فهرست مطالب

ادب عربی - سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهروز سالمی مغانلو*، حسین میرزایی نیا، حسین شمس آبادی، عباس گنجعلی صفحات 1-22
  پیکارسک یک سبک مهم در ادبیات داستانی معاصر به شمار می رود و نویسندگان برای بیان دیدگاه های خود در باره جامعه و مشکلات موجود در آن و نقد اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در آثار خود از آن استفاده می کنند. داستان های پیکارسکی؛ داستان ماجراجویی های کلاشان و رنج و غم و مخاطراتشان است به همین دلیل اغلب به شکل داستان زندگی نامه خود نوشت واقعی و از زاویه دید اول شخص یا سوم شخص نوشته می شوند. این گونه داستانی برای نخستین بار در اسپانیای قرن 16 م ظهور کرد و پس از آن به ادبیات سایر جهان منتقل شد. محمد شکری نیز این سبک داستانی را جهت انعکاس اوضاع وخامت بار جامعه وقت مراکش و جهان عرب، از این سبک داستانی در آثار خود استفاده کرده است. هدف اصلی این جستار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، تحلیل محتوایی شاخصه های پیکارسک در رمان های «الخبز الحافی، الشطار و وجوه» معروف به سه گانه شکری است. این سه گانه، ماجرای زندگی محمد -پیکاروی داستان- را از آغاز تا پایان روایت می کند و نویسنده، مشکلات طبقه محروم جامعه وقت مراکش را در لابه لای آن، به تصویر می کشد. یافته های جستار، حاکی از آن است که برخی از شاخصه های محتوایی که سه گانه شکری را در زمره رمان پیکارسکی قرار می دهد، عبارت اند از واقع گرایی انتقادی، سفر، فقر و نیازمندی قهرمان داستان، بیکاری، آوارگی و ماجراجویی های پوچ گرایانه و دیوان ه وار و همنشینی با حیله گران و کلاشان، طغیان و سرکشی بر ضد قوانین و آداب و رسوم اجتماعی، هجو جامعه و مردم، بیان نابسامانی های اجتماعی و مفاسد اخلاقی و طنز سیاه. از آنجا که آثار ادبی عموما برخاسته از شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و تاثیر عمیق آن ها در زندگی افراد است و سه گانه شکری نیز به همین اساس نگاشته شده است؛ بنابراین پرداختن به این موضوع می تواند بسیاری از جوانب جامعه وقت مراکش را برای خواننده آشکار سازد
  کلیدواژگان: پیکارسک، محمد شکری، الخبز الحاقی، الشطار، وجوه
 • آزاده قادری، سیدحسین سیدی*، بهار صدیقی صفحات 23-42
  زبان در تمام عرصه های زندگی جوامع بشری نمود دارد و از دیرباز در تمام سطوح زندگی بشر سامان دهنده روابط میان انسان ها و زیربنای شکل گیری مناسبات، منعکس کننده باور، دیدگاه و تجربیات میان انسان ها بوده است. تحلیل انتقادی گفتمان که در بستر اندیشه های جامعه شناسی تکوین یافته، رویکردی اجتماعی به زبان دارد و به بررسی سازوکارهای آن از خلال بافت سیاسی و اجتماعی می پردازد و در پی آشکارسازی روابط پنهان اجتماعی است. جستار پیش رو با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و در نظر گرفتن نظریه اجتماعی- شناختی ون دایک به گفتمان کاوی قصیده «الارض والجرح الذی لاینفتح» امل دنقل- شاعر ملتزم به جامعه عرب -پرداخته لذا این پژوهش با کاربست ارکان مربع ایدیولوژیک، قصیده را گفتمانی سیاسی- اجتماعی در نظر می گیرد و آن را سازه ای اجتماعی می پندارد و به دنبال کشف نابرابر اجتماعی و ویژگی های منفی گفتمان مسلط در راستای بازتعریف معانی و اقناع مخاطب و تبیین ایدیولوژی شاعر است. از این رو گفتمان شعری را نوعی کنش می داند که به طور اجتماعی شکل گرفته است و به جای آنکه آن را نوعی هماهنگی آرمانی و زیبایی شناختی بداند آن را نمونه ای از نهاد ادبی متغیری پنداشته که به واسطه واژگان نشان دار، شاخص گذاری، ساخت های نحوی، کاربردهای بلاغی اعم از استعاره و مجاز و...به قطبیت سازی دست زده و هژمونی گفتمان مسلط را درهم می شکند و با این کار توزیع نابرابر قدرت در جامعه کنونی را بازمی تاباند و به چالش می کشد و در نتیجه مشخص گردید که شاعر در این قصیده، بیشتر تکیه بر غیریت سازی می کند تا چهره اسراییل و سایر استعمار گران و دشمنان داخلی (حاکم عربی) را به مردم جامعه اش بنمایاند و ایدیولوژی مبارزه را در ذهن مخاطب نهادینه کند و در تلاش است مخاطب را معطوف به واقعیت و جهانی که هست کند نه دنیایی که شاعر می خواهد بسازد پس این سروده همزاد یا معادل رمزآلودی است برای حوادثی که در این زمان رخ داده است
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، زبان، قدرت، جامعه، ایدئولوژی، ون دایک
 • ابوالحسن امین مقدسی، نفیسه افصحی* صفحات 43-60
  هم نشینی یکی از ابزارهای معنی شناسی است که می تواند برای بررسی دقیق معنا توسط تحلیل گران کلام مورد استفاده قرار گیرد. در فرایند هم نشینی، ارتباط واژه ها با یکدیگر درون جمله و متن مورد توجه قرار می گیرد و معنای هر واژه از طریق واژه های هم نشین آن یافت می شود که به این ترتیب معنای دقیق تری از واژه ها و در نتیجه جمله و متن به دست می آید. یکی از موضوعات مهم در قرآن کریم، مسیله «عدالت» است که سزاست با توجه به جایگاه و اهمیت آن در جامعه انسانی، به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. هر چند تاکنون پژوهش های زیادی در این زمینه انجام گرفته؛ اما برای رسیدن به معنایی دقیق تر از عدالت در قرآن، بهتر است از ابزارهای موجود در علم معنی شناسی بهره ببریم؛ لذا بر آن شدیم تا با استفاده از ابزار «هم نشینی» به بررسی چند آیه در حوزه عدالت در قرآن کریم بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عدالت یکی از موضوعات مهم در جامعه و مورد تاکید خداوند است و خواسته خداوند این است که مومنان، متصف به این صفت بوده و در برپایی آن کوشا باشند و نیز اینکه اجرای عدالت در جامعه منوط به پایبندی به یک سری از رفتارها مانند پایبندی به حق، عدم باندبازی و... و دوری از بعضی از رفتارهای مانند پایمال کردن حق دیگران و... است. در چهار آیه معرفی شده در این مقاله، به منظور معرفی اجمالی آیه، ابتدا معنای آیه و معنای معجمی واژگان ذکر می گردد، سپس هم نشین های معنادار و مرتبط با هدف آیه مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، عدالت، هم نشینی، هم آیی، معنی شناسی، عدالت اجتماعی
 • مهین حاجی زاده*، عبدالاحد غیبی، امیر فرهنگ دوست صفحات 61-84
  از دوره ای که تصاویر پرده سینما سیری دراماتیک به خود گرفت، داستان و ادبیات تا حد زیادی فیلم نامه ها را تحت تاثیر قرارداد، اما از دهه هشتاد به بعد، سینما بر داستان نویسی تاثیر گذارد و آن را به سوی تصویری شدن کشاند. نویسندگان بعد از این دوران، جنبه های تصویری داستان هایشان قوی تر از نویسنده های پیش از پیدایش سینما شد؛ چراکه میل به دیده شدن روایت های داستانی در ابعادی وسیع تر و هیجان انگیزتر، آن ها را به فیلم نامه ای نوشتن داستان ترغیب نمود. در این میان، از جمله ظرفیت هایی که در داستان نویسی مدرن به عنوان الگویی فنی در تصویرسازی، مطمع نظر داستان نویسان قرار گرفت، ترکیب بندی سینمایی نما بود. ترکیب بندی، فرمی با کارکرد های معنامند در روایت پردازی است که به نما پرداز این امکان را می دهد تا موضوع تصویر را انتخاب، تفکیک و محدود کند تا آنچه از لحاظ ادراکی و احساسی از اهمیت بیشتری برای مخاطب برخوردار است را به نمایش درآورد. عایشه ارناووط، شاعر و نویسنده سوری-آلبانیایی با سابقه بازیگری در سینما و تیاتر، از روایت پردازانی است که در رمان «اقودک إلی غیری» رویکرد آگاهانه ای به این فن سینمایی داشته است؛ از این رو، جستار حاضر می کوشد تا به شیوه توصیفی-تحلیلی، بازتاب های معنابخش ترکیب بندی نما را در روایت او مورد کاوش قرار دهد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که ارناووط با جلوه های متعددی از کادربندی نظیر قاب بندی در عمق، شیوه پرده عریض، قاب در قاب، قاب بندی خارج از کادر و کادربندی متحرک، کوشیده تا جوانب بسیاری از داستان را از رهگذر قاب و به روایت تصویر به نمایش بگذارد تا از این رهگذر، مخاطب به صورت همه جانبه تری با جزییات داستان روبه رو شود
  کلیدواژگان: سینما، ترکیب بندی نما، عائشه ارناووط، رمان اقودک إلی غیری
 • راضیه صدری خانلو، شهریار نیازی، عبدالعلی آل بویه لنگرودی، مصطفی پارسایی پور* صفحات 85-105
  کارناوال، کانون پویای روحیه جدال گری شادمانه و آزادیخواهی هنجار شکن مردمی، همواره در رویارویی با مطلق اندیشی های اقتدارگران و هرگونه موقعیت محدودیت آفرین، خودنمایی می کند. بازنمود ادبیاتی مولفه های سنت کارناوالی و روحیه ممنوعیت ستیز جشنواره های مردمی، بعدها در ادبیات کارناوال گرا -به مثابه شاخه ای از نظریه گفتگومندی باختین- در قالب فنون چندی چون پارودی، نسبیت و تقابل های دوگانی، تاج گذاری و تاج برداری، زبان کوچه بازاری، مضامین مرگ، نقاب و دیوانگی و انگاره ضیافت متجلی گشت که هر یک پاسخ کارناوالی شده ای در مقابل روحیه تک سویه نگری و خودبسنده انگاری بود. پروژه روایت پژوهی باختین، کارناوال گرایی را با تاکید بر شیوه تفحصگرانه این اندیشه در باورهای بر سازنده کارناوال، کلیدواژه تحولات رمان مدرن برمی شمرد که قابلیت بازشناسی راهبردهای آثار کارناوال گرا در عینیت بخشی به گرایش آزادی خواهی جزمیت ستیز را فراهم می آورد. از این رو با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با داده کاوی کتابخانه ای، با رصد نمونه های کارناوال گرایی رمان «لعبه النسیان» در قالب مولفه های مذکور، می کوشیم دستاوردهای «محمد براده» نویسنده مراکشی (1938) را در گفتگومندسازی و ترویج روح دموکراسی چندآوایی در رمان نویسی نوین عرب بازکاویم. مطالعه این رمان از منظر کارناوال گرایی حاکی است: براده، با شیوه های متناسب هر یک از مولفه ها همچون: قدسیت زدایی، منحط سازی مفاهیم متعالی شمرده، وارونگی و جایگزینی نوسانگرانه دوگانی ها، گستاخی اقتدارستیز، ابطال پندار کمال و مبناهای از پیش رسمیت یافته حاکمان و الغاء موقتی عرف ها، نگاه ها، باورها و مرزهای ازپیش خوانده؛ هنجارهای سلسله مراتبی برساخته و مناسبات پایگاهی، قوانین و تابوهای ظاهرا نقض ناپذیر را باژگونه کرده و با تاکید بر چندقطبی گرایی، به ایده تکثرگرایی مرکزیت زدوده و مصادیق آن چون گفتمان های طردشده و اندیشه طبقات به حاشیه رانده، دگربار مرکزیت بخشیده و مخاطب را در سایه فرهنگ آزادی خواهی، به مقام سوژگی و درک چندآوابودگی هستی رسانده و نهایتا لعبه النسیان را به نمونه موفق ادبیات کارناوال گرای جهانی با نکهتی محلی بدل کرده است
  کلیدواژگان: ادبیات کارناوال گرا، پارودی، تاج گذاری، تاج برداری، تقابل دوگانی، ضیافت، لعبه النسیان، باختین
 • فاطمه دهقان، حجت رسولی*، ابوالفضل رضائی صفحات 107-128
  استعاره مفهومی که برای اولین بار با کتاب «استعاره هایی که با آن زندگی می کنیم»(1980) از لیکاف و جانسون شروع شد، استعاره را  نه ابزاری برای زیبایی آفرینی و ابداع هنری بلکه ابزاری برای تفکر می داند که به طور خودکار در زندگی بشر جریان دارد؛ معانی ثانوی و اغراض بلاغی متکلم همواره ورای پرده های ناپیدای مجاز و از جمله استعاره مفهومی پنهان است و تحلیل استعاره مفهومی در متون ادبی لایه های پنهان معانی و اغراض نهفته ادیب را برای مخاطب آشکار می سازد.  کتاب «اوراق الورد» (1931) از نظر محتوا و شکل خلاقانه ترین کتاب «مصطفی صادق الرافعی» (1880-1937) است که به مرحله نضج کامل رسیده  است. موضوع این کتاب عشق و سرشار از تصویرسازی های بدیع است. اما باید دید نویسنده عشق را چگونه با استعاره مفهوم سازی کرده است. مقاله پیش رو به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده است و سعی دارد که با تکیه بر نظریه جورج لیکاف و مارک جانسون استعاره های مفهومی این رمان را تحلیل کند. هدف از پژوهش حاضر شناخت انواع استعاره های مفهومی و تصویری عشق در اوراق الورد است. یافته ها نشان داد که رافعی مفاهیم حوزه عشق را در قالب استعاره های تصویری و ساختاری زیبا با مفاهیمی چون عطر، شیشه عطر، سحر، نور، گل، آتشفشان، حیوان وحشی و انسان مفهوم سازی کرده و  نور محوری ترین واژه  در مفهوم سازی عشق است.  رافعی در واقع با استعاره های تخیلی و خلاق و جدید معنای جدیدی به عشق بخشیده است و چون در مفهوم سازی عشق هدفی عرفانی را دنبال می کند همه چیز را خوب و زیبا جلوه می دهد و نکات منفی عشق را ورای استعاره های زیبا پنهان می سازد. همچنین او با سبک خاص خود استعاره های مفهومی را در یک ساختار گردآورده و تناظرها را بیان کرده است.
  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، حوزه عشق، اوراق الورد، مصطفی صادق الرافعی
 • زهرا سلیمی*، نرگس انصاری صفحات 129-148

  نقد آثار ادبی مبتنی بر نقد کهن الگویی، یکی از انواع نقد روان شناختی است که بر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ مطرح شده است. وی فراورده های ناخودآگاه جمعی را نمونه های کهن الگو می داند که در مواردی چون خویشتن، سایه، آنیما، آنیموس و. ظهور می یابد؛ نمود جنبه های روحی و روانی شخصیت های نمایشنامه و جایگاه ناخودآگاه درونی در نمایشنامه الحر الریاحی سبب شد، نوشتار حاضر با هدف تحلیل کهن الگوهای موجود در این اثر مبتنی بر نظریات یونگ و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی با نگرشی جدید این اثر عاشورایی را مورد مطالعه قرار دهد. کهن الگوی خویشتن، سایه، عنصر مادینه (آنیما) و کاربست رنگ های متفاوت از جمله کهن الگوهای موجود در این نمایشنامه است. تحلیل نمایشنامه الحر الریاحی بر اساس نظریه یونگ یکی از راه های نفوذ و درک عمیق محتوای نمایشنامه است و آگاهی از ناخودآگاه شخصیت های نمایشنامه سبب شناخت اسرار نهفته و مفاهیم عمیق این نوع آثار می شود. از میان کهن الگوهای به کار رفته در این نمایشنامه می توان به خویشتن و سایه اشاره نمود که تقابل دو حالت روانی در این نمایشنامه بیانگر تقابل این دو کهن الگوست. حر ریاحی نمادی از خودآگاهی و بیداری (خویشتن) است و شمر بن ذی الجوشن نمادی از غفلت و تسلیم شدگی (سایه) در برابر نفس است، یعنی تقابل خوبی و بدی یعنی آنچه در تمام جهان مورد توجه مذاهب متعدد بوده است. کهن الگوی رنگ نیز در این نمایشنامه جلوه گر درون شخصیت های نمایشنامه است. بهره گیری از رنگ سیاه برای بیان مفاهیم خاصی چون کدورت و دشمنی به کار گرفته شده است  که کهن الگوی سایه  با آن مکرر درگیر است و رنگ سفید القاگر مفهوم پاکی و معصومیتی است که در  بیان حالات مرتبط با کهن الگوی خویشتن  مشاهده گردیده و در نهایت رنگ سرخ تجلی حیاتی همیشگی و جاودانی وصف ناپذیر است که در خون پاک امام حسین علیه السلام معنا می یابد

  کلیدواژگان: کهن الگوها، کارل گوستاویونگ، نمایشنامه، الحر الریاحی
|
 • Behrooz Salemi Moghanloo *, Hossein Mirzaeinia, Hossein Shamsabadi, Abbas Ganjali Pages 1-22
  Picaresqe is an important style in contemporary fiction that writers use to express their views on society and its problems and to critique the social, political, economic and moral situation in their works. Picaresqe stories; it is the story of their adventures and their sufferinds and dangers, which is why they are often written in the form of real autobiographical stories from the point of view of a first-person or third-person conscience. This fictional genre first appeared in 16th century Spain and later spread to other world literatures. Mohammad Shokri has also used this style of story to reflect the society of Moroccan and the Arab world and the deteriorating situation in her works. The main purpose of this paper, which is written in a descriptive – analytical method, is to analyze the content characteristics of Picaresqe in the novels "AL-Khobz AL-Hafi, AL-Shottar and vujooh" known as the Shokri trilogy. This trilogy tells the story of Mohammad Picaro from the beginning to the end and through the author it depicts the problems of the deprived and lower classes of Moroccan society at the time. Findings suggest that content characteristics that place the Shokri trilogy in Picaresqe''s novel are critical realism, travel and confront the protagonist with various events, poverty, and the need for a protagonist, unemployment, displacement, and absurd adventures. Madness and companionship whit cunning and slaves, rebellion against social lows and customs, satire and criticism of of society and people, expression of social disorders and moral corruption and bitter satire. Because literary works generally arise from the cultural, social and economic conditions of society and profound impact on people''s lives and shokri''s trilogy is written in the same way, so addressing this issue can reveal many aspects of the Moroccan society of the time to the reader
  Keywords: Picaresqe, Mohammad Shokri, Al-Khobz AL-Hafi, AL-Shottar, vujooh
 • Azaadeh Ghaderi, Hosein Seyyedi *, Bahar Sedighi Pages 23-42
  Language is present in all areas of human societies and has long been the organizer of human relations at all levels of human life and the basis for the formation of relationships, reflecting the beliefs, views and experiences of human beings. Critical discourse analysis, which developed in the context of sociological ideas, has a social approach to language. The present article, based on Van Dijk's socio-cognitive Analysis Discourse method, deals with the discourse of exploring the poem"Al-arz,va Al-Jorh Allazi la yonfatah " by Amal Danqol, a poet committed to the Arab society.This research uses ideological square elements, a satisfied discourse ode. Considers social and considers it as a social structure and seeks to discover social inequality and the negative points of the dominant discourse and how to redefine the meanings and the content of the audience and explain the poet's ideology.considers the text of the poem as a socio-political discourse and considers it as a social structure that creates its own discourse through the superstructure elements of language and attention to the context of the dominant discourse in society. Redefining the meanings and contentment of the audience and explaining the ideology. He considers the literary work as a kind of action that is socially formed and instead of considering it as a kind of ideal and aesthetic harmony, he considers it as an example of a variable literary institution which is marked by words, indexing, syntactic constructions, rhetorical applications including metaphor and metaphor, engages in polarization and breaks the hegemony of the dominant discourse, thereby reflecting the unequal distribution of power in current society. As a result, it became clear that in this poem, the poet relies more on alienation to show the face of Israel and other colonialists and internal enemies (the Arab ruler) to the people of his society and to institutionalize the ideology of struggle in the minds of the audience. he tries to focus the audience on the reality and the world that exists, not the world that the poet wants to create
  Keywords: Discourse analysis, Language, power, Society, Ideology, Van Dijk
 • Abulhasan Aminmoghaddasi, Nafiseh Afsahi * Pages 43-60
  Collocation is one of the means of semantics that can be used in order to study the meaning exactly by conversation’s analysts. Collocation means the current other words line collocation is related to possibility of occurring of the units abreast for creating extensive units. According, semanticists find the meaning of one word with collocated words, so they find more exact meaning of more extensive units like the sentence and the text.One of the important subjects in holy Quran is" justice "that Allah paid this subject and he has thought mankind it legs in populous verses; according to this populous verses and also for its position and importance in human society, it must be studied exactly.however in this basis yet many researches were done, but in order to attain an exact meaning of justice in holly Quran, it is better that we use getable means in semantics, therefore we decided to study some of the verses of justice in Quran as result, at the end of discourse, we find that justice is one of the important subjects in society and Allah also has affirmed on it. Allah asks that be livers to endowed to this attribute and to be diligent for its execution and the execution of justice is also depended on fidelity to right, inhibiting the factionalism and avoiding some behaviors like violating the other’ s right and etc.It is noticeable that the justice is contain, the formative justice and social justice with different types of justice such as family, judicial, military justice and …. In this essay, our chosen verses include some verses about social justice that they are searchable in judicial justice.In order to introduce the verse that are stated in four verses briefly, in this essay, the meaning of verse and the dotted meaning of word is mentioned, then meaningful collocations that are related to purpose of verse will be studied.
  Keywords: holly Quran, collocation, Justice, Social Justice, semantics
 • Mahin Hajizadeh *, Abdolahad Gheibi, Amir Farhangdust Pages 61-84
  From the period when cinematic screenplays took on a dramatic course, fiction and literature greatly influenced screenplays, but from the 1980s onwards, cinema influenced fiction and led to its visualization. Writers after this period have stronger visual aspects of their stories than pre-cinema writers; Because the desire to see narratives in a broader and more exciting dimension encouraged them to write screenplays. Among these capabilities, which are considered by novelists as a technical model in illustration in modern fiction, are cinematic compositions. Composition allows the illustrator to select, distinguish, and limit the subject of the image to show what is most perceptually and emotionally important to the audience ʻAicha Arnaout, a Syrian-Albanian poet and writer with a background in acting in cinema and theater, is one of the novelists who has taken a conscious approach to this cinematic technique in the novel " I lead you to  my other". This research tries to explore the meaningful reflections of shot composition in this narrative of her in a descriptive-analytical manner. The results show that with various framing effects such as deep framing, wide curtain method, multi-frame, out-of-frame framing and moving framing, Arnāʼūṭ tries to show many aspects of the story through the frame and the narration of the image. In this way, the audience will be able to face the details of the story in a more comprehensive way
  Keywords: Cinema, view composition, Aicha Arnaout, Novel I lead you to my other
 • Razieh Sadrikhanloo, Shahriar Niazi, Al Boyeh Langroudi Abdul Ali, Mostafa Parsaeipour * Pages 85-105
  Carnival, the dynamic center of joyful spirit of debate and libertarianism of people, always shows power in the face of the absolute thoughts, with its solubilization and making solutions. Literary representation of carnival tradition and the anti-ban spirit of folk festivals, later in the Caniavalesque literature in the form of several techniques such as parody, relativity and binary opposition, crowning/uncrowning, lower urban language, the Themes of Death and mask, and banquet imagery were manifested, each of which was an artistic carnivalized response to the spirit of one-sidedness and self-sufficiency of the authoritarian party. Bakhtin's narratology project in the analysis of Novel-tendent prose considers carniavalesque as the keyword of modern novel developments by emphasizing the exploratory method of this idea in beliefs constructed carnival. The importance of paying attention to carnivalesque literature from the perspective of Bakhtin's critical approach lies in its ability to study and re-read the strategies of these works in objectifying the Liberal tendency of anti-dogmatic modern narrative discourse. Relying on the method of descriptive-analytical research, by observing the examples of carnivalesque of the novel "The-Game-of-Forgetting" in the form of the above components, we try to measure the success of the Moroccan "Mohamed Berrada" in dialogizing his work and promoting the spirit of polyphonic democracy in Arabic novel writing. The study of the novel from the perspective of carnivalesque literature indicated That: Berrada, with methods appropriate to each of the components such as: desecration, degenerating the transcendent enumerated concepts, inversion and replacement of oppositions, refutation of perfectionism and pre-recognized bases of rulers; It overturns hierarchical norms and seemingly inviolable rank-oriented relations, and by emphasizing multipolarism, will centralize rejected discourses once again. It'll leads the audience to the status of subjectivity and knowing the state of polyphonic nature of the universe, in the shadow of democracy, and has ultimately made his novel a successful example of global carnivalesque literature with a local twist.
  Keywords: Carnivalesque Literature, Crowning, Uncrowning, Parody, binary oppositions, Banquet, the game of forgetting, Bakhtin
 • Fatemeh Dehghan, Hojjat Rasouli *, Abolfazl Rezaei Pages 107-128
  Metaphor, a concept that first started with the book "Metaphors We Live by" (1980) by Likoff and Johnson, considers metaphor not as a tool for creating beauty and artistic invention, but as a tool for thinking that It flows automatically in human life; The secondary meanings and rhetorical purposes of the theologian are always hidden behind the invisible veils of permission, including conceptual metaphor, and the analysis of conceptual metaphor in literary texts reveals the hidden layers of the writer's hidden meanings and purposes to the audience..The book "Oraq al-Ward" (1931) is the highest and most creative book of Mustafa Sadegh Al-Rafi'i (1837-1937) in terms of content and form, which has reached the stage of full maturity. The subject of this book is love and full of original illustrations. But it remains to be seen how the author conceptualized love metaphorically. The present article is descriptive-analytical and tries to analyze the conceptual metaphors of this novel based on the theory of George Likoff and Mark Johnson. The purpose of this study is to identify the types of conceptual and visual metaphors of love in Oraq al-Ward. The findings showed that Al-Rafi'i conceptualized the concepts of love in the form of very beautiful visual and structural metaphors with concepts such as perfume, perfume glass, magic, light, flower, volcano, wild animal and man. And light is the most central word in the conceptualization of love. And in fact has given a new meaning to love with imaginative, creative and new metaphors. And because it pursues a mystical goal in the conceptualization of love, it makes everything look good and beautiful and hides the negative aspects of love behind beautiful metaphors. He also combines conceptual metaphors into a structure with his unique style and expresses correspondences
  Keywords: conceptual metaphor, Field of Love, Oraq Al-Ward, Mustafa Sadegh Al-Rafi'i
 • Zahra Salimi *, Narges Ansari Pages 129-148

  Criticism of literary works based on archetypal criticism is one of the types of psychological criticism based on the theories of Carl Gustav Jung. He considers the products of the collective unconscious to be examples of archetypes, which appear in cases such as self, shadow, anima, animus, etc. Finds; The manifestation of the mental and psychological aspects of the characters of the play and the place of the inner unconscious in the play of Al-Harr al-Riyahi caused this article with the aim of analyzing the archetypes in this work based on Jung's theories and using the descriptive-analytical method with a new approach to this Ashurai work. to study The archetype of the self, the shadow, the feminine element (anima) and the use of different colors are among the archetypes in this play. Analyzing the play of Al-Harr al-Riyahi based on Jung's theory is one of the ways to penetrate and deeply understand the content of the play, and the knowledge of the unconscious of the characters of the play leads to the recognition of the hidden secrets and deep concepts of this type of works. Among the archetypes used in this play, we can mention the self and the shadow, and the contrast between two mental states in this play represents the contrast between these two archetypes. Har Riahi is a symbol of self-awareness and awakening (self), and Shammar bin Dhi al-Jawshan is a symbol of neglect and submission (shadow) to the self, that is, the opposition of good and evil, which has been the focus of many religions throughout the world. In this play, the archetype of color is also reflected in the characters of the play. The use of black color has been used to express certain concepts such as turbidity and hostility, which the archetype of the shadow is frequently involved with, and the color white evokes the concept of purity and innocence, which is observed in the expression of states related to the archetype of the self, and finally the color Red is an indescribable expression of eternal life and immortality, which finds its meaning in the pure blood of Imam Hussain (peace be upon him).

  Keywords: archetypes, Carl Gustaving, Play, Al-Hur al-Riyahi, Abdul Razzaq