فهرست مطالب

 • Volume:6 Issue: 2, Summer 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کتایون رضایی، سوسن مرندی* صفحات 7-30
  در این مقاله رویکردی اجتماعی-شناختی در تدریس مهارت نوشتاری مبتنی برمنابع به عنوان یکی از فعالیت های نوشتاری رایج در جامعه دانشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد. نوشتار مبتنی بر منابع، فرایندهای شناختی انتخاب نقادانه منابع معتبر درون داد، برقراری ارتباط میان محتوای آن ها با نظرات خود شخص و تلفیق منابع در متن نوشتاری یک شخص برای تولید معنا را شامل می شود. همچنین، نوشتار مبتنی بر منابع، نیازمند ابعاد اجتماعی-بافتی دانش نوشتاری دانشگاهی از قبیل اخلاقیات در حق تالیف منابع  و آگاهی نویسندگان نسبت به ژانر رشته تحصیلی است (دووی، 2010). بنابراین هدف از تحقیق کیفی تفسیری پیش رو، بررسی وضعیت کنونی رویکردهای به کار گرفته شده در کلاس های مهارت نوشتاری دانشگاهی ایرانی در رشته های انگلیسی مانند ادبیات انگلیسی، ترجمه زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی برای تمرین نوشتار مبتنی بر منابع است. در این راستا، هفت استاد دانشگاه که از سابقه تدریس در کلاس های نوشتاری دانشگاهی در محیط آموزشی مورد نظر برخوردار بوده، بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند تا در مصاحبه های ژرف نگر نیمه ساختاریافته شرکت کنند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کلاس های نوشتاری دانشگاهی، نمی توانند به صورت کارآمد فرآیندهای شناختی تولید معنا در نوشتار مبتنی بر منابع را ارزیابی کنند. این موارد تحت الشعاع آموزش تولید-محور حاکم از پیش موجود و تعدادی از محدودیت های مورد تاکید مصاحبه شوندگان، از جمله محدودیت های یادگیرندگان، محدودیت زمانی، و موانع تسهیلات دسترسی به فناوری ها هستند. کاربردهایی پژوهش حاضر برای تدوین گران برنامه درسی و مدرسان نوشتار دانشگاهی بحث و بررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: نوشتار مبتنی بر منابع، رویکرد اجتماعی-شناختی، آموزش مهارت نوشتاری، نوشتار ترکیبی، نوشتار دانشگاهی
 • المیرا بذرگرزاده، ناصر دشت پیما*، مقصود اسمعیلی کردلر صفحات 31-47
  با توجه به اهمیت شعر محیط گرا و اینکه چگونه افق های بوم شناختی خوانندگان را می گستراند، دنبال کردن انتقال ذهنی شاعران محیط گرا از لحظه تجربه های حسی مستقیم در طبیعت تا کنش ترکیب، خوانندگان را قادر می سازد تا عمق آن چه که در ورای تخیل شاعرانه مانده است که سبب حس اتحاد بوم شناختی با طبیعت می شود را درک کنند. بر مبنای هدف این پژوهش، محققان برآنند که به واکاوی عناصر بوم شناختی-شعرطبیعت محور در اشعار برگزیده محیط گرای «اشعار جدید و منتخب» مری اولیور، جلد اول بپردازند با هدف آشکارسازی این واقعیت که تلاش عمده مری اولیور دعوت خوانندگانش در رسیدن به رشد ذهنی به واسطه آگاهی برآمده از قدرت تخیل و توجه دقیق به جهان غیر بشر است، شاعر سخنران و خوانندگانشان را توانمند می سازد تا موانع خود-محوری را کنار زده و در تجدید اتحاد جمعی با طبیعت شرکت کنند. بر این اساس، چهارچوب کلی که برای انجام این پژوهش به کار گرفته شد، نقد زیست محیطی و نکوداشت آن از تمامیت بوم شناختی بین عوامل انسانی و غیر انسانی است.
  کلیدواژگان: تخیل شاعرانه، مری اولیور، طبیعت، شعر محیط گرا، یکپارچگی زیست محیطی
 • محمدحسین ارسخوان، بهی حدائق* صفحات 49-64

  ایالات متحده مدل استعمار بریتانیایی قرن نوزدهم را برای قرن بیستم، اقتباس کرد، به ویژه در اعمال کنترل دیدگاه های مردم درون کشور، در تمام مدتی که پذیرای ماجراجویی دخالت مستقیم در امور کشورهای دیگر بود. هنگامی که رییس جمهور بوش سه کشور در سراسر جهان را در 29 ژانویه 2002 محور شرارت خطاب کرد، همان مسیر را دنبال می کرد. با این وجود، ابداع این عبارت کافی نبود و متقاعد کردن مردم با ایجاد فضای فکری که در آن تمرکز بر ترویج تصویر خیر و شر در پرداختن به محور شر نهفته بود، امکان پذیر شد. در نتیجه هر صدایی خارج می باست خنثی شود. حتی اگر سم شپرد مورد نظر باشد که قبلا شهرت بسیاری را در صحنه تیاتر آمریکا با بازی های خانوادگی اش به دست آورده بود. شپرد در مورد مفهوم ابراز چندگانگی خود در تعامل با شرایط جغرافیایی مختلف هرگز از پا نایستاد. بنابراین جای تعجب نیست که خداوندگار جهنم او این هدف را دنبال کند، نمایشنامه ای که به سبب بسیار سیاسی و بی ربط بودن کاملا مورد غفلت منتقدین و داوران قرار گرفت. با این وجود، پژوهش حاضر برای نشان دادن این است که شپرد یک متفکر واقعی یا از نگاه ریچارد رورتی، یک آزادی خواه طعنه زن است که می تواند با در نظر گرفتن حساسیت مردم به تحقیر، خود را درگیر موضوع های جنگ فرهنگی مذکور کند.

  کلیدواژگان: محور شرارت، آزادی خواه طعنه زن، جنگ فرهنگی، نمایشنامه خداوندگار جهنم، رورتی
 • بهاره جویبار، بهرام هادیان*، مهدی واعظ دلیلی صفحات 65-80
  این پژوهش بر آن است تا ببیند چه اندازه استفاده از زبان اول توسط فراگیران زبان دوم توانایی گفتاری آن ها را بهبود می بخشد. با به کارگیری یک طرح پژوهش نیمه-تجربی، پژوهشگران تاثیر رمزگردانی زبان آموز را بر نمره های صحت، روانی و پیچیدگی گفتاری آن ها مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 117 نفر دانش آموز پایین تر از سطح متوسط بودند که آموزش انگلیسی را در هشت کلاس در شعبه های مختلف یک موسسه خصوصی دریافت کردند. کلاس ها به صورت تصادفی به دو دسته ی ±رمزگردانی تقسیم شدند. در حالی که شرکت کنندگان در گروه +رمزگردانی می توانستد حداکثر به مدت 30 ثانیه از فارسی در هر تمرین استفاده کنند، آن هایی که در گروه -رمزگردانی بودند اجازه نداشتند به زبان مادری خود سخن بگویند. یافته های این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در توانایی گفتاری دانشجویان از جنبه روانی کلام و صحت در بین شرکت کنندگان دو گروه وجود نداشت. اما نمره های پیچیدگی گفتار گروه +رمزگردانی، به طور چشمگیری بالاتر از میانگین گروه -رمزگردانی بود. نتایج همچنین نشان دهنده پیشرفت معناداری در گفتار دانش آموزان در هر دو گروه بود. بر اساس نتایج می توان گفت که میزان کنترل شده رمزگردانی زمانی مفید است که پیچیدگی کانون یک فعالیت باشد. افزون بر این، هیچ نشانه ای از تاثیر مخرب رمزگردانی زبان آموز در بررسی ما یافت نشد.
  کلیدواژگان: رمزگردانی، گفتار، صحت، روانی، پیچیدگی
 • قاسم مدرسی* صفحات 81-101
  پژوهش حاضر به بررسی عواملی می پردازد که درگیری زبان آموز در تکالیف نوشتاری را شکل می دهد و نقشی که آموزش های خروجی-محور می توانند در بالا بردن سطح درگیری زبان آموز داشته باشد. در انجام این کار، به منظور طراحی مقیاسی برای ارزیابی درگیری زبان آموز در تکالیف نوشتاری، مجموع 8 استاد دانشگاه مورد مصاحبه قرار گرفتند و 5 دانشجو در پروتکل تفکر با صدای بلند شرکت کردند و از 139 دانشجوی رشته انگلیسی درخواست شد تا پرسش نامه تازه طراحی شده را تکمیل کنند. نتایج پایایی درون موضوعی قابل قبول بود و مدل سازی معادلات ساختاری، پشتیبانی برای ساختار عاملی سنجه ها فراهم نمود. پرسش نامه نهایی اعتبارسنجی شده دارای چهار عامل و 23 گویه بود. پس از این، نتایج به دست آمده از یک آزمایش بر روی 31 زبان آموز انگلیسی اصلی نشان داد که هر دو نوع آموزش تکلیف-محور مشارکتی شامل بحث و دیکته تفسیری می توانند سطح درگیری یادگیرنده را در تکلیف نوشتاری بالا ببرند. به ویژه اینکه تحلیل آماری نشان داد که آموزش بحث-محور بیش از آموزش دیکته تفسیری، می تواند درگیری دانش آموز را در تکلیف نوشتاری افزایش دهد. در نهایت، ارتباط بین فعالیت های تکیف- محور مشارکتی خروجی، درگیری در تکالیف نوشتاری و مولفه های درگیری بحث گردید و کاربردهای آموزشی بر پایه یافته های تحقیق پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: درگیری زبان آموز، بحث، دیکته تفسیری، عملکرد نوشتاری، عواطف
 • مریم حقیقی، مژگان رشتچی*، پرویز بیرجندی صفحات 103-122
  بررسی کاربرد راهبرد فراگیران زبان در بافت توانایی زبان می تواند به فهم نقش دانش زبانی در توانش راهبردی منجر شود. این پژوهش، روش های ترکیبی طرح پژوهش متوالی توضیحی را به کار گرفت برای اینکه بررسی کند آیا سطح توانش مهارت شنیداری به عنوان بخشی از دانش زبانی، کاربرد راهبردی فراشناختی و شناختی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی را متاثر می سازد. هدف پژوهش، کشف نقش سطح مهارت شنیداری در توانش راهبردی زبان آموزان انگلیسی است. در بخش کمی پژوهش، 343 زبان آموز انگلیسی ایرانی به پرسش نامه راهبردهای شناختی و فراشناختی شنیداری بلافاصله قبل و بعد از تکمیل و شنیدن بخش شنیداری آزمون تافل پاسخ دادند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که نتایج نشان داد که تفاوت معناداری از نظر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی- به عنوان دو بعد توانش راهبردی- میان زبان آموزان با سطح توانایی شنیداری بالا و پایین وجود دارد. تحلیل کیفی داده ها نیز نشان داد که زبان آموزان با مهارت شنیداری بالا راهبردهای بیشتری را در مقایسه با مهارت شنیداری پایین اقتباس کردند. نتایج تحلیل کمی و کیفی داده ها نشان داد که زبان آموزان با مهارت شنیداری بالا در مقایسه با زبان آموزان با مهارت شنیداری پایین، با تکالیف آزمون، به صورت راهبردی تری برخورد می کردند. در مجموع نتایج کمی و کیفی پژوهش موید آن است که به کارگیری توانش راهبردی مستلزم وجود سطح معینی از دانش زبان دوم است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد برای آموزش توانایی شنیداری باید از رویکردی خردمندانه استفاده شود که هم مهارت های شنیداری و هم راهبردهای های شنیداری را مورد توجه قرار دهد.
  کلیدواژگان: مهارت شنیداری، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، دانش راهبردی، قاعده مندی راهبردی
|
 • Katayoun Rezaei, Susan Marandi * Pages 7-30
  This article proposes a socio-cognitive approach toward the instruction of source-based writing, a common practice that students are required to perform in the academic milieu at higher education. Writing from sources entails cognitive processes of critically selecting the reliable sources of input, connecting their content to one’s own ideas, and integrating them into one’s written text to construct meaning. It also requires knowledge of socio-contextual dimensions of academic writing literacy, including ethics of acknowledging the authorship of sources and writers’ awareness of their disciplinary genre (Dovey, 2010). The purpose of this interpretive qualitative research, accordingly, is to inquire into the status quo of the approaches implemented in the Iranian academic writing courses of English majors, i.e. English Literature, English Translation, and Teaching English as a Foreign Language (TEFL), to practice source-based writing. To this end, seven university professors who had the experience of teaching academic writing courses in the context of interest were selected based on purposeful sampling to take part in in-depth semi-structured interviews. The results revealed that the academic writing courses fail to effectively value the cognitive processes of meaning-making involved in writing from sources; these are overshadowed by the existing dominant product-based pedagogy and a number of constraints underlined by the interviewees, including learners’ limitations, time restraint, and technological facility impediments. The implications of the study for the curriculum developers and academic writing instructors will be discussed.
  Keywords: source-based writing, socio-cognitive approach, Writing pedagogy, Integrative writing, academic writing literacy
 • Elmira Bazregarzadeh, Nasser Dasht Peyma *, Maghsoud Esmaili Kordlar Pages 31-47
  Considering the significance of ecopoetry and how it widens the ecological horizons of the readers, tracing the ecopoet’s mental transition from the moment of direct sensual experiences in Nature to the act of composition enables the readers to fathom out what lies behind the poetic imagination, bringing about the ecological sense of union with the natural. As for the purpose of this study, the researchers intend to examine the ecocentric-ecopoetic elements of the selected ecopoems out of Mary Oliver’s New & Selected Poems, Vol. 1 with the aim of bringing to light the fact that Oliver’s main attempt is inviting her readers to reach mental growth through her bringing forth the consciousness that derives from the power of imagination and acute attention given to the world of the non-human, enabling the speaker-poet and her readers to do away with the barriers of self-centeredness and take part in a collective reunion with Nature. Accordingly, the general framework that has been used to conduct the following research is Ecocriticism and its celebration of ecological wholeness between human and non-human agents.
  Keywords: Poetic Imagination, Mary Oliver, Nature, Ecopoetry, Ecological Wholeness
 • MuhammadHussein Oroskhan, Bahee Hadaegh * Pages 49-64

  United States adopted the nineteenth century British model of colonialism for the twentieth century, specially in the exercise of controlling people's perspectives within the country while undertaking the adventure of directly interfering in other countries’ affairs. When President Bush addressed three countries around the world as Axis of Evil on January 29, 2002, he was following the same route. Nevertheless, coining the phrase was not enough, and making people believe it required the main task that became possible through creating an intellectual atmosphere in which the focus was to promote the picture of good and evil embedded in the addressing of Axis of Evil. Consequently, any voice out of tune was hushed instantly, even if it meant Sam Shepard who had previously won great fame on the American stage by his family plays. Shepard never stopped on the notion of revealing the multiplicity of self, interacting with different geopolitical situations. As such, it is no wonder that his God of Hell is pursuing the same aim, a play totally neglected by the critics and reviewers for being too political and incoherent. Nevertheless, the research at hand is to demonstrate that Shepard is a true intellectual or, in Rorty's term, a liberal Ironist, able to entangle himself from the tissues of the aforementioned cultural war by considering people's susceptibility to humiliation.

  Keywords: Axis of Evil, Liberal Ironist, Cultural war, Shepard's God of Hell, Rorty
 • Bahareh Jouibar, Bahram Hadian *, Mehdi Vaez Dalili Pages 65-80
  This study aimed to investigate the extent to which L2 learners' use of L1 improves their speaking ability. Employing a quasi-experimental research design, the researchers studied the effect of learner code-switching on their speaking accuracy, fluency, and complexity scores. The participants of this study were 117 lower-intermediate students receiving English instruction in eight intact classes in different branches of a private institute. These classes were assigned to two +code-switching and –code-switching treatments randomly. While the participants in the +code-switching group could use Farsi for at most 30 seconds in each activity, those in the –code-switching group were not allowed to switch to their mother tongue. The findings of this study showed that there were no significant differences between the students’ speaking ability in terms of fluency and accuracy across the two groups. The complexity scores of the +code-switching group, however, was significantly higher than those in the –code-switching group. The results also showed a significant improvement in the speaking of the students in both groups. Based on the results, it can be said that that the use of controlled amounts of learner code-switching could be useful when complexity is the focus of an activity. Furthermore, no sign of detrimental effect of learner code-switching was traced in our study.
  Keywords: code-switching, Speaking, Accuracy, fluency, Complexity
 • Ghasem Modarresi * Pages 81-101
  The present study explores the factors that shape learner engagement in writing tasks and the role that output-based instructions could perform in elevating the level of engagement. In so doing, to develop a measure for evaluating learner engagement in writing tasks, a pool of eight university teachers was interviewed and five university students participated in a think-aloud protocol and a total of 139 English-major university students were asked to complete the newly-developed inventory. The result of inter-coder reliability was acceptable and Structural Equation Modeling (SEM) provided support for the factor structure of the measures. The final validated inventory comprised four factors and 23 items. Following this, the findings obtained from an experiment on 31 English-major students revealed that both types of task-based collaborative instructions including debating and dictogloss could elevate the level of students’ engagement in writing tasks. More specifically, the statistical analyses indicated that the debate-based instruction could increase the students’ engagement in writing tasks more than the dictogloss instruction. In the end, the linkage between task-based collaborative output activities, engagement in writing tasks, and engagement components were discussed, and the pedagogical implications were offered based on the results of the study.
  Keywords: Learner engagement, debating, dictogloss, written performance, emotions
 • Maryam Haghighi, Mojgan Rashtchi *, Parviz Birjandi Pages 103-122
  Examination of language learners’ strategy use within the context of language ability may contribute to realizing the role of language knowledge in strategic competence. Employing a mix-methods sequential explanatory design, this study examined whether level of listening proficiency as a part of language knowledge affects Iranian EFL learners’ cognitive and metacognitive strategy use. The objective was to explore the role of listening proficiency level in EFL learners’ strategic competence. Therefore, in the quantitative part of the study, 343 Iranian EFL learners answered a cognitive and metacognitive listening strategy questionnaire (CMLSQ) before and immediately after completing the listening section of a TOEFL test. The results of the MANOVA revealed that the high proficiency group was significantly different from the low proficiency group regarding their strategic knowledge (measured by trait cognitive and metacognitive strategies) and strategic regulation (measured by state cognitive and metacognitive strategies) as the two dimensions of strategic competence. The qualitative data also showed that high proficiency listeners adopted a wider range of strategies than did low proficiency listeners. Both the quantitative and the qualitative data analyses proposed that the high proficiency listeners dealt with the test tasks more strategically than the low proficiency ones. The results of the current study suggest that the implementation of strategic competence depends upon the availability of a certain level of linguistic competence in second language. The findings emphasize the need for a judicious approach to teaching listening, considering both listening skills and listening strategies.
  Keywords: listening proficiency, Cognitive Strategies, Metacognitive Strategies, Strategic Knowledge, Strategic Regulation