فهرست مطالب

التنظیرات و النقد فی الادب العربی - پیاپی 3 (پاییز 1400)
 • پیاپی 3 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه کاظمی*، علیرضا حسینی صفحات 1-17

  امیل حبیبی، نویسنده فلسطینی در رمان «الوقایع الغریبه فی اختفاء سعید ابی النحس المتشایل» با سبکی واقع گرایانه و سمبلیک تلاش کرد درد و رنج هم میهنانش را به تصویر کشد و از اندوه بی پایان، آرزوهای برباد رفته و سختی های جانکاهی که از رهگذر اشغال گریبانگیر آنان شده، پرده بردارد. وی در این رمان، تاریخ مسیله فلسطین از سال 1948 الی 1974 را به تصویر می کشد. این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ساختار و محتوای رمان مذکور بپردازد. در این بررسی، برخی از عناصر داستانی مانند شخصیت پردازی، زاویه دید، درون مایه و سبک مورد تحلیل قرار گرفته و چگونگی بهره گیری از این عناصر بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در این رمان، نقش زن مبارز فلسطینی و وابستگی آنها به وطن نیز در این رمان بسیار مشهود است، حبیبی از اسلوب جریان سیال ذهن استفاده کرده و در قالب طنزی صریح و شفاف، این رمان را به رشته تحریر درآورده است. از دیگر ویژگی های این رمان، شکستن مرز بین رمان و سایر گونه های ادبی و گنجاندن متون شعری گوناگون در متن رمان و اشاره به رویدادهای واقعی همراه با تاریخ آنها است. زبان امیل حبیبی با عطر میراث آمیخته است، از این رو از آن بوی سبک مقامات، کنایه و سخریه جاحظ و حکایت های هزار و یک شب به مشام می رسد.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: امیل حبیبی، رمان، ساختار، درون مایه
 • خدیجه عبدالله شهاب صفحات 19-33

  لم یمنع العاملیین یوما من طلب العلم حل بمنطقه جبل عامل زمن الجزار، وما بعده الاحتلال الفرنسی،، "وإن خبا نوره فی بعض الحقبات التی وصفت بالقاسیه، لکنه کان یعود ناشطا مزدهرا " ([1]) فی حالات الهدوء_خصوصا_ فی العهود الاولی لهذا الجبل. وقد کان للعلم فی جبل عامل مراکز علمیه منذ حقبات بعیده، وکانت تعد قواعد علمیه.یضع هذا البحث یده علی الحقبه التی تعود إلی القرن السابع إذ عرقت المنطقه انتشارا واسعا للعلم، وفی مناطقه کافه، وعرفت لاحقا وکمراکز للعلم جزین ومشغره، وعیناثا، ووصل العلم إلی کل قریه جنوبیه وإلی کل بیت فیه، وانشیت المدارس فی کل منها، وقد کانت تهتم بالمرحله الاولی بتدریس العلوم الدینیه، والفقهیه والفلسفیه القدیمه، وکرت السبحه، واصبحت المدارس فی مرحله لاحقه تهتم بتدریس" علم الهییه والحساب، والجبر والطب، والهندسه والعلوم العربیه، کالنحو والصرف والبیان  واللغه"([2])، وغیرها من العلوم.بعد انتشار الفوضی، والفساد والظلم وبدافع الخوف والضغط زمن الاحتلال العثمانی، هاجر علماء جبل عامل، إلی العراق والنجف وإیران، ولم یعودوا إلا بعد عوده الهدوء والامان إلیه، لیکون لهم دورهم فی نهضه الحرکه الفکریه والثقافیه فیه.عرف جبل عامل الإرسالیات، بعد حمله نابلیون علی مصر، فکان لها مدارس عده فی "صور ومرجعیون، وفی جزین"([3])...، ما تقدم الحدیث به غیض من فیض مما زخر به هذا الجبل من علماء ومثقفین ومفکرین وباحثین، وفی اجواء فیها الکثیر من الظلم عاشوا، وعاینوه عن کثب، ما دفعهم فی حقبه لاحقه إلی الدفع بالحرکه العلمیه قدما من خلال مدارسهم ومکتباتهم العامه والخاصه التی کانت مفتوحه امام الطلبه.بناء علی ما تقدم نری ان التاریخ  السیاسی لهذه المنطقه حافل بالحروب والثورات، والفتن بدعم من الاستعمار، والدول المتغصبه، الامر الذی انعکس علی الوضع الاجتماعی، فعانی العاملییون فی ضویه الکثیر.نضع یدنا فی هذا الإطار علی الفکر الثقافی للعاملیین، فنری انه علی الرغم من الفوضی التی مرت بها المنطقه، فإن اهلها استطاعوا ان ینهضوا بادبهم وبحیاتهن الاجتماعیه وبشعرهم، وقد کان الادب فی جبل عامل منذ اواخر القرن الحادی عشر حتی نهایه القرن الثالث عشر هجری(18-19م)  فی حرکه تجدید وتحرر من التقلید فی الفکر والعمل.ننطلق فی رحله الادب المقاوم من جبل عامل الذی لم یهدا یوما ولم یکل فی مقاومه المحتل والمغتضب بالسلاح تاره، وبالعلم والثقافه تاره اخری. بناء علیه  تنفتح امامنا وجوه متنوعه للادب، فنشارکه النضال وفی مستویات متعدده منها " حرکه النضال الإنسانی"([4]) والثقافی والفکری والسیاسی والاجتماعی والقومی والحضاری، فی هذا السیاق سیعرض البحث لمستویین من مستویات النضال الادبی الا وهما: المستوی الإنسانی والمستوی الاجتماعی.

  کلیدواژگان: النضال، الادب المقاومه، جبل العامل
 • محمد یعقوبی صفحات 35-56

  حافظ، قرآن را حافظ بود و نه تنها آن را از برداشت و به چهارده روایت می خواند؛ بلکه قرآن بخشی از وجود و هستی اندیشگی و روحی-معنوی او شده بود. ذهن و زبان انگار یکی هستند. هر آن چه که در انبان ذهن است، از زبان خارج می شود و هر آن چه از زبان خارج می شود، ذهن را تشکیل می دهد، انگار که بین این دو رابطه ای نه دیالکتیکی بلکه مکملی وجود دارد و این دو در حال تکمیل یکدیگرند. زبان حافظ که می سرود، حتی در آن اوقاتی که غزل عاشقانه می سرود، ناخودآگاه بخشی از آن با زبان قرآن مزین بود، چرا که ذهن حافظ از زبانش همان چیزی را برون می داد که گفتمان مسلط بر روح و جسم و ذهن وی شده بود. مدت زمان زیادی بود که حافظ به قرآن و فراگیری علوم قرآنی مشغول بود و هویداست یادگیری کودکی بر زهن و زبان، لوحی است خاموش ناشدنی و این چنین بود که آن کودک مکتب قرآن رفته، بعدها در زیباترین شکل ممکن آموخته های قرآنی اش را در زیبایی شناسانه ترین شکل ممکن سرود و جهانی زیبا را برساخت که هنوزم جامعه بشری، نظیر آن را خیلی کم به خود دیده است. راستی آن ذهن و زبان وقاد چگونه بود که هر چه را که می سرود، بویی از اسرار معرفت قرآنی از آن به مشام می رسید؟ این نوشتار بخشی از این زیبایی های قرآنی را در شعر و زبان شعری حافظ و تسلط این گفتمان را بر زبان لفظی و محتوایی او آشکار کرده است و در تحلیلی معناکاوانه، مفاهیم قرآنی را استخراج کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که کمتر شعری از حافظ را می توان یافت که معرفتی قرآنی در قالب واژگان و مفاهیم و معنا و ساختار کلامی در آن رسوخ نکرده باشد و حافظ به بهترین شکل ممکن آن را هنرمندانه در کلام خود به جلوه نگذاشته باشد.

  کلیدواژگان: حافظ، قرآن، تاثیرپذیری، گفتمان قرآنی، ذهن
 • رسول بلاوی*، مهوش حیاتی صفحات 57-76

  ادبیات، رابطه محکمی با اوضاع اجتماعی هر جامعه دارد. در رابطه میان ادبیات و اجتماع یک بازخورد دو طرفه تاثیر پذیری و تاثیر گذاری وجود دارد. در این میان شعر ارتباط تنگاتنگی با مضامین اجتماعی دارد و شاعر از شعر در جهت بیان مشکلات جامعه بهره برده است. این پژوهش در پی آن است که مضامین اجتماعی را در شعر ایمن العتوم بررسی کند. العتوم مانند هر شاعر دیگری از اوضاع اجتماعی زمان خویش تاثیر پذیرفته و مضامینی همچون فقر، عدالت خواهی، وطن گرایی، ظلم و خشونت در اشعار او به وضوح نمایان است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با تاکید بر مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بر آن است که دیدگاه شاعر را نسبت به اوضاع اجتماعی جامعه بررسی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که نویسنده زاویای مختلف جامعه نابسامان را با زبانی برنده و دیدی در خور تحسین، بیان می کند و شاعر به عنوان فردی اصلاح کننده؛ با بیان مضامین اجتماعی، وظیفه خود را در خدمت به همنوعان خود به خوبی ایفا می کند و  خواستار احیای حقوق پایمال شده مردم و برقراری عدالت و دوری از ظلم و ستم و پرهیز از خشونت است.

  کلیدواژگان: ادبیات معاصر، شعر عربی، مضامین اجتماعی، ایمن العتوم، دیوان «نبوءات الجائعین»
 • تورج زینی وند*، روژین نادری صفحات 77-98

  یکی از جریان های تاثیرگذار بر گسترش و ارتقای دانش ادبیات تطبیقی در جهان عرب، ترجمه آثار نظریه پردازان و اندیشمندان اروپایی عرصه ادبیات تطبیقی یا ترجمه نمونه های کاربردی تطبیقی به زبان عربی یا بالعکس بوده است؛ شناخت و معرفی آثار و مترجمان، هدف اصلی این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته های پژوهش نیز گواه آن است که ترجمه آثار اندیشمندان اروپایی از زبان های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی به زبان عربی، نقش بسزایی درگسترش جریان رو به رشد ادبیات تطبیقی درجهان عرب، به ویژه در مصر، داشته است. این ترجمه ها، در دو بعد نظری و پژوهش کاربردی، قابل تفکیک و دسته بندی است. از سوی دیگر؛ همان طور که ترجمه آثار نویسندگان و اندیشمندان اروپایی در گسترش ادبیات تطبیقی عربی موثر بوده است، ترجمه آثار پژوهشگران عربی به فارسی یا بالعکس(هر چند اندک)نیز در معرفی و گسترش این دانش در میان عرب ها و ایرانیان، سودمند و تاثیرگذار تلقی می گردد. به هر حال، یافته اساسی و بنیادی این پژوهش، بیانگر آن است که در آغاز امر، بیشتر ترجمه ها از زبان های فرانسوی و انگلیسی صورت گرفته است و همین امر سبب گردیده است که دانش ادبیات تطبیقی در جهان عرب پیوسته با محوریت مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی حرکت نماید؛ هر چند در چند دهه اخیر، ترجمه آثار اندیشمندان مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی در تغییر ذایقه پژوهشگران عرب بی تاثیر نبوده است.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، ترجمه، ادبیات عربی، مکتب فرانسوی و آمریکایی
 • امید جهانبخت لیلی، زهرا مافی صفحات 99-118

  سیر تحول و سفر قهرمان بر مبنای دیدگاه جوزف کمپبل، اسطوره شناس تطبیقی (1904-1987) بدین گونه شکل می گیرد که قهرمان داستان که به زندگی روزمره مشغول است، با شنیدن ندای دعوت، ماجراجویی را آغاز می کند و با نقش آفرینی، پای در جاده آزمونی دشوار می نهد و مراحلی را برای رسیدن به هدف والا طی می کند. در طول مسیر به یاری پیری فرزانه به خودشناسی می رسد و پس از بازگشت به زندگی عادی، آگاهانه و مصرانه کمک به دیگران را سرمشق زندگی خویش قرار می دهد. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی طرح جوزف کمپبل موسوم به «اسطوره یگانه» در داستان خلیل کافر اثر جبران خلیل جبران (1883- 1931) بپردازد و با بررسی شاخصه های این نظریه در داستان مزبور، میزان تطابق فرآیند تکامل شخصیت قهرمان را با الگویی که کمپبل ارایه داده، بسنجد. یافته های پژوهش گویای هم خوانی سفر قهرمان داستان با الگوی کمپبل است و خلیل به عنوان اسطوره یگانه، در سلوک اجتماعی خود با برخورداری از عشق به هم نوعان، چالش های زندگی را پشت سر گذاشته و به شناختی نو نسبت به جهان دست می یابد. او که تجربه های زندگی شخصی و مسایل روز جامعه را مد نظر داشته، با آگاهی از آموزه های راستین مسیح (ع) به ادراکی تازه از هستی و آفرینش آدمی دست می یابد و زین پس با درهم شکستن استیلای اربابان عوام فریب کلیسا، ضمن غلبه بر مشکلات در نهایت به کمال می رسد و ارباب دو جهان می گردد.

  کلیدواژگان: جوزف کمپبل، الگوی سفر قهرمان، جبران خلیل جبران، داستان «خلیل کافر»
|
 • Fatemeh Kazemi *, Alireza Hosseini Pages 1-17

  Emile Habibi, a Palestinian writer, tried to portray the suffering of his compatriots in a realistic and symbolic style in the novel "The Secret Life of Saeed: The Pessoptimist "And depict the endless sorrows, wasted dreams, and the hardships they have endu red through occupation. In this novel, he depicts the history of the Palestinian issue from 1948 to 1974. This research intends to study the structure and content of the novel in a descriptive-analytical method. In this study, some narrative elements such as characterization, theme and style have been analyzed and how to use these elements. The findings of the study indicate that in this novel, the role of Palestinian women fighters and their dependence on the homeland is also very evident in this novel. Habibi has used the fluid flow method of the mind and has written this novel in the form of explicit and clear satire. Other features of this novel are breaking the line between the novel and other literary genres and including various poetic texts in the text of the novel and referring to real events along with their history. Emile Habibi's language is mixed with the fragrance of heritage, so it smells like the style of the Maqama, the irony of Jahez and the stories of One Thousand and One Nights.

  Keywords: Emile Habibi, novel, structure, theme
 • Khadija Abdullah Shahab Pages 19-33

  He never prevented the workers from seeking knowledge in Jabal Amel during the time of al-Jazzar, and after that, the French occupation, “And if his light faded in some eras that were described as harsh, he would return active and prosperous” in cases of calm, especially in the early eras of Jabal Amel. Science in Jabal Amel had scientific centers since ancient times, that were considered as scientific bases. This research places its hand on the era of the seventh century, when the area knew a wide spread of science, in all its regions, and it was known later as centers of science in Jezzine, Mashghara, and Ainatha, till it reached every southern village and every house in it, and schools were established in each one of them where it was interested, in the first stage, in teaching the ancient religious, jurisprudential and philosophical sciences, and it was repeated till the schools became, in a later stage, interested in teaching science, arithmetic, algebra, medicine, geometry and arabic sciences, such as grammar, morphology, eloquence, and language”, and many other sciences. After the spread of chaos, corruption, injustice, and under the fear and pressure during the Ottoman occupation, the scholars of Jabal Amel migrated to Iraq, Najaf and Iran, and did not return until tranquility and safety return back to it, so that they would have a role in the intellectual and cultural movement in it. Jabal Amel knew the missionaries, after Napoleon’s campaign on Egypt, and it had several schools in “Tyre, Marjayoun, and Jezzine”. The mentioned information is just the tip of what abounded in Jabal Amel of scholars, intellectuals, thinkers, and researchers, that lived in an atmosphere full of injustice, and witnessed it closely, which prompted them, in a later era, to push the scientific movement forward through their schools and their public and private libraries that were open to students. Based on the above, we see that the political history of this area is full of wars, revolutions, and strife with the support of colonialism and usurping states, which was reflected on the social situation that led to the workers' suffering. In this context, we place our hand on the cultural thinking of the workers, and we see that despite the chaos that the region went through, its people were able to advance their literature, social life, and poetry. Literature in Jabal Amel, from the late eleventh century until the end of the thirteenth century AH (18-19 AD), was in a renewal and liberation movement from imitation in thought and action. We start the journey of resistance literature from Jabal Amel, which never calmed down and did not tire in resisting the occupier and the oppressor with weapons at times, and with science and culture at other times. Accordingly, various aspects of literature open up before us, so we share the struggle with it on multiple levels, including the “human struggle movement, cultural, intellectual, political, social, national and civilized. In this context, the research will present two levels of literary struggle, namely: the human level and the social level.

  Keywords: Struggle, resistance literature, Jabal al-Amil
 • Mohammad Yaghobi * Pages 35-56

  Hafiz memorized the Quran and not only recited it from the exemplar and in fourteen narrations; Rather, the Quran had become a part of his intellectual and spiritual existence, mind and language seem to be one. Whatever is in the storehouse of the mind comes out of the language, and whatever comes out of the language forms the mind. It seems that there is not a dialectical but a complementary relationship between these two and they are complementing each other. Hafez's language, even in those times when he sang romantic ghazals, was unconsciously embellished with the language of the Quran, because Hafez's mind emitted from his language the same thing that the discourse had dominated his soul, body and mind. It was a long time that Hafez was engaged with the Quran and learning the Quranic sciences, and it is evident that the learning of a child on the mind and language is an indelible tablet. This is how the child who went to the school of the Quran, later sang his Quranic learning in the most beautiful way possible and created a beautiful world, the like of which the human society has rarely seen. Indeed, how was that very clever mind and language, that whatever he sings, a smell of the secrets of Quranic knowledge could be smelled from it? This writing has revealed some of these Quranic beauties in Hafez's poetry and poetic language and the mastery of this discourse over his verbal and content language and has extracted Quranic concepts in a meaningful analysis.The findings of this research show that it is rare to find a poem by Hafez in which Quranic knowledge has not penetrated in the form of words and concepts, meaning and verbal structure, and Hafez has not expressed it artistically in his words in the best possible way.

  Keywords: Hafez, Quran, Quranic discourse, mind, language
 • Mahvash Hayati, Rasul Ballawy * Pages 57-76

  Literature has a strong connection with social issues in every society, and poetry has been considered as one of the most impressive and impressionable sample in connection with social themes. The aim of the article is to evaluate social issues in Ayman al- Atum 's poem. He, like any other poet of his time, has been deeply affected by social matters, and therefore this subject is clearly reflected in his works. The most serious issues, which are mentioned in his works, are poverty, sense of justice, patriotism, oppression and savagery. This research using analytical and descriptive method attempts to analyse the poet's view of social issues, miseries, penury and persecution emphasizing library studies in Diwan Naboat Al-Jaein. Research findings indicate that the poet effectively expresses different aspects of a disorganized society with a sharp language and an admired perspective. He considers himself to be a social reformer and has always felt it is his duty to assist his fellow countrymen4. He has also demanded the restoration of people 's rights, establishing justice and avoiding tyranny and aggression.

  Keywords: Contemporary literature, Arabic poetry, Social themes, Ayman al-Atum, Diwan Naboat Al-Jaein
 • Touraj zinivand *, Rouzhin Naderi Pages 77-98

  One of the influential influences on the spread and advancement of comparative literature in the Arab world has been the translation of the works of European theorists and thinkers in the field of comparative literature or the translation of comparative applied examples into Arabic or vice versa; Recognition and introduction of works and translators is the main purpose of this descriptive-analytical research. The findings also show that the translation of European thinkers' works from English, French and German into Arabic has played a significant role in the growing trend of comparative literature in the Arab world, especially in Egypt. These translations can be divided into two categories: theoretical and applied research. On the other hand; Just as the translation of the works of European writers and thinkers has been effective in spreading comparative Arabic literature, the translation of the works of Arabic scholars into Persian or vice versa, albeit small, is considered useful and effective in promoting and disseminating this knowledge among Arabs and Iranians.However, the basic findings of this study indicate that most translations have been made in French and English at the beginning of the study, and that this has led to the knowledge of comparative literature in the Arab world constantly centered on the French school of comparative literature. Do; In recent decades, however, the translation of the works of American school thinkers into comparative literature has not been ineffective in changing the tastes of Arab scholars.

  Keywords: Comparative Literature, Translation, Arabic Literature, French andAmerican Schools
 • Omid Jahan Bakht Lili *, Zahra Mafi Pages 99-118

  The evolution and journey of the hero is based on the perspective of Joseph Campbell, a comparative mythologist (1904-1987), and is formed in such a way that the protagonist, who is busy with his daily life, starts the adventure after hearing the call of the invitation, and with Role-playing sets foot on the road of a difficult test and goes through steps to reach a high goal. Along the way, he reaches self-knowledge with the help of old age, and after returning to normal life, he consciously and persistently sets helping others as an example in his life. The present research aims to investigate Joseph Campbell's plan known as "The Myth of the One" in the story of Khalil Kafir by Gibran Khalil Jibran (1883-1931) by using the descriptive-analytical method, and by examining the features of this theory in the story Measure the conformity of the development process of the hero's personality with the model provided by Campbell. The findings of the research show that the journey of the hero of the story is consistent with Campbell's model, and Khalil, as a unique legend, overcomes the challenges of life and gains a new understanding of the world in his social behavior with love for fellow human beings. find Considering the experiences of his personal life and the issues of the society, with the knowledge of the true teachings of Christ (pbuh), he achieves a new understanding of the existence and creation of man, and Zain, by breaking the power of the demagogic lords of the church, While overcoming problems, he finally reaches perfection and becomes the master of two worlds.

  Keywords: Joseph Campbell, hero's journey model, Gibran Khalil Gebran, thestory of Khalil Kafer