فهرست مطالب

مطالعات دفاع مقدس - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1401)

نشریه مطالعات دفاع مقدس
سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عباس نیل فروشان، حمید نقی زاده*، محمد جوانمرد، مهدی جواهری صفحات 9-33
  امروزه پرداختن به موضوع انتظام و امنیت در حوزه ها و قلمروهای گوناگون، از بحث انگیزترین مباحث سیاسی و استراتژیک به شمار می آید. عوامل، آرمان و مولفه های دخیل در انتظام و امنیت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با عنایت به تحولات شتابان این حوزه ها همچون حوزه های دیگر، پی درپی بحث های جدید و تازه ای مطرح می گردد. در جمهوری اسلامی ایران، موضوع انتظام و امنیت از یک سو از ویژگی های خاصی برخوردار است و از سوی دیگر دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده است. در این میان، برخی از پدیده ها مانند بسیج نیز نقش و کارکردهای ویژه ای را در این حوزه ها به منصه ظهور رسانده اند. در این نوشتار به روش توصیفی و با رویکرد گردآوری اسنادی و کتابخانه ای، در ابتدا مروری بر مفاهیم کلیدی و اساسی همچون بسیج، فرهنگ، تفکر و تشکل بسیج، انتظام ملی، امنیت ملی و داخلی داشته و در ادامه به نقش بسیج در انتظام ملی در حوزه های نظامی-امنیتی، سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی و همچنین کارکردهای بسیج در حوزه امنیت داخلی در دو سطح؛ یعنی کارکردهای سخت افزارانه و نرم افزارانه می پردازیم. بسیج که نیرویی مبتنی بر جنبه های داوطلبانه، اعتقادی و مردمی است با داشتن توانایی های فرهنگی و اجتماعی و گستردگی رده های تحت پوشش و بخصوص انعطاف پذیری و سرعت عمل، در عین هزینه بری اندک، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با محدودیت هایی برای افزایش سطح اقتدار و امنیت ملی جهت مقابله با انواع متفاوت تهدیدات و ناآرامی ها مواجه می باشد، نقشی حیاتی در تامین و حفظ انتظام ملی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران ایفا می نماید.
  کلیدواژگان: بسیج، انتظام ملی، امنیت داخلی، کارکرد بسیج، تفکر بسیجی
 • سید هادی زرقانی*، فاطمه بخشی شادمهری، نرگس حجی پناه، فرزاد عابدی شجاع صفحات 35-65

  با حمله نظامی عراق به ایران، نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران با یکی از بزرگترین تهدیدات سیاسی-امنیتی مواجه شد. حضرت امام به عنوان رهبر انقلاب، در مواجهه با این تهدید، تدابیر و راهبردهای مختلفی را مدنظر داشتند که مجموعه آنها را می توان در قالب مفهوم «مدیریت دفاعی» حضرت امام مطرح کرد. این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل«فلسفه و ماهیت دفاع مقدس» از منظر امام (ره) و مبتنی بر متن«صحیفه امام» می باشد. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی وکمی) است و با دو رویکرد قیاس و استقراء، متن صحیفه امام (ره) در دوران دفاع مقدس مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. بر اساس فرایند «کد گذاری و مقوله بندی»، مهمترین تدابیر و راهبردهای حضرت امام احصا گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، دربین مفاهیم مولفه «فلسفه و ماهیت دفاع مقدس»، سه مفهوم «جنگ عقیده و جنگ اسلام و کفر»، «احیای ارزش های اسلامی و دینی» و «مبارزه با سلطه و استکبار قدرت ها» بالاترین فراوانی را داشته اند. حضرت امام برای مشروعیت بخشی به جنگ و دفاع مقدس، سه راهبرد مشخص شامل «تبیین فلسفه جنگ و دفاع از منظر دینی و عقیدتی»،«تبیین فلسفه جنگ از منظر امت محوری و جهانی اندیشی» و «تبیین فلسفه جنگ از منظر ملت محوری و حکومت محوری» را مد نظر داشتند. با عنایت به محوریت رضای الهی در منظومه فکری و عقیدتی حضرت امام، راهبرد «تبیین فلسفه جنگ و دفاع از منظر دینی و عقیدتی» مهمترین راهبرد محسوب می شود و میزان بالای فراوانی مفاهیم این راهبرد نیز موید این مطلب است.

  کلیدواژگان: دفاع مقدس، راهبرد، فلسفه، ماهیت، حضرت امام
 • مریم نساج* صفحات 67-85

  مدیریت و فرماندهی لازمه هر حرکت دسته جمعی است. از جمله فرماندهان و مدیران موفق، شهید احمد کاظمی است. این پژوهش کیفی به روش داده بنیاد متنی و تحلیل مضمون به تبیین الگوی فرماندهی و مدیریتی شهید احمد کاظمی می پردازد و در صدد بیان ارایه الگوی مناسب رهبری برای مدیران و فرماندهان است. با بررسی کتب، مصاحبه ها، سخنان شهید احمد کاظمی، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گردید و پدیده محوری مقاله در چند لایه شامل زمینه ها، ابعاد، موانع، راهکارها، پیامد و چشم انداز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از جمله زمینه های ایجاد شده عبارتند از عوامل مبنایی (دفاع از اسلام و معارف شیعه و به دست آوردن رضایت الهی)، عوامل میدانی (اطاعت از امام، پیروی از رهبری و پای بند بودن به اندیشه و تفکر امام و مسیولیت پذیر)، بعدفردی و رفتاری، بعد معنوی و ارزشی، بعد فرماندهی و مدیریتی، بعد نظامی و ازجمله عوامل موفق این سردار بزرگ دانستن تاکتیک و راهبردهای مختلف در میادین مختلف، روحیه سرسختانه و شجاع و مبارزانه و مبتکرانه و همراهی گفتار با عمل بود و به دنبال انسجام ملی و استقلال کشور و ارتقای سطح توانمندی کشور و رضایت حق و سربلند نگه داشتن پرچم دین بود.

  کلیدواژگان: احمدکاظمی، مدیریت، الگوی شایسته، فرماندهی، شهادت
 • تیمور طاهرلو*، طیبه عارف نیا صفحات 87-108

  جنگ تحمیلی بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم بعثی عراق ازشهریور 1359تا مرداد1367 ه ش به طول انجامید امام خمینی ره با استناد به آیه 9 سوره حجرات، تجاوز رژیم بعثی عراق را تحت عنوان جرم بغی معرفی میکند ؛ در فقه اسلامی نسبت به باغیان ابتدا با مذاکره به راه های مسالمت آمیز دعوت می شوند و در صورت عدم تاثیر به جنگ با باغیان پرداخته می شود ولی در اینکه دارای تشکیلات باشند یا نباشند در برخورد با زخمی ها و فراریان و اسرای باغیان حکم متفاوتی صادر می شود. راهکارهای امام خمینی ره در مقابله با این جرم من جمله دعوت کشورهای اسلامی به دفع تجاوز باغیان طبق آیه شریفه 9حجرات،فرماندهی کل قوا ، جلوگیری از انحلال ارتش و تشکیل سپاه و بسیج مستضعفین و تشکیل شورای عالی دفاع قبل از جنگ،تاسیس جهاد سازندگی ،حکم تشکیل نیروهای سه گانه سپاه،و تاسیس شورای عالی پشتیبانی جنگ و بالاخره پیام های سرنوشت سازی که در عملیات های مختلف جنگ میداد،می باشد. نتایج حاصل از تحقیق روش تحلیلی - توصیفی و کتابخانه ای بوده که به جرم انگاری و حکم این جرم در مذاهب اسلامی پرداخته و بالاخره راهکارهای مقابله با این جرم از دیدگاه امام خمینی بررسی می شود

  کلیدواژگان: جرم بغی، جنگ تحمیلی، جرم سازمان یافته، امام خمینی ره، رهنمودها و راهکارهای مقابله
 • مصطفی لطفی جلال آبادی*، شعبان مرادی، مهدی بیرقی صفحات 109-134

  کشور ما از جمله کشورهایی است که با بحران های مختلفی مواجه می شود از جمله زلزله، جنگ، همه گیری یک بیماری واگیردار و .. از جمله بحران هایی که تا کنون مواجه شده است جنگ تحمیلی بود. اگر چه تحقیقات زیادی در خصوص جنگ صورت پذیرفته است ولی در خصوص نقش پشتیبانی لجستیکی در شکست حصر آبادان تا کنون تحقیقی انجام نشده است. در این راستا پژوهش حاضر به الگوی مدیریت لجستیک نظامی در شرایط بحران شکست حصر سوسنگرد در قالب یک الگو پرداخته است. این تحقیق ازنظر هدف، پژوهشی اکتشافی و ازنظر نوع استفاده، کاربردی است و در آن روش پژوهش داده بنیاد استفاده شده است. داده ها با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی با 20 نفر از رزمندگان دفاع مقدس همچنین پژوهشگران دفاع مقدس گردآوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار مکس کیودا استفاده گردید. بر اساس تحلیل داده ها، مقوله علی شامل علل اقتصادی، علل ژیوپلوتیکی و علل ایدیولوژیکی، مقوله محوری شامل مدیریت اطلاعات، ترابری و مکان یابی بهینه تجهیزات و نیروها راهبردها شامل انعطاف پذیری، هم افزایی و سرعت واکنش، عوامل مداخله گر شامل فرماندهی و کنترل، نیروی انسانی و تجهیزات و سرانجام پیامدها شامل پیامد سیاسی، اجتماعی و نظامی بودند. مدل ارایه شده می تواند برای انتقال تجربیات و ارزش ها به نسل های آینده برای ایفای نقش موثرتر در یگان های عملیاتی یاری برساند و باعث افزایش قدرت دفاعی کشور شود.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، حصر ابادان، لجستیک نظامی، دفاع مقدس، ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • سیده زهرا حسینی نیا*، صابر امامی صفحات 135-155

  پژوهش حاضر در نظر دارد کتاب گنجینه آسمانی آوینی را از منظر تاثیر نیروهای معنوی و دینی در ارتقای روحیه رزمی رزمندگان دفاع مقدس بررسی کند؛ بنابراین برای فهم بهتر تلاش آوینی در ارایه بعد معنوی رزمندگان هشت سال جنگ و تاثیر آن در توانایی رزمی آنان، باید ارتباط بینامتنی کلام آوینی و ادبیات دینی وعرفانی زبان و ادبیات فارسی موردتوجه قرارگیرد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی با رویکرد مقایسه ای به بررسی استفاده گفتارمتن های آوینی از متون کهن معنوی و عرفانی ادب فارسی و تاثیر این باورها برچگونگی رزم رزمندگان جمهوری اسلامی ایران می پردازد. بدین منظور بن مایه هایی مانند نیت، یقین، ایثار و شهادت را به عنوان مهم ترین شاخص های معنوی گفتارمتن های شهیدآوینی که در فرهنگ دینی و عرفان اسلامی تجلی کرده اند و در افزایش استقامت و قدرت رزمی رزمندگان میهن اسلامی تاثیر داشته اند در نظر می گیرد. میزان و چگونگی استفاده آوینی از این بن مایه ها را برای نشان دادن ابعاد معنوی رزمندگان در جهت تقویت قدرت رزمی و استقامت آنان، بررسی می کند این بررسی نشان می دهد هرچه نیروی معنوی و روحیه دینی قوی ترباشد توکل به خدا و اعتقادات قلبی برای مقاومت و ایثار رزمندگان در برابر دشمنان بیشتر می شود. نتایج این پژوهش موید این است که مرتضی آوینی برای توصیف مشاهدات خود از جنگ، از مضامین عرفانی کلاسیک، تاثیر پذیرفته و به این مفاهیم جنبه ای پویا و زنده داده و آنها را در اثر خود با صورت بندی معاصر با رنگ و پرتوی از حماسه و معنا، درجهت انگیزه و توان بخشی رزمندگان به کار گرفته است.

  کلیدواژگان: ادبیات عرفانی دفاع مقدس، آوینی، نیت، یقین، ایثار، شهادت
 • مرضیه محمدی نیکو، یاسر رضاپور میرصالح*، شکوفه متقی دستنائی صفحات 157-183
  هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی ابعاد سبک زندگی همسران شهدا دوران 8 ساله دفاع مقدس بود. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد پدیدارشناختی بود. جامعه پژوهش حاضر، تمامی همسران شهدا شهر یزد بودند که از این میان 17 نفر بر اساس شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. افرادی برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند که بر اساس نمره برش در پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (1972) از سلامت بالایی برخوردار بودند. انتخاب حجم نمونه تا حد اشباع نظری در پژوهش های کیفی انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که از این طریق معیارها، ویژگی ها و مقوله های مرتبط با سبک زندگی سالم بر اساس نظر همسران شهدا استخراج گردید. برای تحلیل داده ها از شیوه تحلیل مضمون به روش کلایزی استفاده شد. نتایج نشان داد سبک زندگی همسران شهدا دارای چهار بعد سلامت روان، روابط و مشارکت اجتماعی، گرایش معنوی و مدیریت اخلاقی بود که به دو دسته سبک زندگی متمرکز به سلامت روانی- اجتماعی (آینده نگری، استقلال، تعامل اجتماعی و ..) و سبک زندگی متمرکز به گرایش معنوی-اخلاقی (عبادت و بندگی، ایمان به خدا، تعهد اخلاقی و ..) طبقه بندی شد. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت الگوی خاصی از سبک زندگی که توسط همسران شهدا استخراج شد، می تواند به پیامدهای مثبت روانشناختی در آن ها منجر شود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، همسران شهدا، دفاع مقدس، جنک تحمیلی
 • حسین علایی* صفحات 185-208
  در این پژوهش به بیان و ارزیابی راهبردهای حکومت بعثی عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود و تحولات آن مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که عراق با اتخاذ چه راهبردی دست به تهاجم نظامی علیه ایران زد؟ همچنین چه تحولاتی در راهبردهای عراق در طول جنگ با ایران رخ داد؟ نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که عراق با اتخاذ استراتژی "برپایی جنگ" به دنبال نیل به سه هدف "تغییر معاهده 1975" و به کنترل درآوردن اروندرود و نیز "جداسازی استان خوزستان" از ایران و همچنین "سلب حاکمیت دولت ایران از جزایر سه گانه" بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس بوده است. در نهایت در این پژوهش مشخص شده است که راهبرد عراق در لشکرکشی به خاک ایران با توجه به دفاع همه جانبه مردم و قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شکست سختی خورده و ناکام مانده است. صدام حسین به هیچیک از اهداف خود از برپایی جنگ نرسید. وحدت سرزمینی و یکپارچگی ایران باقی ماند و حزب بعث نیز چند سال پس از پایان جنگ نابود شد و صدام نیز حکومت خود بر رژیم بعث عراق را از دست داد و سرانجام کشته شد.
  کلیدواژگان: راهبرد، اروندرود، جنگ رژیم بعث عراق با ایران، تهاجم، معاهده 1975
 • محمد ستایش پور* صفحات 209-226
  تسلیحات شیمیایی، به رغم فناوری ساده، قدرت تخریب بسیار بالایی دارند. نیروهای رژیم بعث با حمایت کشورهای دیگر، به کارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران را از 23 دی ماه 1359، یعنی از همان اوان آغاز دفاع مقدس، آغاز کردند و این کار روز به روز رو به تزاید گذاشت. تعداد حملات عراق در نمودار رشد نسبی، در حدود ده حمله در سال 1359 بوده و این در حالی است که قریب به 45 حمله در سال 1367 انجام داده است که بدون تردید، با همکاری دیگر کشورها، از جمله و به ویژه آمریکا، بوده است. مقاله پیش رو بر آن شده است تا به موضوع به کار گیری تسلیحات شیمیایی در دفاع مقدس از منظر حقوق مسیولیت بین المللی کشورها بپردازد. فرضیه مقاله این است که مسیول دانستن یک کشور بابت آن عمل متخلفانه بین المللی، مانع از مسیول دانستن کشور یا کشورهای دیگر دانسته نمی شود. سطور حاضر، یک پژوهش کیفی و تحلیلی است و روش پژوهش به مفهوم تحقیقات کمی در آن وجود ندارد. راستی آزمایی فرضیه این پژوهش از طریق توصیف، تحلیل منطقی و بررسی منابع حقوق بین الملل عمومی است. مقاله پیش رو از رهگذر تحلیل گزاره های حقوقی بین المللی استدلال کرده است که مضاف بر رژیم بعث، مسیولیت بین-المللی کشورهای دیگر، از جمله و به ویژه آمریکا بابت نقشی که در کمک یا مساعدت ایفا کرده اند محقق است.
  کلیدواژگان: دفاع مقدس، مقتدر مظلوم، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق مسئولیت بین المللی، مسئولیت بین-المللی کشورها
|
 • Abbas Nilforoshan, Hamid Naghizadeh *, Mohammad Javanmard, Mahdi Javaheri Pages 9-33
  Today, dealing with the issue of order and security in various fields and territories is considered one of the most controversial political and strategic issues. The factors, ideals and elements involved in order and security are also of special importance. Due to the rapid developments of these areas, like other areas, new and fresh discussions are being raised one after another. In the Islamic Republic of Iran, the issue of order and security has special features on the one hand and on the other hand, it has raised different points of view. In the meantime, some phenomena such as Basij have also brought special roles and functions to the platform in these fields. In this article, in a descriptive way and with the approach of document and library collection, the role of Basij in national order in the military-security, political, socio-cultural and economic fields, as well as the functions of Basij in the field of internal security at two levels; That is, we provide hardware and software functions. Basij, with its cultural and social abilities and the wide range of ranks covered, and especially its flexibility and speed of action, at the same time as being low cost, in a situation where the Islamic Republic of Iran is facing limitations to increase the level of authority and national security in order to deal with different types of threats and unrest. plays a vital role in providing and maintaining national order and internal security of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Basij, national order, internal security, Basij function, Basij thinking
 • Seyyed Hadi Zarghani *, Fatemeh Bakhshi Shadmehri, Narges Hajipnah, Farzad Abedishoja Pages 35-65

  With Iraq’s military attack to Iran, the newly founded system of the Islamic Republic of Iran was faced with a great political-security threat. Imam Khomeini, as the leader of the Islamic revolution, had taken many measures and strategies into consideration which can be referred to as the defensive management of Imam Khomeini. This research seeks to assess and analyze the philosophy and the nature of the sacred defense from the point of view of Imam Khomeini and it is based on the book, Sahife-ye Imam. The text of the book is analyzed through the mixed research methodology and through the use of both induction and deduction. Results show that three concepts had the most occurrence; the war of belief and the war of Islam and Heresy, Reviving the Islamic and religious values, fighting against the arrogance of the powers of the west. Khomeini also mentions three concepts to legitimize the war and the sacred defense including; Explaining the philosophy of war and defense from a religious and belief centered perspective,Explaining the philosophy of war from a nationalistic and universalistic perspective, Explaining the philosophy of war from a people oriented and government oriented perspective. Seeing that the satisfaction of God must have been the bed rock of Imam’s intellectual and faith system, then the first concept, Explaining the philosophy of war and defense from a religious and belief centered perspective, is considered the most important approach and the numerous occurrence of the concept in the text is an evidence for this.

  Keywords: holy defense, strategy, Philosophy, Nature, Imam Khomeini
 • Maryam Nassaj * Pages 67-85

  Management and command are necessary for any collective movement. Among the successful commanders and managers is Martyr Ahmad Kazemi. This qualitative research explains the command and management model of Martyr Ahmad Kazemi through the data method of textual foundation and content analysis and seeks to provide a suitable leadership model for managers and commanders. By reviewing books, interviews, speeches of Martyr Ahmad Kazemi, open coding, axial coding and selective coding were performed and the central phenomenon of the article was examined in several layers including contexts, dimensions, obstacles, solutions, consequences and perspectives. The results of the research indicate that among the created fields are the basic factors (defending Islam and Shiite teachings and gaining divine consent), field factors (obedience to the Imam, following the leadership and adhering to thought and thinking). Imam and responsible), personal and behavioral dimension, spiritual and value dimension, command and management dimension, military dimension and among the successful factors of this great commander, knowing different tactics and strategies in different fields, stubborn and brave and combative and innovative spirit and accompanying speech with It was an action and sought national cohesion and independence of the country and raising the level of capability of the country and satisfaction of the right and keeping the flag of religion proud.

  Keywords: Ahmad Kazemi, management, Decent Model, command, martyrdom
 • Teymoor Taherloo *, Tayyebe Arefnia Pages 87-108

  The imposed war between the Islamic of Iran and the Iraq regime lasted from September 0891 to August 0899.Imam Khomeini, citing verse (8) of Surah Al-Hujurat < in traduces the aggression of the Iraqi regime as a crime of prostitution. In Islamic jurisprudence, insurgents are first invited to negotiate in peaceful ways, and if they don’t succeed, they will fight the insurgents, bat wheather they have an organization or not , a different verdict is issued in dealing with the wounded, fugitives and prisoners . Imam Khomeinis strategies against this crime, including invitind Islamic countries to repel the insurgents aggression according to verse 8 of the Hujrat , command of the Armed forces, preventing the dissolution of the army and the formaton of the IRGC and the mobilization of the oppressed and the formation of the supreme council , pre-war defense , jihad – building , the formation of the IRGC,s three , farces, establishment of the supreme Council of war support and finally the decisive messages in various war operation the results of the research are analytical – descriptive and library methods that deal with criminalization and the verdict of this crime in Islamic religions, and finally the solutions to deal with this crime are examined from the perspective of Imam Khomeini

  Keywords: crime of prostitution, Imposed War, organized crime, Imam Khomeini, guidelines, coping strategies
 • Mostafa Lotfijalalabadi *, Shaban Moradi, Mehdi Beyraghi Pages 109-134

  Our country is one of the countries that face various crises, such as earthquakes, wars, epidemics of a contagious disease, etc. Among the crises that have been encountered so far were the Procrustean war. Although much research has been done aboute war, but research has not been done on the role of logistical support in defeating the blockage of Abadan This research is exploratory research in terms of purpose and applied in terms of type of use, and the data research method of the grounded theory has been used.Data were collected using non-probabilistic sampling with 20 Holy Defense fighters as well as Holy Defense researchers. MaxQDA software was also used to analyze the data. Based on data analysis, causal category including economic causes, geopolitical causes and ideological causes, central category including information management, transportation and optimal location of equipment and forces. Strategies including flexibility, synergy and reaction speed. intervention factors including command and control, manpower and equipment, and finally the consequences including political, social and military consequences. The proposed model can help to transfer experiences and values to future generations to play a more effective role in operational units and increase the country's defense power

  Keywords: IRI Army, crisis situations, defense power, colaboration
 • Seidezahra Hosseininia *, Saber Emami Pages 135-155

  The current study intends to examine the book of Avini from the perspective of the influence of spiritual and religious forces in improving the martial spirit of the warriors ; Therefore, to better understand Avini's effort in presenting the spiritual dimension of the warriors and its effect on their fighting ability, the intertextual relationship between Avini's words and religious and mystical literature of Persian language and literature should be taken into consideration. Using a descriptive-analytical method with a comparative approach, this article investigates the use of Avini's speech texts from the ancient spiritual and mystical texts of Persian literature and the effect of these beliefs on the fighting style. For this purpose, it considers the principles such as intention, certainty, sacrifice, and martyrdom as the most important spiritual indicators of the speech texts of the Avini, which have been manifested in religious culture and have had an effect on increasing the endurance. It examines the extent and manner of Avini's use of these elements to show the spiritual dimensions of warriors to strengthen their combat power and endurance. This study shows that the stronger the spiritual power, the more trust in God for the resistance and sacrifice of warriors against the enemies. The results confirm that Avini was influenced by classical mystical themes to describe his observations of war and gave these concepts a dynamic aspect and presented them in his work with a contemporary formulation with light of epic and meaning and has been used to empower the warriors.

  Keywords: Mystical literature of holy defense, Avini, intention, certainty, sacrifice, martyrdom
 • Marziyeh Mohammadi Nikoo, Yasser Rezapour Mirsaleh *, Shekoofeh Mottaghi Pages 157-183
  The purpose of the present study was to qualitative investigate aspects life style of spouses martyrs 8-year war of Holy Defense. The methodology of this research was qualitative with a phenomenological approach. The research population was all spouses of martyrs in Yazd city. The sampling method was purposeful and the sample size was as high as theoretical saturation in qualitative research based on a semi-structured interview on 17 martyrs' spouses. To collect the data, interviews were initially conducted by the researcher with the wives of the martyrs, and criteria, characteristics and categories related to healthy lifestyle were extracted based on the views of martyrs and experts. For investigate health and mental health of the spouses of the martyrs, were used the general health questionnaire Goldberg (1972). For data analysis, thematic coding using Colaizzi method was conducted. The results showed that healthy lifestyle of spouses of martyrs has four dimensions of mental health, social relationships and participation, spiritual orientation and ethical management, which are divided into two categories of lifestyle focused on mental health (futures, independence, social interaction, etc.) And the lifestyle focused on the spiritual-moral orientation (worship and servitude, faith in God, moral commitment, etc.). Based on research findings, it is recommended that the dimensions of lifestyle identified in this study be used as a healthy lifestyle by educational and research institutions working in the field of mental health.
  Keywords: Lifestyle, spouses of martyrs, Iran&ndash, Iraq War, martyrs-imposed war
 • Hossein Alaei * Pages 185-208
  In this research, the strategies of the Baathist government of Iraq in the war with the Islamic Republic of Iran are discussed and evaluated, and its developments are analyzed.The verification method in this research is descriptive-analytical and information collection is library, documentary and internet. The main question of the research is, what strategy did Iraq launch a military attack against Iran? Also, what changes occurred in Iraq's strategies during the war with Iran?The general result of the article shows that Iraq, by adopting the strategy of "instigating war" in order to achieve the three goals of "amending the 1975 treaty" and taking control of Arvandroud, as well as "separating Khuzestan province" from Iran, also "taking away the sovereignty of the Iranian government from the three islands" "Abomusa, Big Tunb and Little Tunb were in the Persian Gulf.Finally, in this research, it has been determined that Iraq's strategy in campaigning on Iranian soil has suffered a severe defeat and failed due to the all-round defense of the people and the armed forces of the Islamic Republic of Iran. Saddam Hussein did not achieve any of his goals of starting a war. The territorial unity and integrity of Iran remained, and the Baath party was also destroyed a few years after the end of the war, and Saddam also lost his rule over Iraq and was finally killed.
  Keywords: strategy, Arvandroud, Iraq', s war against Iran, invasion, 1975 treaty