فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آرزو رمضانپور مقدم *، مجید سنایی صفحات 1-5

  رشد بدون برنامه گردشگری در مناطق ساحلی شهری و عدم توجه به خواست و نظرات مردم محلی که درنهایت منجر به تمرکزگرایی برنامه ها می شود؛ می تواند آسیب های جدی بر شهرها و روستاها اطراف وارد سازد. توسعه گردشگری سواحل از طریق زیباسازی فضای ساحلی بیش از پیش دارای اهمیت می باشد تا امکان استفاده از قابلیت های فرهنگی موجود فراهم شود. برنامه ریزی راهبردی در این زمینه با رویکرد جدیدی به نظریه تبادلات اجتماعی می نگرد که با نگرش جوامع شهری و با تاکید بر تبادل منافع و هویت محلی و تاریخی تعریف می کند. این مقاله باهدف تدوین استراتژیهای مناسب برای توسعه گردشگری در نواحی ساحلی شهر چابکسر با رویکرد زیباسازی محیط ساحلی انجام شده است که از لحاظ ماهیت کیفی و نوع تحقیق، کاربردی و توسعه ای انجام شده است. وجود جاذبه سواحل زیبا، زمینه جذب گردشگر به شهر چابکسر را فراهم نموده است، اما به دلیل وجود نقاط ضعف زیر ساختی (خدمات و امکانات رفاهی)، عدم سرمایه گذاری و برنامه ریزی در ابعاد توسعه گردشگری و نیز مشارکت ضعیف، اجباری و هزینه ای (غیر داوطلبانه و غیرآگاهانه) محلی در اجرای پروژه های ملی، این شهر امکان استفاده از فرصت‌ها موجود گردشگری را آن گونه که شایسته است به دست نیاورده است. مطالعات صورت گرفته، نشان می دهد که در راستای نیل به توسعه پایدار گردشگری ساحلی، مقبول ترین راهبرد توسعه صنعت گردشگری در شهر چابکسر، راهبرد بازنگری است.

  کلیدواژگان: گردشگری، برنامه ریزی راهبردی، زیباسازی فضای ساحلی، چابکسر
 • ایمان شفیعی نژاد *، شراره قاسمی، حسن اکبر نوجوان، علی محمودی صفحات 6-14

  در این مقاله به معرفی و بررسی گیاه-فضا و کاربرد دستگاه کلینواستات در علوم و تکنولوژی نوین پرداخته شده است. در طی سال های اخیر میان رشته ای جدیدی مانند گیاه-فضا نیز به بحث میان رشته های جدید اضافه شده که به مطالعه در خصوص کشت و به کارگیری انواع گیاهان در شرایط فضا جهت بهره برداری مفید برای انسان می پردازد. مطالعات زیست شناسی فضایی از چند دهه پیش آغاز شده است. این مطالعات از دو جهت برای محققان ارزشمند است. در درجه اول برای فرستادن انسان به فضا و انجام ماموریت های فضایی طولانی مدت ، ما باید تاثیر و میزان تغییرات سیستم های زیستی در فضا و مشکلاتی ایجاد شده برای فضانوردان پس از بازگشت به زمین را بدانیم. از طرف دیگر، مطالعات زیست شناسی فضایی موجب افزایش دانش و فهم ما از نحوه عملکرد ارگانیزم ها و واکنش های اساسی زیست شناسی می شود. دستگاه کلینواستات جهت ایجاد محیط عملکردی فضا از لحاظ گرانش می پردازد. لذا در این مقاله این دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: گیاه-فضا، زیست-فضا، میان رشته ای، کلینواستات، تحقیقات فضایی
 • رسول کافی موسوی * صفحات 15-21

  هدف از این مقاله، ساختن یک دامنه – یکنواخت G در صفحه مختلط است بطوریکه نگاشت همانی id : (G,) یک نگاشت – شبه متقارن برای هر همیومورفیسم نباشد. سپس بررسی هندسی این نگاشتها بافرض Gبعنوان یک منیفلد صورت خواهد گرفت. این نتیجه نشان می دهد که جواب مساله باز، ارایه شده توسط هاستو، کلاین، ساهو و وورینن، منفی است.

  کلیدواژگان: منیفلد، متر نسبی فاصله ای، متر شبه هذلولوی، دامنه یکنواخت، دامنه φ - یکنواخت، نگاشت شبه متقارن
 • علیرضا عالی پور، عماد مقصودلو * صفحات 22-34

  امروزه، با توجه به شرایط متغیر موجود، سازمانهای پیشرو برای اینکه توان رقابتی خود را حفظ کنند باید خود را با شرایط ‏متلاطم و متحول محیط کسب وکار منطبق کنند. برای دستیابی به این امر، در سالیان اخیر بحث چابکی زنجیره تامین ‏به عنوان جزیی حیاتی برای کسب مزیت رقابتی مطرح است. از اینرو در مقاله به دنبال ابتدا به تعریف چابکی سازمانی و ‏بیان تارخچه آن پرداخته و در ادامه اهمیت چابکی در زنجیره تامین بحث می گردد و در ادامه مدل های چابکی در ‏سازمان مطرح می گردد و ابعاد چابکی در بنگاه ها شامل: ستاده (محصولات به عنوان راه حلی جامع جهت ارضا ‏مشتری)، داده ها (همکاری جهت افزایش رقابت پذیری یا ایجاد سازمان مجازی)، عوامل تاثیرگذار خارجی (تغییر و عدم ‏اطمینان)، عملیات داخلی (اهرمی کردن اثر افراد و اطلاعات)،تشریح می گردند.‏

  کلیدواژگان: برون سپاری، چابکسازی، زنجیره تامین
 • محسن پاک مهر *، بیژن یحیایی راد صفحات 35-41

  هر توسعه سریع شهرها در جند دهه اخیر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، محیطی و... زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده و لزوم توجه به توسعه پایدار شهری بر همگان آشکار شده است.شهر نشینی سبب شده شهرها با رشد شتابان و ایجاد مسایل نوین مواجه می باشند. شهرداری ها به عنوان متولیان اداره شهرها در راستای حل و فصل مشکلات متعدد و متنوعی همچون آلودگی زیست محیطی، سکونت گاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی ، سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری ، امنیت شهری ، ایجاد زیرساخت ها ، کمبود سرانه های خدماتی ، مدیریت بحران های طبیعی و انسان ساخت ، نیاز های جامعه شهر نشین و... می باشند. جامعه پایدار در پی بقاء و بهبود مشخصه های اقتصادی، محیطی، اجتماعی و... است تا اعضای آن بتوانند سالم، بهره ور و با لذت به ادامه حیات بپردازند. بررسی دقیق پایداری شهری، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. به همین منظور مطالعه حاضر با روش توصیفی و با استفاده از آخرین مطالعات و تحقیقات این حوزه، در تلاش است تا با بررسی دقیق مفهوم توسعه پایدار شهری و بیان دیدگاه های مختلف در این حوزه، ابعاد مختلف مدیریت شهری این موضوع را به احصاء و ارایه طریق نماید. نتایج نشان داد که می توان با بررسی دقیق راهبردهای توسعه پایدار شهری، به ارتقاء و تحول ساختاری شهر کمک نمود، اولویت ‏بندی راهبرد‏‏های توسعه یکسان است و راهبرد‏‏های سامان‏دهی کالبدی- فضایی، دسترسی پایدار شهری، تقویت اقتصاد شهری، حکمروایی خوب شهری، زیست ‏پذیری شهری، و محیط زیست شهری به‏ ترتیب اولویت‏ های پیشران‏ های توسعه پایدار شهر به پویایی های لازم جهت توسعه شهری را فراهم می نماید.

  کلیدواژگان: برنامه‏ ریزی راهبردی شهری، توسعه پایدار شهری، شاخص ‏های توسعه پایدار
 • مینا صاحبی * صفحات 42-60

  امروزه بات‌نت‌ها یکی از مهم‌ترین تهدیدات در برابر زیرساخت اینترنت شناخته می‌شوند. هر بات‌نت گروهی از میزبان‌هایی است که با کد مخرب یکسانی آلوده ‏شده و از طریق یک یا چند سرویس‌دهنده فرمان و کنترل توسط مهاجم از راه دور هدایت می‌شوند. همزمان با ارایه پیشنهادهای جدید برای شناسایی بات‌نت‌ها، مهاجمین از روش‌های مقاوم‌تری جهت عدم شناسایی بات‌نت خود استفاده می‌کنند. از آن‌جایی که با شناسایی کانال‏های فرمان و کنترل به آسانی می‏ توان بات‏ نت‏های مختلف را متلاشی کرد، شناسایی این کانال‏ها در روش‏های تشخیص بات‏نت از اهمیت زیادی برخوردار است. مهاجمین با هدف افزایش طول عمر بات‌نت‌های خود از استراتژی‏های متفاوتی برای ایجاد کانال‏های فرمان و کنترل استفاده می‌کنند. از این‏رو بات‏ نت‏های مختلف با سازوکارهای مختلفی ایجاد شده ‏اند. در این پژوهش سعی شده است که به بررسی انواع مختلف کانال‏های فرمان و کنترل در بات‏ نت‏ها و روش‏های مختلفی که مهاجمان از آن برای کنترل بات‏های خود استفاده می‏ کنند، پرداخته و روش‏های مختلفی را که برای تشخیص این نوع بات‏ نت‏ها معرفی شده اند بیان شود.

  کلیدواژگان: بات ‏نت، کانال فرمان و کنترل، کانال پنهان، تشخیص بات نت
 • نهیه سنگین آبادی * صفحات 61-71

  جغرافیای تاریخی که در آن از سابقه انسان و گذشته تمدن و تاریخ بشری گفتگو میکند، تقسیمبندی مناطق جغرافیایی بر مبنای عوامل مشخص و معین در طی دوره های تاریخی وجود داشته است زیرا آگاهی از وضع جغرافیایی کشور و قوم موردبحث در تاریخ امری ضروریست. منطقه قروه و بلوک اسفند آباد در استان کردستان واقع شده است و شعب سلسله جبال زاگرس در دهستانهای آن کشیده شده است. در این مقاله سعی شده است به استناد متون جغرافیایی و تاریخی معتبر، خاستگاه جغرافیایی قروه و اسفند آباد و تحولات تاریخی آن در دوره های مختلف تاریخی و برخی ویژگیهای جغرافیایی از قبیل حدود و شهرهای مهم، محصولات و آب وهوا بررسی گردد و گوشه هایی از جغرافیای تاریخی این منطقه روشن گردد.

  کلیدواژگان: جغرافیا، تاریخی، قروه، اسفند آباد