فهرست مطالب

 • پیاپی 43 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید علی هاشمی*، رضا پوراسماعیل، علی اصغر نعیمی صفحات 7-23

  شناسایی شاخصه های نیروهای تراز حکومت مهدوی و اصول کلی تحقق چنین نیروهایی باعث می شود مباحث تربیتی، تبلیغی و دیگر تلاش های فرهنگی _ اجتماعی در راستای تحقق آن شاخصه ها و اصول تنظیم شود. این مقاله بنا دارد با روش توصیفی _ تحلیلی اصول کلی تحقق نیروهای تراز حکومت مهدوی را مبتنی بر آیات و روایات استنباط کند. بررسی های نویسندگان به این نتیجه رسید که مهم ترین شاخصه نیروهای تراز حکومت موعود«عبد صالح» بودن آنهاست که به روش تحلیل معانی کلی و کشف جزییات (مهندسی معکوس) به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق چنین افرادی، انسان می بایست در بستر عبودیت خداوند درجات علم، ایمان، تقوا و عمل صالح را بگذراند و سپس با پشت سر گذراندن موفق امتحان های مختلف، بینش ها، گرایش ها و رفتارهای فردی و اجتماعی آنان چنان تمحیص(پاکیزه) شود که در برابر هیچ فتنه ای گرفتار سستی، لغزش و انحراف نشود. چنین فردی عبد صالح خداوند و نیروی تراز حکومت مهدوی می شود؛ اجتماعی از چنین افراد، زمینه ساز تحقق ظهور است.

  کلیدواژگان: مهدویت، اصول کلی، انتظار فعال، زمینه سازان ظهور، اصحاب مهدی(عج)
 • سعید بخشی* صفحات 25-54

  مسیله مدیریت از ابتدا مورد توجه منابع اسلامی و اندیشمندان بوده ولی این مسیله، در غرب و بعد از رنسانس، تغیرات عمده ای را به لحاظ مبانی، اهداف و روش تجربه نمود. از جمله مسایل بنیادی مدیریت، مسیله مبانی و اهداف آن است؛ از منظر اسلام مبانی هستی شناسانه مدیریت عبارت است از نظام مندی خلقت و توحید ربوبی، مبانی انسان شناسانه آن، هدفمندی، وسعت وجودی انسان و اختیار است و از مبانی جامعه شناختی مدیریت، پیوند خاص بین افراد اجتماع است. از نظر اهداف، اغراض مدیریت دینی عبارت است از عبودیت، نظم و انسجام امور و از منظر اجتماعی، اقامه عدل و قسط است. در این میان به لحاظ مبانی و اهداف، تفاوت های عمیقی بین نگاه دینی و غیردینی وجود دارد که در ادامه به تفصیل نظریات خواهیم پرداخت. ما در این تحقیق تلاش نموده ایم با استفاده از داده های وحیانی به تبیین نظریه اسلام در باب مبانی و اهداف مدیریت با روش تلفیقی بپردازیم.

  کلیدواژگان: مدیریت، رهبری، نظام مندی، توحید ربوبی، هدفمندی، عبودیت، نظم، اقامه قسط
 • مصطفی ورمزیار*، مرضیه ورمزیار صفحات 57-74

  انتظار، اولین گام طرح کلی حرکت رهبران الهی است؛ جذب و تربیت نیروها، حفظ نیروها، پیوند بین نیروها، و رهبری و مدیریت نیروها، از مفاهیم کلیدی این مرحله است، پیوند بین نیروها و حفظ انسجام آنها در راستای حفظ قدرت جبهه حق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چنین پیوندی،بر محور خدا، قرآن و ولایت اهل بیت: شکل می گیرد و در مسیر خود دچار آسیب های مختلف درونی و بیرونی می شود، این پژوهش با شیوه کتابخانه ای در جمع آوری مطالب و توصیفی تحلیلی در پردازش داده ها پس از تبیین این آسیب ها به درمان اخلاقی برای نجات از آنها می پردازد، و برای آسیب های درونی از قبیل تواکل و انداختن بار بر دوش دیگران، ظلم و فریب برادران و حسادت، تضعیف، تحقیر و تمسخر، دلتنگی و عدم تحمل، و آسیب های بیرونی از قبیل، منافقان و جریان نفوذ و دشمنان، درمان های اخلاقی ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: مهدویت، انتظار، نیروسازی، پیوند نیروها، آسیب شناسی منتظران
 • علی جدید بناب* صفحات 77-91

  نقش انتظار و تربیت نیرو با توجه به موقعیت و جایگاه مهدویت در پایایی انقلاب اسلامی، از منظر تحلیل گران تاریخی، از اهمیت خاصی برخوردار است. اما گستره نقش و تاثیرگذاری نیروسازی وسیع بوده و با وجود این گستردگی جایگاه، تحقیقی عمیق و یکپارچه در این عرصه صورت نگرفته است؛ بنابراین پرسش از اهمیت نقش نیروسازی و انتظاری در پویایی و تداوم انقلاب چه بوده است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. به نظر می رسد نیروسازی در پایا بودن انقلاب اسلامی بسیار کارساز بوده و به پشتوانه علم اجمالی، نیاز به تتبع و تبیین تفصیلی آن دارد. این پژوهش با انگیزه شناخت نقش انتظار و نیروسازی در استمرار انقلاب، انجام گرفته است و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تبیین اقدامات صورت گرفته در جهت نیروسازی و نقش آن در مقوله مهدویت و انقلاب اسلامی صورت گرفته و با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین نقش انتظار و نیروسازی در پیشبرد اهداف انقلاب و استمرار آن بوده است.

  کلیدواژگان: انتظار، نیروسازی، استمرار، انقلاب
 • کوثر سادات هاشمی* صفحات 93-112

  انتظار سازنده و پویا در عصر غیبت، همه مسلمانان را به وظایفی مکلف می سازد و در مقابل جریانی قرار دارد که انتظار را به ایستایی و رکود معنا می کند. از اعتقادات شیعه اثنی عشری این است که در دوران غیبت امام معصوم، مجتهد جامع الشرایط، نایب عام امام خواهد بود که در اصطلاح، «ولی فقیه» نامیده شده است. ولی فقیه نیز مسیولیت هایی را به عهده می گیرد که با جایگاه و صفات او تناسب دارد. عملکرد ولی فقیه را می توان از جهات مختلفی مطالعه کرد؛ همچون جنبه دینی، سیاسی، فرهنگی، فردی، اجتماعی. این پژوهش به دنبال آن است که کارویژه های ولی فقیه را در معنابخشی به انتظار پویا بازشناسد. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که ولی فقیه در ایجاد و حفظ نظام اسلامی، کادرسازی برای حکومت جهانی مهدوی، حفظ اتحاد مسلمانان و گسترش آموزه های مهدوی در سطح بین الملل، اعمالی را انجام می دهد که دیگران شرایط و توانایی عمل به آن را ندارند. این پژوهش در جمع آوری مطالب از شیوه کتابخانه ای و در پردازش داده ها از روش توصیفی و تحلیلی استفاده کرده است.

  کلیدواژگان: مهدویت، انتظار پویا، ولی فقیه، کارویژه ولی فقیه
 • محمود ملکی راد*، علی جعفرزاده صفحات 115-144

  در مجامع روایی امامیه، روایاتی وجود دارد که هرگونه قیام و نهضت و جنبش قبل از قیام و ظهور حضرت مهدی؟ع؟ را ممنوع دانسته و پرچم برافراشته شده را مظهر طاغوت و حکومت برآمده از آن را غیرمشروع می دانند. وجود چنین روایاتی موجب شده تا عده ای با تمسک به این روایات، هرگونه قیام و نهضت را قبل از ظهور ممنوع و به تبع آن هرگونه آمادگی برای ظهور و نیروسازی برای آن را منتفی بدانند. بنابراین مسیله تحقیق حاضر این است که براساس این روایات هرگونه نیروسازی و تربیت نیرو برای ظهور را باید منتفی دانست. بر این اساس سوالی که این مقاله در صدد است بدان پاسخ گوید؛ این است که: آیا می توان با استفاده از این روایات که هرگونه قیام قبل از قیام و ظهور حضرت مهدی؟ع؟ را نفی کرده اند؛ تربیت نیرو و نیروسازی برای ظهور را منتفی دانست؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا روایاتی که هرگونه قیام و انقلاب قبل از قیام قایم؟عج؟ را نهی کرده اند؛ جمع آوری و در سه گروه کلی دسته بندی شده اند و با روش توصیفی و تحلیل مضمون و محتوای روایات با تاکید بر آموزه های علم رجال و درایه الحدیث، با استفاده از منابع و متون موجود، مورد نقد و بررسی قرار داه شده است. از جمله نتایج و یافته های پژوهش حاضر این است که از طرفی بیشتر این روایات از نظر سند دارای اشکال بوده و به اصطلاح ضعف سندی دارند؛ و از طرف دیگر از نظر دلالت به گونه ای هستند که یا به دوره ای خاص اشاره دارند و ناظر به شرایط تاریخی ویژه اند و یا ناظر به شخصیت قیام کننده اند که با انگیزه های شخصی برای رسیدن به مطامع خودش پرچم مبارزه را بلند نموده است. علاوه برآن، این دسته از روایات با دستورات کلی دین اسلام در تشویق به مبارزه با ظلم و ستم و جهاد در راه خدا و دستور به امر به معروف و نهی از منکر و... تعارض دارند؛ از این جهت هرگز نمی توان از این روایات، نهی از قیام و نهضت قبل از قیام حضرت مهدی؟ع؟ را به طور کلی و به نحو مطلق نتیجه گرفت و آن را محکوم نمود؛ و در نتیجه با تمسک به این روایات نمی توان نیروسازی و تربیت نیرو برای مبارزه با ظلم و ستم را ممنوع دانست. در واقع تبیین عدم دلالت این روایات بر نهی از نیروسازی در عصر غیبت، از نوآوری های این تحقیق به شمار می رود.

  کلیدواژگان: روایات، قیام، نیروسازی، غیبت، ظهور
 • حسین الهی نژاد، احمد افتخاری اکمل* صفحات 145-163

  یکی از عوامل موثر در پیشبرد و جهش جریان حق وجود تشکیلات منسجم و قوی است. کارهای فردی هرگز جریان حق را با جهش مواجه نکرده اند. تشکیلات از ظرفیت هایی مهم و ویژه برخوردار است، تبیین این ظرفیت ها و بیان نقش آن در زمینه سازی ظهور، از گام های نخست برای رسیدن به جهش در عرصه زمینه سازی ظهور است. اهمیت فراوان زمینه سازی از یک سو و نیاز فراوان آموزه های مهدوی به تشکیلات از سوی دیگر، لزوم ایجاد تشکیلات اسلامی منسجم و قوی در این راستا را خاطرنشان می سازد. در این نوشتار که با روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است. شناخت جریان های زمینه ساز قبل از ظهور، و دقت در ساختارهای شبکه وکالت در دوران غیبت صغری و قبل از آن، الگویی کامل برای تشکیلات زمینه ساز ارایه می نماید. این الگو ما را در مدیریت نیروی انسانی، مدیریت زمان، و به طور کلی شناخت ظرفیت های تشکیلات یاری می رساند. شناخت ظرفیت های تشکیلات اسلامی، نشان می دهد که زمینه سازی برای تحقق دولت کریمه امام عصر؟عج؟، نیازمند جهش است؛ نتیجه اینکه؛ جهش در زمینه سازی تنها در سایه زمینه سازی تشکیلاتی، و جهاد همه جانبه منتظران زمینه ساز، اتفاق خواهد افتاد.

  کلیدواژگان: مدیریت زمان، تشکیلات مهدوی، تشکیلات اسلامی، جریان، جهش
 • فاطمه الیاسری* صفحات 165-183

  یکی از آرزوهای هر انسان منتظر و عدالت خواهی تحقق فرج، گشایش امر و ظهور دولت کریمه حضرت بقیهالله؟عج؟ است. این امر خطیر و سرنوشت ساز نیازمند شرایط وزمینه هایی است که لازمه منطقی تحقق ظهور است. کشف و یافتن ارتباط میان شرط و مشروط اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع را آشکار می سازد. نیروسازی اعم از انسانی و غیرانسانی یکی از شروط ظهور است؛ همچنین نیروسازی گام هایی دارد که با شناخت آنها می توان در مسیر تحقق آنها گام برداشت. نیروسازی برای ظهور حرکتی است که ابتدا از درون انسان آغاز می گردد انسان باید در مرحله اول خودش را بشناسد، و اولین مرحله شناخت تثبیت عقاید سپس عمل به دانسته های خویش است در گام های بعدی ضرورت تربیت معنوی نیروی جوان و زمینه ساز، تشکیل حکومت اسلامی وبه تبع آن نیروی نظامی و سیاسی قرار دارد. این نگاشته با رویکردی تحلیلی توصیفی و با مدد گرفتن از آیات و روایات به تبیین گام های نیرو سازی و ضرورت کسب کردن آنها به منظور محقق ساختن ظهور و ارتباط بین شرط و مشروط می پردازد.

  کلیدواژگان: نیروسازی، قوه، ظهور، فرج، شرایط ظهور
 • حسین الهی نژاد، سید مصطفی بهشتی نژاد* صفحات 185-207

  قرآن کریم از سرگذشت پیامبران و اقوام پیشین سخن می گوید و بعضی از ایشان را به عنوان الگوی مومنان مطرح می کند. پیامبران با ایفای دو نقش مهم، کاروان بشر را به سوی آینده موعود سوق داده اند؛ نخست، تربیت انسان های صالح و دوم، برپایی نمونه ای کوچک از تمدن آرمانی به همراه صالحانی که تحت هدایت آنان تربیت شده اند. پرسش اساسی این است که یاران تراز حرکت انبیاء، دارای چه ویژگی هایی بودند که منتظران ظهور امام زمان؟ع؟ می توانند با الگوگیری از آن ویژگی ها برای زمینه سازی ظهور قدمی بردارند. این نوشتار درصدد بازشناسی ویژگی های نیروهای تراز حرکت انبیاء است و در آن سعی شده ضمن بیان این ویژگی ها، به منتظران ظهور امام زمان؟ع؟ کمک کند با پرورش ویژگی های رفتاری در خود، زمینه یاری آن امام را فراهم آورند. در تحلیل انتظار برای ظهور امام چند نظریه مطرح است. برخی معتقدند هر چه ظلم و فساد بیشتر باشد ظهور زودتر اتفاق می افتد گروهی نیز معتقدند با پرورش نیروهای تراز، باید زمینه ظهور آن حضرت را فراهم کنیم. این مقاله درصدد اثبات نظریه دوم است که منتظرین ظهور امام می توانند با الگوگیری از ویژگی های یاران تراز انبیاء، بهترین زمینه سازان برای ظهور امام زمان؟ع؟ باشند. ویژگی های تراز را با سه رویکرد معرفتی(اندیشه ای)، گرایشی(قلبی)، کنشی(رفتاری) می توان مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق تنها به رویکرد کنشی و رفتاری ویژگی ها با روش توصیفی و تحلیلی و با فن کتابخانه ای و اسنادی پرداخته تا به مهم ترین ویژگی ها نظیر ولایت پذیری، حق طلبی، تلاش پیگیر و ثبات قدم منتج شود.

  کلیدواژگان: پیامبران الهی، امام مهدی(ع)، ظهور، زمینه سازی، نیروهای تراز
|
 • Seyedali Hashemi *, Reza Pouresmaeil, Aliasghar Naeimi Pages 7-23

  Identifying the indicators of the balanced forces of the Mahdavi government and the general principles of the realization of such forces makes educational, propaganda and other cultural-social efforts to be adjusted in line with the realization of those indicators and principles. This article aims to infer the general principles of realizing the balanced forces of the Mahdavi government based on the verses and narrations using the descriptive-analytical method.The authors' investigations came to the conclusion that the most important characteristic of the balanced forces of the promised government is that they are "Abd Saleh"(servant of God), and by analyzing the general meanings and discovering the details (reverse engineering), we came to the conclusion that in order to realize such people, a person should be in the bed of worshiping God. pass the degrees of knowledge, faith, piety and righteous deeds, and then by successfully passing various exams, their insights, tendencies and personal and social behaviors will be purified in such a way that they will not fall into weakness, slip and deviate in the face of any temptation. Such a person becomes the servant of God and balanced force of Mahdavi government. A community of such people is the basis for the realization of emergence.

  Keywords: Mahdaviat, general principles, active Waiting, founders of emergence, Mahdi Helpers
 • Saeid Bakhshi * Pages 25-54

  The problem of management has been the concern of Islamic sources and thinkers since the beginning, but this problem, in the West and after the Renaissance, experienced major changes in terms of foundations, goals and methods.
  Among the fundamental issues of management is the issue of its foundations and goals; From the point of view of Islam, the ontological foundations of management are the systematization of creation and monotheism of God, its anthropological foundations are purposefulness, the extent of human existence and free will, and the sociological foundations of management are the special bond between people in society.
  In terms of goals, the goals of religious management are obedience, order and coherence of affairs, and from a social point of view, it is to establish justice and installments.
  Meanwhile, in terms of foundations and goals, there are deep differences between religious and non-religious views, which we will discuss in detail in the following.
  In this research, we have tried to explain the theory of Islam about the foundations and goals of management by using the revelation data using a unified method.

  Keywords: Management, leadership, Systematization, Godly monotheism, Purposefulness, Servitude, order, installment payment
 • Mustafa Varmazyar *, Marzieh Varmazyar Pages 57-74

  Waiting is the first step in the outline of the movement of divine leaders; Recruitment and training of forces, retention of forces, connection between forces, and leadership and management of forces are key concepts of this stage.The connection between the forces and maintaining their cohesion is of particular importance in order to maintain the power of the Right Front.Such a bond is formed on the axis of God, the Qur'an and the province of Ahl al-Bayt, and it suffers various internal and external damages on its way.This research, with the library method in collecting materials and descriptive analysis in data processing, after explaining these injuries, deals with moral treatment to save them. And it provides moral remedies for internal injuries such as putting the burden on others, cruelty and deception of brothers and envy, weakening, humiliation and ridicule, boredom and intolerance, and external injuries such as hypocrites and the flow of influence and enemies.

  Keywords: Mahdaviat, Waiting, Power Building, connecting forces, pathology of those who wait
 • Ali Jadid Bonab * Pages 77-91

  Considering the position of Mahdaviat  in the survival of the Islamic Revolution, the role of waiting and training the force is of special importance from the point of view of historical analysts. However, the scope of the role of  power building generation is wide, and despite this extensive position, no deep and integrated research has been done in this field.  Therefore, the question of the importance of the role of power building and waiting in the dynamics and continuity of the revolution has been, which needs to be explored until a good answer is reached. It seems that power building has been very effective in the survival of the Islamic revolution and it needs to be followed and explained in detail based on general knowledge. This research was carried out with the motivation of knowing the role of waiting and power building in the continuation of the revolution, and reaching this destination in the shadow of describing and explaining the measures taken in the direction of power building and its role in the category of Mahdaviat and the Islamic Revolution, and by collecting library data. It is possible that the result was the explanation of the role of waiting and power building in advancing the goals of the revolution and its continuation.

  Keywords: Waiting, Power Building, Continuity, Revolution
 • Kausar Sadat Hashemi * Pages 93-112

  Constructive and dynamic Intizar or Waiting in the age of occultation obliges all Muslims to perform duties contrasting with a trend that interprets expectation as static and stagnation issue. One of the Twelver Shia beliefs is that during the occultation of the Infallible Imam, the Mujtahid Jame al-Shari'at (Comprehensive conditions) will be the general surrogate of the Imam, which is called the "Vali-efaqih" or "guardian of jurisprudence". The Vali-faqih also takes responsibilities on that are proportional to his position and attributes. The performance of the Vali-efaqih can be studied in different ways; such as religious, political, cultural, individual, social aspects. This research seeks to recognize the special function of Vali eFaqih in giving meaning to dynamic Intizar. The findings of the research show that the Vali-efaqih, in creating and maintaining the Islamic system, creating staff for the Mahdavi world government, maintaining the Muslim unity and spreading the Mahdavi doctrine at the international level, performs actions that others do not have the conditions and ability to do.In this research has been used library method in collecting materials and descriptive and analytical method in data processing.

  Keywords: Mahdism, dynamic Intizar, Vali-efaqih, special function of Vali-efaqih
 • Mahmoud Maleki Rad *, Ali Jafarzadeh Pages 115-144

  In Imamiyyah tradition gatherings, there are traditions that prohibit any uprising and movement before the uprising and appearance of Hazrat Mahdi (peace be upon him) and consider the raised flag as a manifestation of tyranny and the government arising from it as illegitimate. The existence of such narrations has caused some people, by adhering to these narrations, to consider any uprising and movement as forbidden before the advent, and accordingly, any preparation for the advent and strengthening of forces for it are ruled out. Therefore, the issue of the current research is that based on these traditions, any force building and training of forces for emergence should be ruled out. Based on this, the question that this article aims to answer is; This is: Is it possible to use these narrations that have denied any uprising before the uprising and appearance of Hazrat Mahdi (peace be upon him)? Did he rule out the training of the force and the formation of the force for the emergence? To answer this question, first of all, the traditions that forbid any uprising and revolution before the uprising of Qaim (peace be upon him); They have been collected and categorized into three general groups and have been criticized and analyzed by descriptive method and analysis of the theme and content of hadiths with emphasis on the teachings of ''ilm-e-rijal'' and "Dariah al-Hadith" by using available sources and texts. Among the results and findings of the current research is that on the other hand, most of these narrations have problems in terms of the document and have so-called weak documents; And on the other hand, in terms of implication, they either refer to a specific period and refer to special historical conditions, or they refer to the personality of the rebel who raised the flag of struggle with personal motives to achieve his own goals. In addition, these narrations conflict with the general instructions of Islam in encouraging fighting against oppression and jihad in the way of God and commanding good and forbidding evil, etc.; For this reason, it is never possible to conclude from these narrations the prohibition of the uprising and the movement before the uprising of Hazrat Mahdi (peace be upon him) in a general and absolute manner and condemn it; And as a result, by adhering to these traditions, it is not possible to prohibit building and training forces to fight against oppression. In fact, explaining that these narrations do not imply the prohibition of power building in the age of occultation is one of the innovations of this research.

  Keywords: Narrations, uprising, Power Building, Absence, emergence
 • Hossein Elahinejad, Ahmad Eftekhari Akmal * Pages 145-163

  One of the effective factors in advancing and leaping the flow of the right is the existence of coherent and strong organizations. Individual works have never met the flow of truth. The organization has important and special capacities, explaining these capacities and expressing its role in establishing the foundation for emergence is one of the first steps to achieve a leap in the field of establishing the foundation for emergence. The great importance of grounding on the one hand and the great need of Mahdavi teachings for organizations on the other hand, point out the necessity of creating coherent and strong Islamic organizations in this direction. In this article, which is written with a descriptive and analytical method. Knowing the underlying currents before the emergence, and accuracy in the structures of the advocacy network during the period of minor absence and before that, provides a complete model for the underlying organizations. This model helps us in manpower management, time management, and generally knowing the capacities of organizations. Recognizing the capabilities of Islamic organizations shows that laying the groundwork for the realization of the Crimean state of Imam Asr (AS) requires a leap; The result is that; The leap in grounding will happen only in the shadow of organizational grounding, and the all-round jihad of those who are waiting for grounding.

  Keywords: : time management, Mahdavi organization, Islamic organization, flow, Jump
 • Fatemeh Alyaseri * Pages 165-183

  One of the wishes of every human being who is waiting and seeking justice is the realization of Faraj(relief), the opening of the work and the emergence of the Blessed government of Hazrat Baqiyat Allah(aj). Discovering and finding the connection between condition and conditional reveals the importance and necessity of addressing this issue. Power building, both human and non-human, is one of the conditions of emergence; Also, power-building has steps that, by knowing them, you can take a step towards their realization.  Empowerment for emergence is a movement that starts from within a person, a person must know himself in the first stage, and the first stage of knowing is establishing ideas, then acting on what he knows. In the next steps, the necessity of spiritual training of the young force and laying the groundwork for the formation of the Islamic government and, consequently, the military and political force.This writing, with a descriptive analytical approach and with the help of verses and narrations, explains the steps of building strength and the necessity of acquiring them in order to realize the emergence and connection between condition and conditional

  Keywords: Power Building, Power, emergence, Faraj (relief), conditions of emergence
 • Hossein Elahinejad, Seyed Mustafa Beheshtinejad * Pages 185-207

  The quality and how to recognize Imam Zaman (AS) when he appears is one of the issues that occupy the human mind. At first glance and consideration of some narrations, it seems that there are challenges in this regard. Some of these challenges include the call of the devil, doubt, denial and apostasy, bad scholars, sensationalism, the plurality of right and wrong fronts and claimants.The correct explanation of the contents of the aforementioned hadiths, as well as the hadiths that say: "The order of the Imam of the Time is brighter than the sun"; It plays a significant role in reducing challenges, giving hope and speeding up the recognition of Imam Zaman (AS) when he appears.In this research, we tried to investigate and analyze the research subject with available library sources.

  Keywords: challenge, age of appear, understanding Imam Zaman, Doubt, denial, sensationalism, clarity of matter, Miracles