فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/08
 • تعداد عناوین: 13
|
 • علیرضا عبدالرحیمی، مهدی دهباشی*، سید حسین واعظی صفحات 5-25
  قاعده لطف یکی از قواعد مهم و تاثیرگذار در میان متکلمان بوده و از جایگاه خاصی در علم کلام برخوردار است. این قاعده کلامی نقش مهمی در اثبات وجوب بعثت انبیا و نصب امام در نظریات متکلمان شیعه دارد. درباره چیستی مضمون قاعده لطف، دلایل وجوب لطف از جانب باری تعالی و اثبات وجوب ارسال رسل و نصب امام با تمسک به قاعده لطف، در آثار کلامی سخنان بسیاری آمده است. عالمان شیعه مانند نوبختی، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی و از میان متاخران، سید هاشم حسینی طهرانی و جعفر سبحانی، در مباحث مربوط به اثبات وجوب بعثت انبیا و نصب امامان از قاعده لطف بهره برده اند. برخی آن را مطابق حکمت الاهی و برخی صرفا جود و کرم خدا دانسته اند. برخی این قاعده را در اثبات مسایل نبوت و امامت کارآمد می دانند و برخی در خور استناد نمی دانند. ولی در نهایت حاصل سخنان متکلمان شیعه، اثبات وجوب بعثت پیامبران و نصب امامان با استمداد از قاعده لطف است.
  کلیدواژگان: قاعده لطف، نبوت، امامت، متکلمان شیعه
 • سلیمه سایری*، نعمت الله صفری فروشانی، محمدحسن نادم، الیاس عارف زاده صفحات 27-56

  تعبیر «اهل البیت» یکی از تعابیر کلیدی در شناخت آموزه های شیعی است. این تعبیر در طول تاریخ دچار تطور مفهومی شده است. علت این تطور تاثیر کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن در حوادث تاریخی است. در نوشتار حاضر، تطور مفهومی این تعبیر در هفت قرن نخست هجری و در چهار دوره نبوی، خلفای راشدین، خلافت اموی و خلافت عباسیان بررسی می شود. به نظر می رسد در تمام دوره ها مفهوم «اهل البیت» میان معنای لغوی، قبیله ای، عقیدتی و دینی داد و ستد می شده است. سرانجام، در قرن هفتم هجری مفهوم حقیقی «اهل البیت» در معنای اصطلاحی ای که پیامبر (ص) تبیین کرده بود، استقرار می یابد.

  کلیدواژگان: اهل البیت، تطور مفهومی، قرن اول تا هفتم هجری، انگاشت لغوی، انگاشت حقیقی
 • علی الماسی*، اعظم ترابی صفحات 57-81
  منابع امامیه مملو از روایاتی است که در تفسیر قرآن قابلیت استفاده دارد. اما به علت ضعف سند یا جعلی بودن نمی توان تمام این روایات را به کار گرفت. لذا لازم است با روشی سنجیده، روایات مقبول از دیگر روایات جدا شود. هدف این مقاله ابتدا امکان سنجی استفاده از روایات تفسیری، و سپس نشان دادن نمونه ای کاربردی از دسته ای از روایات تفسیری در باب عذاب قوم نوح (ع) است. نتایج حاکی از ترجیح دیدگاه امکان استفاده از خبر واحد ثقه در تفسیر قرآن است. با اعتبارسنجی سندی این روایات، منطبق با روش متداول در علم رجال شیعه، معتبر از غیرمعتبر معلوم می شود. بدین منظور سند شش روایت بررسی، و اطلاعات به دست آمده از روایات صحیح السند به مطالب قرآنی مربوط به آن افزوده می شود و به عنوان روشی کاربردی در تفسیر روایی پیشنهاد می شود. روش این پژوهش بنیادین، اسنادی، با تحلیل داده ها به صورت میان رشته ای است.
  کلیدواژگان: روایات تفسیری، تفسیر ماثور، تفسیر اثری، جوامع حدیثی، سندپژوهی، حدیث امامیه
 • حسین عبدالمحمدی، محمد غفوری نژاد، محمد زرقانی، زهراء مسافر* صفحات 83-117
  متیو پیرس، شیعه پژوه غربی، در کتاب دوازده معصوم به نقش پنج مولف قدیس نگار شیعی و کتاب های ایشان در هویت بخشی به شیعه پرداخته است. این کتاب ها عبارت اند از: اثبات الوصیه مسعودی، دلایل الامامه طبری، الارشاد شیخ مفید، اعلام الوری طبرسی و مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب. وی در این کتاب، به نقش اصلی و موثر این قدیس نگاران، در هویت بخشی به جامعه شیعه، تقدس و معصومیت یافتن امامان و ایجاد تاریخ مقدس تشیع، مرزبندی های اعتقادی عملی شیعه از غیرشیعه و شکل گیری تاریخ شفاهی و مقدس شیعی از طریق داستان پردازی ها و حکایات این مولفان، پرداخته است. موضوع نوشتار متیو پیرس، تاریخ فکر و اندیشه است که می کوشد با استفاده از روش تاریخی، پیدایش فکر شیعی را به قدیس نگاران شیعی نسبت دهد. مطرح شدن این دیدگاه از سوی وی، در مبانی ای ریشه دارد که نویسنده برای خود برگزیده و بر اساس آن، به چنین اظهارنظری دست یازیده است. پژوهش حاضر در صدد است مبانی و روش مولف را بر اساس مبانی دینی مسلمانان و روش و اصول تاریخی و حدیثی و رجالی، بررسی و نقد کند.
  کلیدواژگان: متیو پیرس، هویت شیعی، عصمت امامان، تاریخ مقدس شیعی، قدیس نگاری شیعی
 • سعید جازاری معمویی* صفحات 119-145

  این مقاله، شیوه عملی، یا به بیان علمی «روش شناسی علمی تحقیقاتی» محمدعلی امیرمعزی، شیعه شناس و مستشرق [i] دوره حاضر دانشگاه سوربن، را بررسی می کند. وی بیشتر از طریق مطالعه و تحقیق در متون و آثار کهن شیعی می کوشد تصویری از شیعه متقدم و سده های نخست پیش نهد. تصویر مطرح شده از تشیع از لحاظ مبنای مطالعاتی و علمی او، که تکیه و تاکید بر وقایع تاریخی دارد، در مسیری متفاوت از آنچه در نگاه استاد او، هنری کربن، شیعه شناس بزرگ فرانسه تجلی یافته، قرار دارد. به عقیده امیرمعزی، تدوین آثار شیعی در سده نخست، بیشتر برخاسته از نگاه سیاسی عالمان شیعی، و در سده دوم و سوم هجری، نتیجه جریان باطن گرایی شیعیان است. لزوم تاویل و تفسیر متون مذهبی و نیز در پی مفاهیم باطنی آیات و روایات بودن، نشانی از گرایش شدید تشیع آن دوره به «اصالت باطن» در فهم مبانی دینی دارد.   [i]. چه بسا برخی نقد کنند که امیرمعزی را نباید «مستشرق» نامید. وی از درون همین جریان برخاسته و رنگ و گویش شیعی و ایرانی دارد؟! واژه «مستشرق» را به کسی اطلاق می کنیم که با ادبیات و سبک محققان غربی در مطالعات خویش گام برمی دارد. وی به این اعتبار که سال ها است در مغرب زمین اقامت دارد و خلق و خوی علمی و تا حدودی شخصیتی محققی فرانسوی را به خود گرفته است، و نیز در مطالعات و پژوهش هایش کاملا سبک و سیاق محققان غرب در او آشکار شده است، مستشرق به شمار می آید.

  کلیدواژگان: روش شناسی، تفسیر باطنی، شیعه شناسی، متون کهن و متقدم، تاویل، مکتب اصالت تاریخ، مکتب پدیدارشناسی، فیلولوژی (زبان شناسی تاریخی)
 • حسن محمدی*، داود اصفهانیان صفحات 147-171
  ترکان بعد از اسلام آوردن در ماوراءالنهر بخش چشمگیری از عقاید دین قبلی شان را حفظ کردند. پیروزی سلجوقیان بر رومیان در نبرد ملازگرد (463 ه.ق.) باعث راه یافتن ترکان و اسلام به آناتولی شد. سکونت ترکان در آناتولی دو گونه بود: ترکان متمدن و شهرنشین آسیای مرکزی در مراکز شهری آناتولی و ترکان بیابانگرد نیز در روستاها و مناطق ییلاقی ساکن شدند. سیاست سلجوقیان در اسکان ترکان باعث به وجود آمدن درگیری هایی بین کوچ نشین ها و یکجانشین ها می شد. کوچ نشین ها به دلیل محروم ماندن از منابع ثروت، از دولت ناراضی شدند و به قیام علیه سلجوقیان دست زدند. قیام باباییان نمونه بارز این قیام ها است که هرچند به شکست انجامید ولی باعث تضعیف دولت سلجوقیان آناتولی شد. این پژوهش در صدد است به روش توصیفی تحلیلی عوامل شکل گیری قیام باباییان را بررسی کند. لذا در پی پاسخ گویی به دو پرسش زیر هستیم: چه عواملی باعث وقوع قیام باباییان شد؟ سهم هر کدام از عوامل در بروز قیام چقدر بود؟ در پاسخ به این پرسش ها دو فرضیه مطرح شده است: الف. در قیام باباییان عوامل اقتصادی و سیاسی و دینی نقش داشت؛ ب. هرچند این قیام شکل دینی داشت ولی به نظر می رسد انگیزه اصلی قیام کنندگان، رسیدن به اهداف اقتصادی بود.
  کلیدواژگان: آناتولی، سلجوقیان روم، باباییان، بابا الیاس، غیاث الدین کیخسرو دوم
 • رضا برنجکار، محمدحسین رنجبر حسینی، علاء تبریزیان* صفحات 173-186

  متکلمان اسلامی فاعلیت خدا را بالاراده دانسته و اراده را صفت فعل و غیر از علم در نظر می گیرند. در این میان، میرزا مهدی اصفهانی در تبیین نحوه شکل گیری فعل الاهی نظریه رای را مطرح می کند و میان رای، اراده و مشیت تفکیک می کند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتاب خانه ای نظریه رای را بررسی کرده که حاصلش این است که میرزا مهدی اصفهانی رای را اولین مرحله از مراحل شکل گیری فعل الاهی، و عاملی موثر در شکل گیری مشیت، اراده، قدر و قضا می داند، و چنین تبیین می کند که علم الاهی فقط شانیت کاشفیت دارد، و این کاشفیت، هم دربردارنده کیان و هم دربردارنده نقیضش لاکیان است، و برای تحقق فعل الاهی باید عامل تعیین کننده و مخصصی وجود داشته باشد تا یکی از دو طرف کیان و نقیضش لاکیان را برگزیند، و این عامل همان رای است که از صفات کمال فعل الاهی است، و رتبه اش بعد از علم الاهی قرار دارد، و خداوند مالک رای است، و تجلی این رای در مراحل متعدد تحقق فعل الاهی نمود پیدا می کند.

  کلیدواژگان: میرزا مهدی اصفهانی، نظریه رای، افعال الاهی، مشیت، اراده
 • فریبا عباس پور*، محمد جاودان، حمیدرضا شریعتمداری صفحات 187-210

  بررسی عقاید مرتبط با فرق از مهم ترین راه های آشنایی با فرقه ها است. در قرن حاضر مطالعات بسیار در زمینه عقاید فرق مختلف انجام شده است. یکی از پژوهشگرانی که در زمینه اسماعیلیه و تاریخ و اندیشه های آنها پژوهش های فراوان انجام داده، فرهاد دفتری است. این پژوهش در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که: با توجه به اهمیت شناخت عقاید فرق، فرهاد دفتری در بررسی عقاید اسماعیلیه از چه روش یا روش هایی استفاده کرده است؟ البته منظور این پژوهش آموزه های اعتقادی و کلامی اسماعیلیه است. با بررسی تالیفات و مطالعات وی این نتیجه به دست آمد که دفتری در مطالعات عقیده نگاری اش استفاده و تتبع فراوان در منابع مختلف داشته و بحث عقیده نگاری را در دل تاریخ نگاری اسماعیلیه بیان کرده است. همچنین، عقیده نگاری را همراه تحولات و تطورات اندیشه ذکر کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و روش جمع آوری داده ها، اسنادی و مطالعات کتاب خانه ای است.

  کلیدواژگان: روش شناسی، فرقه، اسماعیلیه، فرهاد دفتری، عقیده نگاری
 • حسن زرنوشه فراهانی*، الهه حاج اسماعیل لواسانی صفحات 211-232
  در منابع حدیثی شیعی، علاوه بر روایات فراوانی که تعداد امامان شیعه (ع) را دوازده نفر معرفی می کنند، روایات دیگری هم هست که در ظاهر با روایات دسته قبل در تعارض است و تعداد ایمه را متفاوت با عدد دوازده گزارش می کند. در مقاله ای به زبان عربی با عنوان «تعارض دلالات المرویات عند الرافضه؛ الامامه انموذجا»، نوشته فواز بن احمد بن علی رضوان، با تمسک به همین روایات، ادعا شده است که روایات شیعی در باب امامت، متعارض و جمع ناشدنی هستند. لذا اصل امامت محل تردید و تشکیک است. در پژوهش حاضر با هدف پاسخ به شبهات مقاله مذکور درباره تعداد ایمه، و با استفاده از روش «توصیف و تحلیل»، ابتدا ادعای مطرح شده را ذیل هفت بخش روایات دال بر یک امام، دو امام، سه امام، هفت امام، دوازده امام، سیزده امام و دوازده مهدی بعد از قایم (عج) دسته بندی و گزارش می کنیم. سپس با بررسی سند و متن تک تک روایات چنین نتیجه می گیریم که تمام آنها از لحاظ سندی ضعیف، و از لحاظ متنی، متعارض با روایات صحیح دال بر وجود دوازده امام، یا دچار اضطراب متن هستند. به فرض پذیرش سند و متنشان هم دلالت برخی از آنها بر ادعای مطرح شده تمام نیست و با روایات دال بر دوازده امام جمع شدنی است.
  کلیدواژگان: امامت، دوازده امام، سیزده امام، فواز بن احمد بن علی رضوان، رفع تعارض روایات
 • حسن فاطمی*، یوسف غضبانی، محمد سوری صفحات 233-259
  پیروان طریقت نعمت اللهیه تمام اقطابشان را شیعه می دانند. یافعی (متوفای 768 ه.ق.) یکی از این اقطاب و استاد سید نعمت الله ولی است. از تفاوت های برجسته شیعیان و اهل سنت، نگاه متفاوتشان به جانشینی پیامبر (ص) است. یافعی در کتبش، به ویژه مرآه الجنان، دیدگاهش را درباره این دو موضوع آورده است. این پژوهش در پی آن است تا با بررسی دیدگاه های او درباره جانشینی پیامبر (ص) و سه جانشین نخست ایشان، به مذهب وی پی ببرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که یافعی یازده حدیث در فضایل خلیفه اول، شانزده حدیث در فضایل خلیفه دوم و دوازده حدیث در فضایل خلیفه سوم نقل کرده و درباره جانشینی رسول خدا (ص) و حوادث مربوط به آن شبیه علمای اهل سنت سکوت کرده، و فقط وقایعی را نقل کرده است که جانشینی خلیفه اول را اثبات می کند. بنابراین، با توجه به شواهد و قراین، برخلاف ادعای نعمت اللهیه، وی مذهب اهل سنت دارد.
  کلیدواژگان: خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، عبدالله یافعی، مرآه الجنان، جانشینی، خلافت
 • راهین تک فلاح، سید محمدباقر حجتی* صفحات 261-288

  کتب دعایی بخش مهمی از احادیث شیعه را در بر می گیرد که تدوین این دسته از کتب از همان دوره های نخستین محل توجه محدثان بوده است. کتاب جامع و ارزشمند مصباح المتهجد و سلاح المتعبد از مشهورترین مواریث حدیثی شیعه در باب ادعیه است که مولف آن شیخ طوسی از محدثان برجسته قرن چهارم و پنجم است. این کتاب از قدیمی ترین گونه نگارشی ادعیه است که به دست ما رسیده و از لحاظ تاریخی جایگاه خاصی دارد و پس از شیخ طوسی به عنوان یکی از منابع و مصادر ادعیه همواره محل توجه و استناد بسیاری از محدثان قرار گرفته است. تحلیل محتوای مضامین کتاب مصباح المتهجد که مجموعه ای از نیایش ها است محور این پژوهش است. بررسی به روش تحلیلی و در محورهای زمان، مفاهیم پرتکرار و آیات است. تحلیل محتوا نهایتا منتج به این شد که بر مضامین نیایش ها اهداف آموزشی و تربیتی مترتب بوده و برنامه آموزشی و تربیتی ایمه (ع) در سه مرحله بیداری و شکوفایی فطرت دینی، تقویت باورها و بینش دینی بر اساس تعلیم، تربیت، و هدایت تدوین شده است.

  کلیدواژگان: دعا، مناجات، شیخ طوسی، مصباح المتهجد، تحلیل محتوا
 • رسول جزینی، بشیر سلیمی* صفحات 289-316
  از کتاب مجمل اللغه نوشته ابن فارس در موضوع لغت عربی، نسخه های خطی کهن و نفیسی از قرن پنجم و ششم باقی مانده است. بررسی این نسخه ها نشان می دهد تعدادی از آنها به دست کاتبان و عالمان شیعه کتابت و تصحیح شده است. در بخش نخست مقاله با مراجعه به نه نسخه موجود از این کتاب از سده پنجم نشان داده می شود تعدادی از آنها به دست کاتبان و عالمان شیعی کتابت و تصحیح شده است. در بخش دوم مقاله نسخه ای کهن، نفیس و شیعی از کتاب مجمل اللغه معرفی شده که در مجالس مختلف (ظاهرا در قم و شاید ری) قرایت و سماع شده، و بر چند عالم امامی به نام های محمد بن علی بن بندار، حسن بن فادار قمی و رشید الرازی هم قرایت شده است.
  کلیدواژگان: نسخه خطی، مجمل اللغه، کاتبان شیعی، محمد بن علی بن احمد بن بندار، حسن بن فادار قمی، شمس المعالی بن علی المحمدی
 • حبیب حاتمی کنکبود صفحات 336-346

  موضوع حکومت در طول تاریخ بشر، از موضوعات مهم بوده که مسلمانان هم تلاش کرده اند سازمان سیاسی جوامع اسلامی را پی‌ریزی کنند. شیعیان نیز «امامت» را به عنوان نمونه عالی دولت اسلامی و از ارکان اعتقادی برای اداره نظام سیاسی بعد از پیامبر(ص) می دانند که در عصر غیبت در قالب «ولایت فقیه» اعمال می شود. این پژوهش با رویکرد توصیفی -تحلیلی به بررسی «امامت» شیعی در بعد ساختارحکومت اسلامی در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته و نتایج به دست آمده حاکی است که ولایت فقیه، رکن اصلی نظام شیعه در دوره غیبت و اساسی‌ترین نهاد ملحوظ در ساختار نظام جمهوری اسلامی است که در عین سخن از تفکیک قوا، به دلیل جلوگیری از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت، این قوا نسبت به رهبری دارای استقلال نیستند. در تفکر «ولایت فقیه» به لحاظ مرزهای قدرت، سه نظریه ملی‌گرایی اسلامی، صدور مطلق انقلاب و نظریه ام القری مطرح شده است که اندیشه‌های امام (ره) درباره مرزهای ملی یا فراملی قدرت، ظهورات متفاوتی دارد و در خصوص فعالیت سیاسی افراد معتقد است: احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و اقلیتهای مذهبی تا مادامی که توطیه نکرده باشند، از آزادی برخوردارند.

  کلیدواژگان: حکومت اسلامی، امامت، ولایت فقیه، شیعه، ساختار حکومت، امام خمینی
|
 • Alireza Abdolrrahimi, Mahdi Dehbashi *, Seyed Hosein Vaezi Pages 5-25
  The principle of grace is one of the most important and influential beliefs among theologians and has a special place in theology. This principle plays an essential role in proving the necessity of sending prophets and appointing imams in the views of Shia theologians. There are various statements in theological works about the definition of the principle of grace, the reasons for the necessity of grace from the Exalted, and the proof of the necessity of sending messengers and appointing imams by referring to the principle of grace. Shia scholars such as Nobakhti, Sheikh Mofid, Sayyed Mortaza, Sheikh Tusi, Allameh Helli, and from among the later scholars, Sayyed Hashem Hosayni Tehrani, and Jafar Sobhani, have used the principle of grace in the debates related to proving the necessity of sending prophets and appointing imams. Some have considered the principle in accordance with divine wisdom, and some have treated it simply as God's grace and mercy. Some consider this principle effective in proving the issues of prophecy and imamate, and some deem it not worthy of reference. Finally, however, the words of Shia theologians all together prove the necessity of sending prophets and appointing imams using the principle of grace.
  Keywords: Principle of Grace, prophecy, Imamate, Shia theologians
 • Salimeh Sayeri *, Nematollah Safari Forooshani, MohammadHasan Nadem, Elyas Arefzadeh Pages 27-56

  The term Ahl al-Bayt is one of the key meanings in understanding Shiite doctrines. This word has undergone conceptual development throughout history. The reason for this development is the influence of the cultural, social, and political functions of the term Ahl al-Bayt in historical events. In this article, the conceptual development of this term is examined in the first seven Hijri centuries and the four periods including prophecy, the first four caliphs, the Umayyad caliphate, and the Abbasid caliphate. It seems that in all periods, the term Ahl al-Bayt has been exchanged between literal, tribal, ideological, and religious meanings. Finally, in the seventh Hijri century, the true sense of Ahl al-Bayt was established in the meaning that the Prophet (S) explained.

  Keywords: Ahl al-Bayt, Conceptual Development, 1st to 7th Hijri Century, Literal Perception, True Perception
 • Ali Almasi *, Azam Torabi Pages 57-81
  Imami sources are full of narrations that can be used to interpret the Quran. But due to the chain of transmission's weakness or fakeness, it is impossible to use all these narrations. Therefore, it is necessary to separate acceptable narrations from other narrations with a correct method. The purpose of this article is first to examine the possibility of using interpretive narrations and then to show a practical example of a group of interpretive narrations about the torment of Noah's people. The results indicate the preference of the view of the permissibility of using wahed (single) narrations, quoted by a reliable person, in interpreting the Quran. By assessing the credibility of the chain of transmission based on the common method in the Shia Elm Rejal (the science of knowing men), the authentic narrations are determined from the non-authentic ones. For this purpose, the chains of transmission of six narrations are examined, and the information obtained from authentic narrations is added to the related Quranic materials and it is proposed as a practical method in narrative interpretation. The method of this research is fundamental and citational with interdisciplinary data analysis.
  Keywords: Interpretative Narrations, narrative interpretation, Traditional Interpretation, Hadith Collections, Chain of Transmission Research, Imami Narration
 • Hossein Abdolmohamadi, . Mohammad Ghafoori Nejhad, Mohammad Zarqani, Zahra Mosafer * Pages 83-117
  Matthew Pierce, a western researcher of Shiism, in the book Twelve Infallible Men discusses the role of five Shiite canonizer and their books in giving identity to Shiism.  These books include Ethbat al-Wasiyah by Masudi, Dalael al-Imamah by Tabari, Al-Ershad by Sheikh Mofid, Elam al-Wara by Tabarsi, and Managheb Al Abi Taleb by Ibn Shahr Ashub. In his book, Pierce mentions the main and effective role of these canonizers in giving identity to the Shia society, the sanctity and infallibility of the imams, the creation of the sacred history of Shia, the practical demarcation of Shia beliefs from non-Shia, and the formation of the oral and sacred history of Shia through the stories and anecdotes of the above-mentioned authors. The theme of Matthew Pierce's work is the history of thought, which tries to attribute the origin of Shiite thought to Shiite saints by using the historical method. The presentation of this point of view is rooted in the principles that the author has chosen for himself and based on which he makes those statements. The present research aims to examine and criticize the author's principles and methods based on the religious foundations of Muslims, using historical, traditional, and religious methods and principles.
  Keywords: Matthew Pierce, Shiite Identity, Imams' Infallibility, Shiite Holy History, Shiite Canonization
 • Said Jazari Mamuyi * Pages 119-145

  This article examines the practical method or in the scientific term "scientific research methodology" of Mohammad Ali Amir-Moezzi, a Shiite scholar and orientalist of the Sorbonne University. Through studying and researching ancient Shiite texts and works, he mostly tries to present an image of the early Shia in the first centuries. The image based on his scientific approach, which emphasizes historical events, is different from that of his master, Henry Carbone, the great French scholar in Shiite studies. According to Amir-Moezzi, the compilation of Shiite works in the first century mostly arose from the political view of Shiite scholars, and in the second and third centuries A.H, they were the result of Shiite esotericism. The necessity of explanation and allegorical interpretation of religious texts, as well as following the esoteric concepts of verses and traditions, are the signs of the strong tendency of Shiites of that period to "originality of the inner" in understanding religious concepts.
  .

  Keywords: methodology, esoteric interpretation, Shiite Studies, Ancient, Advanced Texts, Allegorical interpretation, School of Originality of History, School of Phenomenology, Philology (Historical Linguistics)
 • Hassan Mohammadi *, Dawud Isfahaniyan Pages 147-171
  After converting to Islam in the Transoxiana, the Turks retained much of their previous religious beliefs. The victory of the Seljuks over the Romans in the battle of Malazgerd (463 AH / 1071 AD) caused the Turks and Islam to find their way to Anatolia. There were two types of Turks living in Anatolia: the civilized and urban Turks of Central Asia settled in the urban centers of Anatolia and the nomadic Turks settled in the villages and summer areas. The Seljuk policy in settling the Turks led to clashes between the nomads and the settlers. The nomads were dissatisfied with the government due to being deprived of sources of wealth; therefore, they revolted against the Seljuks. The Babaian uprising is a clear example of these uprisings, which, despite its failure, weakened the Anatolian Seljuk government. Using the descriptive-analytical method, this research aims to investigate the factors that formed the Babaian uprising. Thus, the author seeks to answer the following two questions: What factors caused the Babaian uprising? What was the contribution of each factor to the uprising? In response, two hypotheses have been proposed: a) Economic, political and religious factors played a role in the Babaian uprising. B) Although this uprising had a religious form, it seems that the main motive of the insurgent was to achieve economic goals
  Keywords: Anatolia, Roman Seljuks, Babaian, Baba Elias, Ghiyathuddin Keykhosrow II
 • Reza Brenjkar, MohamadHoseyn Ranjbarhosseini, Alaa Tabrizian * Pages 173-186

  Islamic theologians consider God's activity as volitional and consider volition as an attribute of action, not of knowledge. In the meantime, Mirza Mahdi Isfahani proposed the theory of verdict in explaining the formation of divine action and differentiated between verdict, will, and providence. Using the descriptive-analytical method, the present research has investigated the theory of verdict based on library sources. The result is that Mirza Mahdi Isfahani considered the verdict to be the first stage of the formation of divine action and to be the effective factor in the formation of providence, will, and predestination. He believed that divine knowledge only has the dignity of discovery, and this discovery includes existence as well as its opposite, non-existence. Hence, for the realization of the divine act, there must be a determining and special factor to choose one of the two sides of existence and non-existence. This factor is the verdict, which is one of the attributes of the perfection of divine action, and its place is after divine knowledge. God is the owner of the verdict, which is manifested in the various stages of the realization of divine action.

  Keywords: Mirza Mahdi Isfahani, Theory of Verdict, Divine Actions, providence, will
 • Fariba Abbaspour *, Mohamad Javdan, HamidReza Shariatmadari Pages 187-210

  One of the most important ways to know sects is to examine their beliefs. In this century, many studies have been done on the beliefs of different sects. One of the researchers who have done a lot of research in the field of Ismailism and its history and thoughts is Farhad Dafari. This research aims to answer this question: Considering the importance of knowing the beliefs of the sects, what method or methods did Farhad Dafari use in examining the Ismaili beliefs? Of course, the purpose of this research is the doctrinal and theological teachings of Ismailism. By examining his writings and studies, it is concluded that Dafari has used many sources in his research of ideology writing of Ismailism and has presented the subject of ideology writing at the heart of Ismaili historiography. Furthermore, he has considered ideology writing along with the evolutions and developments of thought. This article is done by descriptive-analytical method and the data is collected from library sources..

  Keywords: : methodology, sect, Ismailism, Farhad Daftari, Ideology Writing
 • Hasan Zarnooshe Farahani *, Elahe Haj Esmaeil Lavasani Pages 211-232
  In the Shia hadith sources, in addition to many traditions that introduce the number of Shia Imams (AS) as twelve, there are other traditions that seem to conflict with them, citing the number of Imams other than twelve. Adducing these traditions, an Arabic article entitled "The conflict of the Rafezi narrated significations; a case study of Imamate" written by Fawaz ibn Ahmad ibn Ali Rezwan has claimed that the Shiite traditions regarding Imamate are contradictory and irreconcilable. Therefore, the principle of Imamate is a place of doubt. Using the descriptive-analytical method, the present research aims to answer the questions of the mentioned article about the number of imams. First, it quotes the claim and categorizes the traditions into seven groups: narrations of one imam, two imams, three imams, seven imams, twelve imams, thirteen imams, and twelve Mahdis after Qaem (Riser). Then, by examining the chain of transmission and the content of each tradition, it concludes that all of the traditions are weak in terms of their chain of transmission, and they conflict with the correct traditions in terms of their content, indicating the existence of twelve imams. In addition, some of them are incoherent. Assuming the acceptance of the chain of transmission and content of the traditions, the significations of some of them do not support the claim. On the contrary, they can be reconciled with the traditions indicating twelve imams.
  Keywords: Imamate, Twelve Imams, thirteen Imams, Fawaz ibn Ahmad ibn Ali Razwan, Resolving the Conflict of Traditions
 • Hasan Fatemi *, Yousef Ghazbani, Mohammed Soori Pages 233-259
  The followers of the Nematollahi sect believe that all their qotbs (spiritual leaders) are Shiites. Yafei (d. 768 A.H.) is one of these qotbs and the master of Sayyed Nematollah Wali. One of the prominent differences between Shiites and Sunnis is their different views on the succession of the Prophet (S). In his books, especially Merat al-Jenan, Yafei gave his opinions on these two issues. This research seeks to understand his religion by examining his views on the succession of the Prophet (S) and the first three caliphs. The findings of the research indicate that Yafei narrated eleven traditions on the virtues of the first caliph, sixteen traditions on the virtues of the second caliph, and twelve traditions on the virtues of the third caliph. Like Sunni scholars, he was silent about the succession of the Messenger of God (S) and the related events, and only narrated events that prove the succession of the first caliph. Therefore, according to the evidence, contrary to Nematollahi claim, he believes in the Sunni religion
  Keywords: First Caliph, Second Caliph, Third Caliph, Abdollah Yafei, Merat al-Jenan, Succession, Caliphate
 • Rahin Takfallah, Seyed MohmmadBagher Hojati * Pages 261-288

  Supplication books include an important part of Shia hadiths, and the compilation of this category of books has been the focus of scholars' attention since the very first periods. The comprehensive and valuable book Mesbah al-Motahajjed wa Selah al-Motaabbed is one of the most famous Shia hadith heritages on supplications, the author of which is Sheikh Tusi, one of the prominent hadith scholars of the 4th-5th centuries. This book is one of the oldest types of prayer writing that has reached us enjoying a special historical place. After Sheikh Tusi, it has always been the place of attention and reference by many scholars as one of the sources of supplications. The focus of this research is the analysis of the content of Mesbah al-Motahajjed, which is a collection of prayers. The analytical analysis is based on time, frequent concepts, and verses. The content analysis finally resulted in the fact that the prayers have educational and training goals and, therefore, the Imams' (AS) program was compiled in three stages of awakening and flourishing religious nature; strengthening religious beliefs and insight based on education and training; and guidance.
  .

  Keywords: Prayer, supplication, Sheikh Tusi, Mesbah al-Motahjjed, content analysis
 • Rasool Jazini, Bashir Salimi * Pages 289-316
  There are ancient and exquisite codices of Mojmal al-Loghah written by Ibn Fares on Arabic literature, belonging to the 5th and 6th centuries. Examining these manuscripts shows that some of them were written and corrected by Shiite scribes and scholars. In the first part of the article, referring to the nine existing copies of this book from the fifth century, it is shown that some of them were written and corrected by Shiite writers and scholars. In the second part of the article, an ancient, exquisite, and Shiite copy of the book Mojmal al-Loghah is introduced, which was read and listened to in various circles (apparently in Qom and perhaps Ray), and it was presented to several Imami scholars namely Mohammad ibn Ali ibn Bondar, Hasan ibn Fadar Qomi, and Rashid al-Razi.
  .
  Keywords: Codex, Mojmal al-Loghah, Shiite scribes, Mohammad ibn Ali ibn Ahmad ibn Bondar, Hasan ibn Fadar Qomi, Shams al-Maali ibn Ali al-Mohammadi
 • Habib Hatami Kankaboud * Pages 336-346

  The issue of government throughout human history has been one of the significant issues so that Muslims have sought to establish the political organization of the Islamic societies. Moreover, Shiites regard Imamate as a great example of the Islamic state and one of the pillars to administer the political system after the Prophet (PBUH), which is applied in the age of occultism in the form of Wellayat-e Fagih (authority of the jurist). This study, taking a descriptive-analytical approach, explores the Shiite imamate with regard to the structure of the Islamic government in the age of occultation through the lens of the opinions of Imam Khomeini (RA) and the results reveal that the authority of the jurist is the main pillar of the Shiite system in the age of occultation and the most fundamental institution in the structure of the Islamic Republic system that, while talking about the separation of powers, because of the prevention of illegitimate and corruptive concentration of power, these systems of power are not independent from the leadership. In the thinking of Wellayat-e Fagih (authority of the jurist), three theories were presented considering the boundaries of power: the Islamic nationalism, the absolute export of revolution, and the theory of Umm al-Qura (mother of all settlements). The opinions of Imam about the national and international boundaries of power are represented in various ways. Regarding the political activities of people, he believes that parties, communities, political associations, and religious minorities enjoy freedom as long as they do not conspire.

  Keywords: Islamic government, Imamate, Shiism, the structure of the government, Imam Khomeini (RA)