فهرست مطالب

مطالعات هنر و رسانه - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1401)

نشریه مطالعات هنر و رسانه
پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سحر ذکاوت*، خشایار قاضی زاده صفحات 13-41
  کشکول فولادی موزه متروپولیتن نیویورک (به شماره 2018.665.1)، یکی از آثار فلزکاری دوره قاجاریه است که در مراسم سقایی ماه محرم بیش ترین کاربرد را داشته است. نمونه موجود در موزه متروپولیتن نیویورک، دارای نقوش و تزیینات خاصی است که به نظر می رسد تاثیرات تفکرات پیشااسلامی در نقوش آن وجود دارد. اهمیت موضوع بیان شده ضرورت انجام پژوهش را ایجاب کرده است که به شناسایی نقوش تزیینی به کاررفته در کشکول فولادی موزه متروپولیتن نیویورک و شناخت معانی و مفاهیم این نقوش تزیینی براساس شمایل شناسی اروین پانوفسکی به عنوان اهداف پژوهش، پرداخته شود. برای نیل به اهداف بیان شده، دو پرسش مطرح شده است: 1. چه نقوشی در کشکول فولادی موزه متروپولیتن نیویورک به کار رفته است؟ 2. این نقوش تزیینی براساس شمایل شناسی اروین پانوفسکی دارای چه معانی و مفاهیمی هستند؟ پژوهش با تجزیه و تحلیل کیفی اطلاعات کتابخانه ای و داده های اسنادی و تصویری و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده و نمونه موردی شامل کشکول فولادی موجود در موزه متروپولیتن نیویورک است. نتایج پژوهش نشان می دهد نقوش تزیینی مار، قاب اسلیمی، نقوش گیاهی، آیات قرآنی و شمسه در تزیین کشکول فولادی موزه متروپولیتن به کار رفته است و این اثر آمیزه ای از یک هنر با محتوایی اسلامی و پیشااسلامی- ایرانی است، زیرا کشکول تکامل یافته کاسه های کشتی شکل است و در گذشته، کاسه های کشتی شکل، نجات بخش از غم محسوب می شدند و کشکول ها نیز ظروف متبرک اسلامی در مراسم سقایی عاشورا هستند که در دوران صفویه در التقاط باورهای شیعه و صوفیه شکل گرفته اند و به نوعی رویکرد باستان گرایی حاکم بر دوره قاجار در این اثر مشهود است.
  کلیدواژگان: کشکول فولادی، فلزکاری، موزه متروپولیتن، نقوش تزئینی
 • فرشاد گودرزی*، غلامرضا تاج بخش، رضا کاوند صفحات 43-68

  بازنمایی مسایل و مشکلات جامعه انسانی از مهم ترین رسالت ‎های سینما است. یکی از مهم ترین موضوعاتی که سینماگران کشور در دهه اخیر بدان پرداخته اند، موضوع زنان طبقه فرودست و مشکلات آن ها بوده است. مقاله حاضر با هدف بررسی چگونگی بازنمایی مسایل و مشکلات زنان طبقه فرودست در سینمای کشور، انجام شده است. این پژوهش از نظریه فمینیستی و بازنمایی بهره می برد که بررسی آن ها برای توضیح ارتباط مطالعات حوزه زنان و کارکرد سینما مهم است. در این مقاله، با استفاده از روش نشانه شناسی و الگوی تحلیلی جان فیسک و نمونه گیری هدفمند، به بررسی فیلم لاک قرمز پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در سطح واقعیت فیلم با بررسی رمزگان اجتماعی، به معرفی زنان قشر فرودست جامعه پرداخته است، در سطح بازنمایی با استفاده از رمزگان فنی با استفاده از ابزار تکنولوژیک مشکلات این طبقه سعی در انتقال حس و ایجاد همزاد پنداری مخاطب با شخصیت ها داشته است و در سطح ایدیولوژیک فیلم به مسایلی چون مردسالاری، منع اشتغال زنان، ازدواج اجباری، مسیولیت پذیری و تعهد و ایستادگی در برابر مشکلات که مربوط به زنان این طبقه است، پرداخته است.

  کلیدواژگان: بازنمایی، زنان، سینما، طبقه فرودست، نشانه شناسی
 • میلاد نوریان رامشه*، حامد نوریان رامشه، حوریه دهقان شاد صفحات 69-96
  هدف پژوهش حاضر، بررسی فیلم آژانس شیشه ای به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به جهت نقد گفتمان دولت حاکم در زمان ساخت این فیلم، یعنی دولت سازندگی در سال های دهه هفتاد است. نویسندگان با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی و روش نشانه شناسی، ضمن شناسایی مولفه های گفتمان دولت حاکم، زمینه های نقد سیاسی در سینمای دهه هفتاد را واکاوی می کنند. فیلم آژانس شیشه ای نیز با درون مایه های قدرتمند سیاسی یکی از فیلم های شاخص در این زمینه در سال های دهه هفتاد محسوب می شود. این پژوهش نشان می دهد نقد گفتمان سیاسی در فیلم حاتمی کیا با زبانی صریح علیه سیاست های کشور در سال های پس از جنگ صورت گرفته و زمینه تضادها و قطب بندی های سیاسی و اجتماعی در کشور مورد کندوکاو قرار می گیرد. در این تحقیق، ضمن توجه به چارچوب مفهومی تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی و بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی، برای تحلیل داده ها از روش نشانه شناسی ساختارگرا استفاده شده است.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، تحلیل محتوای کیفی، فیلم آژانس شیشه ای، نقد سیاسی
 • علی اکبری*، ندا عبدزاده صفحات 97-125

  امروز بناهای معماری مدرن به عنوان بخشی از میراث تمدنی کشورهایی مطرح است که فرآیند مدرنیزاسیون را در سده اخیر طی کرده اند. بسیاری از این بناها امروز متروکه شده و باززنده سازی آن ها در دستور کار قرار گرفته است. حیات دوباره آن ها می تواند گامی مهم در ارتقای فضای زیستی هر شهر و منشایی برای تحول اجتماعی تاثیرگذار در حوزه هویت مندی شهروندان باشد. در این میان بناهای متعددی با ویژگی های برجسته معماری صنعتی که در بافت میانی یا حومه ای شهرها متروک مانده می تواند بستر رویدادهای فرهنگی باشد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل امکان سنجی باززنده سازی بناهایی فرسوده مدرن واجد ویژگی های خاص معماری در تهران در راستای اعطای عملکرد جدید فرهنگی است. در این مطالعه مولفه های تاثیرگذار بر باززنده سازی کارخانه ها مدرن و نیز چگونگی پیکربندی فضایی در عرصه بندی ساختار آن ها نخست در مطالعات نظری احصا شده و سپس به روش توصیفی_تحلیلی و قیاسی _تطبیقی مورد تحلیل قرار گرفته است. گردآوری داده ها از طریق مشاهدات و برداشت میدانی، مطالعات کتابخانه ای، شبیه سازی به وسیله نرم افزار تخصصی چیدمان فضا و تحلیل، به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. تحلیل یافته ها نشان می دهد که ادراک بصری مهم ترین زیرشاخص در امر باززنده سازی ساختمان های متروک میراث صنعتی مدرن است. همچنین روشن شده است که نظام عملکردی بنا در میان شاخص های کلان بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. این امر می رساند که ظرفیت ها و قابلیت های کالبدی موجود در بنا و یا امکان ایجاد موقعیت های فضایی جدید در تطبیق با برنامه عملکردی تازه و تبدیل ساختمان به مرکز فرهنگی، مهم ترین نقش را ایفا می کند.

  کلیدواژگان: باززنده سازی فضا، میراث صنعتی مدرن، معماری صنعتی، نحو فضا، معماری مدرن
 • عبدالرحیم قاسمی نژاد*، رضا زمردی، عبدالکریم خیامی صفحات 127-157
  امر خبررسانی در رسانه های جمعی از زمان پیدایش خود، همواره با مقوله ای به نام شایعات و اخبار کذب دست وپنجه نرم کرده است. اما با فراگیری فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، جولان گاه جدید و البته مستعدتری برای انتشار شایعات ایجاد شده که البته در برخی کشورها از جمله ایران به دلایلی همچون ضعف اطلاع رسانی های رسمی، این امر شدیدتر است. پژوهش حاضر در نظر دارد تا به واسطه رصد انسانی خبرگزاری ها، پیام رسان تلگرام، شبکه اجتماعی اینستاگرام و شبکه اجتماعی توییتر، از زمان اعلام شیوع کرونا در ایران در تاریخ 31 بهمن 1398 تا 31 فروردین ماه 1399، گونه شناسی، منشا انتشار، سطح شیوع و میزان فراگیری شایعه ها را در جامعه ایرانی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد. طبق بررسی ها نیمی از شایعات کرونایی به شایعات تحریک کننده احساسات افکار عمومی، شایعه پراکنی علیه حاکمیت و بزرگ نمایی از آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا اختصاص داشت. دیگر مقولاتی همچون شایعه سازی علیه نیروهای مسلح و شایعه پراکنی پیرامون روش های انتقال، پیشگیری و درمان کرونا در رده های بعدی قرار گرفته اند. با توجه به تاثیرگذاری شایعات فضای مجازی بر تحریک کاذب احساسات و افکار عمومی و عواقب سوء روانی و اجتماعی آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با کمک گرفتن از مفهوم سواد خبری که در حقیقت زیرمجموعه ای از مفهوم سواد رسانه ای دانسته می شود و از رهگذر گفت وگو با کارشناسان حوزه خبر و رسانه های نوین خبری، به علل فراگیری نسبی و تعدد بالای شایعات فضای مجازی در ایران و سیاست ها و شیوه های برون رفت از وضعیت فعلی نیز اشاره شود.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، اخبار جعلی، تلگرام، توییتر، اینستاگرام
 • فرشته پایدار نوبخت*، محمدجعفر یوسفیان کناری صفحات 159-180

  نورتروپ فرای در نظریه میتوس می کوشد از طریق کشف اشتراکات میان انواع ادبی و پیوندهای کهن الگویی آن ها، به طبقه بندی دقیقی از گونه های ادبی و هنری دست یابد. فرای، جهان متن را نسبت به جهان های دیگر به خصوص جهان واقعی دارای استقلال می داند و عناصر آن را واجد کارکردهایی خاص قلمداد می نماید که به شکل گیری گونه های ادبی می انجامد. در این نوشتار کوشیده ایم تا با تمرکز بر ساختار حاکم بر یکی از این گونه ها، یعنی رمانس، به تطبیق پیرنگ سینمایی فیلم نامه قدمگاه با مراحل این میتوس بپردازیم. پرسش اصلی این است که این تطبیق چگونه خود را در قالب فرم سینمایی نمایان می سازد. با توجه به این که در رمانس ساختار روایی و داستانی بر ساختار دراماتیک غلبه دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که گونه رمانس بیش از هر چیزی با ساختار اسطوره ای - دینی قابل تطبیق است؛ چراکه ساختارهای اسطوره ای و کهن الگویی فراتر از داستان ها رفته و به مجموعه ای از قواعد بشری، رفتارها و در نتیجه تاریخ و اجتماعات اشاره می کنند که سینما در قالب تصویر، آن ها را بازنمایی می کند. این پژوهش به روش کیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است. داده ها از منابع کتاب خانه ای جمع آوری و در نمونه کاوی به کار رفته اند.

  کلیدواژگان: میتوس رمانس، پیرنگ سینمایی، ساختار اسطوره ای، قدمگاه
|
 • Sahar Zekavat *, Khashayar Ghazizadeh Pages 13-41
  The New York Metropolitan Museum’s steel Kashkul, issue 2018.665.1, is one of the metal works from the Qajar period, which was primarily used in the Muharram watering ceremony. The sample from the Metropolitan Museum of Art in New York has special designs and decorations which are influenced by pre-Islamic thinking. The importance of this question necessitated this study to identify the decorative motifs used in the Kashkul steel of the New York Metropolitan Museum No. 2018.665.1 and identify the meanings and concepts of these decorative motives from the iconology of Ervin Panofsky for research purposes. Two questions were asked to achieve the objectives explained: 1. What patterns are used in Kashkul steel from the New York Metropolitan Museum numbered 2018.665.1? 2. What are the meanings and concepts of this decorative pattern based on Ervin Panofsky’s iconography? The present study was done by qualitative analysis of library information and documentary and visual data with a descriptive-analytical approach and the case study includes a steel Kashkul in the New York Metropolitan Museum, 2018.665.1. The research results show the decorative motifs of snakes, Arabesco, plant motifs, The Holy Text of the Quran, and the sun motif... is used to decorate the steel Kashkul of The metropolitan museum and this artwork is a combination of art with Islamic and pre-Islamic-Iranian content. Because Kashkul is a full-fledged vessel-shaped bowl, and in the past, the vessel-shaped bowls were considered a savior from grief, and the Kashkuls are also sacred Islamic vessels in the Ashura watering ceremony, which were formed during the Safavid period in the eclecticism of Shiite and Sufi beliefs and in a way, the Tendency to the antiquity of the Qajar period is evident in this Kashkul.
  Keywords: Steel Kashkul, Metalworking, Metropolitan Museum, Decorative designs
 • Farshad Goudarzi *, Gholamreza Tajbakhsh, Reza Kavand Pages 43-68

  Representing the questions and problems of human society is one of the most important tasks of cinema. One of the most important issues that Canadian filmmakers have addressed over the past decade has been the issue of lower-income women and their issues. This article aims to investigate how the problems of lower-class women are represented in the country’s cinema. The theoretical framework of this research is composed of two theories of feminism, which is the main theory in the field of women’s studies, and the theory of representation, which plays an important role in media studies. In this article, the film “Red Nail Lacquer” was studied using John Fisk’s semiotic method and analytical model and targeted sampling. The results of this study show that at the level of reality, the film, by examining social codes, introduced women from the lower classes of society. At the level of representation, by means of technical codes, by means of technological tools, the problems of this class try to transmit feelings and to create twins. He has an audience with the characters and at the ideological level of the film, he has dealt with issues such as patriarchy, prohibition of women’s employment, forced marriage, responsibility and commitment, and resistance to the problems that concern women in this class.

  Keywords: cinema, lower class, representation, Semiotics, Women
 • Milad Nourian Ramsheh *, Hamed Nourian Ramsheh, Hourieh Dehghanshad Pages 69-96
  The purpose of this study is to examine the Glass Agency movie directed by Ebrahim Hatamikia in order to critique the discourse of the government at the time of making this film, in the seventies. The authors used the method of qualitative analysis of content and, by identifying the components of governmental discourse, explore the contexts of political criticism in cinema in the 1970s. The Glass Agency is also one of the most important films in this area in the 1970s with strong political themes. In the post-war years between Iran and Iraq, he ruled the country with an economic development vision. In the film The Glass Agency, Ebrahim Hatamikia uses this question as a starting point and criticizes the performance of the government. This study shows that the critique of political discourse in Hatamikia’s film is explicitly used against the policies of the country in the post-war years and examines the context of political and social conflicts in the country.
  Keywords: Semiotics, Qualitative Content Analysis, Glass Agency Movie, Political Criticism
 • Ali Akbari *, Neda Abdzadeh Pages 97-125

  Today, modern architecture is considered part of the civilizational heritage of the countries that underwent the modernisation process in the last century. Many of these vessels are now abandoned and are scheduled for rehabilitation. Their revitalization can be an important step in improving the living space of any city and a source of influential social development in the area of citizen identity. In the meantime, many buildings with exceptional features of industrial architecture that are abandoned in the city centre or suburbs of cities may be the context of cultural events.  In this study, the components affecting the revitalization of modern factories and also how the spatial configuration in the field of their structure are extracted first from theoretical studies and then analyzed through deductive-comparative methods. Data collection was done through field observations and surveys, library studies, simulations of specialized spatial planning software, as well as through the AHP method. Analysis of the results shows that visual perception is the most significant sub-indicator in the restoration of abandoned buildings of modern industrial heritage. It has also been clear that the building functional system has the highest score among the macro indicators; this suggests that the physical capacities and capabilities existing in the building or the possibility of creating new spatial situations in adaptation to the new functional plan and turning the building into a cultural center, plays the most important role.

  Keywords: space revitalization, modern industrial heritage, industrial architecture, space syntax, modern architecturem
 • Abdolrahim Qaseminejad *, Reza Zomorodi, Abdolkarim Khayami Pages 127-157
  Since its creation, media coverage has always struggled with a category known as rumors. But with the spread of social media, a new and, of course, more prone place for spreading rumors has been created, which in some countries, including Iran is more aggressive for reasons such as the lack of official information. The present study intends to determine the typology, origin, level of prevalence, and prevalence of rumors through the human observation of news agencies, telegram messengers, Instagram social network, and Twitter, from the time of announcing the outbreak of corona in Iran on February 22, 2017, to April 20, 2016. Analyze Iranian society. According to investigations, half of the Corona rumours were devoted to rumours that provoke public sentiment, spread rumours against the government, and exaggerate the number of Corona patients and victims. Other categories, such as gossip against the armed forces and gossip about methods of transmitting, preventing, and treating coronas, are in the next category. Considering the effect of cyberspace rumors on false arousal of emotions and public opinion and its psychological and social consequences, in the present study, an attempt has been made to use the concept of news literacy, which is in fact a subset of the concept of media literacy. Talking to experts in the field of news and modern news media, the reasons for the relative prevalence and high number of cyberspace rumors in Iran and policies and ways out of the current situation should also be mentioned.
  Keywords: Social Media, fake news, telegram, Twitter, Instagram
 • Fereshteh Paidarnobakht *, MohammadJafar Yousefian Kenari Pages 159-180

  In myth theory, Northrup Fry attempts to obtain a precise classification of literary and artistic types by discovering the commonalities between literary types and their archetypical connections. In this speech, we have tried to compare the cinematic plot of Holy Place’s screenplay with the stages of this myth by focusing on the structure that governs one of these types, i.e. romance. The main issue is how this adaptation manifests itself as cinematography. Because in romance, the narrative and history structure prevails over the dramatic structure. The results of this study demonstrated that the type of novel is more compatible with the mythological-religious structure. Because the mythological and archetypal structures go beyond stories and point to a set of human rules, behaviors, and as a result, history and communities, which cinema is represented in the form of images. The search was conducted using a descriptive analytical method. The data were collected from library sources and used for sampling purposes.

  Keywords: Mythos Romance, Cinematic Plot, Mythic Structure, Holy Place