فهرست مطالب

جستارنامه ادبیات تطبیقی - پیاپی 22 (زمستان 1401)
 • پیاپی 22 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پیمان نیکنامی، پوران یوسفی پور کرمانی*، فاطمه غفوری مهدی آباد صفحات 1-32
  اسطوره ها، داستان های راست و مقدس اند که در دوران ازلی، متناسب با شرایط جامعه در دوران های مختلف، به گونه ای نمادین  و تخیلی به انحای گوناگون رواج می یابند؛ بنابراین می توان آثار و علایم بن مایه های اسطوره ای را علاوه بر متون حماسی و دینی، در منظومه های غنایی نیز مشاهده نمود. یکی از منظومه های عاشقانه قرن پنجم، منظومه ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی است که سرشار از بن مایه های اسطوره ای است. نویسنده در این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای درصدد آن است تا به بررسی بن مایه ها و حوادث اسطوره ای مرتبط با معشوق با نظر به ویژگی تطبیق پذیری، تکرارشوندگی و معناافزایی در روند داستان بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که کدام یک از بن مایه های اساطیری توانسته اند در منظومه عاشقانه ویس و رامین، مرتبط با معشوق، مجال حضور و تجلی یابند؟ و چگونه این بن مایه ها با توجه به محتوا و ساختار ویژه منظومه ویس و رامین، تحول یافته اند؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که در روایت و پیرنگ داستان ویس و رامین و یا الگوی حوادث به رویدادها و حوادث اساطیری همچون همچون آیین وصال، بالارفتن از مکانی خاص، باکره بودن، پایین آمدن از مکانی خاص، آزمون تشرف و سحر و جادو و مفاهیمی که با باورها و آیین های اساطیری پیوند دارند و در شکل گیری رویدادها نقش موثری ایفا نموده اند؛ اشاره شده است.
  کلیدواژگان: اسطوره، ادبیات غنایی، کهن الگو، معشوق، ویس و رامین
 • هادی کریمی عقدا*، محمدمهدی دهقانی اشکذری صفحات 33-59

  از مهم ترین زمینه های پژوهش در سال های اخیر، مربوط به مقالات علمی و طرح مباحث میان رشته ای درباره آن ها است. یکی از این موضوعات، پژوهش در حیطه علوم روان شناسی در آثار ادبی و تطبیق آن با تیوری های جدید روان شناسی است. نویسنده در این پژوهش، درصدد آن است تا مولفه های روان شناسی شفقت گیلبرت را با عنایت به کتاب قابوس نامه، بررسی و  سپس با علم روز روان شناسی منطبق سازد. شفقت و مهربانی یکی از مضامین اخلاقی و انسانی است که در کتاب های ادبیات فارسی و همچنین در علوم روان شناسی بدان پرداخته شده است. نویسنده در این پژوهش به شیوه توصیفی- تطبیقی و با ابزار کتاب خانه ای به موضوع  مهربانی و شفقت در قابوس نامه بر اساس مولفه های روان شناسی گیلبرت پرداخته اند. باوجود هم پوشانی واژه شفقت با  کلماتی همانند  همدلی و همدردی، مهربانی، دل سوزی و ترحم در ادبیات فارسی، مفهوم روان شناختی آن با معنای کلمات مذکور، متفاوت است. در ترجمه کتاب ها و نظریه های گیلبرت، کلمه شفقت بیانگر ویژگی های دوازده گانه ای است که بر اساس آن «انسان مهربان» تعریف شده است. با مقایسه و بررسی مولفه های روان شناسی شفقت گیلبرت با قابوس نامه این نتایج حاصل می شود که مفاهیم انسانی مطرح شده به وسیله عنصرالمعالی، قرن ها قبل از بیان این مفاهیم در روان شناسی، رواج داشته و مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفته است. این مسیله حاکی از  غنای فرهنگی و ادبی زبان و ادبیات فارسی است که متاسفانه در جامعه ما مورد بی توجهی قرار گرفته و به جای آن، علوم پیش رفته روان شناسی و غربی موید این  مباحث و نظریات شده است.

  کلیدواژگان: درمان، رنج، شفقت، عنصرالمعالی، قابوس نامه، گیلبرت
 • نسرین بیگدلی، فریدون طهماسبی*، شبنم حاتم پور، فرزانه سرخی صفحات 60-85
  اصل تضاد از مهم ترین عوامل رشد و شکوفایی شخصیت در بخش ناخودآگاه جمعی ذهن آدمی می باشد که در مکتب روان شناسی تحلیلی یونگ، برانگیزاننده کل رفتار و تولیدکننده کل انرژی روان است. یونگ با مقایسه ای علمی میان انرژی روانی و نیروی بیولوژیک پایسته، رابطه ای عمیق میان شدت انرژی روانی اسطوره ها و ماهیت مفهومی آنان ایجاد می کند تا جایگاه مفهومی آنها در لایه های عمیق آثار ادبی و هنری به خوبی نمایان شود. در این پژوهش، با توجه به انرژی روانی و نیروی درونی در اسطوره ها، آثار پدیدآورندگانی چون فروغ فرخ زاد و امل دنقل براساس اصل تضاد (دوگانگی) یونگ مورد کاوش قرار می گیرند تا میزان و شدت تاثیرپذیری آنان از ماهیت پارادوکسیکال نمادین عناصر اسطوره ای و متضادهای وحدت یافته آتش و آب و مظاهر مختلف مثبت و منفی آنها در آثارشان مانند باران، چشمه، رودخانه (رود)، جویبار، شیطان، سیل و مرداب و غیره، با توجه به ناملایمات و ناکامی های جهان معاصر، با روشی توصیفی تحلیلی نشان داده شود و درنتیجه؛ اندیشه سیاسی و اهداف آرمان گرایانه این شاعران اسطوره پرداز که همانا تکیه بر نگرش های معنادار و گرایش های دوگانه روانی اسطوره های مقدس و آرمانی با مظاهر پاکی، پاک کنندگی، باروری، حاصلخیزی، نوزایی، پویایی، بالاروندگی، نامیرایی، رستگاری، روشنایی و غیره است، بیشتر نمایان گردد.
  کلیدواژگان: اصل تضاد یونگ، آتش، آب، فروغ فرخ زاد، إمل دنقل
 • طیبه اصغری، ملیحه مهدوی*، مسعود مهدیان صفحات 86-117
  بث الشکوی یا شکواییه، یکی از مضامین و انواع ادبی فرعی است که به معنی درددل و گلایه کردن از رویدادهای رنج آور و دردناک زندگی و بازگو کننده درد و یاس و تیره روزی گوینده آن است. مسیله مهم آنجاست که اصولا شکواییه ها از نظر موضوع و محتوا متنوعند و نیز عوامل بسیاری از جمله حساسیت ها و شرایط روحی خود شاعر و هچنین عوامل اجتماعی و سیاسی حاکم بر محیط زندگی او بر تنوع مضامین و مفاهیم موجود در گلایه ها تاثیرگذارند. به همین سبب، نویسندگان در مقاله کنونی مساعی خود را صرف ارایه پاسخی متقن و مستدل به این سوال نموده اند که: «مهم ترین درون مایه های شکواییه مثنوی معنوی مبتنی بر چه مضامینی هستند؟» فرضیه مقاله حاکی از وجود سه درونمایه کلان فرهنگی، سیاسی و مذهبی می باشد. یافته های مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان دهنده این موضوع است که شکواییه های فرهنگی شامل مواردی همچون شکایت از حاسدان، حیله گران و متکبران، مقلدان بی هنر، اهل شک، ناسپاسان، خرقه پوشان و ریاکاران است. شکواییه های با مضامین سیاسی شامل مواردی همچون شکایت از حاکمان ظالم، دولت های ستمگر، قدرت طلبان و طالبان ریاست می باشد و در نهایت شکواییه های با مضامین مذهبی شامل مواردی همچون شکایت از مدعیان دیندار و دروغین، شیفتگان دنیا، بی دینان و دین فروشان می شود
  کلیدواژگان: جامعه شناسی ادبی، درون مایه های کلان، شکوائیه، مثنوی معنوی، مولوی
 • منیره ملائی، محمد علی میر*، ارسطو میرانی صفحات 118-148

  عارفان یاد الهی را از منازل مهم سلوک عرفانی برای رسیدن به قرب الهی می دانند. در این دیدگاه مفهوم ذکر عرفانی سید علی بن شهاب بن محمد همدانی (714-786 ه.ق) از (عرفای اهل صحو و پیرو طریقت کبرویه) و شیخ ابوالحسن علی بن جعفر بن سلمان خرقانی (425-352 ه.ق) از (عرفای اهل قبض و پیرو بایزید بسطامی) مورد مطالعه تطبیقی قرار داده شده است. هدف این پژوهش، بررسی مفهوم ذکر، شباهت و تفاوت ، تبیین و تاثیر اذکار از منظر دو عارف مذکور است. با توجه به این که خرقانی و همدانی توجه و ابتکارات خاص در زمینه ذکر داشته اند. لذا ضروری دانسته شد که نظرات آن ها در این زمینه بررسی شود. از مطالعه تطبیقی مفهوم ذکر از نظر عرفای مورد بحث دانسته می شود که اینان چگونه توانسته اند با نگاه عاشقانه یا تلفیق علم و عمل همراه با معرفت به مفهوم ذکر معنا دهند؛ بر اساس یافته های پژوهش، مهمترین شباهت در مفهوم ذکر از نظر این دو عارف این است که ذکر را یاد الهی و فراموشی خود و محو در ذات الهی دانسته اند. آن ها در اذکار خود به آیات و روایات اهمیت داده اند. مهمترین تفاوت آن ها در نگرش امی خرقانی و عالمانه همدانی و نوع اداکردن ذکر (جهری یا خفی)، بالاترین ذکر و زمان ذکر بوده است. به همین دلیل به بررسی نظرات آن ها با توجه به نوع شناخت معرفتی در سلوک و ذکر الهی آن هاپرداخته شده است. این پژوهش، با روش تحلیلی، اسنادی- توصیفی، با تاکید بر چارچوب نظری آثار منثور خرقانی و همدانی به صورت کتاب خانه ای و دیجیتالی به تبیین وجوه افتراق و اشتراک مبانی و پیامدهای ذکر در سلوک آن ها پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: ذکر، خفی، قرب، خرقانی، همدانی
 • حجت الله اورک، مسعود پاکدل*، منصوره تدینی، سیما منصوری صفحات 149-190

  شاعران با خروج از هنجارهای متعارف، شگردهای شگفتانه در زبان و مضمون جهت رستاخیر سخن خویش از رهگذر آشنایی زدایی ابداع می کنند تا در طیفی تازه و وسیع با مخاطب خود ارتباط برقرار سازند و دریافت های عادی او را تغییر دهند که به این هنر رستاخیز سخن، تکنیک ادبی می گویند، هنجارگریزی از راهکارهای مهم تبدیل زبان به عنوان ماده ادبیات به شعر است که البته در گرو ذهن خلاق است تا آن جا که اصل رسانی آسیب نبیند «لیچ» زبان شناس انگلیسی هنجارگریزی را ابزار شعر آفرینی می داند مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل انواع هنجارگریزی در شعر یدالله رویایی سعی دارد تا بر اساس الگوی هشت گانه ی لیچ (هنجارگریزی نحوی، زمانی، معنایی، واژگانی، سبکی، نوشتاری، گویشی، آوایی) و به روش تحلیلی توصیفی مولفه های هنجارگریزی اشعار یدالله رویایی ازشاعران حجم گرا، بپردازد. نتایج یافته ها نشان می دهد یدالله رویایی، شاعر و منتقد معاصر از روش ها و ترفندهایی در این راه سود جسته که عبارتند از: توازن (موسیقی شعر): انواع فرا هنجاری ها: فرا هنجاری معنایی و آشنایی زدایی. وجه غالب در هر مجموعه از اشعار رویایی نسبت به مجموعه دیگر متفاوت است و رویایی در هر مجموعه شعری خود به فراخور زمان سرایش آن و تکامل تجربه های زبانی اش از بخشی از این ترفندها بیشتر سود جسته است.

  کلیدواژگان: برجسته سازی، هنجارگریزی، شعرحجم، یدالله رویایی، لب ریخته ها
 • سیده سونیا فغانی، ملیحه مهدوی*، مسعود مهدیان صفحات 191-224
  هر داستان از اجزایی تشکیل شده است که پیکره آن داستان را تشکیل می دهند و نقد و بررسی هنر داستان پردازی نویسندگان، با بررسی و تحلیل این عناصر نمود می یابد. پژوهش حاضر به بررسی عناصر داستان در رمان «پستچی» از چیستا یثربی اختصاص یافته است. معیار انتخاب، توجه و استقبال مخاطبان به این رمان بوده است. هدف این پژوهش، نقد و تحلیل عناصر داستان و کیفیت کاربرد آن در این رمان عاشقانه است تا به این سوال پاسخ دهد که بارزترین عناصر داستانی در رمان پستچی کدامند؟ بدین منظور به شیوه کتابخانه ای- اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از عناصر ساختاری طرح بعد از بیان طرح کلی پژوهش، پیشینه تحقیق و بعد از تبیین انواع داستان، به بررسی عناصر مهم این رمان پرداخته شد. مهم ترین یافته های حاصل از این تحقیق این است که پیرنگ داستان ها از نظم علی و معلولی خاصی پیروی می کند و اغلب دارای گره گشایی و پیرنگی ساده و ابتدایی است. شخصیت ها بیشتر انسانی و ایستا هستند. موضوع عاشقانه و غالبا حقیقت مانندی در داستان ها برقراراست. زاویه دیدی که برای روایت داستان ها پیش گرفته شده زاویه دید اول شخص است و گفتگوها در روند داستان بسیاراثرگذار است. نویسنده اغلب به ذکر صحنه به شیوه تلخیص و کوتاه نمایی پرداخته است
  کلیدواژگان: رمان، عناصر داستانی، پیرنگ، شخصیت پردازی، پستچی
 • سید حسین فرمی باف، کمال خواجه پور*، ابوالقاسم عاصی مذنب صفحات 225-261

  مقاومت از جمله امور فطری است که در اشعار فارسی ضرورت آن، به زیبایی تمام مطرح شده و در آیات قرآن مبانی این ضرورت مورد تاکید قرار گرفته است. خداوند متعال از یک سو مسلمانان را از سازش و تسلیم شدن در برابر معاندین نهی می کند و از دیگر سو به لزوم صبر و استقامت در برابر دشمنان تاکید دارد. قرآن و روایات اسلامی هزینه سازش و تسلیم در برابر دشمنان را بسیار سنگین تر از مقاومت و پایداری می دانند.  اسلام دین اعتدال است و مقاومت و پایداری در برابر عواملی است که توازن جامعه را - چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی- بر هم می زنند. در اشعار فارسی مقاومت هم از جهت حسن فعلی و هم از جهت داشتن اهداف الهی و آثار اجتماعی لازم دانسته شده است. این امور از جمله مبانی فکری و اندیشه ای مقاومت هستند که در قرآن به وضوح مورد تبیین و تفصیل قرار گرفته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به مبانی قرآنی ضرورت مقاومت که در اشعار فارسی مطرح شده است، پرداخته است. نتایج حاصله نشان می دهد، ضرورت مقاومت در اشعار فارسی از جهات مختلف حسن فعلی نظیر هدفمندی ، قداست و داشتن اهداف الهی نظیر جلوگیری از تسلط باطل، عزتمندی دین خدا و آثار اجتماعی همچون سربلندی جامعه، گسترش عدالت تغذیه می کند.

  کلیدواژگان: مبانی قرآنی، ضرورت مقاومت، اشعار فارسی، حسن فعلی، اهداف
|
 • Paiman Niknami, Pouran Yousefipour Kermani *, Fatemeh Ghafouri Mehdiabad Pages 1-32
  Myths are narrative patterns that spread in different ways according to the conditions of the society in different eras; Therefore, in addition to epic and religious texts, its works can also be seen in Ghanaian poems. The poem Weiss and Ramin by Fakhreddin Asad Gorgani is full of mythological elements. In this research, the author tries to investigate the themes and mythological incidents related to the beloved in the descriptive-analytical way and the library tool, considering the features of adaptability, repetition and adding meaning in the process of the story, and to answer the question which of the themes Mythological characters have been able to appear in Weiss and Ramin, related to the beloved? And how have these themes been transformed according to the content and special structure of Weiss and Ramin's system? The results of the research indicate that in the narration and plot of the story of Weiss and Ramin or the pattern of events, there are mythological events and incidents such as ascension, descent, magic, virginity, the test of honor and marriage, and concepts that are connected with mythological beliefs and rituals and in the formation Events have played an effective role; Is mentioned.
  Keywords: Myth, Archetype, lover, Weiss, Ramin, lyrical literature
 • Hadi Karimi Aghda *, MohammadMehdi Dehghani Ashkazari Pages 33-59

  Researchers have been interested in writing scientific articles and discussing interdisciplinary discussions about them in recent years. One of these topics is the expression of the science of psychology in literary works and its adaptation to new theories of psychology. In this research, an attempt has been made to study the components of the psychology of compassion of Gilbert according to the book Qaboosnameh and to adapt it to the modern science of psychology. Compassion and kindness are among the moral and human concepts that have been addressed in the texts of Persian literature as well as in psychology. In this article, the authors deal descriptively-analytically with the subject of compassion in Qaboosnameh based on the psychological components of Gilbert. Despite the overlap of this word with words such as pity, kindness, empathy and sympathy in Persian literature, its psychological meaning is different from the meaning of the mentioned words. The word compassion in the translation of the books and theories of Gilbert and Neff contains the twelve characteristics according to which "compassionate man" is defined. By comparing and examining the psychological components of Gilbert's compassion with Qaboos, it is concluded that the human concepts expressed by Keikavus existed and were discussed centuries before the formation of these concepts in psychology. This shows the literary and cultural richness of the Persian language and literature, which has unfortunately been neglected in our society, and has been superseded by the advanced psychological and Western sciences in confirming such concepts and theories.

  Keywords: Healing, suffering, compassion, Qaboosnameh, The Supreme Element, Gilbert
 • Nasrin Bigdeli, Fereydoon Tahmasbi *, Shabnam Hatampour, Farzaneh Sorkhi Pages 60-85
  The principle of contradiction is one of the most important factors in the development and flourishing of personality in the collective unconscious part of the human mind, which in Jung's school of analytical psychology is the motivator of all behavior and the producer of all mental energy. By making scientific comparisons between mental energy and sustained biological force, Jung establishes a deep connection between the intensity of the mental energy of myths and their conceptual nature, so that their conceptual place in the deep layers of literary and artistic works is well illustrated. In this study, considering the mental energy and inner force of myths, the works of creators such as Forough Farrokhzad and Amal Dunqul are explored based on Jung's principle of contradiction or duality, to determine the extent and intensity of their influence on the paradoxical and symbolic nature of mythical elements and The unified paradoxes of fire and water and their negative/affirmative revelations are studied in the works of Farrokhzad and Donqol in relation with such elements as rain, lake, river, Satan, flood, etc. Considering the discontents of the contemporary world, an analytic/descriptive method has been used in order to show the political thought and idealistic objectives of these two poets which concern the meaningful notions and dual psychological tendencies of sacred and ideal myths such as purity, purging, fertility, fecundity, rebirth, dynamism, immortality, deliverance and illumination.
  Keywords: Jung’s Principle of Contradiction, Fire, Water, Forough Farrokhzad, Amal Dunqul
 • Tayebeh Asghari, Maliheh Mahdavi *, Masoud Mahdian Pages 86-117
  Complaint is one of the sub-literary themes and types, which means heartache and complaining about the painful and agonizing events of life and recounting the pain, despair and gloom of its speaker. The important issue is that basically complaints are diverse in terms of subject and content, and many factors such as the sensitivities and mental conditions of the poet himself, as well as the social and political factors governing his life environment, affect the variety of themes and concepts in the complaints. In this article authors try to answer this question: "What are the most important complaint themes of the Rumi in Masnavi-ye-Ma'navi?" The hypothesis of the article indicates the existence of three macro themes, cultural, political and religious. The findings of this article by using a descriptive and analytical method showed that cultural complaints include: complaints about the envious, cunning and arrogant, artless imitators, skeptics, ungrateful, cloak-wearers and hypocrites. Complaints with political themes include: complaints against tyrannical rulers, oppressive governments, power seekers, and finally, Complaints with religious themes include: complaints against religious and false claimants, lovers of the world, irreligious people, and religion sellers.
  Keywords: Literary Sociology, Macro Themes, Complaint, Masnavi-ye-Ma'navi, Rumi
 • Monira Mollaee, Mohammadali Mir *, ARASTOO MIRANI Pages 118-148

  Mystics consider divine memory to be one of the most important steps of mystical conduct to reach divine closeness. In this mystical view, we have studied Sayed Ali ibn Shahab ibn Muhammad Hamedani (714-786 AH), one of the mystics of Ahl al-Sahu and a follower of the Kabruyeh Tariqat (Doctrine), and Sheikh Abul Hassan Ali ibn Jafar ibn Salman Kharghani (352-425 AH), one of the mystics of Ahl al-Qabz and Bayazid Bastami's follower in a comparative study. The purpose of this research is to investigate the concept of Zikr (Remembrance), similarities and differences, explanation and effect of Zikrs from the perspective of the two mystics. Considering that Kharghani and Hamedani have had attention and special initiatives in the field of Zikr, it was considered necessary to examine their opinions in this field. From the comparative study of the concept of Zikr from the point of view of the discussed mystics, it is known that they were able to give meaning to the concept of Zikr with a romantic view and combine science and practice with knowledge. According to the findings of the research, the most important similarity in the concept of Zikr, from the point of view of these two mystics, is that they considered Zikr as divine remembrance and self-forgetfulness and fading into the essence of divinity. They gave importance to verses and traditions in their Zikr. The most important difference between them is the popular attitude of Kharghani and scholar attitude of Hamedani and the type of saying Zikr (public or secret), the highest Zikr and the time of Zikr. For this reason, their opinions have been examined according to the type of epistemological knowledge in their conduct and divine proximity. This research, with an analytical, documentary-descriptive method, with an emphasis on the theoretical framework of Kharghani and Hamedani's prose works, in library and digital form, has explained the differences and commonalities of the foundations and consequences of Zikr in their conduct.

  Keywords: dhikr, secret, nearness, kharghani, Hamedani
 • Hojatolah Orak, Masoud Pakdel *, Mansoureh Tadayoni, Sima Mansoori Pages 149-190

  Poets when leaving the conventional norms, innovate weird tricks in the language and content for the resurrection of their word through defamiliarization to create a relationship with their audience in a new abs large spectrum, and change their normal perception and call this art resurrection, literary technique. Norm-evading is among the considerable approaches of transforming language as literary material into a poem that is in the mind of the creative group as long as don’t damage the original expression. Leach, the English linguist, considers norm-evading as the tool of poem creativity. The present article tries to investigate and analyze norm-evading in Yadullah Royaii’s poems based on Leach’s eight patterns (the syntactic, periodic, conceptual, wordily, styling, writing, dialectical, and vocal norm-evading) and with an analytic-descriptive method pays to the norm-evading components of Yadullah Royaii’s poems, the volume-oriented poet. The results show Yadullah Royaii, the contemporary poet and reviewer, has used some methods and tricks in this way which include: Balancing (poem melody): any extra-normative type: the conceptual extra-normative and defamiliarization. The predominant aspect in every collection of Royaii’s poems is different compared with other poem collections, and Royaii has benefited more from a part of those tricks depending on the time of composing the poem and the evolution of his linguistic experiences in each one of his poetic collection.

  Keywords: highlighting' normative' patriotic' yadolla royayi' levers
 • Sonia Faghani, Maliheh Mahdavi *, Masoud Mahdian Pages 191-224
  Every story is made up of parts that make up the body of that story, and the criticism of the authors' art of storytelling is expressed by examining and analyzing these elements. This article is devoted to the investigation of story elements in the novel "The Postman" by Chista Yathrebi. The selection criterion was the audience's attention and acceptance of this novel. The purpose of this research is to criticize and analyze the elements of the story and the quality of its use in this romantic novel in order to answer this question: "what are the most obvious story elements in the novel ‘The Postman’?" For this purpose, by using library-documentary manner, descriptive-analytical method, structural elements, after stating the general plan of the research, the literature review, and after explaining the types of stories, the important elements of this novel was investigated. The most important finding of this research is that the plot of the stories follows a certain cause and effect order and often has a simple and elementary plot. The characters are more human and static. The romantic and often true-like theme is present in the stories. The point of view used to narrate the stories is the first person point of view and the conversations are very effective in the process of the story. The author often mentions the scene in the manner of summarizing and shortening it.
  Keywords: novel, Story Elements, Plot, Characterization, postman
 • Sayyd Hosin Formibaf, Kamal Khajepour *, Aboalghasem Asi Moznab Pages 225-261

  Resistance is one of the natural things that its necessity has been beautifully discussed in Persian poetry and the principles of this necessity have been emphasized in the verses of the Qur'an. God Almighty, on the one hand, forbids Muslims from compromising and surrendering to their opponents, and on the other hand, emphasizes the need for patience and perseverance in the face of enemies. The Qur'an and Islamic traditions consider the cost of compromise and surrender to the enemies to be much heavier than resistance and perseverance. Islam is a religion of moderation and resistance and stability against the factors that upset the balance of society - both internally and externally. In Persian poetry, resistance is considered necessary both for its current goodness and for having divine goals and social effects. These matters are among the intellectual foundations and ideas of resistance which are clearly explained and detailed in the Qur'an. The present article deals with the descriptive and analytical method of the Quranic principles of the necessity of resistance that have been raised in Persian poems. The results show the need for resistance in Persian poetry in various aspects of the current goodness such as purposefulness, holiness and .... and having divine goals such as preventing false domination, the dignity of the religion of God and ... and social effects such as community pride, the spread of justice Nourishes.

  Keywords: Quranic principles, the necessity of resistance, Persian Poems, Hassan Fali