فهرست مطالب

 • پیاپی 41 (آذر 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نگین بشردوست، محمد سلمانی مبارکه، محسن صفائی * صفحات 1-11

  آلژینات پر کاربردترین ماده قالب‌گیری در دندانپزشکی است که آلودگی آن همواره باعث ایجاد چرخه انتقال عفونت می شود. به همین علت ضدعفونی کردن مواد قالبگیری و قالب‌های تهیه شده قبل از استفاده توصیه می شود. امروزه با گسترش روز افزون علم و دانش بشری، استفاده از نانوفناوری جهت ساخت ترکیبات ضدمیکروبی با کیفیت جهت پیشگیری و درمان در دندانپزشکی حایز اهمیت می باشد. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف بهینه سازی تولید نانوکامپوزیت سدیم آلژینات/ اکسید گرافن/اکسیدمنیزیم و ارزیابی میزان فعالیت ضدباکتریایی آن برعلیه پاتوژن دهانی استرپتوکوکوس موتانس انجام شد. با استفاده از روش تاگوچی 9 آزمایش با شرایط مختلف جهت سنتز نانوکامپوزیت ها با استفاده از روش سنتز درجا طراحی شد. میزان فعالیت ضدباکتریایی نانوکامپوزیت های سنتز شده با استفاده از روش میزان واحد تشکیل کلنی (CFU) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در نانوکامپوزیت سدیم آلژینات/ اکسید گرافن/اکسیدمنیزیم سنتز شده در شرایط آزمایش 3، میزان مهار رشد باکتری به بیشترین مقدار به میزانCFU/ml 81/0 رسید. با توجه به فعالیت مطلوب نانوکامپوزیت سدیم آلژینات/ اکسید گرافن/اکسیدمنیزیم به عنوان یک عامل ضدمیکروبی، می‌توان از آن جهت تهیه ماده قالبگیری دندانی و کنترل عفونت دهان و دندان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آلژینات، نانوذرات اکسیدمنیزیم، اکسیدگرافن، بیونانوکامپوزیت، فعالیت ضدمیکروبی، روش تاگوچی
 • رضا یاراحمدی *، رودابه بهزادی اندوهجردی، مهسا قوش خانی، اکرم امانی صفحات 12-24

  آلزایمر نوعی بیماری مغزی مزمن و پیشرونده می باشد که سبب اختلال در سیستم یادگیری و حافظه، اختلال عملکرد شناختی و بی ثباتی رفتاری، عمدتا در میان جمعیت سالمندان می شود. اختلال در گفتار و سایر فعالیت های شناختی در افراد مبتلا به مرور بروز می کند. علی رغم تحقیقات فراوان در دو دهه اخیر، علت بیماری آلزایمر نامشخص است و این بیماری در پاسخ به درمان های ادراکی، کمتر درمان پذیر است. پیش بینی می شود که شیوع آلزایمر در نیم قرن بعدی افزایش چشمگیری داشته باشد. بر این اساس در این مطالعه مروری، اطلاعات مربوط به درمان های نوین برای آلزایمر از پایگاه‌های اطلاعاتی نظیرSID، PubMed، Irandoc وGoogle Scholar با استفاده از کلید واژه های آلزایمر و روش های درمانی و کلیدواژگان انگلیسی، Alzheimer و treatment methods جستجو شد. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام شد. در نهایت برای تنظیم مقاله از 35 مقاله به زبان فارسی و انگلیسی استفاده گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که برخی درمان های جایگزین مانند رژیم مخصوص به همراه تمرینات ذهنی و جسمی به وسیله بیشتر محققان پزشکی توصیه شده اند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که تاثیر مثبت فناوری نانو و محصولات پروبیوتیک در درمان این بیماری بیشتر و بهتر از داروهای موجود در بازار است.

  کلیدواژگان: آلزایمر، روش های درمانی، پروبیوتیک
 • همایون موتمنی، بهروز شکری فومشی * صفحات 25-33

  هدف از پژوهش حاضر مدل سازی قدرت تبخیر جو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم جنگل می باشد. برای پیش‌بینی تبخیر، از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی جنگل کمک گرفته شد. سپس با بهره‌گیری از داده‌های هواشناختی، به مدل‌سازی قدرت تبخیر جو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP و الگوریتم بهینه‌سازی جنگل پرداخته شد. با استفاده از پنج داده ورودی شامل مقادیر دما، نم نسبی، ساعات آفتابی، فشار هوا، سرعت باد و یک داده خروجی شامل میزان تبخیر حاصل از تشتک تبخیر ایجاد شد. از سویی برای آرایش هر ساختار، هر گروه شبکه با تعداد پنج نورون برای یک لایه پنهان آموزش داده شد. بنا‌بر نتایج بدست آمده، روش پیشنهادی جنگل، میزان قدرت یا پتانسیل تبخیر جو تبریز را با خطای 0.12678 میلی متر در ماه پیش‌بینی نمود و الگوریتم بهینه‌سازی جنگل توانسته به نتیجه بهتری دست پیدا کند. بنابراین جهت مدل‌سازی قدرت تبخیر جو در ایستگاه سینوپتیک تبریز بسیار مناسب است از الگوریتم یاد شده استفاده گردد زیرا بر مبنای این روش می‌توان میزان قدرت یا پتانسیل تبخیر جو تبریز را با خطای 0.12678 میلی متر در ماه پیش‌بینی نمود.

  کلیدواژگان: شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم جنگل، قدرت تبخیر جو، ایستگاه تبریز
 • آنوش سادات امینی نسب *، رسول رحیمی آلوقره صفحات 34-48

  این پژوهش جهت ارزیابی ریسک محیط زیستی گودال های آتش چاه های نفت میدان نفتی یاران شمالی در تالاب هورالعظیم به روش Bow- tie در سال 1400 انجام گرفت. Bow-tie از روش‌های مفید در حوزه مدیریت ریسک می‌باشد که ایده اولیه آن در دانشگاه کویینزلند استرالیا و توسط هازن در سال 1979 ارایه شده است. در این پژوهش ابتدا خطرات ناشی از وجود گودال‌های آتش میدان نفتی یاران شمالی شناسایی شد، سپس خطرات وجود چاله‌های آتش به روش Bow-tie تجزیه و تحلیل گردید. خطرات در مرکز نمودار Bow-tie، علل بروز خطرات و موانع بروز خطرات در سمت چپ، و پیامد خطرات چاله‌های آتش و اقدامات کنترلی در سمت راست نمودار Bow-tie وارد شده و در نهایت برای تجزیه و تحلیل علل وقوع خطرات از روش آنالیز Bow-tie استفاده شد. ارتباط بین فعالیت- تهدید و پیامد نشان دهنده آن بود که بیشترین پیامد مربوط به شکستگی دیواره‌های چاله آتش(مرگ ماهیان و سایر جانداران آبزی، کاهش زیباشناختی تالاب به دلیل سواحل آلوده، آلودگی آب های زیر زمینی، مرگ پرندگان آبزی و کنار آبزی، کاهش منابع ماهیگیری، کاهش تنوع و زادآوری گونه‌های جانوری، تغییر زیست گاه و ممانعت از کلونی سازی جانوری و تهدیدات انسانی به دلیل آلودگی محصولات غذایی) و بیشترین تهدیدها مربوط به آتش سوزی چاله‌های آتش (صاعقه، عدم رعایت دستورالعمل ها و مقررات استانداردها، عدم مهارت نیروی انسانی، عدم رعایت فاصله ایمن با چاله آتش و اعمال خرابکارانه و تروریستی) بود. نتایج نشان داد استفاده از نرم افزار Bow Tie ProTM یک روش مناسب برای تحلیل ریسک محیط زیستی در مدیرت چاله‌های آتش میدان نفتی یاران شمالی است و این روش تحلیل ریسک می‌تواند برای جلوگیری از تهدیدات و کاهش پیامد حوادث مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: Bow-tie، ارزیابی ریسک، هورالعظیم، یاران شمالی، میدان نفتی
 • آیدین مرادخانی *، سجاد محمدی صفحات 49-54

  حذف اصطحکاک همواره می توان گفت به یکی از آروزهای انسان ها تبدیل شده است که می توان گفت امروزه خوشبختانه با دستیابی به روش های نوین در طراحی سیستم های مغناطیسی در حقیقت امکان پذیر شده است در حقیقت در این مقاله با مطالعه بر موضوعی بدون اصطحکاک می توان نیروی را انتقال داد که این نیرو برابر با حرکت یا انجام کاری می تواند باشد در صنعت خودروسازی نیز دارای کاربردهای فراوانی است یکی از کاربردهای آن حذف صفحه کلاج می باشد صفحه کلاج معمولی که در داخل خودرو تعبیه می شود به مروز زمان ازبین می رود و باید تعویض شود که این عامل در حقیقت می توان گفت هزینه بردار می باشد اما با استفاده از نیروهای مغناطیسی در حقیقت دیگر نیازی به استفاده از صفحه کلاج نمی باشد و انتقال نیرو به گیربکس دارای دو میدان مغناطیسی قدرتمند می باشد نصب می شود.

  کلیدواژگان: نیرو، مغناطیس، اصطحکاک، حرکت فیزیکی، نیروی الکترواستاتیک
 • امین رمشکانیان *، یدالله حمیدیان صفحات 55-67

  امروزه نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان ‏های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می‏ شود. نیمه دوم قرن بیستم شاهد تغییراتی وسیع در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح جهانی و بومی بوده است. این تغییرات، ابداع روش‏های نوآورانه و متنوع را در تمام بخش‏های آموزشی ایجاد کرده است. از طرفی، فناوری اطلاعات در آموزش، ابزاری است که بر پایه نظریه‏ های مکتب روانشناسی شناختی تنظیم شده است. معلمان می ‏توانند با استفاده از فناوری اطلاعات، فعالیت‎های آموزشی خود را بر اساس شیوه ‏های یادگیری طراحی کنند و در جهت بهره‏ گیری از شیوه‏ های جدید آموزشی مانند آموزش مجازی، آموزش الکترونیکی، مدارس هوشمند و آموزش دیجیتالی گام بردارند. از اینرو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت نقش تحولات جهانی در آموزش و پرورش، به مباحث آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، تحولات جهانی در نظام تعلیم و تربیت، استفاده از روش‏ها و تکنولوژی‏ های آموزشی پرداخته است. و در ادامه نقش فناوری اطلاعات و نوآوری را در آموزش مورد بررسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، تحولات جهانی، فناوری اطلاعات، نوآوری
 • محمد حسینعلی زاده *، سالار فرامرزی، سلیمان فروتن کیا، علیرضا محسنی اژیه صفحات 68-78
  مقدمه

  پژوهش حاضر تحت عنوان تجربه زیسته دانشجویان نابینای دانشگاه اصفهان از خوابگاه، اساتید، اینترنت و سایر عوامل که با آنها در ارتباط بودند انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناختی است. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان نابینای دانشگاه بود که به صورت تمام شمار در پژوهش شرکت داده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس مدل پیشنهادی Colaizzi شامل هفت مرحله بود.

  یافته‌ها

  داده های به دست آمده از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها پیرامون تجارب دانشجویان شرکت کننده در مصاحبه از مسایل و مشکلاتشان در مورد دانشگاه در 320 کد اولیه، 17زیرمضمون و 6 مضمون (شامل ثبت نام، خوابگاه، تردد در داخل دانشگاه، مرکز مشاوره نابینایان، دانشکده و اینترنت) جمع آوری شد.

  نتیجه‌گیری

  یافته های به دست آمده از این پژوهش توانست تصویر واضحی از مسایل و مشکلات دانشجویان نابینا در دانشگاه را ارایه دهد و مهمترین مشکلات نابینایان در دانشگاه عبارت است از؛ مضامینی با عناوین ثبت نام، خوابگاه، تردد در داخل دانشگاه، مرکز مشاوره نابینایان، دانشکده و اینترنت. بنابراین نتایج پژوهش می تواند راهگشای مسولین دانشگاه در ارایه خدمات مطلوب به نابینایان باشد.

  کلیدواژگان: مشکلات دانشگاهی، دانشجویان نابینا، تجربه زیسته افراد