فهرست مطالب

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث - سال بیست و هشتم شماره 3 (پیاپی 73، زمستان 1401)
 • سال بیست و هشتم شماره 3 (پیاپی 73، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم قیدر*، مرتضی توکلی صفحات 13-52

  یکی از مشهورترین مصاحف کهن قرآن، منسوب به دستخط امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام، در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به شماره 1 وقف شده است. این مصحف به خط کوفی و در مقایسه با سایر نسخه ها تقریبا کامل است. در این پژوهش با مقایسه شیوه رسم این مصحف با رسم المصحف ویژگی های مشترک و متمایز آن بازشناسی شده است. مبنای شناخت رسم المصحف، آراء ابوعمرو دانی و ابوداود سلیمان بن نجاح بوده و در این خصوص مصحف امیری و لیبی مرجع قرار داده شده است. این تطبیق از یک سو نشان داده به لحاظ شیوه رسم، میان مصحف مورد مطالعه با رسم المصحف مطابقت زیادی وجود داشته و از سوی دیگر مواضع اختلاف، جنس آنها و تکرارشونده و پربسامدبودن آنها نمایانده شده است. گفتنی است که عمده این اختلافات (قریب به 2000 اختلاف در رسم واژه های قرآنی یافت شد) از جنس حذف یا زیادت الف و همچنین تفاوت در نگارش واو یا یاء یا همزه است که رسم الخط این مصحف را با رسم المصحف متمایز می کند.

  کلیدواژگان: رسم المصحف، مصحف شماره 1، کتابخانه آستان قدس رضوی، مصحف منسوب به امام علی علیه السلام، المقنع، مختصرالتبیین
 • علی شریفی*، ابوالفضل خوش منش صفحات 53-82

  محمد ارکون به عنوان یکی از نومعتزلیان پیرو مکتب تاریخ نگاری نوین (آنال) بر آن است که برای ارایه یک تفسیر از متن باید از شرایط اجتماعی و دوران تاریخی اثر و دیگر عناصر فرهنگی موثر در متن آگاهی یافت. این جریان، تاریخ نگاری خطی و سنتی را برنمی تابد و تاریخ را روابط پیچیده متقابل میان گفتمان های گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. قلمداد می کند و یکی از مشکلات عقل اسلامی را فقدان نگاه تاریخی می داند. تاریخمندی متن قرآن و تمایز قرآن مکتوب با وحی نازله بر پیامبر (ص) (قرآن شفاهی) از آرای قرآنی ارکون است که تحت تاثیر مکتب آنال شکل گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی، رویکرد تاریخی گرایی نوین (مکتب آنال) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است و نقایص آن را احصا نموده است. یافته های پژوهش دلالت بر نفی نظر ارکون  درباره عدم کتابت وحی در عهد پیامبر(ص) و حاکی از جزء بینی افراطی او است که یکی از تالی های فاسد رویکرد آنال در تاریخ نگاری به شمار می آید.  همچنین پذیرش ادعاهای مکتب آنال، مستلزم دور است چرا که نیازمند دلایل عقلی و نقلی است که این مکتب آن را نمی پذیرد و نیز حدوث تغییر در قرآن از حالت گفتار به نوشتار به گونه ای که متن لاحق با سابق متفاوت باشد با دلایل مختلفی مردود تلقی شده است.

  کلیدواژگان: قرآن، تاریخی گرایی، مکتب آنال، نومعتزلیان، ارکون
 • محمدحسین اخوان طبسی*، مرتضی اوحدی، حسین شجاعی صفحات 83-104

  واژه رزق، یکصد و نه بار در قرآن کریم به کار رفته است. لغت شناسان و مفسران، طیف گسترده ای از معانی مادی و معنوی را برای این واژه در نظرگرفته اند؛ عده ای از ایشان رزق را صرفا بر معنایی مادی، برخی دیگر صرفا بر معنایی معنوی و پاره ای بر هر دو معنای مادی و معنوی اطلاق کرده اند. این بسط معنایی رزق در میان اهل لغت و مفسران در حالی به وجود آمده است که بر پایه شواهد زبان شناختی، رزق در عصر پیشاقرآنی و در عصر نزول قرآن معنای محدود و معینی را با خود حمل می کرده است. نویسندگان این مقاله با هدف دستیابی به معنای اصلی این واژه در قرآن و با بهره از ریشه شناسی تاریخی این واژه نشان داده اند که رزق در دوران پیشاقرآنی حایز معنایی مادی بوده است که «خوراک»، «بهره و سهم»، «روزانه بودن» و «عطای به دیگری» مهم ترین مولفه های آن به شمار می رفته است. در دوران نزول قرآن و با انتقال این واژه از فارسی به عربی همین گستره معنایی نیز به عربی عصر نزول وارد شده است. پس در فهم و تفسیر آیاتی که واژه رزق در آن ها به کار رفته است باید متمرکز بر معنای مادی این واژه بود. گسترش رزق به مصادیق غیرمادی (فرزند، علم و...) توسعه ای است که بعدتر و توسط مفسران صورت گرفته است و لذا نباید آن را بر رزق در قرآن کریم حمل نمود.

  کلیدواژگان: رزق، ریشه شناسی، مولفه های معنایی، قرآن کریم
 • صدیقه امینی، محمدرضا آرام*، امیر توحیدی صفحات 105-137

  واژه ی «مودت» به معنای محبت شدید دوسویه میان اشخاص است که می تواند بر اساس متعلق آن ممدوح یا مذموم باشد و چنان جاذبه دارد که محب را به اسوه پذیری و پیروی از محبوب وا می دارد. براساس نظر علمای امامیه ترکیب"مودت ذی القربی" اگر در ارتباط با نبی اکرم (ص) به کار رود، تنها به معنای دوستی و محبت همراه با پیروی و ولایت پذیری از ایمه اثنی عشر (ع) و حضرت زهرا (س) است. این درحالی است که اکثر علمای عامه این دیدگاه را نمی پذیرند و در خصوص مفهوم مذکور آرای دیگری را ارایه داده اند. بررسی دقیق دیدگاه مفسران عامه نشان می دهد که در سده های مختلف، آرای گوناگونی در تبیین مفهوم مورد بحث بیان شده تا جایی که برخی آن را دوستی و محبت انصار به پیامبر (ص) و قریش بیان کرده اند و بسیاری نیز دوستی قریش نسبت به پیامبر (ص) و عدم دشمنی با ایشان را رای مختار برگزیده اند. بر این اساس گفتمان بنیادین نوشتار حاضر ضمن اشاره به معناشناسی واژگان مرتبط با موضوع، بر اساس داده های کتابخانه ای، آرای مفسران عامه در تبیین مفهوم مذکور را بیان می کند و به بررسی و نقد این دیدگاه ها می پردازد.

  کلیدواژگان: تفاسیر عامه، مودت، ذی القربی، سده، تحلیل و نقد، قرآن کریم
 • مجبوبه موسائی پور*، قاسم صادق پور صفحات 138-157
  درک معنا و پیام قویم آیات قرآن منوط به فهم واژگان و مصطلحات بکار رفته در آن است. یکی از این اصطلاحات که ناظر برسنتی جاهلی است؛ نسیء است که قرآن آن را باطل اعلام نموده است. مروری بر منابع تفسیری و لغت نشان می دهد؛ حقیقت و فرایند این مفهوم برای قرآن پژوهان مسلمان در ابهامات  بسیاری قرار دارد. این پژوهش با هدف جبران این خلا مطالعاتی، با تکیه بر دانش تقویم شناسی و به روش توصیفی تحلیلی سعی بر کشف زاوایایی پنهان از این سنت منسوخ جاهلی دارد. بدین منظور ضمن بررسی های تفسیری- لغوی با تحقیق در سابقه یادگیری و استفاده از تقویم در بین اعراب عصر نزول، کبیسه گیری را خاطر نشان کرده ایم و با محاسبه و جدول نشان داده ایم که آنان چگونه و بنا بر چه اهدافی از «تقویم شمسی قمری» استفاده می کردند که گاه منجر به سیزده ماهه شدن سال و جابه جایی حج و دیگر ماه های حرام می شد به گونه ای که درازای هرسی وسه سال، دو یا سه سال ذی الحجه دوباره به جای خود برمی گشت. همچنین کوشیده ایم دلیل تحریم قرآن را با توجه به اهداف و تبعات این سنت، تحلیل کنیم.
  کلیدواژگان: قرآن، نسیء، تقویم های سه گانه، شمسی قمری، کبیسه گیری، حج، هجری قمری
 • محمدعلی همتی*، وفادار کشاورزی، مهدی عبداللهی پور صفحات 158-190

  واژه «فضحکت» در آیه «و امراته قایمه فضحکت فبشرناها بإسحاق... » (هود:71)، از واژگانی است که مفسران و مترجمان فارسی زبان و لاتین، معنای واحدی از آن ارایه نداده اند. مفسران معناهای گوناگونی از جمله خندید، حایض شد، تعجب کرد و... بیان داشته اند ؛ اما مترجمان فقط 4 معنا برای «فضحکت» آورده اند که عبارتند از: «خندید، حایض شد، تعجب کرد و ترسید». در میان این معانی، دو معنای «خندید» و «حایض شد»، بیشترین بسامد را در تفاسیر و ترجمه ها دارد. روایاتی نیز در معنای «فضحکت» نقل شده که مبنایی برای گروهی از مفسران و مترجمان گردیده است. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تاریخی تطبیقی، با هدف دستیابی به علل و منشا اختلاف معانی این واژه در فرایند زمان و ارایه ی معنایی نزدیک به صواب صورت پذیرفته است. بررسی منابع لغوی و اشعار دوران جاهلی، مخضرمین و اسلامی و همچنین سیر تاریخی تفاسیر و تحلیل روایات وارده و بررسی این موضوع در عهدعتیق همراه با واژه شناسی ماده «ض ح ک» در زبان عبری نشان می دهد که واژه پژوهان، مفسران و مترجمان در معنای واژه، دقت لازم نداشته و ترجمه ای دقیق ارایه نداده اند. نتایج حاکی از آن است که از دو معنای رایج، «خندید» به صواب نزدیک تر است و معنای «حایض شد» نتیجه ی اقتباس نادرست از عهد عتیق است.

  کلیدواژگان: ضحکت، خندید، حایض شد، ترجمه های قرآن، عهد عتیق
 • عباس رحیملو*، سید محمود طیب حسینی صفحات 191-211

  دو بار در قرآن، در آیات 125 بقره و 97 آل عمران، تعبیر «مقام ابراهیم» به کار رفته است. بسیاری از مفسران، مصداق این عنوان قرآنی را سنگ معروف قدمگاه ابراهیم (ع) در نزدیکی کعبه دانسته اند. اما این مصداق شناسی در تبیین دلالت این آیات در بافت نزول آنها، با چالش هایی از نظر تاریخی و از نظر ساختار متن روبرو است. پرسش اصلی این نوشتار آن است که آیا این دو آیه در بافت نزول خود، تنها می خواسته اند درباره سنگ قدمگاه ابراهیم پیامی را به مخاطبان خویش منتقل کنند یا اینکه با گزینش عنوان «مقام ابراهیم»، در پی گفتمانی دیگر بوده اند؟ در این پژوهش، با شیوه تحلیل ساختار متن، گفتمان تاریخی قرآن از این عنوان در بافت نزول مورد واکاوی قرار گرفت و با تحلیل ساختار زبانی «تجرید»، آشکار شد عنوان قرآنی «مقام ابراهیم» دچار تغییر انگاره، از نوع تضییق دامنه معنا شده است؛ این عنوان قرآنی در بافت نزول، در معنای «عبادتگاه ابراهیم» و برای همه «خانه خدا»، نه فقط «سنگ قدمگاه»، به کار رفته است. قرآن با معرفی «خانه خدا» با عنوان «مقام ابراهیم»، در پی زمینه سازی دستور تغییر قبله (در آیه 125 بقره) و پشتیبانی نظری از این دستور (در آیه 97 آل عمران)، در برابر خرده گیری های یهودیان مدینه و گفتمان آنها از «بیت المقدس» بوده است.

  کلیدواژگان: مقام ابراهیم، تغییر قبله، تفسیر تاریخی، تغییر انگاره، تجرید، دانش بدیع
 • نبی الله پورحسرت شیل سر، محمدحسین توانایی سره دینی*، عبدالمجید طالب تاش صفحات 212-233

  بر خلاف عقیده و باور رایج شیعیان که معتقدند منشا وپیدایش تشیع در عصر پیامبر (صلی الله علیه وآله) وهم زمان با ظهور وپیدایش اسلام بوده است،گروهی ازمستشرقان بر اساس مبانی فکری خویش مذهب تشیع را یک رویداد تاریخی بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه وآله) و پدید آمده در جریان سقیفه بنی ساعده.و گروهی از آنان نیز تشیع را ساخته ایرانیان وواکنش تند روح ایرانی در برابر تسلط عرب مسلمان بر ایران می دانند وحتی دشمنی شیعیان با خلیفه دوم را فتح وتسخیر ایران توسط اعراب مسلمان در زمان عمر اعلام می دارند. دسته دیگری از مستشرقان ضمن این که به منشا عربی بودن تشیع اعتراف دارند، ولی به نفوذ فرهنگ ایرانی در این مذهب قایلند و از مذهب تشیع به عنوان اسلام ایرانی یاد می کنند.(1) در این نوشتار سعی شده است تا با استفاده از آیات قرآن و نهج البلاغه و روایات وشواهد و اسناد تاریخی اثبات نماییم شیعه اصل اسلام وچون خون در رگ های اسلام وظهور وپیدایش آن نیز مربوط به سال سوم بعثت رسول الله (صلی الله علیه وآله) همزمان وهمگام با شعار (قولوا لا الاه الا الله تفلحوا) می باشد.دراین نوشتار به نقدآثار بعضی از مستشرقان با نگاهی تحلیلی و توصیفی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: تشیع، شرق شناسی، سقیفه، ایرانیان، مطالعات تاریخی، بررسی حدیثی
|
 • Maryam Gheidar *, Morteza Tavakoli Pages 13-52

  One of the most famous manuscripts of the Qur'an, attributed to the handwriting of Amir al-Mu'minīn Ali ibn Abi Tālib (as), is dedicated to No. 1 in the central library of Āstān Quds Razavi. This Muṣḥaf is written in Kufic script and it is almost complete compared to other versions. In this research, we aim to identify the common and distinctive features of this Muṣḥaf by comparing it with the Muṣḥaf style. The basis for understanding the custom of the Muṣḥaf will be the opinions of Abu Amr Dāni and Abū Dāvūd Suleimān ibn Najah, and in this regard, the Amīri Muṣḥaf and the Libyan Muṣḥaf have been placed as references. This comparison will show, on the one hand, that there is a lot of correspondence between the Muṣḥaf under study and the Muṣḥaf, and on the other hand, it will show the points of disagreement, their nature, and their repetition and frequency. It should be noted that the majority of these differences (nearly 2000 differences were found in the style of the Quranic words) are related to the omission or excess of the letter Alīf, as well as the difference in the writing of Vāw or Yāʾ or Hamzah, which distinguishes the calligraphy of this Muṣḥaf from the style of the Muṣḥaf.

  Keywords: Rasam al- Muṣḥaf, Muṣḥaf No. 1, Āstān Quds Razavi Library, Muṣḥaf Attributed to Imam Ali (as), al-Muqnīʿ, Mokhtaṣar al-Tabyīn
 • Ali Sharifi *, Abolfazl Khoshmanesh Pages 53-82

  Mohammad Arkoun is one of New Mutazilites who follows Anal historical school. Those who follows this school believe that in order of presentation of a commentary from a text, we should be aware of social, historical conditions and other cultural elements that have influence on the text.This approach hasn’t accepted the liner-traditional historiography and consider the history as a complicated relation among various social, political, cultural discourses and one of the problems of Islamic intellect is lack of historical view. Historicity of Quranic text and differences between written and oral Qur’an are some of Arkoun’s opinions. In this research with analytic-descriptive method, the negation of Arkun's opinion that the revelation was not written in the Prophetic period is a part of Arkun's extreme vision and his lack of holistic analysis, disregarding the history-making role of the Holy Qur’an from Arkun's point of view, is one of the findings of this research and we have numerous critical points against arkouns opinions in this article. Also, accepting the claims of the Anal school is far-fetched, because it requires a rational and narrative proof that this school does not accept, and the change in the Qur'an from speech to writing, which is the claim of Arkun, has been rejected for various reasons.

  Keywords: Qur’an, historicism, Anna school, New Mutazelies, Arkoun
 • MohammadHosein Akhavan Tabasi *, Morteza Ohadi, Hossein Shojaei Pages 83-104

  The word Rizq is used one hundred and nine times in the Holy Qur’an. Lexicographers and commentators have considered a wide range of material and spiritual meanings for this word; some of them have applied rizq to a material meaning only, others only to a spiritual meaning, and some to both material and spiritual meanings. This division of opinions among lexicographers and commentators has arisen while, based on linguistic evidence, rizq carried a limited and specific meaning in the pre-Qur'an era and in the era when the Qur'an was revealed. The authors of this article, with the aim of achieving the original meaning of this word in the Qur'an and using the historical etymology of this word, have shown that in the pre-Qur'an era, sustenance had a material meaning such as "food", "interest and share", "daily being"a And "giving to others" is considered its most important component. During the revelation of the Qur'an and with the transfer of this word from Persian to Arabic, the same range of meanings was also introduced into the Arabic of the era of revelation. For this reason, in understanding and interpreting the verses in which the word sustenance is used, one should focus on the material meaning of this word.

  Keywords: Rizq, Etymology, semantic components, Holy Qur’an
 • Seddighe Amini, MohammadReza Aram *, Amir Tohidi Pages 105-137

  The present article is a study on the historical evolution of the view of Sunni commentators in explaining the concept of mawddat of Dhi al-Qurbá. The word mawaddat from the word wodd means to love something or someone and wish for its stability, and in the term means intense mutual love between people, which can be praised or condemned according to its subject and is so attractive that the lover makes it easy to imitate and follow the beloved. According to Imami scholars, mawddat of Dhi al-Qurbá is a concept that, if used in connection with the Holy Prophet (pbuh), only means mawaddat and love along with following and guarding the Twelver Imams (as) and Lady Zahrāʾ (as). However, most public scholars do not accept this view and have offered other views on the concept. A careful study of the historical evolution of the views of Sunni commentators shows that in different centuries, various opinions have been expressed in explaining the concept in question to the extent that some have expressed the mawaddah and love of the Anṣār to the Prophet (pbuh) and the Quraysh and many have expressed the mawaddah of the Quraysh. They have chosen an independent vote for the Prophet (pbuh) and not being hostile to him. All this is while some have mentioned the duration towards the companions of Kisāʾ (as), the abrogation of the verse of the duration, the duration towards the Ahl al-Bayt (as), the peace of mercy and the duration and closeness to Allah the Almighty in explaining the concept of the nearness of Dhi al-Qurbá. Accordingly, the basic discourse of this article, while referring to the semantics of related words, based on library data, expresses the views of Sunni commentators in explaining the concept and examines and critiques these views.

  Keywords: Historical evolution, Sunni interpretations, duration, Dhi al-Qurbá, the Prophet (PBUH), views
 • Mahbubeh Mousaeipour *, Ghasem Sadeghpoor Pages 138-157
  Understanding the meaning and strong message of Quranic verses depends on understanding the words and terms used in it. One of these terms that is an ignorant observer; It is a tradition that the Qur'an has declared invalid. It shows a review of interpretative sources and vocabulary; The truth and process of this concept are in many uncertainties for Muslim Quran scholars. With the aim of filling this research gap, relying on the knowledge of calendrology and descriptive analytical method, this research tries to discover the hidden angles of this outdated Jāhīli tradition. For this purpose, in addition to interpretative-lexical investigations, we have noted the leaping and using calculations and tables, how and according to what goals they used They used the "solar-lunar calendar" which sometimes led to thirteen months of the year and the shifting of the forbidden months in such a way that every three years, two or three years of Dhul-Ḥijjah were replaced again. He was coming back. We have also tried to analyze the reason for banning the Quran according to the goals and consequences of this tradition.
  Keywords: Qur'an, Nasīʾ, triple calendars, solar-lunar, Lentils, Ḥajj, Hijri lunar
 • Mohammadali Hemati *, Vafadar Keshavazi, Mehdi Abdollahipour Pages 158-190

  The word Faḍaḥikat in the Qur’an (Hud: 71) is one of the words that commentators and translators of Persian and Latin have not provided the same meaning for it.. The commentators have expressed various meanings such as laughed, menstruated, surprised, etc.; but the translators have given only 4 meanings for faḍaḥikat, which are: laughed, menstruated, surprised and scared. Among these meanings, the two meanings "laughed" and "menstruated" have the highest frequency in interpretations and translations. Narratives have also been narrated in the meaning of faḍaḥikat which has become the basis for a group of commentators and translators. This research was carried out with the analytical method and comparative historical approach, with the aim of finding the causes and origins of the difference in the meanings of this word in the process of time and presenting a meaning that is close to correct. Examining the lexical sources and poems of the Jahili, Mokhazramin, and Islamic eras, as well as the historical course of interpretations and analysis of the traditions, and the examination of this issue in the Old Testament together with the etymology of the word "ḍ ḥ k" in Hebrew shows that the philologists, commentators and the translators were not careful in the meaning of the word and did not provide an accurate translation. The results indicate that of the two common meanings, "laughed" is closer to the correct meaning, and the meaning "menstruated" is the result of a wrong adaptation from the Old Testament.

  Keywords: Faḍaḥikat, laughed, menstruated, Qur’an Translations, Old Testament
 • Abbas Rahimloo *, S.Mahmud Tayyebhosinny Pages 191-211

  The term Maqām Ibrāhīm is used twice in the Qur'an, in verses 125 of al-Baqarah and 97 of Āl-i ʿImrān, The main question of this article is whether these two verses, in the context of their revelation, only wanted to convey a message to their audience about Abraham's stepping stone, or were they looking for another discourse by choosing the title Maqām Ibrāhīm? In this research, by analyzing the linguistic structure of Tajrīd, it was revealed that the Qur'anic title Maqām Ibrāhīm has undergone a change of meaning throughout history, in the form of narrowing of meaning. This Quranic title is used in the context of revelation, in the meaning of Abraham's place of worship and for all Kaʿbah, not just "stepping stone". Therefore, the Qur'an has called the House of Allah the Almighty, the place of Abraham (= the place of worship of Abraham) and with this title, in order to establish the context of the order to change the Qiblah (in verse 125 of al-Baqarah) and theoretical support for this order (in verse 97 of Āl-i ʿImrān), against the criticisms of the Jews. Madinah and their speech was from Bait al-Moqaddas.

  Keywords: Maqām Ibrāhīm, Qiblah Change, Historical Interpretation, Imagination (Idea), Tajrīd
 • Nabiallah Pourhasrat Shilsar, MohammadHossein Tavanayi Sareh Dini *, Abdolmajid Talebtash Pages 212-233

  Contrary to the common belief and opinion of Shiites, who believe that the origin and emergence of Shiism was in the time of the Prophet (pbuh) and coincided with the emergence of Islam, a group of orientalists, based their own ideology, consider the Shiite religion as a historical event after the death of the Prophet (pbuh) which emerged during the Saqīfah of Bani Sāʿidah process; and some of them also consider the Shiism to have been fabricated by the Iranians against the Muslim Arabs’ domination on Iran. Other orientalists acknowledge the Arabic origin of Shiism, but believe in the influence of Iranian culture on this religion. The present research seeks to prove the Shiism is the original Islam and its emergence is on the third year of the prophetic mission simultaneous with the slogan of monotheism by using the Qurʾan verses and Nahj al-Balāghah, narrations, evidences, and historical documents. This paper criticizes the works of some orientalists with an analytical and descriptive view.

  Keywords: Shiism, Orientalism, Saqīfah, Iranians, historical studies, Hadith review