فهرست مطالب

نشریه مطالعات تربیتی و اجتماعی قرآن و عترت
پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اسماعیل زارعی، لاله افتخاری*، شکرالله خاکرند صفحات 7-31

  قرآن کریم تاکید زیادی بر جریان نفاق دارد. تا جایی که تقریبا یک دهم آیات آن بیانگر خصوصیات و اعمال منافقین است. در معنای نفاق دو عنصر وجود دارد: عنصر دورویی و عنصر مخفی کاری. از این رو منافق کسی است که دورو بوده و این صفت خویش را پنهان کند. همچنین از پرکاربردترین واژه های قرآن واژه فتنه است که همراه با مشتقات آن در مجموع شصت مرتبه و در پنجاه و هشت آیه از آیات کلام الله مجید استعمال شده است. در نهج البلاغه نیز فتنه و هم ریشه های آن هفتاد و شش مرد آمده است. انگیزه اولیه انجام این تحقیق مشاهده تعداد ده آیه از آیات وحی بود که در آنها واژه فتنه  نفاق در کنار یکدیگر ذکر شده است. تبیین ارتباط فتنه و نفاق از ابعاد گوناگون لغت، قرآن و حدیث و ویژگی های مشترک, از جمله نوآوری های نوشتار حاضر است. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده است. ابتدا به بررسی معانی لغوی و اصطلاحی فتنه و نفاق پرداخته شده است, سپس به ویژگی های مشترک و مفترق هرکدام اشاره شده است و در پایان به به تبیین رابطه فتنه  نفاق با تاکید بر قرآن و حدیث پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که نسبت میان منافق و فتنه گر نسبت عموم و خصوص مطلق است. با این بیان که هر منافقی فتنه گر است، اما همه فتنه گران لزوما منافق نیستند و ممکن است از شیاطین، مشرکان، یهودیان و یا حتی مسلمانان ضعیف الایمان باشند.

  کلیدواژگان: نفاق، فتنه، فتنه گر، منافق، قرآن، حدیث
 • زینب طیبی*، زبیده قائمی فر صفحات 33-58

  گرایش به زیبایی و جمال دوستی از ابعاد وجودی انسان است که به روشنی در آیات وحی و روایات معصومین علیهم السلام آمده است. با وجود آنکه جمال گرایی مذموم نیست اما اگر این گرایش فطری به افراط و اشرافی گری و تشریفات دنیوی بیانجامد مورد نکوهش است. مراد از اشرافی گری میل و رغبت کردن به تجملات و ظواهر زندگی است. گرایش به تجملات و زرق و برق دنیا آسیب ها و پیامدهایی در اقتصاد فرد خانواده و جامعه به دنبال دارد. مفروض شدن دنیا زدگی به چالش کشیدن انقلاب مصرف گرایی فرد و خانواده وابسته شدن به بیگانگان تغییر الگوی خانواده از حوزه تولید به حوزه مصرف افزایش فاصله طبقاتی تضییع بیت المال و عدم پیشرفت جامعه از جمله آسیب های آن است. ترویج الگوگیری از سیره معصومان علیهم السلام تقویت باورهای دینی و ارزش های معنوی مانند زهد و پارسایی، قناعت و مناعت طبع، میانه روی از راهکارهای قرآنی و روایی مقابله با تجمل گرایی است. در این پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای، ابزار گردآوری، فیش برداری و روش پردازش اطلاعات، توصیفی - تحلیلی است.

  کلیدواژگان: تجمل گرایی، اشرافی گری، اقتصاد ملی، نهج البلاغه
 • علی رمضانی *، معصومه شریفی، کبری امیرآبادی صفحات 59-89

  طول امل یا آرزوهای دور و دراز، از مهمترین رذایل اخلاقی است که عامل بدبختی بشر و سد راه سعادت انسان ها و سرچشمه ی بسیاری از گناهان معرفی شده است. طول امل، همانند و یروسی پنهان است که به سبب غفلت و بی توجهی، سرانجامش تهدید سلامت فرد و جامعه است. پژوهش حاضر با هدف شناخت «طول امل»، علل و پیامدهای آن را از دیدگاه نهج البلاغه کایده است. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش و برای جمع آوری داده ها، از کتاب گران سنگ نهج البلاغه، کتب اخلاق و تحقیقات انجام گرفته در رابطه با موضوع یاد شده بهره گرفته شده است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی تحلیلی است. دستاوردها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین علل طول امل، نفوذ تسویلات شیطانی و دنیادوستی است که انسان را دچار نیستی، توهمات و امور خیالی نموده و ارتباط او را با حقایق هستی و معنویات زندگی قطع می کند. مهمترین پیامد «طول امل»، سست شدن عقل و خرد است که منجر به غفلت از درک حقایق به ویژه مرگ و قیامت می شود.

  کلیدواژگان: امل، آرزو، پیامد طول امل، نهج البلاغه
 • سمیه احمدی طیفکانی*، رقیه زحمتکش، نجمه عنایت، فاطمه خادمی ماشاری صفحات 91-118

  زبان یکی از نعمت های بزرگ خدادادی است که در اختیار بشر قرار  گرفته است. زبان مهم ترین وسیله اتباط انسان با انسان های دیگر و برترین ابزار برای اظهار خواسته های قلبی است. به بیانی دیگر، آنچه در صفحه روح نقش می بندد، قبل از هر چیزی به صفحه زبان و در بین گفته های او خودنمایی می کند. زبان با وجود کوچکی مسیولیت سنگینی برای انسان ایجاد می کند زیرا وظیفه بزرگی به عهده آن گذاشته کفر و ایمان تنها با زبان آشکار می شود. هدف این پژوهش بررسی تبیین آفات و برکات زبان از دیدگاه نهج البلاغه و اندیشه مقام معظم رهبری است که با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و پردازش اطلاعات با رویکرد توصیفی و تحلیلی سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد غیبت و عیب جویی، دروغ، دشنام، نکوهش بی جا و ملامت، افشاگری و بازگویی اسرار، دورویی و دوزبانی از جمله آفات زبان و صداقت، اعتدال در سخن، رازداری، موعظه، دعا و شکر، داوری و قضاوت، گشاده رویی و سنجیده سخن گفتن، از برکات زبان در نهج البلاغه و بیانات رهبری است.

  کلیدواژگان: آفات زبان، برکات زبان، نهج البلاغه، امام خامنه ای
 • سید حسین شفیعی دارابی*، فاطمه اسبقی صفحات 119-140

  باوجود آنکه بانوان مسلمان در شکل گیری و تداوم نهاد مقدس خانواده و جامعه اسلامی، همواره نقشی اساسی در فرهنگ سازی داشته باند، اما گاه نگاه جنسیتی، منجر به غفلت از نقش بانوان در نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی شد است؛ از این رو با امکان نظر به اهمیت مسیله سبک زندگی اسلامی، مقام معظم رهبری همچون دیدبانی حکیم و خیرخواه، به ضرورت زدودن غفلت از آن توجه نشان داده اند و گام های موثری در این راستا برداشته اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن بهره گیری از توصیه های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران در خلال بیانیه گام دوم می کوشد تا با تحلیل مضامین به تبیین نقش بانوان مسلمان در دو حوزه خانواده و اجتماع بپردازد. مضامین حاصل از پژوهش این است که قشر عظیم بانوان، در حوزه هایی همچون تحکیم خانواده روان و عاطفه تربیت درست پویایی جامعه سیاست همگون با طراز آموزه های اسلامی و گرایش و تثبیت دین باوری در خانواده ها و جامعه، قش کلیدی دارند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، زن، بیانیه گام دوم، نقش زیستی، نقش روانی، نقش اجتماعی
 • جواد اسماعیل نیا*، نجیمه رضایی صفحات 141-165

  وحدت و همبستگی، ضرورتی فطری، عقلی، شرعی، سیاسی و اجتماعی است که از مهمترین عوامل حفظ و بقای اجتماع انسانی است و بشر نه تنها برای بقای حیات جمعی، بلکه برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، چاره ای جز پذیرش آن ندارد. در آیات و روایات اسلامی تاکید فراوانی بر حفظ وحدت و اجتناب از تفرقه از سوی خداوند متعال و همچنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ایمه معصومین علیه السلام شده است. این وحدت دارای ابعاد فرهنگیف اقتصادی، سیاسی، عبادی و... است. آنچه در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است عوامل ایجاد وحدت فرهنگی است. این عوامل عبارتند از: 1. همبستگی و ارتباط با بلاد اسلامی خود شامل: همبستگی و ارتباط عالمان دینی و متفکران اسلامی، گفت و گوی وحدت بخش فرهنگی، تشکیل اجتماعات بزرگ 2. معاشرت نیکو با افراد مختلف که شامل: معاشرت نیکو با مخالفان، جلوگیری از تحریک احساسات و توهین به مقدسات، 3. شیوه آموزش که شامل مواردی ز جمله: تغییر در شیوه های آموزشی و منابع درسی مسلمانان در مدارس و دانشگاه ها، آگاهی بخشی به جامععه با راه اندازی نشریات و مطبوعات و... .

  کلیدواژگان: وحدت، امت اسلامی، عوامل اجتماعی، قرآن کریم، روایات
 • معصومه محمودی نسب، معصومه نیکوخصال صفحات 167-193

  تمدن اسلامی یکی از مهمترین مسایلی است که همواره در تاریخ اسلام مورد توجه بوده است و مسلمانان از آن به عنوان یکی از مهمترین خدمات اسلام به جامعه بشری یاد نموده اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان پایه گذار این تمدن، اقدامات فراوانی جهت فراهم سازی بستری مناسب برای پی ریزی آن انجام داده اند. زنان مسلمان نیز در اعصار مختلف با تاسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله، نقش چشمگیری در تمدن سازی داشته اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی برانند که بانوان نقشی راهبردی در ایجاد تمدن نوین اسلامی دارند. ایشان چگونگی پیمودن این مسیر توسط زنان را با تکیه بر آموزه های قرآن، به خوبی ترسیم نموده اند. با توجه به اهمیت جایگاه بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی، نوشتار حاضر می کوشد با روش کتابخانه ای به بررسی نقش زن در ایجاد تمدن اسلامی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش زن در تمامی ابعاد خانوادگی، اجتماعی و فردی در تمدن سازی موثر است و در قرآن کریم بیانات مقام معظم رهبری، راهکارهایی مانند بهبود نقش زن در ارتباط با محیط خانواده توجه هرچه بیشتر زن به نقش جهادی وی در همسرداری و همراهی با همسر در ایجاد تمدن اسلامی، اهمیت به جایگاه متعالی زن به عنوان مادر در تربیت نسل تمدن ساز، حضور فعال و موثرتر بانوان در فعالیت های اجتماعی به عنوان عنصری تمدن ساز و شناخت ابعاد فردی وجود زن برای اثرگذاری بهتر و دستیابی هرچه بهتر به نقش وی قابل توجه است.

  کلیدواژگان: زنان، تمدن نوین اسلامی، قرآن کریم، امام خامنه ای
|
 • Esmaeil Zarei, Laleh Eftekhari*, Shokrollah Khakrand Pages 7-31

  The Holy Quran puts a great emphasis on hypocrisy to the extent that about one tenth of the Quranic verses describe the hypocrites› characteristics and behaviors. The meaning of hypocrisy contains two elements: dissimulation and stealth; therefore, a hypocrite is someone who is a dissimulator and hides this own attribute. In addition, one of the most widely used words in Quran is the word sedition which along with its derivatives, totally, has been used sixty times and in the fifty eight verses of the Holy Quran and seventy six times in Nahj al-Balagha. The first purpose of this research is to review the ten verses of divine verses in which the words sedition and hypocrisy are mentioned next to each other. One of the innovations of the present research is to explain the relationship between sedition and hypocrisy in terms of the word, Quran, Hadiths, and common characteristics. This library research, first, has a look at the literal and idiomatic meanings of the words sedition and hypocrisy, then, mentions their similar and different characteristics, and finally, explains the relationship between them with an emphasis on Quran and Hadiths. According to the findings, the relationship between a hypocrite and a seditionist is the relationship between absolute generality and peculiarity, meaning that any hypocrite is a seditionist, but all the seditionists are not necessarily the hypocrites and they may devils, polytheists, Jews, or even Muslims with weak faith.

  Keywords: hypocrisy, sedition, seditionist, hypocrite, Quran, Hadith
 • Zeinab Tayebi*, Zobaydeh Ghaemifar Pages 33-58

  The tendency to beauty is among the existential dimensions of a human that is obviously presented in divine verses and innocents’ narratives. The tendency to beauty is not bad, but if this inherent tendency results in aristocracy and worldly ceremonies, it is condemned. Aristocracy means the tendency to the luxuries and appearances of life. The tendency to them causes some damages and consequences in individual, family, and community economy. Some of these damages include indebtedness, worldliness, challenging the revolution, consumerism of the individual and family, becoming dependent on strangers, changing the family pattern from the production to the consumption, increasing the class gap, damaging the treasury, and the lack of progress of the society. The promotion of modeling of innocents’ life, the reinforcement of religious beliefs and spiritual values such as piety, contentment and self-respect, and moderation, are among the Quranic solutions of coping with the tendency to luxuries. This study applies a library research method to collect the data, and the method to take notes and analyze the data is descriptive-analytical.

  Keywords: tendency to luxuries, aristocracy, national economy, Nahj al-Balagha
 • Ali Ramezani*, Masoumeh Sharifi, Kobra Amirabadi Pages 59-89

  One of the most important moral vices, which is the cause of misery of mankind, the obstacle to human happiness, and the source of many sins, is great dreams. The great dreams, like a hidden virus, lead to threaten the health of individuals and societies because of ignorance. This study, with the aim of identifying the great dreams, discovered their causes and consequences from the view of Nahj al-Balagha; thus, the book “Nahj al-Balagha”, moral books, and related researches were applied. The findings of this descriptive-analytical study showed that the most important cause of great dreams is the penetration of satanic deceptions and the tendency to this world that make a person feel to be nothing, have illusions and imaginary things, and cut off his/her connection with the truths of existence and spirituality of life. The most important consequence of great dreams is the weakness of reason that results in ignoring the understanding of the truths, especially, the death and hereafter.

  Keywords: dream, wish, consequence of great dreams, Nahj al-Balagha
 • Somayeh Ahmadi Tifakani*, Roghayeh Zahmatkesh, Najmeh Enayat, Fatemeh Khademi Mashari Pages 91-118

  Language is one of the great blessings given to mankind. It is the most important way to connect humans to each other and the great tool to express the desires of the heart. In other words, before whatever imprints on the page of soul, it shows itself on the page of language and in the sayings. Despite the smallness of language, it creates a big responsibility for a person, because it has a big duty and defines the border between disbelief and faith. This descriptive-analytical research aims to explain the advantages and disadvantages of language from the view of Nahj al-Balagha and the Supreme Leader using library written sources. According to the findings, backbiting, lying, cursing, blaming unnecessarily, disclosing, and dissimulating are some of the disadvantages of language, and honesty, moderation in speech, secrecy, preaching, prayer and thanksgiving, judgment, openness, and speaking carefully are some of the advantages of language.

  Keywords: disadvantages of language, advantages of language, Nahj al-Balagha, Imam Khamenei
 • Seyed Hussein Shafiei Darabi*Fatemeh Asbaghi Pages 119-140

  Although Muslim women have always had an important role in the formation and continuation of family and Islamic society, a gender view, sometimes, has caused to ignore women’s role in the institutionalization of Islamic lifestyle; thus, given the importance of Islamic lifestyle, the Supreme Leader, as a wise and benevolent observer, has placed a great emphasis on the necessity of removing the ignorance from that and taken effective steps. In the light of Islamic teachings, he has noticed some useful points to institutionalize women’s important role. This descriptive-analytical study tries to explain Muslim women’s role in the two fields of “family” and “society” using a theme analysis with the help of the wise advice of the leader of the Islamic Revolution of Iran in the statement of the second step. The study concluded that a large group of women has a key role in strengthening the institute of family, mind and emotion, correct education, the dynamics of society, consistent policies with Islamic teachings, and encouraging and stabilizing religious beliefs in families and communities.

  Keywords: lifestyle, woman, statement of second step, biological role, psychological role, social role
 • Javad Esmaeilnia*, Najimeh Rezaei Pages 141-165

  Unity is an inherent, rational, Sharia, political, and social necessary that is one of the most important factors of keeping human societies and mankind has no choice but to accept it because of having a collective survival and a good life. In the Quranic verses and narratives, God, the Prophet Mohammad, and innocent Imams put a strong emphasis on having unity and avoiding division. Unity has cultural, economic, political, religious, and... dimensions. What is considered in this descriptive-analytical research is the factors of creating a cultural unity. These factors are as follows: 1. correlation and relationship with Islamic countries, including communication among religious scholars and Islamic thinkers, cultural unifying dialogue, and the formation of large communities; 2. good association with different people, including good association with opponents, and the avoidance of provoking emotions and insulting holy things; 3. education method, including changes in the teaching methods and Muslims’ references at schools and universities, and giving information to the society by launching publications, the press, etc.

  Keywords: unity, Islamic nation, social factors, the Holy Quran, narrative
 • Masoumeh Mahmoudinasab*, Masoumeh Nikoukhesal Pages 167-193

  One of the most important issues that has always been considered in the history of Islam is Islamic civilization and it has been known among Muslims as one of the most significant services of Islam to human societies. The Prophet Mohammad, the founder of Islamic civilization, has done many activities to provide a proper context for its foundation. Over different ages, Muslim women have played an impressive role in developing civilization following the Prophet Mohammad. The leader of the Islamic Revolution of Iran believes in women’s strategic role in new Islamic civilization. He has well drawn a roadmap for women based on the Quranic teachings. Given the importance of women’s role in new Islamic civilization, this study attempts to identify women’s role in new Islamic civilization using a library research method. The results showed that women have an effective role in all family, social, and individual dimensions of civilization, and there are the following solutions in the Holy Quran and the Supreme Leader’s sayings: the improvement of women’s role concerning family, women’s more attention to their Jihadi role in spousal duties to develop Islamic civilization, the importance of women’s role as mothers in educating the civilizing generations, the presence of women in social activities more actively and effectively as a civilizing factor, and the understanding of women’s personal dimensions to have better effect and achieve their role better.

  Keywords: women, new Islamic civilization, the Holy Quran, Imam Khamenei