فهرست مطالب

 • Volume:5 Issue: 13, 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد نصرالله زاده ماسوله*، بشرا الیاسی صفحات 726-736
  زمینه و هدف

  اسب های نژاد بومی در هر کشوری به منزله سرمایه ملی نگریسته می شوند و لاجرم حفظ و تکثیر آنها از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از با ارزش ترین نژادهای اسب بومی در ایران، اسب ترکمن است. هدف از انجام این تحقیق بدست آوردن اندازه ی طبیعی اکوکاردیوگرافی اسب ترکمن سالم و مقایسه اندازه ی پارامترها بین دو جنس ماده با نر و سن نابالغ با بالغ بود.

  مواد و روش ها

  پنجاه راس اسب نژاد ترکمن سالم، که در باشگاه های اسب سواری تهران و حاشیه تهران نگهداری می شدند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. آنگاه پس از آماده سازی، با استفاده از دستگاه اکوکاردیوگرافی مایندری M7 و با پرآب فازی از رهیافت استاندارد پاراسترال راست در نماهای محور کوتاه در مرحله عضله پاپیلاری و ریشه ی آیورت و محور طویل در مرحله 4 ناحیه گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار هر یک از پارامترهای محاسبه شد. یافته ها نشان داد که فاکتورهای حجم داخلی بطن چپ در انتهای دیاستول، حجم داخلی بطن چپ در انتهای سیستول، کسر جهشی و درصد کوتاه شدن عضلات بطن چپ به صورت معنی داری در اسب های ماده بیش از اسب های نر است. همچنین فاکتورهای قطر دهلیز چپ، قطر ریشه آیورت، قطر دهلیز راست، ضخامت دیواره ی بین بطنی در دیاستول و سیستول، قطر آزاد بطن چپ در انتهای دیاستول و سیستول، فاکتورهای حجم داخلی بطن چپ در انتهای دیاستول و برون ده قلب در اسب های بالغ بیش از اسب های نابالغ است.

  نتیجه گیری

  اندازه های مشخص شده در این پژوهش می تواند به عنوان ملاکی برای اکوکاردیوگرافی اسب های ترکمن در نظر گرفته شود. بنابراین ضروری است مولفه های هر اسب با جنس خود و وضعیت بلوغ بررسی شود.

  کلیدواژگان: اکوکاردیوگرافی، حجم ضربه ای، کسر جهشی، سیستول، اسب ترکمن
 • زهرا شادمند، امیراشکان مهجور* صفحات 737-747
  زمینه و هدف

  صنعت پرورش اسب از دیرباز اهمیت فراوانی در جهان و ایران داشته است. پوست به عنوان اولین سد  دفاعی  بدن  اهمیت  فراوانی در حفظ  سلامت این  حیوان  دارد. با این وجود  مطالعات کمی در مورد ضایعات پوستی اسب و عوامل ایجاد کننده آن در ایران انجام شده است.  این  مطالعه به منظور شناسایی ضایعات پوست اسب ها در شهرستان جهرم انجام شد.

  مواد و روش ها

  با مراجعه به  مراکز پرورش اسب در شهرستان جهرم در فاصله زمانی  بهار 1399 تا بهار 1401،  تعداد  صد و پنجاه و هشت راس اسب مورد مطالعه  ضایعات پوستی قرار گرفت. محل و شکل ظاهری این ضایعات ثپت شد. سپس از ضایعات نمونه گرفته شد  و به  آزمایشگاه هیستوپاتولوژی ارسال شد. از نمونه ها اسلاید هیستوپاتولوژی  تهیه گردید و مورد مطالعه  میکروسکوپی قرار گرقت و ضایعات  ثبت  شد.

  یافته ها

  از 158 راس اسب مورد مطالعه، 13 راس (8 درصد) اسب ضایعات پوستی  مختلف را نشان دادند. در این میان 8 اسب مبتلا به موریختگی در نواحی مختلف، 3 اسب مبتلا به به درماتوفیتوز و دو اسب مبتلا به سارکویید تشخیص داده شدند.

  نتیجه گیری

  میزان بالای ضایعات پوستی در اسب های  شهرستان جهرم، لزوم  رعایت اصول  پیشگیری عوامل ایجاد کننده ضایعات پوستی را در اسب های این شهرستان نشان می دهد.

  کلیدواژگان: اسب، ضایعات پوستی، جهرم
 • حمیدرضا سلطانی، علی کریمی* صفحات 748-757
  زمینه و هدف

  لیشمانیا اینفانتوم عامل بیماری لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) می باشد. این تک یاخته اهمیت زیونوتیک داشته و در سگ ها و انسان ایجاد بیماری می کند. کشور ما یکی از کانون های عمده بیماری لیشمانیوز می باشد به طوری که لیشمانیوز احشایی و لیشمانیوز پوستی در اغلب مناطق کشور گزارش شده است. استان فارس و شهرستان شیراز یکی از کانون های بیماری لیشمانیوز (جلدی و احشایی) محسوب می شود. لذا این مطالعه با هدف شناسایی لیشمانیا اینفانتوم در سگ های ولگرد بدون علامت در شهرستان شیراز با تکنیک Semi Nested PCR انجام گردید.

  مواد و روش ها

  روش های روتین شناسایی انگل لیشمانیا توسط تکنیک انگل شناسی صورت می گیرد که بر مبنای مشاهده ریزبینی انگل در بافت های آلوده می باشد. از معایب عمده روش مذکور این است که قادر به تشخیص گونه انگل نمی باشد. لذا در مطالعه حاضر از روش مولکولی Semi Nested PCR استفاده گردید. در این بررسی تعداد 100 قلاده سگ ولگرد فاقد علامت بیماری لیشمانیوز به صورت تصادفی از مناطق مختلف شهرستان شیراز انتخاب گردید و از خون مرکزی آن ها نمونه گیری شد. نمونه ها تحت آزمایش تشخیص مولکولی فوق قرار گرفتند.

  یافته ها

  تعداد 35 نمونه (35%) از نظر آلودگی به لیشمانیا اینفانتوم مثبت شناسایی شدند. تمامی سگ های لیشمانیوز مثبت فاقد علایم بالینی بیماری بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه سگ های لیشمانیوز مثبت هیچ گونه علایم بالینی واضح بیماری نداشتند لذا رعایت تمامی نکات کنترل و پیشگیری از بیماری اعم از کنترل سگ های ولگرد و پشه های خاکی ناقل، آموزش به آحاد جامعه و رعایت بهداشت فردی و عمومی مورد تاکید است. با عنایت به آسانی، سرعت و دقت بالای تکنیک استفاده شده در مطالعه حاضر پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: لیشمانیا اینفانتوم، Semi Nested PCR، سگ، شیراز
 • علیرضا بیات، ابراهیم رحیمی*، نجمه واحد دهکردی صفحات 758-766
  زمینه و هدف

  آبمیوه و بستنی یکی از رایج ترین نوشیدنی ها و دسرهای مورد علاقه مردم دنیا است و با توجه به داشتن تمامی ریزمغذی ها، املاح و ویتامین ها بخش قابل توجهی از نیاز بدن را تامین نموده و یک منبع مناسب برای جبران آب از دست رفته بدن توسط گرما یا فعالیت های ورزشی است و محبوبیت بسیاری در بین کودکان و نوجوانان دارند. اما با این حال آلودگی این فرآورده ها می تواند مخاطراتی را بوجود بیاورد؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی به اشرشیاکلای و سالمونلا در آب هویج و بستنی سنتی عرضه در شهرستان شهریار بود.

  مواد و روش ها

  در این بررسی تعداد 200 نمونه آبمیوه و بستنی سنتی در مراکز عرضه شده این محصولات به طور تصادفی جمع آوری و به آزمایشگاه تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی انتقال داده شد و طبق آزمون های استاندارد جهت جستجوی میکروارگانیسم های هدف اقدام شد. در این مطالعه از آزمون آماری کای اسکویر و از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میزان آلودگی به اشرشیاکلای و سالمونلا در آب هویج به ترتیب 11 و 38 درصد و بستنی های سنتی به ترتیب 7 و 16 درصد بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به  میزان آلودگی به دست آمده از این تحقیق، احتمالا علت آلودگی، استفاده از مواد اولیه با بار میکروبی بالا و همچنین عدم رعایت بهداشت فردی کارکنان بوده است.

  کلیدواژگان: اشرشیاکلای، سالمونلا، بستنی، آب هویج، شهریار
 • محمدرضا حسینچی*، سیامک علیزاده صفحات 767-779
  زمینه و هدف

  اولتراسونوگرافی بیضه یک روش استاندارد برای معاینه در حیوانات می باشد. با توجه به اینکه اولتراسونوگرافی یک روش ارزشمند و غیرتهاجمی برای ارزیابی مورفولوژی و سلامت دستگاه تناسلی در دامپزشکی است، بنابراین در این مطالعه ارتباط ویژگی های اولتراسونوگرافی بیضه و اپیدیدم با کیفیت مایع منی در بزهای نر سانن بررسی گردید. همچنین کمترین سنی که  بزهای نر سانن قادر به تولید اسپرم با کیفیت برای باروری هستند، ارزیابی گردید.

  مواد و روش ‏ها: 

  تعداد 24 بز نر 6 تا 18 ماهه نژاد سانن مورد مطالعه قرار گرفتند. اندازه گیری دور کیسه بیضه و اولتراسونوگرافی بیضه و اپیدیدیم انجام شد و اندازه دور کیسه بیضه، طول، عرض و حجم دم اپیدیدیم به دست آمد. پس از انجام اولتراسونوگرافی، مایع منی به روش تحریک الکتریکی انزال اخذ و پارامترهای اسپرمی محاسبه  شد.

  یافته‏ ها: 

  میانگین وزن بدن، اندازه دور کیسه بیضه، طول، عرض و حجم اپیدیدیم به ترتیب 4/01±32/99 کیلوگرم، 0/24±220/96 میلی متر، 0/14±1/77 میلی متر، 0/14±1/91 میلی متر و 0/20±5/43 میلی لیتر محاسبه شد. همچنین یافته های مربوط به کیفیت مایع منی نشان داد که میانگین حجم مایع منی، تعداد اسپرم، درصد اسپرم های زنده، متحرک و نرمال به ترتیب 0/17±1/66 میلی لیتر، 1522±106×22/59 عدد، 2/34±71/40 درصد، 2/04±57/51 درصد و 3/13±67/65 درصد بود.

  نتیجه‏ گیری: 

  تمامی پارامتر های التراسونوگرافیک همزمان با افزایش سن افزایش یافتند که استاندارد اندازه ها در سنین 6، 12 و 18 ماهگی مشخص شد. با توجه به نتایج پارمترهای مایع منی، می توان نتیجه گرفت بز سانن در سن 18 ماهگی دارای پارامترهای قابل قبول اسپرمی برای باروری را دارا می باشد. بنابراین توصیه می شود از اسپرم های بز نژاد سانن حداقل از 18 ماهگی به بعد استفاده شود تا نتایج بهتری در باروری این نژاد به دست بیاید.

  کلیدواژگان: بز سانن، اولتراسونوگرافی، بیضه، اپیدیدیم، مایع منی
 • آرمان الحانی، حسین فتاحی*، امیر وفافر صفحات 780-796
  زمینه و هدف

  سالمونلا از باکتریهای گرم منفی میله ای شکل (باسیل) از خانواده انتروباکتریاسه است و سروتیپ بسیار زیادی دارد. سالمونلا از راه غذای آلوده و یا خام، مدفوع و بزاق حیوان بیمار منتقل می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی ژنهای حدت سالمونلا انتریکا جدا شده از گربه های خانگی مبتلا به عفونت گوارشی (آنتریت) با تکنیک Multiplex PCR (M-PCR) بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 50 نمونه مدفوع گربه های مبتلا به اسهال از سطح کلینیک های دامپزشکی شهر شیراز جمع آوری گردید و با رعایت کامل نکات استاندارد به آزمایشگاه بیطاران شهر شیراز منتقل شدند. برای جداسازی اولیه از محیط کشت های بافرپپتون واتر، سلنیت F براث، XLD و SS آگار استفاده گردید. جهت تایید تشخیص، از تست های بیوشیمیایی نظیر TSI، اوره آز،VP، اندول، سیمون سیترات و حرکت استفاده شد. کلنی های تایید شده با تست های بیوشیمیایی از روش M-PCR جهت ردیابی ژن های حدت rfs - ompC - spvR - spvC - invA استفاده شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر 6 جدایه باکتری سالمونلا با استفاده از روش کشت میکروبی به دست آمد اما در مقابل، با استفاده از روش M-PCR ،10 مورد قطعی از باکتری سالمونلا برای ژنهای حدت rfs - ompC - spvR - spvC - invA ردیابی شد.

  نتیجه گیری

  M-PCR نسبت به کشت میکروبی از دقت بالاتری برخوردار بوده و همچنین روش های سنتی کشت میکروبی اغلب زمان بر، خسته کننده و پرهزینه است. بنابراین پیشنهاد می گردد آزمایشگاه هایی که به طور اختصاصی بر روی سالمونلاها کار می کنند به تدریج روش M-PCR را جایگزینی روش های سنتی نمایند.

  کلیدواژگان: سالمونلا، Multiplex PCR، مدفوع اسهالی، گربه، شیراز
|
 • Mohammad Nasarollahzade Masouleh*, Boshra Elyasi Pages 726-736
  Background and aim

  Horses of native breed are considered as the national capital in every country, and their preservation and propagation is of great value and importance. One of the most valuable native horse breeds in Iran is the Turkmen horse. The purpose of this research was to obtain the normal echocardiographic size of a healthy Turkmen horse and compare the size of the parameters between female and male and immature and adults.

  Materials and Methods

  Fifty healthy Turkmen horses, which were kept in horse riding clubs in Tehran and the suburbs of Tehran, were randomly selected. Then, after preparation, by using Mindary M7 echocardiography device and with phased water from the standard right parasternal approach, short axis views were taken at the papillary muscle stage and aortic root and long axis at the chamber 4.

  Results

  The mean and standard deviation of each parameter were calculated. The findings showed that the factors of left ventricular internal volume at the end of diastole, left ventricular internal volume at the end of systole, ejection fraction and the percentage of left ventricular muscle shortening are significantly higher in female horses than in male horses. Also, the factors of left atrial diameter, aortic root diameter, right atrium diameter, interventricular wall thickness in diastole and systole, left ventricular free diameter at the end of diastole and systole, factors of the internal volume of the left ventricle at the end of diastole and cardiac output in adult horses are more than immature.

  Conclusion

  The measurements specified in this research can be considered as a criterion for echocardiography of Turkmen horses. It is absolutely necessary to check the components of each horse with its gender and maturity status.

  Keywords: Echocardiography, Stroke volume, Ejection fraction, Systole, Turkmen horse
 • Zahra Shadmand, AmirAsahkan Mahjoor* Pages 737-747
  Background and aim

  The horse breeding industry has been very important in the world and Iran for a long time. The skin, as the first defense barrier of the body, is very important in maintaining the health of this animal. However, few studies have been conducted on horse skin lesions and their causative factors in Iran. This study was conducted in order to identify skin lesions of horses in Jahrom city.

  Materials and Methods

  By referring to horse breeding centers in Jahrom city, between spring 2019 and spring 2021, one hundred and fifty-eight horses were studied for skin lesions. The location and appearance of these lesions were recorded. Then, samples were taken from the lesions and sent to the histopathology laboratory. Histopathology slides were prepared from the samples and subjected to microscopic study, and the lesions were recorded.

  Results

  Out of 158 horses studied, 13 horses (8%) showed different skin lesions. Among them, 8 horses were diagnosed with warts in different areas, 3 horses with dermatophytosis and two horses with sarcoid.  

  Conclusion

  The high rate of skin lesions in the horses of Jahrom city showed the necessity of observing the principles of prevention of factors causing skin lesions in the horses of this city.

  Keywords: Horse, Skin disease, Jahroom
 • HamidReza Soltani, Ali Karimi* Pages 748-757
  Background and aim

  Leishmania infantum is the cause of visceral leishmaniasis (Kalaazar). This protozoan has zoonotic importance and causes disease in dogs and humans. Our country is one of the major foci of leishmaniasis, such that visceral leishmaniasis and cutaneous leishmaniasis have been reported in most regions of the country. Fars province and Shiraz city are considered as the foci of leishmaniasis (cutaneous and visceral). Therefore, this study was conducted with the aim of identifying Leishmania infantum in asymptomatic stray dogs in Shiraz city using Semi Nested PCR technique.  

  Materials and Methods

  Routine methods of Leishmania parasite identification are performed by parasitological technique, which is based on microscopic observation of the parasite in infected tissues. One of the main disadvantages of the mentioned method is that it is not able to detect the parasite species. Therefore, Semi Nested PCR molecular method was used in the present study. In this study, 100 stray dogs ​​ without leishmaniasis symptoms were randomly selected from different areas of Shiraz city and their central blood was sampled. The samples were subjected to the above molecular detection test.

  Results

  Thirty five samples (35%) were identified as positive for Leishmania infantum infection. All leishmaniasis positive dogs had no clinical signs of the disease.

  Conclusion

  Considering that leishmaniasis positive dogs did not have any clear clinical signs of the disease, therefore, all points of control and prevention of the disease, including the control of stray dogs and vector Phlebotomus, education to community members and compliance with personal and public health should be observed. Emphasis is considering the ease, speed and high accuracy of the technique used in the present study, it is suggested.

  Keywords: Leishmania infantum, Semi Nested PCR, Dog, Shiraz
 • Alireza Bayat, Ebrahim Rahimi*, Najmeh Vahed Dehkordi Pages 758-766
  Bachground and aim

  Juice and ice cream are one of the most common drinks and desserts loved by the people of the world, and due to having all the micronutrients, minerals and vitamins, it provides a significant part of the body's needs and is a suitable source for compensating the water lost in the body due to heat or sports activities and are very popular among children and teenagers. However, the contamination of these products can cause risks; Therefore, the purpose of this study was to investigate the level of contamination with Escherichia coli and Salmonella in carrot juice and traditional ice cream offered in Shahryar city.

  Materials and Methods

  In this study, 200 samples of traditional fruit juice and ice cream were randomly collected in the centers where these products are sold and transferred to the specialized laboratory of food hygiene and quality control, and according to the standard tests, the target microorganisms were searched. For this study, Chi-square statistical test and SPSS version 26 software were used.

  Results

  The results showed that the amount of Escherichia coli and Salmonella contamination in carrot juice was 11% and 38% respectively, and traditional ice creams were 7% and 16% respectively.

  Conclusion

  According to the amount of contamination obtained from this research, the cause of contamination was probably the use of raw materials with high microbial load and also non-observance of employees' personal hygiene.

  Keywords: Escherichia coli, Salmonella, Ice cream, Carrot juice, Shahriar
 • MohammadReza Hosseinchi*, Siamak Alizade Pages 767-779
  Background and aim

  Testicular ultrasonography is a standard method for examination in animals. Considering that ultrasound is a valuable and non-invasive method to evaluate the morphology and health of the reproductive system in veterinary medicine, therefore, in this study, the relationship between the ultrasound characteristics of the testis and epididymis with the quality of semen in Saanen male goats was investigated. Also, the minimum age that Saanen male goats can produce qualified sperm for fertility was evaluated.

  Materials and Methods

  Twenty-four Saanen male goats aged 6 to 18 months were studied. Measurement of the scrotum circumference and ultrasound of the testicle and epididymis were performed and the size of the scrotum circumference, length, width and volume of the tail of the epididymis were obtained. Then, semen was obtained by electrical stimulation method and sperm parameters were measured.

  Results

  Mean body weight, scrotal circumference, length, width and volume of epididymis were 32.99±4.01 kg, 220.96±0.24 mm, 1.77±0.14 mm, 1.91±0.14 mm and 5.43±0.43 mL respectively. Also, the results of the quality of semen, state that the average of semen volume, number of sperm, percentage of live, motile and normal sperm were 1.66±0.17 ml, 22.59×106±1522, 71.40±2.34%, 57.51±2.04% and 67.65±3.13%, respectively.

  Conclusion

  All ultrasonographic parameters increased with increasing age, and the standard values were determined at 6, 12, and 18 months of age. According to the results of semen parameters, it can be concluded that Saanen goats at the age of 18 months have acceptable parameters for fertility. Therefore, it is recommended to use Saanen goat sperm from at least 18 months of age to obtain better results in the fertility of this breed.

  Keywords: Saanen goat, Ultrasonography, Testis, Epididymis, Seminal fluid
 • Arman Alhani, Hossein Fattahi*, Amir Vafafar Pages 780-796
  Background and aim

  Salmonella is a rod-shaped Gram-negative bacteria (bacillus) of the Enterobacteriaceae family and has many serotypes. Salmonella is transmitted through contaminated or raw food, feces, and saliva of sick animals. This study aimed to investigate the virulence genes of Salmonella enterica isolated from domestic cats suffering from gastrointestinal infection (enteritis) by Multiplex PCR (M-PCR) technique.

  Materials and Methods

  In this study, 50 stool samples of cats suffering from diarrhea were collected from veterinary clinics in Shiraz city and were transported to Bitaran laboratory in Shiraz city with full compliance with standard instructions. For the primary separation, buffered peptone water, selenite F broth, XLD, and SS agar were used. To confirm the diagnosis, biochemical tests such as TSI, urease, VP, indole, Simon citrate, and movement were used. Colonies were confirmed by biochemical tests and the M-PCR method was used to detect virulence genes rfs-ompC-spvR-spvC-invA.

  Results

  In the present study, 6 isolates of Salmonella bacteria were obtained using the microbial culture method but in contrast, using the M-PCR method, 10 definite cases of Salmonella bacteria were detected for virulence genes rfs-ompC-spvR-spvC-invA.

  Conclusion

  M-PCR is more accurate than microbial culture, and traditional microbial culture methods are often time-consuming, tiring, and expensive. Therefore, it is suggested that the laboratories that work exclusively on salmonella gradually replace the traditional methods with the M-PCR method.

  Keywords: Salmonella, Multiplex PCR, Diarrheal feces, Cat, Shiraz