فهرست مطالب

محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران - سال ششم شماره 4 (پیاپی 21، زمستان 1401)
 • سال ششم شماره 4 (پیاپی 21، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رحیم بایزیدی*، سید سعید میرترابی صفحات 9-40
  صنعت کشتیرانی، با سهم 88 درصدی از کل حمل و نقل تجاری، یکی از اصلی ترین پیشران های تجارت خارجی و توسعه اقتصادی محسوب می شود که با تحریم های شدیدی مواجه شده است. کشتیرانی به دلایلی از قبیل سهم بالا از کل حمل و نقل تجاری کشور، جایگاه آن در صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی و همچنین واردات کالاهای اساسی، از اهمیت بسیاری در سیاست های راهبردی برخوردار می باشد. بنابراین وابستگی بخش قابل توجهی از تجارت ایران به کشتیرانی، مکانیسم های پیچیده اعمال تحریم ها در کنار توسعه و تثبیت رژیم نظارت و بازرسی بر اجرای آنها، باعث شده تا اثرگذاری تحریم های کشتیرانی ایران در تنزیل شاخصه های تجاری و اقتصادی افزایش یابد. بر همین اساس در وهله اول سوال مهمی که  مطرح می شود، «چیستی و مکانیسم اعمال تحریم های کشتیرانی علیه جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای راهبردی این تحریم ها است؟ و در وهله دوم نیز مسیله راهبرد و راهکارهای مواجهه با این پبامدهاست؟ در پاسخ به این پرسش ها، با استفاده از روش کیفی ترکیبی متشکل از مطالعه اسنادی و مصاحبه اکتشافی، در وهله اول به مکانیسم و رژیم اعمال تحریم های کشتیرانی پرداخته شده، و سپس اثرات تحریم ها شامل «تشدید فشارها فعالان حوزه کشتیرانی»، «هزینه های کشتیرانی»، «وابستگی به بنادر ثانویه»، «پیچیده تر شدن فرایند مقابله با تحریم ها»، «افزایش فاصله رسیدن بار کشتی ها به مقصد»، «ریزش نیروی کار در حوزه کشتیرانی» و «افزایش ریسک تجارت دریایی» تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: ج.ا.ایران، آمریکا، صنعت کشتیرانی، تحریم کشتیرانی، اهداف
 • یعقوب قلندری*، سروش سعدی صفحات 41-62
  دریای مدیترانه دارای ژیوپلیتیک حساسی برای سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا می باشد که طی سالیان اخیر به دلیل کشف ذخایر هیدروکربنی، اهمیت آن چند برابر شده است. افزایش تنش های منطقه ای که باعث گسترش حضور نظامی قدرت های فرا منطقه ای نیز شده است، خود نشانگر بالا رفتن اهمیت نظامی دریای مدیترانه می باشد. مقاله حاضر به دنبال بررسی اهمیت دریای مدیترانه برای قدرت های فرا منطقه در بحث حضور نظامی آن ها می باشد. روش تحقیق به صورت کمی نظام مند با روش توصیفی صورت پذیرفته است. به منظور پاسخ دادن به سوالات پژوهش، نگارندگان به بررسی متون علمی و پرسشنامه پرداخته و پایایی آن را به وسیله نرم افزار SPSS سنجش گردیده است. جامعه آماری این تحقیق با بهره مندی از نظرات صاحب نظران و نخبگان رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل و اقتصاد و هم چنین فارغ التحصیلان مقطع دکتری و ارشد در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی، به عنوان جامعه نمونه این تحقیق در نظر گرفته شده اند که تعداد آن ها به صورت تمام شمار 70 نفر تعیین گردیده است. همچنین داده های گردآوری شده از طریق روش دلفی فازی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصله در قالب یازده گویه جمع آوری شده و تقدیم جامعه آماری قرارگرفته است. تقویت ناتو در مقابل روسیه(آمریکا)، ایجاد ظرفیت بالای واکنش سریع در منطقه(آمریکا)، حفظ امنیت مسیر دریایی و زمینی ابتکار یک جاده- یک کمربند (چین)، مقابله با فعالیت های ناتو (روسیه)، کاهش آسیب پذیری در مواقع غافلگیری (روسیه) از مهم ترین دلایل حضور نظامی آمریکا، چین و روسیه در دریای مدیترانه می باشد.
  کلیدواژگان: ژئواستراتژیک، ناتو، دریای مدیترانه، امنیت منطقه ای، کشورهای فرامنطقه ای
 • حجت الله جهانی راد*، محسن خرمی آلام، صمد شماخی، محمد علمی صفحات 63-94

  قومیت و قوم گرایی که از تفاوت های نژادی ناشی می شود همواره در بررسی ها و تحقیقات اجتماعی و سیاسی مولفه مهمی بوده که تاثیری محسوس بر امنیت ملی، توسعه و یا رشد جوامع داشته است، لذا به همین سبب این تحقیق با موضوع بررسی فرصت های نابرابر در میان اقوام کشور جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای امنیتی آن، با روش توصیفی- تحلیلی وبهره گیری از ابزار گردآوری میدانی و کتابخانه ای، درصدد است ضمن تبیین درجه اهمیت و اولویت بندی هر یک از معیارها و شاخص های نابرابری فرصت های فراروی اقوام، علل و چگونگی آن را به صورت متقن پاسخ دهد. این پژوهش، در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی می باشد که آیا در میان اقوام مختلف جمهوری اسلامی ایران فرصت های نابرابر به وجود آمده است، اگر چنین است پیامد امنیتی آن چیست؟ و راه کارهای حذف و یا کاهش این فرصت های نابرابر کدامند؟ در نهایت دستاوردها و نتایج اصیل این مقاله رسیدن به عواملی پنج گانه از قبیل؛ «پیاده سازی سیاست گذاری اجتماعی»، «پیاده سازی سیاست-گذاری فرهنگی»، «پیاده سازی توسعه اقتصادی یکنواخت»، «پیاده سازی تیوری تکثرگرایی دین محور» و «پیاده-سازی مدیریت تنوع قومی در کشور ج.ا.ا با توجه به اسناد بالادستی» بود که این عوامل بر متغیر بررسی فرصت-های نابرابر در میان اقوام کشور جمهوری اسلامی ایران، در حد خیلی زیاد، موثر واقع گردیدند، لذا نتیجه فوق بر نتیجه حاصله از پرسشنامه منطبق و بر روایی و اعتبار این پژوهش افزود.

  کلیدواژگان: قومیت، فرصت، تهدید، امنیت، امنیت ملی
 • روح الله قادری کنگاوری*، محمدعلی برزنونی، قدیر نظامی پور صفحات 95-126

  هدف اصلی این مقاله پرداختن به مساله امنیت داخلی از منظر «اقناع عمومی» و «اقتدار ملی» است. استدلال می شود در چارچوب امنیت داخلی، اقناع عمومی جامعه در سایه کارآمدی، پاسخ گویی و چرخش نخبگان حاصل خواهد شد و اقتدار ملی حاکمیت از طریق استقلال سیاسی، وحدت قوا و انسجام نیروهای حافظ امنیت محقق خواهد شد. به عبارت دقیق تر، اقناع عمومی در شرایطی حاصل خواهد شد که حاکمیت به سه مطالبه اصلی جامعه یعنی کارآمد بودن ساختارهای خود، پاسخ گویی تمام مسیولان، و چرخش نخبگان حکومتی به تناوب و به صورت دوره ای پایبند باشد. سوال اصلی این است که امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران چگونه و با چه سازوکاری تامین می گردد؟ نتایج تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که؛ امنیت پایدار داخلی جز با نگاه ایجابی به مقوله امنیت حاصل نخواهد شد؛ چرا که هر نظام سیاسی که توجه و اعتنایی به صدای مردم و تفاوت دیدگاه ها و رویکردهای سیاسی- فرهنگی جامعه نداشته و نتواند پاسخ معتبری به مطالبات اجتماعی بدهد و از طرفی در درون خود حاکمیت نیز فاقد اتحاد و انسجام لازم باشد، نمی تواند دارای اقتدار باشد و در این راستا پیشنهادهایی را در پایان ارایه می دهد. روش تحقیق به لحاظ نوع تحقیق، توصیفی - تبیینی و به لحاظ روش شناسی تحقیق، روش کیفی است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای، اینترنتی، اسنادی و مطالعات میدانی/مشاهدات تجربی می باشد.

  کلیدواژگان: امنیت داخلی، اقناع عمومی، جامعه پذیری، عمق بخشی، اقتدار ملی، جمهوری اسلامی
 • حسین مهدیان*، جلال ترکاشوند صفحات 127-152
  تهدیدات ژیوپلیتیکی نوعی از تهدیدات هستند که بر اساس مولفه ها و واقعیت های ژیوپلیتیکی موجود، امنیت و منافع ملی کشورها مورد تهدید قرار می گیرند. در این میان، ج.ا.ایران با توجه به هویت و ژیوپلیتیک خاص خود، در گام اول انقلاب اسلامی در موارد متعددی مورد تهدید و حتی تجاوز قرار گرفته است؛ اما در نهایت علی رغم فراز و نشیب های سیاسی، اقتصادی و نظامی-امنیتی توانسته تهدیدات شکل گرفته را دفع و حتی برخی از آنها را به فرصت تبدیل نماید و در راستای شکل دهی به نظم ژیوپلیتیک منطقه ای مورد نظر خود گام های موثری بردارد. اما اینک در شروع گام دوم انقلاب اسلامی، پا به پای پیشرفت ها و موفقیت های به دست آمده در عرصه های داخلی و بین المللی، دشمنی دشمنان هویتی و قدرتی نمایان تر، عرصه های تهدید گسترده تر و افق رویارویی روشن تر شده است. وضعیت و شرایط کنونی و چشم انداز پیش رو در گام دوم انقلاب اسلامی، ضرورت شناخت تهدیدات ژیوپلیتیکی منطقه ای بر ضد ج.ا.ایران را دو چندان نموده است. از این رو، در این پژوهش با روش تجزیه و تحلیل کیفی روند تحولات نظم ژیوپلیتیک منطقه جنوب غرب آسیا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در ادامه، بر اساس روش GT مقوله های اصلی متن استخراج، تهدیدات موجود و در حال شکل گیری بر علیه موجودیت ج.ا.ایران و وجود انقلاب اسلامی، تبیین و بر اساس مدل نظام مند استراوس-کوربین، راهبرد های موثر برای مقابله با تهدیدات ژیوپلیتیکی ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: تحولات ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا، گام دوم انقلاب اسلامی ایران
 • فرزاد سلطانی*، حسن محمدی منفرد، مهدی جاودانی مقدم صفحات 153-178
  فناوری اطلاعات طی چند دهه ی گذشته دستخوش تحولات شگرفی شده است؛ در واقع توسعه کمی و کیفی رایانه ها، تبلت ها، گوشی های هوشمند، همچنین جهانی شدن شبکه اینترنت، توسعه شبکه های اجتماعی به عنوان روش ارجح ارتباط و بسیاری دیگر از پیشرفت های تکنولوژیک در زمینه اطلاعات، یک انقلاب جدیدی در حوزه فناوری اطلاعات به وجود آورده است. از سویی به کارگیری این فناوری ها در حوزه عملیاتی سازمان های نظامی از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سبب شده تا توجه بیشتر به جنگ افزارهای نوین در کشورهای مختلف ضروری تلقی گردد. در چارچوب ابزارهای عملیات نظامی جدید، ناتو جنگ افزارهای شناختی را به عنوان حوزه ای جدید به حوزه های پیشین هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و مجازی اضافه کرده و ذهن انسان را به عنوان عرصه جدیدی برای کارزار نظامی تعریف کرده است. در همین راستا، پژوهش حاضر در پی بررسی کاربرد جنگ شناختی در حوزه عملیاتی ناتو می باشد. در واقع این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که جنگ شناختی چه کاربری را در حوزه عملیاتی ناتو دارد؟. فرضیه تحقیق این است که هرچند ناتو اقدامات خود در حوزه جنگ شناختی را «دفاع» در مقابل «دشمنان» معرفی کرده ولی از سویی توسعه تکنیک های جنگ شناختی توسط این سازمان را برای حفظ «مزیت تاکتیکی» می دانند. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات تخصصی و اینترنت بوده است.
  کلیدواژگان: سازمان ناتو، ذهن انسان، فناوری های نوین، حوزه عملیاتی، جنگ شناختی
|
 • Rahim Baizidi *, Seyyed Saeed Mirtorabi Pages 9-40
  Iran’s shipping industry, with a share of 88% of total commercial transport, is one of the main drivers of foreign trade and economic development, which has faced severe sanctions.Shipping is of great importance in strategic policies for reasons such as the high share of the country's total commercial transport, its position in the export of oil and non-oil goods, as well as the import of basic goods.Thus, the dependence of a significant part of Iran's trade on shipping, the complex mechanisms of sanctions, along with the development and establishment of a regime to monitor and inspect their implementation, has increased the effectiveness of Iran's shipping sanctions in reducing trade and economic indicators.Accordingly, the important question that arises is,What is the mechanism of imposing shipping sanctions against the Islamic Republic of Iran and the strategic consequences of these sanctions? In response to this question, using a descriptive-analytical method, first of all, the mechanism and regime of imposing shipping sanctions are discussed, and then the effects of sanctions include "increasing pressure on managers, captains and crew active in the field of shipping", "increasing shipping costs", "linking Iran's shipping industry to Non-Proliferation of Nuclear Weapons", "Dependency on secondary ports","complicating the process of countering sanctions by Iran","Increasing the Distance of Ships to their destination","declining Labor Force in Shipping" And "increased risk of maritime trade with Iran".
  Keywords: Iran, U.S, Shipping Industry, Shipping Sanction, Goals
 • Soroosh Saadi Pages 41-62
  The Mediterranean Sea has sensitive geopolitics for the three continents of Asia, Africa and Europe, whose importance has multiplied in recent years due to the discovery of hydrocarbon reserves. The increase in regional tensions, which has caused the expansion of the military presence of trans-regional powers, is an indicator of the increasing military importance of the Mediterranean Sea. The present article seeks to examine the importance of the Mediterranean Sea for trans-regional powers in the discussion of their military presence. It has been carried out as systematic quantitative research with a descriptive method. In order to answer the research questions, the authors used scientific texts and questionnaires and measured their reliability using SPSS software. The statistical population of this research consists of experts and elites in political science, international relations and economics, as well as graduate and doctoral students in Tehran, Shahid Beheshti and Allameh Tabatabai universities, who study in the fields mentioned above, as the sample population of this research. A total of 70 people have been determined. Also, the collected data has been analyzed through the fuzzy Delphi method. The results are as follows; Strengthening NATO against Russia (USA), creating a high capacity for quick reaction in the region (USA), maintaining the security of the sea and land route of the One Road-One Belt initiative (China), countering NATO activities (Russia), reducing vulnerability in times of surprise ( Russia) is one of the most important reasons for the military presence of America, China and Russia in the Mediterranean Sea.
  Keywords: Geo-Strategic, NATO, The Mediterranean Sea, regional security, Transregional
 • Hojat Jahanirad *, Mohsen Khorami Alam, Samad Shamakhi, Mohammad Elmi Pages 63-94

  Ethnicity and ethnocentrism, which arise from racial differences, have always been important in social and political studies and researches, which have had an impact on national security, development and growth of societies. Therefore, for this reason, this research with the topic of examining the unequal opportunities among the ethnic groups of the Islamic Republic of Iran and its security consequences, with a descriptive-analytical method and using field and library collection tools, tries to explain the degree of importance and prioritization of each of The criteria and indicators of the inequality of opportunities for ethnic groups, its causes and how to answer convincingly. This research aims to answer the main question, whether unequal opportunities have arisen among the different ethnic groups of the Islamic Republic of Iran, and if so, what are the security implications of that? And what are the ways to eliminate or reduce these unequal opportunities? Finally, the original achievements and results of this article reach five factors such as; "Implementation of social policy", "Implementation of cultural policy", "Implementation of uniform economic development", "Implementation of religious pluralism theory" and "Implementation of ethnic diversity management in the country" J.A. according to the upstream documents" was that these factors were very effective on the variable of examining unequal opportunities among the ethnic groups of the Islamic Republic of Iran, so the above result is consistent with the result of the questionnaire and The validity and reliability of this research increased.

  Keywords: opportunity, Ethnicity, Threat, security, Sustainable Security, National Security
 • MohammadAli Barznouni, Ghadir Nezamipour Pages 95-126

  The main purpose of this article is to address the issue of internal security from the perspective of "public persuasion" and "national authority". The main question is how and with what mechanism is the internal security of the Islamic Republic of Iran ensured? The hypothesis of the article is that the current structures of the Islamic Republic lack the necessary talent and capacity to strengthen public persuasion and the application of national authority, and without this important, any external deepening and international authority of the system will not be permanent. Therefore, stable internal security will not be achieved except with a positive view of the security category; Because any political system that does not pay attention to the voice of the people and the differences in the views and political-cultural approaches of the society, and cannot give an authentic answer to social demands, and on the other hand, lacks the necessary unity and cohesion within the government itself, that is, a system that is not persuasive. It focuses on the public and does not have national authority, it will gradually become a self-destructive / self-destructive system. The research method is descriptive-explanatory in terms of research type and qualitative method in terms of research methodology. The method of data collection is library, internet, documents and field studies/experimental observations.

  Keywords: internal security, public persuasion, sociability, deepening, national authority, Islamic Republic
 • Hossein Mahdian *, Jalal Torkashvand Pages 127-152
  Geopolitical threats are a type of threats that threaten the security and national interests of countries based on existing geopolitical factors and realities. In the meantime, due to its own identity and geopolitics, the Republic of Iran has been threatened and even violated in many cases in the first step of the Islamic Revolution. But in the end, despite the political, economic and military-security ups and downs, he was able to repel the threats and even turn some of them into opportunities and take effective steps in the direction of shaping the desired regional geopolitical order. But now, at the beginning of the second step of the Islamic Revolution, step by step with the progress and successes achieved in the domestic and international arenas, the enmity of the enemies of identity and power has become more visible, the fields of threats have become wider and the horizon of confrontation has become clearer. The current situation and conditions and the prospects ahead in the second step of the Islamic revolution have doubled the need to recognize the regional geopolitical threats against Iran. Therefore, in this research, the trend of the evolution of the geopolitical order in the Southwest Asia region has been investigated and analyzed with the method of qualitative analysis, and further, based on the GT method, the main categories of text extraction, existing and emerging threats against the existence J.A. Iran and the existence of the Islamic Revolution, explained and based on the Strauss-Corbin systematic model, effective strategies to deal with geopolitical threats have been presented.Ukraine's military doctrine is changing from "defensive to deterrence and becoming offensive." Russia's military doctrine has changed from "offensive to defensive" in some areas.
  Keywords: Systematic explanation, geopolitical developments, Southwest Asia, the second step, Iran's Islamic revolution