فهرست مطالب

بورس اوراق بهادار - پیاپی 60 (زمستان 1401)
 • پیاپی 60 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/24
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حسین امساک پور، سینا خردیار*، مهدی همایونفر، مهدی فدایی اشکیکی صفحات 1-26
  هدف این پژوهش بررسی اثر آخر هفته بر سرعت معاملاتی بیش از حد معمول معامله گران بر بازده غیر عادی تجمعی سهام در اطراف اعلان های فصلی سود است. نمونه پژوهش شامل 161 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که یک دوره زمانی پنج ساله از ابتدای سال 1392 تا انتهای سال 1396 را شامل می شود. نتایج یافت شده در این پژوهش نشان می دهد که سرعت معاملاتی بیشتر از حد معمول معامله گران در دامنه زمانی یک ماه قبل و یک ماه بعد از اعلان های فصلی سود در روزهای سه-شنبه و چهارشنبه در سه ماهه دوم سال بیشتر از سه ماهه اول و در سه ماهه سوم سال بیشتر از سه ماهه دوم می باشد. . بنابراین می توان گفت، با نزدیک شدن به پایان سال مالی و افزایش در سرعت معاملات، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر شده و منجر به ایجاد بازده غیرعادی می شود. وجود سرعت معاملاتی بالای سهام، منجر به توسعه چارچوب نظری عدم تقارن اطلاعاتی گردد زیرا معاملات سریع در اطراف اعلان های سود منجر به تشدید شکاف بین اطلاعات منتشر شده در بازار و اطلاعات معامله گران می گردد و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: اعلان های فصلی سود، سرعت معاملاتی، بازده غیرعادی تجمعی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی
 • بهمن طالبی، رسول عبدی*، زهره حاجیها، نادر رضائی صفحات 27-46
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی با جریان های نقدی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و بدنبال پاسخ گویی به این سوال می باشد که آیا طبقه بندی اقلام تعهدی به اجزای (سرمایه در گردش، سرمایه گذاری و تامین مالی) و اجزای جریان های نقدی عملیاتی، توانایی آنها را در توضیح دهی جریان های نقدی آتی بهبود می بخشد؟ برای این منظور داده های137 شرکت بورسی طی 1396- 1388 مورد بررسی قرار گرفت. شواهد تجربی نشان می دهد که اجزای سرمایه در گردش اقلام تعهدی (دارایی ها و بدهی های جاری عملیاتی) و جزء دارایی های اقلام تعهدی سرمایه گذاری و تامین مالی نقش مهمی را در توضیح دهی جریان های نقدی آتی در مقابل جزء بدهی های اقلام تعهدی سرمایه گذاری وتامین مالی دارند. همچنین نکته قابل توجه در این پژوهش این بود که اقلام تعهدی دارایی ها نسبت به اقلام تعهدی بدهی ها، و اجزای جریان های نقدی عملیاتی نسبت به اجزای اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی آتی بیشتری را دارند.
  کلیدواژگان: اقلام تعهدی سرمایه در گردش، سرمایه گذاری، تامین مالی، جریان های نقدی آتی
 • شاپور محمدی، فرید تندنویس*، الناز محمودی سعیدآباد صفحات 47-72
  ردیابی شاخص که به عنوان یکی از روش های مدیریت غیرفعال سرمایه گذاری شناخته شده است، به دنبال تشکیل پرتفوی، به گونه ای است که در طول زمان با کمترین میزان خطا، بازده ای نزدیک به شاخص داشته باشد. در این پژوهش به بررسی کاربرد یک مدل برنامه ریزی صفر و یک در خوشه بندی سری های زمانی به منظور تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص پرداخته شده است. به منظور فرایند خوشه بندی، معیار های متنوع سنجش شباهت سری های زمانی از جمله، ضرایب همبستگی مبتنی بر کاپولا همچنین فاصله مبتنی رویکردهای پویا در سنجش شباهت سری های زمانی، مورد استفاده قرار گرفته است. آزمون خارج از نمونه بر روی نسبت بازار و خطای ردیابی پرتفوهای مبتنی بر شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ابتدای سال 1394 تا پایان بهار سال 1397 نشان از این موضوع دارد که پرتفو ها در ردیابی شاخص موفق عمل نموده اند و متوسط خطای ردیابی روزانه پرتفوها دارای تفاوت معنی داری با یکدیگر نیست. همچنین آزمون سخت گیرانه مقایسات زوجی بر روی خطای ردیابی پرتفو ها نیز نشان از این موضوع دارد که خطای ردیابی پرتفو ها با یکدیگر تفاوت معنی دار ندارد.
  کلیدواژگان: ردیابی شاخص، خطای رد یابی، کاپولا، EDR و DTW
 • سید احمد ابراهیمی، علیرضا عرفانی*، مجید اسحاقی صفحات 73-104
  اعتماد یکی از عناصر مهم صنعت بانکداری است، روابط بین مشتری و بانک یک مبادله دو طرفه است، هر دو طرف ممکن است به هم اعتماد کنند یا رفتار فرصت طلبانه را انتخاب کنند. بنابراین با یک بازی استراتژیک مواجه ایم، هدف این مقاله تجزیه و تحلیل رفتارهای فرصت طلبانه و اعتمادی بین مشتریان و بانک هاست. در این مقاله یک مدل معادلات ساختاری مبتنی بر منطق بازی های اقتصاد رفتاری برای تجزیه و تحلیل تاثیرات منحصر به فرد اعتماد و فرصت طلبی بین مشتریان حقوقی و بانک های آنها ارایه شده است. نتایج نشان می دهد که اعتماد و فرصت طلب بودن بر خطر ادراک شده توسط مشتری اثرگذار است. اعتماد متقابل مشتری و بانک سطح ریسک ادراک شده توسط مشتری را به شدت کاهش می دهد علاوه بر این، فرصت طلبی رابطه را به خطر می اندازد و سطح بالایی از خطر درک شده را ایجاد می کند. نتایج همچنین نشان دهنده این است با فرض ثابت بودن سایر شرایط چنانچه اعتماد بانک به مشتری یک درصد کاهش یابد 28 درصد خطر ادراک شده افزایش می-باید اما زمانی که یک درصد اعتماد مشتری به بانک کاهش یابد خطر ادراک شده 51 درصد افزایش خواهد یافت که نتایج فوق با مبانی اقتصاد رفتاری هم خوانی دارد. این نتایج اهمیت اعتماد را به عنوان ابزاری برای ایجاد و حفظ ثبات در سیستم مالی تاکید می کنند. همچنین یافته ها بر اهمیت اعتمادسازی شبکه ای و نقش بازاریابی رابطه مند در صنعت بانکداری تاکید می کند.
  کلیدواژگان: نظریه بازی ها، اعتمادسازی شبکه ای، بازاریابی رابطه ای، مدیریت تعارض
 • سمن هوشمندی*، سید شمس الدین حسینی، عباس معمارنژاد، فرهاد غفاری صفحات 105-134
  با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه ایران و کاهش درآمدهای ارزی، بازار سرمایه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. پژوهش موجود تلاش می کند با مقایسه کشور ایران با سایر کشورهای در حال ظهور و تاثیر بحران ارزی بر بازار دارایی آنها، به ارایه مکانیسم انتقال اثر بحران ارزی بر شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار به عنوان دارایی حایز اهمیت بپردازد. جهت حصول نتایج از داده های ماهانه دوره 1398:12-1387:10و رویکرد خود توضیح برداری مارکف سوییچینگ استفاده شده است. بدین منظور، از میان حالت های مختلف الگوی مارکف سوییچینگ، الگوی MSIAH(2)-VAR(2) انتخاب شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می-دهد که تنها در رژیم با نوسانات بالا، افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار شده است درحالی که شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد احتمال پایداری رژیم 1 (رژیم با نوسانات اندک نرخ ارز) نسبت به رژیم 2 (رژیم با نوسانات بالای نرخ ارز) بیشتر است.
  کلیدواژگان: مدل مارکوف سوئیچینگ، نرخ ارز، بحران ارزی، شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار
 • مصطفی ملکی، ابراهیم چیرانی*، حمید عزیزمحمدلو صفحات 135-170

  پژوهش حاضر راجع به بررسی اثر تکانه های ریسک های مالی (برمبنایERM) و سیاست تقسیم سود بر کارایی تخصیص سرمایه به روش PVAR می باشد. اجرای این پژوهش، به لحاظ ضرورت گذر از سبک سنتی مدیریت ریسک به سبک نوین (ERM) است؛ جهت اداره ریسک های مالی در قالب پرتفوی، لزوم ارتقای کیفیت تخصیص سرمایه و بهره برداری از کارکردهای سیاست تقسیم سود حایز اهمیت می باشد. روش اجرای پژوهش تحلیلی- توصیفی می باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات 114شرکت طی سال های 1388تا1396 به روش PVAR که ترکیبی از خود توضیحی برداری و داده های ترکیبی است، با نرم افزار Stata15 صورت گرفته است.مدل های کارایی تخصیص سرمایه برمبنای دو شاخص «ناکارایی سرمایه گذاری- مدل اول» و «کشش سرمایه گذاری به ارزش افزوده بازار- مدل دوم»، برآورد گردید. مطابق تابع واکنش آنی (IRF)، «شدت واکنش» و «دوره میرایی» اثرتکانه انفرادی متغیرها در مدل دوم شدیدتر و زودتر از مدل اول و حدود 4 دوره می باشد. برابر تجزیه واریانس (Fevd) نیز، بیشترین تغییرات هردو معیار کارآیی تخصیص سرمایه ناشی از خود معیارهای مزبور است و صرفا در مدل اول سهم توضیح دهندگی ریسک های مالی در پایان دوره 10به 16% و سهم سیاست تقسیم سود به 19% می رسد. نتیجه این که، بنگاه ها در فرایند تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک های مالی، در اولویت اول و در کوتاه مدت باید بر روند خودرگرسیونی شاخص های کارآیی تخصیص سرمایه و ریسک های مالی تمرکز نمایند. ضمن این که طبق مدل شاخص اول، امکان مدیریت ریسک های مالی در قالب پرتفوی، تحلیل روابط متقابل ریسک ها و اجرای آزمون بحران بر پایه رویکردERM تسهیل می شود.

  کلیدواژگان: کارآیی تخصیص سرمایه، ریسک های مالی، مدیریت ریسک یکپارچه(ERM)، سیاست تقسیم سود و خودرگرسیون برداری پنلی(PVAR)
 • عبدالمجید آهنگری، سید عزیز آرمن، ابراهیم انواری، هانیه اسکندری* صفحات 171-206

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر نااطمینانی در بازارهای مالی بر متغیرهای واقعی اقتصاد کلان با تاکید بر مدل نسل های همپوشان می باشد. در این راستا،یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید (DSGE) شامل خانوارها، بنگاه ها، بخش بانکی و دولت برای بررسی تاثیر مساله نااطمینانی در بازارهای مالی بر بخش های واقعی اقتصاد کلان ایران طراحی شده است. بنابراین، در ادامه به بررسی روند سری زمانی متغیرهای بازار بورس و اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1390 تا 1399 و همچنین بررسی روابط همبستگی و علی میان آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که، هر چه بازار سرمایه کشورها سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشند، درآمد سرانه حقیقی افزایش و نرخ های تورم پایین تر خواهد بود و لذا می توان به دلیل تخصیص بهینه منابع و تامین مالی بلندمدت سرمایه گذاری ها انتظار عملکرد مطلوب تری از اقتصاد داشت. همچنین، بحث معنی داری اثر معامله گران اخلال زا بر افزایش نوسان و تلاطم تایید شده و شدت تاثیر قابل ملاحظه است؛ ولی با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود تاثیر معامله گران اخلال زا و رفتار کارگزاران بر ایجاد نااطمینانی در بازارهای مالی نسبت به سایر تاثیرات قابل ملاحضه نبوده و می بایست به رفع مشکل در سایر متغیرها نظیر مشکلات اقتصادی و مناقشات سیاسی روی آورد. همچنین وجود نااطمینانی مالی موجب کاهش میزان اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری می گردد.

  کلیدواژگان: نااطمینانی مالی، متغیرهای واقعی اقتصاد کلان، DSGE
 • زهرا اسکندری، میرفیض فلاح شمس*، غلامرضا زمردیان صفحات 207-230
  برای ارزیابی ریسک های بازار مالی، همبستگی بازده های سهام شرکت های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همبستگی شرکت ها در بازارهای مالی به دلیل تغییر انتظارات معامله گران و روابط بین واحدهای مختلف مالی تغییر می کند. این بدان معنی است که نوسانات سری زمانی مالی به سرعت تغییر می نماید. تغییرات مربوط به نوسانات و نامانایی سری زمانی می تواند چالش های بسیاری را برای برآورد پارامترها به ویژه ماتریس کواریانس واریانس، که اصلی ترین عامل ارزیابی ریسک به شمار می آید، به وجود آورد. علاوه بر این، تاثیر رویدادهای بزرگ نشان می دهد که پذیرش فرض توزیع نرمال برای سری زمانی مالی به خصوص در شرایط بحران، می تواند منجر به برآوردهای گمراه کننده گردد. در حقیقت نامانایی، منجر به پهن شدن دم ها در توزیع بازده بازارهای مالی می شود و عدم لحاظ این امر می تواند برآوردهای مورد نیاز را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، تغییرات ماتریس کواریانس واریانس بازده-های سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادر تهران در بازه زمانی 1390 الی 1397 مورد بررسی قرار می گیرد و توزیع چندمتغیره بازده های شرکت های فوق، با لحاظ نامانایی و بکارگیری روش ماتریس های تصادفی به دست می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع تیوریک حاصل از روش ماتریس تصادفی با دو رویکرد ماتریس کواریانس واریانس غیرهمگن و همگن می تواند به خوبی توزیع تجربی بازده شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران را توصیف نماید.
  کلیدواژگان: توزیع بازده ها، ماتریس تصادفی، نامانایی
 • ناهید حسینی، بابک جمشیدی نوید* صفحات 231-256
  پدیده اثر هاله ای باعث تحت تاثیر قرار گرفتن سرمایه گذار از یک ویژگی مطلوب سهم که منتج به تعمیم آن به دیگر ویژگی های می گردد؛ که این امر منجر به استنادهای اشتباهی شده که می تواند به طور بالقوه باعث قیمت گذاری اشتباه در بازار سهام، نوسانات قیمت سهام و ناکارایی بازار مالی شود. از این رو، مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی نقش پیش-بینی های مدیریتی در بروز پدیده اثر هاله ای در بازار سرمایه خاورمیانه صورت گرفته است. در این راستا، این مطالعه از اطلاعات بازار سرمایه 12 کشور خاورمیانه برای دوره زمانی 2016-2020 از الگوهای پنل دیتا جهت بررسی وجود این پدیده استفاده نموده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پیش بینی های مدیریتی در بروز پدیده اثر هاله ای در بازار سرمایه خاورمیانه نقشی ندارد. به بیانی دیگر، سرمایه گذاران در بازار سرمایه خاورمیانه در پیروی از الگوی پدیده اثر هاله ای، از پیش بینی های مدیریت استفاده نمی کنند. لذا سرمایه گذاران، مدیران، قانون گذاران و سایر کاربران در تصمیم گیری های خود عقلانی تر رفتار نمایند.
  کلیدواژگان: اثر هاله ای، مالی - رفتاری، پیش بینی های مدیریتی، بازار سرمایه خاورمیانه
 • سجاد نقدی*، سیروس صالحی، وحید احمدیان، جواد اسماعیلی صفحات 257-278
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برخی از مهمترین متغیرهای عمده اقتصادی بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در میان پژوهش های متعدد بازار سرمایه ارتباط میان عوامل سیستماتیک (عوامل کلان اقتصادی) و سطح افشای اختیاری نادیده گرفته شده است که نوآوری پژوهش حاضر محسوب می شود. تعداد 113 شرکت برای دوره زمانی 1391 تا 1398 انتخاب شده است. بدین منظور برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطلاعات در گزارشگری سالیانه، فهرستی متشکل از پنجاه قلم اختیاری براساس استانداردهای حسابداری و مقررات موجود در حوزه گزارشگری مالی تهیه شد. تحلیل یافته های پژوهشی نشان می دهد که از میان متغیرهای عمده اقتصادی (شامل تغییرات نرخ ارز، تورم، نقدینگی، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی)، میان تغییرات تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و نرخ تورم با سطح افشای اختیاری رابطه معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، سایر متغیرهای بررسی شده رابطه معناداری با میزان افشای اختیاری ندارند. به صورت کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که برخی از متغیرهای عمده اقتصادی می توانند تغییرات در میزان افشای اختیاری را تببین نمایند.
  کلیدواژگان: افشای اختیاری، متغیرهای عمده اقتصادی، عوامل سیستماتیک
 • شاهین احمدی، علیرضا حیدرزاده هنزائی*، حمیدرضا کردلوئی، مهدی معدنچی زاج، شادی شاهوردیانی صفحات 279-324
  در سال های اخیر، همزمان با توسعه بازار سرمایه و شبکه های اجتماعی، نوعی از استراتژی های معاملاتی به شکل معامله گری اجتماعی رواج یافته است که نیاز به سکوی اجتماعی بومی در بازار سرمایه ایران را بیش از پیش نمایان کرده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین سکوی اجتماعی معاملاتی بومی در بازار سرمایه ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل تم و تحلیل محتوا و از طریق مصاحبه عمیق با فعالان حوزه های مختلف فینتک و سرمایه گذاری، به عنوان فعالان حوزه معامله گری اجتماعی انجام شده است. مشارکت کنندگان از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و در نهایت 12 مصاحبه انجام شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز و انتخابی، تحلیل مقایسه ای مستمر، و ایجاد مفاهیم ومقوله ها استفاده شد.توسعه سکوهای معاملاتی اجتماعی، به واسطه تعامل بسیار گسترده فعالان خرد بازار با فضای مجازی، اولویتی انکارناپذیر است و طبق کدگذار ی مصاحبه ها، خبرگان این حوزه، به 11 بعد و 60 مقوله ضروری برای توسعه یک سکوی اجتماعی معاملاتی جهت ارتقای معاملات و اطلاعات در بازار سرمایه اشاره کردند. بر این اساس، ابعاد سکوی اجتماعی معاملاتی و اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران شامل شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی؛ وضعیت کلی شبکه های اجتماعی؛ ابزار تحلیل و بازدهی سهام؛ شاخص های توسعه مالی و تعامل بازار پول و سرمایه؛ نسبت های مالی و ارزش بازار؛ حقوق مالکانه و صورت های مالی؛ مدیریت ریسک؛ توان فناوری؛ رقابت پذیری؛ آموزش و آگاهی و عدم رفتار توده وار؛ و سیستم مدیریت موجودی می شوند.
  کلیدواژگان: سکوی اجتماعی، معاملات اجتماعی، معاملات تقلیدی، معاملات شبیه سازی، تحلیل محتوی
 • محمد توحیدی*، محمدمهدی فریدونی صفحات 325-350

  معامله گران اختلال زا، معامله گرانی هستند که تحت تاثیر احساسات و هیجانات بازار تصمیم گیری می کنند و در ادبیات مالی رفتاری، وجود نوسان بیشتر ممکن است نشان دهنده وجود معامله گران اخلال زای بیشتر در بازار و تمایل یا توانایی کمتر معامله گران عقلایی برای خنثی کردن اثر آن ها باشد. پژوهش حاضر رابطه بین معامله گران اختلال زا و نوسان در شاخص قیمت بورس اورق بهادار تهران را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از جهت روش، کمی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا شاخص گرایش احساسی برای تبیین رفتار معامله گران اختلال زا به روش EMSI استخراج می گردد. سپس برای مدل سازی و استخراج نوسانات (تلاطم) متغیرهای کنترل، از مدل ناهمسانی واریانس شرطی EGARCH استفاده شده است و در گام آخر برای سنجش اثر گرایش های احساسی خوش بینانه و بدبینانه معامله گران بر نوسان (تلاطم) شاخص قیمت بورس اوراق بهادار از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) یا تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج گویای آن است که اثر احساسات خوش بینانه و بدبینانه بر نوسانات بازار سهام به ترتیب منفی و مثبت و هر دو معنی دار هستند. همچنین مقدار ضرایب نشان دهنده شدت تاثیرگذاری اندک احساسات خوش بینانه و بدبینانه بر تلاطم بازار سهام است.

  کلیدواژگان: معامله گران اختلال زا، گرایش احساسی، نوسان، بورس اوراق بهادار تهران
 • علی انصاری، مینا کریمی نیک* صفحات 351-374

   دادرسی در بازار سرمایه همچون دادرسی های مدنی، با هدف حل وفصل اختلافات مدنی و با محوریت تامین منافع خصوصی می باشد؛ با این تفاوت که در حوزه بازار سرمایه، مصالحی فراتر از مصالح شخصی بلکه ناظر بر منافع عمومی و اقتصادی کشور نیز مطرح می گردد. اطمینان به وجود سیستم دادرسی عادلانه و کارآمد یکی از عوامل رونق و توسعه ی بازار سرمایه از طریق کاهش ریسک سرمایه گذاری، ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر و جذب سرمایه می باشد. کارایی دادرسی ریشه در میزان مطلوبیت آن نزد سرمایه گذاران دارد. انصاف، سرعت و تخصص در دادرسی های بازار سرمایه از مهم ترین معیارهای مطلوبیت دادرسی از منظر سرمایه گذاران است.هم راستایی با مصالح و اقتضایات خاص دادرسی در بازار سرمایه (سرعت و تخصص) با عدول از برخی اصول کلی دادرسی عادلانه محقق خواهد شد، ضمن آنکه اصول ثابت و مسلم دادرسی بایستی تمام و کمال اعمال گردند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد شناسایی و ارزیابی اصول مذکور می باشد.

  کلیدواژگان: بازار سرمایه، حل و فصل اختلافات، اصول دادرسی، داوری
 • صدف سلیمی*، علی سعیدی، علیرضا حیدرزاده، قدرت الله امام وردی صفحات 375-406
  هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی کارایی مدل های پویای اقتصاد سنجی (BEKK-GARCH,CCC-GARCH) جهت پوشش ریسک متقاطع بازده سهام و قرارداد آتی سکه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های روزانه طی سال های 1392-1398 است. لذا محقق جهت تشخیص کارایی مدل های متفاوت گارج جهت پوشش متقاطع ریسک بازده بازار سهام با استفاده از قرارداد آتی سکه ازمدل BEKK-GARCH و مدل CCC-GARCH استفاده نموده است. با توجه به تخمین مدل های متقارن گارچ در تحقیق حاضر مشخص شد که هم امکان پوشش متقاطع ریسک بازار بازده سهام وجود دارد و هم مدل های متقارن گارچ جهت پوشش ریسک در بورس با استفاده از قرارداد آتی سکه کارا می باشد. از سویی با توجه به اینکه ضریب تعیین در مدل VAR-BEKK بزرگتر از ضریب تعیین در مدل CCC-GARCH می باشد بنابراین مدل VAR-BEKK کاراتر از مدل CCC-GARCH می باشد. همچنین بر اساس ضرایب به دست آمده در این دو مدل با توجه به اینکه در معادله دوم مدل CCC-GARCH و معنادار نبودن ضرایب بازده بازار سهام در دوره قبل و دو دوره قبل و عدم تاثیر آن بر بازده قرارداد آتی سکه می توان نتیجه گرفت مدل VAR-BEKK کاراتر از مدل CCC-GARCH می باشد.
  کلیدواژگان: اقتصادسنجی، ریسک متقاطع بازده سهام، بازار سرمایه، قرارداد آتی
|
 • Hossein Emsakpur, Sina Kheradyar *, Mehdi Homayonfar, Mehdi Fadaei Eshkiki Pages 1-26
  This study aims to investigate the weekend effect on the trading speeds higher than usual on traders' cumulative abnormal returns around seasonal earnings announcements. The sample of the study consists of 161 companies listed in Tehran Stock Exchange, covering a period of five years from the beginning of 2013 to the end of 2016. The results of this study show that in the time period of one month before and after the quarterly earnings announcements, trading speeds higher than usual of traders on Tuesday and Wednesday in the first quarter and in the third quarter of the year are higher than in the second quarter. Thus, it can be said that as the end of the fiscal year approaches and the speed of transactions increases, information asymmetry increases and leads to abnormal returns. existence of high trading speed of stocks leads to development of the theoretical framework of information asymmetry
  Keywords: Seasonal earnings announcements, trading speeds, cumulative abnormal stock returns, Information Asymmetry
 • Bahman Talebi, Rasoul Abdi *, Zohreh Hajiha, Nader Rezaei Pages 27-46
  Cash flow forecasting is an important component of economic decision-making, especially in the area of investment and validation.The purpose of this study is to investigate the relationship between the components of accruals and future cash flows of listed companies in Tehran Stock Exchange. And seeks to answer the question of Does the categorisation of accruals into working capital accruals, non-current operating accruals, financing accruals components and components of operating cash flows enhance the ability of total accruals – and thus of earnings – to explain future CFO? For this purpose, the data of 137 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period of 2010-2017 were investigated.Empirical evidence suggests that the components of working capital accruals (current operating assets and liabilities) and the component of accruals assets of non-current operating and financing play an important role in explaining future cash flows. In contrast, the liability component of an non-current operating and financial item does not have the ability to predict future cash flows. in this study, it was noticed that accruals of assets compared with debt accrual and variables of operating cash flows compared with accrual components were more predictive for future cash flows.
  Keywords: financing accruals future cash flows, non-current operating accruals, working capital accruals
 • Shapour Mohammadi, Farid Tondnevis *, Elnaz Mahmoudi Saeidabad Pages 47-72
  Index tracking that is known as one of the most attractive passive management methods of investing seeks to form portfolios in such a way that replicate the performance of market index as closely as possible. In this study, the application of a binary optimization model in time series clustering to form an index tracker portfolio is investigated. For the clustering process, various time series similarity measures including Capula-based correlation coefficients and dynamic distance based approaches (DTW and EDR) have been used. Out-of-sample test on market ratios and tracking error of portfolios based on 50 More Active Company index of Tehran Stock Exchange in the period from beginning of 1394 till the end of spring 1397 indicates that portfolios have been successful in tracking index and average tracking error of portfolios did not differ significantly. Also, pairwise comparisons test on portfolio tracking error indicates that portfolios tracking error does not differ significantly.
  Keywords: Index Tracking, Tracking Error, Copula, DTW, EDR
 • Seyed Ahmad Ebrahimi, Alireza Erfani *, Majid Eshaghi Pages 73-104
  Trust is an important element of the banking industry, the relationship between the customer and the bank is a two-way exchange, both parties may trust each other or choose opportunistic behavior. Therefore, we are faced with a strategic game. The purpose of this article is to analyze the opportunistic and trusting behaviors between customers and banks. In this paper, a structural equation model based on the logic of behavioral economics games is presented to analyze the unique effects of trust and opportunism between legal clients and their banks. The results show that trust and opportunism affect the perceived risk by the customer. Mutual trust between the customer and the bank greatly reduces the level of risk perceived by the customer. In addition, opportunity opportunism jeopardizes the relationship and creates a high level of perceived risk. The results also show that assuming other conditions remain constant, if the bank's trust in the customer decreases by one percent, the perceived risk will increase by 28 percent, but when the customer trust in the bank decreases by one percent, the perceived risk will increase by 51 percent. The above results are consistent with the principles of behavioral economics. These results emphasize the importance of trust as a tool for creating and maintaining stability in the financial system. The findings also emphasize the importance of network trust and the role of relationship marketing in the banking industry.
  Keywords: Game Theory, Network Trust, Relationship Marketing, Conflict Management
 • Seyed Shamsuddin Hosseyni, Abbas Memarnejad, Farhad Ghafari Pages 105-134
  Because of the sanctions imposed on Iran and the reduction of foreign exchange earnings, the capital market has undergone significant changes. This study tries to provide the transition mechanism of foreign exchange crisis on the stock market and compare with other emerging countries. In order to obtain the results, using the monthly data of the period of 2009:01–2020:03 and using the nonlinear Markov switching approach. For this purpose, among the various modes of Markov switching model, MSIAH (2) –VAR (2) has been selected. The empirical findings of the study show that only in a regime with high fluctuations, the increase in the exchange rate has increased the stock index while the stock index has no impact on the exchange rate. In addition, the results indicate that the sustainability of the stock index in the regime with the low fluctuations (first regime) was more than that of the regime with the high fluctuations (second regime).
  Keywords: Markov switching model, Exchange Rate, foreign exchange crisis, stock index
 • Mostafa Maleki, Ebrahim Chirani *, Hamid Azizmohammadlou Pages 135-170

  The present study is about the effect of financial risk Impulses (based on Enterprise Risk Management-ERM) and dividend policy on the efficiency of capital allocation by PVAR method. The implementation of this research is in terms of the need to move from the traditional style of risk management to the new style (ERM); In order to manage financial risks in the form of a portfolio, the need to improve the quality of capital allocation and exploit the functions of dividend policy is important.The research method is analytical-descriptive.Data analysis of114 companies during2009-2017 using PVAR method, which is a combination of self-explanatory vector and panel data, was performed with Stata15 software.Efficiency models of capital allocation were estimated based on two indicators: "investment inefficiency - the first model" and "investment elasticity to value-added market - the second model". According to the (IRF), the "reaction intensity" and "damping period" of the individual impulse effect of the variables in the second model are more intense and earlier than the first model and about 4 periods.According (Fevd), the most changes in both measures of capital allocation efficiency are due to these criteria and only in the first model, the share of financial risk explanation at the end of the period reaches10% to16% and the share of dividend policy to19%.As a result, in the process of capital allocation and financial risk management, firms should focus on the autoregressive process of capital allocation efficiency indicators and financial risks in the first place and in the short run.

  Keywords: Capital Allocation Efficiency, Financial risks, Enterprise Risk Management (ERM), Dividend Policy, Panel Vector Autoregressive (PVAR)
 • Majid Ahangari, Aziz Arman, Ebrahim Anvari, Hanieh Eskandari * Pages 171-206

  The purpose of this study is to investigate the effect of uncertainty in financial markets on real macroeconomic variables with emphasis on the overlapping generation model. In this regard, a new Keynesian Stochastic Dynamic General Equilibrium (DSGE) model involving households, firms, the banking sector and the government has been designed to examine the impact of financial market uncertainty on the real sectors of Iran's macroeconomy. Therefore, in the following, the trend of time series of stock market variables and macroeconomics in Iran during the period 1390 to 1399 and also the correlation and causal relationships between them have been studied. The results show that the more the countries's capital market has a share in the economy, the higher the real per capita income and the lower the inflation rates, and therefore can be due to the optimal allocation of resources and long-term financing of investment. They expected better performance from the economy. Also, the significance of the effect of disruptive traders on the increase of volatility and turbulence is confirmed and the intensity of the impact is considerable; However, due to structural problems in the Iranian economy, the effect of disruptive traders and the behavior of brokers on creating uncertainty in financial markets is not significant compared to other effects and should be addressed in other variables such as economic problems and political disputes.

  Keywords: uncertainty financial, real macroeconomic variables, DSGE
 • Zahra Eskandari, Mirfeiz Fallah Shams *, Gholamreza Zomorodian Pages 207-230
  To assess the financial market risks, the correlations between the prices of the individual stocks are of crucial importance. They change significantly in time due to trader's market expectation changes and the relation between business units' changes .This means the volatility of financial time series is non-stationary and fluctuate quickly. Non-stationary can lead many challenges for estimating the covariance estimation, which is main parameter in risk assessing. In addition, the impact of large event shows that we cannot easily assume normal distribution for financial time series especially when we observe large event frequently in the case of crises. In fact, non-stationary leads heavy tails distribution and this can affect the quantities we wish to measure. In this regard, we review the changes of covariance matrices of returns related to companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2019 and obtain the multivariate distribution of returns, in terms of taking into account non-stationary and using the method of random matrices. The results show that the theoretical distribution obtained from the random matrix method with two approaches, heterogeneous and homogeneous covariance matrix, can well describe the experimental distribution of returns of Tehran Stock Exchange companies.
  Keywords: Returns Distribution, Random Matrix, Nonstationary
 • Nahid Hosseini, Babak Jashidi Navid * Pages 231-256
  The Halo effect phenomenon causes the investor to be impressed by a desirable feature of the stock which results in its generalization to other features; This has led to erroneous citations that can potentially lead to incorrect stock market pricing, stock price fluctuations and financial market inefficiencies. Therefore, the present study aims to investigate the role of managerial forecasts in the occurrence of the halo effect phenomenon in the Middle East capital market. In this regard, this study has used the capital market information of 12 Middle Eastern countries for the period 2016-2020 from data panel models to investigate the existence of this phenomenon. The findings of this study show that managerial forecasts have no role in the occurrence of the halo effect phenomenon in the Middle East capital market. In other words, investors in the Middle East capital market do not use management forecasts to follow the pattern of the halo effect phenomenon. Therefore, investors, managers, legislators and other users should act more rationally in their decisions.
  Keywords: Halo effect, Financial issues – behavior, managerial forecasts, Middle East capital market
 • Sajad Naghdi *, Sirus Salehi, Vahid Ahmadian, Javad Esmaeili Pages 257-278
  This paper assesses the impact of a comprehensive set of macroeconomic factors (including changes in exchange rate, changes in inflation rate, changes in liquidity, changes in trade balance, and changes in gross domestic production) on voluntary disclosure in companies annual reports. The analysis of systematic factors) economic variables and the level of voluntary disclosure is ignored in capital market researches, which is considered the contribution of the present research.The data set includes 113 companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 1391 -1398. The study used Ordinary Least Squares (OLS) regression model to examine the relationship between above mentioned macroeconomic factors and corporate voluntary disclosure. The empirical results show that among macroeconomic variables that have been examined, there are only significant relationships between changes in inflation rate, liquidity, and gross domestic product and voluntary disclosure. We did not find any statistically significant association between other macroeconomic factors (including changes in Exchange rate and trade balance) and voluntary disclosure. The results suggest that macroeconomic variables can explain the corporate voluntary disclosure.
  Keywords: Voluntary Disclosure, Macroeconomic Factors, Systematic factors
 • Shahin Ahmadi, Alireza Heidarzadeh Hanzaei *, Hamidreza Kordlouie, Mehdi Madanchi Zaj, Shadi Shahverdiani Pages 279-324
  In recent years, with the developments in Iranian Capital Markets and also the influence of Social Networks, new trading strategies like as social trading emerged which makes the need to a tailored social platform for Iranian capital market. The purpose of the study is to design and explain the trading social platform in iran’s capital market. Using the qualitative research based on theme and content analysis and through deep interviews with fintech and investment experts, the research was performed. The participants were selected using targeted sampling and the interviews were continued until Theoretical saturation and 12 interview were performed. In order to analyze the interviews, open and selective encoding, continuous comparative analysis, and creating contents and categories were used. Social trading platforms, considering extensive interactions between individual participants with social media, are inevitable developments and according to encoding of interview, the experts pointed to 11 dimensions and 60 categories essential for development of a Trading Social Platforms in order to improve the trading and information in capital market.The resulting dimensions are as follows: information and trading transparency, the characteristics of social network, stock analysis and returns, financial developments indices and the interaction of money and securities markets, financial and market ratios, owners equity and financial statements, risk management, technologic characteristics, competitiveness ability, training and investor education and reducing herd behavior, and inventory management systems.
  Keywords: Social Platform, Social Trading, Copy Trading, Mirror Trading, Content Analysis
 • Mohammad Tohidi *, MohammadMahdi Fereydooni Pages 325-350

  Noise traders are traders who make decisions based on market sentiment, and in the behavioral financial literature, more volatility may indicate more noise traders in the market and less willing or ability of rational traders to neutralize their effects.The present study analyzes and evaluates the relationship between noise traders and volatilities in the price index of Tehran Stock Exchange. This research is practical and quantitative. In this study, first, the sentiment index is extracted by EMSI method to explain the behavior of noise traders. Then, to model and derive the volatilities of the price index of Tehran Stock Exchange and control variables, the EGARCH model is used, and in the last step to measure the effect of traders' optimistic and pessimistic sentiment on the volatility of the stock price index, the ordinary least squares method ( OLS) or generalized (GLS) is applied. The results show that the effect of optimistic and pessimistic sentiment on stock market volatilities are negative and positive, respectively, and both are significant. The value of the coefficients also indicates the intensity of the small effect of optimistic and pessimistic sentiment on the stock market volatility.

  Keywords: Noise Traders, Investor Sentiment, Bubble, Tehran Stock Exchange
 • Ali Ansari, Mina Karimi Nik * Pages 351-374

  The goal of capital market dispute resolution system is legal claims resolution with a focus on securing private interests, like civil litigation. The difference is that there are public and economic interests of the country in addition to private interests in the capital market.Ensuring a fair and efficient dispute resolution system is one of the factors for capital market prosperity by reducing investment risk and encouraging more investment. The efficiency of dispute resolution system is rooted in its desirability for investors. Fairness, speed, and expertise in dispute resolution system are the most important criteria for the desirability of dispute resolution system from the perspective of investors.Alignment with the special interests and necessities of capital market dispute resolution system (speed and expertise) will be achieved by deviating from some principles of dispute resolution system, while the invariable and definite principles of dispute resolution must be completely applied. The present research seeks to identify and evaluate the mentioned principles by the descriptive-analytical method.

  Keywords: Capital Market, Resolve legal disputes. Principles of dispute resolution, Arbitration
 • Sadaf Salimi *, Ali Saeedi, Alireza Heidarzadeh, Ghodratolah Emamverdi Pages 375-406
  The purpose of this study is to investigate the efficiency of dynamic econometric models (BEKK-GARCH, CCC-GARCH) to cover the cross-risk of stock returns and coin futures contracts on the Tehran Stock Exchange using daily data during the years 1392-1392. Therefore, the researcher has used BEKK-GARCH model and CCC-GARCH model to determine the efficiency of different Garge models for cross-coverage of stock market return risk using coin futures contract. According to the estimation of symmetric Garch models in the present study, it was found that both cross-coverage of stock market risk and equity symmetric Garc models can be used to cover the risk in the stock market using coin futures contracts. On the other hand, considering that the coefficient of determination in the VAR-BEKK model is greater than the coefficient of determination in the CCC-GARCH model, so the VAR-BEKK model is more efficient than the CCC-GARCH model. Also, based on the coefficients obtained in these two models, considering that in the second equation of the CCC-GARCH model and the insignificance of stock market return coefficients in the previous period and the previous two periods and its lack of impact on coin futures contract returns, the model can be concluded. VAR-BEKK is more efficient than CCC-GARCH model
  Keywords: Econometrics, cross-risk of stock returns, Capital Markets, Futures Contracts