فهرست مطالب

تاکسونومی و بیوسیستماتیک - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 52، پاییز 1401)

نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک
سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 52، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی ملکشی، غلامرضا بخشی خانیکی، یونس عصری*، محبت نداف، مینا ربیعی صفحات 1-26

  منطقه بوزداغی با مساحت 62000 هکتار در 47 کیلومتری شهرستان مانه و سملقان قرار دارد. ترکیب فلوریستیکی و طیف شکل زیستی و فیتوجغرافیایی این منطقه ازطریق چندین جمع آوری تصادفی در رویشگاه ها و تیپ‏های رویشی مختلف و همچنین از 220 پلات استقراریافته در اجتماعات گیاهی منتخب طی فصل رویشی سال 1400 بررسی شد. درمجموع 252 گونه گیاهی آوندی متعلق به 173 جنس و 53 تیره ‏در جایگاه گیاهان بومی از منطقه بوزداغی گزارش می‏شود. غنی‏ترین تیره ‏ها Asteraceae (31)، Poaceae (25)، Lamiaceae (22) و Fabaceae (21) هستند. جنس‏های Astragalus L. (10 گونه) و Allium L.، Convolvulus L. و Stachys L. (هریک با پنج گونه) غنی‏ترین جنس‏ها هستند. شکل زیستی غالب منطقه، همی‏کریپتوفیت‏ها (3/31 درصد) و تروفیت‏ها (8/29 درصد) است. تعداد چشم گیری از گونه‏ ها (5/63 درصد) به ناحیه رویشی ایران - تورانی تعلق دارند. نتایج این پژوهش نشان داد منطقه بوزداغی از فلوری به نسبت غنی برخوردار است و به توجه ویژه و برنامه‏ریزی مناسب برای حفاظت از تنوع زیستی آن نیاز دارد.

  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، تنوع زیستی، گونه‏های انحصاری، ناحیه ایران - تورانی
 • حسین براهوئی* صفحات 27-70

  عقرب ها موجوداتی شب فعال هستند که از بی مهرگان و سایر عنکبوتیان تغدیه می کنند. تاکنون 10 گونه عقرب از خانواده Buthidae از منطقه سیستان گزارش شده است. نمونه برداری به کمک چراغ یووی در شب و جست و جوی مستقیم یا حفاری در روز، از مناطق مختلف در منطقه سیستان در سال های 1400 و 1401 انجام شد. بررسی تعداد 117 نمونه عقرب جمع آوری شده، منجر به شناسایی هفت گونه متعلق به شش جنس از خانواده Buthidae شامل Androctonus cf. crassicauda (Olivier, 1807)، A. sistanus Barahoei & Mirshamsi, 2022، Kraepelinia palpator (Birula, 1903)، Mesobuthus rakhshanii sp. nov.، Odontobuthus tirgari Mirshamsi et al., 2013، Orthochirus persa (Birula, 1900) و Sassanidothus gracilis (Birula, 1900) شد. گونه Mesobuthus rakhshanii sp. nov.، گونه جدید برای فون دنیا توصیف شد. این گونه دارای جمعیت غالب در منطقه است و از تمام ایستگاه ها جمع آوری شد. تمام نمونه ها در اتانول 80 درصد تثبیت شد و در مجموعه شخصی نویسنده نگهداری می شود. گونه های جنسAndroctonus  از عقرب های دارای زهر خطرناک هستند و در منطقه سیستان پراکنش دارند. شناسایی گونه های خطرناک برای مدیریت بهداشت و درمان، مهم و کاربردی است و این امر با شناسایی فون عقرب های منطقه و تعیین دامنه پراکنش هر گونه امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: سیستماتیک، Buthidae، گونه جدید، سیستان
 • سید احمد موسوی، فرخ قهرمانی نژاد* صفحات 71-88

  اسانس های طبیعی حاصل از گیاهان اهمیت ویژه ای در صنایع مختلف ازجمله کشاورزی، دارویی، بهداشتی و آرایشی دارند. در میان گیاهان اسانس دار، آویشن جایگاه ویژه ای دارد. اسانس آویشن کاربردهای متنوعی در صنایع بهداشتی، آرایشی و غذایی دارد؛ از این رو جستجوی انواع آویشن به منظور تولید اسانس بیشتر برای صنایع مختلف جذاب است. نتایج مقایسه تولید ماده خشک و اسانس از 108 جمعیت از 9 گونه از آویشن های موجود در ایران و از چهار جمعیت آویشن زراعی با یکدیگر نشان داد گونه های بومی آویشن در ایران دارای پتانسیل تولید محصول بسیار بیشتری نسبت به گونه Thymus vulgaris هستند و به ویژه جمعیت های مختلف از گونه های T. kotschyanus و T. daenensis محصول فراوان تر و با درصد اسانس بیشتری تولید می کنند. با توجه به نتایج این پژوهش، ژرم پلاسم کشت شده، برحسب هدف طراحی شده برای استفاده دارای تنوع است. اگر هدف از کاشت و تولید آویشن، تولید ماده خشک برای استفاده در جایگاه چاشنی یا مصارفی از این قبیل باشد، امکان استفاده از جمعیت 104 گونه T. kotschyanus، جمعیت 60 گونه T. fallax، جمعیت 91 گونه T. kotschyanus و جمعیت 107 گونه T. daenensis وجود دارد و اگر هدف از کاشت آویشن تولید اسانس بیشتر باشد، استفاده از جمعیت 104 گونه T. kotschyanus، جمعیت 60 گونه T. fallax، جمعیت 90 گونه T. daenensis و جمعیت 67 گونه T. fedtschenkoi ممکن است.

  کلیدواژگان: آویشن زراعی، آویشن بومی، تولید اسانس، گیاهان دارویی، گیاهان اقتصادی
 • حمید درویش نیا*، صابر صادقی صفحات 89-108

  عقرب های کاذب بندپایانی کوچک با پراکنش وسیع از رده عنکبوتیان هستند و بیشتر در ریززیستگاه های سربسته و متنوع ازجمله غارها سکونت دارند. جانداران دارای پراکنش وسیع، به طور معمول تفاوت های ریختی نسبت به تنوع عوامل زنده و غیر زنده موجود در دامنه پراکنش خود نشان می دهند. در این پژوهش، تغییرات ریخت سنجی بین جمعیت های گونه Megachernes pavlovskyi در تعدادی از غارهای واقع در رشته کوه زاگرس بررسی شده است. تعداد 95 نمونه متعلق به گونه یادشده جمع آوری شد؛ سپس اندازه گیری نسبت طول به عرض 14 صفت ریختی - اندازشی آنها با تهیه اسلاید و عکس برداری با میکروسکوپ مجهز به دوربین و با کمک نرم افزار ImageJ انجام شد. تحلیل داده ها و تجزیه و تحلیل های آماری ANOVA، MANOVA، PCA و DFA و تحلیل خوشه ای صورت گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل ANOVA نشان داد در صفات نسبی مطالعه شده، بین 12 صفت اختلاف معنی دار دیده می شود (p<0.05). تحلیل مولفه های اصلی منجر به استخراج سه مولفه معنی دار شد که 98/64 درصد واریانس را به خود اختصاص داده است. برای بررسی تفاوت های موجود بین جمعیت ها، نمودار پراکندگی جمعیت ها براساس مولفه های اصلی ترسیم و جدایی جمعیت های بت خانه و سراب از جمعیت های ملک و پلنگان مشخص شد؛ ولی بین جمعیت بت خانه و سراب و نیز جمعیت ملک و پلنگان هم پوشانی ریختی وجود دارد. به علت تفاوت فاکتورهای محیطی حاکم بر غارهای مطالعه شده و به دلیل تاثیرپذیری صفات ریختی از عوامل اکولوژیک، به طور احتمالی تفاوت های ریختی بین جمعیت های مطالعه شده از تفاوت ویژگی های زیستگاهی محل سکونت آنها نشیت گرفته است؛ بنابراین شبه عقرب ها با انعطاف پذیری ریخت شناختی، شانس بقای خود را در زیستگاه های مختلف افزایش می دهند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری ریختی، نمودار پراکندگی، تحلیل مولفه اصلی، زیستگاه غاری، شبه عقرب ها
 • ایوب مرادی*، ادریس مهدوی فیکجور صفحات 109-118

  امروزه گسترش گونه های مهاجم مهم ترین تهدید برای تنوع زیستی است. در سال های اخیر، گونه های گیاهی بیگانه متعددی از سواحل دریای کاسپین، به ویژه استان گیلان گزارش شده است که برخی از آنها رفتارهای تهاجمی زیادی دارند. طی ماموریت های میدانی مربوط به جمع آوری نمونه های گیاهی از جنگل های هیرکانی در استان گیلان، گونه  Oenothera indecora Cambess.از تیره گل مغربی برای نخستین بار از منطقه سیاهکلرود چابکسر جمع آوری و شناسایی شد که گزارش جدید برای فلور ایران است. این گونه که بومی آمریکای جنوبی است، درحال حاضر در خارج از محدوده رویش طبیعی، در جایگاه نیوفیت در مناطق مختلف گرمسیری و نیمه گرمسیری استرالیا، آفریقا و اروپا استقرار دارد. این گونه ازنظر مهم ترین صفات ریخت شناسی با نزدیک ترین گونه، یعنی O. parodiana Munz.، مقایسه شده است؛ همچنین پراکنش جغرافیایی و تصاویری از گیاه، رویشگاه و نقشه پراکنش این گونه در دنیا و ایران ارایه شده است و این گونه بیگانه ازنظر برخی جنبه های تهاجمی در دنیا و ایران بررسی و مقایسه شد.

  کلیدواژگان: Oenothera indecora، گونه بیگانه، گزارش جدید، گیلان، ایران
 • مریم سلیمی، معصومه شایان مهر*، محمود محمدی شریف، الهام یوسفی لفورکی صفحات 119-138

  خانواده Hypogastruridae متعلق به راسته Poduromorpha از خانواده های مهم رده پادمان است. این خانواده با داشتن آرواره های بالای قوی، صفحه دندانی، برآمدگی های جانبی، فورکای قوی و دنس کوتاه از سایر خانواده های این راسته متمایز می شود. تاکسون های این خانواده از دم فنری ها، در زیستگاه های متنوع شامل خاک، زیر پوست درختان، ساحل دریا و بسترهای تجاری قارچ یافت می شود. در ایران اطلاعات اندکی از پادمان خانواده Hypogastruridae (Collembola) وجود دارد. طی چند سال اخیر، مطالعه این گروه از شش پایان رو به افزایش بوده و گزارش های زیادی از آنها ارایه شده است. تاکنون 37 گونه و هشت جنس متعلق به این خانواده از ایران گزارش شده است. جنس های Hypogastrura Bourlet, 1839 و Ceratophysella Bӧrner, 1932 به ترتیب با 12 و هشت گونه دارای بیشترین تعداد گونه در این خانواده هستند. از آنجا که کلید شناسایی جامع برای گونه ها و جنس های خانواده Hypogastruridae در ایران وجود ندارد، به منظور تسهیل مطالعه پژوهشگران علاقمند به تاکسونومی رده پادمان، در این مطالعه کلید شناسایی جنس ها و گونه های گزارش شده از این خانواده در ایران ارایه شده است.

  کلیدواژگان: پادمان، سیستماتیک، Hypogastruridae، Poduromorpha
|
 • Ali Malkeshi, Gholamreza Bakhshi Khaniki, Younes Asri *, Mohabat Nadaf, Mina Rabie Pages 1-26

  The Booz Daghi region with an area of 62,000 hectares is located 47 kilometers from Maneh and Semelghan city. The floristic composition, biological, and chorological spectra of this area were investigated through several random collections in different habitats and vegetation types, as well as from 220 plots established in selected plant communities during the growing season of 2021. In this regard, 252 vascular plant species belonging to 173 genera and 53 families were recorded as native plants in the Booz Daghi region. The richest families were Asteraceae (31), Poaceae (25), Lamiaceae (22), and Fabaceae (21). The genera Astragalus L. (10), Allium L., Convolvulus L., and Stachys L. (each with 5 species) were the richest ones. Hemicryptophytes (31.3%) and therophytes (29.8%) were the dominant life forms of the region. A considerable number of species (63.5%) belonged to the Irano-Turanian region. The results of this study showed that the Booz Daghi region had a relatively rich flora that requires special attention and proper planning to protect its biodiversity.

  Keywords: Biodiversity, Endemic Species, the Irano-Turanian Region, Vegetation
 • Hossein Barahoei * Pages 27-70

  Scorpions are nocturnal animals that feed on invertebrates and other arachnids. So far, 10 species of scorpions from the family Buthidae have been reported from the Sistan region. Sampling was done using UV ultralight at night and direct search or digging during the day, from different areas in the Sistan region in 2021 and 2022. Examination of 117 collected scorpion specimens led to the identification of seven species belonging to six genera of the family Buthidae including Androctonus cf. crassicauda (Olivier, 1807), A. sistanus Barahoei & Mirshamsi, 2022, Kraepelinia palpator (Birula, 1903), Mesobuthus rakhshanii sp. nov., Odontobuthus tirgari Mirshamsi et al., 2013, Orthochirus persa (Birula, 1900), and Sassanidothus gracilis (Birula, 1900). Mesobuthus rakhshanii sp. nov. was described as a new species for the world fauna. This species has a dominant population in the region, which was collected from all stations. All specimens were fixed in 80% alcohol and kept in the author's personal collection. Androctonus species are dangerous scorpions that are distributed in the Sistan region. Identifying dangerous species is important and practical for health management. This is possible by identifying the fauna of scorpions in the region and determining the range of distribution of each species.

  Keywords: Systematics, Buthidae, New species, Sistan
 • Seyed Ahmad Mousavi, Farrokh Ghahremaninejad * Pages 71-88

  Natural essential oils derived from plants have particular importance in various markets such as agricultural, pharmaceutical, healthcare, cosmetics, and hygiene industries. Thyme has a special significance among the rest of aromatic plants. Thyme essential oil is yellow, brownish, and reddish to brown and is obtained from the distillation of leaves and flowers of Thymus vulgaris, as well as other species of thyme. It has various applications in the healthcare and cosmetic industries. Therefore, searching for different types of thyme to produce essential oils can be appealing to various industries. The results of the comparison of dry matter and essential oil production among 108 populations of 9 species of Iranian thyme and 4 populations of agricultural thyme (T. vulgaris) showed that the native populations of thyme species in Iran have a much higher economic and pharmacological potential than T. vulgaris. For instance, the specific populations of T. kotschyanus and T. daenensis can produce dry matter and essential oils in higher yields. The germplasm to be cultivated and utilized could be chosen purposefully by the designated usage of the product. If the purpose of producing thyme is to obtain dry matter for seasoning or spice, then the population 104 of T. kotschyanus, population 60 of T. fallax, population 91 of T. kotschyanus, and population 107 of T. daenensis could be considered. If, however, the purpose of cultivation of thyme is to extract essential oils, then population 104 of T. kotschyanus, population 60 of T. fallax, population 90 of T. daenensis and population 67 of T. fedtschenkoi could be utilized.

  Keywords: Thyme crop, native Thyme, Essential oil production, Medicinal plants, economic plants
 • Hamid Darvishnia *, Saber Sadeghi Pages 89-108

  In the present study, morphometric characteristics among four populations of Megachernes pavlovskyi found in caves located in the Zagros Mountains were studied. The length/width proportions of 14 meristic traits of 95 specimens were considered. Data analyses were performed by statistical analysis tools (e.g. ANOVA, MANOVA, PCA, DFA, and cluster analysis). The results of ANOVA showed that there was a significant difference between 12 characters (p<0.05). Principal Component Analysis revealed three main components, which accounted for 64.98% of the total variance. Due to the differences in environmental factors of the studied caves and the influence of morphological traits on ecological factors, the morphological differences among populations could be due to differences in habitat characteristics of species to live in.

  Keywords: Morphological flexibility, Scatter chart, PCA, Cave habitat, Pseudoscorpiones
 • Aiuob Moradi *, Edris Mahdavifikajor Pages 109-118

  Nowadays, one of the most important threats to the biodiversity is adventive invasive species. In recent years, numerous imported plants with high invasion behavior have been reported from the Caspian coasts, especially Guilan province. During a field mission related to collecting plant specimens from Hyrcanian forests in Guilan province, Oenothera indecora Cambess. from the Onagraceae family was collected and identified for the first time from the Siahkalrud area of Chaboksar and is reported as a new record for the flora of Iran. The species, which is native to South America grows outside its native range and it is now established as a neophyte in several tropical and subtropical areas. The most important morphological traits of this species have been compared with its closely related species, O. parodiana Munz. Also, the geographical distribution, photos of the plant, habitat, and distribution of the species in the world and Iran are provided. In the following, the alien species was investigated and compared in terms of some invasive aspects in the world and Iran.

  Keywords: Oenothera indecora, Alien Species, New Record, Guilan, Iran
 • Maryam Salimi, Masoumeh Shayanmehr *, Mahmoud Mohammadi Sharif, Elham Yoosefi Lafooraki Pages 119-138

  The family Hypogastruridae belonging to the order Poduromorpha is an important family of the class Collembola. This family is recognized by having strong mandibules, molar plates, lateral projections, strong furca, and short dens. Members of the family are found in many habitats including soil, under the bark of trees, seashores, and commercial mushroom beds. The family Hypogastruridae is not well known in Iran. During the last few years, the study of this group of arthropods has been increasing and numerous reports have been presented. So far, 37 species and eight genera belonging to this family have been reported or described from Iran. The genera Hypogastrura Bourlet, 1839 and Ceratophysella Bӧrner, 1932 have the highest number of reported species of the family with 12 and 8 species, respectively. There is no comprehensive identification key for the species and genera of the Hypogastruridae family in Iran. In order to facilitate the identification of Hypogastruridae species for Iranian researchers, in this study, the identification key of reported genera and species of the family Hypogastruridae in Iran is presented.

  Keywords: Collembola, Systematics, Hypogastruridae, Poduromorpha