فهرست مطالب

علوم حدیث - سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 105، پاییز 1401)
 • سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 105، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • روح الله شهیدی، مرضیه بابائی، کیوان احسانی* صفحات 3-24
  بینامنیت دانشی است که روابط بین متون را مورد بررسی قرار می دهد. طبق این نظریه هر متن به نحوی در ارتباط با متون پیش نگاشته می باشد. ژرار ژنت از تاثیر گذارترین پژوهشگران متاخر در عرصه بینامتنیت است. کاربست نظریه بینامتنیت تحلیلی او در مطالعات دینی، می تواند روشنگر پیوند قرآن و عترت باشد. در زیارات ماثوره، توسط معصومین و به صورت آگاهانه بازتاب هایی از قرآن، برای تبیین کلام وحی صورت پذیرفته است؛ لکن نگرش تبیینی به زیارات به جهت فهم قرآن تا حدودی مغفول مانده است. پژوهه فرا رو با روش توصیفی-تحلیلی با مبنا قرار دادن زیارات در تبیین قرآن، دریچه ای نو به فهم آیات قرآن می گشاید. در این پژوهه نکاتی تبیینی از زیارات در چارچوب بینامتنیت ژنتی با دو الگوی صریح و ضمنی استخراج گشته است که به چهار گونه ی ترسیم فضای نزول، ایضاح مفهومی، بیان مصداق و بیان لایه های معنایی به تبیین آیات قرآن می پردازند.
  کلیدواژگان: قرآن، زیارات ماثوره، بینامتنیت، ژرار ژنت، گونه های تفسیری
 • سید علی دلبری*، محمد زنده دل صفحات 25-44
  از عناصر موثر در تشخیص دلالت احادیث، ملاحظه فهم و برداشت راوی است که از دیرباز مورد توجه محدثان و فقیهان شیعه بوده است. هر چند اندیشمندان عرصه حدیث در استخراج فهم راوی ابتکاراتی از خود نشان داده اند و به طور پراکنده در ضمن شرح حدیث و استدلال های فقهی به برخی از زوایای این بحث پرداخته اند، اما مباحث نظری مربوط به شیوه های استخراج فهم راوی و نقش آن در استنباط حکم همواره مورد غفلت بوده است. این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی تلاش می کند تا با تامل در احادیث مربوطه و نمونه های فقهی، شیوه های استخراج فهم راوی را به دقت مورد مطالعه قرار دهد. تغییر سیاق جملات در حدیث واحد، درج روایت در سیاق احادیث یک باب، ملاحظه سوال راوی، شناسایی جملات دارای شبهه تردید، توجه به عنوان بابی که حدیث در آن ذکر شده، اتحاد راوی در احادیث متعارض و بررسی احادیث متضمن حکایت فعل از روش ها و منابع مهم استخراج فهم راوی است.
  کلیدواژگان: فهم راوی، شیوه های استخراج فهم، استنباط، حکم شرعی
 • اکرم زاهد*، مهدی مهریزی، محمدباقر حجتی صفحات 45-66

  در روایات اسلامی خبر از وقایع خاصی همچون تخریب خانه کعبه و برخی مساجد و اماکن مقدس در زمان ظهور امام زمان(عج) داده شده است. این نوع روایات در میان احادیث شیعه موجب انتقاداتی به عقاید این مکتب در موضوع مهدویت شده است. فلذا تحلیل سندی و فقه الحدیثی این روایات، به جهت پالایش میراث حدیثی شیعه و پاسخگویی به شبهات ضروری است. در این باره 9 روایت در منابع حدیثی شیعه وجود دارد که سند 8 روایت ضعیف و 1 روایت صحیح است و از لحاظ دلالی مراد از تخریب بازگرداندن این اماکن به حالت اولیه یا خالی کردن آن ها از بدعت ها و عدم تاثیرپذیری از ابنیه اشرافی مانند قصرها و عدم تشبه به عمل مجوس و همچنین رفع مزاحمت برای همسایگان می باشد.

  کلیدواژگان: امام زمان (عج)، تخریب مساجد، کعبه، مساجد، روایات تشیع
 • طاهره ندیمی تهرانی، امیر توحیدی*، مجید معارف صفحات 67-95

  وجود احادیث موضوعه از اصلی ترین آسیب ها، در منابع روایی فریقین می باشد. نسخه خطی «سلم درجات الجنه» ابن مشهدی (م1125ق)، محدث و مفسر بزرگ شیعه و صاحب تفسیر «کنز الدقایق»، از جمله منابع ارزشمند حدیثی در باب فضایل و مناقب حضرت علی (ع) می باشد. از مجموع چهل حدیثی که در این نسخه جمع آوری شده، نسبت به برخی از احادیث آن در باب رستگاری محبین ابی الایمه (ع) اتهام وضع زده شده است. با توجه به شواهد و متابعات فریقین و اعتبار سنجی سندی و متنی این روایات، صحت و سقم آنها به روش کتابخانه ای مورد تحلیل قرار گرفت و محرز گردید که وثاقت سندی برخی از اسناد احادیث مورد اجماع علمای فریقین نمی باشد؛ ولی با بیان دلایل عقلی و نقلی اثبات گردید که مضمون همه روایات از تواتر اجمالی برخوردار بوده، و دارای وثاقت صدوری می باشد. و بدین ترتیب پرده از تشکیک و تردیدها برداشته و صحت احادیث اثبات شد، و توهم وضع احادیث مذکور رفع گردید.

  کلیدواژگان: نسخه خطی «سلم درجات الجنه»، ابن مشهدی، وضع حدیث، اعتبار سنجی سندی و متنی، شواهد و متابعات فریقین
 • امتیاز آرای تفسیری اصحاب ائمه اطهار (علیهم السلام) و معرفی شماری از آنان
  علی اکبر بابایی* صفحات 97-116

  عالمان علوم قرآنی، مفسران از اصحاب پیامبر اکرم (ص) را طبقه ای ممتاز دانسته و برای مطالب تفسیری آنان اعتباری ویژه قایل شده اند و با توجه به اینکه ایمه اطهار (ع) در تفسیر، قایم مقام رسول خدا (ص) هستند، مفسران از اصحاب آنان نیز در تفسیر قرآن جایگاه ویژه ای دارند و آرای تفسیری آنان نیز دارای امتیاز ویژه ای است ؛ زیرا امکان بهره مندی از آموزه های تفسیری امامان در کاهش خطای تفسیری و نزدیک شدن به معانی واقعی قرآن موثر است و ازاین رو شناخت مفسران دانش آموخته از ایمه می تواند در صحت و اتقان تفسیر قرآن موثر باشد؛ ولی به امتیاز آنان توجه نشده و حتی با عنوان "مفسران دانش آموخته از ایمه" از آنان یاد نشده است. در این مقاله نخست با تحلیل برخی روایات معتبر و مقبول نزد فریقین امتیاز این دسته از مفسران و همسانی جایگاه تفسیری آنان با مفسران از اصحاب پیامبر (ص) تبیین و سپس با استفاده از منابع معتبر فریقین به معرفی اجمالی شماری از آنان پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: مفسران ممتاز، امتیاز آرای تفسیری، صحابه پیامبر(ص)، اهل بیت پیامبر(ص)، دانش آموختگان از ائمه اطهار(ع)
 • محسن خاتمی، پوران میرزائی* صفحات 117-140
  اهمیت توجه به مفاهیم کهن متون متقدم در فهم و معادل گزینی صحیح امروزی آن، بر کسی پوشیده نیست؛ به ویژه آنگاه که آمیخته با مجازگویی باشد و نیز در زمره متون مقدس، که در باور پروری مخاطبان اثر دارند، به شمارآید.! با اینکه دانشوران زبانی، بسیار بر این مهم تاکید دارند اما در عمل، بی توجهی به کاربست این صنف از صنایع ادبی در برخی متون روایی، دستیابی به معنای دقیق این گزاره ها را مشکل ساخته است. عبارات کنایی «ثکلتک امک» در صیغ مختلف بیانی، از این دسته است که فهم مقصود اصلی آن تنها از رهگذر توجه به شاخصه هایی همچون سیاق کلام، فرهنگ زمانه، فضای صدور و... میسر است. نگرش تک بعدی به این تعبیر، موجب منفی گزینی در مفهوم امروزی این عبارات شده است. اهتمام نوشتار حاضر، تصحیح این نگرش و اثبات چندکاربردی بودن این مفهوم است؛ به گونه ای که در خلال توجه به شاخصه های مذکور، کاوش در آرا ادیبان و مراجعه به متون اصیل عرب و نیز با روش توصیفی استنتاجی در گردآوری و مقایسه تحلیلی داده ها، به کاربرد روایی مثبت این کنایات در کنار مفاهیم منفی دست یافته میشود که «تاکید، تعجب، تعظیم، تحضیض، انکار، هشدار و... »از جمله آنهاست و تعدد کاربرد این عبارت کنایی اثبات میگردد
  کلیدواژگان: ثکلتک امک، ثکلتک الثواکل، کنایات چند معنایی، فضای صدور، احادیث مشکل
 • محمدعلی موحدی*، محمدحسین حشمت پور، محمدکاظم رحمان ستایش صفحات 141-166

  اگرچه با فقدان تک نگاری های مهدوی متقدم، سابقه و اصالت پاره ای از آموزه های امامی چون غیبت، با انتقادهایی روبرو شد، اما بازسازی آن آثار، می تواند بخش هایی از میراث حدیثی عصر حضور را دردسترس قرار دهد. محمد بن جمهور(154-256ق) از ملازمان امام هشتم با نگارش کتابی سترگ با عنوان الملاحم، سهم قابل اعتنایی را در ثبت و انتقال میراث حدیثی مهدویت و غیبت به نسل های بعدی داشته است. این اثر اگرچه همینک مفقود است، اما توسط دو تن از شاگردان او، به مدارس حدیثی قم و بغداد راه یافت. همین نکته فرضیه امکان بازسازی این اثر را در پی دارد. پژوهش در آثار موجود مدرسه قم و بغداد در سده چهارم، 42حدیث از این اثر سترگ را در دسترس قرار می دهد. مطالعه ی این احادیث نشان می دهد که اندیشه غیبت و آموزه های فرعی مرتبط با آن با بسامد قابل ملاحظه ای در زمان حضور امامان مورد توجه بوده است. زیرا افزون بر 5 حدیث صریح در باب غیبت و پاره ای از فرعیات آن، احادیث قابل اعتنای دیگری نیز در باب امامت گزارش شده که مجموع آنان تاکید دیگری بر غیبت صاحب الامر است. مهم ترین دستاورد متن حاضر افزون بر بازسازی یک اثر حدیثی مفقود، پاسخ گویی به شبهه ی فقدان مستندات آموزه غیبت در عصر حضور است.

  کلیدواژگان: محمد بن جمهور العمی، کتاب الملاحم الکبیر، تک نگاری های مهدوی، غیبت، بازسازی آثار حدیثی
 • امیر مهدیزاده*، محمدصادق شجاعی صفحات 167-192

  پژوهش کنونی با هدف بررسی مفهوم رفق از دیدگاه لغت شناسان، اندیشمندان و منابع اسلامی انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی از فقه اللغوی، همراه فقه القرآنی و فقه الحدیثی است؛ درباره یافته ها می توان گفت که لغت دانان رفق را نرمی و لطافت در امور می دانند که سبب تسهیل و آسا ن گیری می گردد و حسن انجام عمل را در پی دارد. تعریف کارشناسان محورهای حالت روانی(مانند لین)، موضوع رفق (همه اقوال و افعال) و نتیجه رفق (مانند تانی) شامل می شود. در تعریف اسلامی رفق به محورهای «لین و نرم خویی» به عنوان ویژگی روانی، «تسهیل و آسان گیری» و «رسیدن به مطلوب» به عنوان کارکرد و «امور اجتماعی و فردی» به عنوان موضوع و نیز «کرامت نفس» و «صلاح و مصلحت» پرداخته شد.نتیجه آن که رفق ترکیبی از کرامت، انعطاف پذیری و آسان گیری در امور است. سایر تعبیرها در لغت، اصطلاح و متون دینی زیر مجموعه این سه هستند. لذا به علاقمندان این حوزه توصیه می گردد تا از این تعریف برای فعالیت-های پژوهشی، آموزشی و درمانی بهره گیرند.

  کلیدواژگان: رفق، مفهوم شناسی، دین پژوهی، انعطاف پذیری
 • مسعود حسن زاده گلشانی*، علی راد صفحات 193-214
  احادیث پرشمار منابع حدیثی کهن در یک موضوع، بازتاب گفت و شنودهایی است که میان اهل بیت با مخاطبان درباره امور مهم و ایدیولوژیک جامعه شیعی انجام گرفته است. از همین رو برای فهم احادیثی از این دست باید از رخدادهای عصر ایمه آگاهی داشت. گفتمان پژوهی، به عنوان مکملی در کنار دیگر راه کارهای فهم حدیث، بر کشف و بررسی خاستگاه احادیث به جای تحلیل موردی آن ها تاکید و ابعاد ناپیدای حدیث را نمایان می کند. پژوهش پیش رو ضمن ارایه چند نمونه، نمایی از برخی گفتمان های حاکم بر حدیث شیعه را به تصویر کشیده تا نشان دهد گفتمان پژوهی در بازگویی، رفع ابهام و آشکارسازی معنا و مقصود حدیث تا چه حد نقش آفرین است. افرون بر این فایده، تبیین این گفتمان ها می تواند گنجینه ای از داده ها و پیش دانسته ها را در اختیار سایر حدیث پژوهان نهاده و ایشان را در فرآیند فهم احادیث پر شماری پشتیبانی کند تا راهی میان بر و بهره ور را در فقه الحدیث بپیمایند.
  کلیدواژگان: گفتمان پژوهی، گفتمان کاوی، فقه الحدیث، فضای صدور حدیث، بافت تاریخی