فهرست مطالب

طب سنتی اسلام و ایران - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 50، تابستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 50، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدعلی محققی* صفحات 91-92
 • فرید قاسملو* صفحات 93-104

  به منظور ارایه مفهوم دقیقی از اصطلاح ارتقای سلامت و به خصوص تبیین جایگاه این مفهوم به عنوان یک اصطلاح میان رشته ای، لازم است گفت وگوهای صرفا نظری متعددی صورت گیرد که یکی از مخاطبان آن در علوم مختلف، علوم انسانی باشند؛ به عبارت دیگر، به نظر می رسد لازم است جدی تر به ارتباط مفهوم ارتقای سلامت به عنوان یک داده و اصطلاح به نسبت جدید با علوم مختلف انسانی نیز توجه شود. یکی از علومی که می تواند در این بررسی مورد توجه قرار گیرد و از این رو به تعامل آن با ارتقای سلامت توجه شود، تاریخ پزشکی است. مقاله حاضر کوشیده است تا با معرفی مجموعه ای از مهم ترین داده های مربوط به تاریخ پزشکی در ایران، بیان کند که تاریخ پزشکی چگونه می تواند به مقوله ارتقای سلامت یاری دهد. توجه به تاریخ و شاخه های آن (از جمله تاریخ پزشکی) و پافشاری بر این موضوع که در تبادل داده ها بین ارتقای سلامت و تاریخ پزشکی با یکسری از مفاهیم و دانش های میان رشته ای روبه رو هستیم، از جمله پیش داده های نظری برای تبیین روش پژوهش در مقاله حاضر است. در حال حاضر کتابخانه تخصصی به نسبت مناسبی در موضوع تاریخ پزشکی در محل فرهنگستان علوم پزشکی وجود دارد و آشنایی با تنوع منابع اطلاعاتی موجود در این کتابخانه همراه با ارایه درک به نسبت دقیقی از جایگاه بعضی از اسناد، داده ها و موسسه ها در تشکیل سامانه ملی بهداشت و درمان کشور می تواند به ایجاد بحث های پیش گفته بی‏ انجامد. بر این اساس با درنظرگرفتن پژوهش های تاریخ محور، چند راهکار برای استفاده از تاریخ پزشکی در عرصه ارتقای سلامت پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: ارتقای سلامت، علوم، علوم انسانی، تاریخ پزشکی
 • آسیه جوکار، علیرضا داوودی، فتانه هاشم دباغیان، غلامرضا کردافشاری، حوریه محمدی کناری* صفحات 105-112
  سابقه و هدف

  کروناویروس ها، باRNA  تک رشته ای به طور گسترده منتشر و باعث بیماری های تنفسی، گوارشی، کبدی و عصبی می شوند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر کپسول پادزهر جهت کنترل علایم بالینی در بیماران مبتلا به کووید- 19 طی یک مطالعه بالینی پایلوت است.

  مواد و روش ها: 

  این یک مطالعه کارآزمایی بالینی (Clinical trial) کنترل شده تصادفی است که در تابستان و پاییز 1400 شمسی، در استان مازندران با جامعه آماری بیماران کووید-19 براساس پروتکل کشور ایران و بر مبنای معیارهای تعیین شده انجام شد. در این مطالعه 68 بیمار قطعی با انتخاب تصادفی، به دو گروه مداخله (پادزهر) و کنترل تقسیم شدند. همه بیماران مبتلا به کووید-19 در بخش عفونی، داروهای درمان کرونا را دریافت کردند و گروه مداخله علاوه بر آن، روزانه 6 عدد کپسول پادزهر (ساخت شرکت نیاک با شماره پروانه ساخت 0385-94-س) را مصرف می کردند. داده ها با نرم افزار SPSS (version: 17) به روش ITT آنالیز شد. ملاک قضاوت معنی داری آماری، مقدار p کمتر از 0/05 بود.

  یافته ها:

   در بدو بستری تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر شدت علایم و نشانه ها وجود نداشت (p>0/05)؛ شدت علایم و نشانه ها در مدت بستری تفاوت معنادار آماری را نشان نداد. در پیگیری بعد از 14 روز، تعداد 28 نفر از گروه دارو و 24 نفر از گروه کنترل پاسخ دادند. تعداد 22 نفر (78/6 درصد) از گروه دارو و 11 نفر (8/ 45درصد) از گروه کنترل، بهبود کامل علایم را ذکر کردند. هیچ گونه عارضه ای در مصرف کنندگان پادزهر مشاهده و گزارش نشد.

  نتیجه گیری:

   پادزهر سبب کاهش شدت علایم و نشانه های بیماری کووید-19 شد، اما در مقایسه با گروه کنترل در دوران بستری، تفاوت معنادار آماری را نشان نداد. در پیگیری دو هفته بعد گروه پادزهر وضعیت بهتری داشتند و علایم باقی مانده در آنها کمتر بود.

  کلیدواژگان: طب ایرانی، کووید-19، سندروم حاد تنفسی
 • نسترن ناصحی، سروش محیط مافی*، مسعود سلک غفاری صفحات 113-124
  سابقه و هدف

  استفاده از داروهای بیهوشی با ازبین بردن احساس درد و واکنش بیمار در برابر عوامل دردناک یکی از ارکان اصلی جراحی محسوب می شود. به منظور کاهش عوارض دارویی ناخواسته در اثر تجویز این داروها می توان از داروهای گیاهی به علت سمیت کمتر آنها نسبت به داروهای شیمیایی استفاده کرد. استفاده از روغن دانه خشخاش در طب سنتی به منظور تسکین سردرد و بی خوابی در انسان مورد توجه بوده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر موضعی روغن دانه خشخاش بر پارامترهای بیهوشی نظیر ضددردی، خواب آوری و شل کنندگی عضلات در خرگوش سفید نیوزیلندی بوده است.

  مواد و روش‏ ها: 

  تعداد 25 راس خرگوش سفید نیوزیلندی در 5 گروه 5 تایی (یک گروه کنترل و 4 گروه آزمایش) مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه کنترل فقط با تزریق داخل عضلانی کتامین و زایلازین بیهوش شد. گروه آزمایش 1، یک ساعت پیش از بیهوشی 3 قطره روغن دانه خشخاش در یک گوش؛ گروه آزمایش 2، دو ساعت پیش از بیهوشی 10 قطره روغن در قسمت پوست داخلی غضروف بلند یک گوش؛ گروه آزمایش 3، یک ساعت پیش از بیهوشی 3 قطره روغن در هر دو گوش؛ و گروه آزمایش 4، دو ساعت پیش از بیهوشی 10 قطره روغن در قسمت پوست داخلی غضروف بلند در هر دو گوش دریافت کردند.

  یافته ‏ها: 

  در تحلیل آنالیز واریانس (ANOVA) به طور معنی داری متوسط مدت بیهوشی در گروه های آزمایش 1، 3 و 4 برابر بود. در گروه های آزمایش 1 و 3 متوسط مدت بی دردی و بیهوشی عمیق نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته بود.

  نتیجه‏ گیری:

   استفاده از روغن دانه خشخاش به صورت موضعی در خرگوش سفید نیوزیلندی به تغییرات در خواب آوری، بی دردی و بیهوشی عمیق همراه با شل کنندگی عضلانی منجر شد و دارای اثرات بیهوشی و خواب آوری بود.

  کلیدواژگان: روغن دانه خشخاش، بیهوشی، کتامین، زایلازین، خرگوش
 • مینا دارابی قاسمی، زهرا جعفری، سحر شفیعی، محمدرضا مروتی، محمدحسین فرزایی* صفحات 125-136
  سابقه و هدف

  زخم پپتیک از ناراحتی‏ های دستگاه گوارش می‏ باشد. امروزه به دلیل بروز مقاومت دارویی و عوارض جانبی، تمایل به استفاده از فرآورده ‏های طبیعی بیشتر شده است. گیاه کدوحلوایی (Cucurbita moschata Duchesne) دارای خواص دارویی مانند خواص ضدالتهابی است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی و درمانی عصاره هیدروالکلی پوست این گیاه بر پپتیک ‏ اولسر القا شده با اتانول در مدل حیوانی می‏ باشد.

  مواد و روش ‏ها: 

  پس ازتهیه عصاره پوست کدوحلوایی، زخم معده از طریق روش تجویز خوراکی اتانول القا شد. موش ها گروه‏ بندی شدند: گروه کنترل مثبت (دریافت‏ کننده امپرازول با دوز 2 و 10 میلی‏ گرم بر کیلوگرم)، گروه کنترل منفی، گروه محافظتی دریافت کننده عصاره گیاه در دوزهای 50، 100 و 200 میلی‏ گرم بر کیلوگرم (گاواژ)، گروه سالم، گروه درمانی (بعد از القای زخم، یک هفته تحت درمان بودند). در گروه‏ های محافظتی عصاره گیاه و امپرازول به مدت یک هفته قبل از القای زخم تجویز شد. سپس، بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بافت مخاطی معده و رنگ‏ آمیزی H&E بافت انجام شد.

  یافته‏ ها:

   میزان کاهش ایندکس زخم در گروه درمان‏ شده با امپرازول و گروه‏ های محافظتی و درمان با عصاره نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. کمترین ایندکس زخم در گروه دریافت کننده عصاره حفاظتی با دوز 200 میلی‏ گرم بر کیلوگرم و گروه دریافت‏ کننده عصاره درمانی با دوز 200 میلی‏ گرم بر کیلوگرم بود. در نمای میکروسکوپیک مخاط معده در اثر دوزهای مختلف عصاره پوست گیاه کدوحلوایی، زخم ‏های مخاطی خفیف و کاهش سلول های التهابی دیده شد. در نمای میکروسکوپیک مخاط معده در اثر امپرازول، عدم کنده‏ شدن مخاط معده، خونریزی خفیف در مخاط، نکروز قطعه ای و خفیف اپی‏تلیوم مخاط معده و نظم و سازمان یابی بهتر غدد معده نسبت به گروه‏ های دیگر دیده شد.

  نتیجه ‏گیری: 

  استفاده از اتانول باعث ایجاد پپتیک اولسر می‏ شود. همچنین درمان با عصاره حاصل از پوست کدوحلوایی سبب بهبود این زخم می‏ شود و نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی دار است.

  کلیدواژگان: پپتک اولسر، طب ایرانی، کدوحلوایی، آنتی اکسیدان
 • عبدالله دده زاده*، دیبا رئیسی، زهرا توانگر صفحات 137-154
  سابقه و هدف

  بیماری‏ های مرتبط با فرایندهای التهابی مانند بیماری‏ های خودایمن و خودالتهابی بسیار متنوع و گسترده هستند. بسیاری از بیماری‏ های متابولیک، بیماری‏ های قلبی و عروقی، مغز و اعصاب، گوارش و همچنین بیماری‏ هایی مانند استیوآرتریت، آرتریت روماتویید، روماتیسم، نقرس و انواع سرطان‏ ها ماهیت التهابی دارند. همچنین استفاده از داروهای ضدالتهاب کورتیکواستروییدی عوارض جانبی جدی و گسترده‏ ای به همراه دارد. این تحقیق با توجه به اینکه اورام ذکرشده در منابع طب ایرانی از نظر علایم بالینی انطباق و تشابه زیادی به التهاب در طب کلاسیک دارد و همچنین با این نگرش که معمولا داروهای طبیعی ضدالتهاب، عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای صناعی دارند، انجام شد.

  مواد و روش ‏ها: 

  این پژوهش به صورت مطالعه مروری از منابع معتبر طب سنتی ایران مانند کتاب القانون فی الطب، المنصوری فی الطب، مخزن الادویه، مخازن التعلیم، تذکره العلاج و تحفه المومنین انجام گرفت و مفردات ضدالتهاب و اورام شناسایی و برای دقت بیشتر نام علمی این مفردات با رفرنس‏ های گیاه ‏شناسی جدید تطبیق داده شد و برای تایید خاصیت فارماکولوژیکی این داروها از منابع الکترونیکی معتبر مانند PubMed، Science Direct، Scopus استفاده شد.

  یافته ‏ها:

   تعداد 150 مفرده دارویی به دست آمد که براساس تاثیر دارو بر موضع التهاب و اورام دسته‏ بندی شد. مکانیسم‏ ضدالتهابی این مفردات مشابه مکانیسم داروهای غیراستروییدی (معمولا از طریق مهار پروستاگلاندین‏ ها) یا مسیرهای ضدالتهابی مشابه گلوکوکورتیکوییدها عمل کرده یا به علت داشتن متابولیت ‏های ثانویه مختلف، مکانیسم اثر ضدالتهابی ترکیبی دارند.

  نتیجه گیری:

   برخی از مفردات به دست آمده واجد اثر اختصاصی و برخی نیز دارای اثرات ضدالتهاب و اورام سیستمیک هستند. مطالعات تطبیقی (آزمایشگاهی و درون تنی) انجام شده در پزشکی نوین نشان می دهد که برخی از این داروها از نظر فارماکولوژیکی دارای اثر درمانی مورد تایید می باشند، اما برای تبدیل شدن به اشکال دارویی پذیرفته شده باید تحقیقات کامل و کافی انجام شود.

  کلیدواژگان: طب ایرانی، گیاهان دارویی، پروستاگلاندین، اینترلوکین
 • نرگس تاجیک، زهرا قهرمانی، زهرا علمدار، نفیسه شعبانی، محمدحسین آیتی* صفحات 155-166

  در طول تاریخ زندگی انسان ها همواره همه گیری ها یکی از تهدیدهای جدی حیات بشر بوده که نحوه کنترل و پیشگیری از آن اهمیت ویژه ای دارد. یکی از پزشکان برجسته طب ایرانی در دوران صفویه، بهاء الدوله رازی است که علاوه بر جایگاه علمی، از جایگاه سیاسی برخوردار بوده است. او مجموعه کاملی از تعریف شرایطی که باعث همه گیری می شود، علایم بیماری ناشی از آن و راهکارهای پیشگیری و کنترل آن را در کتاب خلاصه التجارب خود آورده است. این مقاله در نظر دارد مطالب بهاء الدوله رازی را ارایه دهد که دربردارنده تجارب شخصی او و دیگر پزشکان دوره اسلامی تا پیش از دوران صفویه در رابطه با بیماری های همه‏ گیر است. این مطالعه با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، موضوع بیماری‏ های همه ‏گیر را بر طبق کتاب بهاءالدوله رازی بررسی کرده، سپس به تحلیل و تجزیه هر بخش و استنتاج یافته ها و تطبیق آن با طب امروزی می پردازد. مطالب کتاب خلاصه التجارب بهاءالدوله رازی در مورد همه گیری ها را می توان به 3 بخش تقسیم کرد. مطالب مربوط به بخش 1 و 2 جمع آوری مطالب پیشینیان توسط او بوده است. درحالی‏ که ما در بخش سوم شاهد ایده‏ های بهاءالدوله در بخش پیشگیری از قبیل اشاره به نوع پوشش خاص در منزل، توصیه به استفاده از پشه بند (مکان ویژه در زمان همه ‏گیری) و استفاده از گیاهان خاص هستیم که به نظر می ‏رسد این روش‏ ها از راهکارهای منحصربه فرد بهاء الدوله رازی در زمان همه‏ گیری‏ ها بوده ‏است. با توجه به اینکه کتاب خلاصه التجارب رازی از جمله کتب متاخر طب ایرانی است و بهاءالدوله رازی علاوه بر جمع ‏آوری نظر حکمای قبل از خود به ذکر تجربیات خود نیز پرداخته، تحقیق و بررسی بر روی این کتاب بسیار حایز اهمیت بوده به طوری‏ که توصیه‏ ها و راهکارهای پیشگیری او می تواند مبنای مطالعات پایه و بالینی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کووید- 19، همه گیری ها، تاریخ پزشکی، طب ایرانی
 • محمد احمدی زاده*، حامد آرضایی، اعظم قاسمی صفحات 167-180

  پرسش از تکیه‏ دانش پزشکی و نظام سلامت به شناخت های بنیادین و واکاوی ریشه های فلسفی آن مدخل مهم فلسفه‏ پزشکی است که به اندازه کافی به آن توجه نشده است تا جایی که گاه پزشکی و نظام سلامت و بهداشت بی‏ نیاز از آن تلقی می شود. در این مقاله به این موضوع توجه شده که آیا در میان حکما و فلاسفه اسلامی و به ویژه فیلسوف - پزشکان می توان سابقه ای از مباحث فلسفی در ارتباط با موضوعات پزشکی یافت؟ مسایلی چون «سلامت چیست؟ آیا سلامت واقعیتی عینی یا امری اعتباری است؟ نسبت بیماری با سلامت چیست؟ منشا سلامت و بیماری چه اموری است؟ آیا امور غیرجسمانی می‏ توانند در سلامت جسم انسان موثر باشند؟ درد چیست؟ ملاک تقسیم‏ بندی بیماری‏ ها چیست؟ بیماری روانی چیست و چگونه است؟ رابطه پزشک با بیمار چگونه باید باشد؟ آیا به دلایلی مانند سختی درمان یا سلامت همراه با رنج می توان مرگ را تجویز کرد و... ؟» ازجمله پرسش های عینی و میدانی دانش پزشکی و نظام سلامت است که تلاش برای پاسخ گویی به آنها پژوهشگر را با مباحث بنیادین فلسفی، به ویژه انسان‏شناسی فلسفی مواجه می نماید. مواضع مختلف فلسفی در مسایلی اساسی چون شناخت انسان و مراتب حیات او و چیستی علم و روش علمی می تواند تاثیر شایان توجهی در شکل‏ گیری دانش پزشکی و به تبع آن در نظام سلامت داشته باشد، به گونه ‏ای که اصول علمی و روش ‏های تشخیص و درمان را در گستره‏ای از مکاتب طبی مختلف از طب مدرن تا طب‏ های سنتی و مکمل دست خوش بازبینی ها و تغییرات اساسی قرار دهد. این امر می تواند در طی زمان به شکل گیری نظام های طبی بی‏ انجامد که هریک در دستگاه ‏های معرفتی خود و برآمده از مبانی فلسفی خود شناخته شوند.

  کلیدواژگان: سلامت، بیماری، فلسفه، انسان شناسی پزشکی
|
 • Farid Ghassemlou* Pages 93-104

  In order to provide a precise concept of the term health promotion, and especially to explain the position of this concept as an interdisciplinary term, carrying out several purely theoretical discussions, in which one of the audiences works in the field of humanities is a necessity. In other words, it seems essential to seriously consider the relationship between the concept of health promotion as a data and a relatively new term with various fields of humanities. One of the sciences that can be considered in this study, its interaction with health promotion be examined is medical history. The present article endeavors to introduce a set of the most important data related to medical history in Iran, and to discuss how medical history can help the promotion of health. This research is based on the paying attention to history and its branches (including medical history) and the insistence that in the exchange of data between health promotion and medical history, we are faced with a series of interdisciplinary concepts and knowledge, including theoretical precursors. At present, there is a relatively specialized library on the subject of medical history at the Academy of Medical Sciences. Getting familiar with the diverse set of information resources available in this library, along with providing a relatively accurate report of the contribution of some documents, data and institutions to formation of the national health system of the country can elucidate the aforementioned issues. Accordingly, considering history-based researches, several strategies for using medical history in the field of health promotion have been proposed.

  Keywords: Health Promotion, Sciences, Humanities, History of Medicine
 • Assie Jokar, AliReza Davoudi, Fataneh Hashem Dabaghian, Gholamreza Kordafshari, Hoorieh Mohammadi Kenari* Pages 105-112
  Background and Purpose

  Coronaviruses, with single-stranded RNA, are widespread and cause respiratory, gastrointestinal, liver, and neurological diseases. This study aimed to evaluate the effect of Padzahr capsules to control clinical symptoms in patients with COVID-19 in a pilot clinical study.

  Materials and Methods

  This is a randomized controlled clinical trial study that was conducted in the summer and autumn of 1400 AD (2021) in Mazandaran province. The statistical population comprised COVID-19 patients based on the Iranian protocol and based on the set criteria. In this study, 68 definitive patients were randomly divided into intervention (Padzahr) and control groups. All patients admitted with COVID-19 in the infectious ward received routine corona treatment drugs, and the intervention group were additionally administered six Padzahr capsules per day (manufactured by NIAK with license number 0385-94). Data were analyzed by SPSS software (version: 17) using the ITT method. The criterion for statistical significance was a value of P less than 0.05.

  Results

  At the time of admission, there was no significant difference between the two groups in terms of severity of signs and symptoms (p> 0.05); The severity of signs and symptoms during hospitalization did not show a statistically significant difference. At 14-day follow-up, 28 patients in the drug group and 24 patients in the control group responded. Twenty-two patients (78.6%) in the drug group and 11 patients (45.8%) in the control group reported complete improvement of symptoms. No side effects were observed or reported in Padzahr users.

  Conclusion

  Padzahr caused a decrease in the severity of signs and symptoms of COVID-19 disease, but did not show a statistically significant difference compared to the control group during hospitalization. At follow-up two weeks later, the intervention group had better conditions and fewer symptoms.

  Keywords: Persian Medicine, COVID-19, Acute Respiratory Syndrome
 • Nastaran, Soroush Mohitmafi*, Masoud Selk Ghaffari Pages 113-124
  Background and Purpose

  Use of anesthetics is one of the main elements of surgery by eliminating the feeling of pain and reaction to painful factors. Due to lower toxicity compared with chemical drugs, herbal medicines can be used to reduce undesirable side effects of these drugs. Persian medicine literature has mentioned use of poppy seed oil to relieve headaches and insomnia in humans. The aim of this study was to investigate the topical effect of poppy seed oil on anesthesia parameters such as analgesic, hypnotic and muscle relaxant properties in New Zealand white rabbits.

  Materials and Methods

  Twenty-five New Zealand white rabbits were evaluated in 5 groups of 5 (one control group and four experimental groups). The control group was anesthetized only by intramuscular injection of Ketamine and Xylazine. Experimental group 1 received 3 drops of poppy seed oil in one ear one hour before anesthesia, experimental group 2 received 10 drops of oil on the inner skin of long cartilage of one ear two hours before anesthesia, experimental group 3 received 3 drops of oil in both ears one hour before anesthesia, and group 4 received 10 drops of oil on the inner skin of the long cartilage of both ears two hours before anesthesia.

  Results

  In analysis of variance (ANOVA), the anesthesia duration in experimental groups 1, 3 and 4 was significantly equal. In experimental groups 1 and 3, the mean analgesia duration and deep anesthesia duration were significantly increased compared with the control group. In none of the groups were changes in vital signs worrying, and all were within the approved range during rabbit anesthesia.

  Conclusion

  Topical application of poppy seed oil in New Zealand white rabbits lead to hypnosis, analgesia and deep anesthesia with muscle relaxant property and had anesthetic and hypnotic effects.

  Keywords: Anesthesia, Ketamine, Xylazine, Rabbit, Poppy Seed Oil
 • Mina Darabi Ghasemi, Zahra Jafari, Sahar Shafiei, MohammadReza Morovati, MohammadHosein Farzaei* Pages 125-136
  Background and Purpose

  Peptic ulcer is one of the ailments of the digestive system. Due to side effects and emergence of drug resistance , there is a tendency to use natural products. Cucurbita moschata Duchesne has medicinal properties such as anti-inflammatory activity. The aim of this study is to evaluate the protective and therapeutic effects of a hydroalcoholic extract of the bark of this plant on ethanol-induced peptic ulcer in an animal model.

  Materials and Methods

  After preparing Cucurbita moschata Duchesne skin extract, gastric ulcer was induced by oral administration of ethanol . Mice were grouped as follows: positive control group (receiving omeprazole at a dose of 2, 10 mg/kg), negative control group, protective group receiving plant extracts at doses of 50, 100 and 200 mg/kg (gavage), healthy group, and treatment group (under treatment for one week after ulcer induction). Protective plant extract and omeprazole were administered for one week before ulcer induction. Subsequently, macroscopic and microscopic examination of gastric mucosal tissue and H&E staining were performed.

  Results

  The rate of ulcer reduction index in the omeprazole-treated group and the protective and extract treatment groups was significant higher compared with the control group. The lowest ulcer index belonged to the group receiving protective extract with a dose of 200 mg/kg and the group receiving therapeutic extract with a dose of 200 mg/kg. Microscopic appearance of gastric mucosa showed mild mucosal ulcers, and reduction of inflammatory cells in groups that had received different doses of squash bark extract. Gastrointestinal microscopic appearance showed no gastric mucosal detachment, mild mucosal bleeding, fragmentary and mild necrosis of gastric mucosal epithelium, and better order and organization of gastric glands in the omeprazole group compared with other groups.

  Conclusion

  Ethanol use causes peptic ulcer. Also, treatment with Cucurbita moschata Duchesne peel extract improves healing of ulcers, which is significantly difference with the control group.

  Keywords: Peptic Ulcer, Persian Medicine, Cucurbita moschata, Antioxidant
 • Abdollah Dadazadeh*, Diba Raeisi, Zahra Tavangar Pages 137-154
  Background and Purpose

  A wide range of various diseases including auto-immune and autoinflammatory illnesses are associated with inflammatory processes. Most metabolic, cardiovascular, neurological, and gastrointestinal disorders, as well as osteoarthritis, rheumatoid arthritis, rheumatism, gout and various cancers have an inflammatory nature. Use corticosteroid anti-inflammatory drugs is accompanied by extensive serious side effects. This research was performed considering that swellings mentioned in Persian Medicine (PM) sources are very similar to inflammation in classical medicine in terms of clinical symptoms, and that natural anti-inflammatory drugs usually have less side effects compared with synthetic drugs.

  Materials and Methods

  This research is a review study of valuable PM sources including Al-Qanun fi al-Tibb, Al-Mansouri fi al-Tibb, Makhzan al-Adwiya, Makhazin al-Ta'līm, Tazkirat al-Ilaj, Tuhfat ul-Momineen. Medicinal substances recommended for inflammations and swellings were identified and categorized. For more accuracy, scientific names of these medicinal substances were matched with contemporary botanical references. To confirm the pharmacological activities of these drugs, valuable electronic sources such as PubMed, Science Direct, and Scopus were queried.

  Results

  This research yielded 150 medicinal substances that were categorized by their effects on inflammations and swellings. The anti-inflammatory mechanisms of these substances are similar to non-steroidal anti-inflammatory drugs (usually prostaglandin inhibition), anti-inflammatory pathways of glucocorticoids, or combinational anti-inflammatory effects mechanism due to production of secondary metabolites.

  Conclusion

  Some of the medicinal substances found in this study have specific effects on a disease, while others ameliorate inflammations and swellings via systemic effects. Contemporary research (in vitro and in vivo) confirm the anti-inflammatory effects of some of these drugs, but more studies are needed to prepare these substances as acceptable drug forms.

  Keywords: Persian Medicine, Medicinal Plants, Prostaglandin, Interleukin
 • Narges Tajik, Zahra Ghahramani, Zahra Alamdar, Nafise Shaabani, MohammadHossien Ayati* Pages 155-166

  Throughout the history of human life, epidemics have always been one of the serious threats to human life making their control and prevention of particular importance. One of the leading physicians of Persian Medicine in the Safavid era is Bahā’ al-Dawlah Razi, who in addition to his scientific status, had also a political status. In his book "Khulāsat al-Tajārib", he has discussed a complete set of definitions of the conditions that cause epidemics, the symptoms of the disease, and the ways to prevent and control it. This article intends to categorize the contents of Bahā’ al-Dawlah Razi’s book, which includes his personal experiences and those of other physicians of the Islamic period up to the Safavid period, in relation to epidemics. This is a descriptive-historical study based on library resources, which has studied the subject of epidemics according to Bahā’ al-Dawlah Razi’s book, and then analyzed each section and the conclusions as well as reconciling of results to modern medicine. The contents of Khulāsat al-Tajārib on epidemics can be divided into three sections. Materials related to sections one and two were collected by him. In the third part, we see Bahā’ al-Dawlah Razi` ideas in the prevention section such as referring to use of specific clothes in indoor places, recommending use of mosquito nets and the use of special plants. These methods are unique to Bahā’ al-Dawlah Razi during the epidemics. Razi’s "Khulāsat al-Tajārib” is one of the recent books of Persian Medicine, where he has collected the opinions of scholars before him in addition to mentioning his own experiences. Therefore, research on this book is very important as his recommendations and treatment strategies can be proposed as the basis of further basic and clinical studies.

  Keywords: COVID-19, Epidemics, History of Medicine, Persian Medicine
 • Mohammad Ahamadizadeh*, Hamed Arezaei, Azam Ghasemi Pages 167-180

  One of the important entries in philosophy of medicine is the discussion on the reliance of medical knowledge and the health system on fundamental knowledge and the analysis of its philosophical roots. It is noteworthy that, not enough attention has been paid to this issue, to the extent that sometimes it is not deemed necessary for medicine and the health system. This study endeavors to explore a history of philosophical discussions in relation to medical issues among Islamic and contemporary philosophers, physicians, and especially philosopher-physicians. This study also touches on issues such as: What is health? Is health an objective fact or a credit matter? What is the relationship between illness and health? What is the origin of health and illness? Can non-physical things be effective in the health of the human body? What is pain? What are the criteria for classification of diseases? What is a mental illness and what is it like? How should the physician’s relationship with the patient be? Is it possible to prescribe death for reasons such as incurability or suffering? These are among objective and field questions of medical knowledge and the health system. In the attempt to answer the mentioned questions, a researcher is confronted with fundamental philosophical issues, especially philosophical anthropology. Indeed, different philosophical views on basic issues such as anthropology and the stages of man's life, philosophy of science, and the scientific methods can have a significant effect on formation of medical knowledge, and thereby, the health system. As a result, scientific principles and methods of diagnosis and treatment in a range of different medical schools, from modern medicine to traditional and complementary medicines, have undergone fundamental revisions and changes. This can lead to formation of medical systems over time, each of which is recognized in its own epistemological system and arising from unique philosophical foundations.

  Keywords: Health, Disease, Philosophy, Medical Anthropology