فهرست مطالب

نشریه پاسخ
پیاپی 27 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آیت الله علیرضا اعرافی* صفحات 7-16
  متن پیش رو سخنان حضرت آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر محترم حوزه علمیه قم است که در مراسم  اختتامیه نخستین جشنواره پاسخ برتر مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه در جمع خواهران و برادران، محققان، پژوهشگران و پاسخگویان به شبهات دینی ایراد شده است. ایشان در تیرماه 1401 و در آستانه دهه کرامت در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های مرکز به مهم ترین شیوه های ارایه پاسخ برتر به شبهات اشاره کردند.
 • محمدرضا پیری*، محمدجواد حاجی ابوالقاسم دولابی صفحات 17-33

  مسیله عدالت صحابه از مهم ترین و پرچالش ترین مسایل تاریخ صدر اسلام است؛ بزرگان اهل سنت به استناد ادله قرآنی و روایی، تمامی صحابه را عادل دانسته اند؛ مهم ترین دلیل ارایه شده برای عدالت صحابه، آیه رضوان است که با توجه به آن، ادعا می‫شود تمامی صحابه یا مجموع حاضرین در بیعت رضوان، عادل هستند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، عدالت تمامی صحابه یا شرکت‫کنندگان را مورد ارزیابی قرار می‫دهد؛ یافته های این نوشتار چنین است؛ نخست: از آیه، عدالت تمامی صحابی شرکت‫کننده در بیعت اثبات نمی‫گردد؛ دوم: بیعت رضوان نمی‫تواند عدالت تمامی صحابه در تمام عمر را اثبات نماید و اینکه این آیه تنها بر رضایت خداوند به‫صورت مشروط و آن هم در آن زمان و از گروهی خاص از صحابه حاضر در بیعت، دلالت می کند. عمده‫ترین ادله نقد عدالت صحابه در این آیه دو مسیله است؛ نخست اینکه رضایت خداوند منحصر به زمان نزول است و سپس آنکه خطا و لغزش‫های فراوان صحابه که در نگاشته های اهل سنت وجود دارد، نوعی نقض عدالت آنان است.

  کلیدواژگان: عدالت صحابه، بیعت رضوان، اهل سنت، شیعه، رضایت خداوند، ‫آیه رضوان
 • حمیدالله رفیعی زابلی* صفحات 35-49

  گناه حضرت آدم (ع) و به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح (ع)، دو رکن اساسی دین مسیحیت را تشکیل می دهند؛ بنابراین اگر حضرت آدم (ع) در بدو خلقت مرتکب گناه نشده بود، قرن ها پس از آن نیازی به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح (ع) نبود. با توجه به اینکه فعالیت مسیحیان برای جذب مسلمانان در سال های اخیر به صورت چشمگیر گسترش پیدا کرده است، ضرورت دارد که مبانی مسیحیت در معرض ارزیابی قرار بگیرد. هدف این پژوهش تحلیل انتقادی این دو اصل مسیحیت است که با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. این پژوهش با معیار عقلی این دو رکن مسیحیت را به چالش کشانده که اولا بر طبق آموزه کتاب مقدس، بشر به علت گناه آدم (ع) در همین دنیا مجازات گردیده و آثار فراتر از آن ندارد. افزون بر آن سرایت گناه حضرت آدم به ابنای بشر محال عقلی است و بشریت به این گناه آلوده نشده است تا نیازی به فدیه دادن داشته باشد. چه اینکه خداوند با قدرتی که دارد می توانست بدون فدا شدن حضرت مسیح 8 گناه بشر را ببخشد.

  کلیدواژگان: مسیحیت، گناه ذاتی، فدا، حضرت مسیح(ع)، حضرت آدم(ع)
 • پیام سورنی*، حمید کریمی صفحات 51-76

  پیامبر گرامی اسلام (ص) همچون پیامبران گذشته با حکمت و موعظه و معجزات الهی مردم را به سوی دین دعوت می کردند اما برخی قانع نمی شدند و معجزات دیگری طلب می کردند.مقاله پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی مسیله انگیزه های معجزات اقتراحی پیامبر (ص) و انجام آن از سوی حضرت پرداخته است؛ این موضوع کم تر مورد توجه محققان قرار گرفته است. لذا آثار مکتوب زیادی در این باره وجود ندارد؛ هدف نگارنده تبیین بیش تر این موضوع از طریق تبیین مصادیق معجزات اقتراحی، انگیزه های درخواست کنندگان و انگیزه های انجام معجزات است. این تحقیق با این فرضیه صورت گرفته است که ازجمله انگیزه های درخواست معجزه از پیامبر (ص) مبارزه با گسترش اسلام و معارف اسلامی و نیز بهانه گیری و لجاجت بوده است و در این راستا به نتایج ذیل دست یافته است: انگیزه های درخواست معجزه اکثر افراد، شناخت حق و ایمان به آن نبوده است و بیشتر با انگیزه هایی چون: استهزا و انکار رسالت، رفاه طلبی، بهانه گیری و لجاجت، انجام گرفته است. معجزه ها از طرف پیامبر (ص) با دو انگیزه اثبات حقانیت نبوت و بستن راه های بهانه گیری و اتمام حجت، انجام یافته است.

  کلیدواژگان: معجزه، پیامبر(ص)، درخواست معجزه، معجزات اقتراحی، معجزات اقتراحی پیامبر(ص)
 • احمدرضا دردشتی*، رمضانعلی حسنی صفحات 77-89

  روش های تربیت دو بخش مهم از ساختار هر مکتب تربیتی است. اسلام به عنوان آخرین و جامع ترین دین، حاوی مجموعه معارف و آموزه های لازم و کافی برای صورتبندی یک مکتب تربیتی کامل و جامع است؛ گواینکه صورتبندی علمی آن هنوز آن گونه که بایسته می نماید، صورت نگرفته است. برخی از مخالفان اسلام با استناد به یکی از روش های تربیتی قرآن؛ یعنی روش انذار و تبشیر، ادعا می کنند که روش اصلی و یگانه تربیتی اسلام ترساندن و تطمیع کردن انسان ها از دوران کودکی و مبتنی بر نوعی روان شناسی حیوانی است که آزادی، کرامت و شخصیت انسان را نادیده می گیرد. در مقاله حاضر با بررسی اجمالی روش های تربیتی اسلام و تبیین اصول و روش های تربیتی آن در ارتباط با مسایل کودک و نوجوان و ارایه تبیین اجمالی از راهبردهای تربیتی توصیه شده از سوی پیشوایان دین برای سه مقطع هفت ساله، به شبهه حاضر پاسخ گفته ایم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: نظام تربیت اسلامی، تربیت قرآنی، کودک، انسان بالغ، انذار، تبشیر، پاداش و تنبیه، روایات تربیتی سه هفت سال
 • علی مجتبی زاده* صفحات 91-108

  انقلاب اسلامی در کنار رویش های فراوان و نویدبخش خود، با ریزش هایی نیز در سطح جریان های سیاسی و شخصیت های تاثیرگذار سیاسی و غیرسیاسی و سطح عمومی مردم مواجه بوده است که این پدیده از منظرهای روان شناختی، جامعه شناختی، تاریخی و سیاسی، قابل مطالعه و بررسی و برای افزایش رویش ها و کاهش ریزش ها لازم است. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بازخوانی عوامل ریزش های انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری به عنوان دیده بان بصیر و هوشیار انقلاب اسلامی پرداخته شده است. از منظر ایشان ریزش های جبهه انقلاب اسلامی طیف متنوعی از عوامل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی را دربرمی گیرد؛ از ضعف در باورمندی به ارزش ها و فقدان بصیرت و بینش لازم و ضعف تحلیل سیاسی گرفته تا معیار قرار دادن افراد به جای حق، دنیا طلبی و گرایش به دنیا، وابستگی های افراطی حزبی، عدم تشخیص زمانه و شناخت دشمن و عدم ترسیم خطوط مرزبندی با دشمن، نداشتن استقامت و خستگی از ادامه مسیر، جاه طلبی، حب و بغض ها و عقده ها و کم ظرفیتی و تحلیل نادرست.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، ریزشها، جریانهای سیاسی، شخصیتها، مقام معظم رهبری
 • حسین وحیدپور* صفحات 109-132

  نکته ای که در مجامع جهانی مطرح و بعضی از کشورهای غربی مدعی آن هستند، مسیله حقوق حیوانات است، اما وقتی به مکتب اسلام ناب نگاه می کنیم می بینیم بیش از 1400 سال پیش اسلام برای حیوانات حقوق قایل شده و برای آن دستوراتی صادر کرده که اینها در منابع  به وفور دیده می شود. می خواهیم ببینیم اصلا نگاه اسلام به حیوان و توجه به حیوان و نگهداری حیوان چیست. این نشست در مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات و با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور به بحث و بررسی موضوع احکام فقهی حیوانات خانگی می‫پردازد.

 • صفحات 133-163

  فصلنامه پاسخ باتوجه به رسالت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه، یک بخش از نشریه را به درج تعدادی از پرسش ها و شبهات مطرح در موضوعات مختلف که در گروه های علمی این مرکز بررسی و پاسخ داده شده اختصاص داده است. در این بخش به اختصار حاصل برخی از این پژوهش ها برای استفاده پژوهشگران محترم و مخاطبان عزیز نشریه پاسخ ارایه می گردد.

|
 • Pages 17-33

  The issue of the justice of the Companions is one of the most important and challenging issues in the history of early Islam. The great scholars of Ahl al-Sunnah have considered all the Companions to be righteous based on the Qur'an and hadith evidences. The most important reason presented for the justice of the Companions is the verse of Rezvan, according to which, it is claimed that all the Companions or all those present at the pledge of allegiance to Rezvan were righteous. This research evaluates the justice of all companions or participants with a descriptive-analytical method. The findings of this article show that: First, from the verse of Rizvan, the justice of all the Companions participating in the pledge of allegiance is not proven. Secondly: Rizwan's pledge of allegiance cannot prove the justice of all companions in all times. This verse only indicates God's approval in a conditional way and that too at the same time and from a special group of companions present in the pledge of allegiance. The main reasons for criticizing the justice of the Companions in this verse are two issues; First, God's satisfaction is exclusive to the time of the revelation of this verse. Another thing is that the many mistakes of the Companions, which are also found in the writings of Sunnis, are a kind of violation of their justice.

  Keywords: Justice of the Companions, Rizvan's loyalty, Sunnis, God's satisfaction, verse of Rizvan
 • Pages 35-49

  Paying attention to the sin of Adam (pbuh) and the crucifixion of Jesus (pbuh) are two basic pillars of Christianity. Just imagine, if Adam (pbuh) had not committed a sin at the beginning of creation, there would have been no need for Christ (pbuh) to be crucified centuries later. Considering that the missionary activities of Christians have expanded significantly in recent years, it is necessary to evaluate these concepts. The purpose of this research is the critical analysis of these two principles of Christianity, which was done with the library method. This research has investigated these two pillars of Christianity with a rational criterion. Including: according to the teachings of the Bible, mankind has been punished in this world due to the sin of Adam (PBUH) and there will be no consequences beyond that. In addition to that, it is logically impossible for the sin of Adam (pbuh) to spread to the children of mankind, and humanity is not infected with this sin to need to be redeemed. Even in such a situation, God, with His power, could forgive the sins of mankind without sacrificing Jesus Christ (pbuh).

  Keywords: Christianity, inherent sin, Sacrifice, Hazrat Masih (pbuh), Hazrat Adam (pbuh)
 • Pages 51-76

  Like the Prophets of the past, the Prophet of Islam invited people to religion by using his wisdom, preaching, and divine miracles, but some were not convinced and asked for other miracles. ‬‬‬‬‬‬This study, with the methods of descriptive-analytical and library research, has investigated the motivations of asking for miracles of suggestion on behalf of some people and doing it on the part of the Prophet of Islam (PBUH). Since this issue has received less attention from researchers, therefore there are not many written works about it. The author's goal is to explain it more by explaining the examples of miracles of suggestion, the motives of petitioners, and the motives of accepting them. This research has been done with the hypothesis that among the motivations of the requesters of such miracles were the fight against the spread of Islam, making excuses, and stubbornness. The results indicate that in most cases, the petitioners' goal was not to recognize the truth and faith in it, but rather it was done with motives such as mockery and denial of the mission, coveting, craving, making excuses, and stubbornness. Acceptance of performing such miracles by the Prophet of Islam (PBUH) has also been done for two reasons proving the veracity of the prophecy and closing the ways of making excuses and completing the proof.

  Keywords: Miracles of Suggestion, Request, acceptance, Motivation
 • Pages 77-89

  Religious nurture methods are two important parts of the structure of any educational school. Islam, as the last and most comprehensive religion, contains the collection of knowledge and teachings necessary to form a complete and comprehensive school of nurture. However, its scientific structure has not yet been completed as it should be. Some of the opponents of Islam claim that the main and only method of Islamic nurture is to frighten and lure people from childhood, citing one of the Qur'anic methods of nurture, i.e. the method of warning and tidings. Therefore, a kind of animal psychology has been used that ignores the freedom and dignity of the human personality. In the present article, by reviewing Islamic nurture methods in relation to children and teenagers, we have explained briefly the strategies recommended by religious leaders for three consecutive periods of seven years. The research method in this study is descriptive-analytical and the method of collecting information is library type.

  Keywords: Islamic nurture system, Quranic nurture, preaching, warning
 • Pages 91-108

  In addition to the great and hopeful support of the people on the way to the Islamic Revolution, he has faced individual declines at the level of political currents and influential political and non-political figures as well as the general public. This phenomenon can be studied and investigated from psychological, sociological, historical, and political perspectives and its results are necessary to increase associations and reduce declines. In this study, with a descriptive-analytical method and a library study, the factors of decline during the Islamic Revolution have been reread from the perspective of the Supreme Leader as a visionary and vigilant observer of the Islamic Revolution. From his point of view, individual declines in the front of the Islamic revolution include a variety of religious, moral, social, and political factors. These factors include weak belief in values and lack of insight and vision, weakness of political analysis, putting people as criteria instead of right, worldliness, extreme party affiliations, lack of knowledge about current conditions and enemies, lack of demarcation with Enemy, lack of endurance, tiredness from continuing the path, ambition, love and hate, mental complexes, and incorrect analysis of events. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  Keywords: Islamic Revolution, individual declines, political currents, supreme leader