فهرست مطالب

آراء - سال پنجم شماره 10 (تابستان 1401)
 • سال پنجم شماره 10 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • امین امیریان فارسانی *، سید احمد عسگری ارجنکی صفحه 1

  در سیستم حقوقی ایران اصل بر این است که مرجع حقوقی به دعاوی مدنی و مرجع کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می نماید. اما گاهی قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد و همچنین به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف وقت و تحمیل هزینه های اضافی بر متضرر از جرم، رسیدگی دادگاه کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایطی تجویز نموده است. روند و سیر تقنینی طرح دعوی ضرر و زیان در دادگاه های کیفری مراحل مختلفی را طی نموده است که این روند تکاملی گویای توجه و مطالعه جدی در این خصوص دارد، بر همین مبنا در این مقاله در پاسخ به این سوال است که در آیین دادرسی کیفری سال 1392 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم چه رویه مشخصی در پیش گرفته شده است؟ سعی بر آن است که با استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، ضمن بررسی و تبیین مفهوم و ماهیت ضرر و زیان ناشی از جرم، به بررسی سیر تحول تقنینی دعوی ضرر و زیان در دادگاه های کیفری و همچنین شرایط و نحوه اقامه دعوای خصوصی ناشی از جرم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و رویه قضایی موجود بپردازد. بر این اساس اگر شاکی خصوصی نتوانست دادخواست ضرر و زیان خود را به موقع به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری تقدیم کند این حق شاکی است تا در کنار دعوی کیفری دعوی خصوصی اش را طرح کند و از مزایای دعوای کیفری بهرهمند شود.

  کلیدواژگان: جبران خسارت، دعوی خصوصی، ضرر و زیان، ضرر و زیان ناشی از جرم
 • نوشین چترچی* صفحه 2

  انفال در لغت از "نفل" گرفته شده و به معنای "زیادی" است. از سوی دیگر، نگاهی به روایات و کتب فقهی نشانگر این نکته است که مصادیق متعددی دربرگیرنده انفال است. بر این اساس، مقاله ی حاضر می کوشد به تبیین مفهوم انفال بپردازد تا از رهگذر آن، تشخیص مصادیق انفال امکان پذیر گردد. روش پژوهش حاضر از نوع اسنادی و کتابخانه ای بوده است و از نوع کیفی مبتنی بر وارسی تعاریف و مصادیق آن در منابع فقهی می باشد. در مجموع، برون داد کاوش های این پژوهش نشان می دهد که در متون فقهی بیشتر به ذکر مصادیق انفال پرداخته شده است؛ لکن تبیین مفهوم اصطلاحی انفال نزد فقها می تواند زمینه ی نزدیک شدن به موارد دیگر را نیز مشخص سازد. سوالی که مطرح است اینکه آیا در استقراء موارد انفال می توان به یک ضابطه کلی دست یافت؟ برخی از فقهای معاصر انفال را به «ما لا رب لها» تعریف کرده اند؛ اما پیشنهاده مقاله کنونی این است که عدم تعریف ایمه (ع) و فقهاء به جهت این است که معنای لغوی و اصطلاحی انفال یکسان است و به معنای «زیادت بر اصل» است و اینکه تعداد مصادیق انفال در کتب فقها و حتی در روایات مورد اتفاق نیست به دلیل این است که ادله ی موجود درباره انفال در مقام حصر مصادیق انفال نبوده است بلکه جنبه تمثیلی دارد و قطعی و اجماعی نیست و تشخیص مصادیق به مقتضای زمان، مکان، سوال کننده و نیاز اجتماعی بر عهده ی مالک آن است که طبق نص صریح آیه ی قرآن کریم (انفال/1) مالک انفال خداوند و رسول اکرم (ص) است و بعد از رحلت حضرت رسول (ص) طبق روایات منصب امامت و رهبری است.

  کلیدواژگان: انفال، حقوق عام، زمین های مفتوح العنوه
 • جواد حدادپور* صفحه 3

  حریم خصوصی، قلمرویی از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اذن در آن وارد شد. در حقوق اسلامی و فقه امامیه لزوم احترام به حق حریم خصوصی افراد به طور بسیار ویژه ای مد نظر قرار گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند، نیز به برخی از مصادیق حریم خصوصی اشاره شده است. در بررسی ادله ی فقهی و مواد قانونی، گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان حرام و ممنوع می باشد مگر به موجب قانون و با رعایت ضوابط مربوطه.

  کلیدواژگان: اطلاعات شخصی، حریم خصوصی، حقوق اسلامی، حمایت، فقها، مسئولیت
 • سید مصطفی سهرابی*، عادل ساریخانی صفحه 4

  فقیهان امامیه بر اینکه حد زانی محصن و زانیه محصنه رجم است اجماع دارند. با وجود این، در بین برخی از فقیهان مابین حد زانی و زانیه جوان و غیر جوان محصن اختلاف عقیده وجود دارد. برخی فقیهان مستند به عمومات که همانا سنت و آیه ی 2 از سوره مبارکه نور است، بدون تفکیک میان زنای شخص جوان و پیر به ثبوت حد جلد و حد رجم توامان قایل هستند ولی برخی دیگر با تفصیل، در زنای شخص جوان محصن صرفا قایل به حد رجم و در زنای شخص پیر قایل به ثبوت حد رجم و حد جلد هستند. بررسی ادله از ضعف قول اول حکایت دارد. با وجود این، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده ی 225، در راستای تطابق با فتوای امام خمینی (ره)، به صورت مطلق حد زانی محصن را رجم در نظر گرفته است. در نوشتار پیش رو ضمن کاوش در مستندات فقهی مسیله، ضعف مبنایی قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام خمینی (ره) کاویده شده است.

  کلیدواژگان: جلد، حد زنا، رجم، فقه امامیه، قانون مجازات اسلامی
 • امیر هاشم زاده*، محمدعلی حاجی ده آبادی صفحه 5

  گسترش روز افزون جرایم در عصر حاضر، توام با بروز و ظهور انواع نوین و متفاوت پدیده مجرمانه و بزهکاری شده است. عدم توفیق سیستم عدالت کیفری رسمی با استفاده از ضمانت اجراهای کیفری در زمینه های مختلف از جمله: پیشگیری واکنشی از وقوع جرم، برخورد به هنگام با مجرمین، اصلاح منطقی و باز اجتماعی شدن مرتکبان، موجب شکل گیری این پرسش شده است که آیا نبایست در پی افزایش، تقویت و به روزرسانی تدابیر و برنامه های سیاست کیفری مبتنی بر مشارکت فعال و اصولی جامعه مدنی بود؟ قاعدتا، مشارکت سازمان های مردمی (سمن ها) که به طور داوطلبانه و خودجوش پا به عرصه حقوق کیفری می گذارند تا در جهت رفع معضلات اجتماعی و خدمت رسانی عمومی فعالیت کنند؛ مصداق بارز سیاست کیفری مشارکتی است. ضرورت توجه ارکان حکومت به شناسایی، ساماندهی، ارزیابی و نظارت بر سمن ها امری لازم و غیر قابل انکار است. بر این اساس، قوه قضاییه در راستای گام دوم انقلاب اسلامی و حرکت تحول خواه در دستگاه قضایی پیرامون سمن ها در واپسین روزهای سال 1398، اقدام به تهیه و تنظیم دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» در راستای تقویت حضور فعالانه آنان در سیاست جنایی جامعوی (غیر دولتی) نمود. این دستورالعمل، محورهای متعدد و مختلفی را پیش روی کنشگران سیستم عدالت کیفری و سمن ها قرار داد. در این نوشتار، هدف بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی، سیاست کیفری مشارکتی در حمایت از بزه دیدگان را در پرتو دستورالعمل مذکور، مورد بررسی قرار داد و علاوه بر مرتفع نمودن نقاط مبهم در جهت اجرای هدفمند دستورالعمل در مقام عمل به ارایه ی افق های نوین و موثری منتهی و منتج گردد.

  کلیدواژگان: بزه دیده، حمایت، دستورالعمل، سیاست کیفری مشارکتی
|
 • Amin Amiriyan Farsani * Page 1

  in the legal system of iran, the principle is that the legal reference to the criminal cases and the criminal court will be considered criminal cases. but sometimes, because the criminal court is in full criminal case and damages and also in order to prevent prolongation of the proceedings and to impose additional charges on the loss of crime, the criminal court proceedings are prescribed to the case against crimes caused by crime. the procedure and legislative trend of the litigation plan have different stages in the criminal court which shows serious attention and study in this regard. therefore, in this paper, in response to the question of what is the specific procedure in the criminal procedure of criminal procedure in 1529? in order to study and explain the concept and the nature of the loss and loss of crime, we try to investigate the procedure of the legal change in criminal courts as well as the conditions and how to sue the criminal procedure of criminal procedure enacted in 1529 and judicial procedure. accordingly, if the private prosecutor did not submit to the criminal case when he submitted to the criminal case, it would be the right to plan his private case and enjoy the benefits of the criminal lawsuit.

  Keywords: compensation, private litigation, loss
 • Nooshin chatrchi * Page 2

  Anfal is derived from the word "nafal" and means "a lot". On the other hand, a look at the narrations and jurisprudential books shows that there are several examples of Anfal. Accordingly, the present article tries to explain the concept of Anfal in order to identify cases of Anfal. The method of the present research is documentary and library type and is of qualitative type based on checking its definitions and examples in jurisprudential sources. In general, the results of the research show that the cases of Anfal have been mentioned more in jurisprudential texts; However, explaining the idiomatic meaning of Anfal by the jurists can also determine the context for approaching other cases. The question that arises is whether a general criterion can be achieved in the induction of Anfal cases? Some contemporary jurists have defined Anfal as "we are not the Lord"; But the suggestion of the present article is that the lack of definition of Imams (AS) and jurists is due to the fact that the literal and idiomatic meaning of Anfal is the same and means "excess on the principle" and that the number of examples of Anfal in the books of jurists and even in the narrations It does not happen this is because the existing evidence about Anfal has not been limited to instances of Anfal, but has an allegorical aspect and is not definitive and consensus, and it is the responsibility of the owner to determine the instances according to time, place, questioner and social need. The Holy Quran (Anfal/ 1) is the owner of Anfal of God and the Holy Prophet (PBUH) and after the death of the Holy Prophet (PBUH) according to the narrations, he holds the position of Imamate and leadership.

  Keywords: Anfal, public law, fie, maftoh alanve of lands
 • Javad Hadadpoor * Page 3

  Privacy is a realm of every person's personal life that should not be entered without consent and permission. In Islamic law and Imami jurisprudence, the need to respect the right to privacy of individuals is considered very special. In the Constitution of the Islamic Republic, as well as the Criminal Procedure Law approved in 9219, the Law on Publishing and Free Access to Information, and the Law on Punishment of Persons Who Engage in Unauthorized Activities in Audio-Visual Matters, some examples of privacy are also mentioned. In the examination of jurisprudential evidence and legal materials, collecting and publishing private information of citizens is forbidden except according to the law and in compliance with the relevant regulations.

  Keywords: personal information, privacy, Islamic law, protection, jurisprudence, responsibility
 • Seyed Mostafa Sohrabi *, Adel Sarikhani Page 4

  Imami jurists agree that the hadd punishment for adultery and adultery is stoning. However, there is a difference of opinion among some jurists between adultery and adultery between young and non-young people. Some jurists based on the generals, which is the Sunnah and verse 9 of Surah Noor, believe in the proof of the limit of the volume and the limit of stoning without any distinction between the adultery of the young and the old, but others with detail, in the adultery of the young man, only the limit Stoning and in the adultery of an old person, they believe in proving the limit of stoning and the limit of cover. Examination of the evidence indicates the weakness of the first statement. Nevertheless, in Article 993 of the Islamic Penal Code, in order to comply with the fatwa of Imam Khomeini (ra), the limit of adultery has been considered as stoning. In the present article, while exploring the jurisprudential documents of the issue, the basic weakness of the law and its incomplete adaptation of the fatwa of the Imam (ra) has been explored.

  Keywords: stoning, Hadd adultery, Volume, Imami jurisprudence, Islamic Penal Code
 • Amir Hashemzadeh *, Mohammad Ali Haji Dehabadi Page 5

  The increasing spread of crimes in the current era, along with the emergence of new and different types of criminal and delinquent phenomena has been The failure of the official criminal justice system by using the guarantee of criminal executions in various fields, including: Reactive prevention of crime, timely dealing with criminals, logical and open social reforms Being the perpetrators has led to the formation of the question whether it should be increased, strengthened and updated Were the criminal policy measures and programs based on the active and principled participation of the civil society? As a rule, the participation of the organization People's organizations (Semans) who voluntarily and spontaneously enter the field of criminal law in order to solve social problems and provide public services, is a clear example of participatory criminal policy. The need for the attention of government bodies to identify, organize, evaluate and monitor cement is a necessary and undeniable matter. Therefore, in the last days of 9211, the judiciary, in line with the second step of the Islamic revolution and the transformational movement in the judicial system around Semana, prepared and adjusted the guidelines "How to participate and interact with popular institutions with the judiciary" in order to strengthen their active presence in politics. committed a social (non-governmental) crime. This instruction put many and different axes before the activists of the criminal justice system and semans. In this article, the aim is to use the descriptive-analytical method to develop a cooperative criminal policy in the protection of the victims. examined in the light of the mentioned guidelines, and in addition to removing the ambiguous points, in order to implement the guidelines in a practical way, it should lead to and result in providing new and effective horizons.

  Keywords: collaborative criminal policy, guidelines, victims, support