فهرست مطالب

مطالعات در دنیای رنگ - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 46، پاییز 1401)

نشریه مطالعات در دنیای رنگ
سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 46، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • المیرا مبشر مقصود، علیرضا کوچکزایی صفحات 209-222

  از گذشته های دور همواره نقاشان، کاتبان، رنگرزان و سایر هنرمندان با رنگدانه ها، شکل های مختلف هنری را خلق کرده اند. آغاز استفاده از رنگدانه ها به جوامع اولیه بشری بازمی گردد. رنگدانه ها از منظر زیبایی شناختی، برجسته سازی تمایز اشیاء و تاثیرگذاری بر افکار و احساسات انسان حایز اهمیت هستند. به علاوه شناسایی رنگدانه های سنتی در جهت اهداف حفاظتی و مرمتی، تفسیر تاریخی آثار هنری و درک تکامل هنر امری ضروری است. ازاین رو هدف از این پژوهش ارایه دانشی جامع در زمینه رنگدانه های سنتی است که در این گزارش، دو رنگدانه سرب سفید و سرب قرمز مورد بحث قرارگرفته اند. در حقیقت در این پژوهش با گردآوری مطالعات سایر پژوهشگران و بررسی دانش فعلی این حوزه به ارزیابی و دسته بندی این رنگدانه ها از منظر ساختار، کاربردها، سیر تحولی آن ها در طول تاریخ، فرآیند فرآوری و روش های سنتز، شناسایی در آثار مختلف و روش های شناسایی و تخریب آنها پرداخته شده است. براین اساس این مطالعه زمینه مطالعات آتی بر روی نمونه های تاریخی حاوی این رنگدانه ها را هموار می سازد.

  کلیدواژگان: رنگدانه، تخریب رنگدانه، آثار تاریخی، باستان سنجی، سرب سفید، سرب قرمز
 • زهرا احمدی، مائده مهدی پور، ماریه ملا صفحات 223-240

  درعصر حاضر، به دلیل آسیب های زیست محیطی ناشی مواد رنگزای شیمیایی رویکرد بازگشت به سمت منابع گیاهی احیا شده است. گیاه نیل و وسمه بهترین منابع گیاهی برای رسیدن به رنگ آبی با ثبات های عمومی بسیار عالی هستند. از این رو تحقیقات بسیار زیادی به منظور استخراج رنگزا از این گیاهان انجام شده است. روش های استخراج سنتی تا پیشرفته و دستگاهی نتایج خوبی از راندمان استخراج را نشان دادند. هدف از انجام این پژوهش اولا گردآوری مطالعات صورت گرفته در این حوزه به صورت مجموعه ای مدون و دوما به کارگیری نتایج تحقیقات پیشین برای بهبود روش های استخراج است. نتایج نشان داد، استخراج ماده رنگزا از نیل یا وسمه از روش های متعددی نظیر روش سنتی، آب گرم، میکروبی، آنزیمی، مایکروویو و غیره می توان استفاده کرد. همچنین مشخص شد که متغیرهایی مانند سرعت اکسیداسیون، زمان اکسیداسیون، محیط قلیایی تخمیر، نوع مواد قلیایی، زمان استراحت تخمیر و غیره بر فرآیند استخراج رنگزاهای نیل و وسمه تاثیر می گذارند، که تاثیر pH بسیار مهم تر است.

  کلیدواژگان: نیل، وسمه، ماده رنگزای گیاهی، استخراج ماده رنگزا
 • ارمغان جوزی، حسین ایزدان صفحات 241-252

  رنگرزی الیاف پلی استر عموما با موادرنگزای دیسپرس صورت می گیرد، وجود مواد رنگزای سطحی از مشکلات این رنگرزی است که سبب کاهش ثبات مرطوب، سایشی و تصعیدی این الیاف رنگرزی شده به ویژه در عمق های رنگرزی بالا می گردد. لذا حذف موادرنگزای سطحی در این رنگرزی ها ضروری است. فرآیندی که به طورمعمول برای حذف این موادرنگزای سطحی انجام می شود، شستشوی احیایی است که در آن از دی تیونیت سدیم به عنوان احیاکننده و از هیدروکسید سدیم به عنوان قلیا استفاده می شود. این عملیات در زدودن الیگومرهای سطحی و نیز سایر مواد شیمیایی همراه الیاف رنگرزی شده مانند حامل نیز نقش دارد. متاسفانه این فرآیند آلاینده محیط زیست است و همچنین مشتقات حاصل از مواد کاربردی در آن، برای انسان مضر هستند و مسایل فناورانه و اقتصادی با این فرآیند همراه است. در سال های اخیر، تحقیقات متعددی برای زدودن موادرنگزای دیسپرس سطحی با روش های جایگزین که دارای عملکردی مناسب اما با آلایندگی کمتر باشند، صورت پذیرفته است. ازجمله این روش های جایگزین می توان به استفاده از موادفعال سطحی، استفاده از آنزیم ها، استفاده از عوامل احیایی متفاوت، شستشوهای اکسیدی، روش کاتالیزور نوری، استفاده از پلاسما، روش الکتروشیمیایی و نیز استفاده از موادرنگزای دیسپرس خاص سنتزشده که به سادگی زدوده می شوند، اشاره کرد. هر یک از این فرآیندهای جایگزین، دارای مزایا و معایبی هستند و استفاده از آن ها نیازمندی های ویژه دارد. در مقاله حاضر، فرآیندهای مختلف زدودن موادرنگزای سطحی دیسپرس از الیاف پلی استر رنگرزی شده بررسی و مقایسه می شوند.

  کلیدواژگان: الیاف پلی استر، رنگرزی، ماده رنگزای دیسپرس، شستشوی احیایی، روش های جایگزین
 • ویدا غیور، شاهین خامنه اضل صفحات 253-262

  عنصر رودیم جزء فلزات نجیب و گران قیمت محسوب می شود و در بسیاری از کارهای تزیینی و بعضا مهندسی کاربرد دارد. در این مقاله به موارد مهم آبکاری الکتریکی عنصر رودیم پرداخته شده است و حمام های مختلفی که تا به حال در فرایند پوشش دهی الکتریکی عنصر رودیم به کار گرفته شده است، شرح داده شده اند. همچنین، تاثیر برخی از پارامترها از قبیل چگالی جریان، دما، مقدار pH و تاثیر زمان حمام آبکاری بر روی نرخ رسوب و کیفیت پوشش ایجاد شده، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. این بررسی ها نشان می دهند که حمام بهینه برای آبکاری الکتریکی عنصر رودیم، سولفاتی است؛ که در چگالی جریان mA/cm2 55/8، دما °C60، مقدار 2pH= و زمان آبکاری min20 برروی زیرلایه مس حاصل می شود.

  کلیدواژگان: آبکاری الکتریکی، رودیم، حمام، شرایط پوشش
 • کیمیا راستگو مقدم، شهره روحانی، سعیده گرجی کندی صفحات 263-281

  بر اساس یافته های جدید دانشمندان، سالانه میلیون ها تن زباله به جا مانده از مواد پلاستیکی وارد اقیانوس ها می شوند. انباشت، تجزیه و نفوذ به چرخه حیات و چرخه خوراک موجودات، تهدیدی جدی برای سلامت انسان ها و اکوسیستم جهانی است. تولید مواد پلاستیکی در سراسر جهان در سال های اخیر به نحو بسیار چشم گیری افزایش یافته است. هر ماده پلاستیکی که مورد مصرف قرار می گیرد و سپس به صورت زباله به طبیعت و دریاها وارد می شود ممکن است به قطعات بسیارریزی تقسیم شده و محیط زیست را آلوده سازد. میکروپلاستیک ها به طور مستقیم، از طریق جریان فاضلاب و یا شیرابه محل دفن زباله ها به رودخانه ها و سپس دریا منتقل می شوند. میکرو پلاستیک ها به خاطر اندازه کوچکشان به طور زیستی در دسترس ارگانیسم ها قرار می گیرند. ترکیب و سطح نسبتا وسیعشان آن ها را به یک محل مناسب برای جذب آلاینده های آلی تبدیل کرده است.  در این مقاله، ویژگی ها، منابع تولید، راه های ورود و تاثیرات آن بر محیط زیست معرفی و روش های شناسایی -آنالیز این ذرات بررسی شده است. در بین روش های بصری، روش نوین شناسایی کیفی و کمی میکرو پلاستیکها با استفاده از رنگ سنجی وبا کمک مواد رنگزای فلورسنس مورد توجه قرار گرفته است.با استفاده از رنگ سنجی وبا کمک مواد رنگزای فلورسنس مورد توجه قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: میکرو پلاستیک، محیط زیست، رنگ سنجی، مواد رنگزلی فلورسنت، آنالیز
 • سهند کاوند، آرمان صدقی، سعید باغشاهی صفحات 283-291

  در این مقاله، نقاط کوانتومی گرافن، نانو ساختارهای صفر بعدی از جنس گرافن هستند که اندازه آن کمتر از 100 نانومتر بوده و شامل یک یا چند لایه گرافن هستند. یکی از ویژگی های مهم این مواد، وجود ساختار گرافن در آن است که بلورینگی زیاد با یک ساختار کربنی چندگانه از نوع SP2</sup> را برای آن به ارمغان می آورد. نقاط کوانتومی گرافنی به سبب ساختار و شکل منحصر به فردی که دارند، کاربردهای بسیاری را پیدا کرده اند. این عامل باعث شده است روش های سنتز مختلفی برای این ماده پیشنهاد شود. در پژوهش حاضر نقاط کوانتومی گرافن با هزینه کم و بدون نیاز به تجهیزات خاص به روش پیرولیز حرارتی سنتز شد.</em> برای این کار از منبع طبیعی سیتریک اسید استفاده و تاثیر دما بر خواص محصول نهایی به کمک آزمون های طیف سنجی زیر قرمز و فوتولومیسانس بررسی شد. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش دما توزیع اندازه ذرات سنتز شده پهن تر شده و به تبع آن خواص نورتابی نیز تغییر کرده و سهم تابش نور سبز افزایش می‎یابد. دمای 220 درجه سانتی گراد به عنوان دمای بهینه سنتز نانو ذرات نقاط کوانتومی با تابش آبی تعیین شد.</em>

  کلیدواژگان: نقاط کوانتومی گرافن، پیرولیز حرارتی، اسید سیتریک، فوتولومینسنت
|
 • Elmira Mobasher Maghsoud, Alireza Koochakzaei Pages 209-222

  In the distant past, painters, scribes, dyers, and other artists have always created different forms of art with pigments. The beginning of pigment usage goes back to early human societies. Pigments are important from an aesthetic point of view, highlighting the differentiation of objects and influencing human thoughts and feelings. Moreover, the identification of traditional pigments is essential for conservation, restoration, historical interpretation of artworks, and understanding the evolution of art. Therefore, this research aims to provide comprehensive knowledge of traditional pigments, in which, in this report, two pigments, including white lead and red lead, have been discussed. Actually, in this research, by collecting the studies of other researchers and examining the current knowledge of this field to evaluate and categorize these pigments from the point of view of their structure, applications, degradation, evolution throughout history, production process furthermore the methods of synthesis, identification in different artworks and identification methods have been discussed. Accordingly, this study paves the way for future studies on historical samples composed of these compounds. 

  Keywords: Pigment, Pigment Degradation, Historical objects, Archaeometry, White lead, Red lead
 • Zahra Ahmadi, Maede Mehdipour, marye molla Pages 223-240

  Nowadays, despite the presence of synthetic dyes, due to the environmental damage caused by these substances, the approach of returning to natural sources has been revived. Meanwhile, the indigo plant is one of the best plant sources to achieve blue color. Much research has been conducted to extract dyes from indigo and woad since long ago. The purpose of this research is to collect the studies done in this field and, secondly, to use the results of previous research by researchers to improve the extraction methods. The results of the research showed that several methods, such as traditional, hot water, microbial, enzyme, microwave, etc., could be applied. It was also found that variables such as oxidation speed, oxidation time, alkaline environment of fermentation, type of alkaline material, resting time of fermentation, etc. influence the extraction process of indigo and woad dyes, the effect of pH is much important.</em>.</em>

  Keywords: Indigo, woad, Natural Dyes, Dye Extraction
 • Armaghan Jozi, Hossein Izadan Pages 241-252

  The deposits of dispersed dyes on dyed polyester fibres are an important problem in polyester fibre dyeing that should be tackled properly. These dyes deteriorate the wash, rubbing, and sublimation fastness and the brightness of the dyed fibres, especially deep-dyed ones. Therefore, clearing these surface dyes is necessary. Conventionally, a reduction clearing process is used to remove the surface dyes, in which sodium dithionite, a reductant, and sodium hydroxide, an alkaline, are used. This process has a significant part in removing surface oligomers and auxiliaries, such as carriers. Unfortunately, this process is not environment friendly, and the derivatives of its chemicals are toxic to human health, and there are technological and economic issues associated with this process. In recent years, numerous research for removing surface dispersed dyes by alternative, less-pollutant, and more efficient processes have been proposed. These alternative processes include surfactants, enzymes, and other reductants, oxidative clearing, plasma, electrochemical methods, and the application of easily clearable synthesized dyes. Each of these proposed processes has its own pros and cons, and they have special needs. In the present review paper, various processes of clearing surface dispersed dyes from the dyed polyester fibres are investigated and compared with the traditional reduction-clearing process.</em>

  Keywords: Polyester fibres, Dyeing, Disperse dye, Reduction clearing, Alternative methods
 • vida ghayour, Shahin Khameneh asl Pages 253-262

  Rhodium element is a noble and expensive metal used in many decorative and sometimes engineering works. In this article, the important aspects of rhodium element electroplating have been discussed. The various baths used in the rhodium electroplating process have been described. Also, the effect of some parameters such as current density, temperature, pH value and effect of plating time on the deposition rate and the quality of created coating has been investigated and compared. These studies show that the optimal bath for rhodium element electroplating is the sulfate; which is obtained on the copper substrate at a current density of 8.55 mA/cm2</sup>, temperature of 60 </em>℃</em>, pH=2 and plating time  of 20 min.

  Keywords: Electroplating, Rhodium, bath, Coating Conditions
 • kimiya Rastgou Moghadam, Shohre Rouhani, Saeideh Gorji Kandi Pages 263-281

  According to the new findings of scientists, millions of tons of waste from plastic materials enter the oceans every year. Accumulation, decomposition, and penetration into organisms' life cycle and feed cycle pose a serious threat to the health of humans and the global ecosystem. The production of plastic materials worldwide has increased dramatically in recent years. Any plastic material that is consumed and then enters nature and seas as waste may be divided into many pieces and pollute the environment. Microplastics are directly transferred to the rivers and the sea through sewage or landfill leachate. Microplastics are bioavailable to organisms due to their small size. Their composition and relatively wide surface have made them suitable for absorbing organic pollutants. This article investigates the characteristics, sources of production, ways of entering and its effects on the environment, introduction and identification-analysis methods of these particles. Among the visual methods, the new method of qualitative and quantitative identification of microplastics using colorimetry with the help of fluorescent dyes has been noticed. 

  Keywords: Microplastics, Environment, Colorimetric method, Fluorescent, Analysis
 • Sahand Kavand, Arman Sedghi, Saeed Baghshahi Pages 283-291

  In this paper, Graphene quantum dots are zero-dimensional nanostructures of graphene whose size is less than 100 nm and contain one or more graphene layers. One of the essential features of these materials is the presence of graphene structure, which brings high crystallinity with a multiple carbon structure of </em>SP2</sup></em> type. Graphene quantum dots have many applications due to their unique structure and shape. This factor has caused various synthesis methods to be proposed for this substance. The present study synthesized graphene quantum dots at low cost and without needing special equipment by the thermal pyrolysis method. For this purpose, the Inorganic source of citric acid was used, and the effect of temperature on the final product was investigated with the help of infrared spectroscopy, and photoluminescence tests. The results showed that with increasing temperature, the size distribution of the synthesized particles became wider. As a result, the luminescent properties also changed, and the contribution of green light emission increased. The temperature of 220°C was determined as the optimum temperature for synthesizing quantum dot nanoparticles with blue emission.</em>

  Keywords: Graphene quantum dots, Thermal pyrolysis, Citric acid, Photoluminescent