فهرست مطالب

آزمایشگاه و تشخیص - پیاپی 58 (زمستان 1401)
 • پیاپی 58 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 18
|
 • دکتر محمد صاحب الزمانی صفحات 7-8
 • ناهید نصیری، حبیب الله گل افشان صفحات 19-23

  ایوزینوفیلی در غیاب آلرژی، آسم، واکنش‌های دارویی، عفونت‌های انگلی و بیماری‌های بافت پیوندی می‌تواند نشانگر اختلالات کلونال ایوزینوفیل یا لنفوم و یا اختلالات مایلوپرولیفراتیو باشد. هایپرایوزینوفیلی با تداوم بیشتر یا مساوی 1500 ایوزینوفیل در هر میلیمتر مکعب خون یا بیشتر از 20% ایوزینوفیل در مغز استخوان ممکن است در بسیاری از موارد واکنشی یا کلونال مشاهده شود که نتیجه آن تهاجم به ارگان‌ها و ترشح گرانول‌ها و نارسایی چند ارگانه می‌باشد. برای بیمار مبتلا به هایپرایوزینوفیلی نخست باید علل واکنشی از قبیل آلرژی، آسم، داروها، عفونت‌ها، اختلالات اتوایمیون و یا تومورهای بافت توپر را مورد بررسی قرار داد. چنانچه علل واکنشی یافت نگردید ایوزینوفیلی اولیه را بایستی مد نظر قرار داد. بنا به سفارش WHO در سال 2016 آزمایش FISH یا RT-PCR برای ادغام دو ژن FIP1L1-PDGFRA و آزمایش سایتوژنتیک و FISH برای بازآرایی‌های ژن‌ها روی کروموزوم‌های 4q12 (PDGFRA)، 5q31-33 (PDGFRB)، 8p11-12 (FGFR1) و 9P24 (Jak2) ضروری می‌باشد (3). لوسمی مزمن ایوزینوفیلی به حالتی اطلاق می‌شود که شمارش خالص ایوزینوفیل ها به طور دایم بیشتر از 1500 در میلی متر مکعب باشد. این بیماران بایستی فاقد مارکرهای ژنتیکی خانواده میلوپرولیفراتیو (از قبیل t(9;22) و جهش‌های Jak2، CARL و CMPL) و همچنین فاقد بازآرایی‌های ژنتیکی میلوییدی/لنفوییدی مرتبط با ایوزینوفیلی (از جمله PDGFRA، PDGFRB و FGFR1) باشند.

  کلیدواژگان: هایپر ائوزینوفیلی، لوسمی مزمن ائوزینوفیلی، PDGFRA، PDGFRB
 • محمد قهری صفحات 24-30

  گونه‌های کاندیدا اگر چه از پاتوژن های نادر سیستم اعصاب مرکزی هستند، می‌توانند در مننژها و بافت پارانشیمال مغز ایجاد عفونت کنند. اکثر موارد کاندیدیازیس سیستم اعصاب مرکزی با کاندیدیازیس تهاجمی یا منتشره در ارتباط است. فرم دیگر عفونت کاندیدایی سیستم اعصاب مرکزی به صورت عوارض بعد از عمل روش‌های نوروسرجیکال به ویژه قرار دادن شانت ونتریکولوپریتونیال است. حدود نیمی از بیمارانی که در اثر کاندیدیازیس تهاجمی می‌میرند مدارکی دال بر گرفتاری CNS دارند. اغلب اوقات عفونت‌های کاندیدا مننژها را مبتلا می‌سازد، هر چند که آبسه‌های داخل جمجمه‌ای می‌تواند به صورت ایزوله و یا مرتبط با مننژیت نیز رخ بدهد. آبسه‌ها معمولا به صورت میکرو آبسه‌های کوچک متعدد هستند و در افراد با سیستم ایمنی مختل که به عفونت منتشره مبتلا شده‌اند دیده می‌شوند. مننژیت کاندیدایی به صورت تظاهری از کاندیدیازیس منتشره اغلب در نوزادان نارس در حضور دستگاه‌های درناژ ونتریکولار و نیز به صورت یک مننژیت مزمن ایزوله دیده می‌شود. علاوه بر انتشار از طریق جریان خون کاندیدا می‌تواند در زمان انجام کرانیوتومی و یا از طریق یک شانت ونتریکولار وارد CNS شود. مننژیت کاندیدایی اغلب اوقات در نوزادان نارس به دنبال روش‌های جراحی اعصاب پدید می‌آیند، علاوه بر این بیمارانی که به عفونت‌های سیستم اعصاب مرکزی دچار می‌شوند اغلب اختلال سیستم ایمنی دارند. بیمارانی که در مولکول آداپتور گیرنده لکتین CARD9 نقص یا کمبود دارند به ویژه نوزادان و اطفال ریسک ابتلا به کاندیدیازیس سیستم اعصاب مرکزی در آن‌ها بیشتر است. به جز کاندیدا آلبیکنس گونه‌های دیگر نظیر پاراپسیلوزیس، تروپیکالیس و گلابراتا به عنوان عوامل نادر عفونت‌های CNS شناخته شده‌اند. کریپتوکوکوس نیوفرمنس فراوان‌ترین عامل مننژیت قارچی است. بیماری هودجکین، لنفوم، سارکوییدوز و لنفوپنی CD4 ایدیوپاتیک از جمله شرایطی هستند که استعداد به کریپتوکوکوزیس را ایجاد می‌نمایند. کورتیکواستروییدها و درمان برای پیوند بافت‌های جامد نیز فرد را مستعد به این عفونت می‌کند.

  کلیدواژگان: مننژیت، آبسه مغزی، عفونت سیستم اعصاب مرکزی، کاندیدیازیس، کریپتوکوکوزیس
 • حسین درگاهی*، محمد حسین کتابچی خونساری صفحات 31-46
  مقدمه

  آزمایشگاه‌های بالینی به عنوان یکی از سازمان‌های بهداشتی درمانی همواره با بحران‌ها و اتفاقات و پاندمی های مختلفی مواجه هستند. این عوامل می‌تواند شرایط کاری آن‌ها را با استرس‌ها و شوک‌های فراوانی همراه کند. آزمایشگاه‌های بالینی به منظور مقابله و مواجهه با بحران‌ها و پاسخگویی به موقع به آن‌ها، نیازمند ایجاد نظام تاب آوری می‌باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین نظام تاب آوری در آزمایشگاه‌های بالینی انجام شد.

  روش کار

  در پژوهش حاضر به منظور شناسایی و تبیین مولفه‌های نظام تاب آوری از مطالعه مروری مفهومی استفاده شد. در این پژوهش با استفاده از کلیدواژه‌های تاب آوری، سازمان‌های بهداشتی درمانی و آزمایشگاه بالینی و بهره برداری از پایگاه‌های داده‌ای به زبان فارسی و انگلیسی در بازه زمانی 2000 تا 2022 تعداد 110 مقاله از نوع مروری و پژوهشی انتخاب شد و مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته‌ها

  تاب آوری را می‌توان ترکیبی از انعطاف پذیری، چابک سازی و انطباق پذیری با شرایط محیطی در زمان بروز بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه و پاندمی ها دانست که خود به انواع تاب آوری فردی، اجتماعی، سازمانی و زیست محیطی تقسیم بندی می‌شود. تاکنون پژوهش‌های محدودی در خصوص چگونگی استقرار نظام تاب آوری در آزمایشگاه‌های بالینی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش‌ها ارایه کننده مولفه‌ها و اجزاء مختلف نظام تاب آوری در آزمایشگاه‌های بالینی از جمله حفاظت از زیر ساخت‌ها، برنامه ریزی، رهبری و مدیریت کارآمد و اثربخش، منابع در دسترس، استفاده از الزامات قانونی و دستورالعمل‌های راهنما، باز طراحی ساختمان‌ها، فرهنگ سازی، خود اتکایی، آموزش کارکنان، مدیریت زنجیره تامین وسایل و تجهیزات، پاسخگویی و مسیولیت پذیری اجتماعی است.

  نتیجه گیری

  با ایجاد و توسعه یک دیدگاه استراتژیک مشترک در نظام سلامت درخصوص تاب آوری سازمانی و با تشریح، تبیین و معرفی معیارها و شاخص‌های مرتبط با آن و با انجام برنامه ریزی دقیق و مناسب، می‌توان نظام تاب آوری موثر و مناسبی را در آزمایشگاه‌های بالینی طراحی و آن را به اجرا در آورد، به طوریکه تاثیر آبشاری نقص‌ها و چالش‌هایی که در دیگر بخش‌های نظام سلامت وجود دارد و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌ها و وظایف آزمایشگاه‌های بالینی موثر است به خوبی مدیریت و کنترل شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، آزمایشگاه های بالینی، سازمان های بهداشتی درمانی
 • حبیب ضیغمی*، محمدرضا اسرافیلی صفحات 47-59

  میکروبیوتا مجموعه‌ای از میکروارگانیسم‌ها است که در حفره دهان، دستگاه تنفسی و روده موجودات چند سلولی زندگی می‌کند. میکروبیوتا اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیک متعددی را بر ارگانیسمی که در آن به سر می‌برد اعمال می‌کند. توجه فزاینده‌ای به تعامل میزبان و میکروبیوتا معطوف شده است، که بسیار به توسعه سرطان زایی مرتبط است. تغییرات ایجاد شده در ترکیب میکروبیوتا همراه با دیس بیوزیس، زیستگاه گوارشی نامتعادلی را برای میکروبیوتا فراهم کرده است که باعث تولید متابولیت های غیرطبیعی می‌شود. پولیپ‌های آدنوماتوز یکی از نشانه‌های رایج سرطان کولورکتال، دومین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان زایی در سراسر جهان در نظر گرفته می‌شوند. شناخت ارتباط ترکیب میکروبیوتای روده با پولیپ های آدنوماتوز کولون ممکن است یک ابزار غیرتهاجمی برای تشخیص موثر و همچنین با کاهش هزینه‌های مراقبت بهداشتی همراه باشد. در این مقاله مروری سعی بر این است تا به طور خلاصه ارتباط بین میکروبیوتای روده و پولیپ های آدنوماتوز را مورد بررسی قرار دهیم.

  کلیدواژگان: پولیپ های آدنوماتوز کولون، میکروبیوتای روده، دیس بیوزیس
 • ناهید عین الهی*، پریا محمد یاری، درسا موسوی خطیبی صفحات 60-65

  سرطان مثانه جزو ده سرطان شایع و ده دلیل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان است. در حال حاضر تومورهای مثانه با استفاده از ترکیبی از روش‌های سیستوسکوپی و سیتولوژی تشخیص و پیگیری می‌شوند. به علاوه سرطان مثانه اغلب عود می‌کند و اگر پس از درمان اولیه به دقت پایش نشود، می‌تواند پیشرفت کند. پایش دایمی بیمار با سیستوسکوپی که روشی تهاجمی است، سرطان مثانه را به بیماری پرهزینه‌ای تبدیل کرده است. این در حالی است که بیومارکرهای سرطان فرصتی را برای تشخیص زودتر و با دقت بیشتر تومورها فراهم می‌کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی بیومارکرهای قابل سنجش در بیماران سرطان مثانه است که به تشخیص به موقع بیماری با حساسیت و ویژگی بالا کمک می‌کند. بر اساس مطالعات موجود، از میان بیومارکرهای تشخیصی سرطان مثانه، بیومارکرهای BTA، ImmunoCyt، NMP22 و Urovision مورد تایید FDA قرار گرفته است و می‌توان از آن‌ها برای تشخیص اولیه، غربالگری و پایش برای بیماران سرطان مثانه استفاده کرد. در ایران نیز برخی از این بیومارکرها سنجش می‌شود.

  کلیدواژگان: سرطان مثانه، بیومارکر، تست های ادراری، تست های غیر تهاجمی، تشخیص، مارکرها، مارکرهای ادراری
 • داریوش فرهود، هانیه پورکلهر*، بهاره تاجیک صفحات 66-71

  بیماری آلزایمر یک اختلال عصبی پیشرونده است که باعث کوچک شدن مغز (آتروفی) و مرگ سلول‌ها های مغز می‌شود. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل است و سبب کاهش مهارت‌های تفکر و رفتارهای اجتماعی فرد می‌شود. بیماری آلزایمر بیشتر در افراد بالای 65 سال دیده می‌شود. خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و سایر انواع زوال عقل با افزایش سن افزایش می‌یابد و تخمین زده می‌شود که از هر 14 نفر بالای 65 سال، یک نفر و از هر 6 نفر بالای 80 سال یک نفر به آن مبتلا شوند. اما حدود 1 نفر از هر 20 نفر مبتلا به آلزایمر زیر 65 سال سن دارند. این بیماری آلزایمر زودرس یا جوان نامیده می‌شود. تقریبا 8/5 میلیون نفر در ایالات متحده با 65 سال سن و بالاتر با بیماری آلزایمر زندگی می‌کنند. از این تعداد 80 درصد 75 سال و بالاتر هستند. از حدود 50 میلیون نفر مبتلا به زوال عقل در سراسر جهان، بین 60 تا 70 درصد به بیماری آلزایمر مبتلا هستند. بیماری آلزایمر یک بیماری پیشرونده و تخریب کننده عصبی است. دو شکل اصلی این بیماری عبارتند از: بیماری با شروع زودرس (خانوادگی) و بیماری با شروع دیررس (پراکنده) فرم زودرس بیماری که بسیار نادر است و کمتر از 5 درصد بیماران را تشکیل می‌دهد و به روش غالب مندلی به ارث می‌رسد و در اثر جهش در سه ژن APP،PSEN1 و PSEN2 ایجاد می‌شود. بیماری با شروع دیررس که بیماری با شروع دیررس در بین افراد بالای 65 سال شایع است و توارث 79 درصدی را شامل می‌شود و ابتلا به آن ناشی از عوامل ژنتیکی و محیطی است. تعداد زیادی از ژن‌ها در ایجاد آلزایمر دیررس نقش دارند. نمونه‌هایی که توسط مطالعات متعدد تایید شده‌اند عبارتند از ABCA7، APOE، BIN1، CD2AP، CD33، CLU، CR1، EPHA1، MS4A4A/MS4A4E/MS4A6E، PICALM و.SORL1 یافتن عوامل ژنتیکی باقیمانده که در ایجاد بیماری آلزایمر دیررس نقش دارند، پتانسیل ارایه اهداف جدید برای درمان و پیشگیری را دارد که منجر به توسعه استراتژی‌های موثر برای مبارزه با این بیماری ویرانگر می‌شود.

  کلیدواژگان: آلزایمر زودرس، آلزایمر دیررس، عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی
 • دکتر شهریان لسان پزشکی صفحه 87
 • زهرا اسلامی صفحه 91
|
 • Nahid Nasiri, Habibollah Golafshan* Pages 19-23

  Eosinophilia in the absence of allergies, asthma, drug reactions, parasitic infections and connective tissue diseases can be eosinophilic clonal disorders, lymphoma or myeloproliferative disorders.
  Hypereosinophilia with the persistence of eosinophils ≥1500 /mm³ in blood or more than 20% of eosinophils in the bone marrow may be observed in many reactive or clonal disorders, the result of which is invasion of organs and the secretion of granules and multi-organ failure. For a patient with hypereosinophilia, reactive causes such as allergies, asthma, medications, infections, autoimmune disorders, or solid tissue tumors should be investigated. If reactive causes are not found, primary eosinophilia should be considered.
  According to the WHO revision 2016, FISH or RT-PCR for FIPIL1-PDGFRA fusion and cytogenetic and FISH for gene rearrangements on chromosomes 4q12 (PDGFRA), 5q31-33 (PDGFRB), 8p11-12 (FGFR1) and 9P24 (Jak2) are essential.
  Chronic eosinophilic leukemia is considered in the presence of ≥1.5 × 109/L absolute eosinophil count. These patients should lack myeloproliferative family genetic markers (such as t (9;22) and Jak2, CARL and CMPL mutations) and also lack myeloid/lymphoid genetic rearrangements associated with eosinophilia (including PDGFRA, PDGFRB and FGFR1).

  Keywords: hypereosinophilia, chronic eosinophilic leukemia, PDGFRA, PDGFRB
 • Mohammad Ghahri Pages 24-30

  While fungal infections of the CNS are relatively rare, they have become more common with the increasing number of individuals who are immunocompromised due to HIV/AIDS, immunosuppressive therapies, invasive diagnosis and treatment methods, and organ transplants. CNS fungal infections present many diagnostic and therapeutic challenges and are associated with a high mortality rate. Cryptococcal meningoencephalitis is the most common of these infections and usually affects patients with uncontrolled HIV infection.
  While immunocompromised patients are the most susceptible to CNS fungal infections, they can also occur in immunocompetent patients undergoing invasive procedures such as neurosurgery and in patients exposed to contaminated devices or drugs. In addition, heavy exposure to fungi in endemic regions can lead to infection in immunocompetent individuals.
  CNS infection due to Cryptococcus species is most often caused by Cryptococcus neoformans, with C gattii as a less common cause, and often arises from a primary lung infection. Meningoencephalitis is a typical feature of Cryptococcus infection of the CNS. Common signs and symptoms include headache, nausea, vomiting, altered mental status, impaired vision, and 6th nerve palsy. In patients with uncontrolled HIV infection, symptoms might be absent or subtle before initiation of antiretroviral therapy.
  Candida-related CNS infections are usually caused by Candida albicans, arise from hematogenous spread, and present with overt meningitis. These cases may involve chronic meningitis, brain abscesses, vasculitis with cerebral infarctions, spinal infections, ventriculitis, and mycotic aneurysms.
  Candida meningitis and meningoencephalitis are uncommon. Infection can be secondary to hematogenous dissemination or direct inoculation. Neurosurgery, recent antibiotics, and corticosteroids are predisposing factors. Fever, meningismus, elevated CSF pressures, and localizing neurologic signs are commonly noted. Delays in diagnosis, hypoglycorrhachia, intracranial hypertension, and focal neurological deficits are associated with a poor prognosis. Clinical manifestations of ventriculoperitoneal shunt-associated candidiasis include hydrocephalus, fever, meningoencephalitis, and abdominal symptoms. The cerebrospinal fluid may show a neutrophilic pleocytosis that is indistinguishable from bacterial meningitis or a predominance of lymphocytes. Ideally the diagnosis of infection is established by repeated cultures from both the indwelling device and lumbar puncture. Candida meningitis may be subacute, presenting with fever and headache of several weeks’ duration and lymphocytic pleocytosis. Neurological manifestations can range from normal examination to signs of brain infarcts or hydrocephalus. Infection may also present as intense granulomatous and necrotizing basal meningitis with cranial neuropathies or basilar artery thrombosis and resultant brainstem and temporo-occipital infarction.
  Hematogenous Candida meningoencephalitis is frequently associated with systemic candidiasis in very low birth weight neonates. The initial clinical features are indistinguishable from those of other systemic infections in neonates.
  In CNS, Candida invades small blood vessels, causing thrombosis and infarction. Disseminated granulomatous lesions may be scattered throughout the meninges and brain, causing meningitis or focal encephalitis. Candida meningitis can occur spontaneously, as a complication of disseminated candidiasis, or as a complication of an infected wound or ventriculostomies via direct inoculation of the organism into the CNS. At autopsy, gross lesions may not be apparent. Microscopically, multiple microabscesses, small macroabscesses, and microgranulomas in the distribution of anterior and middle cerebral vessels are found. The abscesses are composed of neutrophils, lymphocytes, and macrophages that evolve to a granuloma after a week. On histology, they are faintly basophilic when stained with H&E but are intensely stained with PAS and methenamine silver reaction.

  Keywords: Cryptococcal meningoencephalitis, Cryptococcus infection, Candida infections, Brain abscesses, Fungal meningitis, meningitis
 • Hossein Dargahi*, Mohammad Hossein Ketabchi Khonsari Pages 31-46
  Introduction

  Clinical laboratories as a one of the health care organizations are facing permanently different crises, events, and pandemics. These factors can bring their working conditions with many stressors and shocks. Clinical laboratories should be prepared to confront and accountable to crises, by implementing resilience system. Therefore, this research was aimed to explain the resilience system in clinical laboratories.

  Methodology

  Conceptual literature review was conducted to explain and identify the resilience components in this research. Using the keywords such as resilience, health care organizations and clinical laboratories, and utilization of Persian and English data bases in a period of 2000 to 2022, 110 research and literature references selected and used in this study.

  Results

  The resilience is the combination of flexibility, agility and compatibility with environmental conditions which categorized into individual, social, organizational, and ecological types at the time of occurrence of crises, disasters, and pandemics. As yet, a few researches conducted about how to establish resilience system in clinical laboratories. The results of these researches presented components of resilience system in clinical laboratories including prevention of infrastructures, planning, efficient management and leadership, available resources, application of requirements and guidelines, redesign of buildings, cultivation, self-confidence, staff training, equipment supply chain management, accountability, and social responsibilities.

  Conclusion

  Implementation and development of common strategic approach in health care system about organizational resilience, and explanation and introduction of related criterias and indices, along with exact and appropriate planning, effective resilience system in clinical laboratories may be designed and implemented, so that cascading effects of defects and challenges in other health care sections that impressed directly and indirectly clinical laboratories practices could be controlled effectively.

  Keywords: Resilience, Clinical Laboratories, Health Care Organizations
 • Habib Zaighami*, Mohammad Reza Esrafili Pages 47-59

  Microbiota is a collection of microorganisms that live in the oral cavity, respiratory tract and intestine of multicellular organisms. Microbiota exerts numerous physiological and pathological effects on the organism in which it resides. Increasing attention has been directed to the host-microbiota interaction, which is highly relevant to the development of carcinogenesis. Changes in the composition of the microbiota along with dysbiosis have provided an unbalanced digestive habitat for the microbiota, which causes the production of abnormal metabolites. Adenomatous polyps are a common symptom of colorectal cancer, the second leading cause of cancer-related deaths worldwide. Understanding the relationship between gut microbiota composition and colon adenomatous polyps may be a non-invasive tool for effective diagnosis as well as reducing health care costs. In this review article, we try to briefly examine the relationship between intestinal microbiota and adenomatous polyps.

  Keywords: Colon adenomatous polyp, Intestinal microbiota, Dysbiosis
 • Pariya Mohammadyari, Dorsa Mousavi khatibi, Nahid Einolahi * Pages 60-65

  Bladder cancer is among the ten most common cancers and the ten main causes of cancer-related deaths in the world. Currently, bladder tumors are diagnosed and followed up using a combination of cystoscopy and cytology. In addition, bladder cancer often recurs and can progress if not closely monitored after initial treatment. Constant monitoring of the patient with cystoscopy, which is an invasive procedure, has made bladder cancer a costly disease. While cancer biomarkers provide an opportunity for earlier and more accurate diagnosis of tumors. The present study aims to investigate measurable biomarkers in bladder cancer patients, which help in the timely diagnosis of the disease with high sensitivity and specificity. Based on available studies, among the diagnostic biomarkers of bladder cancer, BTA, ImmunoCyt, NMP22, and Urovision have been approved by the FDA and can be used for early diagnosis, screening, and monitoring of bladder cancer patients. Some of these biomarkers are also measured in Iran.

  Keywords: bladder cancer, biomarker, urinary test, non-invasive test, diagnosis, morkers, urinary markers
 • Daryoush Farhud, Hanieh Pourkalhor*, Bahareh Tajik Pages 66-71

  Alzheimer's disease is a progressive neurological disorder that causes the brain to shrink (atrophy) and brain cells die.
  Alzheimer's disease is the most common cause of dementia and causes a decrease in thinking skills and social behaviors. Alzheimer's disease is more common in people over 65 years old. The risk of developing Alzheimer's disease and other types of dementia increases with age, and it is estimated that 1 in 14 people over the age of 65 and 1 in 6 people over the age of 80 will develop it. But about 1 in 20 people with Alzheimer's are under 65 years old. This is called early-onset or young-onset Alzheimer's disease. Approximately 5.8 million people in the United States age 65 and older are living with Alzheimer's disease. Of these, 80 percent are 75 years old and older. Of the approximately 50 million people with dementia worldwide, between 60 and 70 percent have Alzheimer's disease.
  Alzheimer's disease is a progressive and neurodegenerative disease. The two main forms of this disease are early-onset (familial) and late-onset (disseminated) disease. Which is very rare and accounts for less than 5% of patients and is inherited in a Mendelian dominant manner and is caused by mutations in three APP, PSEN1 and PSEN2 genes. A late-onset disease that is common among people over 65 years of age. The heritability of this form of the disease is high (79%), and is caused by a combination of genetic and environmental factors. A large number of genes are involved in the development of late-onset Alzheimer's disease. Examples that have been confirmed by multiple studies include ABCA7, APOE, BIN1, CD2AP, CD33, CLU, CR1, EPHA1, MS4A4A/MS4A4E/MS4A6E, PICALM, and SORL1. Finding the remaining genetic factors involved in the development of late-onset Alzheimer's disease has the potential to provide new targets for treatment and prevention, leading to the development of effective strategies to combat this devastating disease.

  Keywords: Early Alzheimer's, late Alzheimer's, genetic factors, environmental factors