فهرست مطالب

سخن تاریخ - پیاپی 40 (زمستان 1401)
 • پیاپی 40 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن احمدیان دلاویز*، معصومه اسماعیلی صفحات 7-24
  سخنان حضرت زهرا س در مسجد مدینه که به نام خطبه فدکیه شناخته می شود، از معتبرترین خطبه ها و دارای مضامین ارزشمند و هدایتگرانه است. به جهت جایگاه و اهمیت آن در گونه های مختلف منابع از جمله تاریخی، روایی و تفسیری فریقین نقل شده است، البته نه به شکل یکسان و یکنواخت بلکه با تفاوت هایی در متن، اختلاف عمده در فراز پایانی آن است که با عبارت «ثم انکفات (س) و امیرالمومنین (ع) یتوقع» آغاز می شود. اثبات یا نفی خطبه بودن این بخش، مساله اساسی مقاله حاضر را شکل می دهد. نتیجه به دست آمده در این اثر که با بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی حاصل شد، آنست که فقره مورد اختلاف، نمی تواند جزیی از خطبه باشد. علاوه بر رد توجیهات و دلایل ارایه شده برای اثبات صدور آن از سوی حضرت فاطمه س، چهار دلیل و شاهد مهم یعنی عدم نقل این فراز در منابع متقدم، منافات داشتن با عصمت حضرت زهرا س، تناقض این بخش با سایر سخنان ایشان درباره امیرالمومنین و تضاد فقره مذکور با سایر بخش های خطبه فدکیه، در راستای اثبات مدعا ارایه گردید.
  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، حضرت زهرا(س)، امام علی(ع)، خطبه فدک، امامت
 • حسین حق شناس* صفحات 25-47
  حره واقم نام قیام خونین مردم مدینه در سال 63 هجری قمری است. از نقل های تاریخی سه انگیزه ی متفاوت درباره ی علت برپایی این قیام برداشت می شود. بعضی از نقل ها حاکی از آن است که اقدام بزرگان این شهر و در پی آن مردم مدینه، حرکتی کاملا خداجویانه بوده است. برخی دیگر، قیام را شورشی دنیا طلبانه معرفی می کنند و پاره ای از روایت ها، این  قیام را در راستای سیاستهای سلطه جویانه ی ابن زبیر می دانند. اهمیت این موضوع در شناخت فضای اجتماعی و افکار حاکم در شهر مدینه است که با فهم صحیح آن می توان به حکمت های عملکرد ایمه -علیهم السلام- در این شهر پی برد.این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی با جستجو در کتب تاریخی نزدیک به حادثه، نقل های موجود را تقریر نموده است و پس از نقد روایت ها ، با صحه گذاشتن بر تاثیر عوامل چند گانه بر آن است که اقدامات قدرت طلبانه ی ابن زبیر در مکه و تحریکات او بیش ترین تاثیر را در برانگیختن اراده ی بزرگان شهر مدینه در پیشبرد قیام حره داشته است.
  کلیدواژگان: حره ی واقم، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن حنظله، شهر مدینه
 • محمد قزوینی نظم ابادی* صفحات 48-69
  فرهنگنامه های تاریخی، یکی از اشکال گوناگون نگارش منابع تاریخی اسلامی همانند:تواریخ عمومی ، محلی ، فتوح ،کتب انساب و . . . می باشد .نویسندگان این گونه آثار ، ذیل تراجم اعیان و بزرگان مندرج در کتابهای های خود ، شرح حال ایشان را البته به ترتیب الفبایی ثبت کرده اند . نخستین کسی که فرهنگنامه تاریخی چند سده ای نوشت ، ابن خلکان ، مورخ شامی است. ابن حجر عسقلانی حدود دو قرن بعد به تقلید از او نخستین فرهنگنامه تاریخی ، البته درقالب "یک سده" را تالیف کرد .این پژوهش با رویکردی روایی - انتقادی و با استناد به منابع عمدتا دست اول و نیز باروش مطالعه کتابخانه ای به بررسی و نقد این اثر تاریخی در زمینه هایی چون :چرایی و یا انگیزه مولف از نوشتن اثر خود ، منابع مورد استفاده ، روش  و شیوه تدوین ، اهمیت و. . . می پردازد. .یافته های پژوهش حاکی است که مولف به منظور حفظ خاطره ، یاد و نکوداشت ، اعیان قرن هشتم خصوصا اساتید و شیوخ خود و نیز بزرگان عمدتا مصر و شام به تالیف این اثر دست زده است. او به این منظور از منابع مکتوب گذشتگان ، همچنین منابع شفاهی معاصران خود بهره برده است.اهمیت کتاب در این است که اطلاعات سودمندی در باره مشاهیر عرصه های گوناگون این عصر خصوصا بزرگان شام و مصر ارایه می دهد،که در جایی دیگر یافت نمی شود.این پژوهش که اولین نوشته در نوع خود به شمار می رود،  قصد دارد ضمن استفاده از مطالعات و تحقیفات ، به کنکاشی در این منبع تاریخی  بپردازد.
  کلیدواژگان: فرهنگنامه تاریخی، الدررالکامنه، ابن حجر، ترجمه، شام، مصر
 • سیده فاطمه میراقاسی رودکی*، عباس احمدوند، محمدرضا بارانی صفحات 70-95
  مجلسی از مشهورترین محدثان عصر صفوی در تمامی آثار خود در پی تدوین و ساختارمند کردن آموزه های شیعه امامیه بوده است. رسمیت زبان فارسی در ایران عصر او و فراوانی گویشوران به زبان فارسی در آن دوران، زمینه نگارش سیره نبوی در حیات القلوب به زبان فارسی ساده، بر مبنای روایات شیعی و با استناد به منابع اهل سنت، در راستای تبلیغ دین و تثبیت باورهای شیعه برای مجلسی در عصر صفوی با مخاطبان بیشتری به ویژه از میان عامه مردم را فراهم ساخت.این پژوهش بر آن است با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با توجه به بستر زمانی و مکانی، بر اساس موضوع بندی کتاب حیات القلوب، به معرفی گزاره های تبیین کننده رویکرد کتاب پرداخته و نشان دهد که مجلسی با چه رویکردی در نگارش تاریخ به تبیین آموزه های کلامی تلاش داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد سیره نبوی و تاریخ نگاری، در نظر مجلسی ابزاری برای اثبات باورهای کلامی شیعه امامیه بوده و در روایت و گزارش حوادث سیره نبوی، پیوسته آموزه های کلامی را بر گزارش های روایی و تاریخی برتری داده و تاریخ و روایات را تابعی از کلام شیعی دانسته است.
  کلیدواژگان: سیره نگاری، علامه مجلسی، حیات القلوب، رویکرد کلامی-تاریخی
 • کاظم استادی* صفحات 96-123
  میان برخی دانشمندان شیعیه، مخصوصا علمای متاخر و جدید، دو عنوان کتاب «الاحتجاج» و «تفسیر امام حسن عسکری(ع)» از جهات گوناگونی، مورد مناقشه و گفتگو است. مناقشات این دو کتاب شیعی، چند بعدی و از لایه های متعددی تشکیل شده است؛ یعنی هم شامل، تاریخ تالیف، و نیز انتساب کتاب به مولف و هم شامل اسناد و محتوای کتاب ها است. در این میان و پیرامون این دو کتاب، یک نکته بسیار حایز توجه و اهمیت است؛ و آن این که تمام کتاب تفسیر امام حسن عسکری(ع) و نیز بخش قابل توجه ای از کتاب احتجاج، به نقل از یک راوی، با نام «مهدی بن ابی حرب» یا «مهتدی بن الحارث» است. اطلاعاتی از شرح حال و ترجمه وی در منابع رجال و تراجم شیعه وجود ندارد. بنابراین، لازم است این راوی شناسایی و ترجمه شود. در پژوهش حاضر، با بهره گیری بیش از نود منبع، شرح حال وی جستجو و تجزیه و تحلیل و ارایه شده است
  کلیدواژگان: ابوجعفر المرعشی، احتجاج، تفسیر امام حسن عسکری(ع)، مرعشیان، احمد بن علی طبرسی
 • محمدمسیح هاشمی نیا، فاطمه جان احمدی*، ابراهیم خراسانی پاریزی صفحات 124-142

  در طول تاریخ از فعالیت های مهمی که مسلمانان داشتند می توان دستیابی به تمدن یونان اشاره نمود و سپس آن را به جهان اسلام انتقال دادند و با پیشرفت علوم و فرهنگ توانستند تمدن اسلامی را به وجود شکوفا نمایند. به ویژه مسلمانانی که بر اسپانیا تسلط یافته بودند توانستند تمدنی بزرگ در آنجا ایجاد کنند. زمانی که آندلس دارای تمدنی پیشرفته بود، اروپا در جهل و ظلمت به سر می برد و هیچ اثری از تمدن و پیشرفت در اروپا مشاهده نمی گشت. اما به محض رفت و آمد اروپاییان به جهان اسلام و همچنین زمانی که جنگ های صلیبی شکل گرفت و اروپاییان بسیاری توانستند در مناطق اسلامی اقامت داشته باشند. رفت و آمد اروپاییان به آندلس باعث شد اروپاییان با تمدن و علوم اسلامی آشنایی پیدا کنند و آن را به اروپا منتقل سازند و همچنین سعی نمودند بسیاری از کتاب های علمی را که در جهان اسلام ترجمه شده بودند به لاتین بازگردانند. تمامی این موارد سبب گشت که دستاوردهای مسلمانان وارد اروپا گردد و با پیشرفت اروپا دوره جدیدی در آن رقم خورد که آن را عصر نوزایی نام نهادند. در این مقاله برآنیم تا نقش مسلمانان را در انتقال تمدن یونان به اروپا مورد بررسی قرار دهیم و همان گونه که بیشتر مورخان اذعان نموده اند مسلمانان با داشتن رابطه صلح آمیز با اروپاییان در زمان تجارت یا در زمان تحصیل اروپاییان در مناطق جهان اسلامی سبب شدند تا اروپاییان با علوم آشنا شوند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است.

  کلیدواژگان: تمدن اسلامی، آندلس، جنگ های صلیبی، اروپا، تجارت
 • سعید خودداری نایینی* صفحات 143-168
  خط اویغوری از سده ی هفتم تا نهم هجری در ایران، در مکاتبات دیوانی، کتابت نسخه ی ها واسناد استفاده می شد. با وجود اهمیت آن برای حاکمان و دستگاه دیوانی داشت، از این خط، نسخه ی های محدود و غالبا نفیسی به جای مانده است. اما این که چرا آثار مکتوب کمی به خط اویغوری به جای مانده و یا عوامل زوال زودهنگام آن چه می توانسته باشد، هنوز مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تاریخی و متن شناختی، به بررسی الفبای اویغوری و نیز شیوه ی نگارش آن و همچنین مشکلات نگارش با این خط پرداخته می شود و ضمن معرفی یک رساله ی  منحصر به فرد تاریخی، این فرض مطرح می شود که کامل نبودن الفبای ایغوری، به صورتی که برای برخی از حروف الفبا معادلی ندارد و مجبور به استفاده ی مشترک از یک علامت برای چند حرف الفبای فارسی/عربی است،از دلایل اصلی انقراض این خط وارد شده به تمدن ایرانی است.ظهور خط نستعلیق و انقراض تیموریان در ایران نیز از دیگر عوامل متروک شدن این خط در ایران است.
  کلیدواژگان: الفبای اویغوری، آداب نگارش، خط و خوشنویسی، نسخه ی های خطی، دوره ی تیموری، رساله خط ترکی
 • محمدعلی کاظمی فر* صفحات 169-187

  معتزله یکی از فرق اسلامی بود که در اوایل قرن دوم هجری و در اثنای حکومت عباسی، با گذر از سیر کلامی پا به عرصه سیاست نهاد و در دوران خلافت مامون، به عنوان مذهب رسمی خلافت انتخاب شد. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اقدام پژوهی که به توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به یک فرآیند می پردازد، به این پرسش پاسخ داده می شود که تاثیر اندیشه های کلامی معتزله بر عملکرد سیاسی آنان تا پایان دوره اول خلافت عباسی (232ه.) چگونه بود. بر اساس نتایج تحقیق، اصل منزله بین منزلیتن، اصل امر به معروف و نهی از منکر و زیر مجموعه آن مسیله امامت- خلافت از مهمترین اندیشه های کلامی معتزله بود که آن ها را به تعامل و تقابل در برابر خلفای عباسی و شرکت در قیام ها سوق داد. اهل اعتزال در اصل منزله بین منزلتین، مرتکب گناه کبیره را نه مومن و نه فاسق می دانستند. در مسیله امر به معروف و نهی از منکر، در صورت ظلم یا پیمان شکنی حاکم، خروج به سیف از اعتقادات اصلی معتزله بود که اصل آزادی و اختیار این مکتب را نمایان می ساخت. همچنین در زمینه امامت- خلافت معتزله بغداد عمدتا گرایش به نص و نصب (شیعه) و معتزله بصره عمدتا قایل به انتخاب و بیعت (اهل سنت) بودند. فراز و نشیب مشارکت معتزله در قیام ها، نزدیکی و دوری به قدرت حاکمه، ارایه نکردن یک نظریه واحد سیاسی و عدم وحدت رویه، منجر به زوال سیاسی زود هنگام این مکتب شد.

  کلیدواژگان: معتزله مامون عباسیان امامت
|
 • Hassan Ahmadiyan Delaviz *, Masoume Esmaili Pages 7-24
  Hazrat Zahra's speech in Medina mosque, which is known as Fadakiyeh sermon, is one of the most authentic sermons and has valuable and guiding themes. It has been narrated by Fariqin due to its position and importance in various sources, including historical, narrative, and commentary, of course, not in the same and uniform way, but with differences in the text, the main difference is in the final paragraph, which is with the phrase begins. Proving or denying that this part is a sermon forms the basic issue of this article. The result obtained in this work, which was obtained using the analytical descriptive method, is that the disputed paragraph cannot be a part of the sermon. In addition to rejecting the justifications and reasons presented to prove its issuance by Hazrat Fatimah, there are four important reasons and witnesses, i.e. the non-quotation of this passage in the previous sources, contradicting the infallibility of Hazrat Zahra, the contradiction of this section with his other words about Amirul Momineen and The contrast of the mentioned paragraph with other parts of Fadakiyeh's sermon was presented in order to prove the claim.
  Keywords: evaluation of validation, Hazrat Zahra (pbuh), Imam Ali (PBUH), sermon of Fadak, Imamate
 • Hosein Haghshenas * Pages 25-47
  Hara Waqm is the name of the bloody uprising of the people of Medina in the year 63 AH. From the historical reports, three different motivations can be found about the cause of this uprising. Some reports indicate that the action of the elders of this city and then the people of Medina was a completely God-seeking move. Some others introduce the uprising as a worldly rebellion and some of the narrations consider this uprising in line with Ibn Zubair's hegemonic policies. The importance of this issue is in understanding the social atmosphere and prevailing thoughts in the city of Madinah, with a correct understanding of which one can understand the reasons for the performance of the imams -peace be upon them- in this city. This research has presented the available quotes by searching in historical books close to the incident using descriptive-analytical method and after criticizing the narrations, by validating the influence of multiple factors, it is concluded that Ibn Zubair's power-seeking actions in Mecca and his provocations had the greatest effect in arousing the will of the elders of the city of Medina in advancing the uprising.
  Keywords: Hara-e-Waqm, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Hanzala, Medina city
 • Mohammad Qazvini Nazmabadi * Pages 48-69
  Historical dictionaries are one of the various forms of writing Islamic historical sources, such as general, local, Fatuh, genealogical books, etc. The authors of such works have recorded their biographies in alphabetical order under the translations of nobles and elders included in their books. The first person who wrote a multi-century historical encyclopedia is Ibn Khalqan, a Syrian historian. About two centuries later, Ibn Hajar Ashqlani wrote the first historical encyclopedia in imitation of him, of course, in the format of "One Century". This research with a narrative-critical approach and citing mainly first-hand sources as well as the method of library study will examine and criticize this historical work in areas such as: the author's reason or motivation for writing his work, the sources used, the method and Editing method, importance and … The findings of the research indicate that the author wrote this work in order to preserve the memory, and memory of the 8th century nobles, especially his professors and sheikhs, as well as the elders mainly of Egypt and Syria. For this purpose, he has used the written sources of the past, as well as the oral sources of his contemporaries. The importance of the book is that it provides useful information about the celebrities of various fields of this era, especially the elders of Syria and Egypt, which cannot be found anywhere else. This research, which is considered the first of its kind, intends to delve into this historical source while using studies and research.
  Keywords: Quranic documentations, Tabari History, historiography, Bi’tha
 • Seyedeh Fatemeh Miraghasi Roudaki *, Abbas Ahmadvand, Mohammad Reza Barani Pages 70-95
  Majlisi, one of the most famous scholars of the Safavid era, in all his works sought to compile and structure the doctrines of Shia Imamia. The formality of the Persian language in Iran during his era and the abundance of Persian speakers at that time, provided the context of writing the Prophet's biography in Hayat al-Qulub in simple Persian, based on Shia traditions and citing Sunni sources, in line with the propagation of religion and the consolidation of Shia beliefs for In the Safavid era with a larger audience, especially among the common people. This research aims to introduce propositions explaining the approach of the book by using the descriptive-analytical method and according to the temporal and spatial background, based on the theme of the book Hayat al-Qulob, and to show what approach Majlesi tried to use in writing history to explain theological teachings. The findings of the research show that, in Majlisi's view, Prophetic life and historiography are a means to prove the theological beliefs of Shia Imamia, and in the narration and reporting of the events of Prophetic life, he consistently prioritized theological teachings over narrative and historical reports, and history and traditions considered a function of the Shiite theology.
  Keywords: biography, Allameh Majlesi, Hayat al-Qulob, theological-historical approach
 • Kazem Ostadi * Pages 96-123
  The Uyghur script was used in Iran from the 7th to the 9th century in governmental correspondence, writing manuscripts and documents. Despite its importance for the rulers and court system, limited and often precious copies of this script have been left. But, this fact that: why there are few written works in Uyghur script, or what could be the reasons for its early decline, has not been studied yet. In this research, by using the method of historical analysis and cognitive text, the Uyghur alphabet and its writing style and the problems of writing with it are discussed. While introducing a unique historical thesis, it is assumed that the incompleteness of the Uyghur alphabet, as it does not have an equivalent for some letters of the alphabet and is forced to use the same symbol for several letters of the Persian/Arabic alphabet, are among the main reasons for overthrow of this script in Iranian civilization. The appearance of the Nasta’liq script and the overthrow of the Teimorans in Iran are also other factors of to be abandoned of this script in Iran.
  Keywords: Uyghur alphabet, writing etiquette, Calligraphy, Manuscripts, Teimurid period, thesis on Turkish script
 • Mohammad Masih Hashemi Nia, Fateme Janahmadi *, Ebrahim Khorasani Parizi Pages 124-142

  Throughout history, one of the most important activities that Muslims had was the achievement of Greek civilization, and then they transferred it to the Islamic world, and with the advancement of science and culture, they were able to flourish Islamic civilization. Especially the Muslims who had conquered Spain were able to create a great civilization there. When Andalusia had an advanced civilization, Europe was in ignorance and darkness, and no trace of civilization and progress could be seen in Europe. But as soon as the Europeans came to the Islamic world and also when the crusades were formed and many Europeans were able to stay in Islamic areas. Europeans coming and going to Andalusia made Europeans get familiar with Islamic civilization and science and transfer it to Europe, and they also tried to return many scientific books that were translated in the Islamic world to Latin. All these things caused the achievements of Muslims to enter Europe and with the progress of Europe, a new period was established in it, which was called the Age of Renaissance. In this article, we intend to examine the role of Muslims in the transfer of Greek civilization to Europe, and as most historians have acknowledged, Muslims having a peaceful relationship with Europeans at the time of trade or during the study of Europeans in the regions of the Islamic world caused Europeans get to know science. This article is done in a descriptive and analytical way.

  Keywords: Islamic Civilization, Andalusia, Crusades, Europe, Trade
 • Saeid Khoddarinaini * Pages 143-168
  The Uyghur script was used in Iran from the 7th to the 9th century in governmental correspondence, writing manuscripts and documents. Despite its importance for the rulers and court system, limited and often precious copies of this script have been left. But, this fact that: why there are few written works in Uyghur script, or what could be the reasons for its early decline, has not been studied yet. In this research, by using the method of historical analysis and cognitive text, the Uyghur alphabet and its writing style and the problems of writing with it are discussed. While introducing a unique historical thesis, it is assumed that the incompleteness of the Uyghur alphabet, as it does not have an equivalent for some letters of the alphabet and is forced to use the same symbol for several letters of the Persian/Arabic alphabet, are among the main reasons for overthrow of this script in Iranian civilization. The appearance of the Nasta’liq script and the overthrow of the Teimorans in Iran are also other factors of to be abandoned of this script in Iran.
  Keywords: Uyghur alphabet, writing etiquette, Calligraphy, Manuscripts, Teimurid period, thesis on Turkish script
 • Muhammad Ali Kazemi * Pages 169-187

  The Mu'tazilites were one of the Islamic cults that entered the political arena in the early second century AH and during the Abbasid rule, and was chosen as the official religion of the Caliphate during the Caliphate of Mamun.In this research, by descriptive-analytical method and relying on action research that describes the conditions or phenomena related to a process, the impact of Mu'tazilite theological ideas on their political performance until the end of the first period will be answered. What was the Abbasid Caliphate (232 AH) like?  According to the results of the research, the principle of interfaith status, enjoining the good and forbidding the evil, and its subdivision, Imamate, was contrary to one of the most important theological ideas of the Mu'tazilites.  Had given.  The people of Etzal, in principle, considered the perpetrator of a great sin as neither a believer nor a sinner.  In the matter of the good and the prohibition of the bad, in case of oppression or breaking the ruling covenant, leaving Saif was one of the main beliefs of the Mu'tazilites, which shows the principle of freedom and authority of this school.  Also in the field of Imamate-Caliphate of the Mu'tazilites of Baghdad, the tendency towards text and installation (Shiite) and the Mu'tazilites of Basra believed in choice and allegiance (Sunnis). The ups and downs of the Mu'tazilites' participation in the uprisings, their proximity to the ruling power, the lack of a unified political theory, and the lack of procedural unity led to the early political decline of the school.

  Keywords: mutazilites Mamoon Abbasid imamate