فهرست مطالب

گردشگری فرهنگ - پیاپی 11 (زمستان 1401)
 • پیاپی 11 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • وحید حیدرنتاج* صفحه 3

  کشت شالی عمده ترین فعالیت کشاورزی استان های شمالی ایران از جمله مازندران و گیلان است و معیشت اغلب ساکنین این دو استان به این محصول گره خورده است. در سال های نه چندان دور تمامی فعالیت های شالی کاری توسط نیروی انسانی انجام می شد و به دلیل پایین بودن سرعت انجام کار و فرصت فقط یک بار کاشت، فعالیت های وابسته فرهنگی خاص را به وجود آورده بود. از جمله خواندن آوازهای محلی در حین کار و رسم کایر1. حتی پیش می آمد که افراد در حال عبور دقایقی را برای کمک به صاحب زمین وقت می گذاشتند. این آداب و رسوم فرصت مناسبی برای گردشگری کشاورزی به وجود می آورد. گردشگری کشاورزی ترجمه فارسی واژه Agritourism است، ترکیبی از دو واژه Agri و Tourism شامل فعالیت های کشاورزی که گردشگران را به خود دعوت می کند. گردشگری کشاورزی این امکان را برای گردشگران به وجود می آورد که علاوه بر تجربه فعالیت مورد نظر، با فرهنگ و آداب بومی آن سرزمین آشنا شوند. شالی کاری علاوه بر ایجاد مناظر عینی مانند تنوع در اندازه، فرم و رنگ در بازه زمانی کمتر از شش ماه، بازگوکننده فرهنگ عامه سرزمین بوده و نیز دیدن هر منظره از بازه زمانی فوق، منظر ذهنی و درک دقیقی از زمان در انسان ایجاد می کند. شالیزار فرصت مناسبی برای گردشگر فراهم می کند تا دیدن آداب و رسوم و انواع مناظر را همراه با انجام انواع فعالیت ها تجربه کند. منظر ذهنی شالیزار شامل تمامی آداب و رسوم گره خورده با فعالیت شالی کاران در طول مراحل آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت است که در فاصله زمانی کمتر از شش ماه اتفاق می افتاده است. در کنار آن دیدن هرکدام از مناظر درک دقیقی از زمان را به بیننده می داده چراکه هر فعالیت بیانگر زمانی خاص از این بازه شش ماهه بود:آماده سازی زمین با منظره عرصه های پهناور پرآب در اواخر اسفند و اوایل فروردین؛منظره سرسبز زمین نشا شده تا قبل از خوشه آوری از اواخر فروردین تا اواسط تیر ماه؛منظره خوشه های سبز از اواسط تیر تا اواسط مرداد؛منظره یک دست طلایی با خوشه های آویزان تا اواسط شهریور (پاییزه ماه2)؛و منظره ساقه های به جامانده پس از برداشت محصول بعد از شهریور.اما آنچه امروزه اتفاق می افتد، افزایش سرعت انجام مراحل مختلف، استفاده از ارقام زودرس برنج و بهره مندی از ماشین آلات جدید سبب شد تا درصد بالایی از کشاورزان به کشت دوم روی آورند و چرخه فعالیت های مربوط به شالیزار دوبار اتفاق بیفتد. ماشینی شدن فعالیت ها، حضور کمتر نیروی انسانی و تسریع در زمان سبب ازبین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم مربوط به شالی کاری شده و منظر ذهنی در درک زمان را نیز مخدوش ساخته است. برای مثال خوشه های طلایی برنج در برخی از زمین ها در کنار زمین های تازه نشا شده دیده می شود و درک سنتی زمان را مخدوش می کند. آسیب دیگری که کشت مجدد شالی ایجاد می کند سوزاندن پس مانده ساقه است که سبب آلودگی زیست محیطی در محدوده زمانی بین دو کشت شده و جاذبه گردشگری در فضا را از بین می برد. خوشبختانه در برخی از مناطق که به دلایل مختلف از جمله شیب زمین، ورود ماشین آلات کشاورزی دشوار است، هنوز همان عادات قدیمی در جریان است و امید می رود در این بخش با احیای فرهنگ دیرین شالی زار بتوان سبب رونق گردشکری کشاورزی در آن مناطق شد.

  کلیدواژگان: منظر ذهنی، منظر عینی، شالی زار، گردشگری کشاورزی
 • حسنا ورمقانی* صفحات 6-17
  | اماکن تاریخی به مثابه اجزای مهم و پر جاذبه شهر همواره به عنوان مقاصد بازدید گردشگران حایز اهمیت، هویت و شخصیت اند. از نتایج سازمان دهی مطلوب این گونه فضاها ماندگاری ذهنی تجربه فضایی، شکل دهی به قرارگاه تعاملات اجتماعی و تکرار بازدید مخاطبان است. هدف تحقیق حاضر تحلیل مولفه های اثرگذار کالبدی فضایی مجموعه های گردشگری شهری بر ارتقای خوانش پذیری و درنتیجه افزایش میزان بازدید و استفاده از آن هاست. این تحقیق با ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی، استدلال منطقی و موردپژوهی انجام شده و ابزار گردآوری داده ها مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای است. اهتمام بازسازی مجموعه تاریخی سعدالسلطنه در بافت قدیم شهر قزوین در سالیان اخیر، جستجوی مفاهیم ساختار فضایی آن را به عنوان فضایی پویا در قالبی بدیع به واسطه استمرار حضور شهروندان، به موضوعی درخور تامل تبدیل کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه های اثرگذار کالبدی فضایی بر ارتقای خوانش پذیری و در نتیجه افزایش بازدید از اماکن تاریخی شامل گزینش پذیری فضا، رویت پذیری و نفوذپذیری بصری و حرکتی است. این عوامل در نمونه مطالعه از طریق ایجاد میدان های دید گسترده و چند سویه در بخش های کانونی، ایجاد کوتاه ترین مسیرهای ارتباط دهنده میان مقاصد مهم درونی و توجه به سامان دهی مطلوب ورودی های بافت تاریخی، بر افزایش میزان بازدید موثر بوده است.
  کلیدواژگان: ساختار فضایی، خوانش پذیری، نحو فضا، سعدالسلطنه، قزوین
 • مریم امیری، ناجی پژمان ضیایی*، فائزه طاهری سرمد صفحات 18-29

  شناخت محیط به عنوان عامل تاثیر گذار بر کیفیت تصویر ذهنی، در مسیریابی کاربران ترمینال های فرودگاهی، نقشی بسزا ایفا می کند. با این وجود کم توجهی به مولفه ‍ های موثر بر کیفیت ادراک کاربران، در طراحی فضاهای مذکور، موجب کاهش ارتباط کاربران با این فضاها شده است. این پژوهش در راستای پاسخ به این سوال شکل گرفته که میزان اثربخشی مولفه های تصویر ذهنی و نقشه های شناختی در مسیریابی بهینه کاربران فضاهای ترمینال های فرودگاهی به چه اندازه است. سنجش نوع و میزان اثر ارتباط میان این مولفه ها در کیفیت مسیریابی کاربران فضاهای مذکور سوال دیگر این تحقیق بوده است. تبیین مولفه های موثر بر ایجاد و تقویت تصویر ذهنی با تمرکز بر افزایش کیفیت کاربری، هدف اصلی تحقیق بوده و ایجاد سهولت در مسیریابی فضاهای جمعی از دیگر اهداف آن به شمار می آید. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، از راهبرد کمی با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. داده های کیفی بر پایه مطالعه منابع مکتوب پیرامون ادراک محیط، تصاویر ذهنی و نقشه های شناختی جمع آوری شده و اطلاعات کمی مبتنی بر پیمایش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه در محدوده مکانی مورد مطالعه به دست آمده است. یافته های استنباطی پژوهش حاکی از آن است که در رتبه بندی، تاثیر عوامل کالبدی، خوانایی، جست وجوی معنی و جذابیت به ترتیب از بیشترین میزان اثربخشی در شکل گیری نقشه ذهنی برخوردار بوده اند.

  کلیدواژگان: تصویرذهنی، نقشه شناختی، مسیریابی، ترمینال فرودگاهی، فرودگاه امام خمینی (ره)
 • علی شاطرزاده، سید محمدرضا خطیبی*، مسعود الهی صفحات 30-39
  رویکرد بیوفیلیک را می توان به نوعی زیرمجموعه پایداری به شمار آورد که در برخورد با طبیعت، نگرشی حداکثری محسوب می شود، همچنین الگوی تاثیرگذار بر الگوی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچه مهارلو، به ترتیب مولفه های دسترسی به پهنه های آبی، میزان گذراندن اوقات فراغت در فضاهای سبز و سرانه فضای سبز می توانند بیشترین تاثیرگذاری را در جهت توسعه الگوی بیوفیلیک داشته باشند. پژوهش حاضر باهدف تبیین شاخص های پیش روی شهرسازی بیوفیلیک در جهت ارتقای کیفیت زندگی انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی مبتنی بر اکتشاف است. برای گردآوری داده های پژوهش از روش اسنادی و پیمایشی در قالب پرسش نامه محقق ساخته، مصاحبه و مشاهده عمیق استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش بازدیدکنندگان و شهروندان، محور گردشگری دریاچه مهارلو با نمونه ای از مردم عادی و نمونه ای جدا از جامعه متخصصین بوده است. بر اساس نتایج در میان مولفه های تاثیرگذار بر الگوی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچه مهارلو، به ترتیب مولفه های دسترسی به پهنه های آبی، میزان گذراندن اوقات فراغت در فضاهای سبز و سرانه فضای سبز به ترتیب بیشترین هستند و در میان ابعاد موثر توسعه، بعد کالبدی، مدیریتی و بعد اجتماعی- فرهنگی با بیشترین ابعاد تاثیرگذار بر توسعه الگوی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچه مهارلو هستند.
  کلیدواژگان: الگوی بیوفلیک، پایداری، گردشگری، دریاچه مهارلو
 • علی اصغر کلانتر*، سولماز حاتمی دهلقی صفحات 40-53
  پوشاک و زمینه های مرتبط با آن شامل آداب و رسوم، زیبایی شناسی و صنایع مرتبط از مهم ترین موضوعات مورد توجه پژوهشگران در مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی به شمار می رود. دوره های حکومتی صفوی و قاجار، دو دوره مهم در طول تاریخ ایران هستند که پوشش مردمان آن خاص و درخور توجه است. دوران صفوی آغاز یک حکومت شیعی قدرتمند و دوره قاجار، آغاز غرب گرایی در ایران است که این دو موضوع، آنها را در بررسی های تاریخی و اجتماعی حایز اهمیت و پررنگ می کند. عواملی همچون سفرهای ناصرالدین شاه قاجار از مولفه های تاثیرگذار بر تغییر ذایقه حکومتی بوده است. تنوع طلبی و تحولات شکلی و نوعی این دو دوره، عمدتا در لباس زنان به چشم می خورد. پوشش بیرونی زنان شهری در دوره صفوی، چادر سفید و روبنده بوده که در طول زمان تقریبا بدون تغییر مانده است. پوشش زن قاجار به سبب ارتباط با اروپا، دچار تنوع بیشتری شده، اما سیمای بیرونی آن چادر سیاه و روبنده سفید بوده است. سوال پژوهش این است که پوشاک زنان در گذر از دوره صفوی به قاجار چه تغییراتی داشته است؟ این پژوهش از نظر ماهیت در زمره مطالعات کیفی قرار می گیرد. روش مورد استفاده در آن توصیفی تحلیلی بوده و تحولات نمونه ها در بستر تغییرات تاریخی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سیاست گذاری حکومتی در تحولات پوشاک زنان دوره صفوی و قاجار است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد گرایش به تشیع یا رواج غرب گرایی، هیچ یک به تنهایی تاثیر گسترده ای در تحول سنت پوشاک اندرونی و بیرونی زنان عامه صفوی و قاجار نداشته و مولفه های راحتی، زیبایی، حفظ امنیت و حریم خصوصی مولفه های تعیین کننده در تنوع پوشاک بوده اند. این موضوع می تواند بیانگر تداوم تاثیر درونگرایی بر پوشاک زنان صفوی و قاجار، علی رغم الزامات سلبی یا ایجابی باشد.روش پژوهش: این پژوهش به سبب ماهیت، در زمره مطالعات کیفی قرار می گیرد. روش مورد استفاده در آن توصیفی ‏تحلیلی بوده و تحولات نمونه ها در بستر تغییرات تاریخی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. ‏هدف پژوهش:بررسی تاثیر سیاست گذاری حکومتی در تحولات پوشاک زنان دوره ی صفوی و قاجار. ‏
  کلیدواژگان: پوشاک زنان، پوشاک صفوی، پوشاک قاجار، درونگرایی، مد، ححاب
 • محمدرضا سرتیپی اصفهانی صفحات 54-57
  تحولات اساسی سبک زندگی در تمام جهان، بر صنعت گردشگری نیز تاثیر گذاشته است. مقاصد گردشگری از موزه ها و اماکن تاریخی دور شده و به ورطه ای جدید پا گذاشته که انسان را دمی از زندگی روزمره (و شاید کسالت بارش) رها کند. تنوع طلبی و کمال گرایی بشر را شاید بتوان مهم ترین ابزار وی دانست که منجر به پیشرفت های او شده است. انسان همواره به وضع خود نقد دارد و به دنبال تجربه متفاوتی است که وضع موجود او را ارتقا بخشد. این اصل در گردشگری نیز دیده می شود. گردشگران نسل جدید به کشورها و شهرهای گوناگون با تنوع فرهنگی-زیستی سفر می کنند تا تجربه زندگی متفاوت در بستر فرهنگی متفاوت را تجربه کنند. در هتل های بوم گردی اسکان یابند، همراه محلی ها در طبخ غذا مشارکت کنند، در آیین و جشن های ایشان شرکت کرده و به طورکلی از نزدیک تجربه فرهنگی-زیستی متفاوتی را تجربه کنند. در حال حاضر شهرهای جدید و سبک زندگی ما همانند دیگر مردمان جهان شده و گردشگر را کمتر به خود جذب می کند. زندگی جاری در محلات سنتی و روستاهای ایران، برگرفته از فرهنگ و شرایط محیطی، جذاب و متنوع است که می تواند گردشگر را به تجربه خود وسوسه کند. سوالی که مطرح می شود این است: عاملی که حیات را به محلات بخشیده و گردشگران را از دور دنیا برای لمس آن ها به محلات کشانده چیست؟
  کلیدواژگان: همبستگی اجتماعی، محله، گردشگری
 • مرتضی همتی* صفحات 58-63
  زبان به عنوان محصول تاریخی هر جغرافیای فرهنگی، بخش جدایی ناپذیر هر منظر سرزمینی است. علایم زبانی به عنوان یکی از مهم ترین نمودهای منظر شهر، به مخاطبان توانایی می دهد که با خوانش مستقیم مفاهیم، به سهولت با شهر ارتباط گیرند. براین اساس نشانه های زبان فارسی یکی از عناصر هویتی منظر سرزمینی ایران محسوب می شود که افراد با خوانش آنها متوجه هویت مکانی شان می شوند. بااین حال در سال های اخیر موضع متناقض مسیولین شهری در گسترش زبان فارسی، موجب شده منظر شهری سرشار از نشانه های زبان های بیگانه شود. خاصه آنکه برخی از این نشانه های شهری که به صورت مجسمه های بزرگ مقیاس تهیه می شوند، در تاثیرگذارترین اندام های شهری مانند ورودی شهرها، فضاهای جمعی و... به نمایش درآمده اند. این مجسمه های شهری که عموما با توجیه گسترش زیرساخت های توریستی توسعه گردشگری ارایه می شوند، به نظر می رسد بیش از آنکه وامدار حضور گردشگران غیرفارسی زبان باشد، ناشی از تعبیر زیبایی شناسانه ترویج شده توسط رسانه از مظاهر شهرهای غربی است. چنان که بیش از آنکه بر ترجمه علایم راهنمای فارسی تمرکز شود، هدف تکرار مقلدانه برندسازی های شهرهای اروپایی و آمریکایی است که در طی دهه ها توسط رسانه اشاعه شده یا تبلیغ نشانه های زبانی مانند ایموجی است که توسط رسانه های اجتماعی ترویج شده اند. به عبارتی سنت سده های پیشین معماری در ایران که با ارایه عناصر متنی در مقیاس شهر همراه بود که غالبا محتوای زبانی پیچیده تری بودند در زیبایی شناسی جدید جای خود را به عبارات زبانی پرتکرارتر در رسانه اما ساده تر در محتوا مانند صورتک های لبخند، قلب قرمز و... شده اند. ازآنجاکه این تحولات می تواند با قرارگیری در فضای عمومی شهر بر عمیق ترین خاطرات جمعی شهروندان اثر گذارد، این نوشتار بر آن است تا با موضعی نقادانه و رویکردی آسیب شناسانه به ریشه های شکل گیری و گسترش این نشانه ها بپردازد تا از طریق آن بتواند ابعاد گسترده تری از این پدیده را برای ارزیابی چنین اقداماتی به دست دهد؟
  کلیدواژگان: هنر شهری، برندینگ شهری، زبان، رسانه، نشانه
|
 • Vahid Heidar Nattaj * Page 3

  Cultivation of rice is the main agricultural activity in the northern provinces of Iran, including Mazandaran and Gilan, and the livelihood of most of the residents of these two provinces is tied to this crop. Not so long ago, all rice cultivation activities were done manually and due to the low working speed and the one-time opportunity to plant, it had created certain culturally related activities; including singing local songs while working and the tradition of kayir. In some occasions, even by passers took a few minutes to help the owner of the land. These customs would create a good opportunity for agritourism. Agritourism, a combination of the two words Agri and Tourism, includes the agricultural activities that invite tourists. Agritourism makes it possible for tourists to get to know the native culture and customs of that land, in addition to experiencing the desired activity. Besides creating objective landscapes such as diversity in size, shape and color, rice cultivation is a retelling of the common culture of the land in a time frame of less than six months, and watching any landscape through the said time frame creates a subjective landscape and an accurate understanding of time in people. Shalizar provides a good opportunity for tourists to see customs and traditions, and to experience all kinds of scenery along with doing all kinds of activities. The subjective landscape of the paddy field includes all the customs and traditions related to the activities of the rice farmers during the stages of land preparation, planting, sowing and harvesting, which happen in a time interval of less than six months. In addition, seeing each of the sights would have given the viewer a precise understanding of time because each activity represented a specific point of time in this six-month period:Land preparation with a view of vast fields full of water in late March and early April;The green landscape of the planted land before the clustering from the end of April to the middle of July;The landscape of green spikes from mid-July to mid-August;A golden landscape with hanging spikes until the middle of September (Paiezeh-maah);And the landscape of the remaining stalks after harvesting the crop after September.But what is happening today, with the increase of the speed of carrying out different steps, using precocious varieties of rice and benefiting from new machinery, has caused a high percentage of farmers to switch to second cultivation and the cycle of activities related to paddy fields happens twice. The mechanization of activities, the presence of less manpower and the acceleration of time have caused the disappearance of the culture and customs related to rice farming, and have also distorted the subjective landscape in understanding time. For example, golden spikes of rice are seen in some fields next to newly planted fields, confounding the traditional understanding of time. Another damage caused by the replanting of rice is the burning of the stalk residue, which causes environmental pollution in the time frame between the two crops and destroys the attraction of tourism in the space. Fortunately, in some areas where it is difficult for agricultural machinery to enter due to various reasons, including the slope of the land, the same old habits are still going on, and it is hoped that by reviving the ancient culture of paddy fields, agritourism in those areas can be boosted.

  Keywords: subjective landscape, objective landscape, Paddy field, Agritourism
 • Hosna Varmaghani * Pages 6-17
  Historical places, as important and attractive parts of the city, always have importance, identity and personality as tourist destinations. One of the results of the optimal organization of such spaces is the mental permanence of the spatial experience, shaping the location of social interactions and repeating the audience's visit. The aim of the current research is to analyze the physical and spatial components of urban complexes on improving readability and, as a result, increasing the number of visits and use of them. This research was conducted with a combination of analytical descriptive methods, logical reasoning and case study, and the data collection tools are field observations and library studies. In order to analyze the data regarding the spatial relations of the case study, the specialized software Depthmap has been used. The restoration efforts of Saad al-Saltaneh complex in recent years have turned the search for concepts of its spatial structure as a dynamic space in an original format due to the continuous presence of citizens into a subject worthy of reflection. The results of the research show that the physical and spatial components affecting readability and as a result increasing visits to historical places include the selectivity of space, visibility and visual and movement permeability. These factors have been effective in increasing the number of visits by creating wide and multi-directional fields of view in the focal parts, creating the shortest connecting routes between important internal destinations and paying attention to the proper organization of the entrances of historical context.
  Keywords: spatial structure, readability, Space Syntax, Saad al-Saltaneh, Qazvin
 • Maryam Amiri, Naji Pezhman Ziaeei *, Faezeh Taheri Sarmad Pages 18-29

  | Knowledge of the surroundings as a factor affecting the quality of the mental image plays an important role in navigation by users of airport terminals. However, disregarding the effects of the components on the quality of users’ perception of such places’ design has affected the relationship between users and these places. This study was conducted to answer the following questions: What is the effectiveness of components of the mental image and cognitive map on the optimum navigation by airport terminal users? What are the type and extent of the relationship between these components on the quality of navigation of the users of such places? Explanation of the factors affecting the formation and strengthening of the mental image with a focus on increasing the user quality was the main objective of this study, and making it easier to route public spaces was another objective. To achieve the research objectives, a quantitative strategy was used, relying on library and field studies. Qualitative data were collected based on the study of written references on the perception of the environment, mental images, and cognitive maps, and quantitative data were obtained from a field survey using a questionnaire in the study area. The study results showed that for the ranking, the frame (body), legibility (readability), search for meaning, and attractiveness have been the most effective on the cognitive map, respectively.

  Keywords: Mental image, Cognitive Map, navigation, Airport terminal, Imam Khomeini International Airport
 • Ali Shaterzadeh, Mohammadreza Khatibi *, Massoud Elahi Pages 30-39
  The biophilic approach, a subset of sustainability, is considered the most comprehensive approach to nature; also, the components affecting the biophilic model in Maharlu Lake tourism are access to water zones, leisure time spent in green spaces, and per capita green spaces, which can contribute to the biophilic model development. This study investigated the indicators of biophilic urban development to promote the quality of life. This study is applied in terms of purpose and falls under descriptive-analytical and exploratory research in terms of nature. To gather data, we used documentary and survey methods. The data was collected through a researcher-made questionnaire, interviews, and in-depth observation. The sample of this study consisted of tourists visiting Maharlu Lake, ordinary people, and experts.The most effective components affecting the biophilic model of Maharlu lake tourism were access to water zones, leisure time spent in green spaces, and per capita green spaces, respectively. Of all dimensions affecting development, structural, managerial, and social-cultural dimensions had the most effect on the biophilic model of Maharlu lake tourism.
  Keywords: Biophilic model, Sustainability, Tourism, Maharlu Lake
 • Ali Asqar Kalantar *, Solmaz Hatami Dehlaghi _ Pages 40-53
  Clothing and its surrounding areas, such as its related customs, aesthetics, andindustry, are among the most important issues on which scholars and researchers have focusedin cultural, social, and historical studies. The reigns of the Safavid and Qajar dynasties are twosignificant periods in the history of Iran, and the clothes that people wore during those periodsare indeed unique and worthy of scrutiny. The reign of the Safavid dynasty was the beginningof a powerful Shia government, and the reign of the Qajar dynasty marked the initiation ofWesternization in Iran. These two notions turn them into vitally important topics as far ashistorical and social explorations and inspections are concerned. Factors such as the travels ofNaser al-Din Shah Qajar are among the features that influenced the way in which governmentalpreferences and propensities changed. The variety-seeking quality as well as the formal andtypical developments of these two periods were mostly represented through women’s clothing.The outside clothing of city women in the Safavid era included a white chador and veil (inPersian a ruband), which have remained almost unchanged over time. The clothing of Qajarwomen, however, underwent more change due to interactions and connections with Europe;nevertheless, they still had a black chador and a white ruband on. The research question isthus as follows: while transitioning from the Safavid era to the Qajar era, how has women’sclothing changed? Given its quiddity ,the present research is categorized as a qualitative study.The method used here is descriptive-analytical ,assessing developments in the samples of thestudy with regard to the context of social and historical changes .The objective of the presentresearch is to examine the impact of government policies on the development of women’sclothing during the reign of the Safavid and Qajar dynasties .The investigations done as apart of the present research show that neither the tendency towards Shi’ism nor the spread ofWesternization has been singly able to have a major impact on the development of the customsassociated with inside and outside clothing of average women during the reign of Safavid andQajar dynasties ;and ,features such as comfortableness ,beauty ,and protection of safety andprivacy have indeed been the determining factors with regards to a variety of clothing .Thismatter can elucidate the constancy and consistency of the impact of introversion on women’sclothing during the reign of the Safavid and Qajar dynasties, despite the existing positive andnegative constraints.
  Keywords: Women's clothing, Safavi Clothing, Qajar Clothing, fashion
 • Mohammad Reza Sartipi Isfahani Pages 54-57
  The fundamental changes in lifestyle all over the world have also affected the tourism industry. Tourism has moved away from museums and historical places and has stepped into new realms that free people from their daily life (and maybe their boredom).Human diversity and perfectionism can perhaps be considered as his most important tool that has led to his progress. Man always criticizes his situation and looks for a different experience that will improve his current situation. This principle is also seen in tourism.  New generation tourists travel to different countries and cities with cultural-biological diversity to experience a different life in a different cultural context. Stay in eco-hotels, participate in cooking with the locals, participate in their rituals and celebrations, and generally experience different cultural-biological experiences up close. Now, our new cities and lifestyle have become like other peoples of the world, which attracts less tourists. Current life in traditional neighborhoods and The villages of Iran, derived from the culture and environmental conditions, are attractive and diverse, which can tempt the tourist to experience. What is this factor that has given life to the neighborhood and brought tourists from around the world to touch it?
  Keywords: Social Solidarity, Neighborhood, Tourism
 • Morteza Hemmati * Pages 58-63
  As a historical product of every cultural geography, language is an integral part of every landscape. Linguistic signs, one of the most important manifestations of the city landscape, help the audience easily communicate with the city by reading the concepts directly. Therefore, Persian-language signs are considered one of the identity elements of Iran’s territorial landscape, and by reading them, people realize their place identity. However, in recent years, the contradictory position of city officials on the expansion of the Persian language has caused the urban landscape to be full of signs of foreign languages. Some of these urban signs, in the form of large-scale sculptures, have been placed in the most influential urban locations, such as city entrances, public spaces, and so on. These urban sculptures, which are generally placed to develop the tourist infrastructure, have been promoted by aesthetic interpretation of media from western cities than non-Persian-speaking tourists. In translating Persian guide signs, the focus has been on the imitation of the branding of European and American cities. Such imitation has been promoted by the media for decades, like linguistic signs, such as emojis, that have been promoted by social media. In other words, the previous centuries’ tradition of architecture in Iran, which used to represent textual elements on the scale of the city and had often more complex linguistic content, gave way to frequent language expressions in the media but simpler content, such as smiley faces, red hearts, etc. Since these developments can affect the deepest collective memories of the citizens by being placed in the public space of the city, this article aims to deal with the roots of the formation and promotion of these signs with a critical and pathological approach.
  Keywords: Urban Art, urban branding, language, Media, signs