فهرست مطالب

فقه جزای تطبیقی - سال دوم شماره 4 (زمستان 1401)

نشریه فقه جزای تطبیقی
سال دوم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید رضا احسان پور*، احمد امی صفحات 1-9
  پیشرفت های فناورانه اخیر، تولید فیلم هایی که «جعل عمیق» نامیده می شوند را با استفاده از تعویض صورت انسان آسان کرده است. جعل عمیق، محصول برنامه های هوش مصنوعی (AI) است که با ادغام، ترکیب، جایگزینی و قرار دادن تصاویر و کلیپ های ویدیویی، ویدیوهای جعلی و به ظاهر معتبر را ایجاد می کنند. کاربرد گسترده و مخرب این فناوری از یک سو و سهولت استفاده از این فناوری سبب شده است که برخی از آن برای اهداف نامشروع و غیر قانونی بهره گیرند. نمونه های اولیه جعل عمیق برای اهداف سیاسی و یا سرگرمی عمومی به کار گرفته می شد لیکن در آینده به احتمال زیاد بیشتر برای انتقام جویی های شخصی و سیاسی، تبلیغات سیاسی غیر واقعی به کار گرفته شود. آثار مخرب مذکور ضرورت جرم انگاری استفاده سوء از آن را برجسته می کند. برخی از کشورها مانند ایالات متحده تصویب قوانین مبارزه با جعل عمیق در سطح ایالتی و سپس فدرال را آغاز کرده اند. در اتحادیه اروپا، سه کشور (فرانسه، آلمان و اسپانیا) مقرراتی ملی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این حوزه مرتبط است را تصویب نموده اند. در ایران، طبق قانون جرایم رایانه ای، انتشار ویدیوی جعلی می تواند نشر اکاذیب به شمار آمده و چنانچه محتوای آن موجب هتک حیثیت اشخاص گردد، ذیل این عنوان نیز قابلیت تعقیب خواهد داشت. در صورتی که محتوای تولید و انتشار یافته از طریق جعل عمیق، مستهجن باشد، می تواند بر عنوان حدی «قذف» نیز قابل تطبیق باشد.
  کلیدواژگان: جعل عمیق، جرم انگاری، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، قدف
 • مهدی عمانی، جمال بیگی*، بابک پورقهرمانی صفحات 11-20
  پیشرفت و ترقی روزافزون صنعت در هزاره سوم میلادی، موجب به ظهور رسیدن فناوری های نوظهوری در جهان گردیده است. یکی از این فناوری های نوظهور، فناوری پیچیده هارپ است که دارای کاربردهای مختلفی بوده و سازندگان آن، از کاربردهای آن بر علیه بشریت استفاده می کنند. از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها می توان به تفکر اجباری یا همان بردگی ذهنی اشاره کرد، چراکه در عصر حاضر، جنگ سرد جای خود را به جنگ اراده ها داده است. ازطرفی دیگر، به لحاظ نو بودن و همچنین سری بودن آن، اثبات آن نیز به نوعی محال بوده و جامعه جهانی را با چالش هایی مواجه کرده است. مهم ترین چالش مطرح، عدم جرم انگاری آن می باشد که مغفول مانده است. دین اسلام، به عنوان دینی کامل و غیرانفعالی و واکنش گر در مورد هر افعالی دارای حکم و نظر است، بنابراین طبق قواعد فقهی که شرع مقدس اسلام در اختیار فقها قرار داده است، القای تفکر به لحاظ شرعی حرام بوده و به دلیل همین، لزوم جرم انگاری آن ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی فقهی تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ و لزوم جرم انگاری آن می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که تفکر اجباری مجاز نبوده و جرم انگاری آن ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: فناوری هارپ، تحریم فقهی، تفکر اجباری
 • بتول سعیدی گراغانی، محمدرسول آهنگران*، جلال ایرانمنش صفحات 23-31

  قصاص و صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم فقه و حقوق کیفری است که بخش مهمی از مباحث مربوط به مجازات ها را شامل می شود. برحسب اهمیت و نقش تعیین کننده مقدس اردبیلی از یک سو و مباحث مربوط به قصاص از سوی دیگر در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که قصاص در دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی به ویژه درخصوص صاحبان حق قصاص چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دیدگاه مقدس اردبیلی درخصوص قصاص و صاحبان حق قصاص عمدتا همسو با دیدگاه مشهور و غالب فقها بوده و ازآنجاکه قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از دیدگاه غالب و مشهور فقها تدوین شده است، لذا نوعی تطابق میان دیدگاه وی و قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

  کلیدواژگان: قصاص، صاحبان حق قصاص، فقه
 • لیلا خلیلی سامانی، مهدی مومنی*، علیرضا میلانی صفحات 33-45
  اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به قربانیانی که منافع شخصی آنها از رهگذر وقوع جرایم در صلاحیت دیوان، آسیب دیده، تحت شرایطی اجازه مشارکت در جریان دادرسی را می دهد. این بیان کلی، در مقررات قواعد دادرسی و ادله دیوان و نیز رویه قضایی این مرجع، دقیق تر تبیین شده و چگونگی مداخله بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری نزد دیوان مشخص شده است. تمرکز بر حقوق بزه دیدگان و مسایل راجع به آنان در دیوان بین المللی کیفری بسیار فراتر از دادگاه های یوگسلاوی و رواندا است. رویکرد به حقوق بزه دیدگان در مراجع کیفری بین المللی و بین المللی شده ای که بعد از دیوان بین المللی کیفری تاسیس شده اند نیز بیشتر شده است. در مجموع دو نگاه درخصوص مقررات اساسنامه دیوان در باب مشارکت بزه دیدگان مطرح است؛ دیدگاه اول نگاهی مثبت به این موضوع دارد؛ اما نگرش دوم، این مشارکت را واجد آثار سوء بر دادرسی کیفری بین المللی تلقی می کند.
  کلیدواژگان: حقوق بزه دیده، دادرسی کیفری، بزه دیده، دیوان کیفری بین المللی
 • اعظم سروش نژاد، احمد رمضانی*، منصور عطاشنه صفحات 47-57
  رعایت حقوق طرف های دعوا در نظام عدالت کیفری نشان دهنده اهمیتی است که دولت ها به تشکیل دادرسی منصفانه می دهند. قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دنبال ترافعی کردن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا است. حق اطلاع داشتن از یک حق در بسیاری از موارد اهمیتش کمتر از اصل آن حق نیست؛ زیرا بسیاری از حقوق به خاطر عدم اطلاع از آن ها اجرا نمی شود و طرف های دعوی نمی توانند به موقع و به جا از حقوق خود دفاع کنند و درنتیجه دچار سرگردانی و دغدغه و بر نگرانی آن ها افزوده می شود. از آنجا که اغلب شاکیان و متهمان و گواهان پرونده ها را اشخاص عادی تشکیل می دهند که نسبت به این حقوق آگاهی لازم را ندارد، قانون گذار به منظور فراهم کردن زمینه استفاده آن ها از این حقوق که یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است، علی رغم ایراداتی که از لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، ضابطان دادگستری و مقامات قضایی را مکلف به تفهیم و اطلاع دادن این حقوق به اشخاص مذکور کرده و تخلف از این تکلیف را مستوجب ضمانت اجرا دانسته است.
  کلیدواژگان: حقوق طرفین دعوی، متهم، بزه دیده
 • محسن اصلانی، سید قاسم زمانی*، مسعود راعی صفحات 59-72
  حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات مهم جهان امروز همواره محل بحث و نظر است. یکی از چالش های اصلی فراروی موازین حقوق بشری، نقض این موازین از سوی دولت ها است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر حقوقی بین الملل، تعهد دولت ها به رعایت اصول حقوق بشر ناشی از تعهدات قراردادی، قواعد آمره و عرف است. در اسناد بین المللی مختلفی مسوولیت حقوق بشری دولت ها و ضمانت اجرای این تعهدات مورد تصریح قرارگرفته است. حساسیت عمدتا بر نقض حقوق بنیادین بشری است و پرداخت غرامت و جلب رضایت زیان دیده از مهم ترین ضمانت اجرای قواعد حقوق بشری است. در فقه نیز می توان قایل به پذیرش مسوولیت کیفری دولت ها به عنوان اشخاص حقوق عمومی بوده و دولت ها در صورت پذیرش تعهدات حقوق بشری بین المللی بر اساس قاعده وفای به عهد، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری هستند. نقض قواعد حقوق بشر برای دولت با مسوولیت همراه بود و دولت متعهد به جبران خسارت واردشده به بزه دیده است.
  کلیدواژگان: تعهدات حقوق بشری، دولت، حقوق بین الملل
 • مجتبی عباسی، مجید شایگان فرد*، حسین تاجی صفحات 75-85
  استان ایلام به عنوان استانی مرزی دارای بیشترین خط مرزی با کشور همسایه عراق است و همین امر نیز زمینه قاچاق سلاح و دسترسی به سلاح در این استان را به دنبال داشته است؛ و معضلات اجتماعی مانند قتل با سلاح گرم به دلیل دسترسی آسان به سلاح در این استان به وقوع می پیوندد. دسترسی به سلاح گرم در استان ایلام درای ریشه های اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی است. از بعد اجتماعی بدلیل حاکمیت فرهنگ قبیل گرایی و احتمال بروز خشونت و درگیری قبیله ای داشتن سلاح نوعی آمادگی برای دفاع از قبیله محسوب می شود. از بعد فرهنگی، در فرهنگ مردمان استان ایلام داشتن سلاح گرم نشانه برتری شخص نسبت به دیگری است. از بعد روانی، داشتن سلاح ازلحاظ روحی حس برتری جویی و اقتدارگرایی را در اشخاص تقویت می نماید و از بعد اقتصادی، بیکاری موجود در استان موجب اشتغال شهروندان استان به قاچاق سلاح بعنوان شغلی کاذب می گردد.
  کلیدواژگان: دسترسی به سلاح، سلاح گرم، استان ایلام
 • سید جلال صمدانی، محمدعلی حیدری*، محسن فهیم صفحات 87-98

  نفقه زن باردار و جنین از موضوعات مهمی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این مقاله تلاش شده در پرتو احکام متغیر تحلیل شده و به بررسی ضمانت کیفری آن نیز پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای موضوع مورد اشاره بررسی شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد نفقه زن و جنین بر عهده مرد است اما چنانچه زن از روی نشوز خانه شوهر را ترک کند، نفقه او ساقط می شود و حامله بودن زن تاثیری در سقوط نفقه وی ندارد ولی نفقه نگهداری و حفظ جنین بر عهده پدر فرزند می باشد. در رابطه با نفقه زن باردار طبق نظر اکثر فقها و قانون مدنی، اگر زن در طلاق رجعیه باشد در زمان عده، مستحق نفقه و اسکان است اما مطلقه باینه فقط در صورتی که باردار باشد، مستحق نفقه است. اما در مورد نفقه زن باردار در عده وفات، قول مشهور آن است که زن مستحق نفقه نیست. نتایج نشان داد نفقه از جمله موضوعاتی است که از احکام متغیر به دلیل توجه به مقتضیات زمانی و شرایط زوجه تاثیرپذیراست. مهم ترین تاثیر احکام متغیر در دامنه و گستره نفقه و به عبارتی مصادیق نفقه است که هم در فقه و هم در حقوق موضوعه تابع عرف و شرایط اجتماعی زوجه است. ترک انفاق از سوی مرد با ضمانت کیفری همراه بوده و مجازات حبس برای آن تعیین شده است.

  کلیدواژگان: نفقه، زن باردار، جنین، ضمانت کیفری، احکام متغیر
 • سید حمیدرضا احمدی زاده، فیروز محمودی جانکی*، مهدی شیدائیان صفحات 101-110

  اصل انصاف از موضوعات مهم در فقه و حقوق است که ابعاد مختلف آن همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه و آثار آن در فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه انصاف در قالب اصل عدالت به طور گسترده، مورد استعمال قرارگرفته و در قواعد فقهی چون لاضرر و زرین اصل انصاف قابل استنباط است. در حقوق کیفری انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورداستفاده قرار نگرفته است. بااین وجود بر لزوم توجه به دادرسی عادلانه کمک نموده و در مرحله صدور رای در مواردی چون تخفیفات در جرایم تعزیری موردتوجه قانون گذار قرار گرفته است. اصل انصاف آن گونه که باید در حقوق کیفری نمود نداشته است؛ بنابراین لازم است به عنوان یک قاعده تاثیرگذار ارایه گردد تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن ها مستقل از شرع، مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن گونه که مقتضی عدل و انصاف می دانند، صادر نمایند.

  کلیدواژگان: انصاف، عدالت، دادرسی عادلانه
 • محمدصالح مویدی، اکبر وروایی*، مسعود قاسمی صفحات 113-124

  ضابط بودن محیط بانان اصلی است که علاوه بر قانون، باید در اجرا نیز به آن استناد شود و بسته به شرایطی که برای آن تعریف شده است، اجازه اعمالی مانند حمل و به کارگیری سلاح را به این دسته از مشاغل بدهد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت محیط بان به عنوان ضابط خاص دادگستری است. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. محیط بانان شاغل در سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی، بسته به نوع ماموریت مجوز حمل سلاح به آن ها داده می شود. محیط بان طبق ماده 15 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، درصورتی که در یک کلاس ویژه زیر نظر دادستان درزمینه وظایف قضایی ضابطین آموزش دیده باشند، ضابط محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: محیط بان، ضابط خاص، سلاح
 • سید عرفان قادری، مهرداد رایجیان اصلی*، مژگان امراللهی بیوکی، تهمورث بشیریه صفحات 127-138
  افراد دارای خصلت و منش جنسی - جنسیتی خاص (کویییرها) در شمار افراد دارای اختلال جنسیتی محسوب می شوند که چندان به آنها پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده رویکرد بزه دیده شناسی نسبت به این افراد از منظر حقوق بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سازمان دهی شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که از منظر بزه دیده شناسی نخستین، این افراد به دلایلی چون افسردگی، اختلال در شخصیت و اختلال در هویت جنسی در معرض بزه دیدگی قرار دارند. این افراد هم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی (شامل مشارکت در حفظ صحنه و معاینه محل و ضبط آلات و ادوات جرم)، و هم در مرحله دادرسی کیفری (در مواردی از قبیل ضرورت حضور وکیل، علنی بودن و تسریع دادرسی و احضار بزه دیده و مطلعین واقعه و جبران خسارت) نیازمند تدابیر حمایتی قانونی و حقوقی هستند. اگرچه نمی توان این اقدامات حمایتی را خاص کویییرها دانست. مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به آسیب پذیری این گروه از افراد، اتخاذ یک رویکرد افتراقی در سطح سیاست گذاری جنایی ضروری است.
  کلیدواژگان: بزه دیده، سوءاستفاده جنسی، کوئییرها، هویت جنسی
 • فاطمه آقامیری، زهرا فهرستی*، ابراهیم یاقوتی صفحات 141-158
  سیاست قتل هدفمند، مجموعه اقداماتی است که برخی از دولت ها نظیر آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به منظور از بین بردن مظنونان اعمال تروریستی در چند دهه گذشته درپیش گرفته اند. از آنجا که این اقدامات، در حقوق بین الملل تعریف نشده و جایگاه قانونی ندارد، کشورهای استفاده کننده از این روش، با عناوینی نظیر دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه، به بهانه دفع حمله فوری و قریب الوقوع، آن را توجیه نموده و سعی در مشروع جلوه دادن آن دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، مشروعیت قتل هدفمند به طور کلی محل ابهام است. از یک سو، به اعتبار نفس عمل که می بایست در زمان صلح و زمان مخاصمه مسلحانه از یکدیگر تمییز داده شود؛ چرا که این اقدام تنها در زمان مخاصمه مسلحانه و با رعایت موازین و شرایط آن، از نظر حقوق و عرف بین المللی مشروع قلمداد می شود؛ و از سوی دیگر، به اعتبار شخص یا اشخاص مورد هدف. بدین معنا که برخی اشخاص به واسطه مقام و موقعیت خود، از برخی مصونیت ها برخوردارند، از جمله مقامات رسمی کشورها و نمی توان جز در محاکم ذی صلاح که محاکم داخلی کشورها تلقی می شود، آن ها را محاکمه نمود؛ چه رسد به آنکه بدون محاکمه، اقدام به حذف ایشان کرد. قتل سردار سلیمانی با اتهام قتل سیاسی مواجه است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور امریکا منع شده است. به در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود با محوریت اقدام دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، علاوه بر بررسی ابعاد قتل هدفمند و مشروعیت و ممنوعیت آن از منظر حقوق بین الملل به عنوان ابعاد حقوقی قتل هدفمند، شرایط اختصاصی آن جنایت نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ترور، قتل هدفمند، حقوق بین الملل، سردار قاسم سلیمانی
|
 • Seyed Reza Ehsanpour *, Ahmad Ommi Pages 1-9
  Recent technological advances have made it easy to produce videos called "deepfakes" using human face swaps. Deepfakes are the product of artificial intelligence (AI) applications that merge, combine, replace, and superimpose images and video clips to create fake videos that appear authentic. The widespread and destructive use of this technology on the one hand and the ease of using the technology have caused it to be used for illegitimate and illegal purposes. Deepfakes were used for public policy or entertainment, but in the future it is likely to be used for personal and political vengeance and non - realistic political propaganda. These destructive effects highlight the necessity of criminalization of misuse of it. Some countries, such as the United States, have begun ratification of the laws of combating deepfakes at the state and then federal levels. In the European Union, the three countries (France, Germany and Spain) have adopted national regulations directly or indirectly related to this area. In Iran, according to the law of computer crimes, the spread of false video is considered to be a spreading scandal and if its content causes the defamation of persons, it will also be prosecuted under this criminal title. If the content of production and propagation through deepfakes is obscene, it
  Keywords: Deepfakes, Criminalization, defamation, False spreading, Qazf
 • Mahdi Omani, Jamal Beigi *, Babak Pourgahremani Pages 11-20
  The increasing progress and development of industry in the third millennium AD has led to the emergence of new technologies in the world. One of these emerging technologies is the complex HAARP Technology, which has various applications and its creators use it against humanity. One of the most important and widely used of them is forced thinking or mental slavery, because in the present era, the Cold War has given way to the war of wills. On the other hand, in terms of its novelty and secrecy, it is somewhat impossible to prove and has faced challenges for the international community. The most important challenge is not to criminalize it, which has been neglected. The religion of Islam, as a complete religion, is passive and reactive to any action. According to the rules of jurisprudence that the holy Shari'a of Islam, the induction of thought is legally forbidden and its criminalization seems necessary. The main purpose of this article is to study the jurisprudence of forced thinking caused by HAARP Technology and the necessity of its criminalization. The research method is descriptive and analytical. The method of research is qualitative and the research findings indicate that forced thinking is not allowed and its criminalization is necessary.
  Keywords: HAARP Technology, Jurisprudential Criminalization, Forced Thinking
 • Batoul Saeedi Garaghani, MohammadRasool Ahangaran *, Jalal Iranmanesh Pages 23-31

  Qisas (Retaliation) and the owners of the right to Qisas is one of the important issues of jurisprudence and criminal law, which encompasses an important part of the topics related to punishments. According to the importance and determining role of Muoghaddas Ardabili in Shia jurisprudence on one hand and the issues related to Qisas on the other hand, in this paper, an attempt is made to address this important question that how is Qisas from the viewpoint of Muoghaddas Ardabili's and the Islamic Penal Law, especially regarding owners of the right to Qisas? This paper is descriptive and analytical, and the mentioned question is investigated using the library method. The findings indicate that the viewpoint of Muoghaddas Ardabili regarding Qisas and the owners of the right to Qisas is mostly consistent with the famous and dominant view of the jurists and since the Islamic Penal Law has also been compiled in accordance with the dominant and famous view of the jurists, therefore there is a kind of compatibility between his point of view and the Islamic Penal Law.

  Keywords: retaliation, Owners of the Right to Retaliation, Jurisprudence
 • Leila Khalili Samani, Mahdi Momeni *, Alireza Milani Pages 33-45
  The Statute of the International Criminal Court allows the victims whose personal interests have been damaged by the occurrence of crimes under the jurisdiction of the Court, under certain conditions, to participate in the proceedings. This issue has been explained more precisely in the provisions of the court's rules of procedure and evidence, as well as the judicial procedure of this authority. Also, the intervention of the victims in the criminal proceedings before the court has been specified. The focus on the rights of the victims and issues related to them in the International Criminal Court is much more than in the courts of Yugoslavia and Rwanda. Attention to the rights of victims has increased in international and internationalized criminal authorities that were established after the International Criminal Court. In total, there are two approaches regarding the provisions of the Court's statute regarding the participation of the victims; The first point of view has a positive view of this issue, but the second point of view considers this participation as having bad effects on international criminal proceedings.
  Keywords: Victim’s Rights, criminal proceedings, victim, International Criminal Court
 • Azam Soroushnejad, Ahmad Ramezani *, Mansour Atasheneh Pages 47-57
  Observing the rights of litigants in the criminal justice system indicates the importance that governments attach to fair trials. The legislator in the Criminal Procedure Code of 2013 seeks to give equal possibility to all parties to the dispute. The right to know a right in many cases is not less important than that right, because many rights are not enforced because they are not known, and the parties cannot defend their rights in a timely manner, and as a result, they become confused. Since most of the plaintiffs, defendants, and witnesses of cases are ordinary persons who do not have the necessary knowledge of these rights, the legislator has obliged the legal authorities, which is one of the most important instances of civil rights, to exercise these rights and obliges the judicial authorities to inform the persons mentioned above.
  Keywords: rights of litigants, Accused, victim
 • Mohsen Aslani, Seyed Qasem Zamani *, Masoud Raei Pages 59-72
  Human rights, as one of the most important issues in the world today, are always the subject of discussion and opinion. One of the main challenges facing human rights standards is the violation of these standards by governments. The present paper is descriptive and analytical. The findings indicate that from the perspective of international law, the commitment of governments to respect the principles of human rights is due to contractual obligations, mandatory rules, and customs. In various international documents, responsibility of governments and the guarantee of the implementation of these obligations have been specified. The sensitivity is mainly on the violation of fundamental human rights, and the payment of compensation and obtaining the satisfaction of the victim is one of the most important guarantees for the implementation of human rights rules. In jurisprudence, it is possible to accept the criminal responsibility of governments as public law entities, and governments are committed to the implementation of human rights standards if they accept international human rights obligations based on the rule of keeping promises. Violation of human rights rules was accompanied by responsibility for the government, and the government is committed to compensate the victims.
  Keywords: Human Rights Obligations, Government, International Law
 • Mojtaba Abbasi, Majid Shayganfard *, Hossein Taji Pages 75-85
  Ilam province, as a border province, has the largest border line with neighboring Iraq, which has led to the smuggling of weapons and access to weapons in the province, and social problems such as murder with firearms occur due to easy access to weapons in the province. Access to firearms in Ilam province has social, cultural, psychological and economic roots. From a social dimension, due to the rule of tribal culture and the possibility of tribal violence and conflict, having weapons is a form of readiness to defend the tribe. From a cultural dimension, in the culture of the people of Ilam province, having firearms is a sign of one's superiority over the other. Psychologically, having weapons spiritually strengthens the sense of superiority and authoritarianism in individuals, and from an economic perspective, unemployment in the province leads to the employment of provincial citizens to smuggle weapons as false jobs.
  Keywords: Access to Weapons, Firearms, Ilam province
 • Seyed Jalal Samdani, MohammadAli Heidari *, Mohsen Fahim Pages 87-98

  Alimony for pregnant women and fetuses is one of the important topics that an attempt was made to analyze it in the light of variable verdicts and to examine its criminal sanction. The current paper is descriptive and analytical and has been explored using the library method. The findings of the present paper indicate that alimony of the wife and fetus is the responsibility of the man, but if the woman leaves her husband's house due to her refusal to fulfill her marital duties, her alimony will be reduced, and the fact that the woman is pregnant has no effect on the reduction of her alimony. But the child's father is responsible for maintaining and alimony of the fetus. Regarding the alimony of a pregnant woman, according to the opinion of most jurists and civil law, if a woman is in a retrograde divorce, she is entitled to alimony and during the period of idah, but a divorced woman is entitled to alimony only if she is pregnant. But regarding the alimony of a pregnant woman of dead husband, the woman is not entitled to alimony. The alimony is one of the subjects that are affected by variable sentences due to the consideration of the time requirements and conditions of the wife and the examples of alimony, which are subject to the custom and social conditions of the wife. Husband refusal to pay alimony to wife is punishable by imprisonment penalty.

  Keywords: alimony, Pregnant Wife, Fetus, Criminal Sanction, Variable Verdicts
 • Seyed Hamidreza Ahmadizadeh, Firooz Mahmoudi Janki *, Mahdi Sheidaeian Pages 101-110

  The principle of equity is one of the important issues in jurisprudence and law, and its various aspects have always been the subject of debate. The present paper is descriptive-analytical, and the mentioned question is investigated using the Library research method. The findings of the paper indicate that equity is widely used in jurisprudence in the form of the principle of justice, and the principle of equity can be inferred in jurisprudence rules such as La-Zarar and Principle of Equality. In criminal law, the principle of equity is not used as a legal principle. Nevertheless, it has contributed in fair proceedings and has been at the center of the attention of the legislature in issuing decisions in cases such as reductions in discretionary crimes. The Principle of Equity has not been reflected in criminal law to its fullest potential, therefore, it is necessary to present it as an effective rule so that jurists and judges can evaluate the regulations of criminal law by such rule, and put aside whatever they find contrary to justice and equity, in an attempt to issue a decision which is appropriate for justice and equity.

  Keywords: Equity, Justice, Fair trial
 • MohammadSaleh Moayyedi, Akbar Varvaei *, Masoud Ghasemi Pages 113-124

  Being an environmental guard is the principle that, in addition to the law, should be invoked in the implementation, and depending on the conditions defined for it, he allowed actions such as carrying and using weapons to this group of community jobs. The purpose of the current research is to examine the status of environmental guards as special law enforcement officers. This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. As a result, the environmentalists working in environmental protection are given permission to carry weapons based on the type of mission. According to Article 15 of the Environmental Protection and Improvement Law, environmental guards are considered to be bailiffs if they have been trained in the duties of law enforcement officers in a special class under the supervision of the prosecutor.

  Keywords: Environmental Guards, Special Officer, weapon
 • Seyed Erfan Qaderi, Mehrdad Rayejian Asli *, Mozhgan Amrollahi Biyoki, Tahmoures Bashiriyeh Pages 127-138
  Persons with different sexual-gender traits and types (Queers) are considered people with gender disorder, and in this paper, an attempt is made to investigate the victimological approach to these people from the perspective of law. This article is descriptive and analytical, and this issue is investigated using the library method. From the perspective of initial victimology, these people are exposed to being victim for reasons such as depression, personality disorder, and gender identity disorder. From the perspective of secondary victimology, both in the stage of crime detection and preliminary investigation in cases such as participation in the preservation of the scene and examination of the place, and in the stage of criminal proceedings in cases such as the necessity of the presence of a lawyer, openness and speeding up the proceedings and summoning or arresting offenders or victims, attention is required. However, it cannot be said that this is a special and differential support for people with certain sexual and gender characteristics (Queers). Given the vulnerability of Queers, it is necessary for legislator to act a kind of differential and supportive approach towards them.
  Keywords: Victims, Sexual Abuse, Queers, Sexual identity
 • Fatemeh Aghamiri, Zahra Fehresti *, Ebrahim Yaghouti Pages 141-158
  Targeted killing refers to a series of measures taken by some governments, including the United States and Israel, over the last decades to assassinate suspects of the act of terror. Since these actions lack any legitimacy from the perspective of international law, the countries involved try to make their intentions legitimate using such titles as a preventive legal defence to survive an imminent attack. There has always been some degree of ambiguity in the legitimacy of a targeted killing. On the one hand, it is important to distinguish between peacetime and wartime because, from the perspective of international law, targeted killing is only considered legitimate during the armed conflict and by observing its legal criteria; on the other hand, it is crucial who is assassinated. That's why some individuals, including official authorities, enjoy immunity due to their position, so competent domestic courts are thought of as the only eligible entities which could bring them on trial, let alone if they are murdered without trial. Also, the killing of General Soleimani is facing charges of political murder, which is prohibited both in international law and in the domestic law of the United States. The present research is a descriptive-analytical study. Considering the U.S. assassination attempt to kill General Qasem Soleimani, this research aimed to study different aspects, legitimacy, and prohibition of targeted killing from the perspective of international law, as well as investigate specific features of that crime.
  Keywords: terror, Targeted Killing, International Law, General Qasem Soleimani