فهرست مطالب

Teaching English Language - Volume:17 Issue: 39, Winter and Spring 2023
 • Volume:17 Issue: 39, Winter and Spring 2023
 • تاریخ انتشار: 1401/11/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صفحات 1-23
  اثرات اندازه کلاس بر آموزش و یادگیری در کلاس های درس زبان انگلیسی برای مدت طولانی از طریق یک بحث استدلالی بین محققان بوده است. برخی از محققان، محققان و معلمان ادعا می کنند که کلاس های بزرگ منجر به اثرات منفی می شود در حالی که برخی دیگر کلاس های بزرگ را فرصت می دانند. از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش دانشجویان در مورد تاثیرات منفی کلاس های بزرگ بر یادگیری زبان انگلیسی در دانشگاه قندهار در افغانستان است. این پژوهش یک مطالعه کمی است که از طرح پیمایشی استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش از دانکوه و آنتوی (2015) اقتباس شده است. محققان 150 پرسشنامه را بین دانش آموزان سال اول، دوم، راهنمایی و ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی توزیع کردند و 130 پرسشنامه را که به درستی پر شده بودند جمع آوری کردند. این مطالعه نشان داد که در حوزه آموزشی، کارهای عملی، تمرین ها و فعالیت های ارتباطی به طور جدی گم شده بود و معلمان بیشتر وقت کلاس را به مدیریت کلاس و حضور در کلاس اختصاص می دادند. در حوزه روان شناختی، دانش آموزان منفعل بودند و احساس غفلت می کردند. در حوزه اجتماعی، شکاف عاطفی بین معلمان و دانش آموزان وجود داشت. در نهایت، یافته های تحقیق با مطالعات انجام شده در زمینه EFL در سایر کشورها مطابقت دارد. علاوه بر این، این مطالعه برخی مفاهیم و توصیه ها را برای مقابله با مشکلات کلاس های بزرگ برای کاربردهای آتی در آموزش دانشجویان زبان انگلیسی ارایه می کند.
  کلیدواژگان: اندازه کلاس، کلاس EFL، کلاس های شلوغ، آموزش زبان انگلیسی در کلاس های بزرگ
 • صفحات 25-52
  مطالعه حاضر تاثیر آموزش خواندن مبتنی بر ارزش را بر نگرش زبان آموزان زبان انگلیسی نسبت به ارزش ها و آداب اجتماعی انسانی بررسی کرد. هفتاد و سه دانشجو به طور تصادفی در گروه Readings Select (SRG، و گروه خواندن مبتنی بر ارزش (VRG) قرار گرفتند. شرکت کنندگان از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه از نظر نگرش نسبت به ارزش ها و آگاهی از آداب، قبل و بعد از درمان ارزیابی شدند. مواد آموزشی مورد استفاده برای گروه آزمایش عبارت بود از متن های خواندنی بر اساس ارزش های انسانی و متن هایی با موضوعات آداب. نتایج تحلیل کوواریانس دو طرفه تفاوت معنی داری را بین SRG و VRG از نظر نگرش نسبت به ارزش ها و آگاهی از آداب نشان داد. علاوه بر این، جنسیت تاثیر معنی داری بر نتایج درمان نداشت. نتایج همچنین افزایش علاقه یادگیرندگان به آداب معاشرت و مباحث ارزشی در دوره های درک مطلب را تایید کرد. یافته ها در رابطه با گنجاندن ارزش ها در محتوای کتاب های درسی انگلیسی و کلاس های درس زبان انگلیسی برای تقویت نگرش مثبت نسبت به ارزش ها مورد بحث قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر محتوا، آداب، داستان های اخلاقی، آموزش ارزش محور
 • صفحات 53-79

  با در نظر گرفتن چهار مهارت اصلی زبان ، به ویژه مهارت نوشتاری , دانش آموزان به دلیل آموزش ناکافی و بازخورد ناکارآمد ، با مشکلات نوشتن دست و پنجه نرم می کنند. تحت دیدگاه نظریه فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی (SCT) ، ارزیابی پویا (DA) قصد داشت آموزش و ارزیابی را برای بهبود آموزش زبان به صورت یکپارچه درآورد و کیفیت آموزش و بازخورد را تضمین کند. در تلاش برای شروع یک سفر بدیع ، مطالعه نیمه تجربی حاضر سعی کرد تا مقایسه ای اثربخشی روش های مداخله گر DA (یعنی آمرانه و تسهیل کننده) را در ایجاد انواع تجدیدنظر در یک نمونه از (شماره = 120) پیشرفته بررسی کند. زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی در قالب دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل. نمونه نوشتاری را برای اهداف تشخیصی و دستیابی تولید کردند. اما در این میان ، هر گروه آزمایشی در معرض مداخلات خاص DA گرا قرار گرفت در حالی که گروه کنترل جریان اصلی غیر پویای متداول آموزش انواع تجدید نظر در نوشتن را دریافت کرد. تجزیه و تحلیل آماری پارامتری (به عنوان مثال ، MANOVA و ANOVA یک طرفه) که برای این منظور انجام می شود ، سه یافته جالب را نشان داد: 1) تفاوت قابل توجهی بین سه گروه به نفع مداخلات DA. 2) اثربخشی بیشتر روش آمرانه-DA نسبت به روش تسهیل-DA ؛ 3) اختلاف معنی داری از نظر "افزودن" ، "حذف" و "تعویض" ، 4) اما هیچ تفاوتی بین گروه کنترل و گروه های آزمایش در "جایگزینی" مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی پویا، مداخلات آمرانه، تسهیل گر، انواع تجدید نظر، مهارت های نوشتاری
 • صفحات 81-106

  در مطالعه پیش رو سعی کردیم با استفاده از روش چند وجهی، اثر تست های منظورشناختی مبتنی بر ویدیو را بر آگاهی منظور-شناختی و یادگیری زبانی-منظورشناختی زبان آموزان ایرانی بسنجیم. به علاوه، اثر واشبک تست های منظورشناختی مبتنی بر ویدیو بر توانایی صحبت کردن فراگیران شد. شرکت کنندگان این مطالعه 38 پسر و دختر فراگیر انگلیسی بودند. شرکت کنندگان بصورت تصادفی به دو گروه تحت عنوان گواه و آزمایشی تقسیم شدند. ابتدا آزمون تعیین سطح دانشگاه کمبریج از آنها گرفته شد. در گروه آزمایشی تست های منظورشناختی مبتنی بر ویدیو توامان با مواد آموزشی معمول تدریس شدند، درحالیکه در گروه گواه مواد آموزشی به شکل مرسوم همیشگی، بدون استفاده از تست های منظورشناختی مبتنی بر ویدیو به کار رفت. از شاگردان پیش آزمون و پس آزمون تست های گفتمان چند گزینه ای گرفته شد که در آنها آگاهی منظور-شناختی و یادگیری زبانی-منظورشناختی مد نظر بود. نتایج مطالعه نشانگر بهبود زیادی در آگاهی منظور-شناختی و یادگیری زبانی-منظورشناختی گروه آزمایشی بود. علاوه بر این، یافته ها نشانگر اثر واشبک مثبت بر سطح صحبت کردن فراگیران در گروه آزمایشی بود که آنها مشغول استفاده تست های منظورشناختی مبتنی بر ویدیو بودند. داده های کیفی نیز نشانگر اثری مثبت بر توانایی صحبت کردن گروه آزمایشی بود که این مهم به شکل کمی نیز مورد تایید واقع شد. یافته های مطالعه کاربردهای نظری و عملی خواهند داشت.

  کلیدواژگان: آگاهی منظور شناختی، یادگیری زبانی منظور-شناختی، توانایی صحبت کردن، اثر واشبک
 • صفحات 107-138

  این مطالعه با الهام از چارچوب سواد ارزیابی زبان فولچر،بر دو اصل تمرکز دارد: اول، اجزای فعلی سواد ارزیابی زبان انگلیسی. و دوم، مولفه های مورد نیاز آن از دیدگاه دبیران زبان انگلیسی ایرانی. برای این منظور 147 معلم زبان انگلیسی شاغل در وزارت آموزش و پرورش انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها در این مطالعه کیفی، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته شامل اطلاعات دموگرافیک و مسایل مربوط به ارزیابی و سنجش بود. علاوه بر این،از چارچوب سواد ارزیابی فولچر به عنوان مدل تحلیلی مطالعه استفاده شد. بر اساس یافته ها، دانستن و درک مبانی سنجش، اصول و فرآیندهای ارزیابی مانند دانش پایایی و اعتبار، مدل ها و چارچوب های ارزیابی، مسایل اخلاقی،تاثیر سنجش بر تدریس و بر عکس، ساخت روبریک، تعاملی بودن، قالب های آزمون، طراحی آزمون برای مهارت های زبانی و فرآیند ارزیابی. از جمله اجزای فعلی سواد ارزیابی زبان انگلیسی بودند. علاوه بر این، اثرات و پیامدهای سواد ارزیابی زبان انگلیسی بر فراگیران از قبیل پیامدهای اجتماعی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و روانی به عنوان مولفه های مورد نیاز برای آینده شناسایی شد. پیامدهای مطالعه برای برنامه های توسعه حرفه ای مستمر معلمان (CPD) نیز مورد توجه قرار گرفت.

  کلیدواژگان: سواد ارزیابی زبان (LAL)، مولفه های LAL، معلمان ایرانی زبان انگلیسی، برنامه های توسعه حرفه ای مستمر (CPD)
 • صفحات 139-170
  آموزش بازتابی (RT) و تنظیم هیجان (ER) معلمان را قادر می سازد تا خود را مشاهده و ارزیابی کنند. علیرغم سابقه طولانی RT و ER، اطلاعات کمی در مورد اینکه چگونه می توانند بر تعامل کاری معلمان (WE) تاثیر بگذارند، شناخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل ساختاری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی اساتید دانشگاه های RT، ER و WE انجام شد. با انجام این کار، محققان پرسشنامه انعکاسی معلم زبان انگلیسی، پرسشنامه تنظیم احساسات معلم زبان، و مقیاس معلم درگیر را برای 341 استاد دانشگاه EFL اجرا کردند. آنها برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده کردند. یافته ها نشان داد که اساتید دانشگاه با شیوه های تدریس بازتابی بالاتر، بیشتر درگیر وظایف شغلی بودند. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که شرکت کنندگانی که در تدریس خود تامل بیشتری داشتند، تنظیم هیجان بالاتری داشتند. یافته ها مفاهیمی را برای ذینفعان مختلف ارایه می کنند.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، آموزش بازتابی، زمینه های آموزش عالی ایران، درگیری کاری، اساتید دانشگاه
 • صفحات 171-199
  موزش استراتژی های شناختی و فراشناختی ضروری برای مهارت خواندن در افزایش درک مطلب و موفقیت دانش آموزان بسیار مهم است. در میان آنها ، خواندن بصورت مستقل یک مهارت ضروری برای زبان آموزان در هر مرحله از یادگیری است. این مطالعه با هدف ارایه شواهد تجربی برای اثربخشی آموزش استراتژی ها در پیشرفت مهارت خواندن در محیط های آموزشی حامی خودمختاری انجام شد. بدین منظور، روش های ترکیبی توضیحی در دو مرحله (کمی و کیفی) طراحی شد.پنجاه دانشجوی سال دوم رشته زبان انگلیسی بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب وبه طور تصادفی در گروه های مطالعه قرار گرفتند. این مطالعه دو روش مختلف برای آموزش استراتژی ها را مورد بررسی قرار داد که در یکی استراتژی ها از طریق روش فردی خواندن فشرده-گسترده و در دیگری از طریق روش خواندن همکاری متقابل مبتنی بر استفاده از تکنولوژی تدریس شد. در این پژوهش روش تحقیق ترکیبی با طرح پیش آزمون-پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. پس از آموزش، یک پس آزمون خواندن در بین گروه ها اجرا شد. دانش آموزان همچنین یک پرسشنامه استراتژی خواندن را در ابتدا و انتهای ترم پر کردند. آنها همچنین در انتهای ترم در مصاحبه های نیمه ساختار یافته شرکت کردند. نتایج نشان داد که پیشرفت خواندن پس از مداخله آموزشی قابل توجه بود. مصاحبه های نیمه ساختار یافته نیز نشان داد که شرکت کنندگان تصورات مثبتی نسبت به اثربخشی آموزش مبتنی بر استراتژی ها در ارتقاء درک مطلب خود داشتند.
  کلیدواژگان: استقلال زبان آموز، استراتژی خواندن، آموزش مبتنی بر استراتژی ها، موفقیت در خواندن
 • صفحات 201-225

  راهبردهای قابل درک سازنده ای که توسط زبان آموزان زبان انگلیسی استفاده می شود تا خود را در تعاملات متقابل با معلم و همسالان خود درک کنند، برای موفقیت در دوره های یادگیری آنلاین انگلیسی ضروری است. این مطالعه کیفی با هدف شناسایی واکنش های زبان آموزان سطح پایه ایرانی زبان انگلیسی به تصورات غلط آنلاین از طریق شناسایی راهبردهای درک سازنده آنها، که شامل دستکاری تولیدات زبانی آنها و در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است، انجام شد. تجزیه و تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان انتقادی بر روی گفتمان تعاملی 50 زبان آموز با مربی و همکلاسی های خود در طول یک دوره سه ماهه آنلاین انگلیسی اعمال شد. دانش آموزان از تکنیک های قابل فهم کارآمد واج شناختی، واژگانی و دستوری برای هدف قرار دادن تصورات غلط آنلاین معلم و همکلاسی های خود استفاده کردند. با این وجود، به دلیل توانایی های خاص زمینه یادگیری آنلاین، اعتماد به نفس یادگیرندگان، و شدت عناصر زبانی درک نشده، اختلافات در زیرمجموعه های استراتژی های قابل فهم کارآمد ظاهر می شود. علاوه بر این، سطح پایین زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی در سطح پایه منجر به اجتناب از واکنش آنها به تصورات غلط می شود.

 • صفحات 227-267
  معیارهای سنتی ارزیابی کیفیت ترجمه شفاهی، نمره دهی توسطداور/ان است که یک ارزیابی حرفه ای از عملکرد دانشجویان در ترجمه شفاهی توسط داور/ان می باشد. با این حال، توافق ضعیفی در مورد قابل قبول بودن یک ترجمه شفاهی بین داوران وجود دارد.این مطالعه ارزیابی عینی عملکرد دانشجویان مترجمی شفاهی را بررسی می کند. دو گروه از دانشجویان کارشناسی مترجمی شفاهی تشکیل شدند. شرکت کنندگان به طور تصادفی، اما با تقسیم مساوی بین جنسیت ها (هفت مرد در هر گروه) به گروه های مطالعه تقسیم شدند. به گروه گواه مهارت های ترجمه شفاهی با برنامه درسی روال جاری آموزش داده شد، در حالی که در گروه آزمایشی، بخشی از وقت اموزشی به توضیح نظری و تمرین های عملی با تاکید بر تفاوت های نوای گفتار بین فارسی و انگلیسی اختصاص داده شد. سه داور کیفیت عملکرد دانشجویان مترجمی را در آزمون پایانی ارزیابی کردند. سپس عملکرد ترجمه شفاهی دانشجویان از طریق نرم افزار پرت به صورت عینی ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد که ارزیابی های بیناذهنی عملکرد در ترجمه شفاهی دانشجویان را می توان به اندازه کافی با معیارهای عینی از طریق رگرسیون خطی چندگانه پیش بینی کرد. این نتایج برای طراحان برنامه های درسی برای آموزش مترجمان شفاهی و تولیدکنندگان مواد درسی در آموزش ترجمه شفاهی میتواند کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی در عملکرد ترجمه شفاهی، همبستگی های عینی، عملکرد ترجمه شفاهی، آموزش نوای گفتار
 • صفحات 269-296
  مطالعه حاضر به بررسی نحوه ارتباط سبک های مختلف پردازش هویت اجتماعی-شناختی با ابعاد مختلف هویت زبان دوم در بین زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی پرداخته است. پس از نمونه گیری هدفمند با استفاده از تکنیک گلوله برفی، 1018 زبان آموز از استانهای مختلف ایران به صورت غیر تصادفی در این مطالعه شرکت کردند. دو ابزار معتبر با عنوان پرسشنامه هویت چند بعدی زبان دوم (MLIQ) و پرسشنامه سبک پردازش هویت (IPSI-4) برای بررسی قدرت پیش بینی سبک های پردازش هویت زبان آموزان (سبک های اطلاعاتی، هنجاری و اجتنابی) در سطح شخصی بر هفت بعد دوگانه هویت زبان دوم (SLID) مورد استفاده قرار گرفتند. برای پاسخ به سوالات تحقیق از رگرسیون چندگانه مورد استفاده گرفت. به طور کلی، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که مدل سبک پردازش هویت، تغییرات در نمرات فراگیران در ابعاد مختلف هویت زبان دوم را به طور معناداری پیش بینی می نماید. همچنین مشخص شد که در بین سبک های مختلف پردازش هویت اجتماعی-شناختی معنادار، سبک هنجاری پیش بینی کننده قوی ابعاد هویت زبان دوم، سبک اجتنابی پیش بینی کننده متوسط چهار بعد هویتی زبان دوم و سبک اطلاعاتی پیش بینی کننده ضعیف فقط دو بعد از ابعاد مختلف هویت زبان دوم بود. زبان آموزان زبان انگلیسی می توانند با تکیه بر این سبک های هویت اجتماعی-شناختی، از حداکثر اطلاعاتی که از منابع بالقوه مختلف گرفته می شود استفاده کنند تا هویت زبان دوم خود را به طور نظام مند توسعه دهند.
  کلیدواژگان: ابعاد هویتی، هویت زبانی، فرایندهای اجتماعی-شناختی
 • صفحات 297-333
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و تاثیر مستند سازی ویدیویی به عنوان روش بازخورد معلمان بر درک مطلب زبان انگلیسی می باشد. همچنین این مطالعه به سنجش وجود تفاوتی معنادار بین عملکرد درک مطلب زبان آموزان زن و مرد ایرانی می پردازد. نظرات معلمان زبان انگلیسی ایرانی از مستند سازی ویدیویی به عنوان یک روش بازخورد برای آن ها در محیط های انگلیسی زبان ایرانی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 120 زبان آموز مرد و زن ایرانی به صورت تصادفی بر اساس روبریک های آزمون تافل NTC انتخاب شدند.علاوه بر فراگیران، 15 معلم زبان انگلیسی برای مرحله کیفی مطالعه نیز انتخاب شدند. سه برنامه کامپیوتری، آزمون تافل NTC و مصاحبه از ابزارهای تحقیق بودند. تجزیه و تحلیل داده های کمی مطالعه با استفاده از روش های آماری انجام شد و برای بخش کیفی، رویکرد مبتنی بر موضوع با استفاده ازنرم افزار MAXQDA مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که که مستند سازی ویدیویی تاثیر مثبت و معناداری بر درک مطلب زبان آموزان ایرانی دارد اما تفاوت معناداری بین دو گروه زن و مرد از نظر عملکرد درک مطلب مشاهده نشد .همچنین یافته ها حاکی از آن است که اگرچه برخی از مشکلات توسط شرکت کنندگان ذکر شده است، اما معلمان زبان انگلیسی ایرانی نگاهی مثبت نسبت به استفاده از مستند سازی ویدیویی در یادگیری /آموزش مهارت درک مطلب دارند. در آخر بر اساس نتایج به دست امده، این مدل برای محیط های انگلیسی زبان در ایران مناسب و دارای ویژگی های خاصی از جمله چندوجهی بودن و جدید بودن آن، سوق دادن فراگیران به استفاده از راهبردهایی در بهبود و استفاده از مستند سازی ویدیویی و در نتیجه دریافت بازخورد موثرتری در مهارت درک مطلب نسبت به سایر بازخورد ها می باشد.
  کلیدواژگان: مستند سازی ویدیویی، بازخورد معلمان، درک مطلب انگلیسی، زبان آموزان
 • صفحات 335-358

  از آنجا که توانایی ترجمه انگلیسی فرآیند بوده و نمی تواند بصورت آنی رشد کند، نیازمند کنترل مستمر اساتید در مراحل اولیه می باشد. بنابراین، محقق تصمیم گرفت تا تاثیر ارزیابی پویا بر کیفیت ترجمه دانشجویان ایرانی رشته مترجمی انگلیسی را بررسی نماید. تحقیق بر روی 49 دانشجوی مترجمی دختر و پسر از دو کلاس کامل در دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تبریز انجام پذیرفت. بصورت تصادفی، یکی از کلاسها به عنوان گروه کنترل و دیگری به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند. اعضای هر دو گروه در پیش آزمون ترجمه شرکت کرده و متون را از انگلیسی به فارسی ترجمه نمودند. در طی جلسات آموزشی، گروه کنترل بر اساس روش های سنتی و گروه آزمایش بر مبنای اصول ارزیابی پویا آموزش و ارزیابی گردیدند. در نهایت، پس آزمون در هر دو گروه اجرا گردید. آنالیز کوواریانس بر روی داده های جمع آوری شده انجام شد که نتایج آن تفاوت معنی داری بین گروه ها نشان داد. گروه آزمایش که ارزیابی پویا را تجربه کرده بود عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشت. یافته های این تحقیق می تواند برای اساتید ترجمه، دانشجویان، طراحان کتب درسی، گردآورندگان مطالب آموزشی در هموارسازی مسیر برای پرورش مترجمین توانمند و مستقل مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی پویا، کیفیت ترجمه، مترجم
|
 • Abdul Bari Rahmany *, Nasir Ahmad Tayid, Anwar Himat Pages 1-23
  The effects of class size on teaching and learning in EFL classrooms have been through an argumentative debate among researchers for a long time. Some scholars, researchers, and teachers claim that large classes result in negative effects while others see large classes as opportunities. Hence, the main aim of this paper is to explore the attitudes of students regarding the negative effects of large classes on EFL learning at Kandahar University in Afghanistan. This research is a quantitative study, which applied the survey design. The questionnaire of the study was adapted from Donkoh and Antwi (2015). The researchers distributed 150 questionnaires to freshman, sophomore, junior and senior students in the Department of English Language and Literature, and collected back 130 questionnaires properly filled in. The study found that in the instructional domain, practical works, exercises, and communicative activities were seriously missing and the teachers were dedicating most of the class time to classroom management and attendance; in the psychological domain, students were passive and felt neglected; in the social domain, there was an emotional gap between teacher and students. Lastly, the findings of the research are in line with the studies carried out in the EFL context in other countries. Moreover, the study presents some implications and recommendations to cope with the problems of large classes for future application in teaching EFL students.
  Keywords: Class size, EFL Classroom, Overcrowded Classrooms, Teaching English in Large Classes
 • Hassan Mollahossein, Parviz Alavinia *, Sima Modirkhameneh Pages 25-52
  The current study explored the effect of value-based reading instruction on EFL learners' attitudes towards human social values and etiquette. Seventy-three university students were randomly assigned to Select Readings Group (SRG, n = 37) and value-based reading group (VRG, n = 36). Participants were assessed through semi-structured interviews and questionnaires in terms of their attitudes towards values and awareness of etiquette, prior and successive to the treatment. The instructional materials used for the experimental group were reading comprehension passages based on human values, and passages with etiquette topics. The results of two-way ANCOVA showed a significant difference between SRG and VRG in terms of their attitudes towards values and awareness of etiquette. Furthermore, gender was found not to have a significant effect on the treatment results. The results also confirmed an increase in learners’ interest in etiquette and value-based topics in reading comprehension courses. Findings are discussed in relation to the incorporation of values in the contents of English textbooks and EFL classrooms to enhance positive attitudes towards values.
  Keywords: Content-Based Instruction, Etiquette, Moral Stories, Value-Based Instruction
 • Seyed Hamed Etemadi, GholamReza Abbasian * Pages 53-79

  In comparison with the four main language skills, the writing skill has revealed that students are struggling with writing problems mainly due to ineffective feedback. Under the insights of Vygotsky's Socio-cultural Theory (SCT), DA intended to combine instruction and assessment and warrant both instruction and feedback quality. The present quasi-experimental study tried to investigate the effectiveness of the interventionist DA modalities (i.e., authoritative and facilitative) in developing the writing revision types of a sample of 120 advanced Iranian EFL learners in the form of two experimental and one control group. They produced sample essays for both diagnostic and achievement purposes; but in the interim, each experimental group was exposed to specific DA-oriented interventions while the control group received its conventional non-dynamic mainstream of teaching writing revision types. Parametric statistical analyses (MANOVA and one-way ANOVA) run forurposes revealed interesting findings 1) significant differences among the three groups in favor of DA-interventions; 2) significant difference of facilitative-DA modality over authoritative-DA modality; 3) significant differences with regard to Addition Deletion, and Substitution, 4) but no differences between the control group and the experimental groups in ‘Permutation’ were detected.

  Keywords: Dynamic assessment, Authoritative, Facilitative Interventions, Revision Types, Writing Skills
 • Ali Khadangi Barani, Giti Mousapour Negari * Pages 81-106

  Raising English language teachers and learners’ awareness of pragmatics and pragmalinguistics has been of much concern to applied linguists since a couple of years ago. However, the number of studies on the impact of video-based pragmatic tests on EFL learners' pragmatics awareness, incidental pragmalinguistic learning, and speaking ability is scanty. The present study investigated the effect of video-based pragmatic tests on EFL learners’ pragmatic awareness and pragmalinguistic learning, and speaking ability. Participants of this study were 38 male and female language learners who were selected through convenience sampling. The participants were randomly divided into two control and experimental groups. In the experimental group, video-based pragmatic tests were used along with the usual instructional materials; while in the control group the material was taught in the conventional method, without using video-based pragmatic tests. A pretest/posttest control-experimental research design was used. a placement test, two Multiple-choice Discourse Completion Tests, and two speaking ability tests were used to assess the participants’ pragmatic awareness, incidental pragmalinguistic learning, and speaking ability before and after the treatment. Independent samples-t-test and Mann-Whitney U test were used for analyzing the data. The results of the study indicated a high level of pragmatic awareness and pragmalinguistic learning improvement in the experimental group. Further, the findings revealed that video-based pragmatic tests affected the learners' speaking proficiency. The findings have theoretical and pedagogical implications for applied linguists, English language teachers, and learners.

  Keywords: pragmatics, Pragmatic awareness, Pragmalinguistic Learning, Video-Based Pragmatic Tests, Speaking ability
 • MohammadReza Khodashenas, Hossein Khodabakhszadeh *, Purya Baghaei, Khalil Motallebzadeh Pages 107-138

  Inspired by Fulcher's Language Assessment Literacy (LAL) framework, this study focuses on two central concerns: first, the current components of LAL; and second, the needed components of LAL from the Iranian EFL (English as a Foreign Language) head teachers' point of view. To this end, 147 EFL head teachers working at the Ministry of Education were selected. Semi-structured interviews, including demographic information and assessment-related issues, were used as the data collection method for this qualitative study. Moreover, Fulcher’s assessment literacy framework was drawn on as the analytic model guiding the study. Based on the findings, knowing and understanding LAL basics, principles and processes such as knowledge of reliability and validity, assessment models and frameworks, washback, ethical issues, rubric development, interactiveness, test formats, design of receptive and productive skills and assessment process were among the current components of LAL. Further, the effects and consequences of LAL on learners such as social, political, educational, economical and psychological consequences, were identified as the needed components for the future. The implications of the study for teachers' Continuing Professional Development programs were also noted.

  Keywords: Language Assessment Literacy, Components of LAL, Iranian EFL Teachers, Continuing Professional Development Programs
 • Ehsan Namaziandost *, Tahereh Heydarnejad, Zeinab Azizi Pages 139-170
  Reflective teaching (RT) and emotion regulation (ER) empowers teachers to observe and evaluate themselves. Despite the long history of RT and ER, little is known about how they can influence teacher work engagement (WE). Thereby, the current research aimed at examining a structural model of English as a Foreign Language university professors’ RT, ER, and WE. In so doing, the researchers administered the English Language Teacher Reflective Inventory, The Language Teacher Emotion Regulation Inventory, and The Engaged Teacher Scale to 341 EFL university professors. They used a Structural Equation Modelling to analyze the collected data. Findings reflected that university professors with higher reflective teaching practices were more engaged in job duties. Moreover, the findings documented that the participants who were more reflective in their teaching had higher emotion regulation. The findings offer some implications for different stakeholders.
  Keywords: emotion regulation, reflective teaching, Iranian Higher Education Contexts, work engagement, University professors
 • Layla Aryanjam, Mojgan Rashtchi *, Parviz Maftoon Pages 171-199
  Instruction of essential skills and strategies is critical in increasing reading comprehension. Amongst them, independent reading is a necessary skill for learners at any stage of learning. This research examined the efficacy of strategy training in enhancing reading achievement in autonomy-supportive environments. To this end, an explanatory mixed-methods research was designed. Fifty sophomores in two groups majoring in TEFL participated in the study after taking a Preliminary English Test. They were randomly assigned to two treatment conditions. The learners' performance on the reading section of PET was scored separately as a pretest, indicating that the two groups had the same reading ability level at the onset. The study examined two different methods, practicing strategies through the Intensive-Extensive Reading Method (I-ERM, n=26) and the CALL-based Reciprocal Collaborative Reading Method (RCRM, n=24), followed by a post-test. Participants also filled in a questionnaire about cognitive and metacognitive strategies before and after the semester. Eight learners from each group participated in semi-structured interviews about different aspects of their instruction. Independent samples t-tests and content analysis were used to analyze the quantitative and qualitative data. The results indicated significant reading achievement after the intervention in both groups. Interviews also verified that the participants were positive regarding the efficacy of instructions which resulted in promoting reading and other language skills. They perceived the instructions as significant, compelling, and convincing.
  Keywords: learner autonomy, reading strategy, Strategy-based Instruction, Reading achievement
 • Saman Ebadi *, Shokoufeh Vakili Pages 201-225

  Productive intelligibility strategies used by EFL learners to make themselves understood in reciprocal interactions with their teacher and peers are essential for success in online English learning courses. This qualitative study aimed to identify Iranian basic-level EFL learners' reactions to online misconceptions by identifying their productive intelligibility strategies, which involve manipulating their linguistic productions and taking social and cultural norms into account. Content analysis and critical discourse analysis were applied to the interactional discourse of 50 learners with their instructor and classmates during a three-month online English course. The students used phonological, lexical, and grammatical efficient intelligibility techniques to target online misconceptions of their teacher and classmates. Nonetheless, due to the specific affordances   of the online learning context, learners' self-confidence, and the gravity of the misunderstood linguistic elements, discrepancies emerge in the subcategories of efficient intelligibility strategies. Furthermore, Iranian basic level EFL learners’ low level of language proficiency did not lead to their avoidance of reacting to misconceptions. They strategically reproduced power relations and recontextualized Islamic culture in targeting their teachers’ misconceptions in online context through a flow of dynamic interactions. The findings uncovered the potentials of online learning in shaping the linguistic and discursive aspects of learners' strategic productions.

  Keywords: EFL learners, Online Misconceptions, Power Relations, Productive Intelligibility Strategies
 • Mahmood Yenkimaleki *, Vincent J. Van Heuven Pages 227-267
  The traditional metric of interpreting quality is a score given by human professional judges focusing on the interpreters’ performance. However, there is a poor agreement on what constitutes an acceptable interpretation. This study investigates the objective assessment of interpreter trainees’ performance. Two groups of 15 student interpreters were formed. Participants were assigned to groups at random, but with equal division between genders (seven males in each group). The control group was taught interpreting skills by the routine curriculum, while the experimental group spent part of the time instead on theoretical explanation and practical exercises emphasizing prosodic differences between Persian and English. Three raters assessed the quality of the interpreter trainees’ performance in a post-test. Then the interpreting performance of the students was assessed objectively through Praat software. The results show that the intersubjective ratings of the students’ interpreting performance can be adequately predicted from objective measures through multiple linear regression. These results have implications for designers of curricula for training interpreters, and material producers in interpreting education.
  Keywords: Assessment in Interpreting Performance, Objective Correlates, Interpreting Performance, Prosody Teaching
 • Hadi Heidari, Ali Malmir *, Abbas Ali Zarei Pages 269-296
  Because of the importance of the second or foreign language (L2) identity and its role in L2 development on one hand and the significance of the identity processing styles, examining the under-researched relationship between these two dimensions of identity is a highly valuable for the SLA literature. Therefore, the current study investigated how identity processing styles were related to various dimensions of L2 identity among L2 learners. Following a purposive snowball sampling, 1,018 Iranian EFL learners took part in this study. A validated Multidimensional L2 Identity Questionnaire (MLIQ) and Identity Processing Style Inventory (IPSI-4) were filled out to explore the predictive power of the learners' identity processing styles (informational, normative, and diffuse-avoidant styles) at the personal level on seven dichotomized L2 identity dimensions. The data analysis using multiple regression showed that identity processing styles significantly predicted learners’ L2 identity dimensions. The normative style was a strong predictor of aspects of the L2 identity, the diffuse-avoidant style was a moderate predictor of four L2 identity dimensions and the informational style was a weak predictor of two different dimensions of L2 identity. Building upon these socio-cognitive identity styles, EFL learners can utilize the maximum information coming from different potential sources to develop their L2 identities more systematically.
  Keywords: Diffuse-avoidant style, Identity Dimensions, identity processing styles, Informational Style, Normative Style, Language Identity
 • Mehrnoosh Eslami, Rahman Sahragard *, Seyyed Ayatollah Razmjoo, Mohammad Saber Khaghaninejad Pages 297-333
  This study examined whether utilizing Video Inclusive Portfolios (VIP) as teachers' feedback had significantly impacted the reading comprehension of Iranian EFL learners and whether utilizing VIP makes a noticeable variation in the reading comprehension abilities of Iranian men and women who are learning EFL. Moreover, the study explored the Iranian EFL teachers' perceptions of VIP as teachers' feedback to develop a fitting model for the Iranian EFL contexts. The study favored a quantitative-qualitative design. To this end, 120 male and female Iranian EFL learners were selected randomly based on the NTC's TOEFL test rubrics. In addition to the learners, 15 EFL teachers were also selected for the qualitative stage. Three computer applications, NTC's TOEFL Test, and interviews were the research instruments. Statistical procedures were utilized to analyze the quantitative data presented and for the qualitative part, a theme-based approach using MAXQDA was followed. The findings revealed that VIP significantly impacted the reading comprehension of learners studying EFL. Furthermore, the study did not find any significant difference among the participants of the study regarding their reading comprehension across the two genders.  The findings also indicated although some problems were mentioned by the participants, the teachers had a positive perception toward utilizing VIP in language learning/teaching of the reading comprehension skill. Finally, the results showed that a fitting model for the Iranian EFL contexts had some specific features, such as its multimodality, novelty, and strategies for improving and utilizing VIP, thereby receiving better correction than other types of feedback.
  Keywords: Video Inclusive Portfolios, corrective feedback, reading comprehension
 • Bahlool Salmani Pages 335-358

  As English translation ability is a process and cannot be developed overnight, it needs continuous control of teachers at its initial stages. Thus, the researchers decided to explore the impact of dynamic assessment on Iranian English Translation students’ translation quality. The study was performed on 49 male and female English Translation students from two intact classes at Islamic Azad University – Tabriz Branch, Tabriz, Iran. On a random basis, one of the classes was taken as the control and the other as the experimental group. The participants in both groups took the translation pre-test and translated texts from English into Farsi. During instructional sessions, the control group was taught based on traditional methods whereas the experimental group was taught and assessed according to the principles of DA. At last, the post-test was administered in both groups. Analysis of Covariance was run on the collected data, the results of which revealed a significant difference between the groups and the experimental group, who experienced DA, outperformed the control group. The findings of the study could prove useful for translation teachers, students, textbook designers, and material developers in paving the way for the development of skillful and independent translators.

  Keywords: Dynamic Assessment, Translation Quality, Translator