فهرست مطالب

 • Volume:21 Issue: 84, Dec 2022
 • تاریخ انتشار: 1402/02/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن ناصری، مریم ایرانزاد اصل، فرزانه غفاری، واحده ناصری، فاطمه علیجانیها، عبدالعظیم بهفر، زهرا بهاءالدین* صفحات 1-12
  مقدمه

  شوره سر اختاللی شایع و مهم مربوط به پوست سر می باشد که تقریبا نیمی از جمعیت دنیا در سنین قبل از بلوغ به آن مبتلا می شوند. مطالعات نشان داده اند که استفاده از گیاهان می تواند گزینه ی خوبی برای درمان شوره سر باشد. برای جستجوی داروهای موثر گیاهی و طبیعی روشی وجود دارد که علاوه بر اینکه از نظر علمی معتبر است، مسیری سریع در روند کشف، طراحی و دستیابی به داروهای طبیعی می باشد. این روش بر پایه دانش طب سنتی است. طب سنتی ایران متشکل از مجموع دانش ها است که در تشخیص طبی، پیشگیری و درمان بیماری های مختلف حاوی اطلاعات باارزشی از تجربیات دانشمندان و حکمای این سرزمین می باشد.

  هدف

  در این مطالعه داروهای مفرده ای که در منابع طب ایرانی برای درمان شوره سر توصیه شده اند، معرفی شدند.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر، یک مطالعه مروری بر اساس بررسی متون داروسازی سنتی ایرانی است. در این مطالعه مفردات دارویی ذکر شده برای بهبود شوره سر در جلد دوم کتاب القانون فی الطب جمع آوری، سپس این مفردات در کتاب های الابنیه عن حقایق الادویه، تذکراولی الالباب و الجامع للعجب العجاب، تحفه المومنین و مخزن الادویه جستجو شدند.

  نتایج

  در این پژوهش 21 مفرده در درمان شوره سر جستجو و معرفی شدند. بر اساس امتیازات به دست آمده، شنبلیله و چغندر به ترتیب بهترین امتیاز را کسب کردند و بادام، کنجد، سدر، و مفرده معدنی بورق با امتیازهای مساوی رتبه های بعدی را کسب کردند. نتیجه گیری: لیست مفردات دارویی بدست آمده در این مطالعه می تواند مبنای انجام مطالعات بیشتر برای ساخت داروهای موثر جدید در درمان شوره سر باشد.

  کلیدواژگان: طب سنتی، مفردات دارویی، ضد شوره سر، موضعی، درمان
 • فاطمه تاج آبادی*، شمسعلی رضازاده، سید وحید قاسمی، مهرنوش عابدینپور، منیره شریفی، مصطفی پیر علی همدانی، امیرحسین جمشیدی، داراب یزدانی صفحات 13-25
  مقدمه

  نظارت پس از فروش، بخشی جدایی ناپذیر از ارزیابی ایمنی مداوم برای محصولات بهداشتی و فرآورده های دارویی طبیعی است. بابونه و آویشن پرمصرف ترین گیاهان در فرآورده های دارویی گیاهی هستند. گونه های آویشن حاوی ترکیبات فنلی مانند تیمول، کارواکرول و ترپنوییدها، فلاونوییدها و ساپونین ها هستند. آویشن ضد عفونی کننده و ضد سرفه است، بنابراین در درمان سرفه های خشک، سرماخوردگی و التهاب مجاری تنفسی فوقانی بسیار موثر است. فرآورده های بابونه حاوی آپیژنین-7-گلیکوزید، مقداری فلاونویید و کامازولن در اسانس آن است که خواص درمانی ضد التهابی، ضد قارچی و ضد باکتریایی دارد.

  هدف

  در این مطالعه، اشکال دارویی مختلف حاوی آویشن (8 فرآورده) و بابونه (9 فرآورده) به صورت جداگانه (که به صورت قطره، شربت، پماد و کرم موجود است) خریداری شد. سپس کنترل های فیزیکوشیمیایی بر اساس روش های مرجع داروسازی های گیاهی و روش های معتبر داخلی برای اطمینان از کیفیت و پایداری این محصولات انجام شد.

  روش بررسی

  از آنجایی که بسیاری از این فرآورده ها مونوگراف خاصی در داروسازی ندارند، روش های استخراج و آنالیز معتبر برای تعیین کمیت آپیژنین-7-گلیکوزید با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و کامازولن به وسیله کروماتوگرافی گازی در فرآورده های بابونه و تیمول و کارواکرول به وسیله کروماتوگرافی گازی در محصولات آویشن در اشکال مختلف دوزاژ پیچیده، توسعه داده شد.

  نتایج

  در برخی از محصولات آویشن و بابونه، مقدار گزارش شده برای استانداردسازی با مقادیر به دست آمده مطابقت نداشت. نتیجه گیری: توصیه می شود برای مصرف مناسب و موثر داروهای گیاهی کنترل بیشتری انجام شود.

  کلیدواژگان: آویشن، بابونه، ارزیابی پس از فروش، میکرو استخراج، محصولات طبیعی، آزمایشات کنترل کیفی
 • مریم الله دو*، منصور امیدی، محمدرضا بی همتا، علیرضا عباسی، براتعلی فاخری صفحات 26-38
  مقدمه

  سیتوکروم P450 نقش مهمی در واکنش های اکسیداتیو در طول بیوسنتز متابولیت های ثانویه از جمله ترپنوییدها ایفا می کند.

  هدف

  هدف از این تحقیق شناسایی ژن CYP72A154 به عنوان ژن دخیل در مسیر بیوسنتز گلیسیریزین در شیرین بیان ایرانی بود.

  روش بررسی

  ژن CYP72A154 از شیرین بیان ایرانی جدا و در ناقل PTG19-T کلون شد. پس از تایید طول قطعه، پلاسمید نوترکیب برای تعیین توالی ارسال شد. از NCBI BLAST برای تجزیه و تحلیل همولوژی توالی نوکلیوتیدی/پروتیینی بین  Glycyrrhiza glabra و سایر گیاهان استفاده شد. توصیف توالی های اسید آمینه پیش بینی شده مانند همسانی توالی، دومین های پروتیینی و مکان های عملکردی، با استفاده از InterProscan انجام شد. RT-PCR برای بررسی بیان نسبی این ژن در ریشه شیرین بیان انجام شد.

  نتایج

  طول کوآری 314 aa بود که پس از بghست در NCBI حدود 78 تا 80 درصد یکسانی با سیتوکروم P450 72A154 و 11-oxo-beta-amyrin 30-oxidase در گونه های G. glabra ،G. uralensis و G.  pallidiflora و همچنین حدود 64 تا 67 درصد با سایر گونه های خانواده Fabaceae داشت. تجزیه و تحلیل TMHMM نشان داد که تعداد Expe اسیدآمینه ها در TMH ها 22/11931 و تعداد Exp ،60  آمینو اسید اول 20/013 بود. نتایج RT-PCR نشان داد که بیان این ژن با ژن b-AS و CYP88D6 که هر دو در مسیر بیوسنتز گلیسیریزین نقش دارند، قابل مقایسه است.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک و RT-PCR می توان بیان کرد که قطعه مورد نظر متعلق به ژن CYP72A154 بوده و در بیوسنتز گلیسیریزین نیز نقش دارد.

  کلیدواژگان: شیرین‎بیان، سیتوکروم P450، همسانی، آنالیز بیوانفورماتیک، RT-PCR
 • ژولیس ایکاواتی*، تریانا هرتیانی، یسیسکا کریستینا هارتانتی، نیکن لاراس سیگالیه صفحات 39-49
  مقدمه

  پاتوفیزیولوژی بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی با واکنش های التهابی، هم التهاب ایمونولوژیک و هم التهاب غیر ایمونولوژیک همراه می باشد.

  هدف

  هدف از این مطالعه، ارزیابی فعالیت یک محصول چند گیاهی اندونزیایی که ترکیبی از عصاره ریزوم گونه ای زردچوبه (.Curcuma zanthorrhiza Roxb) و برگ های پنج انگشت هندی (Vitex trifolia) به عنوان مواد اصلی و سایر گیاهان دارویی برای اثرات ضد التهابی در اختلالات تنفسی بود.

  روش بررسی

  اثرات محصول چند گیاهی در دوزهای مختلف (167/5 ،335  و 670 میلی گرم بر کیلوگرم، خوراکی) بر روی ادم کف پای راست عقب پس از القاء با تزریق موضعی هیستامین (100 میکرولیتر، 2 درصد) یا کاراژینان (100 میکرولیتر، 0/1 درصد) در کف پا، با استفاده از پلتیسمومتر برای نشان دادن دو نوع التهاب اندازه گیری شد. حجم ادم کف پای موش صحرایی به عنوان پایه (Vo) در 30 دقیقه قبل از تجویز خوراکی محصول چند گیاهی و هر 30 دقیقه برای صفر تا شش ساعت پس از تزریق هیستامین یا کاراژینان (Vt) اندازه گیری شد. فعالیت ضد التهابی به صورت درصد مهار ادم کف پا نسبت به کنترل منفی  Na-CMC محاسبه شد.

  نتایج

  فرمول چند گیاهی به طور معنی داری (0/05 > P) ادم کف پا را در مقایسه با شاهد منفی کاهش داد. نرخ مهار التهابی با دوزهای 167/5 ،335 و 670 میلی گرم در کیلوگرم به ترتیب 25/19 ، 32/77 و 47/03 درصد، در ادم ناشی از هیستامین و برابر با 20/12 ،56/62 و 68/87 درصد در ادم ناشی از کارراژینان بود.

  نتیجه گیری: 

  خواص ضدالتهابی این فرآورده چند گیاهی حاوی گونه ای زردچوبه و پنج انگشت هندی به عنوان ترکیبات اصلی، وابسته به دوز بود. سایر اجزای گیاهی مانند ریزوم زنجبیل، کمپلکس بیوفلاونویید مرکبات و گیاه سرخارگل ممکن است به فعالیت کلی ضدالتهابی کمک کنند.

  کلیدواژگان: محصول چند گیاهی، ضدالتهابی، کاراژینان، هسیتامین، ادم کف پا
 • پریسا نادریان، نسرین مشتاقی*، عبدالرضا باقری، سعید ملک‎زاده شفارودی صفحات 50-64
  مقدمه

  داتوره تماشایی یکی از گیاهان دارویی است که می تواند آلکالوییدهای تروپانی مانند هیوسیامین و اسکوپولامین با خاصیت ضد درد و ضد آسم تولید کند.

  هدف

  در این تحقیق اثر عوامل مختلفی از جمله محیط کشت و سویه باکتری بر القای ریشه های مویین و تولید متابولیت های ثانویه در داتوره تماشایی مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  سویه های A4 ،A13 ،R1000 ،MSU ،15834 ،2656 و 11325 از آگروباکتریوم ریزوژنز با دو غلظت مختلف (1 ,0.5 = OD) برای همکشتی ریزنمونه های برگ و ساقه تهیه شده از گیاهچه های 3-1 ماهه و 7-5 ماهه برای بهینه سازی تولید ریشه های مویین استفاده شد و سپس رشد ریشه ها در شش محیط مختلف بررسی شد.

  نتایج

  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سویه A4 با تولید 86/6 درصد ریشه مویین، سویه بهتری نسبت به سایرین بود. همچنین شرایط تاریکی، ریزنمونه های جوانتر و غلظت بالاتر باکتری ها باعث بیشترین میزان القای ریشه های مویین شد. محیط کشت MS ½ به عنوان بهترین محیط برای رشد ریشه های مویین شناخته شد. نتایج آنالیز کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا نیز نشان داد که سطح هیوسیامین در ریشه های مویین کمتر از ریشه های معمولی بود که البته با بیشتر بودن رشد ریشه های مویین قابل جبران است.

  نتیجه گیری:

   ظهور و رشد ریشه های مویین به عوامل مختلفی از جمله سویه باکتریایی، محیط کشت، ریزنمونه و سن آن و عوامل دیگر بستگی دارد که لازم است در ابتدای هر تحقیقی بهینه شود.

  کلیدواژگان: آگروباکتریوم ریزوژنز، کشت، ریشه مویین، شرایط برون‎تنی، هیوسیامین
 • حسن اسماعیلی، محمدحسین میرجلیلی*، فرزانه زندی صفحات 65-74
  مقدمه

  شیرین بیان یک گیاه دارویی چند ساله تجاری شناخته شده با کاربردهای گسترده است.

  هدف

  در ادامه مطالعاتمان جهت انتخاب و برنامه های اصلاحی جمعیت های شیرین بیان ایرانی، در مطالعه حاضر، محتوای تام فنلی، محتوای تام فلاونوییدی و فعالیت های بیولوژیکی عصاره برگی هشت جمعیت منتخب شیرین بیان کشت شده در شمال تهران مورد بررسی قرار گرفتند.

  روش بررسی

  محتوای تام فنلی، محتوای تام فلاونوییدی به ترتیب با استفاده از معرف های فولین سیوکالتیو و کلرید آلومینیوم به روش رنگ سنجی تعیین شدند. ظرفیت آنتی اکسیدانی  عصاره ها از طریق ارزیابی قدرت آنها در احیای کمپلکس Fe3+-TPTZ به Fe2+-TPTZ  اندازه گیری شد. فعالیت ضدباکتریایی نیز بر اساس روش میکرورقت براث جهت بدست آوردن حداقل غلظت بازدارنده اندازه گیری شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که محتوای تام فنلی از 0/33 ± 6/18 (میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک) در جمعیت باجگاه تا 1/17 ± 14/91 (میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک) در جمعیت ایلام متغیر بود. بیشترین محتوای تام فلاونوییدی به ترتیب در جمعیت ایلام (1/25 ± 17/04 میلی گرم روتین برگرم وزن خشک) و مروست (1/77 ± 15/06 میلی گرم روتین برگرم وزن خشک) بدون تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به جمعیت ایلام (12/61 ± 532/18 میکرومول آهن بر گرم وزن خشک) بود که پتانسیل آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی و فلاونوییدی را تایید می کند. عصاره های برگ جمعیت های اقلید، مروست، ایلام و بجنورد فعالیت ضدباکتریایی فوق العاده ای بر علیه استافیلوکوکوس اوریوس نشان دادند. عصاره برگ شیرین بیان اثر بازدارندگی بیشتری علیه باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس در مقایسه با باکتری گرم منفی اشریشیا کلی نشان داد.

  کلیدواژگان: شیرین بیان، فعالیت بیولوژیکی، عصاره برگ، فنل تام، فلاونوئید تام
 • غلامعلی اکبری*، سیده اکرم میری، حسین زینلی صفحات 75-86
  مقدمه

  زنجبیل از خانواده Zingiberaceae، گیاهی گرمسیری و دارای ریزوم های گره دار است.

  هدف

  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مصرف کودهای معدنی و زیستی بر پایه جلبک بر صفات کمی و کیفی گیاه زنجبیل و انتخاب بهترین بستر کشت بود.

  روش بررسی

  تیمارهای آزمایشی شامل محیط کشت در چهار سطح و کود در سه سطح بود. اسانس تقطیر شده با آب زنجبیل توسط کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی آنالیز شد.

  نتایج

  بیشترین میزان عملکرد بیولوژیکی و عملکرد در هکتار در اثر متقابل بستر کاشت ورمی کمپوست: پرلیت (70 :30) و عدم مصرف کود مشاهده شد. بیشترین شاخص برداشت به ترتیب در بسترهای کاشت کود دامی: خاک (70 :30) همراه کود زیستی، ورمی کمپوست: پرلیت (70 :30) همراه کود زیستی و کود دامی: پرلیت (70 :30) همراه کود زیستی با میانگین 0/9 برآورد شد. بستر کاشت کود دامی: پرلیت (70 : 30) همراه با مصرف کود شیمیایی NPK بیشترین میزان اسانس را تولید کرد. بیشترین میزان ماده موثره ژرانیال در اثر متقابل بستر کاشت ورمیکمپوست: پرلیت (70 :30) همراه با مصرف کودزیستی مشاهده گردید. بیشترین میزان ماده موثره آلفا- زینجیبرن در اثر متقابل بستر کاشت ورمیکمپوست: پرلیت (70 :30) همراه با کودهای شیمیایی NPK مشاهده شد. بیشترین میزان ماده موثره نرال در تیمارهای اصلی کود دامی: خاک (70 :30) و تیمار اصلی کود زیستی حاصل شد.

  نتیجه گیری:

   کاربرد منابع کودی شیمیایی و زیستی توام با بسترهای کاشت آلی با افزایش حاصل خیزی بیشتر جهت تامین رفع نیازهای غذایی زنجبیل جهت تولید مواد موثره، مثمر ثمر بود.

  کلیدواژگان: اسانس، زنجبیل، ژرانیال، نرال، آلفا- زینجیبرن
 • امیر سعادت فر*، سمیرا حسین جعفری صفحات 87-99
  مقدمه

  مرزه خوزستانی، یک گیاهی دارویی انحصاری ایران می باشد که به طور گسترده در شمال خوزستان و جنوب لرستان پراکنده است.

  هدف

  در این مطالعه تاثیر همزمان متیل جاسمونات و شوری بر تغییرات مرفوفیزیولوژیکی و محتوای معدنی در گیاه مرزه خوزستانی بررسی شد.

  روش بررسی

  تیمارهای شوری (صفر، 3 ،6 و m/dS 9) در مرحله رشد رویشی به مدت یک ماه اعمال گردید. محلول پاشی متیل جاسمونات در غلظت های صفر، 60 و 120 میکرومول سه بار در هفته انجام شد. نمونه برداری در مرحله گلدهی انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که اثر متقابل متیل جاسمونات × شوری تاثیر معنی داری بر تمامی جنبه های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه مرزه خوزستانی داشت (0/01 ≤ P). بیشترین میزان طول ساقه، طول ریشه، وزن های تر و خشک در غلظت های 60 و 120 میکرومول متیل جاسمونات بدون شوری مشاهده گردید. با افزایش سطوح شوری، میزان پارامترهای کلروفیل، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، نسبت K+/Na+، کلسیم و منیزیم، کاهش معنی داری داشت. بیشترین مقدار این پارامترها در تیمار 60 میکرومول متیل جاسمونات بدون شوری بود. با افزایش سطوح شوری، در مقادیر فنل تام، فعالیت آنتی اکسیدانی، پرولین، قند و سدیم، افزایش معنی داری مشاهده گردید. بیشترین مقدار فنل تام و فعالیت آنتی اکسیدانی در تیمار m/dS 6 شوری × µM 60 متیل جاسمونات (به ترتیب 2/22 و 50/23 درصد) بود. تیمار شوری dS/m 9 × µM 60  متیل جاسمونات بیشترین میزان قند (mg/g 1/69) و پرولین (mg/g 0/29) را داشت.

  نتیجه گیری: 

  به طورکلی، غلظت 60 میکرومول متیل جاسمونات باعث ایجاد بهترین عملکرد گیاه مرزه خوزستانی تحت تنش شوری شد. بنابراین کاربرد متیل جاسمونات می تواند در جهت بهبود و کاهش اثرات منفی شوری در این گیاه باشد.

  کلیدواژگان: مرزه خوزستانی، گیاهان دارویی، شوری، متیل جاسمونات، رشد، فعالیت آنتی‎اکسیدانی
|
 • Mohsen Naseri, Maryam Iranzadasl, Farzaneh Ghaffari, Vahedeh Naseri, Fatemeh Emadi, Fatemeh Alijaniha, Abdolazim Behfar, Zahra Bahaeddin* Pages 1-12
  Background

  Dandruff is a common and important scalp disorder affecting almost half of the population at the pre-pubertal age. Various studies have shown that using herbs can be a good option for improving dandruff. There is a way to search for effective herbal and natural remedies that, in addition to being scientifically valid, is a quick path in the process of discovering, designing, and obtaining natural remedies. This method is based on the knowledge of traditional medicine. Persian medicine contains vast knowledge in diagnosing, preventing and treating diseases, including valuable information from the experiences of scientists.

  Objective

  This article introduces materia medica mentioned in Persian medicine used for dandruff.

  Methods

  The present study is a review based on the study of traditional Persian medicine books. Hereon, effective drugs for improving dandruff mentioned in the second volume of Ibn Sina's book (Al Qanun-fi al-Tibb) have been listed, and then four reference books of traditional medicine (al-Abnieh an Haghayegh al-advieh, Tazkare Ulul Al-bab, Tohfat al-Momenin, and Makhzan al-Advieh) are reviewed.

  Results

  Twenty-one materia medica were found as anti-dandruff remedies. Based on the scores, Trigonella foenum-graecum L. and Beta vulgaris L. earned the best points respectively, and Prunus amygdalus Batsch, Sesamum indicum L., Ziziphus spina-christi (L.) Desf., and sodium tetraborate decahydrate got the next orders with equal scores.

  Conclusion

  The list of drugs collected in this study can be considered as a basis for further studies to design and make new effective drugs for treating dandruff.

  Keywords: Persian medicine, Materia medica, Anti-dandruff, Topical, Remedies
 • Fateme Tajabadi*, Shamsali Rezazadeh, Seyed Vahid Ghasemi, Mehrnoosh Abedinpour, Monireh Sharifi, Mostafa Pirali Hamedani, Amirhosein Jamshidi, Darab Yazdani Pages 13-25
  Background

  Post-market surveillance (PMS) is an integral part of ongoing safety evaluation, for natural health products. Matricaria chamomilla (chamomile) and Thymus vulgaris (thyme) are the most widely used plants in herbal medicinal products. Thymus species contain phenolic compounds such as thymol, carvacrol and terpenoids, flavonoids, and saponins. T. vulgaris is an antiseptic and antitussive, so it is very effective in treating dry coughs, colds, and inflammation of the upper respiratory tract. Matricaria chamomilla (chamomile) products containing apigenin-7-glycoside, some flavonoids and chamazulene in its essential oil that have anti-inflammatory, anti-fungal and anti-bacterial therapeutic properties.

  Objective

  In this study, various dosage forms containing thyme (8 products) and chamomile (9 products) separately, (which are available in the form of drops, syrups, ointments, and creams) were provided. Then, physicochemical controls were performed based on the reference methods of herbal pharmacopeias and in-house validated methods to ensure quality and stability of these products.

  Methods

  Since many of these products have no special monograph in pharmacopeias, so validated extraction and analysis methods were developed to quantify the apigenin-7-glycoside by high performance liquid chromatography, and chamazulene by gas chromatography in the chamomile products and thymol and carvacrol by gas chromatography in thyme products in different complex dosage forms.

  Results

  In some products that formulated by thyme and chamomile products, the amount reported for standardization does not match the values obtained.

  Conclusion

  It’s recommended more control of herbal medicines for appropriate and effective consumption of them.

  Keywords: Thymus vulgaris, Matricaria chamomilla, PMS, Microextraction, Natural products, Quality control tests
 • Maryam Allahdou*, Mansour Omidi, MohammadReza Bihamta, AliReza Abbasi, Barat Ali Fakheri Pages 26-38
  Background

  Cytochrome P450s have essential roles in oxidative reactions during the biosynthesis of secondary metabolites, such as terpenoids.

  Objective

  This research was aimed to identify the gene CYP72A154 as a gene involved in the glycyrrhizin biosynthesis pathway in Iranian licorice.

  Methods

  CYP72A154 gene was isolated from Iranian licorice and cloned it into the PTG19-T vector. After confirmation of fragment length, the recombination plasmid was sent for sequencing. NCBI BLAST was used to analyze the nucleotide/ protein sequence homology between Glycyrrhiza glabra and other plants. The characterization of predicted amino acid sequences such as sequence homology, protein domains and functional sites, was performed using InterProscan. RT-PCR was performed to improve the relative expression this gene in the licorice root.

  Results

  The query length was 314 aa, which after blasting in NCBI had about 78 to 80 % identity to the cytochrome P450 72A154 and 11-oxo-beta-amyrin 30-oxidase in species of G. glabra, G. uralensis and G. pallidiflora, as well as about 64 to 67 % with other species of the Fabaceae family. TMHMM analysis indicated the Exp number of AAs in TMHs was 22.11931, Exp number and first 60 AAs was 20.013. The results of RT-PCR revealed that the expression of this gene was comparable to the β-AS gene and CYP88D6, both being involved in the glycyrrhizin biosynthesis pathway.

  Conclusion

  According to bioinformatics analysis and RT-PCR, it can be stated that the desired fragment belongs to the CYP72A154 gene and is also involved in the biosynthesis of glycyrrhizin.

  Keywords: Glycyrrhiza glabra, Cytochrome P450s, Homology, Bioinformatic analysis, RT-PCR
 • Zullies Ikawati*, Triana Hertiani, Yesiska Kristina Hartanti, Niken Laras Sigalih Pages 39-49
  Background

  The pathophysiology of the upper respiratory diseases involves inflammatory reactions, both immunological and non-immunological inflammation.

  Objective

  This study aimed to evaluate the activity of an Indonesian polyherbal product that combines the extracts of Curcuma zanthorrhiza Roxb. rhizome and Vitex trifolia L. leaves, as the main ingredients, and other medicinal plants for the anti-inflammatory effects in respiratory disorders.

  Methods

  The effects of the polyherbal product at different doses (167.5, 335 and 670 mg/kg, p.o) on the right hind paw edema were measured by plethysmometer after induction by subplantar injection of either histamine (100 µl, 2 %) or carrageenan (100 µl, 0.1 %), to represent two types of inflammation. Rat paw edema volume as baseline (Vo) was measured at 30 min before oral administration of the polyherbal and every 30 min for 0-6 h after injection of histamine or carrageenan (Vt). Anti-inflammatory activity was calculated as the percent inhibition of paw edema relative to the negative control, CMC-Na.

  Results

  The polyherbal formula significantly decreased paw edema compared with the negative control(P < 0.05). Inflammatory inhibition rates of 167.5, 335 and 670 mg/kg doses were 25.19, 32.77 and 47.03 %, respectively, in histamine-induced edema, and 20.12, 56.62 and 68.87 %, respectively, in carrageenan-induced edema.

  Conclusion

  The anti-inflammatory properties of a polyherbal containing C. zanthorriza and V. trifolia as the main ingredients showed a dose-dependent manner. The other herbal components i.e. Zingiber officinale rhizome, Citrus bioflavonoid complex, and Echinacea purpurea herb may contribute to overall anti-inflammatory activity.

  Keywords: Polyherbal formula, Anti-inflammatory, Carrageenan, Histamine, Paw edema
 • Parisa Naderian, Nasrin Moshtaghi*, Abdolreza Bagheri, Saeid Malekzadeh-Shafaroudi Pages 50-64
  Background

  Datura innoxia Mill. is one of the medicinal plant which can produce tropan alkaloids such as hyoscyamine and scopolamine with analgesic and antiasthmatic activities.

  Objective

  In this research, the effect of various factors such as culture media and bacteria strain were studied on hairy roots induction and secondary metabolites production in Datura innoxia.

  Methods

  Strains A4, A13, R1000, MSU, 15834, 2656 and 11325 of Agrobacterium rhizogenes with two different concentrations (OD = 0.5, 1) used for co-cultivation of leaf and stem explants prepared from 1-3-month-old and 5-7-month-old plants to optimize the production of hairy roots and then 6 different media were used for establishment and growth of hairy roots.

  Results

  The results of data analysis showed that A4 strain with 86.6 % hairy root production was the best strain than others. Also, dark conditions, younger explants and higher concentration of bacteria caused the highest amount of induction of hairy roots. ½ MS medium was recognized as the best medium for the growth of hairy roots. The results of HPLC analysis also showed that the level of hyoscyamine in hairy roots was lower than that of normal roots which, of course, can be compensated by the higher growth of hairy roots.  

  Conclusion

  The appearance and growth of hairy roots depends on various factors such as bacterial strain, culture medium, explant and its age and other factors that need to be optimized at the beginning of any research.

  Keywords: Agrobacterium rhizogenes, Culture, Hairy root, In vitro, Hyoscyamine
 • Hassan Esmaeili, MohammadHossein Mirjalili*, Farzaneh Zandi Pages 65-74
  Background

  Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) is a well-known commercial medicinal plant with wide usage.

  Objective

  During our ongoing aims for the selection and breeding programs of Iranian licorice (Glycyrrhiza glabra L.) populations, in the present study, total phenol content (TPC), total flavonoid content (TFC), and biological activities of the leaf extract of eight selected plant populations cultivated in the north of Tehran were investigated.

  Methods

  The TPC and TFC were determined by Folin-Ciocalteu and aluminum chloride reagents, respectively. The antioxidant potential of the leaf extracts was measured through the evaluation of their power to reduce the Fe3+-TPTZ complex to Fe2+-TPTZ. The antibacterial activity was also assessed according to the broth micro-dilution method to determine minimum inhibitory concentration.

  Results

  The results indicated that TPC varied from 6.18 ± 0.33 (mg GAE/g DW) in Bajgah population to 14.91 ± 1.17 (mg GAE/g DW) in Ilam population. The highest TFC was observed in Ilam (17.04 ± 1.25 mg rutin/g DW) and Marvest (15.06 ± 1.77 mg rutin/g DW) populations, respectively, without statistically significant differences. The maximum antioxidant activity was associated with the Ilam (532.18 ± 12.61 µmol Fe/g DW) population, confirming the antioxidant potential of phenolic and flavonoids compounds. The leaf extracts of Eghlid, Marvest, Ilam, and Bojnourd populations were exhibited outstanding antibacterial activity against S. aureus.

  Conclusion

  The licorice leaf extracts showed more inhibitory effect against Staphylococcus aureus than Escherichia coli.

  Keywords: Liquorice, Biological activity, Leaf extract, Total phenol, Total Flavonoid
 • GholamAli Akbari*, Seyedeh Akram Miri, Hossein Zeinali Pages 75-86
  Background

  Zingiber officinale (Zingiberaceae), is a tropical plant with knotted rhizomes.

  Objectives

  The purpose of this research was to investigate the effect of using mineral and biological fertilizers based on algae on the quantitative and qualitative traits of the ginger plant and to choose the best cultivation medium.

  Methods

  The experimental treatments included cultivation media in four levels and fertilizers in three levels. Hydrodistilled essential oil of the Z. officinale was analyzed by GC and GC-MS.

  Results

  The largest amount of biological yield and yield per hectare was observed in the cultivation medium of vermicompost: perlite (70: 30) without fertilizers. The maximum harvest index with an average of 0.9 was estimated in the cultivation media of manure: soil (70: 30) combined with biofertilizer, vermicompost: perlite (70: 30) combined with biofertilizer, and manure: perlite (70: 30) combined with biofertilizer, respectively. The cultivation medium of animal manure: perlite (70: 30) combined with NPK chemical fertilizer produced the largest amount of essential oil. The highest proportion of geranial was observed in the cultivation medium of vermicompost: perlite (70: 30) combined with biofertilizer. The highest percentage of α-zingiberene was observed in the cultivation medium of vermicompost: perlite (70: 30) combined with NPK chemical fertilizer. The highest percentage of neral was obtained in the main treatments of animal manure: soil (70: 30) combined with biofertilizer.

  Conclusion

  The use of chemical and biological fertilizers combined with organic cultivation media was fruitful and productive to meet the nutritional needs for the production of effective substances in ginger.

  Keywords: Essential oil, Ginger, Geranial, Neral, α-Zingiberene
 • Amir Saadatfar*, Samira Hossein Jafari Pages 87-99
  Background

  Satureja khuzestanica is an endemic medicinal plant that widely distributed in the northern Khuzestan and southern Lorestan provinces of Iran.

  Objective

  In this study, simultaneous effects of methyl jasmonate (MeJA) and salinity on morpho-physiological parameters and minerals contents in S. khuzistanica were studied.

  Methods

  Different salt levels (0, 3, 6 and 9 dS/m) were applied during growth period for one month. MeJA spraying at 0, 60 and 120 µM concentrations performed three times for one week. Samples were taken during flowering stage.

  Results

  The results showed that MeJA × salt interaction had significant effects on all morpho-physiological and biochemical parameters of S. khuzestanica (P < 0.01). The highest stem length, root length, fresh and dry weights were observed at 60 and 120 µM MeJA without salt. The amounts of chlorophyll, N, P, K+, K+/Na+, Ca2+ and Mg2+ had significant reductions with increasing salt levels. The highest amounts of these parameters were observed at 60 µM MeJA without salt. There were significant enhancements in total phenol, antioxidant activity, proline, sugar and Na amounts with increasing salt levels. The highest content of total phenol and antioxidant activity was induced at 60 µM MeJA × 6 dS/m salt (2.22 and 50.23 %, respectively). The 9 dS/m salt treatment at 60 µM MeJA had the highest sugar (1.69 mg/g) and proline (0.29 mg/g) contents.

  Conclusion

  Totally, 60µM MeJA concentration caused the best performance of savory under salt stress. Therefore, MeJA application can be helpful to alleviate negative effects of salt in S. khuzistanica.

  Keywords: Satureja khuzestanica Medicinal plants, Salinity, MeJA, Growth, Antioxidant activity