاه برجسته علمی و دینی، از نفوذ کلمه و پایگاه اجتماعی بالایی برخوردار بوده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، مناسبات و مواجهه سیاسی اجتماعی ملااحمد نراقی با حکومت قاجار بررسی شده است. وی با توجه به آرامش نسبی در کشور و سیاست فتح علی شاه در حمایت از عالمان دین و تظاهر به تدین و رعایت اسلام و تقید به مذهب تشیع، همگام با دیگر عالمان مطرح زمان، با صدور فتوای جهاد و دعوت از مردم، از شاه و حکومت قاجار در برابر یورش روسیه به سرزمین ایران حمایت کرد و با استفاده از حمایت فتح علی شاه، ضمن مقابله با جریان های فکری انحرافی و گروه های کج اندیش، به روشنگری و ترویج دین مبین اسلام پرداخت. این همگرایی ملااحمد نراقی با شاه قاجار، به معنای تایید تمامی اعمال حکومت نیست؛ بلکه وی در آثارش، ضمن انتقاد از حاکم ظالم، ابعاد گوناگون حکومت دینی و عادلانه را ترسیم و بهترین نوع حاکمیت، یعنی ولایت فقیه، را به صورتی قاعده مند بیان کرده است.

  کلیدواژگان: ملااحمد نراقی، حکومت قاجار، مناسبات و جهت گیری ها، رویکرد مواجهه، رویکرد همگرایی، رویکرد تعامل
 • ادیس دودریجا* صفحات 45-52
  با توجه به افزایش فرقه گرایی مسلمانان در دهه یا دهه های گذشته، مخصوصا در خاورمیانه، شاید اشکالی نداشته باشد که بپرسیم آیا امروزه تصور غلبه مسلمانان بر تفرقه های تاریخی و مذهبی شیعه و سنی اساسا ممکن است (حتی اگر چنین اختلافی را بسیار مطلوب بدانیم). رخدادهای پرشمار اخیر «فرقه ای» یا خشونتی که از مذهب ناشی می شود یا با مذهب توجیه می شود و سرکوب مستمر بسیاری از جوامع مسلمان به دست سایر مسلمانان (هم درون اختلافات فرقه ای و هم بین این اختلافات در بسیاری از کشورهای دارای اکثریت مسلمان)، که به از دست رفتن جان بسیاری از انسان ها انجامیده است، تردید و فقدان خوش بینی در این زمینه را موجه می کند. اما این تصویر نسبتا تیره و تار نباید ما را از تلاش برای بهترکردن اوضاع و احوال مایوس کند، هر قدر هم که مشکل آفرین باشد. به دیگر سخن، بدیل وضع موجود امروزه از نظر بسیاری از مسلمانان، دیگر پذیرفتنی نیست، چه بر اساس مبانی و دلایل اخلاقی و چه بر اساس مبانی و دلایل مذهبی/کلامی. بخشی از راه حل این است که استدلال های عقلی و استدلال های مبتنی بر واقعیت زیسته به سود غلبه بر فرقه گرایی مسلمانان پیشاپیش در قالب نظریه اسلام ترقی خواه مطرح بوده است.
  کلیدواژگان: اسلام معاصر، فرقه گرایی، تکثرگرایی مذهبی، خاورمیانه
 • جوستو لوئیس گونزالز، مصطفی رستگار* صفحات 53-85
  شورای دوم واتیکان نقطه عطف بسیار مهمی در تاریخ کلیسای کاتولیک رومی بود و این کلیسا را تا حد بسیار با جهان مدرن آشتی داد. در این شورا، که از 1962 تا 1965 به درازا کشید، ترقی خواهان و محافظه کاران در برابر یکدیگر صف آرایی کردند که نتیجه اش تصویب 16 سند عمدتا ترقی خواهانه بود. مهم ترین ابعاد نوشدگی آموزه های کاتولیکی عبارت اند از: تنوع زبانی و فرهنگی در آیین عبادی، وحدت گرایی مسیحی، ارتباط با پیروان سایر ادیان، اختیارات مشترک و مساوی اسقفان، عدالت خواهی، و جایگاه غیرروحانیان در کلیسا. این شورا متاثر از برخی زمینه های اجتماعی و الاهیاتی بود. به لحاظ اجتماعی، اوضاع کاتولیک های کشورهای فقیر تاثیر بسیار بر مصوبات آن داشت. از نظر الاهیاتی نیز اندیشه های الاهی دانان مدرنی چون تیار دو شاردن، آنری دو لوباک، ایو کونگار و کارل رانر بسیار موثر بود. پس از شورای دوم واتیکان، پارسامنشی کاتولیکی رومی نیز جانی تازه گرفت و به طور خاص، مادر ترسای کلکته و هنری ناون برجستگی خاصی در این وادی داشتند.
  کلیدواژگان: شورای دوم واتیکان، ژان بیست وسوم، آیین عبادی، وحدت گرایی مسیحی، ترقی خواه، محافظه کار
 • داریوش احمدی* صفحات 87-98
  تعیین چارچوب های زمانی و مکانی پیدایش دین های کهن، مبحثی مهم در تاریخ ادیان جهان باستان است. این رهیافت موجب شناسایی ریشه ها، خاستگاه ها و بافتارهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دین های مذکور، آموزه های اصیل آنها و روابط و برهم کنش هایشان با دیگر جهان های فکری معاصر با خود می شود. در این میان، دین زرتشتی به دلیل دیرینگی اش، جایگاهی ویژه در تاریخ ادیان باستان دارد، اما همین موضوع دسترسی به متن های اصیل و جامع دینی و درک و تفسیر مقبول متون بازمانده آن و نیز شناخت راستین بنیان گذارش را دشوار کرده است. چند و چون زمان و مکان پیدایش زرتشت، که بنیان گذار دین مزداپرستی انگاشته می شود، بر همین اساس و از دیرباز محل بحث و مناقشه پژوهشگران بوده است، به طوری که هر پژوهشگری بر اساس شواهد و قراین به دست آمده از متون زرتشتی و هم سنجی آن با داده های تاریخی و باستان شناختی و زبان شناختی کوشیده است راهکار معقول و مقبولی برای شناسایی زمان و مکان ظهور زرتشت بیابد. از جمله ایرانیان پژوهشگری که به نظریه پردازی در این زمینه پرداخته، ذبیح بهروز است. اگرچه نظریات بهروز محل توجه برخی از شاگردان و معاصرانش و بخشی از جامعه زرتشتی ایران قرار گرفته، در این جستار نشان می دهیم که مبانی نظریات او تاب نقد و راستی آزمایی ندارد و دیدگاهش درباره زمان برآمدن زرتشت اثبات پذیر نیست.
  کلیدواژگان: روزگار زرتشت، ذبیح بهروز، متون پهلوی، ایرانیان آغازین، کنگ دژ
 • تیتوس هلم، عبدالرضا نواح، نرگس خوشکلام* صفحات 99-122
  پیتر ال. برگر (1929-2017) یکی از تاثیرگذارترین جامعه شناسان در شصت سال گذشته بوده که آثارش در زمینه جامعه شناسی دین، از جمله آثار کلیدی این حوزه است. مقاله حاضر، «نقد مثبت» سه جنبه از نظریه برگر در جامعه شناسی دین است: 1. کاربرد ناسازگار ایده ساخت اجتماعی؛ 2. بی توجهی به «قدرت» و «ایدیولوژی»؛ و 3. کارکرد ناکافی زبان به عنوان ابزار ساخت جهان. این مقاله با تقویت نظریه برگر در بستر نظریه های معاصر ایدیولوژی و گفتمان، طرح کلی رویکرد ساخت گرایانه انتقادی به جامعه شناسی دین را مطرح می کند.
  کلیدواژگان: پیتر ال. برگر، جامعه شناسی دین، مفهوم قدرت، نظریه گفتمان، ساخت اجتماعی
 • روح الله عابدی جزی* صفحات 123-139
  فراگیرترین ماهیتی که جهان زیستی بشر را تحت تاثیر خود قرار می دهد دین است. دین دربرگیرنده آرامش ها، جنگ ها، عمران، خرابی ها و... است. هنر ابزار پرقدرت دین در این میانه در کمک به نشر و گسترش عقاید و افکار و مرزداری از آن است. آموزش هنر در جامعه از یک سو در بعد اجرایی به بسط و گسترش و غنای تکنیک ها و زیبایی های هنری و معنوی در دین کمک می کند و از سوی دیگر در بعد مخاطب همچون رسانه اجتماعی مخاطب را به رشد هدایت می کند. هر دین به فراخور فلسفه وجودی اش می تواند طبق محتوای ارزشی اش سفارش دهنده آثار هنری دینی باشد و نهایت استفاده را از هنر ببرد و در مقابل، راز ماندگاری هنر نیز در تعامل با ادیان بوده است، چراکه تاریخ نگاری های هنر در بستر سفارش دهندگان دینی به چشم می خورد و به علت معنویت مکانی آثار هنری هم تا حد امکان حفظ شده است. با این همه، جریان های هنری مولد معنویت و گرایش های فراطبیعی نبودند، بلکه شان الاهی و اجتماعی دین ایجاب می کرد که هنر بستری برای ایجاد انگیزه و تعامل و فضاسازی معنوی باشد.
  کلیدواژگان: آموزش هنر، دین، مسجد، اسلام، مسیحیت، یهودیت
|
 • Mohammadamin Fendereskipour *, Mohammad Javdan Pages 5-21
 • Ali Haeri Majd, M.Zarghani Pages 23-44

  . Mullah Ahmad Naraghi is one of the prominent scholars of the reign of Fath Ali Shah Qajar who, in addition to his prominent scientific and religious status, has enjoyed the influence of the word and a high social status. In this descriptive-analytical study, Mullah Ahmad Naraghi's socio-political relations and confrontation with the Qajar government have been studied. Due to the relative calm in the country and the policy of Fath Ali Shah in supporting the religious scholars and pretending to be religious and observing and adhering to Islam and Shiite religion, he, along with other prominent scholars of the time, issued a fatwa on jihad and invited the people from the king and government. Qajar supported the Russian invasion of Iran and using the support of Fath Ali Shah, while confronting the deviant currents and crooked groups, he enlightened and promoted the religion of Islam. This convergence of Mullah Ahmad Naraqi with Shah Qajar does not mean the approval of all the actions of the government; Rather, in his works, while criticizing the tyrant ruler, he depicts the various dimensions of a religious and just government and expresses the best type of government, namely Velayat-e-Faqih, in a systematic manner

  Keywords: Mullah Ahmad Naraghi, Qajar, Relations, exposure, Convergence, Interaction
 • Adis Duderija * Pages 45-52
  Given the increase in Muslim sectarianism over the last decade or so, especially in the Middle East, one would be forgiven for asking whether the idea of Muslims transcending the historical and religious Sunni-Shi’i divides today would ever be possible (even if one is of the view that it is highly desirable).The numerous recent events of ‘sectarian’ or religiously-inspired/justified violence and ongoing repression of many Muslim communities by other Muslims (both within and across sectarian divides in many parts of the Muslim majority world), which have resulted in many lost lives, justify scepticism and lack of optimism in this respect.However, this rather grim picture ought not deter us from efforts to make the situation better, as problematic as it is. Put differently, the alternative of upholding the status quo is for many Muslims today no longer acceptable on both moral and religious/theological grounds.Part of the solution is that the intellectual and the lived reality-based arguments for transcending Muslim sectarianism are already in place in the form of what I refer to as the theory of progressive Islam.
  Keywords: contemporary Islam, sectarianism, Religious pluralism
 • Justo L Gonzalez, Mostafa Rastegar * Pages 53-85
  The Second Vatican Council was a milestone in the history of the Roman Catholic Church, and it greatly reconciled the church with the modern world. In this council, which lasted from 1962 to 1965, progressives and conservatives rallied against each other, resulting in the passage of sixteen largely progressive documents. The most important aspects of the renewal of Catholic teachings are: diversity of languages and cultures in worship, Christian unity, religious coexistence, episcopal collegiality, justice, and the position of lay people in the church. The council had social and theological backgrounds. Socially, the situation of Catholics in poor countries greatly influenced thefinal documents. Theologically, the ideas of modern theologians such as Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, Yves Congar, and Karl Rahnner were also very influential. After the Second Vatican Council, Roman Catholic piety was also revived, and in particular, Mother Teresa of Calcutta and Henri Nouwen were prominent in this regard.
  Keywords: Second Vatican Council, Pope John XXIII, Liturgy, Ecumenism, Progressive, Conservative
 • Daryoosh Ahmadee * Pages 87-98
  Determining the temporal and spatial contexts of the emergence of ancient religions is an important issue in the history of the religions of the ancient world. Due to its longevity, Zoroastrianism has a special place in the history of ancient religions, but this issue has made it difficult to access the original and comprehensive religious texts and to understand and interpret the surviving texts and to know the true founder. The time and place of Zoroaster's origin have been discussed and debated by scholars on this basis for a long time, so that every researcher has tried to find a reasonable solution based on the evidence obtained from Zoroastrian texts and its comparison with historical, archaeological and linguistic data. To identify the time and place of the emergence of Zoroaster. Zabih Behrooz is one of the Iranian researchers who has studied theories in this field. Although Behrouz's theories have been considered by some of his students and contemporaries and part of the Zoroastrian community in Iran, this article will show that the foundations of his theories are not subject to criticism and experimental truth and his view of the time of Zoroastrianism is not provable.
  Keywords: Zoroaster', s time, Zabih Behrooz, Pahlavi Texts, Early Iranians, Kang Dezh
 • Titus Hjelm, Abdolreza Navah, Narges Khoshkalam * Pages 99-122
  Peter L. Berger (1929–2017) was one of the most influential sociologists of the last sixty years. In the sociology of religion, his publications are among the key works of the discipline. This paper is a “positive critique” of three aspects of Berger’s theoretical work in the sociology of religion: (1) an inconsistent application of the idea of social construction, (2) a lack of focus on power and ideology, and (3) an insufficient operationalization of language as a vehicle of world-construction. Augmenting Berger’s field-defining work with insights from contemporary theories of ideology and discourse, the article provides an outline for a critical constructionist approach to the sociology of religion.Peter L. Berger (1929–2017) was one of the most influential sociologists of the last sixty years. In the sociology of religion, his publications are among the key works of the discipline. This paper is a “positive critique” of three aspects of Berger’s theoretical work in the sociology of religion: (1) an inconsistent application of the idea of social construction, (2) a lack of focus on power and ideology, and (3) an insufficient operationalization of language as a vehicle of world-construction.
  Keywords: Peter L. Berger, Sociology of Religion, Power, Discourse, Social Construction
 • Roohollah Abedijazi * Pages 123-139
  The most pervasive nature that affects the human biological world is religion. Religion includes peace, war, development and destruction, etc. Art is a powerful tool of religion in the meantime by spreading and spreading ideas and thoughts and its boundaries. Art education in society, on the one hand, helps to expand and enrich the artistic and spiritual techniques and beauties in religion, and on the other hand, in the audience dimension, such as social media, leads the audience to growth. According to its existential philosophy, each of the religions can order religious works of art according to its value content and make the most of art. Religious donors have been seen and due to the spatial spirituality of works of art have been preserved as much as possible. Despite this fluid flow of life; The need and understanding of art and art education has helped and art has been a platform for motivation, interaction and spiritual atmosphere.
  Keywords: Teaching art, religion, mosque, Islam, Christianity, Judaism