فهرست مطالب

روابط خارجی - پیاپی 56 (زمستان 1401)
 • پیاپی 56 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریبرز ارغوانی پیرسلامی*، حسن آرایش صفحات 1-36
  عادی سازی مناسبات اعراب و اسراییل یکی از پیچیده ترین مسایل در منطقه خاورمیانه است که با قدرت های بزرگ و اکثر کشورهای منطقه پیوند دارد. یکی از کشورهایی که در فرآیند عادی سازی روابط اسراییل و اعراب به شدت مورد تهدید قرار می گیرد، ایران است. از زمان شکل گیری خاورمیانه نوین بعد از جنگ جهانی دوم اعراب پیوسته با دو تهدید عمده و اصلی مواجه بوده اند؛ نخست، تهدید ناشی از شکل گیری کشور مستقل یهودی در سرزمین های عربی و دوم، ایران انقلابی شیعی که علاقمند به صدور ایده ها و انگاره های خود به جهان عرب بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که چرا اعراب در شرایط احساس تهدید از هر دو تحول فوق، به سمت عادی سازی مناسبات خود با اسراییل حرکت کرده اند؟ با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از رویکرد موازنه تهدید معتقد است صرف افزایش نقش منطقه ای ایران منجر به همکاری اعراب و اسراییل نشده است بلکه کشورهای عربی و اسراییل با درک تهدید مشترک ناشی از افزایش قدرت ایران، از طریق عادی سازی روابط به دنبال ایجاد موازنه در برابر این کشور هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که در این فرایند از دید اعراب تهدیدهای ناشی از افزایش قدرت ایران علیه اعراب رو به تزاید بوده و در مقابل تهدیدهای اسراییل روندی کاهشی داشته است و در نتیجه با توجه به تزاید تهدید مشترک همزمان ایران برای اعراب و اسراییل عادی سازی مناسبات میان آن ها رخ داده است.
  کلیدواژگان: اعراب، اسرائیل، تهدید انگاری، موازنه تهدید، عادی سازی، ایران
 • محمدحسن شیخ الاسلامی، سجاد عطازاده* صفحات 37-68
  طی سالیان اخیر راهبرد نگاه به شرق تبدیل به یکی از اصلی ترین مباحث مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است. علی رغم تاکیدات مکرر بر این راهبرد، یکی از مشکلات اصلی عدم تبیین دقیق از آن و ارایه تعاریف متفاوت از واژه "شرق" است. از طرف دیگر، در دهه های اخیر، و مخصوصا پس از آغاز هزاره جدید، شاهد خیزش آسیا و افزایش نقش کشورهای این قاره در عرصه روابط بین الملل بوده ایم و به تبع آن موج گسترش روابط با کشورهای آسیایی هم افزایش یافته است که از سوی عده ای آسیایی شدن یا "چرخش به آسیا" نامیده شده است. اکنون این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان خوانش جدیدی از سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران براساس ایده آسیایی شدن ارایه داد؟ به علاوه با توجه به تحولات نظام بین الملل و جایگاه جمهوری اسلامی ایران، راهبرد نگاه به شرق چه جایگاهی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ بررسی های پژوهش حاضر ذیل روش توصیفی-تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای خوانش جدیدی از نگاه به شرق را مطرح نمود که ذیل سیاست "چرخش به آسیا" و اصلاحا "آسیایی شدن" قرار می گیرد. نهایتا با بررسی تاریخچه نگاه به شرق در جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شد که راهبرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی و مشخصا آسیایی شدن حداقل در چند سال آینده محتمل ترین گزینه ای است که دستگاه سیاست خارجی به پیگیری آن خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: آسیا، آسیایی شدن، نگاه به شرق، جمهوری اسلامی ایران، چرخش به آسیا
 • هادی اعظمی، سید محمدحسین حسینی*، وحید صادقی صفحات 69-106

  منطقه خزر با توجه به موقعیت ویژه خود تحت تاثیر کنش سیاسی بازیگران ساحلی و فرامنطقه ای بوده است. ژیوپلیتیک این منطقه و بنیادهای اثربخش آن متقابلا رفتار بازیگران را جهت و معنا می دهد. درهمتنیدگی سه مقوله جغرافیا، سیاست و قدرت و اشکال رفتاری برآمده از آن موجب خلق این پرسمان شده است که بنیادهای ژیوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ افزون بر این، بایستگی تاثیرگذاری فاکتورهای ژیوپلیتیک، می تواند پیامدهایی برای ج.ا. ایران به همراه داشته باشد که این پژوهش در جستجوی این حقیقت است. نویسه پیش رو ماهیتی توصیفی/تحلیلی و شالوده ای اسنادی/کتابخانه ای با کاربست نظری بنیادها و عوامل ژیوپلیتیکی پی ریخته شده است. برونداد پژوهش نشان داد که ژیوپلیتیک و بنیادهای آن ضمن خلق الگوی رفتاری «فرصت» برای جمهوری اسلامی ایران، الگوی رفتاری «ناامنی» را برای این کشور فراهم کرده است. به سخن دقیق تر، ژیوپلیتیک رژیم حقوقی خزر و بنیاد های آن علی رغم خلق برخی فرصت ها برای جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی این بازیگر ساحلی را در زمینه موقعیت جغرافیایی و فضای سرزمینی خزر در بستر تحولات تاریخی و تمدنی، خصوصیات و ماهیت طبیعی منطقه ساحلی، قلمروها و دسترسی دریایی و گستره سرزمینی کشور دریایی، تحت الشعاع قرار داده و با چالش مواجه ساخته است.

  کلیدواژگان: بنیادهای ژئوپلیتیکی، امنیت ملی، رژیم حقوقی، خزر، جمهوری اسلامی ایران
 • مصطفی اسماعیلی*، روح الله فراهانی صفحات 107-139
  مساله اصلی این پژوهش این است که خروج آمریکا از افغانستان چه پیامدهای امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت، چرا که با خروج آمریکا و هم پیمانانش، گروهی با تفکر خاص به نام طالبان بر این کشور تسلط یافته است که حمایت از گروهک های تروریستی بویژه القاعده را در کارنامه خود دارد. با تسلط طالبان و فقدان ساختار سیاسی قدرتمند و آینده مبهم این کشور و نوع نگاه و تصمیمات طالبان متاثر از نفوذ برخی بازیگران می تواند پیامدهای امنیتی از جمله شروع فعالیت گروهک های تکفیری و تروریستی را در خاک افغانستان و در ادامه نفوذ و انجام عملیات در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته باشد. بنابراین اهمیت حفظ و ارتقاء امنیت ملی برای ج.ا.ا اولویت اصلی در رابطه با افغانستان می باشد.در این پژوهش با روش جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای،مصاحبه ساختارمند با صاحبنظران و رصد سایت های معتبر با بهره مندی از روش تجزیه و تحلیل توصیفی-تحلیلی، به بررسی پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی پرداخته شده است.نتایج و یافته های پژوهش نشان داد خروج آمریکا از افغانستان پیامد های امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته و باعث تحرکات بیشتر گروهک های تکفیری-تروریستی علیه منافع ج.ا.ا در افغانستان و همچنین حمایت از گروه های معاند داخلی که سعی دارند با نام داعش خراسان،افکار خود را بر سایر گروه های تکفیری تروریستی تحمیل نمایند، اشاره نمود.
  کلیدواژگان: امنیت، افغانستان، طالبان، تکفیر، ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران
 • میلاد ترابی فرد، مهدی رزم آهنگ*، فرزان قاسمی صفحات 140-175
  پژوهش حاضر در نظر دارد پدیده تحریم و ماندگاری آن را از منظری بدیل مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن، نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی ایران را تبیین کند. سوال پژوهش حاضر آن است که آیا تحریم صرفا ناشی از مناقشه میان ایران و بلوک غرب است یا اینکه باید عامل دیگری را در موضوع ماندگاری تحریم در تحلیل های خود وارد کنیم. برای پاسخ به این پرسش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده و سه نتیجه به شرح زیر حاصل شده است که این نتابج در حقیقت نوآوری پژوهش حاضر محسوب می شوند: الف. امکان تحریم ایران از سال 2012 ازآن جهت ایجاد شد که رابطه راهبردی ایران و غرب در پرونده نفت (صادرات نفت به بلوک غرب و واردات لوازم توسعه) مخدوش شد. ب. تحریم اساسا امری ژیواکونومیک و نمودی از تعارض میان حوزه های ژیوپلیتیک است؛ خطای راهبردی آن است که تحریم را صرفا ناشی از مناقشه میان ایران و بلوک غرب بدانیم. ج. موقعیت جغرافیایی ایران در ماندگاری تحریم ها امری موثر است؛ جغرافیای ایران به دلیل قرارگیری در نقطه گرانیگاهی شکل گیری نظم نوین جهانی عاملی مهم در ماندگاری تحریم است. بر اساس نتایج فوق، پاسخ دقیق به تحریم عبارت است از «خروج از زیست نفتی و جانمایی جدید کشور در عرصه بین الملل». در این رویکرد جدید چندبعدی، چالش هایی که به واسطه تحریم بر ایران بار شده اند اکنون ذیل پرونده های متعدد (ابتکارهای مبتنی بر جغرافیای سیاسی) مورد حل وفصل قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: تحریم، جانمایی جدید، ایران، ایالات متحده آمریکا، دیپلماسی اقتصادی
 • صدیقه شیخ زاده جوشانی*، یحیی کمالی، مهدیه دوست حسینی صفحات 176-217
  یکی از رویکردهای پویا در پژوهشهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، رویکردی آسیب شناسانه است. از منظر این رویکرد، پژوهشگران ضمن شناسایی عوامل آسیب زا که منجر به تصمیمات نادرست و در نهایت، ناکامی در سیاست خارجی می شوند، درصدد ند تا با ارایه توصیه های سیاستی از دامنه این تصمیمات بکاهند. از این رو، مقاله حاضر کوشیده است با فراتحلیل هفده پژوهش منتشرشده در بازه زمانی 1400-1370، رویکرد آسیب شناسانه آنها از سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران را ترکیب و یکپارچه سازی کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال اصلی تنظیم شده است که «آسیب ها و عوامل آسیب زای سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران بر اساس پژوهشهای منتشرشده در بازه زمانی 1370-1400 کدامند؟ یافته های فراتحلیل حاضر نشان می دهد، در رویکرد آسیب شناسانه پژوهشها، عوامل آسیب زای موثر بر سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران در سه دسته: شناختی، نهادی و محیطی شناسایی شده اند. همچنین استنباط فراتحلیل حاضر این است که رویکرد آسیب شناسانه در پژوهشهای مورد تحلیل، تحت تاثیر مفروضات مدل تصمیم گیری سیاست خارجی «کنشگر عقلانی» نظر دارند، بدین معنا که آنها هم در توصیف وضعیت موجود (تشخیص مرض)، هم شناسایی عوامل آسیب زا و نیز ترسیم وضعیت مطلوب (تجویز سیاستی) از مفروضات مدل مذکور که خود، ریشه در بنیانهای هستی- روش شناسانه پارادایم واقع/عقل گرای روابط بین الملل دارد، بهره می گیرند.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، رویکرد آسیب شناسانه، عوامل آسیب زا، آسیب های شناختی، آسیب های نهادی، آسیب های محیطی، اجتماعی، سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران
 • عبدالمحمد کاشیان*، سیده ندا رحیمی صفحات 218-252
  مقاله حاضر به بررسی راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که با توجه به سطح بالای روابط تجاری آمریکا و چین از یک سو و افزایش تعارضات میان این دو کشور از سوی دیگر، راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات اقتصادی میان ایران و چین چگونه خواهد بود؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که افول قدرت اقتصادی آمریکا و افزایش قدرت اقتصادی چین و نیز افزایش سطح جنگ تجاری میان این دو کشور فرصت بسیار مناسبی را برای ایران فراهم آورده تا با توسعه مناسبات تجاری با چین، بخشی از فشارهای ناشی از تحریم های آمریکا را خنثی نماید. پژوهش با بهره گیری از روش نظریه بازی ها، رابطه تجاری ایران و چین را مدل سازی کرده و راهبرد بهینه ایران در توسعه مناسبات تجاری با چین را تبیین خواهد کرد. نتایج به دست آمده از تحلیل تعادل های بازی نشان می دهد راهبرد مطلوب برای ایران توسعه راهبردی روابط تجاری با چین باهدف امتیازگیری از طرف غربی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور و دور زدن تحریم هاست و به همین صورت راهبرد مطلوب برای طرف چینی نیز توسعه راهبردی روابط تجاری با ایران باهدف امتیازگیری از طرف غربی و نیز گسترش قدرت نرم خود در منطقه غرب آسیا است. چنانچه یکی از طرفین استراتژی قطع همکاری به منظور جلب رضایت طرف غربی را داشته باشند، طرف مقابل نیز چنین استراتژی را انتخاب می کند و بازی به تعادل جدیدی می رسد که منافع هر دو کشور در آن بسیار پایین خواهد بود.
  کلیدواژگان: ایران، چین، آمریکا، روابط تجاری، نظریه بازی ها
 • سیده لطیفه حسینی*، نرگس سادات حسینی، محمدمهدی حسینمردی، زینب عصمتی صفحات 253-273

  وضعیت افغانستان دارای جایگاه ژیو سیاسی است و وقایع آن توجه قدرت های بزرگ دنیا را جلب می کند. یورشهای نظامی، بازداشت های خودسرانه، کوچ اجباری، رعب و وحشت، ناامنی، عملیات تروریستی مکرر و سلب حقوق زنان و کودکان و مردان افغانی از جمله اقداماتی بوده که با تسلط افغانستان توسط طالبان در اوت 2021 رخ داد. این درحالی است که حاکمیت یک دولت باید در بردارنده تعهد حمایت از افراد تحت صلاحیتی آن باشد زمانی که دولتی به این تعهد عمل نمی کند باید انتظار واکنش جامعه بین المللی را داشت. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در صدد است با در نظر داشتن وضعیت اخیر افغانستان و تسلط طالبان ، با تاکید بر لزوم رعایت تعهدات حقوق بشری نسبت به ملت افغانستان از طرف طالبان، امکان اعمال دکترین مسیولیت حمایت را به عنوان راه کاری برای خاتمه به وضعیت نابسمان افغان ها مطرح نماید تا در نهایت مشخص شود که مسیولیت حمایت مستلزم تعهد ایجابی در ذات مفهوم سنتی حاکمیت دولت ها است. حاکمیت نه تنها حق بلکه مسیولیتی است که به موجب آن یک دولت به مراقبت و رعایت حقوق افراد تحت صلاحیت خود متعهد می باشد به این ترتیب در رابطه دیالکتیکی میان حاکمیت از یک طرف و ارزش های بشری از طرف دیگر آنتی تز مسیولیت حمایت قابل ارایه است

  کلیدواژگان: مسئولیت حمایت، حاکمیت، ارزش های بشری، افغانستان، دیالکتیک
|
 • Fariborz Arghavani *, Hasan Arayesh Pages 1-36
  Normalizing relations between Arabs and Israel is the on of the most complicated issues in the Middle East that is connected with the great powers and most of countries in the region. Iran is one of the countries that is severly threatened in the process of normalization of relations between Israel and the Arabs. Since the formation of the modern Middle East after second World War, the Arabs continuesly had confronted with two major threat; first, threat of creation of independent Jewish country in the Arabs territories and the second, threat of shiite reveloutionary Iran that has tended to export its ideas and concepts to the Arab world. The main question of the article is the why the Arabs have proceded to normalization of their relations with Israel while they feel threatened by both of above developments? This article with focus on descriptive-explanative method and using a threat balance approach argues that the main reason of the normalization of relations, on the one hand can be found in continiously increasing level of Iran s threat against the Arabs and in the other hand, in the decrease in severity of Israel s threats against them. As a result, the normalization of relations between them has occurred due to Iran s simultaneous threat to the Arabs and Israel.
  Keywords: the Arabs, Israel, Threatening, balance of threat, Normalization, Iran
 • Mohammad Hasan Sheikholeslami, Sajjad Atazade * Pages 37-68
  “Look to East” strategy has become one of the main themes related to the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in recent years. Despite the repeated emphasis on this strategy, one of the main problems in this field is the lack of a precise explanation and different definitions of the word "East". On the other hand, in recent decades, and especially after the beginning of the new millennium, we have witnessed the rise of Asia and the increasing role of the Asian countries in international relations. The question posing itself is whether it is possible to forge a bridge between look to east and rise of Asia. The investigations of the current research under the descriptive-analytical method and based on library sources presented a new reading of looking to the East, categorized under the policy of "pivot to Asia" or more specifically “Asianization”. In addition, it became clear that this policy is a global trend that has been implemented in different countries of the world. Finally, by examining the history of Look to East policy in the Islamic Republic of Iran, it became clear that the strategy is the most likely option that the foreign policy apparatus of the Islamic Republic of Iran will pursue, at least in the next few years.
  Keywords: Asia, Asianization, ALook to East, Islamic Republic of Iran, Pivot to Asia
 • Hadi Aazami, Seyed Mohamad Hossein Hosseini *, Vahid Sadeghi Pages 69-106

  Due to its special situation, the Caspian region has been influenced by the political action of coastal and extra-regional actors. The geopolitics of this region and its effective foundations mutually give direction and meaning to the behaviour of the actors. The entanglement of three categories - geography, politics and power and the resulting forms of behaviour have created the question of what effect do the geopolitical foundations of the Caspian legal regime have on the national security of the Islamic Republic of Iran. In addition, the impact of geopolitical factors has consequences for the Islamic Republic of Iran which has brought about this research and which is also the search for truth. The following text is of a descriptive/analytical nature and a documentary/library foundation with the theoretical application of foundations and geo-political factors. The output of the research shows that geopolitics and its foundations, while creating the behavioural pattern of "opportunity" for the Islamic Republic of Iran, has provided the behavioural pattern of "insecurity" for this country. To be more precise, the geopolitics of the Caspian legal regime and its foundations, despite creating some opportunities for the Islamic Republic of Iran, the national security of this coastal player in the context of the geographical location and territorial space in the context of historical and civilizational developments, characteristics and the natural nature of the coastal area, territories and access to the sea and the territorial extent of the maritime country have been overshadowed and challenged.

  Keywords: Geopolitical Foundations, National Security, Legal regime, Caspian, Islamic Republic of Iran
 • Mostafa Esmaili *, Ruhollah Farahani Pages 107-139
  The main issue of this research is what the security consequences of America's withdrawal from Afghanistan will be for the Islamic Republic of Iran, because with the withdrawal of America and its allies, a group with a special mindset called the Taliban has dominated this country, which supports the groups Terrorist, especially al-Qaeda, is in his portfolio. With the dominance of the Taliban and the lack of a strong political structure and the unclear future of this country and the type of views and decisions of the Taliban affected by the influence of some actors, it can have security consequences, including the beginning of the activities of Takfiri and terrorist groups in Afghanistan and the continuation of infiltration and operations inside follow the soil of the Islamic Republic of Iran. Therefore, the importance of maintaining and improving national security is the main priority for the Republic of Afghanistan in relation to Afghanistan.In this research, with the method of collecting information through library sources, structured interviews with experts and observation of reliable sites with the benefit of the descriptive-analytical analysis method, to examine the security consequences of the withdrawal of the United States from Afghanistan on the Islamic Republic of Iran, emphasizing The expansion of the movements of Takfiri and terrorist groups has been discussed.
  Keywords: Security, Afghanistan, Taliban, Takfir, United States of America, Islamic Republic of Iran
 • Milad Torabifard, Mehdi Razmahang *, Farzan Ghasemi Pages 140-175
  The current study intends to examine the phenomenon of sanctions and its sustainability from an alternative perspective and based on that, explain the new road map of Iran's economic diplomacy. The question of the current research is whether the is solely due to the conflict between Iran and the Western bloc or whether we should include another factor in the issue of the permanence of the sanction in our analysis. To answer this question, a descriptive-analytical method has been used and three results have been obtained as follows, and these results are considered to be the contribution to the current research: a. The possibility of sanctioning Iran was created in 2012 because the strategic relationship between Iran and the West in the oil case (oil exports to the Western bloc and imports of development materials) was disturbed. b. The sanction is basically a geo-economic issue and a manifestation of the conflict between geopolitical spheres; It is a strategic mistake to consider the sanctions as a result of the conflict between Iran and the america. c. Iran's geography is an important factor in the sustainability of the sanctions due to its location at the critical point of the formation of the new world order. Based on the above results, the exact answer to the saction is "exiting the oil life and new placement in the international arena". In this new multi-dimensional approach, the challenges imposed on Iran by sanctions are now being resolved under multiple cases.
  Keywords: Sanction, new placement, Iran, United States, economic diplomacy
 • Sedigheh Ssheikhzadeh Joushani *, Yahya Kamali, Mahdieh Doosthosseini Pages 176-217
  There is a dynamic approach in the field of analyzing foreign policy-making of the Islamic Republic of Iran, which we have called it as the Pathological Approach. From this point of view, the researchers describe the current situation in the first step. Then, they seek to recognize the pathologies influencing the foreign policy-making process and finally, recommend policy advices intend to help policymakers that to reduce the rate of incorrect decisions. In order to identify and introduce this approach systematically, this paper has selected 8 analysts who are well known in the field of foreign policy analysis of I. R. of Iran and has conducted a Qualitative Meta-Analysis. The sample is 17 texts of them following a single theme as “Evaluating diplomatic apparatus performance of the Islamic Republic of Iran”. The findings indicate that there are three groups of Pathogenicity factors including perceptual/cognitive, institutional/structural and environmental/societal pathologies that influence foreign policy-making process of Islamic Republic of Iran. Authors have concluded that identified approach is affected by assumptions of the Rational Actor Model, as a model of foreign policy decision- making.
  Keywords: Meta-analysis, Pathological Approach, Pathogenicity factors, Gognitive Pathologies, Institutional Pathologies, Environmental Pathologies, Foreign policy of the Islamic Republic of Iran
 • Abdolmohammad Kashian *, Seyedeh Neda Rahimi Pages 218-252
  This article examines the optimal strategy of the Islamic Republic of Iran in managing trade relations with China and answers this question: considering the high level of trade relations between the United States and China and the increase in conflicts and the emergence of an economic war between these two countries, what will be the optimal strategy of Iran in managing economic relations with China. The main hypothesis of the research is that: the decline of US economic power and the rise of China's economic power and in the same time emergence of the US-China trade war has provided a very good opportunity for Iran to develop trade relations with China on order to neutralize the pressure of US sanctions. Using the game theory method, the research models the Iran-China trade relationship and analyzes Iran's optimal strategy. The results show that the best strategy of Iran is development of trade relations with China with the aim of gaining concessions from the West, as well as improving the country's economic situation and circumventing sanctions and for the china with the aim of gaining concessions from the West and also expanding its soft power in the West Asian region. If one of the parties has a strategy of severing cooperation in order to satisfy the West, the other party will choose such a strategy and the game will reach a new balance in which the utility of both countries will be very low.
  Keywords: Iran, China, USA, Trade Relations, game theory
 • Latifeh Hosseini *, Narges Hosseini, Mohammad Mahdi Hosseinmardi, Zainab Esmati Pages 253-273

  The situation in Afghanistan has a geopolitical status and its events attract the attention of the world's great powers. Military offensives, arbitrary detentions, forced relocations, intimidation, insecurity, and the disenfranchisement of Afghan women, children, and men were some of the actions that took place in August 2021 when the Taliban took control of Afghanistan.However, the sovereignty of a state must include a commitment to protect those under its authority. When a government does not fulfill this commitment, it must expect the reaction of the international community. This article seeks to describe the recent situation in Afghanistan in a descriptive and analytical manner, emphasizing the need for the Taliban to fulfill their human rights obligations to the Afghan people, Introduce the possibility of applying the doctrine of protection responsibility as a way to end the plight of Afghans, Finally, it becomes clear that the responsibility to protect requires a positive commitment inherent in the traditional concept of sovereignty of states. Sovereignty is not only a right but also a responsibility under which a state is committed to safeguarding and respecting the rights of those under its jurisdiction. In this way, in the dialectical relationship between sovereignty on the one hand and human values on the other, the antithesis of the responsibility of protection can be presented.

  Keywords: Responsibility to Protect, Sovereignty, Human Values, Afghanistan, dialectic