فهرست مطالب

امکان - پیاپی 167-168 (مهر و آبان 1388)
 • پیاپی 167-168 (مهر و آبان 1388)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 500ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/08/20
 • تعداد عناوین: 19
|
 • وزیر تعاون در دومین نشست صمیمی با مدیران عامل اتحادیه سراسری توزیعی در اتحادیه امکان: نظارت اتحادیه ها برعملکرد تعاونی ها بیشتر شود
  صفحه 4
 • تبصره ماده 15 اساسنامه امکان اجرا بشود؛ اجرا نشود؟
  صفحه 14
 • رسولی در سمینار سرپرستان مراکز امکان: بخش تعاونی تراز و میزان میان دو بخش دولتی و خصوصی است
  صفحه 24
 • قائم مقام مدیر عامل امکان: کیفیت تولید، قیمت مناسب و فرهنگ سازی شرط رقابت تولیدات داخلی با انواع مشابه خارجی است
  صفحه 28
 • ضیافت افطاری مدیریت امکان با مدیران کارخانجات تولیدی
  صفحه 33
 • واقعیت رکود در آمریکا
  صفحه 35
 • 17 اصل کار تیمی
  صفحه 39
 • تعاون چیست؟
  صفحه 41
 • استرس کارکنان
  صفحه 44
 • بخش تعاون در آیینه خبر
  صفحه 47
 • بازدید جمعی از کارگران از کارخانه جواهران تهران در مشهد
  صفحه 49
 • نقش سازمان و مدیریت علمی در عملکرد تعاونی ها
  صفحه 51
 • طرق توسعه فعالیت زنان در تعاونی ها
  صفحه 54
 • جمعی از برگزیدگان کارگری آذربایجان شرقی از کارخانجات چینی مقصود بازدید کردند
  صفحه 56
 • طراحی سیستم مدیریت بر قیمت زمین و مسکن در شهرها و پیشگیری از افزایش بی رویه قیمتها
  صفحه 58
 • واحدهای کنترل داخلی در تعاونی های اروپا
  صفحه 60
 • ورزشی
  صفحه 63
 • نکته ها و حکایت ها
  صفحه 64
 • جدول
  صفحه 66