فهرست مطالب

 • پیاپی 60 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسین کچویان*، اکبر محمدی صفحات 7-35
  انقلاب های کبیر، در تعبیری کلی و خارج از مناقشات نظری به عنوان دگرگونی های بزرگ و تغییرهای بنیادینی شناخته می شوند که نظم اجتماعی پیشین را از میان برده و نظم جدیدی را بنیان گذاری می کنند. در پاسخ به این مسیله که چگونه این تغییر و دگرگونی و نظم یابی ممکن می شود نظریات مختلفی در حوزه علوم اجتماعی بیان شده است. اولین صورت بندی ها از چگونگی نظم یابی جامعه به واسطه نظریه پردازان قرارداد اجتماعی و سپس اقتصاددانان سیاسی انجام گرفت. پرسش هابزی، اما در مرکزیت تمامی بررسی ها قرار دارد؛ چگونه امکان دارد که افرادی با امیال متفاوت یک جامعه را تشکیل بدهند، چگونه ممکن است خواست های متفاوت بدنمندی واحدی را ممکن کنند؟ جامعه شناسی با صورت های متفاوت قراردادگرایی که امر اجتماعی را به وسیله امری خارج از منطق اجتماع تحلیل می کردند مخالفت کرد؛ جامعه شناسی پرسش از نظم اجتماعی را درون مناسبات جمعی انسان ها بررسی کرد؛ دورکیم در پاسخ به این مسیله از تجربه جامعه به عنوان عنصر پیونده دهنده ارزشی نام می برد و وبر کاریزما را به عنوان ارزش گذاری می داند که افراد از طریق تسلیم یا ایمان به کاریزما با یکدیگر پیوند برقرار می کنند. مفاهیمی مانند امر قدسی، غلیان جمعی، جوش وخروش جمعی، کاریزما و خلسه های جمعی در دورکیم و وبر با یکدیگر همپوشانی دارند که امکان فهم تغییرات بزرگ اجتماعی به واسطه ترکیب این مفاهیم را مهیا می کنند. ازآن جهت که انقلاب ها رخداد دگرگون کننده و نظم بخش حیات اجتماعی هستند؛ از طریق تحلیل وضعیت و ماهیت انقلاب ها می توان به پرسش چگونگی شکل گیری نظم اجتماعی پاسخ داد.
  کلیدواژگان: غلیان جمعی، تجربه قدسی، کاریزما، انقلاب، نظم اجتماعی، میل رستگاری
 • هادی خانیکی*، سیده ثریا موسوی صفحات 35-62

  مقاله پیش ‎رو به دنبال شناخت روابط قدرت دخیل در صورت‎بندی گفتمانی مسیله آب ایران در روزنامه ‎های شرق و ایران است. به این منظور، با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی و با کاربرد الگوی فرکلاف و ون‎دایک، 14 نمونه معرف از این روزنامه ‎ها در بازه زمانی 12/5/1392 تا 29/12/1398 بررسی شده‎اند. طبق یافته ‎ها، برخی از متون روزنامه شرق با هدف زمینه‎ سازی برای اجرای برنامه‎ ها و سیاست‎گذاری‎ های دولت های یازدهم و دوازدهم منتشر شده‎ است. در روزنامه ایران نیز نقش مسیولان و سیاست‎گذاران در ایجاد بحران و مسیولیت آنان در حل آن کم‎اهمیت قلمداد می‎شود. برخی از متون این روزنامه غیرمستقیم در خدمت توجیه علت ناموفق بودن دولت های یازدهم و دوازدهم در حل بحران آب و کاهش مطالبات مردم از دولت است. در روزنامه ایران، مردم به علت مشارکت نکردن در حل بحران سرزنش می‎شوند. به این ترتیب، ساختارهایی که مانع از مشارکت مردم در مسایل می‎شوند رویت‎ناپذیر می‎شوند و مشارکت مردم به صرفه‎جویی تقلیل می‎یابد. این روزنامه جامعه را ناجی آب جلوه می‎دهد و آنان را از تغییر سیاست ‎گذاری‎های دولتی دلسرد می‎کند. بر اساس نتایج، اثر قدرت‎های سیاسی و اقتصادی بر صورت‎بندی گفتمان مسیله آب در این روزنامه‎ ها مشهود است. رسانه‎ه ای موردبررسی، به جای اینکه نماینده مردم باشند، به سخنگوی دولت‎ تبدیل شده‎ اند. پرداختن به مسیله آب به بهانه‎ ای برای ناکارآمد جلوه دادن جناح مخالف، کاهش انتظارات از دولت های یازدهم و دوازدهم و رفع مسیولیت از قوه مجریه و نمایندگان مجلس تبدیل شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، روابط قدرت، مسئله آب ایران، روزنامه ایران، روزنامه شرق
 • محمدحسین شریفی ساعی* صفحات 63-98

  اولین نسل جنبش زنان در ایران، از اواخر قاجار و انقلاب مشروطه ظهور یافتند. آن ها با وقوع مشروطه، صاحب نشریه و روزنامه شدند. این نشریات، تنها رسانه های فراگیر در ایران عصر قاجار قلمداد می شدند. نشریات زنان، مهم ترین ابزار آن ها برای رساندن صدای خود به جامعه و پیگیری جنبش مطالبه گری در راستای برابری جنسیتی بود. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مسایل و مطالبات خانوادگی زنان در مطبوعات عصر مشروطه است. در این راستا، تمام شماره های باقی مانده از هفت نشریه زنان در دوران مشروطه (شامل نشریات «دانش»، «شکوفه»، «زبان زنان»، «نامه بانوان»، «جهان زنان»، «عالم نسوان» و «مجله جمعیت نسوان وطن خواه») با روش تحلیل مضمون، مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که در نشریات زنان در عصر مشروطه، خانواده ایرانی کانون دغدغه ها و مطالبات گوناگون بوده است. در این نشریات، سلطه پدرسالاری، ریشه تمام مسایل و مشکلات زنان قلمداد می شد که پیامد های گوناگونی چون ازدواج اجباری دختران، کودک همسری آن ها، چندهمسری مردان، طلاق های آسان زنان توسط مردان، خشونت های خانگی علیه زنان، ممانعت از اشتغال زنان، زنانه شدن فقر و گسترش روسپی گری و امثال آن را برای زنان ایرانی به همراه آورده بود. زنان در نشریات خود در یک نبرد گفتمانی با ایدیولوژی پدرسالاری و مصادیق متعدد آن قرار گرفتند. آن ها با تضعیف گفتمان جنسیتی حاکم در عرصه های مختلف، می کوشیدند که زمینه تغییر قوانین خانواده در کشور را مهیا سازند تا از این طریق، پیامدهای پدرسالاری در زنان و خانواده را مهار کنند.

  کلیدواژگان: مطالعات زنان، مطالعات خانواده، جامعه شناسی تاریخی، جنبش زنان، پدرسالاری
 • علی مومنی*، مسعود کوثری صفحات 99-124
  هدف از این پژوهش، تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی تقابل های گفتمانی فیلم «به وقت شام» است. این فیلم با حمایت مالی سازمان هنری رسانه ای اوج ساخته شده است. حاکمیت سیاسی ایران بنا به دلایل سیاسی، نظامی و اجتماعی به مقابله با داعش در جنگ سوریه و عراق پرداخت. فیلم به وقت شام نیز سعی در بازنمایی حضور خلبانان ایرانی در سوریه و تقابل آن ها با داعش را داشته است. در این پژوهش، فیلم مورد مطالعه بر اساس روش تحلیل گفتمان انتقادی ون لیوون، تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که فیلم در حال بازنمایی بازیگران در دو قطب داعشی و غیرداعشی است؛ بدین ترتیب داعشی ها افرادی بنیادگرا، مطلق گرا، درشت اندام، تند خو و متوحش و غیرداعشی ها انسان هایی متمدن، با اندام مناسب و مطابق با هنجارهای معمول بشری بوده اند. قطب بندی گفتمانی فیلم با قطب بندی مورد نظر قدرت ایران، تطابق دارد؛ به عبارتی شاهد «سراسربینی» فوکویی دولت ایران به منظور اشاعه باورها و گفتمان موردنظر خود برای اخذ تایید ملت، هستیم. همچنین هر دو قطب داعشی/غیرداعشی، پرتوتایپ هایی را نسبت به یکدیگر دارند؛ به عبارتی دیگر داعشی ها تمام افراد غیر از تفکر خود را دشمن دین و خداوند می خوانند و در مقابل غیرداعشی ها نیز تمام داعشی ها را افرادی غیرمنطقی و متوحش می خوانند.
  کلیدواژگان: فیلم به وقت شام، داعش، بازنمایی، غیرداعشی، ایران، ون لیوون
 • امیدعلی مسعودی*، سیده طناز جعفری، داود نعمتی انارکی صفحات 125-147

  مطبوعات محلی در برابر مطبوعات سراسری کشور به دلایل گوناگون ازجمله ناتوانی در ارایه محتوای موردنیاز مخاطبان، قدرت رقابت ندارند. هدف این مطالعه طراحی الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامه های محلی ایران است تا محتوای آن ها ارتقا یابد. این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی اکتشافی انجام یافت. جامعه پژوهشی شامل اساتید، صاحب نظران و فعالان حوزه روزنامه های محلی بوده است که از میان آن ها با روش نمونه گیری نظری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری به واسطه مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، به تعداد 12 نفر ادامه یافت. تحلیل های صورت گرفته به واسطه روش داده بنیاد از طریق کدگذاری استراوس و کوربین در سه سطح باز، محوری و انتخابی در نرم افزار مکس کیو دا 2020 انجام شد. سپس مفاهیم در قالب مدل پارادایمی (شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای، مداخله گر و پیامدها) ارایه و روایی و پایایی آن نیز بر اساس روش سه سویه سازی تایید شد. نتایج نشان داد که محتوای مطالب مطبوعات محلی می تواند در جذب مخاطبان موثر باشد. در این راه، روزنامه های محلی ایران نیاز به نوآوری در شیوه نگارش، کنترل، پایش و هدف گذاری درست، توجه به مسایل روز جامعه و غیره در ارایه محتوا دارد تا بتواند بر مبنای الگوی ارایه شده، مدیریت محتوای خود را بهبود بخشیده و اثربخشی آن را در افکار جامعه افزایش دهد.

  کلیدواژگان: مدیریت، کیفیت محتوا، روزنامه های محلی ایران، روزنامه نگاران، مخاطبان
 • غزاله حسنیان، سید محسن بنی هاشمی*، عبدالرضا سبحانی صفحات 149-189

  رسانه ها بر فرهنگ تغذیه و آداب تغذیه اثر دارند، اما به نظر می رسد که برنامه مدون، منسجم و دارای راهبردی سازمان یافته برای محتوای برنامه های تغذی ه ای رسانه ای در ایران وجود نداشته باشد. خلاء نظارت مدیریت یافته بر تولیدات رسانه ای و محتوای ارایه شده، مساله بزرگی است که می تواند به فرهنگ مخاطب و در نهایت جامعه آسیب برساند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل نحوه بازنمایی غذا و چگونگی محتوای برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی ایران است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوای کیفی است. در این مطالعه بر اساس روش مایرینگ داده ها ضبط و گردآوری، پیاده سازی، تقلیل، استنباط و تحلیل می شوند. برای جمع آوری داده ها، سه برنامه از شبکه های فارسی زبان داخلی به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش نمونه گیری هدفمند انتخابی است. یافته ها نشان داد 6 مقوله نمود فرهنگ در برنامه های غذایی تلویزیونی، طبخ غذا، جامعه شناسی تغذیه، وضعیت تجمل گرایی، اوقات فراغت و ظاهر و ساخت برنامه همراه با زیرمقوله های آن ها در برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی نمایش داده شده است. از بررسی برنامه های این پژوهش مشخص شد وضعیت برنامه های تغذیه داخلی شامل مواردی چون الگوسازی و بازنمایی فرهنگ، نمایش تجمل گرایی، حضور دین در حوزه تغذیه، نادیده گرفتن طبقات اجتماعی و نبود جلوه های بصری است. تلویزیون در انتقال ارزش ها، تغییر نگرش و رفتار و هدایت سبک زندگی و فرهنگ جامعه نقش پررنگی دارند. شیوه تغذیه می تواند باعث تغییر در تفکر، عادات، ارزش های جوامع شده و درنهایت بر فرهنگ اثر بگذارد. لازم است سیاست ها و راهبردهای تولیدات برنامه های غذایی سالم در رسانه در راستای حفظ هویت فرهنگ تغذیه ایرانی با توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی نظارت کافی و دقیقی بر برنامه ها داشته باشند.

  کلیدواژگان: تغذیه، تلویزیون، رسانه، فرهنگ، فرهنگ تغذیه
 • محمد فرهادی* صفحات 191-207

  هدف اصلی این مقاله پیشنهاد یک تکنیک برای اجرای تجربی تحلیل گفتمان است. در این راستا استدلال می کند، گفتمان به واسطه ریشه های نظری و فلسفی خود قرابت بسیاری با مفهوم پراکسیس دارد. بر اساس این پیشینه فکری، گفتمان را می توان واجد وجوه مادی و عملی دانست تا جایی که می توان گفتمان و پراکسیس را در کنار هم تحلیل کرد. اهمیت این برداشت در این است که هم گفتمان را از برداشت های ذهنی رها می کند و هم پراکسیس را به مفهومی قابل مطالعه تجربی بدل می کند. تکنیک موردنظر معیار اعتبار انضمامی تری دارد و کمتر به ذهنیت محقق وابسته است. نتیجه پژوهش با مرور یک مثال، نحوه استخراج نشانه های معنادار که در کنار هم منظومه منسجمی پدید می آورند را نشان می دهد. در این رویکرد گفتمان به مثابه بازی زبانی مطالعه می شود که در آن ذهن و عین مقولاتی در هم تنیده ارزیابی می شوند. این تکنیک سازگاری بیشتری با نظریات تلفیق گرایانه معاصر در جامعه شناسی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: گفتمان، فوکو، ویتگنشتاین، بازی زبانی، پراکسیس، اجرای تجربی
 • سید محسن خاتمی مقدم*، مهرداد بذرپاش صفحات 209-238
  در حال حاضر، مرزهای بازار بازی های دیجیتال در کشور ایران مساحت کوچکی را در جغرافیای بزرگ بازار جهانی بازی های دیجیتال اشغال کرده است. بزرگ کردن این مساحت نیازمند همکاری تمامی بازیگران این حوزه از طریق ورود به عرصه های جدید (اقیانوس آبی) و تمرکز بر تصاویر به دست آمده از فعالیت های آینده پژوهی است. ازاین رو، این مقاله قصد دارد، با بهره گیری از راهبرد اقیانوس آبی و استفاده از دو روش دلفی و سناریونویسی، عوامل تاثیرگذار و سناریوهای محتمل در خصوص «نقش سازمان صداوسیما در توسعه بازار بازی های دیجیتال ایرانی با رویکرد راهبرد اقیانوس آبی» را شناسایی کند. در این پژوهش از نرم افزار Micmac برای شناسایی پیش ران ها و از نرم افزار Scenario Wizard برای تعیین عدم قطعیت های کلیدی موجود در دیدگاه های 27 نفر از خبرگان حوزه های آینده پژوهی، بازی های دیجیتال و رسانه استفاده شد و بر اساس آن، با ایجاد دو محور عدم قطعیت کلیدی «راه اندازی کانال تلویزیونی بازی» و «رگولاتوری و تنظیم گری» به همراه وضعیت های محتملشان، چهار فضا برای سناریوپردازی به دست آمد. سپس، با تلفیق سناریوهای چهارگانه با ابزار چهاربخشی «حذف کاهش افزایش خلق»، سیمای راهبردی حرکت سازمان صداوسیما به سوی اقیانوس آبی مشخص شد. نتایج پایانی نشان داد که سازمان صداوسیما در بردی دوسویه می تواند با بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های به دست آمده از کانال تلویزیونی بازی های دیجیتال، علاوه بر خلق مطلوبیتی جدید برای جذب غیرمشتری های سازمان (فعالیت در اقیانوس آبی)، با افزایش نرخ پذیرش بازی های رایانه ای در جامعه سهم هر کس (خانواده، سرمایه گذار، بازی ساز و...) را در بزرگ سازی سبد مصرف بازی های دیجیتال و به دنبال آن، توسعه بازار بازی های دیجیتال کشور آشکار کند.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، راهبرد اقیانوس آبی، بازی های دیجیتال، سناریوپردازی، صداوسیما
 • مهدی نجفی*، بهرام قدیمی، صدیقه محمد اسماعیل، علی باصری، زهرا علی پوردرویشی صفحات 239-260
  مطالعه کتاب به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق ذایقه فرهنگی شهروندان، از موضوع های مهم و نگرانی های بزرگ کشورهای در حال توسعه است تا جایی که اهمیت کتابخوانی، یکی از اجزاء بنیادین در توسعه به مفهوم کلی و از ابزارهای توسعه اقتصادی است. ازاین رو؛ این پژوهش با هدف تحلیل رابطه «سرمایه فرهنگی و ذایقه فرهنگی شهروندان شهر تهران درزمینه مصرف یا مطالعه کتاب» انجام گرفته است. روش پژوهش، تحلیلی توصیفی و به صورت پیمایشی (پرسشنامه) داده های تحقیق گردآوری شده است. جامعه آماری شهروندان بالای 15 سال شهر تهران است. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای در پنج ناحیه (شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز) و حجم نمونه، با استفاده از جدول حجم نمونه مورگان به تعداد 400 نفر انتخاب گردیده است. روایی ابزار پژوهش صوری و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (کل) 885/0 به دست آمده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد؛ بین متغیرهای مستقل تحصیلات فرد (401/0)، انجام فعالیت های فرهنگی و هنری (538/0)، علاقه به مطالعه کتاب (602/0)، مصرف موسیقی (595/0) و مصرف فیلم و سریال (410/0) و متغیر وابسته یعنی ذایقه فرهنگی مصرف کتاب، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نیز حاکی از وجود تفاوت معنی دار در ذایقه فرهنگی مصرف کتاب به تناسب سرمایه فرهنگی افراد دارد. به عبارتی؛ هرچقدر سرمایه فرهنگی افراد بیشتر باشد ذایقه فرهنگی آن ها در انواع مختلف کتب (کلیات، اجتماعی، دین، فلسفه و روان شناسی، تاریخ و جغرافیا، هنر، سرگرمی و ورزش، ادبیات، فنون، علوم، زبان) بیشتر و متفاوت یا متنوع خواهد بود.
  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، ذائقه فرهنگی، مصرف کتاب، شهروندان، تهران
 • هاجر ابراهیمی، داریوش مطلبی*، فهیمه باب الحوائجی، نجلا حریری صفحات 261-285

  پژوهش در زمره پژوهش های کیفی و مبتنی بر روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری 16 نفر از خبرگان و متخصصان آگاه به حوزه نشر کتاب بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. گردآوری داده های با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام و تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است. مصاحبه ها پیاده سازی و کدگذاری شدند و در نهایت مقوله محوری با شناختن پیامدها، راهبردها، زمینه ها، شرایط علی و مداخله گرها به دست آمد. بر اساس نتایج، درک درست ماهیت نشر، داشتن دانش تخصصی و روزآمد و برخورداری از امکانات و تجهیزات از عوامل اصلی شکل گیری نشر حرفه ای است. برای رسیدن به نشر حرفه ای لازم است راهبردهایی نظیر توجه به مکانیزم های اقتصاد نشر، برنامه ریزی و بازاریابی مناسب و فناوری های نوین مورد توجه جدی فعالان نشر قرار گیرد و سیاست مناسبی در خصوص اشتغال تمام وقت ناشران، حمایت از فعالان نشر، فرهنگ سازی و استفاده از فناوری های نوین در پیش گرفته شود. کاهش وابستگی به دولت، بی توجهی به قوانین نشر، تداخل صنفی، مشکلات اقتصادی و پایین بودن کیفیت کتاب ها از جمله مشکلاتی است که بایستی در کانون توجه فعالان، برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه نشر قرار گیرد و مجموع این اقدامات می تواند به تولید آثار با کیفیت و متناسب با نیاز بازار منجر شود و همچنین به فعالیت تخصصی ناشران که به حرفه ای شدن نشر منتج می شود، کمک نماید.

  کلیدواژگان: نشر ایران، نشر حرفه ای، مولفه های نشر حرفه ای، پیامدهای نشر غیرحرفه ای، نظریه داده بنیاد
 • فاطمه محمدی سیجانی، فائزه تقی پور*، حمیدرضا پیکری صفحات 287-316
  این پژوهش به منظور شناسایی عوامل جذابیت رسانه های مجازی در حوزه خبر انجام شده است. جامعه آماری به صورت نظری انتخاب و شامل خبرنگاران، اساتید دانشگاه و صاحب نظران در حوزه خبر است. روش جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه بوده و هدف نگارنده پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر نحوی استفاده مخاطبان از وب سایت های خبری تاثیر می گذارند؟ تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده، با استفاده از روش داده بنیان مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین انجام شده و نتایج تحقیق حاکی از اثرگذاری عوامل ذیل بر الگوی استفاده مخاطب از وب سایت های خبری است: «مولفه های آموزشی»، «تاثیرات فضای مجازی»، «سبک های مدیریتی»، «عوامل زیرساختی» و «ارتباطات بین المللی». عوامل مداخله گر که به نوعی در روند تحقق اهداف پژوهش خلل ایجاد نموده یا روند آن را کند می کنند عبارت اند از: «تناقضات ایدیولوژیک»، «جناحی بودن رسانه»، «عدم جهانی شدن»، «مدیریت ناکارآمد سایت»، «ضعف تکنیکی و فنی سایت»، «اخبار کذب و ضدونقیض»، «محتوای ضعیف و نامناسب»، «عدم روزآمدی» و «مشکلات سازمانی»، راهبردهایی که جهت بهبود روند توجه مخاطب به سایتهای خبری پیشنهاد می شوند شامل «استراتژی های مدیریتی»، «کاربردی»، «بین المللی»، «پیشگیرانه» و «زیرساختی» بوده و «پیامدهای سازمانی» مهم ترین نتیجه اعمال راهبردهای پیشنهادی است. همچنین این نتیجه تایید شد که کیفیت محتوا و مطالب سایت خبری بر دیگر عوامل ازجمله جذابیت های بصری اولویت دارد.
  کلیدواژگان: خبر، جذابیت خبری، رسانه خبری، فضای مجازی
 • مهرزاد بهمنی*، سید محمد مهدیزاده، سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی صفحات 317-345

  رسانه ها در صورت بندی های فرهنگی جامعه، نقش محوری ایفا می کنند و این بازی را نه فقط با بازتاب دادن فرهنگ، بلکه با شرکت در فرهنگ سازی به اجرا می گذارند. در این مقاله با تمرکز بر متون تولیدی برای مخاطب نخبه، تلاش شده است، محتوای مختص برای این گونه از مخاطبان، مورد واکاوی قرار گیرد و نحوه بازنمایی مباحث فکری و اندیشگانی که از دغدغه های فکری مخاطب نخبه است؛ تحلیل شود. همچنین در پی آن هستیم؛ نشان دهیم در برنامه گفتگو محور تلویزیون، سازوکار صورت بندی آگاهی برای مخاطب نخبه چگونه است و سوژه های متکثر و نظام های فکری آن ها چگونه بازنمایی گفتمانی می یابد. به بیان دیگر، آیا از متون رسانه ای شده از شبکه فرهیختگان صداوسیما شبکه چهار سیما ، صداهای مختلفی انعکاس می یابد و درنهایت بررسی خواهد شد در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، گفتمان های معاصر ایران در تقابل با یکدیگر، چگونه معرفی می شوند. بدین منظور مجله تصویری زاویه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و با روش تحلیل گفتمان رویکرد لاکلا و موف 43 قسمت از این مجموعه تلویزیونی طی سال های 1397 تا شهریور 1400 بررسی شده است. مهم ترین نتایج پژوهش نشان می دهد که گفتمان غالب متون مورد بررسی، گفتمان اسلام سیاسی است. این گفتمان با مفصل بندی دال هایی چون احیای تمدن اسلامی، اسلامی سازی و بوم ی سازی علوم انسانی، عقل گرایی اجتهادی، جدایی ناپذیری دین از سیاست، تقابل با غرب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفتمان انقلاب اسلامی را بازتولید و تثبیت می کند و به این شیوه با مداخله هژمونیک در گفتمان های رقیب به مشروعیت بخشی این گفتمان نزد سوژه ها می پردازد.در این مقاله پژوهشی با تمرکز بر مخاطب نخبه و تفکیک آن از مخاطب عام، تلاش شده است محتوای تولیدی برای این گونه از مخاطبان مورد واکاوی قرار گیرد و نحوه بازنمایی مباحث فکری و اندیشگانی در متون تولیدی مختص مخاطب نخبه نشان داده شود. همچنین در پی آن هستیم نشان دهیم به طور کلی صداوسیما در برنامه گفتگو محور، کدام گفتمان ها را و به چه نحوی هژمونیک می سازد. گفتمان ها در تقابل با یکدیگر چگونه بازنمایی می شوند؛ و دال محوری و دال های شناور آنها چگونه مفصل بندی می شود. بدین منظور مجله تصویری زاویه که از شبکه چهار- شبکه فرهیختگان- رسانه ملی پخش می شود به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است و با تکنیک تحلیل گفتمان - رویکردلاکلاو موفه-اهداف پژوهش پی گیری شده است.

  کلیدواژگان: مخاطب نخبه، سوژه، گفتمان مسلط، گفتمان معارض، اسلام سیاسی، گفتمان لیبرال- دموکراسی
|
 • Hosain Kachoian *, Akbar Mohammadi Pages 7-35
  The great revolutions, in a general interpretation and regardless of theoretical controversies, are known as great transformations and fundamental changes that destroy the previous social order and establish a new order. In response to the problem which how this change and transformation and reordering manifests there exists different theories in social sciences. The primary formulations of how the new order is established in society were done by social contract theorists and then by political economists. Hobbes's question, however, is at the center of all investigations: How is it possible for people with different desires to form a society? How can different desires make a single embodiment possible? Sociology opposed with different forms of contractarianism which investigated social affairs by means of something outside the social logic; Sociology examined the question of social order within human collective relations; In response to this problem, Durkheim mentions the experience of society as a value connecting element, and Weber considers charisma as the valuer which unites people whether through submission or faith in it. Concepts such as holiness mass excitement; mass ebullition; charisma and mass ecstasy overlap in Durkheim and Webber, which provide the possibility of understanding major social changes through the combination of these concepts. Since revolutions are transformative and organizer events of social life, By analyzing the situation and nature of them, it is possible to answer the question of how social order is formed.
  Keywords: Collective agitation, holy experience, charisma, Revolution, Social order, desire for redemption
 • Hadi Khaniki *, Seyede Soraya Mousavi Pages 35-62

  The following article seeks to understand the power relations participating in the discourse formation of Iran's water problem in “Shargh” and “Iran” newspapers. To this end, critical discourse analysis has been applied and 14 samples “Shargh” and “Iran” newspapers from 2013/8/3 to 2020/3/19 have been reviewed. According to the findings, some texts of the “Shargh” newspaper were published with the aim of laying the groundwork for implementation of the plans and policies of the 11th and 12th governments programs. In “Iran” newspaper, the role of officials and policy makers in creating the crisis and their responsibility in solving it is invisible. Furthermore, some of the “Iran” newspaper texts indirectly serve to vindicate government’s failure in solving the water crisis and reduce the expectations from the government. In “Iran” newspaper, people are blamed for not participating in solving the problem. In this way, the structures that prevent people's participation are become invisible and people's participation is reduced to saving. “Iran” newspaper portrays the society as a savior and discourages them from changing government policies. Based on the results, the effect of political powers on the formation of the water problem discourse in these newspapers is evident. Furthermore, water issue has become an excuse to make the opposition party appear ineffective, reduce expectations from the 11th and 12th governments, and eliminate responsibility from the governments and parliamentarians.

  Keywords: critical discourse analysis, Power Relations, Iran's water problem, Iran Newspaper, Shargh Newspaper
 • MohammadHosein Sharifi Saei * Pages 63-98

  Iranian women, for the first time, owned newspapers for women with the advent of the Constitutional Revolution (1906). Newspapers were the only mass media in Iran during the Qajar period (1789-1925). Women's newspapers were also the most important tool of the women's movement in the struggle for gender equality. This study aimed to identify women's family issues and demands in women's newspapers in the constitutional era (1906-1925). The findings of this study showed that women's newspapers in the constitutional era considered the domination of patriarchy in society as the root of all women's issues and problems. Patriarchal domination for Iranian women had various consequences, including the forced marriage of girls, child marriage, polygamy for men, domestic violence against women, prevention of women's employment, feminization of poverty, and the spread of prostitution. For this reason, women in their newspapers strongly criticized the dominance of patriarchal discourse in society. They sought to undermine the patriarchal discourse in society. The purpose of the women's newspapers was to pave the way for family law changes in the country. In this way, they sought to control the negative consequences of patriarchy on the lives of Iranian women.

  Keywords: Women's Studies, Family Studies, historical sociology, Women's Movement, Patriarchy
 • Ali Momeni *, Mosoud Kousari Pages 99-124
  This study aim is critical discourse analysis of representation discourse confrontation of "Damascus Time" movie. This movie has been produced with "OWJ Media” organization financial support. So, this movie has been produced with State-ownership and based on its favorable discourses. The Islamic Republic of Iran fought ISIS in the Syrian war for political, cultural, and social reasons. This movie represented Iranian pilots’ activities in Syria and their fight against ISIS. In this study, this movie was analyzed based on Theo van Leeuwen's critical discourse analysis method. results Show that this movie represents actors in the ISIS and non-ISIS poles. So, ISIS are fundamentalist, absolutist, big-bodied, fierce, and savage and non-ISIS are Civilized, fit body and normal. The discourse polarization of this movie is in accordance with the desired polarization of power in Iran. In other words, we see Foucault's "Panopticism" of power to spread the beliefs and discourse sought to build the nation's approval. In addition, both poles have Prototypes of each other; ISIS call other, religion and God enemies and in contrast non-ISIS, all ISIS call irrational and savage.
  Keywords: Damascus Time Movie, ISIS, Fundamentalism, Representation, Theo van Leeuwen
 • Omid Ali Masoudi *, Seyede Tanaz Jafari, Davod Nemati Anaraki Pages 125-147

  The local press does not have the power to compete against the national press for various reasons, including the inability to provide the content required by the audience. The purpose of this study is to design a content quality management model in local Iranian newspapers to improve their content. This applied research was conducted with a qualitative-exploratory approach. The research community has included professors, experts, and activists in the field of local newspapers, among whom the number of 12 people continued to reach theoretical saturation through semi-structured in-depth interviews. The analysis was done through the foundation data method through Strauss and Corbin coding in three open, central, and selective levels in the Maxqda 2020 software. Then the concepts were presented in the form of a paradigmatic model (causal conditions, central phenomenon, strategies, background conditions, intervention, and consequences) and its validity and reliability were also confirmed based on the three-tier method. The results showed that the content of the local press can be effective in attracting the audience. In this way, the local newspapers of Iran need to innovate in the way of writing, control, monitoring, and correct targeting, paying attention to the current issues of the society, etc. increase society's thoughts.

  Keywords: Management, Content Quality, local Iranian newspapers, Journalists, Audiences
 • Ghazaleh Hasanian, Seyed Mohsen Banihashemi *, Abdolreza Sobhani Pages 149-189

  The media have an impact on nutrition culture and eating habits, but there does not seem to be a well-codified, coherent, and strategic program for the content of media nutrition programs in Iran. Lack of oversight of media productions and content is a big issue that can damage the culture of the audience and society. The purpose of this study is to investigate the current situation and how the content of television nutrition programs and their role in culture is.The research method is based on the qualitative content analysis approach. Data are recorded and collected, implemented, reduced, deduced, and analyzed based on the method of Mayring. Three programs from Persian language networks were selected as sample. The purposeful sampling method is selected.The results showed 6 categories of culture manifestation in TV food programs, cooking, nutrition sociology, luxury status, leisure, and the appearance and construction of programs along with their subcategories in food TV programs were displayed. It was found that the status of food TV programs includes: modeling and representing culture, showing luxury, the presence of religion in the field of food, ignoring social classes and the lack of visual effects.Television plays an important role in transmitting values, changing attitudes and behaviors, and guiding the lifestyle and culture of society. Food can change the thinking, habits, values of societies. It is necessary for healthy food programs in the media to preserve the identity of the Iranian food culture to have sufficient and accurate monitoring of the programs.

  Keywords: food, culture, Food Culture, Media, Television
 • Mohamad Farhadi * Pages 191-207

  In this article, we propose a technique for implementing discourse analysis. In this sense, discourse is closely related to the concept of praxis, owing to its theoretical and philosophical roots. Based on this intellectual background, discourse can be considered to have practical material aspects to the extent that discourse and praxis can be analyzed together. The significance of this perception is that it both frees discourse from mental perceptions and turns praxis into an empirically measurable concept. This technique has a more concrete validity criterion and is less dependent on the researcher's mentality. The result of the research, by reviewing an example, shows how to extract meaningful signs that together form a coherent system. In this approach, discourse is studied as a language game that evaluate subject and object intertwined. This technique is more compatible with combined theories in contemporary sociology.

  Keywords: Discourse, Foucault, Wittgenstein, Language game, Praxis, Implementing technique
 • Seyed Mohsen Khatami Moghadam *, Mehrdad Bazrpash Pages 209-238
  At present, the borders of the digital games market in the country have occupied a small area in the vast geography of the global digital games market compared to abroad. Expanding this area requires all stakeholders in this area to work together, by entering new realms and focusing on images obtained from futures studies activities. Therefore, this dissertation intends to take advantage of the Blue Ocean Strategy and applying Scenario planning and the library research, it identifies influencing factors, and possible scenarios for “the role of the IRIB in the Improvement of Iranian Digital Games Market.” Studying the research literature, implementing three rounds of Delphi with 27 experts and using Micmac and Scenario Wizard software, two key uncertainties of "launching a television game channel" and "regulator and regulation" with Possible situations for each of them has led to four scenario spaces, namely, “Paradise”, “Temple of Ammon”, “Hero of Empty”, and “Invisible Man”. Then, by combining quadripartite scenarios with quadripartite facility "ERRC", the strategic landscape of the movement of the IRIB organization towards the blue ocean was identified. The final results showed that the IRIB could, in a mutual benefit, take advantage of the capacities and opportunities gained from the digital gaming television channel, in addition to creating a new advantage to attract non-customers, By increasing the rate of game acceptance in the society, the proportion of everyone in enlarging the consumption basket of digital games, and following that, the development of the country's digital games market will be revealed.
  Keywords: Blue Ocean Strategy, Digital games, Futures Studies, IRIB, Scenario Planning
 • Mehdi Najafi *, Bahram Ghadimi, Sedigheh Mohammadesmaeil, Ali Baseri, Zahra Alipour Darvishi Pages 239-260
  The study of books as one of the most important examples of cultural taste of citizens is one of the important issues and major concerns of developing countries to the extent that the importance of reading books is one of the fundamental components in development in the general sense and one of the tools of economic development. therefore; The aim of this study was to analyze the relationship between "cultural capital and cultural taste of Tehran citizens in the field of consumption or reading books." The research method is analytical-descriptive and the research data has been collected in a survey (questionnaire). The statistical population is citizens over 15 years old in Tehran. The sampling method was cluster random in five areas (north, south, west, east and center) and the sample size was selected using Morgan sample size table of 400 people. The validity of the formal research tool and the reliability using Cronbach's alpha (total) was 0.885. The results show Pearson correlation coefficient; Among the independent variables of individual education (0.401), cultural and artistic activities (0.538), interest in reading books (0.602), music consumption (0.595) and film and serial consumption (0.410) and the dependent variable, ie cultural taste of book consumption, there is a positive and significant relationship. The results of one-way analysis of variance test also indicate a significant difference in the cultural taste of book consumption in proportion to the cultural capital of individuals. In other words; The more cultural capital people have, the more and different their cultural tastes will be in different types of books (generalities, society, religion, philosophy and psychology, history and geography, art, entertainment and sports, literature, technology, science, language).
  Keywords: Cultural capital, cultural taste, book consumption, Citizens, Tehran
 • Hajar Ebrahimi, Dariush Matlabi *, Fahimeh Babalhavaeji, Nadjla Hariri Pages 261-285

  The purpose of this study was to identify the components of professional publishing and the consequences of non-professional publishing in Iran. The study used the Grounded Theory method and fell under the qualitative research category. Snowball sampling was used to select 16 experts and professionals in the field of book publishing for the statistical sample. Semi-structured interviews were used to collect data, which was done up until theoretical saturation. The interviews were implemented and coded, and finally, the central category was obtained by knowing the consequences, strategies, contexts, causal conditions and interveners. Based on the results, the correct understanding of the nature of publishing, having specialized and up-to-date knowledge, and having the facilities and equipment are the main factors in the formation of professional publishing. In order to achieve professional publishing, it is necessary to pay attention to the mechanisms of the publishing economy, proper planning and marketing, and new technologies to be given serious attention by publishing activists, and a suitable policy regarding full-time employment of publishers, support for publishing activists, culture building and the use of new technologies in be taken Reducing dependence on the government, disregarding publishing laws, trade union interference, economic problems and low quality of books are among the problems that should be in the focus of activists, planners and policy makers in the field of publishing, and the sum of these measures can produce quality works that are in line with market needs and also help the specialized activity of publishers which leads to the professionalization of publishing.

  Keywords: Iranian publishing, Professional publishing, Professional publishing components, Non-professional publishing components, Grounded theory
 • Fatemeh Mohamadi Sijani, Faezeh Taghipour *, Hamidreza Peikari Pages 287-316
  This study is aimed at identifying features that make news related media appealing. Participants in the study were chosen from news correspondents, university professors and news experts. The data were collected through interviews where the key question was "what factors do affect the way viewers use news related websites?" The analysis was made using the paradigm model of Strauss and Corbin. The results show how the following features affect the model used by viewers while referring to news websites: educational parameters, cyberspace effects, management styles, infrastructure factors and international communications. The interfering factors keeping the study from achieving its goals are as follows: ideological contradictions, factionalized media, de-globalization, mismanagement, technical shortcomings, fake and contradicting news, poor content, not being updated, organizational difficulties. Strategies suggested to make news websites more appealing are managerial, applicable, international, precautionary and infrastructural. Organizational implications are the key result of applying the aforementioned strategies. It has been emphasized that quality content exceeds all the other factors in making a news website more appealing to viewers.
  Keywords: News, News appeal, News Media, Cyberspace
 • Mehrzad Bahmani *, Seyed Mohammad Mahdizadeh, Seyed Jamaldin Jahromi Akbarzade Pages 317-345

  The media play a central role in the cultural formations of the society, and they play this game not only by reflecting the culture, but also by participating in culture-building. In this article, by focusing on the texts produced for the elite audience, it has been tried to analyze the content specific to this type of audience and the way of representing the epistemological and intellectual ideas that are among the intellectual concerns of the elite audience; be analyzed. We are also looking for it; Let's show how the mechanism of formation of knowledge for the elite audience is in the TV talk show and how the multiple subjects and their intellectual order are represented in discourse. In other words, are different voices reflected in the texts broadcasted by IRIB - and finally it will be examined how the contemporary discourses of Iran are in conflict with each other on the TV of the Islamic Republic of Iran. For this purpose, Zavya's video magazine was selected as a case study and 43 episodes of this program have been studied by the method of critical discourse analysis (Laclau and Mouffe approach) for a period from 1397 to September 1400. The most important results of the research show that the dominant discourse of the examined texts is the discourse of political Islam,and this discourse is articulated with signs such as the revival of Islamic civilization, Islamization and localization of humanities, Islamic rationality, inseparability of religion from politics. confrontation with the West, Islamic-Iranian model of progress, and in this way, by hegemonic intervention in rival discourses, legitimizes the discourse of the Islamic Revolution.

  Keywords: Elite audience, subject, Dominant discourse, Conflicting discourse, Political Islam, Liberal-democracy discourse