فهرست مطالب

مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم
سال بیست و چهارم شماره 3 (پیاپی 94، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ابراهیم جعفری پویان، آیدا اصغری*، مریم بابایی آقبلاغ، فرنوش عزیزی صفحات 205-208

  سلامت حق اساسی تمامی انسان‎هاست که دولت‎ها مسیول حفظ و ارتقای آن هستند. ارایه خدمات سلامت نیز یکی از وظایف نظام سلامت هر کشور است. در کشور ما سازمان‌‌های متعددی در ارایه خدمات سلامت نقش دارند. سوال این است که آیا این تعدد و تنوع باعث بهبود در ارایه خدمات می‌شود یا اینکه ممکن است بیشتر به سردرگمی و تشدید نابرابری منجر شود. در هر صورت این مسیله می‌تواند چالش‎هایی را در بخش سلامت ایجاد کند که باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تنوع، سازمان های ارائه دهنده خدمات، نظام سلامت
 • علی محمد مصدق راد، فاطمه کاظمی، سپهر متانت، امیرحسین مصدق راد، شبنم افراز*، محمدرضا گنج دانش صفحات 209-226
  مقدمه

  نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه، اولین نقطه تماس افراد، خانواده‌ها و جامعه با نظام سلامت است که خدمات سلامت اساسی را در محلی نزدیک به محل زندگی یا کار مردم ارایه می‌کند. نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه نقش مهمی در پاسخ به همه گیری‌ها دارد و باید تقویت شود. این مطالعه با هدف تحلیل استراتژیک نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران در مواجهه با همه‌گیری‌ها و ارایه راهکارهای مناسب انجام شده است.

  روش کار

  این پژوهش با روش مرور حیطه ای انجام شد. کلیه مطالعات مرتبط با نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی PubMed، Scopus، Web of Science و ProQues t و پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی SID و Magiran و موتور جستجوگر Google Scholar با کلیدواژه‌های مناسب جستجو شدند. در نهایت، 52 مقاله انتخاب و با روش تحلیل چارچوبی تحلیل شدند.

  یافته ها

  تعداد 18 قوت، 10 ضعف، 17 فرصت و 14 تهدید برای نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه ایران شناسایی شد. 62 راهکار برای تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران در مواجهه با اپیدمی و پاندمی بیماری‌های عفونی ارایه شد. استفاده از ظرفیت کارکنان بهداشتی و درمانی نیروهای نظامی در مناطق محروم، پشتیبانی و نظارت بر قرنطینه خانگی مبتلایان، آموزش کارکنان بهداشتی، حمایت اجتماعی و روانی از کارکنان و به‌کارگیری خدمات پزشکی از راه دور برای تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران ضروری هستند.

  نتیجه‌گیری:

   نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران با چالش‌هایی در پاسخ به همه گیری‌ها مواجه است. سیاست‌گذاران و مدیران ارشد نظام سلامت باید با به‌کارگیری استراتژی های پیشنهادی به تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه کشور بپردازند.

  کلیدواژگان: مراقبت های بهداشتی اولیه، نظام مراقبت های بهداشتی اولیه، همه گیری، تقویت، تحلیل استراتژیک
 • نیوشا شهیدی صادقی، سمیه صدیقی، محمد بختیاری علی آباد، مهدی مختاری پیام* صفحات 227-240
  مقدمه

  پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اجرای مواد قانونی مرتبط با حوزه سلامت در برنامه ششم توسعه پرداخت.

  روش کار

  پژوهش ترکیبی متوالی در سال 1400 انجام شد. مرحله اول با هدف شناسایی اقدامات در 3 گام بررسی اسناد، فرم گردآوری داده و پالایش داده‌ها با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. مرحله دوم در 3 گام احصای شاخص‌ها ازطریق بررسی اسناد و فرم گردآوری داده، اولویت‌بندی از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته و درنهایت توافق جمعی و وزن‌دهی با نشست خبرگان از طریق چارچوب بحث انجام شد. در مرحله سوم، پرسشنامه مرحله قبل توسط 3 گروه دستگاه، خبرگان بیرونی و خبرگان ناظر تکمیل شد. 

  یافته‌ها:

   برای ارزیابی مواد قانونی، 122 شاخص به تفکیک بندها استفاده شد. میانگین میزان پیشرفت احکام از نظر خبرگان ناظر 49درصد، خبرگان بیرونی 43درصد و نظر دستگاه با تفاوت زیاد 87درصد بود. 3 گروه ارزیاب درخصوص 35درصد بندها توافق داشتند. درخصوص موارد مورد اختلاف، حدود 60درصد از 29 بند نظر خبرگان ناظر و خبرگان بیرونی مشابه و غالبا دستگاه به خود امتیاز بسیار بیشتری داده است. تمرکز خبرگان بیرونی بیشتر روی شاخص‌های نتیجه‌ای و پیامدی بود. حدود 43درصد شاخص‌ها، جزو شاخص‌های سند پشتیبان یا شاخص‌های کمی دارای مستندات بودند.

  نتیجه‌گیری: 

  بررسی و ارزیابی پیشرفت برنامه‌‌های توسعه با عنایت به کلیات و جزییات، می‌تواند شامل شاخص‌های بسیار جزیی تا کلان باشد که در مطالعه حاضر مورد توجه قرار گرفت. استفاده از 3 گروه ارزیاب، استفاده از منابع مختلف برای احصای شاخص‌ها، تکیه بر مستندات رسمی ازجمله سند پشتیبان و دستگاه‌های ناظر و نیز ارایه میزان پیشرفت اجرای برنامه به تفکیک بندهای مواد قانونی از نقاط قوت دیگر این پژوهش است.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، ارزیابی عملکرد، برنامه توسعه، بخش سلامت، برنامه ششم توسعه
 • افشین موسوی چلک*، عارف ریاحی، سیمین حداد عراقی صفحات 241-252
  مقدمه

   هدف از مطالعه حاضر، بررسی کمی و کیفی تولیدات علمی حوزه سرطان پستان جمهوری اسلامی ایران و تعیین جایگاه منطقه‌ای و جهانی آن طی سال‎‌‌های 2000-2020 می‎باشد.

  روش کار

   مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به روش پیمایشی توصیفی و با رویکرد علم‌‎سنجی صورت گرفته است. جامعه آماری مطالعه حاضر را 6870 مدرک علمی نمایه شده پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان پستان تشکیل می‌‎دهند (Subject = Breast Cancer) که طی سال‎های 2000-2020 در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس نمایه شده‌‎اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ترسیم گراف‎‌ها، از نرم‎‌افزارهای SPSS (نسخه 19) ، NodeXL و VOSviewer (نسخه 1.6) استفاده شده است.

  یافته‎‌ها: 

  یافته‎‌ها نشان داد که تعداد مدارک علمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سرطان پستان از 7 مورد در سال 2000 به 1181 مورد در سال 2020 افزایش یافته و از رشد 29 درصدی برخوردار بوده است. دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایالات متحده آمریکا به ترتیب بعنوان پرتولیدترین مرکز داخلی و مهم‎‌ترین شریک علمی پژوهشگران حوزه مورد بررسی شناسایی شده‌‎اند.

  نتیجه‎‌گیری:

   هرچند به لحاظ کمی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه مورد بررسی از رشد قابل قبول و مطلوبی برخوردار بوده است ولی به لحاظ کیفی این مدارک علمی در مجلات با کیفیت و معتبری منتشر نشده‌‎اند. توجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌‎های علوم پزشکی کشور از پژوهشگران و متخصصان حوزه سرطان پستان، افزایش ارتباطات و همکاری‎‌های علمی پژوهشگران ایرانی با همتایان خارجی‌‎شان و بسیاری از عوامل دیگر در جهت افزایش سطح کمی و کیفی مدارک علمی حوزه سرطان پستان لازم و ضروری بنظر می‌‎رسد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، ارزشیابی عملکرد، برنامه توسعه، بخش سلامت، برنامه ششم توسعه
 • سعید مرامی، مریم بخشنده باورساد، ملیحه صبور* صفحات 253-263
  مقدمه

  با پیر شدن جمعیت، بیماری‌های مزمن افزایش می‌یابد و سالمندانی که سواد سلامت ناکافی دارند، یکی از گروه‌های در معرض خطر در ارتباط با پرفشاری خون هستند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط وضعیت سواد سلامت و توان خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر مطالعه‌ای مقطعی است که بر روی 301 سالمند مراجعه‌کننده به پلی‌کلینیک‌های تخصصی تامین اجتماعی شهر تهران در سال 1400 انجام شد. داده‌ها با روش نمونه‌گیری ساده با استفاده از ابزارهای آزمون کوتاه شده شناختی، پرسشنامه توانایی خود‌مراقبتی افراد سالمند، پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان جمع‌آوری شد. سپس به‌وسیله آمارهای توصیفی، جدول توزیع فراوانی و آزمون‌های آماری استنباطی و همبستگی با نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان 2/7 ± 88/68 سال بود. میانگین و انحراف معیار شاخص خود‌مراقبتی افراد 1/9 ± 51/58 و میانگین و انحراف معیار نمره سواد سلامت 98/33 ± 74/110است. آنالیز همبستگی پیرسون، ارتباط مثبت و معناداری بین دو متغیر سطح سواد سلامت و توان خودمراقبتی نشان داد (0.001> p). همچنین میانگین نمره سواد سلامت برای مردان به صورت معناداری بالاتر از زنان بود (P= 0.001).

  نتیجه گیری

  نتایج گویای این موضوع است که مداخلات به‌منظور بهبود سواد سلامت برای افزایش توانایی رفتارهای خود‌مراقبتی در سالمندان مهم است و ارتقای سواد سلامت در سالمندان مبتلا به فشار خون بالا و ارایه مداخله و اطلاعات آموزشی به آنها ضروری است.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، توان خودمراقبتی، فشاری خون، سالمند
 • محمد ساسانی پور* صفحات 264-275
  مقدمه

  تقریبا در همه جوامع و همه سنین مردان مرگ‌ومیر بیشتری در مقایسه با زنان دارد. در این مطالعه سعی شده تا سهم علل اصلی فوت در فزونی مرگ و میر مردان در سطح استان‌های کشور در سال 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

  روش کار

  داده‌های فوت استانی بر حسب، گروه سنی، جنس و علل مرگ از سامانه ثبت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شده است. پس از تصحیح کم‌ثبتی داده‌های فوت، با استفاده از تکنیک جدول عمر استاندارد، امید زندگی در بدو تولد مردان و زنان استان‌های کشور محاسبه شد. نهایتا نقش علل اصلی فوت در تفاوت جنسی امید زندگی در بدو تولد با استفاده از روش تجزیه آریاگا محاسبه شد.

  یافته‌ها: 

  فزونی امید زندگی زنان در کشور از 2 سال در استان کهگیلویه و بویراحمد تا 4 سال در استان‌های فارس و همدان در سال 1395 در نوسان است. این رقم در سطح کشور 3 سال بود. حوادث غیرعمدی، بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها و تومورها مهم‌ترین علل تفاوت‌های جنسی امید زندگی در بدو تولد به نفع زنان هستند. با این حال، تفاوت‌های مهمی در سهم علل اصلی مرگ در تفاوت‌های جنسی امید زندگی در سطح استان‌های کشور وجود دارد.

  نتیجه‌گیری:

   عوامل رفتاری و سبک زندگی مهم‌ترین عوامل تفاوت جنسی امید زندگی در بدو تولد در ایران است که باتوجه به قابل پیشگیری بودن آن، می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح، هم تفاوت جنسی فوت را کاهش داد و هم به افزایش امید زندگی کمک کرد.

  کلیدواژگان: جنس، امیدزندگی در بدو تولد، تجزیه، سن، مرگ و میر
 • الهام افلاطونی، لیلا ریاحی*، امیراشکان نصیری پور صفحات 276-287
  مقدمه

  باتوجه به هزینه‌های روز افزون بخش سلامت و ناکارآمدی و بهره‌وری نامناسب بخش دولتی، اعطای خودگردانی به بیمارستان‌ها در قالب برنامه بیمارستان مستقل به مرحله اجرا درآمد. هدف مطالعه بررسی تاثیر استقرار برنامه بیمارستان مستقل بر شاخص‌های عملکردی بیمارستان پایلوت در استان قزوین است.

  روش کار

  وضعیت 8 شاخص عملکردی بیمارستان پایلوت در در بازه زمانی 1399-1396 قبل و بعد از استقرار برنامه بیمارستان مستقل گردآوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی زوجی و ویلکاکسون و سری زمانی منقطع در سطح معناداری (05/0> p) و با نرم‌افزار SPSS24 و STATA15 تحلیل شدند.

  یافته‌ها:

   نتایج حاصل از آزمون تی زوجی و ویلکاکسون نشان می‌دهد استقرار برنامه بیمارستان مستقل بر شاخص‌های متوسط تخت فعال، تخت روز فعال و تعداد ترخیص تاثیر معنادار داشته است. بر اساس تحلیل حاصل از مدل سری زمانی منقطع، متوسط تخت فعال با 96/55 واحد، تخت روز‌اشغالی با 14/3357 واحد، درصد اشغال تخت با63/40 واحد تخت روز فعال با 51/1576 واحد و تعداد عمل‌های جراحی با 60/736 واحد میانگین افزایشی داشته و تعداد ترخیص با 92/47 واحد و متوسط مدت اقامت با 42/1 واحد میانگین کاهشی را نشان می‌دهد.

  نتیجه‌گیری:

   مطالعه حاضر تغییر معنا‌داری در شاخص‌های عملکردی را نشان نمی‌دهد. پیشنهاد می‌شو د مدیران و سیاست‌گذاران نظام سلامت درصورت تمایل به گسترش طرح مطالعات جامع و دقیقی در این زمینه به‌عمل آورند.

  کلیدواژگان: بیمارستان مستقل، شاخص های عملکردی، آنالیز سری زمانی منقطع
 • قادر محمدنژاد، شیدا پاک نژاد، علی فاطمی، نازیلا یوسفی* صفحات 288-299
  مقدمه

   در سال‌های اخیر فروش آنلاین دارو و فرآورده‌های مکمل در بسیاری از کشورها رواج یافته است. اگرچه فروش آنلاین این محصولات می‌تواند مزایای بسیاری را به همراه داشته باشد، اما فقدان نظارت بر آن می‌تواند عواقب جدی برای سلامت جامعه ایجاد کند. هدف از این مطالعه بررسی چالش‌ها، رویکردهای قانونی و سیاست‌های اجرایی کشورهای مختلف، به‌منظور کمک به اخذ تصمیمات مناسب برای سیاست‌گذاری این حوزه در ایران است.

  روش کار

   جستجوی نظام‌مند در پایگاه‌های دادهPubMed، Google Scholar و Scopus انجام گرفت. در نهایت، 29 مطالعه و ضابطه ملی و بین‌المللی مرور شدند.

  یافته‌ها: 

  داروخانه‌های آنلاین با چالش‌های تضمین ایمنی بیماران، فقدان قوانین مناسب و نظارت و اجرا مواجه هستند که می‌تواند عرضه محصولات تقلبی، سوء‌مصرف، تجویز اشتباه، فقدان مانیتورینگ بیمار، بروز خوددرمانی و بسیاری دیگر از این پیامدها را به همراه داشته ‌باشد. به همین دلایل کشورهای پیشگام در این زمینه سعی در نهادینه کردن قوانین نظارتی و اعتبارسنجی آنها دارند. در ایران نیز با توجه به رشد جریان‌های غیرقانونی داروخانه‌های آنلاین، اتخاذ سریع‌تر تصمیمات مناسب ضروری است که در کنار استفاده از مزایای تکنولوژی‌های نوین، حقوق و سلامت بیماران و شهروندان به بهترین وجه ممکن حفاظت گردد.

  نتیجه‌گیری:

   انتظار می‌رود تجارت الکترونیکی محصولات دارویی در آینده به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی-درمانی تبدیل شود. از این رو، یک رویکرد استراتژیک و جامع می‌تواند به مقامات نظارتی کمک کند تا تجارت الکترونیکی محصولات دارویی را به طور موثرتری تنظیم کنند.

  کلیدواژگان: داروخانه آنلاین، داروخانه از راه دور، نظارت
 • اسمعیل چگنی، رحمت الله جدیدی*، علی لعل بار، محمد جدیدی، محسن شمسی صفحات 300-310
  مقدمه

   بهایابی برمبنای فعالیت زمان‌گرا یکی از بهترین روش‌های مستقیم تخصیص هزینه های منابع است که در ایران به‌ندرت استفاده‌ می‌شود. این پژوهش با هدف مقایسه بهای تمام شده تخت-روز ICU برمبنای فعالیت زمان گرا و مقایسه آن با بهای تمام شده جذبی سنتی دربیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک انجام شده است.

  روش کار

   مطالعه حاضر از نوع کاربردی و مقطعی‌ است که در بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک در سال 1395 انجام شد. در محاسبه بهای تمام شده تخت-روز ICU از صور ت‌های مالی منتهی به سال 95 استفاده و اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار اکسل و 16 SPSS محاسبه و با ازمون من ویتنی بین دو روش مقایسه انجام شد.

  یافته ها

   محاسبه قیمت تمام‌شده تخت-روز ICU براساس هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا نشان‌دهنده وجود ظرفیت بلااستفاده در این بخش، نبود تفاوت معنادار با بهای تمام شده جذبی سنتی و وجود تفاوت چشمگیری از تعرفه مصوب وزارت بهداشت بود. مقایسه هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا 589،190،13  ریال با روش هزینه‌یابی جذبی سنتی 248،904،13 ریال بود که تفاوت معناداری نداشتند (684/0=p). بهای تمام شده یک تخت-روز آ‌ی‌سی‌یو بر مبنای زمان‌گرا کاهش بیشتری نسبت به بهای تمام شده جذبی سنتی داشته است.

  نتیجه‌گیری:

   بهای تمام شده خدمات ارایه شده بر مبنای فعالیت زمان‌گرا اطلاعات واقعی‌تری را درمورد هزینه‌ها ارایه می‌کند و بیمارستان‌ها می‌توانند ضمن به‌دست آوردن ظرفیت‌های بلا‌استفاده، به کارآیی بیشتر و کاهش هزینه‌ها دست یابند.

  کلیدواژگان: پرداخت بهره وری کارکنان، تکنیک های قیمت گذاری، هزینه های مبتنی بر فعالیت زمان گرا
|
 • Ebrahim Jafari Pooyan, Aida Asghari *, Maryam Babaei Aghbolagh, Farnoosh Azizi Pages 205-208

  Health is generally considered as the basic right in all societies, which governments are entrusted to maintain, restore and promote while facilitating its provision to any single individual. A plethora of organizations play a role in providing health services in this country. The question is whether this multiplicity and diversity will improve the provision of services or it might lead to more confusion and inequity and inequalities. This issue could give a rise to various challenges which need to be addressed.

  Keywords: Variety, Providers, Health system
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Fatemeh Kazemi, Sepehr Metanat, AmirHossein Mosadeghrad, Shabnam Afraz *, MohammadReza Ganjedanesh Pages 209-226
  Introduction

  The primary health care system is the first point of contact for individuals, families and society with the health system, where basic and essential health services are provided in a place close to where people live or work. The primary health care system plays a critical role in responding to epidemics and should be strengthened. This study aimed to strategically analyse the Iranian primary health care system in responding to epidemics and to provide solutions to strengthen it.

  Methods

  This research was carried out using scoping review method. All studies related to the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Iran’s primary health care system in responding to epidemics, indexed in PubMed, Scopus, Web of Science and ProQuest, SID and Magiran databases and Google Scholar search engine were searched using appropriate keywords and search strategies. Finally, 52 documents were selected and analyzed using framework analysis method.

  Results

  Overal, 18 strengths, 10 weaknesses, 17 opportunities and 14 threats were identified for Iran’s primary health care system in responding to epidemics. Besides, 62 actions were suggested to strengthen Iran’s primary health care system in responding to the epidemics, which were grouped into six categories: governance and leadership, financing, health workers, equipment and medicine, health information system, and primary health care delivery. Using the military health staff for deprived areas, home quarantine of the infected, training health workers, social and psychological support for workers and using tele-medical services are necessary to strengthen Iran’s primary health care system.

  Conclusion

  Iran’s primary health care system is facing many challenges in responding to epidemics. Policy makers and senior managers of the health system should strengthen the country’s primary health care system using the suggested strategies.

  Keywords: Primary health care, Primary health system, Epidemic, Strengthening, Strategic Analysis
 • Niusha Shahidi sadeghi, Somayeh Sedighi, Mohammad Bakhtiyari, Mahdi Mokhtari * Pages 227-240
  Introduction

  the present study evaluated the implementation of legal materials related to health in the Sixth Development Plan.

  Method

  The present study was a triangulation combined study in 2022. The first stage was carried out with the aim of identifying the measures including documentary analysis, using the data collection form, and the data collected by the research team were refined separately and using contract content analysis. In the second stage, the evaluation indicators including the review of documents and the data collection form, the calculated indicators were sent in the form of a researcher-made questionnaire, and using experts meeting through the discussion framework. The third stage was conducted with using questionnaire approved and completed by three groups including the apparatus and its affiliated units, foreign experts and supervising experts.

  Results

  Based on the findings, 122 indicators were used separately for legal clauses. The highest distribution of foreign experts’ scores was in percentages of less than 25 and 26 to 50, and this distribution was largely similar for observer experts. On average, the rate of progress of the verdicts was 49%, foreign experts 43% and the opinion of the apparatus with a large difference of 87%. About 60% of the opinion of the supervising experts and evaluators were similar. The focus of foreign experts has been more on outcome indicators. About 43% of the 122 indicators were part of the support document or quantitative indicators with the documents provided by the executive body.

  Conclusion

  Reviewing and evaluating the progress of development plans, depending on their generalities and details, can include very small to large indicators. Also, the use of three groups of evaluators, the use of different sources to enumerate the indicators, relying on official documents such as supporting documents and monitoring devices, as well as presenting the progress of program implementation separately for each of the legal materials are other strengths of this research.

  Keywords: Evaluation, performance evaluation, development plan, health sector, sixth development plan
 • Afshin Mousavi Chelak *, Aref Riahi, Simin Haddad Araghi Pages 241-252
  Introduction

  The present study aimed to evaluate Islamic Republic of Iran’s scientific productions in the field of Breast Cancer during 2000 to 2020.

  Methods

  This was a survey-descriptive study (sectional) and Scientometrics approach was used. The statistical population include 6870 articles and documents in the field of Breast cancer (Subject) which were published in Scopus’ scientific journals during 2000-2020. We used SPSS (version 19), NodeXL and VOSviewer (version 1.6) to draw graphs and analysis data.

  Results

  Finding shows that Iranian scientific outputs in the field of Breast Cancer increase from 7 in 2000 to 1181 in 2020 and have 29% growth every year. We fended that Tehran University of Medical Science and United States as the most important center and co-worker in publishing scientific production.

  Conclusion

  Although Iranian scientific production in the recent years has shown a great growth, but articles are not published in very valid and high quality journals. Policy making, proper planning, and supporting the studies of faculty members, researches, students, and departments of universities, and another related factors can be effective in the improvement of quantitative and qualitative levels of researches.

  Keywords: Scientific Production, Scientific Documents, Cancer, Breast Cancer, Iran, Scientometrics, Scopus Database
 • Saeed Marami, Maryam Bakhshandeh bavarsad, Maliheh Saboor * Pages 253-263
  Introduction

  As the population ages, chronic diseases increase and the elderly who have insufficient health literacy are one of the risk groups related to high blood pressure. This study was conducted with the aim of determining the relationship between health literacy and self-care ability in the elderly with hypertension.

  Methods

  The current study is a cross-sectional study that was conducted on 301 elderly people who referred to specialized polyclinics of social security in Tehran in 2021. The data was collected by simple sampling method using short cognitive test tools, self-care ability questionnaire of elderly people, health literacy questionnaire of Iranians. Then it was analyzed by descriptive statistics, frequency distribution table and inferential and correlation statistical tests with SPSS version 22 software.

  Results

  The mean and standard deviation of the age of the participants was 68.88 ± 7.2 years. The mean and standard deviation of the self-care index of people is 58.51 ± 9.1 and the mean and standard deviation of the health literacy score is 110.74 ± 33.98. Pearson correlation analysis showed a positive and significant relationship between the two variables of health literacy level and self-care ability (p>0.001). Also, the average score of health literacy for men was significantly higher than that of women (P=0.001).

  Conclusion

  The results show that interventions to improve health literacy are important to increase the ability of self-care behaviors in the elderly, it is necessary to improve health literacy in the elderly with high blood pressure and provide them with intervention and educational information.

  Keywords: Health Literacy, Self-Care Ability, Blood Pressure, Elderly
 • Mohammad Sasanipour * Pages 264-275
  Introduction

  In almost all societies and at all ages, men have a higher mortality rate than women. In this study, the contribution of the main causes of death in the increase of male mortality in the provinces of Iran in 2016 has been analyzed.

  Methods

  Provincial death data by age group, sex and causes of death were obtained from the registration system of the Ministry of Health and Medical Education. After correcting the under registration of death data, using the standard life table technique, life expectancy at birth was calculated for men and women in the provinces of Iran. Finally, the role of the main causes of death in the sex differences of life expectancy at birth was calculated.

  Results

  The increase in women’s life expectancy in Iran ranged from 2 years in Kohgoluyeh and Boyer-Ahmad provinces to 4 years in Fars and Hamedan provinces in 2016. This figure was 3 years in Iran. Unintentional accidents, cardiovascular disease, and cancers and tumors are the most important causes of sex differences in life expectancy at birth in favor of women. However, there are significant differences in the share of major causes of death in sex differences in life expectancy at the provincial level.

  Conclusion

  Behavioral and lifestyle factors are the most important factors of sex difference in life expectancy at birth in Iran, which due to its preventability, with proper planning, can reduce the sex difference in death and help increase life expectancy.

  Keywords: gender, life expectancy at birth, decompositon, age, mortality
 • Elham Aflatooni, Leila Riahi *, AmirAshkan Nasiripour Pages 276-287
  Introduction

  Due to increasing costs of the health sector and the inefficiency of the public sector, granting autonomy to hospitals was implemented in the independent hospital program.The aim of this study was to investigate the effect of establishing an independent hospital program on the performance indicators of pilot hospital in Qazvin.

  Methods

  The status of eight functional indicators of the pilot hospital was collected in the period of 2017-2020 before and after the establishment of the independent hospital program. Data were analyzed using paired t-test and Wilcoxon and interrupted time series at a significant level (p<0/05) and analyzed by SPSS24 STATA15 software.

  Results

  The result of paired t-test and Wilcoxon-Neschein test shows that the establishment of an independent hospital program has had effect on the average active bed, active day bed and discharge number. Based on the analysis of the interrupted time series model, the average active bed with 55.96 units, active day bed with 1576.51 units, occupied day with 3357.14 units, percentage of bed occupancy with 40.63 unit and the number of surgeries with 736.60 units had an increasing average and the number of discharges with 47.92 units and average stay with 1.42 units, shows a decreasing average.

  Conclusion

  The present study does not show a significant change in performance indicators. It is suggested that managers and policy makers of the health system, if they wish to expand the plan, conduct comprehensive and detailed studies in this field.

  Keywords: Independent hospital, Performance indicators, interrupted time series analysis
 • Ghader Mohammadnejad, Sheida Paknejad, Ali Fatemi, Nazila Yousefi * Pages 288-299
  Introduction

  In recent years, the online sale of medicines and supplements has become widespread in many countries. Although the online sale of health products can have numerous advantages, the lack of oversight can have serious public health consequences. The purpose of this study is to examine the challenges, legal approaches, and executive policies in different countries to help make appropriate policy decisions in this area in Iran.

  Methods

  A systematic search of PubMed, Google Scholar, and Scopus databases was performed. Finally, 29 studies and national and international regulations were reviewed.

  Results

  Online pharmacies face challenges in ensuring patient safety. Among others, uncontrolled online distribution of medicines can lead to counterfeit products, drug misuse, misdiagnosis, lack of patient monitoring, and self-medication. For these reasons, leading countries in the online pharmacy sector are seeking to institutionalize regulatory and accreditation laws so that adverse consequences are minimized. In Iran, due to the increasing prevalence of illegal online pharmacies, it is necessary to make appropriate decisions more quickly so that, in addition to taking advantage of new technologies, the rights and health of patients and citizens are protected in the best possible way.

  Conclusion

  E-commerce of pharmaceutical products will be crucial to the development of healthcare systems in the future. Therefore, a strategic and comprehensive approach is likely to help regulators to regulate e-commerce of pharmaceutical products more effectively.

  Keywords: online pharmacy, remote pharmacy, regulation
 • Smaeil Chegeni, Rahmatollah Jadidi *, Ali Lalbar, Mohammad Jadidi, Mohsen Shamsi Pages 300-310
  Introduction

  Time-Driven Activity-Based Costing is one of the best ways to allocate resource costs which is rarely used in Iran. The purpose of this study was to compare the cost of an ICU Day bed based on timely activity and its comparison with the traditional cost of absorbing in Khansari Arak hospital in Arak

  Methods

  This is an applied, cross-sectional study. To calculate the cost of an ICU Day bed the financial statements for the year of 2015 Khansari Hospital were used. Data collected using Excel and SPSS 16 software was calculated and with Man whiny test was analyzed.

  Results

  Calculate the cost of an ICU Day bed based on time-based costing Indicates the existence of unused capacity in this section, meaningful discrepancy with price. The cost was a traditional absorption and there was a significant difference between the Ministry of Health’s appropriateness. The comparison of costing based on time-oriented activity was 13,190,589 Rials with the traditional absorption costing method was 13,904,248 Rials, which had no significant difference (p=0.684). The total cost of an ICU day bed on a time-based basis has decreased more than the traditional absorption cost.

  Conclusion

  The cost of services provided based on time-based activity provides more realistic information about costs, and hospitals can achieve greater efficiency and reduce costs while obtaining unused capacities.

  Keywords: Day bed, Employee productivity pay, Pricing techniques, Time-based activity-based costs