فهرست مطالب

تحقیقات سیاسی و بین المللی - پیاپی 53 (زمستان 1401)
 • پیاپی 53 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • بهنام وکیلی*، سید سعید میرترابی صفحات 1-15

  کووید 19 تمام جنبه های جامعه جهانی را تهدید می کند. بسته به مدت زمان، مقیاس و منطقه گسترش این بیماری، هنوز مشخص نیست که این مسیله تا چه میزان می تواند بر سیستم بین المللی تاثیر بگذارد؛ اما واضح است که جهان پس از اپیدمی مانند گذشته نخواهد بود. ازاین رو، مقاله حاضر باهدف درک پیامدهای این اپیدمی بر اقتصاد سیاسی بین المللی، قصد دارد به اتکا به روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که پاندمی کووید 19 چگونه بر ارکان نظم نهادی در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی تاثیر گذاشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، فرضیه مورد آزمون با بهره گیری از آموزه های نظریه وابستگی متقابل اقتصادی این گونه طراحی شده است که پاندمی کووید 19، از طریق اختلال در جریان های تولید، تجارت و سرمایه بین المللی، چشم اندازی از تغییر جایگاه قدرت های بزرگ اقتصادی و تشدید شکاف شمال-جنوب را مطرح کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جایگاه قدرت های بزرگ در نظم اقتصادی جهان پسا کرونا به توانمندی آن ها در مقابله موثر با اختلال های یادشده و بهره گیری از فرصت های جدید ناشی از درهم ریختگی نظم جاری بستگی دارد و قراین حاکی از آن است که نظم فعلی در حال دور شدن از مسیر سیاست های نولیبرال و گامی روبه جلو برای چینی تر شدن نظم اقتصادی جهانی است.

  کلیدواژگان: پاندمی، کووید 19، نظم نهادی، اقتصاد سیاسی بین المللی، قدرت های اقتصادی
 • مهدی لطفی، علی شیرخانی*، مهدی جاودانی مقدم صفحات 16-28

  با پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نماینده گفتمان اسلام انقلابی، مسیله ی فلسطین و حمایت از نهضت های آزادی بخش، یکی از اصول اساسی سیاست خارجی ج.ا ایران شناخته شده است، این رویکرد ایدیولوژیک انقلاب اسلامی، باعث گردید ایران رفته رفته با الهام بخشی و نقش الگو واقع شدن در بین گروه های مقاومت، جایگاه رهبری هسته محور مقاومت را برعهده بگیرد، پرسش اصلی این پژوهش آن است که جایگاه و نقش الگوی ایران در تشکیل محور مقاومت چیست. دراین پژوهش فرض بر این است که ایران به عنوان یک پدیده با ویژگی های خاص خود، توانسته است الگویی هویت بخش برای بقای جریان مقاومت باشد. چارچوب نظری پژوهش براساس مکتب کپنهاگ و نظریه امنیتی بوزان تدوین گردیده است.روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده واطلاعات و داده های موردنیاز بر مبنای روش اسنادی و کتابخانه ای و فیش برداری، گردآوری شده اند. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل شده است تشکیل یک محور امنیتی با رهبری ایران می باشد، که بایستی نقش بهینه ای را ایفاء نموده و ضمن تعمیق همکاری و توسعه مناسبات، در سایر زمینه ها به ویژه بعد اقتصادی و ارتقاء جایگاه مقاومت در عرصه سیاست داخلی کشور ها گام بردارد.

  کلیدواژگان: مقاومت اسلامی، محورمقاومت، انقلاب اسلامی، غرب آسیا، هویت اسلامی
 • نعمت الله همراهی، فریدون اکبرزاده*، شیوا جلالپور، حامد محقق نیا صفحات 29-43

  در خلال جنگ تحمیلی، فرهنگ پایداری و مقاومت مردمی که با تاکید بر اصولی همچون ظلم ستیزی و شهادت طلبی جمهوری اسلامی ایران غنی تر هم شده بود، نقش مهمی در برابر نیروهای مهاجم ایفا کرد. جنگ آزمون بسیار بزرگی برای روحیه مقاومت و شکیبایی ملی بود. بر همین اساس پژوهش حاضر باهدف ارزیابی جایگاه رویکرد سیاسی معنوی سرمایه اجتماعی در پیروزی های دوران دفاع مقدس به روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است. یافته ها نشان می دهد: سرزمین ایران در طول تاریخ خود به خصوص در دویست سال گذشته موردتهاجم دشمنان قرارگرفته و بخش هایی از مناطق راهبردی خود را ازدست داده است. اما در حماسه هشت سال دفاع مقدس با توجه به رهبری کاریزمایی امام خمینی (ره) و بهره مندی از آموزه های دینی و تشیع انقلابی، شهادت گرایی روحیه ایثار و فداکاری درراه خدا، فرهنگ مهدویت و غیبت و... توده های مردم به سمت جبهه های جنگ هجوم آوردند و رزمندگان ایرانی در یک جنگ نامتقارن، دشمن متجاوز را وادار به عقب نشینی و شکست نمودند. یکی از شاخص های مهم این تحقیق که آن را با سایر پژوهش ها متفاوت می سازد نقش باورهای عمیق مذهبی و قدرت معنوی در پیروزی های رزمندگان ایرانی درروند تحولات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سیاسی، پیروزی، دفاع مقدس، جمهوری اسلامی ایران، عراق
 • فرشته بهرامی پور*، آزاده الفتی، نجوا حاضری صفحات 44-56

  ساخت اجتماعی فناوری از جمله نظریات مطرح در حوزه تکنولوژی است که کمتر در تحلیل موضوعات مورد توجه قرار می گیرد. این نظریه به ساخت اجتماعی جوامع و نقش تکنولوژی در این ساخت اجتماعی توجه دارد. خاورمیانه نیز به دلیل تعدد مذهب، قوم و فرهنگ و نیز کنش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، ساخت اجتماعی منازعه آمیزی داشته است و زمانی که تکنولوژی های اجتماعی وارد این منطقه شدند، تحت تاثیر این ساخت اجتماعی منازعه آمیز قرار گرفتند. هدف از پژوهش حاضر، روشن شدن رابطه ساخت اجتماعی تکنولوژی های اجتماعی جدید و منازعات یمن است. یمن ازجمله کشورهای پرتنش منطقه است که پس از برکناری علی عبدالله صالح این تنش ها تشدید شد و در سه سطح ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای ادامه دارد. ازاین رو سوال اصلی این است که تکنولوژی های اجتماعی جدید چه تاثیری بر منازعات یمن داشته اند؟ بر این اساس، این پژوهش با اتخاذ روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تبیین این فرضیه نوآورانه است که به نظر می-رسد، تکنولوژی های اجتماعی جدید رشد یافته در بستر وب باعث تشدید منازعات در ساخت اجتماعی منازعه آمیز یمن شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با ورود رسانه های اجتماعی به یمن، این تکنولوژی متاثر از ساخت منازعه آمیز یمن در راستای تشدید منازعه به کار گرفته شده است.

  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، ساخت اجتماعی تکنولوژی، ساخت اجتماعی یمن، تشدید منازعات، یمن
 • علی ایمانی* صفحات 57-74

  این مقاله به تحلیل سیاست های توسعه رابطه با چین نوظهور می پردازد. بنابراین از فرایند تحلیل سیاستی به عنوان روش سیاست گذاری و واقع گرایی به عنوان نظریه سیاستی استفاده می شود.. فرایند انجام تحقیق با مسیله شناسی تحلیلی آغاز و با ارایه پیشنهاد سیاستی خاتمه می یابد. مسیله اصلی پژوهش ارایه سیاست های اجرایی حهت رابطه با چین نوظهور است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از این که" سیاست های توسعه رابطه با چین مبتنی بر نظریه سیاستی واقعگرایی چگونه باید باشد ؟" هدف اصلی بر " تبیین سیاست های مبتنی بر ظرفیت سازی در محیط داخل و محیط منطقه ای برای رابطه با چین نوظهور" تاکید دارد. وضعیت فرهنگی اجتماعی ایران و چین و محیط بین الملل به عنوان وضعیت های موثر بر سیاست گذاری رابطه با چین نوظهور در این پژوهش تبیین گردیده است. روش تحقیق اسنادی است، محقق با مطالعه اکتشافی و بهره برداری از کتب و اسناد مرتبط به جمع آوری اطلاعات می پردازد.. نوآوری مهم تحقیق تاکید بر قابلیت های اجرایی بجای طرح مفاهم انتزاعی است. بنابراین پس از تحلیل داده ها،پیشنهادهای اجرایی ارایه می گردد. با انجام این پژوهش، خلاء در مبانی نظری پوشش و سیاست های اجرایی جهت توسعه رابطه با چین نوظهور ارایه می شود

  کلیدواژگان: واقع گرایی، چین، قدرت نوظهور، سیاستگذاری، نظریه سیاستی
|
 • Behnam Vakili *, Saeed Mirtorabi Pages 1-15

  Covid 19 threatens all aspects of the world community. It is not yet clear to what extent it can affects the international system. Therefore, the present article, in order to understand the consequences of this epidemic on international political economy, intends to answer the question of how the Covid 19 pandemic has affected the pillars of institutional order in the field of international political economy? In order to answer this question, the hypothesis has been tested is that the Covid 19 pandemic, by disrupting the flows of production, trade and international capital, has the prospect of shifting the position of the great economic powers in these areas and widening the North-South divide. The findings of the article show that the position of the great powers in the post-corona world economic order depends on their ability to effectively deal with these disorders and take advantage of new opportunities resulting from the disruption of the current order. East Asian economies, especially China, are moving in this direction. Hence, the post-Corona world can be considered a step forward for the global economic order to become more Asian and Chinese.

  Keywords: Pandemic, covid 19, Institutional Order, International Political Economy, Economic Powers
 • MAHDI LOTFI, ALI SHIRKHANI *, Mehdi Javadani Moghadam Pages 16-28

  With the victory of the Islamic Revolution as a representative of the discourse of revolutionary Islam, the issue of Palestine and the support of liberation movements have been recognized as one of the basic principles of Iran. between the resistance groups, to assume the leadership position of the core of the resistance axis, the main question of this research is what is the role of Iran's model in the formation of the resistance axis. In this research, it is assumed that Iran, as a phenomenon with its own characteristics, has been able to be an identity model for the survival of the resistance movement. The theoretical framework of the research was developed based on the Copenhagen school and the security theory of Bozan. The research method was descriptive-analytical and the required information and data were collected based on documentary and library methods.The result obtained from this research is the formation of a security axis with Iran's leadership, which should play an optimal role and while deepening cooperation and developing relations, in other fields, especially the economic dimension and promoting the position of resistance in the political arena. Domestic countries take steps

  Keywords: Islamic Resistance, Axis of Resistance, Islamic Revolution, West Asia, Islamic Identity
 • Nematullah Hamrahi, Feredoun Akbarzadeh *, Shiva Jalalpoor, Hamed Mohagheghnia Pages 29-43

  which was enriched by emphasizing principles such as anti-tyranny and martyrdom of the Islamic Republic of Iran, played an important role against the invading forces. The war was a great test for the spirit of national resistance and patience. Based on this, the present study was written with the aim of evaluating the place of the political-spiritual approach of social capital in the victories of the holy defense period. The findings show: Iran's land has been attacked by enemies throughout its history, especially in the last two hundred years, and has lost parts of its strategic areas. But in the saga of eight years of holy defense, considering the charismatic leadership of Imam Khomeini (RA) and benefiting from religious teachings and revolutionary Shiism, martyrdom, the spirit of self-sacrifice and sacrifice in the path of God, the war fronts. They brought and the Iranian soldiers forced the aggressor to retreat and defeat the aggressor in an asymmetric war. One of the important indicators of this research, which makes it different from other researches, is the role of deep religious beliefs and spiritual power in the victories of Iranian fighters in the course of the developments of the Iraq-imposed war against Iran.

  Keywords: Social capital, Political, victory, holy defense, Islamic Republic of Iran, Iraq
 • Fereshteh Bahramipoor *, Azadeh Olfati, Najva Hazeri Pages 44-56

  Social construction of technology is one of the ideas raised in the field of technology, which is less considered in the analysis of issues. This theory is concerned with the social construction of societies and the role of technology in this social construction. The Middle East has also had a conflicting social structure due to the multiplicity of religions, ethnicities and cultures, as well as the actions of regional and extra-regional actors, and when social technologies entered this region, it was affected by this conflicting social structure. they got. The aim of the current research is to clarify the relationship between the social construction of new social technologies and the conflicts in Yemen. Yemen is one of the most tense countries in the region, which intensified after the removal of Ali Abdullah Saleh, and continues at three national, regional and extra-regional levels. Therefore, the main question is, what effect have new social technologies had on the conflicts in YemenBased on this, this research by adopting a descriptive-analytical method tries to explain this innovative hypothesis that it seems that the new social technologies developed on the web platform have caused the escalation of conflicts in the controversial social structure of Yemen.

  Keywords: social media, social construction of technology, social construction of Yemen, escalation of conflicts, Yemen
 • Ali Imani * Pages 57-74

  This article explains how to develop relations with New China .Therefore, the policy analysis process is used as a policy-transition method. And realism is used as a political theory. The process of conducting research begins with analytical problem-solving and ends with writing an executive policy. The main problem of the research is to write executive policies in relation to the new China.The main research question is:How should the policy of developing relations with China be based on the political theory of realism?"The main goal of the research:Describing how to make policies for the relationship with the new China, relying on the capability of Iran in the Asian region.The socio-cultural situation of Iran and China and the international environment have been explained in this research as effective variables on the policy making of the relationship with the new China. The documentary research method is used and the researcher collects information by exploratory study . The important innovation of the research is the emphasis on executive capabilities instead of projecting subjective concepts.By doing this research, the void of theoretical foundations will be solved andExecutive policies are also written to develop relations with China.

  Keywords: realism, New China, Challenging power, Policy Making, Political Theory