فهرست مطالب

تفسیر پژوهی - پیاپی 17 (بهار و تابستان 1401)

نشریه تفسیر پژوهی
پیاپی 17 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کیوان احسانی* صفحات 11-31

  قرآن کریم از ابتدای نزول اولین آیات آن تاکنون با صدها و هزاران شرح و تفسیر با بینش ها و نگرش های متفاوت اعتقادی، کلامی و مذهبی مواجه شده است. یکی از تحقیقاتی که متوجه این تفاسیر شده، روش شناسی و بررسی شیوه ها و ممیزات آنهاست. تفسیر «اللباب فی علوم الکتاب»، از مفسر بزرگ قرن نهم، ابن عادل، موسوعه ای گسترده از آراء تفسیری، لغت، صرف، نحو، بلاغت، شعر عرب، کلام و عقاید، قرایت، حدیث، فقه، اصول و... است که ضرورت شناخت و معرفی آن را جهت بهره مندی از آن مطرح می سازد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای ضمن معرفی ابن عادل، شیوه او در تفسیر مزبور واکاوی شده و سپس برخی زوایای عقیدتی کلامی او به عنوان مفسری اشعری، نسبت به اموری مانند شفاعت، صفات خداوند، آیه «إن الحکم إلا لله» و نیز برخی آیات فضایل اهل بیت (ع) همچون سوره کوثر، آیه اطاعت از اولوالامر، آیه ولایت، آیه مباهله ارایه شده و تقابل فکری او با آراء شیعه و معتزله واکاوی شده است.

  کلیدواژگان: اللباب فی علوم الکتاب، شیوه تفسیری، ابن عادل
 • زهره اخوان مقدم*، ناهید شاهمیرانی صفحات 33-52
  موضوع لوح محفوظ، که گاهی «ام الکتاب» و «کتاب مکنون» نیز نامیده می شود، در مقابل لوح محو و اثبات آمده و یکی دیگر از مراتب نزول قرآن است. امور مندرج در لوح محفوظ ثابت و غیر قابل تغییر و مصون از نقصان است؛ اما واقع‏شدنی هستند. این نگارش به بررسی «لوح محفوظ» و کیفیت آن از دیدگاه مفسران فریقین می پردازد. روش جمع‏آوری مطالب در این پژوهش کتابخانه ای بوده و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. بنا بر یافته های تحقیق حاضر، لوح محفوظ (صفحه ای از نور) همان علم بی‏کران و لایزال الهی است که مرجع صدور همه کتب تشریعی بوده و مقدرات تمام کاینات قبل از وجود در آن نگاشته شده است. در این نوشتار آراء و دیدگاه ها و همچنین روایات مرتبط با لوح محفوظ و موضوعات وابسته را گردآوری شده و با توجه به آیات قرآن و تفاسیر مختلف شیعی و سنی، برترین و موثق ترین آراء در مورد لوح محفوظ بیان شده است.
  کلیدواژگان: تطبیقی، فریقین، قرآن، لوح محفوظ، مفسران
 • نسرین انصاریان* صفحات 53-68
  مضمون برخی آیات حاکی از وجود «ازواج» در بهشت به عنوان یکی از نعمت های بهشتی است، با توجه به استعمال واژه «ازواج» برای «همسران عرفی دنیوی»، برخی مراد از این واژه و واژه های هم مضمون آن را وجود «همسران برای بهشتیان» دانسته اند و این امر موجب شده که برای آن لوازم و تبعات دنیوی قایل شوند، از این رو پژوهش پیش رو به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است: «تحلیل معناشناسی ازواج بهشتیان در قرآن چیست؟» رویکرد پژوهش «تفسیری»، پردازش مطالب «توصیفی تحلیلی» و منابع آن کتابخانه ای و نرم افزاری است. یافته های پژوهش به این مطالب اشاره دارند: مراد از «تزویج در بهشت»، «تزویج عرفی دنیوی» که دارای لوازم و تبعات مادی باشد، نیست؛ بلکه مراد «هم نشینی بهشتیان با هم رتبه های خود» است و مقصود از آیاتی که به طور مستقم یا غیرمستقیم بیانگر یکی از لوازم و تبعات دنیوی برای «ازواج بهشتی» هستند، دلالت ظاهری آیات است و برخی مفسران برای نزدیک کردن مطلب به فهم مخاطبان، به تفسیر معنای ظاهری آیات اکتفا کرده اند.
  کلیدواژگان: ازواج بهشتی، همسران دنیوی، هم نشینان بهشتی
 • حیدر باقری اصل* صفحات 69-81
  یکی از گزاره های کلامی قرآنی در قرآن کریم این گزاره است که «خدا متکلم است ». آیات قرآن کریم و روایت معصومان به این گزاره پرداخته و بر آن تاکید نموده اند. موضوع این گزاره ، خدا و محمول آن ، تکلم و سخن گفتن خداست . ما در مورد تفسیر این محمول که دلالت بر سخن گفتن خدا می کند و نیز چگونگی تبیین تکلم خدا و نحوه انتساب تکلم به او، با مشکل جدی مواجه هستیم و از آنجایی که فلسفه زبان دینی ، این گونه مسایل را مورد بحث قرار می دهد، این مقاله در صدد است گزاره مذکور را از دیدگاه فلسفه زبان دینی با رویکرد آیات قرآن کریم بررسی، تحلیل و تبیین کند و یک راه حل قرآنی را برای مشکل مذکور بر اساس آیات قرآن کریم و با روش عقلانی تفسیر آیات قرآنی، استخراج و ارایه کند. مهم ترین یافته تحقیق این نتیجه است که تکلم خدا، با رویکرد آیات قرآنی قابل ارایه است.
  کلیدواژگان: گزاره، کلام خدا، نظریه زبانی، فعل گفتاری
 • سید محمدفردین جلالی* صفحات 83-107

  بر اساس آموزه های قرآنی، ابتلاء یک سنت الهی است که همیشه ثابت و غیر قابل نسخ است و انسان باید همواره آماده ابتلاء باشد. بخشی از مصیبت ها بر اساس سنت ابتلاء و امتحان الهی است تا شخص هر آنچه در نهاد دارد بروز و ظهور دهد و به فضایلی چون صبر و حلم دست یابد. مصیبت به معنای اصابت امری است که انسان را با فقدانی مواجه می کند؛ این فقدان شامل از دست دادن نعمتی چون جان و مال و عرض، یعنی از دست دادن عضوی از خانواده و خویشان، عضوی در بدن، مال و عرض و آبرو و مانند آن است. آنچه می‏تواند مصایب را التیام بخشد و توان تحمل آن را در آدمی ایجاد کند، تسلیم در برابر خواست خدا، تقوا، توکل، یاد خدا، زدودن غفلت، صبر و شکیبایی است.این نوشتار با تکیه بر آیات قرآن کریم و روش تفسیر موضوعی و معناشناسی با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی ارایه راهکار های قرآنی در تحمل بلا و مصیبت است که آدمی در پرتو آن نه تنها می‏تواند فشار روانی مصیبت را تحمل کند، بلکه می تواند از آن در رشد و تعالی خویش بهره بگیرد.

  کلیدواژگان: قرآن، ابتلاء، آزمایش الهی، تحمل و صبر
 • رضا دهقان نژاد* صفحات 109-128
  جامعه پذیری فرزندان یکی از موضوعات مهم در مباحث علوم تریبتی و اجتماعی است که در بین عوامل متعدد آن، نقش والدین به عنوان اولین و مهم ترین عامل به شمار می رود، چرا که کودکان نخستین روابط اجتماعی خود را توسط خانواده برقرار می کنند. کودکان از والدین خود، هنجارها و ارزش های اجتماعی و اخلاقی را می آموزند و در این زمینه از آنان تقلید می کنند. این مقاله با روش کتابخانه ای و توصیفی کوشیده است نقش پدران و مادران را در فرآیند جامعه پذیری فرزندان با الهام از آیات قرآن کریم و احیانا برخی روایات به عنوان تفسیر آیات مذکور، مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد آموختن آداب، رسوم و مهارت های اجتماعی، تقویت ارتباط فکری و عقلانی فرزندان، نقش فرهنگی پدر و مادر، تربیت اقتصادی، ایجاد انضباط و رعایت ضوابط در زندگی اجتماعی، تکریم فرزندان، تسهیل در امر ازدواج فرزندان و تربیت بدنی و جسمانی آنان از مهم ترین مواردی هستند که پدران و مادران باید در فرآیند جامعه پذیری فرزندان خود نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.
  کلیدواژگان: اجتماعی شدن، نقش والدین در جامعه پذیری، جامعه پذیری در قرآن
 • روح الله زاهری*، محمدرضا حسینی نیا، زهرا زاهری صفحات 129-147
  در سوره «ص» بیان شده که سلیمان (ع) به سبب اشتغال به بازدید تعدادی اسب، از ذکر خداوند (نماز عصر)، غافل شد، لذا آن حضرت فرمود: «ردوها علی». در تبیین مرجع ضمیر «ردوها علی» و نیز جمله «توارت بالحجاب»، دو قول بازگشت «خورشید» یا «اسب ها» ذکر شده است؛ اما در هر دو قول اشکالات جدی وجود دارد، این مقاله به روش علمی تحلیلی با محوریت دیدگاه علامه، ضمن بازپژوهی در تفاسیر فریقین و نیز استفاده از منابع تفسیری معتبر، با هدف رفع ابهامی که بر مرجعیت ضمیر، عارض گردیده، ضمن ارایه فرضیه ای جدید، به این نتیجه رسیده که هر چند دیدگاه صحیح، قول «بازگشت خورشید» است؛ اما مراد، بازگشت خورشید در جهت معکوس نیست، بلکه مفهوم آن، «جابه جایی و انتقال سلیمان (ع)» به سمت غرب است.
  کلیدواژگان: رد شمس، سلیمان (ع)، نمازعصر، ردوها علی
 • علیرضا زکی زاده*، فاطمه طائبی، داود اسماعیلی صفحات 149-163

  توجه به قرینه سیاق از اصول تفسیر روشمند قرآن و از بهترین روش های آن محسوب می شود. از جمله آیاتی که اختلاف در تشخیص سیاق، اختلاف در نظریه های مفسران را در بر داشته است آیات 15 تا 20 سوره زخرف می باشد. اکثر مفسران آیه 18 را قول خداوند متعال و برخی از مفسران آن را قول کافران می دانند. پژوهش حاضر به تبیین و تحلیل این دو نظر پرداخته است. به نظر می رسد بررسی پیوست یا گسست معنایی در آیات مذکور، خط بطلان بر اندیشه بسیاری از مفسران می کشد و صفات مطرح شده در آیه را برآمده از اندیشه کافران قلمداد می نماید. پژوهش حاضر به روش تطبیقی و تحلیلی، پس از تبیین و تحلیل نظرات مفسران با توجه به قراین متصل و منفصل، برآن است که بطلان نظریه گروه نخست را با توجه به قرینه سیاق بیان کرده، و آیه را بیان اندیشه کافران تلقی نماید.

  کلیدواژگان: پیوست معنایی، آیه 18 سوره زخرف، سیاق، مفسران
 • وجیهه شکرانی پور*، محسن خوش فر صفحات 165-178

  استهزاء و تحقیر با گفتار و عمل اگر چه در ظاهر ممکن است امری مذموم و مخالف کرامت انسانی به نظر آید، اما با مراجعه به آموزه های قرآنی و بررسی نسبت استهزاء به خداوند تعالی می توان دریافت که عمل استهزاء الهی در مقام بازدارندگی و مجازات، نه تنها مذموم نیست، بلکه امری لازم است. به همین جهت، در پاسخ به سوال از کیفیت و چگونگی استهزاء الهی در بررسی اقوال مفسران فریقین به روش توصیفی تحلیلی مشخص گردید که نمی توان حقیقت استهزاء الهی را با تمام لوازم و تبعات آن، با کیفیت استهزاء انسان ها یکی دانست و باید آن را به گونه ای تاویل نمود. پس از بررسی اقوال مفسران شیعه و سنی مشخص گردید که استهزاء الهی نمی تواند بدون دلیل باشد و دارای اهدافی همچون مجازات استهزاء کنندگان، بی ثمر نشان دادن استهزاء منافقان، سنت املاء و امهال، تخطیه مستهزیان، تفاوت نتیجه اعمال منافقان با آنچه در دنیا داشته اند و... است و با بررسی اقوال گفته شده، می‏توان دریافت که استهزاء الهی هم در دنیا و هم در آخرت گریبان منافقان را خواهد گرفت؛ استهزای الهی در دنیا با تخطیه کردن و ازدیاد شک و تحیر آنها و در آخرت با انتقام و عذاب دردناکی که شامل آنها می‏شود، محقق خواهد شد.

  کلیدواژگان: استهزاء، تحقیر، آیه 15 بقره، استهزاء الهی، مفسران فریقین
 • رضا قلی زاده*، محمدجواد توکلی خانیکی صفحات 179-194

  لوح محفوظ که در آیات قرآن با عبارات کتاب مبین، کتاب حفیظ، کتاب مرقوم، کتاب مکنون، و امام مبین یاد شده است از واژگان بنیادین قرآن کریم است که چون تنها یک مرتبه در قرآن به کار رفته است؛ سبب وجود اختلاف نظر میان قرآن پژوهان درباره ماهیت و ویژگی های آن، گشته است.در این نوشتار چیستی و ویژگی های لوح محفوظ از نظر دو مفسر کبیر قرآن کریم علامه طبرسی وعلامه سید محمدحسین طباطبایی مورد مداقه قرار گرفته.درباره ماهیت و چیستی لوح محفوظ نظر صاحب المیزان که «لوح محفوظ را مرتبه ای از مراتب وجود قرآن می داند» پسندیده و ارجح به نظر می آید. گرچه سایر اقوال گفته شده نیز، ازاتقان کافی برخوردار است.از ویژگی های لوح محفوظ نیز جامعیت آن را می توان بر سایر ویژگیها برتر دانست چون به نوعی سایر ویژگی ها را در خود دارد.مطالب تحت عنوان «بررسی تطبیقی چیستی لوح محفوظ ویژگی های آن در المیزان و مجمع البیان» به روش تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر و تدوین درآمده است.

  کلیدواژگان: لوح محفوظ، ام الکتاب، علم ذاتی خداوند، کتاب حفیظ، امام مبین
 • سید فضل الله میرزینلی*، حسین علوی مهر صفحات 195-214
  غرض اساسی از نزول آیات وحیانی قرآن، خواندن، فهمیدن و به کار بستن آنها است. پایبندی به یک روش نظام مند در فهم وتدبر آیات قرآن لازم و بایسته است. روش تفسیر ساختاری به عنوان یکی از روش های فهم آیات قرآن مبتنی بر اصول مهمی چون توقیفی بودن ترتیب آیات در یک سوره و وحدت موضوعی بین آنهاست. این روش به دنبال کشف چهره ای نو و منسجم از سوره های قرآن است. یکی از سوره های قرآن که نیازمند تبیین غرض اصلی است، سوره مبارکه معارج است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تفسیر ساختاری، غرض اصلی سوره تشریح شده است. این سوره شامل سه موضوع است: 1- شرح حادثه قیامت و نگرش استبعادانگارانه کفار نسبت به آن (آیات 1 تا 18) 2- بیان وضعیت انسان مومن از حیث ایمان و عمل متاثر از اعتقاد به معاد (آیات 19 تا 35) 3- بیان دوباره عاقبت کفار و تعامل با پیامبر (ص) (آیات 36 تا 44) وجه ارتباط میان بخش های این سوره تاکید بر معادباوری و تاثیر این مسیله در وضعیت انسان های مومن و کافر از حیث عمل و سبک زندگی است. وجه تمایز این دیدگاه نسبت به سایرین، تاکید بر نقش تربیتی معادباوری در انسان است.
  کلیدواژگان: سوره معارج، معادباوری، تفسیر ساختاری، آثار تربیتی
 • مریم ولایتی کبابیان*، زهرا ارغیانی صفحات 215-230
  اصول و قواعد تفسیر که همان احکام و قضایای کلی برای استنباط معانی قرآن کریم است، از امور بسیار مهمی است که پایبندی به آن مفسر را از خطای در فهم بازمی دارد و سبب می شود مبنای مناسبی برای تفسیر صحیح قرآن فراهم آید. کشف و استخراج اصول و قواعد یادشده به ویژه درباره تفاسیر مهم و تاثیرگذار شیعه، از موضوعات جدید در حوزه مباحث تفسیرپژوهی است و گامی مهم جهت اطلاع از مبانی مفسر برای تفسیر آیات به شمار می آید. آقای جوادی آملی در تفسیر تسنیم برای فهم دقیق تر آیات از قواعد متعددی بهره برده که هر یک به جای خود می تواند به فهم بهتر منظومه فکری ایشان و بهره مندی بیشتر مخاطب از تفسیر او بینجامد. در این میان توجه به قاعده سبب نزول، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. نتایج این نوشتار نشان می دهد مفسر تسنیم تنها سبب نزول هایی را معتبر می داند که روایت بوده و دارای سند صحیح باشند. از نگاه ایشان گستره تاثیرگذاری این گونه روایات تا حدی است که با خطوط کلی قرآن هماهنگ باشند، در غیر این صورت وانهاده می شوند. همچنین این دست روایات از منظر ایشان تنها می تواند بیانگر مصداقی از مفهوم کلی آیات باشد و لذا به عنوان مقید و مخصص نمی توان از آنها در تفسیر قرآن بهره برد.
  کلیدواژگان: قواعد تفسیر، اصول تفسیر، روایات تفسیری، جوادی آملی، تسنیم، سبب نزول
|
 • Keyvan Ehsani * Pages 11-31

  From the beginning of the revelation of its first verses, the Holy Quran has been confronted with hundreds and thousands of explanations and interpretations with different views, attitudes, beliefs, theology and religion. One of the researches that has noticed these interpretations is the methodology and the study of their methods and distinctions.Tafsir "Al-Labab Fi Uloom Al-Kitab" is one of the great commentators of the ninth century, Ibn Adel, a wide encyclopedia of interpretive views, words, grammar, syntax, rhetoric, Arabic poetry, theology and beliefs, recitation, hadith, jurisprudence, principles, etc. Which raises the necessity of recognizing and introducing it in order to benefit from it. In this article, in a descriptive-analytical method and relying on library sources, while introducing Ibn Adel, his method in this interpretation is analyzed and then some of his ideological-theological angles as an Ash'arite commentator on matters such as intercession, attributes of God, verse "نن الحکم إلا لله" and also some verses of the virtues of the Ahl al-Bayt (AS) such as Surah Kawthar, the verse of obedience to the first commandment, the verse of Wilayah, the verse of Mubahilah have been presented and his intellectual opposition to the views of Shiites and Mu'tazilites has been analyzed.

  Keywords: Al-Lobbab fi Ulum al-Ketab, Analytical study, Ibn Adel
 • Zohra Akhwan Moghadam *, Nahid Shahmirani Pages 33-52
  abstract of the subject of the mahfouz tablet, sometimes called "um al-Kitab" and "The Book of Maknun", has been edified in front of the tablet and is another part of the revelation of the Qur'an. The method of collecting materials in this research is library and the research method is descriptive-analytical. This writing examines the "Reserved Tablet" and its quality from the viewpoint of fariqin exegetes. According to the findings of this study, the mahfouz tablet (a page of light) is the infinite knowledge and divine lysal which is the reference for the issuance of all the essay books in which the destinies of all the universes were written before existence. In this writing, he has compiled opinions and views as well as hadiths about the reserved tablet and related topics, and according to quranic verses and various Shi'a and Sunni interpretations, the best and most reliable opinions about the tablet have been mentioned.
  Keywords: comparative, Fariqin, Quran, Tablet, Exegetes
 • Nasrin Ansarian * Pages 53-68
  The content of some verses indicates the existence of "couples" in heaven as one of the blessings of heaven. Considering the use of the word "couples" for "worldly secular wives", some have considered the meaning of this word and similar words to be the existence of "wives for the heavenly" and this has led to worldly implications for it. Therefore; Leading research seeks to answer the main question: "What is the semantic analysis of heavenly couples in the Qur'an?". The research approach was "interpretive", content processing, "descriptive-analytical" and its resources were library and software. The findings of the study refer to the following: " couples in heaven" does not mean " worldly secular wives " which has material implications, rather, it refers to the "companionship of heavenly beings with their peers". And the meaning of the verses that directly or indirectly express one of the material implications for "heavenly couples" is the apparent meaning of the verses, and some commentators have limited themselves to interpreting the apparent meaning of the verses in order to bring the matter closer to the audience.
  Keywords: Heavenly couples, Worldly Wives, Heavenly Companions
 • Heydar Bahgeri Asl * Pages 69-81
  One of the logical propositions is that "God is speaking". The subject of this proposition is God and its predicate is God's speaking. We face with serious problem about interpretation of this predicate that denote to God's speaking also the quality of clarification of God's speech and the circumstance of attribution of speech to him. Since religious linguistic philosophy discusses this kind of affairs. This article wants to study, analyze and make clear the mention proposition on the view of religious linguistic philosophy and extract and present a Quranic and reasonable way for solving the mentioned problem on the bases of Quranic verses and this is an important finding of this article.
  Keywords: Predicate, God's Speech, Linguistic theory, Speech Act
 • Saied mohammadFardin Jalali * Pages 83-107

  According to the Qur'anic teachings, affliction is a divine tradition that is always fixed and irrevocable, and man must always be ready for affliction. Part of the calamities is based on the tradition of divine providence and testing so that one can manifest everything in the institution and achieve virtues such as patience and wisdom. Tragedy means to strike something that deprives man of loss; This loss includes the loss of a blessing such as life, property and breadth, that is, the loss of a member of the family and relatives, a member of the body, property and breadth and honor, and the like. What can heal suffering and make it possible for a person to endure it is submission to the will of God, piety, trust, remembrance of God, removal of negligence, patience and forbearance.Relying on the verses of the Holy Quran and the method of thematic and semantic interpretation with a descriptive-analytical approach, this article seeks to provide Quranic solutions in enduring calamity and calamity, in the light of which one can bear the psychological pressure of calamity, but also grow from it. And enjoy his excellence.

  Keywords: Quran, affliction, divine test, tolerance, patience
 • Reza Dehghan Nezhad * Pages 109-128
  Children’s sociability is considered one of the important issues in discussions of pedagogy and sociology, and among different factors, the parents' role is so important. Children learn social and moral norms and values from their parents and imitate them since they make their first communications with their parents. The present study investigated the role of parents in children’s sociability with inspiration from verses from the Holy. Quran and some narrations as an interpretation of mentioned verses through the library and descriptive research methods. The findings of the study showed that learning social conventions and skills, enhancing intellectual communication, the cultural role of parents, economic education, observing discipline in social life, glorification of children, preparing the essentialities of their marriage, and their physical education are in priority, that parents should play their role in the best way in children's sociability.
  Keywords: Parents' role in the sociability of children, Sociability in the Holy Quran’s point of view
 • Rohollah Zaheri *, Mohamadreza Hosaini Nia, Zahra Zaheri Pages 129-147
  It is stated in Surah (PBUH) that Sulayman (AS) neglected the remembrance of God (evening prayer) due to visiting a number of horses, so the Imam said: "Radduha Ali". In explaining the reference of the pronoun "Radduha Ali" as well as the sentence "Tawarat in hijab", two promises of the return of "the sun" or "horses" are mentioned; However, there are serious problems in both statements. The new hypothesis concludes that although the correct view is the promise of the "return of the sun"; But what is meant is not the return of the sun in the opposite direction, but its meaning is "the movement and transfer of Sulayman (AS)" to the west.
  Keywords: Rejection of Shams, Suleiman (AS), Asr Prayer, Rejection of Ali
 • AliReza Zakizadeh Renani *, Fatemeh Taebi Isfahani, Davoud Esmaili Pages 149-163

  Paying attention to the context is one of the principles of methodical interpretation of the Qur'an and one of its best methods. Verses 15 to 20 of Surah Zokhrof are among the verses where the difference in understanding the context has caused differences in the understandings of commentators. Most of the commentators consider verse 18 to be the word of Almighty God and some commentators consider it to be the word of disbelievers. The present research has explained and analyzed these two opinions. It seems that the examination of semantic continuity or discontinuity in the mentioned verses invalidates the thought of many commentators and considers the attributes mentioned in the verse as arising from the thought of unbelievers. The present study, by comparative-analytical method, after explaining and analyzing the opinions of commentators with regard to connected and separate evidences, aims to state the invalidity of the theory of the first group according to the context and consider the verse to be the expression of the thoughts of the disbelievers.

  Keywords: Semantic Continuity, Verse 18 of Surah Zokhrof, Context, interpreters
 • Vajihe Shookranypoor *, Mohsen Khoshfar Pages 165-178

  Although mockery and humiliation with speech and action may seem reprehensible and contrary to human dignity, but by referring to the Qur'anic teachings and examining the relation of mockery to God Almighty, we can see that the nature of divine mockery is different from human mockery. Detention and punishment from God is not only reprehensible; It is necessary. Therefore, in answer to the question of the quality and manner of divine mockery in examining and following the sayings of the commentators of the sects, which was done in a descriptive-analytical way, it became clear that the truth of divine mockery cannot be considered the same as all the tools and consequences. And it must be interpreted in some way.  And it must be interpreted in some way, ineffectual mockery of the hypocrites, the tradition of spelling and spelling, the abomination of apostates, the difference between the results of the hypocrites' actions and what they have done in the world, and so forth. The commentators have tried to explain this .It is said that divine ridicule will also be both in the world and in the Hereafter of منافقان; in the world, by destroying them, they are suspicious of them and in the Hereafter with a painful vengeance that includes them; the mockery of Allah will be realized.

  Keywords: Mockery, humiliation, Verse 15 of Al-Baqarah, divine mockery, Fariqin commentators
 • Reza Gholizade *, MohammadJavad Tavakoli Khaniki Pages 179-194

  The Preserved Tablet, which is mentioned in the verses of the Qur'an with the expressions of the Book of Mubin, the Book of Hafiz, the Book of Marqum, the Book of Maknun, and the Imam of Mubin, is one of the basic words of the Holy Qur'an, which is used only once in the Qur'an; It has caused controversy among Quranic scholars about its nature and characteristics. In this article, the nature and characteristics of the protected tablet have been studied from the point of view of two great commentators of the Holy Quran, Allameh Tabarsi and Allameh Tabatabai. Regarding the nature and nature of the protected tablet, Sahib al-Mizan, who considers the protected tablet to be one of the levels of the Qur'an, seems to be preferred and preferred, because before this the commentator Mullah Sadra Shirazi also had this opinion. However, the other statements made are sufficiently convincing. Among the features of the protected tablet, its comprehensiveness can be considered superior to other features because it has other features in it. The articles entitled "Comparative study of what is a preserved tablet and its characteristics in Al-Mizan and Majma 'al-Bayan" have been written and compiled in an analytical and descriptive manner.

  Keywords: Preserving Tablet, Mother of the Book, Intrinsic Knowledge of God, Hafiz Book, Imam Mobin
 • Seyed Fazlollah Mirzeinali *, Hosein Alavimehr Pages 195-214
  The main purpose of the revelation of the revelatory verses of the Qur'an is to read, understand and apply it. Adherence to a systematic method in understanding and contemplating the verses of the Qur'an is necessary. The method of structural interpretation as one of the methods of understanding the verses of the Qur'an is based on important principles such as the confinement of the order of the verses in a surah and the thematic unity between them. This method seeks to discover a new and coherent face of the surahs of the Qur'an. One of the surahs of the Quran that needs to be explained is the main surah of the Holy Quran. In this research, the main purpose of the surah was explained in a descriptive-analytical method with a structural interpretation approach. This surah consists of three topics: 1- Description of the event of resurrection and the exclusionary attitude of the infidels towards it (verses 1 to 18) 2- Expressing the situation of the believer in terms of faith and action affected by belief in the resurrection Reiterating the fate of the infidels and interacting with the Prophet (PBUH) (verses 36: 44) The relationship between the sections of this surah emphasizes the resurrection and the impact of this issue on the situation of believers and infidels in terms of practice and lifestyle. The distinguishing feature of this view from others is the emphasis on the educational role of resurrection.
  Keywords: Surah Ma'arij, Resurrection belief, structural interpretation, educational works
 • Maryam Velayati Kababian *, Zahra Arghiani Pages 215-230
  Principles and rules of interpretation, which are the general rules and propositions for inferring the meanings of the Holy Qur'an, are very important matters that adhere to it prevents the commentator from misunderstanding and provides a good basis for correct interpretation of the Qur'an. Discovering and extracting the mentioned principles and rules, especially about important and influential Shiite interpretations, is one of the new topics in the field of interpretive discussions and is an important step to know the interpreter's basics for interpreting verses. In Tasnim's commentary, Mr. Javadi Amoli has used several rules to understand the verses more accurately, each of which in turn can lead to a better understanding of his intellectual system and the audience will benefit more from his commentary. This attention to the rule of cause of descent is the subject of the present study. The results of this article showed that the commentator Tasnim considers only the cause of revelations to be valid if they are narrations and have a correct document. In his view, the scope of influence of such narrations is such that they are in harmony with the general lines of the Qur'an, otherwise they will be abandoned. Also, from their point of view, such narrations can only express an example of the general meaning of the verses, and therefore, they cannot be used as interpretations in the interpretation of the Qur'an.
  Keywords: rules of interpretation, principles of interpretation, interpretive narrations, Javadi Amoli, Tasnim, Reasons for descent