فهرست مطالب

 • Volume:2 Issue: 5, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/07/09
 • تعداد عناوین: 5
|
 • طاهره زندی لک، صدیقه یزدان پناه* صفحات 245-256

  بستنی مخلوط منجمدی از ترکیبات اجزاء شیر،مواد شیرین کننده، پایدارکننده، امولسیفایر و مواد مولد عطر و طعم که به دلیل وجود اجزای مختلف در ساختار خود نظیر کریستال های یخ و حباب های هوای پراکنده در فاز سرمی دارای ویژگی های کلوییدی متنوعی است. لبنیات و بستنی ارزش غذایی بالایی دارند و علاوه بر تامین بخش قابل توجهی از نیازهای تغذیه ای، می تواند رادیکال های آزاد را خنثی، از سرطان پیشگیری و سبب افزایش مقاومت ایمنی در کودکان شود. بستنی با وجود ارزش غذایی بالا،به دلیل محیط مغذی، محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها می باشد. نسترن کوهی یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که میوه های آن حاوی ترکیبات دارویی و غذایی ارزشمند می باشد. هدف تولید بستنی با عصاره میوه نسترن کوهی استفاده از خواص تغذیه ای و درمانی آن و همچنین بررسی تاثیر عصاره بر آلودگی میکروبی بستنی تولید شده، می باشد. بدین منظور نمونه های بستنی میوه ای با عصاره میوه نسترن در 2 سطح 5 و 15 درصد تولید شد و سپس آزمون های ویسکوزیته، سختی، افزایش حجم، دمای خروج از بستنی ساز، سرعت ذوب شدن و جستجوی میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون دانکن، تجزیه و تحلیل شدند. با افزودن عصاره، ویسکوزیته و سختی به طور معنی داری افزایش یافت (p<0/05). افزایش حجم و دمای خروج از بستنی ساز به طور معنی داری کاهش یافت (p<0/05). سرعت ذوب شدن بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری نداشت (p<0/05). تعداد میکروارگانیسم ها در بستنی تولید شده از نسترن به طور معنی داری کمتر از نمونه شاهد بود (p<0/05). جایگزینی شیر با عصاره سبب بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ریولوژیکی و میکروبی بستنی تولید شده، گردید.

  کلیدواژگان: بستنی، آلودگی میکروبی، نسترن وحشی
 • امیراشکان مهجور*، حسین حسین زاده صفحات 257-265

  به منظور بررسی میزان و نوع ضایعات کشتارگاهی کلیه گوسفندان در نورآباد فارس، مطالعه کشتارگاهی بر روی 500 گوسفند با جنس و سنین مختلف در کشتارگاه نورآباد انجام شد. بعد از کشتار، لاشه هر گوسفند مورد بررسی دقیق سیستماتیک قرار گرفت و کلیه ها جدا شده و مورد بررسی دقیق قرار گرفتند و ضمن ثبت عوارض مشهود کلیوی، اقدام به نمونه برداری جهت مطالعه هیستوپاتولوژیک شد. بر پایه نتایج میکروسکوپی 29 کلیه واجد عوارض گوناگون بودند و وقوع کشتارگاهی این عوارض معادل 0/29 تعیین شد. بر این اساس توزیع فراوانی نسبی نفریت بینابینی در دوازده مورد، خونریزی و پرخونی در 4 مورد، آبسه در 3 مورد، نکروز حاد لوله ای در 3 مورد، گلومرولونفریتیس در دو مورد، کلیه کلویسونه و نکروز تیغه مدولاری در یک مورد مشاهده شد. تفاوتی بین فراوانی ضایعات در جنس نر و ماده مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: گوسفند، نفریت بینابینی، نکروز حاد لوله ای، نکروز تیغه مدولاری، کلیه کلویسونه
 • رهام والی* صفحات 266-272

  پروستات غده ضمیمه جنسی اصلی در سگ های نر است که در وضعیت شکمی یا لگنی در ونترال کولون بین مثانه و پیشابراه یعنی بعد از گردن مثانه و در ابتدای مجرای ادراری قرار دارد. سونوگرافی تشخیصی به عنوان یک روش دقیق، غیر تهاجمی و مطمین در ارزیابی پروستات در سگ قابل استفاده است. در این مطالعه 10 قلاده سگ نر مخلوط ایرانی با میانگین سن 1/83±7/45 سال و میانگین وزنی 5/57±21/35 کیلوگرم که برخی علایم بالینی بیماری پروستات را نشان می دادند انتخاب شدند. سونوگرافی ساژیتال و عرضی با استفاده از یک ترانسدیوسر محدب و با فرکانس 5 مگاهرتز جهت اندازه گیری طول، ارتفاع و عرض پروستات انجام شد. اندازه گیری های گزارش شده در این مطالعه ممکن است با مقادیرگزارش شده از سایر گونه ها متفاوت باشد. بنابراین، این مقادیر می تواند به عنوان مقادیر مرجع در ارزیابی بیماری های مرتبط با پروستات استفاده شود.

  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی، پروستات، سگ مخلوط ایرانی
 • غلامحسین حبیبی* صفحات 273-282

  در صنعت پرورش طیور به صورت گسترده از داروها برای پیشگیری ،درمان و افزایش رشد استفاده می شود. مصرف این داروها در کنار اثرات درمانی مطلوب و یا حتی اثرات سوء جانبی، به صورت غیر مستقیم می تواند بهداشت عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق کبدهای ارایه شده به بازار را طی مدت سه ماه و به تعداد صد بسته از فروشگاه های مواد پروتیینی سطح شهر جمع آوری گردید. در ابتدا سویه حساس و استاندارد اشریشیاکلی تهیه شده از انستیتو پاستور ایران را کشت داده و برای تعیین حساسیت سویه، آنتی-بیوگرام انجام دادیم. سپس اقدام به تهیه سوسپانسیون نیم مک فارلند نموده و محیط های کشت مولر هینتون با اسیدیته 702 را تهیه و اتوکلاو کردیم. پس از کشت سطحی و یکنواخت پلیت های مولر هینتون با سواب پنبه ای با سویه اشریشیاکلی، یک قطعه از هر نمونه کبد را برش داده و با پنس استریل و با حفظ فاصله مناسب از لبه ها، به سطح محیط های چهار گانه منتقل کردیم و به مدت 24 ساعت در دمای °C 37 قرار دادیم. در پایان، نمونه ها از نظر وجود یا عدم وجود هاله اطراف بافت که نمایانگر وجود یا عدم وجود آنتی بیوتیک می باشد مورد بررسی قرار گرفتند.از میان صد نمونه بررسی شده، 69 نمونه با نتیجه منفی (فاقد آنتی بیوتیک) و 31 نمونه با نتیجه مثبت (حاوی آنتی بیوتیک) مشاهده گردید که بیشترین فراوانی مربوط به نمونه های فاقد آنتی بیوتیک بوده است. از آنجا که باقیمانده دارویی، بهداشت عمومی را مختل می کند لذ بایستی با رعایت زمان منع مصرف دارو قبل از کشتار و نیز اجبار در سنجش باقیمانده دارویی در پایان دوره پرورش، به سلامت جامعه کمک کنیم.

  کلیدواژگان: باقیمانده داروئی، پلیت چهار تائی، جوجه گوشتی، کبد
 • سمانه انصاری، صدیقه یزدان پناه* صفحات 283-288

  بیماری های گوارشی در بین جوامع انسانی بخصوص در کشور های در حال توسعه از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از این بیماری ها، بیماری سلیاک می باشد. سلیاک یک بیماری روده باریک است که به علت مصرف گلوتن ایجاد می شود. در ایران بیماری سلیاک از شیوع بالایی در جمعیت عادی به خصوص در گروه های در معرض خطر نظیر بیمارانی با سندروم روده تحریک پذیر یا دیابت نوع 1 برخوردار است. درمان سلیاک خروج گلوتن از ماده غذایی می باشد. ابتلا به بیماری مزمن و رژیم سنگین در طول عمر می تواند آسیب های زیادی را در زمینه های مختلف سلامت جسمی، روحی و کیفیت زندگی آنان ایجاد می کند. امروزه در بسیاری از کشور ها مطالعات گسترده ای در زمینه های مختلف در ارتباط با این بیماری انجام می شود. با توجه به عدم تولید فرآوردهای گوشتی بدون گلوتن در ایران، هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های گرما وزن سنجی (TGA) سوسیس کوکتل 55% گوشت قرمز فاقد گلوتن حاوی آرد ذرت و نخود با درصدهای مختلف (8:2، 6:4، 4:6، 2:8) و 3/0 درصد صمغ هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) بود. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون دانکن، تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج، بیشترین مقدار پروتیین (6/15%)، مربوط به تیمار 4 (8% آرد نخود+ 2% آرد ذرت + 3/0 درصد صمغ HPMC) (P<0/05) می باشد. در آزمون گرما وزن سنجی (TGA) تیمار کنترل بیشترین آب آزاد و تیمار 4 (2% ذرت، 8% نخود، 3/0% HPMC) بیشترین آب باند شده اول و دوم را داشت (P<0/05). در پایان، تیمار 4 (2% ذرت، 8%نخود،3/0% HPMC) به عنوان بهترین فرمولاسیون جهت افزایش پروتیین و کاهش آب آزاد انتخاب شد.

  کلیدواژگان: سوسیس فاقد گلوتن، ذرت، نخود، صمغ HPMC
|
 • Tahereh Zandilak, Sedigheh Yazdanpanah* Pages 245-256

  Ice cream is a frozen mixture prepared from milk, sweeteners, stabilizer, emulsifiers and materials generating scent and taste that due to various components in its structure, such as ice crystals and scattered air bubbles in the serum phase has various colloidal properties. Dairy products and ice cream have high nutritional values, which provide significant portion of nutritional needs, cause neutralization of free radicals, prevent cancer, and increase safety resistance in children. Despite its significant nutritional values, ice cream, due to the nutrient medium, is a good environment for the growth of microorganisms. Wild rose (Rosa canina L.) is one of the most important medicinal plants; its fruits contain valuable medicinal and nutritional compounds. The aim of producing ice cream with the fruit extract of wild rose is to use its nutritional and therapeutic properties and to evaluate the effect of the extract on the microbial contamination of the produced ice cream. Therefore, ice cream samples were prepared with the fruit extract of wild rose in 2 levels of 5% and 15%, and then viscosity, hardness, overran, drawing temperature, melting rate tests and microbial search were evaluated. The results were analyzed using SPSS software and Duncan test. By adding the extract, viscosity and hardness increased significantly (p<0/05), and overran and drawing temperature decreased significantly (p<0/05). Melting rates were not significantly different between samples (p<0/05). The numbers of microorganisms in produced ice cream from fruit extract of wild rose were significantly lower than the control sample (p<0/05). By substituting the milk with fruit extract of wild rose, the physicochemical, rheological and microbial pkroperties of the produced ice cream improved.

  Keywords: Ice cream, Microbial contamination, Wild rose
 • AmirAshkan Mahjoor*, Hossien Hosseinzadeh Pages 257-265

  This study was carried out to determine type and prevalence of kidney lesions in sheep in Noorabad city, south of Iran.A total number of 500 clinically normal sheep of different age, sex and breeds referred to Noorabad abattoir were selected. After slaughter the kidneys of these sheep were inspected and renal samples were taken for histopathological study. Twenty-nine out of the studied kidneys had renal lesions including interstitial nephritis in 12 cases, Hemorrhage and hyperemia in 4 cases, Abscess in 4 cases cysts, acute tubular necrosis in 3 cases, glomerulonephritis in 2 cases, Medullary crest necrosis and Cloisonné kidney were in one case. The prevalence of renal lesions in female and male cattle didn’t had any significant difference.

  Keywords: Sheep, interstitial nephritis, Acute tubular necrosis, glomerulonephritis, Medullary crest necrosis, Cloisonné kidney
 • Roham Vali* Pages 266-272

  The prostate gland is located ventral to the colon and caudal to the neck of the urinary bladder, in an abdominal or pelvic position. Diagnostic ultrasound can be used as a precise, non-invasive and reliable method for assessing prostate in dogs. In this research, 10 adult male Iranian mix breed dogs with an age average of 7.45±1.83 years and an average weight of 21.35±5.57 kg with clinical symptoms of prostatitis were selected. Sagittal and transverse ultrasound images was performed by using a 5 MHZ convex transducer. In the obtained images desired parameters such as length, width and height of the prostate gland were measured. Measurements of this study may be different from those reported in other breeds, so it can be used as reference values for diagnosis of prostate diseases in Iranian mix breed dogs.

  Keywords: Ultrasonographic measurements, prostate, Iranian mix breed dogs
 • Gholamhossein Habibi* Pages 273-282

  Drugs and antibiotics are widely used in birds for the treatment, prevention, and stimulation of growth. In addition to the desired therapeutic effects or even adverse side effects, the use of these drugs can indirectly affect public health.In this study, 100 packets of livers supplied to the market over a period of three months were collected from protein stores at the city level. First, the susceptible and standard strain of Escherichia coli prepared from the Pasteur Institute of Iran was cultivated and antibiogram was used to determine the sensitivity of the strain. Then, suspension 0.5 McFarland was prepared and Müller-Hinton media with acidity of 7.2 were prepared and autoclaved. After surface and uniform culturing of Müller-Hinton plates with cotton swab with Escherichia coli strains, one fragment of each liver was cut and transferred to surface of four media with sterilizing forceps and by keeping the appropriate distance from the edges. Then, it was placed at 37 ℃ for 24 hours. Finally, the samples were examined in terms of the presence or absence of antibiotics. Out of 100 samples examined, 69 samples with negative result (non-antibiotic) and 31 samples with positive result (containing antibiotic) were observed. The highest frequency was related to non-antibiotic samples. Since the drug residue disrupts public health, it is important to contribute to the health of the community by observing the withdrawal time before slaughter and forcing the producers to measure drug residue at the end of the breeding period.

  Keywords: Drug residue, Liver, Broiler, Four-plate method
 • Samaneh Ansari, Sedigheh Yazdanpanah* Pages 283-288

  Gastrointestinal diseases are of great importance among human societies, especially in developing countries. One of these diseases is celiac disease. Celiac is a disease of small bowel that is created due to gluten consumption. In Iran, Celiac disease has high prevalence in the general population, especially in high-risk groups, such as patients with irritable bowel syndrome or type 1 diabetes. Celiac treatment is the exit of gluten from the food. Having chronic illness and a heavy diet in lifetime can cause a lot of damage in various areas of physical and mental health and quality of life. Today, in many countries, extensive studies are conducted in different fields related to this disease. Due to the lack of gluten-free meat products in Iran, this study aims to study and investigate thermal gravimeteric analysis (TGA) sausage of 55% red meat of gluten-free containing corn and pea flour with different percentages (8:2, 6:4, 4:6, 2:8) and 0.3% HPMC gum. The results were analyzed using SPSS software and Duncan test. Based on the results,the highest amount of protein (15.6%), was related to treatment 4 (8% pea flour + 2% corn flour + 0.3% HPMC gum) (P<0.05). In TGA, treatment control had the highest free water and treatment 4 (2% corn flour + 8% pea flour + 0.3% HPMC gum) had the highest first and second bonded water (P<0.05). Finally, treatment 4 (8% pea flour + 2% corn flour + 0.3% HPMC gum) was selected as the best formulation for increasing protein and free water reduction.

  Keywords: Corn, Gluten-free sausages, HPMC gum, Pea, Thermal gravimeteric analysis