فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 6، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • دکتر محمد ملکی نیا *، احسان سرشتی، علی جعفری پیته نوئی صفحات 1-27

  مطالعات متعدد دریافته اند که کارمندان منبع اصلی رویدادهای امنیت سیستم های اطلاعاتی مضر در محیط های سازمانی هستند. در نتیجه، تحقیق امنیت اطلاعات بر بررسی عواملی تمرکز میکند که رفتار کارکنان را نسبت به مطابقت با سیاست امنیت اطلاعات تحت تاثیر قرار میدهد . عمده این تحقیق، براساس نظریه عمل منطقی، در نظر میگیرد که قصد کارکنان برای پیروی از سیاست های امنیت اطلاعات یک پیش بینی کننده خوب رفتار آنها است. این مقاله استدلال می کند که انطباق کارکنان با سیاست های امنیت اطلاعات در داخل سازمان ها معمولا اجرا میشود و عدم انطباق عمدتا به دلیل مقاومت در برابر این سیاستها است. این تحقیق به بررسی نقش مجازات سازمانی و هنجارهای سازمانی در تاثیر گذاری بر مقاومت کارکنان در برابر سیاست های امنیت اطلاعات میپردازد. داده ها از 111 کارمند از 11 سازمان که چهار صنعت را پوشش می دهند جمع آوری شد و فرضیات با استفاده از روش های تحلیلی PLS - SEM مورد آزمایش و تایید قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که هنجارهای اخلاقی و توصیفی در کاهش مقاومت مفید هستند.

  کلیدواژگان: مقاومت در برابر امنیت سیستم های اطلاعاتی، سیاست های امنیت اطلاعات، هنجارهای اخلاقی، مجازات سازمانی
 • سید کامران یگانگی *، کاوه حاجی علی عسکری صفحات 28-36

  با بروز شرایط بحرانی، به دلیل آسیب دیدگی زیر ساخت ها، توانمندی ها به شدت کاهش یافته و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد.لجستیک هماهنگ کننده همه بخش های مختلف اعم از تدارکات، نگهداری، تعمیرات، حمل و نقل، ماشین آلات و... می باشید. لجستیک باید انعطاف لازم را در برخورد با بحران و بلایای طبیعی داشته باشد. تحقیق در عملیات یکی از زیر مجموعه های علم مدیریت است که با استفاده از مدلها، تکنیک ها و اثبات ریاضی، سعی در حل مسایل دارد ولی بنا به گستردگی و کاربرد وسیع آن، به یک حوزه از علم تبدیل شده است. لازم به ذکر است یکی از بزرگترین روش های علم تحقیق در عملیات برای حل مسایل مدل سازی می باشد که کمک شایانی به موضوع این مقاله یعنی عملیات امداد و نجات می کند و برای یافتن نقطه بهینه در مسایل بهینه سازی و یافتن نقطه بهینه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در انجام موفق عملیات امدادونجات کمک میکند هدف این تحقیق کاربرد تحقیق در عملیات در عملیات امدادونجات میباشد. با استفاده از پژوهش های انجام شده بصورت توصیفی سعی در توصیف کاربرد پژوهش عملیاتی در عملیات امداد و نجات گردیده است

  کلیدواژگان: عملیات امدادونجات، لجستیک، نیروی عملیاتی، مدیریت ایمنی، مخاطرات
 • دکتر محمد ملکی نیا *، محمد صفرزاده، روح الله گل محمدی صفحات 37-47

  مهندسی اجتماعی نوعی حمله است که در تلاش برای دستکاری کارکنان برای افشای اطلاعات محرمانه و یا انجام اقداماتی است که امنیت سازمان ها را تهدید میکند. هدف این مقاله مطالعه هر دو عامل فردی و سازمانی است که بر آگاهی امنیت اطلاعات کارکنان تاثیر میگ ذارند و اینکه چگونه این امر منجر به تمایل به مقاومت در برابر حملات مهندسی اجتماعی می شود. مدل تحقیق پیشنهادی با استفاده از داده های نظرسنجی از 631 کارمند تایید شدهاست. نتایج تجربی نشان میدهد که رهبری و تمایل به رفتار پرخطر بر آگاهی از امنیت اطلاعات کارکنان تاثیر می گذارد. آگاهی از امنیت اطلاعات به عنوان یک عامل مرکزی برای امنیت اطلاعات تایید شد که به موجب آن ارتقاء آگاهی از امنیت اطلاعات به عنوان یک جنبه مهم برای حفاظت از یک شرکت در برابر حملات بالقوه نشان داده میشود. تاثیر آگاهی از امنیت اطلاعات بر نگرش، کنترل رفتار درک شده و هنجار ذهنی در زمینه تاثیر غیر مستقیم بر نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی، بر اهمیت این عامل تاکید می کند.

  کلیدواژگان: مهندسی اجتماعی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، امنیت اطلاعات، آگاهی از امنیت اطلاعات
 • سید کامران یگانگی *، مهدی حاجی جعفری قدیمی صفحات 48-57

  در سالهای اخیر سازمانهای خدمات درمانی جهت بهبود عملکرد استراتژیکی و عملیاتی تحت فشار زیادی قرار گرفته اند؛ با این وجود کمبود تحقیقات و به خصوص تحقیقات در این زمینه و در حوزه ی خدمات و به ویژه خدمات درمانی احساس شده است. استراتژی عملیاتی رویکردی از وظایف عملیاتی است که وابسته به مدیریت شرکت برای تصمیم گیری میباشد و سیستمهای عملیاتی به عنوان گروهی از تصمیمات مرتبط با ساختار سیستم عملیات شرکت تعریف شده است که شامل سیستم ها و سیاست هایی است که زیر ساختار شرکت را تعیین میکنند. هدف شناسایی و تعیین این ابعاد برای بخش های بیمارستان های درمانی ایران میباشد . در این مقاله به کاربرد پژوهش عملیاتی در خدمات درمانی می پردازد.

  کلیدواژگان: پژوهش در عملیات، استراتژی های عملیاتی، اهداف عملیاتی، خدمات درمانی
 • سید کامران یگانگی *، ملیحه محمدی صفحات 58-64

  ازآنجا که انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار شناخته میشود ، نظام سلامت و خرده نظام های آن از مهم ترین ارکان رشدو پیشرفت جامعه میباشد.چگونگی مدیریت کارا و اثر بخش بخش های مختلف نظام سلامت و تخصیص موثر منابع به نیازها از چالشهای دیرینه ومطرح در این حوزه بوده و با توجه به گسترش کاربرد پژوهش عملیاتی در حوزه های مختلف ،یکی از راه های بهبود تصمیم های سازمانی کاربرد آن میباشد که با استفاده از مجموعه ای از مدلها و تکنیک های تصمیم گیری و الگوهای کمی و علمی را برای مدیران در سطوح مختلف سازمانی تحصیل مینماید بر اساس پژوهشهای انجام شده در سالهای اخیر به ویژه دهه اخیر استفاده از این تکنیکها در فرایند ها و عملیات در سطوح فردی- سازمانی و ملی سیستمهای سلامت نتایج موثر و درخشانی را در برداشته است.این مقاله به کاربرد پژوهش عملیاتی در نظام سلامت می پردازد. 

  کلیدواژگان: پژوهش عملیاتی، نظام سلامت، خدمات درمانی
 • سید کامران یگانگی*، ناصر مقدم آقاجری صفحات 65-72

  تحقیق در عملیات دانشی است برای کمک به تصمیم گیری بهتر در زمینه اجرایی و با استفاده از مدلسازی ریاضی در شرایط پیچیده، به مدیران در کلیه سطوح اجرایی توانایی اتخاذ تصمیم های متناسب تر و بهینه را میدهد. که از مهمترین نتیجه آن می توان به صرفه جویی در زمان و هزینه اشاره کرد. به طوری که در جوامع پیشرفته جزء جدایی ناپذیر مدیریت موسسات و پروژهای تجاری و صنعتی است. با توجه به اهمیت موضوع، امروزه رابطه دوسویه بین مفاهیم مالی و سرمایه- گذاری با تکنیکهای تحقیق در عملیات وجود دارد؛ یعنی همانطور که تکنیک های مختلف تحقیق در عملیات برای مسایل مالی بکار گرفته شدهاند، نظریه های مالی نیز نیازمند توسعه و بهبود تکنیک های راه حل تحقیق در عملیات بوده و هستند. مقاله حاضر نشان میدهد که بسته به نوع تصمیم گیری در حوزه مالی و سرمایه گذاری، از طریق نتایج تحقیقات، این تکنیک ها علاوه بر بالا بردن دقت نتایج تحقیقات مالی می تواند باعث تنوع بیشتر این تحقیقات خصوصا برای رشته های مهندسی مالی گردد.

  کلیدواژگان: تحقیق در عملیات، تحقیقات مالی، سرمایه گذاری