فهرست مطالب

پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1401)

نشریه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 4
|
 • سعید رمضانی، حمزه سلطانعلی، سعید بختیاری صفحات 8-33

  اولویت‌بندی صحیح تجهیزات از جمله چالش‌های اصلی در عملیات‌های حفاری نفت و گاز به منظور ارتقاء برنامه‌های نگهداشت و مدیریت بهینه موجودی‌ها به شمار می‌رود. مطالعه حاضر به اولویت‌بندی تجهیزات در دکل‌های حفاری که نقش مهمی در فرآیندهای اکتشاف و استخراج نفت و گاز ایفا می‌نمایند، می‌پردازد. به منظور اولویت‌بندی تجهیزات از سه روش شناخته شده در زمینه تحلیل ریسک از قبیل روش‌ پاپیونی، روش کرسپو مارکز و نیز روش ارایه شده در استاندارد Norsok Z008 استفاده شد. روش تحقیق به صورت بررسی کتابخانه‌ای و نیز طراحی پرسشنامه به منظور کسب نظرات خبرگان بود. تمرکز مطالعه حاضر بر روی دکل‌های حفاری نوع جک‌آپ که به طور گسترده در سواحل کشور در حال فعالیت بوده، می‌باشد. بر اساس نتایج روش پاپیونی، تجهیزاتی چون پمپ و مخزن گل، سیستم تصفیه گل، موتور دیزلی تامین نیروی دکل، لوله جداری دیواره چاه و تجهیزات سیمانکاری، بالاترین اولویت را از لحاظ بحرانیت به ‌دست آوردند. بر اساس نتایج روش کرسپو مارکز تجهیزاتی چون موتور دیزلی تامین نیروی دکل، مجموعه تاپ درایو، جبران‌کننده رایزر، مته حفاری و رایز حفاری، و براساس استاندارد Norsok Z008، تجهیزاتی چون موتور دیزلی تامین نیروی دکل، مجموعه تاپ درایو، گردونه حفاری، جبران‌کننده رایزر، شلنگ و شیرهای فوران‌گیر، بالاترین اولویت را از لحاظ بحرانیت به خود اختصاص دادند. همچنین براساس نتایج اشتراکات سه روش، مجموعه موتور دیزل تامین نیروی دکل و جبران‌کننده رایزر، به عنوان بحرانی‌ترین تجهیزات در دکل حفاری نوع جک‌آپ شناخته شدند که نتایج حاصله می‌تواند در بهبود برنامه‌های نگهداشت و نیز بهینه‌سازی در خرید قطعات یدکی مورد استفاده قرارگیرد.

  کلیدواژگان: اولویت بندی تجهیزات، دکل جک آپ، روش پاپیونی، مدیریت نگهداری و تعمیرات، تحلیل بحرانیت
 • مهدی بهرام پور کورعباسلو، هادی رحمتی صفحات 34-42

  باید توجه داشت که در فرآیند تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز روغن، مسایلی نظیر تحقیق و بررسی کارکرد فرسایشی موتورها و ارزیابی و تحلیل رابطه بین وضعیت نهایی موتور و وضعیت مولفه‌های مورد تحلیل در آنالیز روغن، پرداخته می‌شود. تحلیل و بررسی این موضوع که مولفه‌های موثر در تحلیل وضعیت موتور، کدام و میزان تاثیر آن‌ها چقدر است، موردبررسی قرار می‌گیرد. شاخص‌های موردمطالعه در آنالیز روغن عبارت‌اند از: فلزات فرسایشی نظیر آهن، آلومینیوم، سرب، مس، قلع، کروم ،PQ ، ویسکوزیته، سیلیسم.در این مقاله با جمع آوری منابع اطلاعات از نتایج آنالیز روغن موتور دیزلی،ابتدا با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون به پیش بینی وضعیت نهایی موتور پرداخته سپس با توجه به نتایج آنالیز روغن تحلیل و تشخیص خبره را برای هر نمونه به دست اورده و پس از باز کردن موتور و مشاهده وضعیت نهایی موتور نتیجه گرفته شد که نتایج تحلیل خبره و پیش بینی انجام شده به صورت معنی داری با وضعیت نهایی موتور مطابقت دارد.

  کلیدواژگان: نگهداری وتعمیرات، مراقبت وضعیت، آنالیزروغن، تحلیل خبره، شبکه عصبی
 • حسینعلی حسن پور، مصطفی زارعی، جعفر فهیمی سیوکی صفحات 44-70

  در سال‌های اخیر کشورمان تحت شدیدترین تحریمات اقتصادی قرارگرفته و حوزه صنعت نفت نیز از این تحریمات در امان نبوده است، به‌طوری‌که امکان خرید یا نوسازی تجهیزات این صنعت در شرایط تحریم با مشکل مواجه شده است. فرآیند بازسازی و تعمیرات یکی از بهترین گزینه‌های جایگزین محسوب می‌گردد. همچنین عدم قطعیت زمان اجرای فعالیت‌ها خود درک صاحبان پروژه را از زمان‌بندی فعالیت‌ها افزایش داده و دید وسیع‌تری نسبت به پروژه و فعالیت‌های پیش رو باز نموده است. در این تحقیق، به طراحی مدل یکپارچه زمان‌بندی فعالیت‌ها و زنجیره تامین پروژه‌های بازسازی دکل‌های حفاری تحت شرایط عدم قطعیت زمان اجرای فعالیت‌ها پرداخته شده و هزینه‌های پیمانکار و تامین‌کنندگان همزمان دیده ‌شده و زمان‌بندی غیرقطعی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی سفارشات به‌گونه‌ای صورت می‌پذیرد که مجموع هزینه‌های کل زنجیره کمینه گردد. با توجه به تعداد متغیرها و محدودیت‌های مدل، مسیله موردبررسی از نوع مسایل NP-hard می‌باشد. به همین خاطر برای حل این‌گونه مسایل از روش‌های فراابتکاری استفاده می‌شود که در زمان معقولی نسبت به روش‌های دقیق، جواب‌های نزدیک بهینه تولید می‌کنند. در این پژوهش از الگوریتم‌های فراابتکاری EM و GA در یک پروژه واقعی، بخش Leg دکل حفاری سینا 1 به‌کارگیری شده است. به‌منظور اعتبارسنجی الگوریتم‌های پیشنهادی، ابتدا چند مسیله در ابعاد مختلف توسط روش دقیق حل‌شده است. با مقایسه نتایج حل دقیق و الگوریتم‌های فراابتکاری مشخص شد که با بزرگ شدن ابعاد مسیله، زمان حل روش دقیق به‌صورت نمایی افزایش می‌یابد ولی زمان حل توسط الگوریتم فراابتکاری روند ثابتی داشته که نشان دهنده کارایی و کارآمدی الگوریتم‌های پیشنهادی است.

  کلیدواژگان: پروژه تعمیرات، عدم قطعیت، برنامه ریزی سفارشات، الگوریتم الکترومغناطیس، ژنتیک
 • محمود تقی زاده، حسن قدرتی، علی اکبر فرزین فر، حسین جباری، میثم عرب زاده صفحات 72-88

  مقاله حاضر، با هدف شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار در مدیریت هزینه پروازهای بالگردی با استفاده از برنامه‌ریزی پرواز، نگهداری و تعمیرات فنی بر اساس سه مولفه اصلی: در دسترس بودن، قابلیت سرویس‌دهی، پایدار بودن صورت گرفته است؛ که این موضوع به روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مبانی نظری، تجربیات گذشته و مطالعه بر روی عملکرد چند سایت پروازی یک بالگرد ترابری بکار گیری شده در امورات نظامی دفاعی، امنیتی و غیرنظامی با استفاده از احصاء پارامترهای فنی و پروازی و...، اولویت‌بندی برای تعیین هزینه‌ها، بر اساس الگوی مدل F.M.p [1] و ریاضی موردتحقیق قرار گرفته است. بدین گونه که جهت مدیریت زمان کار فنی، انجام چک‌های دوره‌ای تعیین‌شده برای بالگرد، در قالب: زمان سر رسید قطعات زمان‌دار و نیز قطعات تقویمی، بالگرد تحت مدت زمان مشخص، غیرعملیاتی و زمین‌گیر می‌باشد. در پایان مقاله نتایج عملکرد سه ساله چند سایت مختلف پروازی بالگردهای ترابری موجود کشور (نظامی- غیرنظامی) با نگاه وضعیت سوددهی منطقی به‌صورت نمودار نشان داده شده و نیز نتیجه، همراه با تجزیه‌وتحلیل، راهکارها و پیشنهاد برای اقدامات اصلاحی جهت افزایش درآمد، موردتحقیق و پژوهش قرار گرفته است. از این‌رو امروزه به‌منظور حفظ و ارتقاء توان عملیات بالگردی، با استفاده از نتایج فوق می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، مدیریت هزینه‌ها و برآورد اعتباری دقیق و صحیح در شرایط امنیت اقتصادی حال جهان، یک سازمان فعال پروازی راه‌اندازی و هر سال تجهیزات پروازی را به‌روز و کارکنان پروازی، فنی و اداری از توان و انگیزه خدمتی بهتری برخوردار و آن سازمان منظور به‌صورت مداوم سوددهی اقتصادی بهتری داشته و برای دیگر شرکت‌های پروازی تعمیم داد.

  کلیدواژگان: هزینه، نگهداری و تعمیرات، صنعت دفاعی، پرواز
|
 • Saeed Ramezani, Hamzeh Soltanali, Saeed Bakhtiari Pages 8-33

  Proper equipment prioritization is one of the most important challenges in oil and gas drilling operations to improve maintenance programs and optimal inventory management. Therefore, the present study prioritizes the types of equipment in drilling rigs that play an important role in oil and gas exploration and extraction processes. In order to prioritize the equipment, three well-known methods of risk analysis were used, such as the Bow-Tie method, the Crespo Marquez method, and the method presented in the Norsok Z008 standard. The research method was a library survey, and a questionnaire was designed to obtain expert opinions. The focus of the present study is on jack-up type drilling rigs that have been widely used in the coasts of the country. Based on the results of the bow tie method, equipment such as pump and mud tank, mud purification system, diesel engine, power supply rig, well wall pipe and cementing equipment, received the highest priority in terms of crisis. According to the results of Crespo Marquez method, equipment such as diesel engine, power supply rig, top drive set, riser compensator, drilling drill and drilling rim, and according to Norsok Z008 standard, equipment such as diesel engine, rig power supply, top drive set, drill wheel, compensation Riser, hose and burst valves were given the highest priority in terms of criticality. Based on the results of the three methods, the diesel engine set of power supply rig and riser compensator were recognized as the most critical equipment in the jack-up type drilling rig..

  Keywords: Equipment prioritization, Jack-up rig, Bow-tie method, Crespo Marquez method, Critically analysis
 • Mehdi Bahrampour kor abbas loo, Hadi Rahmati Pages 34-42

  It should be noted that in the process of analyzing and interpreting the results of oil analysis, issues such as research and study of engine erosion performance and evaluation and analysis of the relationship between the final state of the engine and the status of components analyzed in oil analysis, are addressed. The analysis examines the components that are effective in analyzing the condition of the engine, what they are and how effective they are. Indicators studied in oil analysis are: Erosive metals such as iron, aluminum, lead, copper, tin, chromium, PQ, viscosity, silicon. Perceptron predicted the final condition of the engine, then according to the results of oil analysis, obtained expert analysis and diagnosis for each sample, and after opening the engine and observing the final condition of the engine, it was concluded that the results of expert analysis and forecast Significantly corresponds to the final state of the engine.

  Keywords: Maintenance, condition monitoring, Oil Analysis, expert analysis, neural network
 • Hossein Ali Hassanpour, Mostafa Zareii, Jafar Fahimi Siouki Pages 44-70

  In recent years, our country has been subject to the most severe economic sanctions, and the oil industry has not been immune from these sanctions, so that it is difficult to purchase or renovate equipment in the boycott. The reconstruction and repair process is one of the best alternatives. Also, the uncertainty of the time of the implementation of activities has increased the understanding of project owners from the scheduling of activities and opened up a broader view of the project and the upcoming activities. In this research, the design of an integrated schedule of activities and supply chain for reconstruction projects of drilling rigs under conditions of uncertainty of the time of implementation of activities is presented and the costs of the contractor and suppliers have been observed, and the uncertain scheduling of activities and planning of orders have been made in such a way that the total cost The whole chain is minimized. Given the number of variables and model constraints, the problem is NP-hard. Therefore, to solve such problems, the meta-heuristic methods are used, which produces near optimal solutions in a reasonable time than the exact methods. By comparing the results of exact resolution and meta-heuristic-algorithms, it was found that with increasing problem dimensions, the exact solution time is exponentially exponentially, but the solving time by the meta-heuristic-algorithm has a steady trend that indicates the efficiency and effectiveness of the proposed algorithms.

  Keywords: repairs project, Uncertainty, Order Planning, Electromagnetic Algorithm, Genetics
 • Mahmood Taghizadeh, HasSan Ghodrati, Aliakbar Farzinfar, Hossein Jabbari, Meysam Arabzadeh Pages 72-88

  At last time for using helicopter very difficult due to lack of identification but todays the helicopter very well for transport, any things. The main Identification Factors Effects to Leadership Management for a Helicopter Flight Operational by calculating costs for flight and maintenance planning . For this purpose, to management flight operation, maintenance by availability, sustainability, serviceability factors. In this regard, increasing the capability of operational readiness is one of the most important characteristics for this goal by Flight and maintenance planning model. Diverse factors effect on the operational readiness in helicopter flight systems, for example, availability of the aircrafts and other important components. Scheduling the aircrafts flight aims to manage different components influencing the operational readiness. Scheduling includes the maintaining process to A study on the different models by experiment. Expert method in term of operational readiness in helicopter flight systems are proposed in this paper. The proposed models cover the issue in diverse topics. Todays for maintain and promotion flight operation by management flight operation. Management cost and evaluation credit. security at world will activity company air lines by active flight crew, capability helicopters and pension or emolument.

  Keywords: Cost, Maintenance, Defense Industry, Flight