فهرست مطالب

 • پیاپی 36 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رحیم فهندژسعدی، سیده یاسمین سجادی * صفحات 302-323

  منظورشناختی به استفاده مناسب از زبان در بافتهای مختلف کلامی گفته می‌شود و طیف وسیعی از موضوعات مانند کنش‌های گفتاری، سیاق کلام، انطباق پیام‌ها با موقعیت ، ژستها، درک منظور مخاطب، شیوه کلام، کلام مودبانه و غیره را پوشش می دهد . در آموزش زبان فرانسه در ایران کمتر به ویژگی های منظورشناختی پرداخته می شود. از همین رو ممکن است زبان آموزان ناخودآگاه مرتکب خطاهایی در این حوزه شوند و گفتگوهای آنها تحت تاثیر قرار گیرد. این واقعیت که حساس سازی در رابطه با منظورشناختی را می‌توان با آموزش سایر مهارت‌های زبانی ترکیب کرد، برای کسانی که تلاش می‌کنند بین آموزش زبان در دنیای کلاس و نیازهای زبان آموزان برای برقراری ارتباط در دنیای واقعی تعادل برقرار کنند، دلگرم‌کننده است. در این مطالعه ، تلاش کردیم حساس سازی در مورد مهارت منظورشناختی را با آموزش دستور زبان ادغام کنیم تا بتوانیم رابطه بین این حساس سازی و پیشرفت مهارت برقراری ارتباط زبانی را توصیف کنیم. نتایج این مطالعه رابطه مثبتی را بین آگاهی دادن از قواعد منظورشناختی در کلاس زبان و عملکرد بهتر زبان آموزان در آزمون مهارت منظورشناختی نشان داد. بنابراین می‌بایست برای توسعه موازی مهارتهای زبانی و مهارت منظور شناختی در ایران بیشتر کوشید.

  کلیدواژگان: رویکردمنظورشناختی، مهارت برقراری ارتباط زبانی، آموزش زبان، فرانسه به عنوان زبان خارجی ایران
 • راضیه صادقپور * صفحات 324-355

  پیدایش مفهوم فرم معنایی و تحلیل پدیدارشناختی به دوره‌ای نسبتا جدید در حوزه علوم زبان و هرمنوتیک متن بازمی‌گردد. هدف تحلیل معنایی یک محصول نشانه‌شناختی، شناسایی عناصر معناست (راستیر، 2001) و به منظور درک شیوه‌ای که در آن شکل معنایی به رسمیت شناخته می‌شود، تنها کنار هم قرار دادن عناصری که دارای معنای مستقل هستند، پاسخگو نیست. در هدف پدیدارشناختی، حضور تجربه سوژه ، رابطه بین خود و دیگری و مکان ادراک اهمیت دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی، شعر«یک» پل الوارد را به موازات شعر « بالکن» بودلر قرار داده و با تحلیل پدیدارشناسانه دو شعر، تلاش خواهیم کرد تا پس از مشاهده ساختاری، چگونگی ظهور معنا را نشان دهیم. بدین منظور سعی خواهیم کرد تا با گذر از پدیدارشناسی و تحلیل لایه‌های عمیق هر دو شعر، تجدیدپذیری ادراک را از طریق موضع گیری سوژه ادراکی برجسته کنیم تا در نهایت مدل‌هایی از ساختار تنشی ارایه شود. بر اساس نتایج این تحقیق سوژه ادراکی و تعابیری که وی از زمینه و عناصر مکانی- زمانی دارد و نیز عواملی مانند سیال بودن مفاهیم، حضور و موضع گیری سوژه ، شکل گیری تجربه، وابستگی متقابل بین «من» و «دیگری» جایگاه مهمی در بررسی پدیدارشناختی دارد.

  کلیدواژگان: معنا، زن، ادراک، مطالعه پدیدارشناختی، نشانه شناختی، بودلر، الوار
 • مریم شریف صفحات 375-399

  تاریخ ادبیات ملی کشورهای مختلف، با حذف بیشتر زنان نویسنده از پیکره خود، رفتار مشابهی در قبال ایشان پیش گرفته‌است. این مقاله در صدد است تا با مقایسه شیوه شاعری عالمتاج قایم‌مقامی و کنستانس دو سلم، دو شاعر ایرانی و فرانسوی در بحبوحه دو انقلاب سیاسی، مشروطه در ایران و انقلاب 1789 در فرانسه، به چرایی این وضعیت بپردازد. مطالعه موضوعی و زیباشناختی آثار این دو شاعر نشان میدهد که علی رغم تفاوتهای فرهنگی و فاصله زمانی و با توجه به زندگی در دو جامعه در حال گذار به مدرنیسم سیاسی، هر دو علیه سلطه مردانه سروده‌اند و مطالبات مدنی مشابه و پیشرویی داشته‌اند. با این حال روند اجتماعی شدن ایشان در بطن جوامعی با پیش‌فرضهای جنسی و جنسیتی، هر دو را در قلمرو ادبیات مجبور به انتخابهایی کرده که کهن‌گرایانه و خلاف جریان پیشروی ادبی قضاوت شده‌اند و در نتیجه جایگاه معتبری در تاریخ ادبیات به دست نیاورده‌اند.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، تاریخ ادبیات، شاعر زن.کنستانس دو سلم، عالمتاج (ژاله)قائم مقامی، جنسیت، انقلاب، ایران.فرانسه
 • شراره چاوشیان، مهسا قاسمی صفحات 400-421

  سنت فرستادن فرزند به صومعه، همواره قادر به پوشاندن دلیل تصمیم خانواده هایی که به بهانه رستگاری الهی، فرزندان خود را برای مقاصد دیگر به این مکان ها می فرستادند، نبوده است. در واقع برخی از والدین به قصد کسب احترام یا مستمری، رهایی از پسری بیمار یا ناتوان، فرار از دادن جهیزیه به دخترانشان، تطهیر خود از گذشته ی گناه آلود و غیره فرزندان خود را در مکان های مذهبی به فراموشی می سپردند. بعضی از آنان روحانی می شدند، بعضی از دست رفته یا خودکشی می کردند. معدود کسانی درخواست انحلال قسم ها را داشتند. دیدرو که خواهر جوان خود را به همین طریق از دست داده بود، در رمان راهبه به نقد این سنت پرداخت.اما چرا شخصیت راهبه ی رمان نمی تواند از این مسلک تحمیلی رها شود و چرا در نظام حقوقی فرانسه، اقتدار والدین از کلیسا هم فراتر است، موضوع این تحقیق است.

  کلیدواژگان: اقتدار، پدر، دیدرو، راهبه، سوزان، کلیسا، مادر
 • فاطمه میرزائی *، حمیدرضا شعیری، محمودرضا گشمردی صفحات 422-441

  در این مقاله سعی شده است که تاثیر آموزش آنلاین بر کسب مهارت تولید شفاهی زبان آموزان ایرانی بررسی شود. بر اساس فرضیه این پژوهش، با توجه به اینکه محیط آموزش/یادگیری مجازی غالبا صوتی و تصویری است، زبان آموزان کمتر انگیزه به شرکت در بحث های شفاهی دارند و ترجیح میدهند شنونده باشند. در نتیجه مهارت تولید شفاهی آنها نسبت به سایر مهارت های زبانی آنان ضعیف تر است. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، با تکیه بر خود ارزیابی زبان آموزان ایرانی و همچنین بررسی نتایج ارزشیابی های تکوینی این فرضیه را مورد بررسی قرار دادیم. به منظور تحلیل داده های تحقیق از روش تحقیق ترکیبی، شامل تحلیل های کمی و کیفی استفاده کردیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فقدان روحیه مشارکتی ناشی از فاصله فیزیکی و اجتماعی مهم ترین دلیل اجتناب از شرکت در گفتگو ها است. خودسانسوری و ترس از خطا یکی دیگر از دلایل قابل توجه است. می توان اظهار داشت که فقدان تعاملات چهره به چهره باعث می شود که زبان آموزان بیشتر شنونده باشند. هدف از این تحقیق تسهیل فرآیندی برای ارایه ساختاری تحلیلی برای بررسی تاثیر آموزش آنلاین بر کسب مهارت های زبانی زبان آموزان ایرانی در بستر محیط آموزشی آنلاین است.

  کلیدواژگان: مهارت های زبانی، ارزشیابی آنلاین، آموزش آنلاین، زبان خارجی فرانسه، تولید شفاهی
 • شیرین بهمندفر *، رویا لطافتی صفحات 442-456

  امروزه با توسعه علم و ارتباطات، یادگیری زبان های خارجی امری ضروری تلقی می شود. ما هر روزه شاهد هزاران کتاب راهنمای آموزشی جهت آموزش زبان به زبان آموزان در سرتاسر جهان هستیم. نظر به گرایش امروز، ما تصمیم گرفته ایم که این مسیر را با انجام مطالعه ای در زمینه آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان خارجی هموارتر نماییم. بنابراین، مساله ی تحقیق ما این است که چگونه میتوان دایره واژگانی زبان آموزان را جهت فهم و به خاطرسپاری کلمات در متون ادبی، تقویت نمود. نظر به نیاز واقعی یک زبان آموز مبتدی، نقش واژگان غیرقابل انکار است و برای هر زبانی، واژه کلید درک معناست. از آنجایی که زبان آموزان معمولا در به خاطر سپاری کلمات مشکلات زیادی دارند، ما در این تحقیق برآن شدیم تا در قالب یک تحقیق توصیفی- تحلیلی بر استفاده ی شعر جهت آموزش رنگ ها تمرکز کنیم. ما درمیابیم که این شعر به سبب برخورداری از ساختارها و اصطلاحات، فضایی خیالی و معناداری را متناسب با هر سلیقه و سطحی برای فهم و به خاطر سپاری واژگان ایجاد میکند.

  کلیدواژگان: آموزش، یادگیری، زبان خارجی فرانسه، کلمه، متن ادبی، زبان آموز مبتدی
 • الله شکر اسداللهی *، محمدحسین جواری، طاهره زاهدی صفحات 457-475

  زندگی انسان‌ها ارزش بالقوه‌ی خود را در غیریت می‌یابد که در حقیقت این حضور و عمل درگرخواهانه مبتنی بر شناخت نقاط همگرایی و واگرایی با دیگری است. آنا گاوالدا، نویسنده زن معاصر فرانسوی است که شخصیت‌هایی را بر روی صحنه برده که از طریق این احساس نه تنها ذهنیت خود بلکه عینیت خود را نیز جستجو می‌کنند. ضد قهرمانانی که در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که با بی‌تفاوتی و لگد‌مال شدن ارزش‌های انسانی و احساسی دست به گریبان هستند. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از رویکردهای روانکاوانه‌ی ژولیا کریستوا و نیز نظریه‌های جامعه‌شناختی، به تبیین مسیله‌ی غیریت و اشکال مختلف آن بپردازیم. پس از آن، زوایای منفی این افق نسبت به دیگری را بر خواهیم شمرد. و در نهایت، آیا نویسنده حتی با اشکال نوشتاری خود مانند صحنه‌های دایالوگ، استفاده مکرر از سه نقطه تعلیق و انتخاب معنادار فضا در آثارش این غیریت را به ما القا می‌کند؟

  کلیدواژگان: آنا گاوالدا، غیریت، عشق، تشریک مساعی، صحنه های دایالوگ
 • مهناز رضائی *، زهرا فدائی حیدری صفحات 476-503

  در میان صاحب‌نظران این سوال مطرح است که‌ آیا ترجمه برخاسته از یک استعداد ذاتی است یا برآمده از یک روند منظم یادگیری؟ در همین راستا روش های متعددی از سوی نظریه‌پردازان آموزش پیشنهاد شده است. به منظور بهینه‌سازی امر آموزش شایسته است تا میزان کارآیی هر یک از این روش ها، با توسل به رویکرد برخی نظریه‌پردازان حوزهء ترجمه، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله یافتن روش‌های آموزش بهینه در زمینه ترجمه آموزشی است که می‌تواند سرآغاز مسیر ترجمه حرفه‌ای برخی از دانشجویان در آینده باشد. به همین منظور تلاش کرده‌ایم تا با تکیه ‌بر تجربهء آموزشی در امر ترجمه و با برگزاری کارگاه سه روزهء ترجمه برای دانشجویان، میزان کارآمدی هر یک از روش های ذکر شده را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. ملاک ما در ارزیابی نتایج، پیشرفت کاری دانشجویان است. بر اساس نتایج بدست آمده، مشاهده کردیم که درآموزش بهینه ترجمه، آموزش نظری و عملی هر دو ضروری و مکمل هستند، همچنین کار گروهی و با فواصل زمانی در امر ترجمه باعث کاهش استرس دانشجویان و در نتیجه کاهش چشمگیر تعداد خطاهای آنها می شود و استاد می تواند در طول دورهء آموزش ترجمه و در پایان دورهء آموزشی به ترتیب از دو نوع ارزشیابی مستدل و تجربی بهره مند شود.

  کلیدواژگان: آموزش ترجمه، ارزشیابی، ترجمه بهینه، ترجمهء گروهی، اشتباه
 • ماهور طاهری *، روح الله حسینی صفحات 504-524

  از قرن بیستم، جلوه‌های هنری معاصر هرگز بازننشستند و تا حد زیادی بر هنر تجسمی تاثیر گذاشتند. دیگر بحث خلق هنر صرفا برای هنر نیست. اثر هنری، برای اینکه به این نام خوانده شود، باید جایگاه خود را در جامعه ای «مصرف گرایانه» بیابد، جامعه ای که در آن تولیدات ضروری، با اولویت پارادایم مدرن، جای خود را به تولیدات اضافی و غیر ضروری می دهند. در این مقاله ، سعی بر آن شده است تا بر اساس رویداد "نویی بلانش" پاریس و سیاست های فرهنگی فرانسه، علاوه بر فرهنگ، جنبه های دیگری را که در راستای دموکراتیزه کردن فرهنگ و هنر درسیاست ها در نظر گرفته شده است را برجسته نماییم. در مواجهه با حضور همه جانبه رو به رشد دموکراتیک کردن فرهنگ که آندره مالرو خواستار آن بود، مطالعه معنا، ارزش و چالش های این نوع تجلی هنری ضروری به نظر می رسد. از سیاست آندره مالرو تا ژک لانگ، آنچه غیرقابل انکار است، رابطه بین اثر هنری و عموم مردم تحت نظارت تصمیمات سیاسی و اجتماعی است. اثر هنری، به اصطلاح، به موضوعی از تاثیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌شود، که می توان گفت به نوعی از خود هنر که سوژه ها هنوز به مفاهیم کلاسیک و حتی مدرن پایبند هستند، فراتر می رود.

  کلیدواژگان: آندره مالرو، نویی بلانش، هنر معاصر، تجلی هنری، سیاست فرهنگی
|
 • Rahim Fahandejsaadi, Seyedeh Yasamin Sajjadi Pages 302-323

  La pragmatique traite l’utilisation du langage en contexte, couvrant un large éventail de thèmes tels que les actes de langage, le registre, l’implication conversationnelle, les gestes, la présupposition, la pertinence, la politesse, etc. Les caractéristiques pragmatiques sont parfois moins abordées dans les cours de FLE en Iran et les apprenants peuvent inconsciemment commettre des erreurs pragmatiques qui peuvent influencer leur communication. Le fait que la pragmatique pourrait être combinée avec l’enseignement des différentes compétences langagières est encourageant pour ceux qui ont du mal à équilibrer le besoin d’un enseignement communicatif et d’un enseignement de la langue dans les réalités exigeantes de la classe auxquelles ils sont confrontés. Dans cette recherche, nous avons intégré l’explication des règles pragmatiques lors de l’enseignement de la grammaire afin de pouvoir décrire l’interface entre la sensibilisation à la compétence pragmatique et le développement de la compétence à communiquer langagièrement. Le résultat de cette étude montre une relation positive entre la sensibilisation aux règles d’usage de la langue dans un cours de français et une meilleure performance des apprenants dans un test de la compétence pragmatique. Le voilà une preuve supplémentaire au développement parallèle de la langue et de la pragmatique en Iran.

  Keywords: Approche Pragmatique, Compé, tence à, communiquer langagiè, rement, didactique, FLE, Iran
 • Razieh Sadeghpour Pages 324-355

  L’émergence de la notion de la forme sémantique à vocation phénoménologique date depuis une époque assez récente, dans le champ de l’herméneutique textuelle. La production sémiotique vise à dégager les éléments de sens (Rastier, 2001) et pour saisir la façon de la reconnaissance d’une forme sémantique se contenter de la juxtaposition des éléments dotés du sens autonome ne s’avère pas efficace. A travers cette étude, en recourant à la méthode descriptive parallélisant la « Une » de Paul Eluard et « le Balcon » de Baudelaire et en procédant à l’analyse phénoménologique des deux poèmes, nous tenterons de mettre en scène l’émergence du sens en devenir après avoir vu les éléments de structure. Pour cela, nous essayerons de mettre en évidence le renouvellement de la perception à partir de la prise de position du sujet perceptif, en passant par la phénoménologie et l’analyse des couches profondes des poèmes pour proposer des modèles de la structure tensive. Les résultats montrent que le sujet de perception et les interprétations du contexte et des éléments spatio-temporels et aussi les facteurs comme fluidité des concepts, présence et la prise de position du corps, le devenir de l’expérience, l’interdépendance entre le « moi » et « l’autre » ont une place importante dans l’étude sémio-phénoménologique.

  Keywords: sens, femme, Perception, tude phé, nomé, nologique, tude sé, miotique, Baudelaire, Eluard
 • SHARIF MARYAM Pages 375-399

  Pourquoi les histoires littéraires nationales adoptent-elles une attitude identique face aux femmes auteurs en leur accordant la moindre place possible ? Pour proposer des éléments de réponses, on a choisi deux femmes poètes issues de deux cultures complètement différentes, française et iranienne : Constance de Salm (1767-1845) et Âlamtâj (Jâleh) Qâem-Maqâmi (1883-1947). L’étude thématique et esthétique de leurs poèmes écrits et publiés dans deux sociétés en transition vers la modernité politique, montre que malgré les différences culturelle et temporelle, ces écrivaines avancent les mêmes revendications contre l’ordre patriarcal, lequel, à l’aube de la démocratie, peine à accepter les femmes en dehors de la sphère privée, dans des rôles autres que ceux d’épouse et de mère, les excluant ainsi de l’Histoire. Par ailleurs, il semble que la sociabilisation des femmes au sein des idéologies genrées les pousse à des choix esthétiques qui, les cantonnant dans l’archaïsme littéraire, les écartent de la modernité esthétique et de surcroît, de l’histoire littéraire.

  Keywords: litté, rature comparé, Histoire de la litté, rature, Femme poè, TE, Constance de Salm. Â, lamtâ, j (Jâ, leh) Quâ, em-Maquâ, mi . Genre, ré, volution, Iran, France
 • Sharareh Chavoshain, Mahsa Ghassemi Pages 400-421

  La tradition de cloîtrer son enfant dans des couvents n’a pas toujours réussi à masquer la décision des familles qui, sous prétextes d’obtenir le Salut Divin, envoyaient leurs enfants aux couvents pour d’autres fins. En fait, dans l’intention d’obtenir du respect ou une pension, de se débarrasser des garçons malades ou infirmes et de la dot des filles, de se purifier de leur passé, etc. certains parents enterraient leurs enfants dans des maisons monastiques. Ces derniers devenaient ecclésiastiques, y périssaient ou se suicidaient. Rares étaient ceux qui réclamaient l’anéantissement de leurs vœux. Diderot, ayant perdu sa sœur condamnée au même sort, se met donc à critiquer ce monachisme forcé dans La Religieuse. Nous allons voir pourquoi la religieuse de ce roman, ne peut pas fuir cette vocation imposée et quel est le statut de l’autorité parentale qui dépasse même celle de l’Église, dans le système judiciaire de la France France

  Keywords: Autorité, Diderot, glise, Mè, pè, Re, Religieuse, Suzanne
 • Fatemeh Mirzaei, HamidReza SHAIRI, MahmoudReza Gashmardi Pages 422-441

  Dans cet article, nous avons essayé d'inspecter l’impact de la formation en ligne sur l'acquisition de la compétence de production orale des apprenants iraniens. L’hypothèse de cette recherche est qu’étant donné que l’environnement de l'enseignement/apprentissage virtuel est souvent visuel et auditif, les apprenants sont moins motivés à participer à des conversations orales. Par conséquent leur compétence production orale est plus affaibli que les autres compétences langagières. Nous aurons recours à une méthode d’enquête basée à la fois sur une auto-évaluation des apprenants et aussi par les évaluations sommatives. Pour analyser des données de recherche, une méthodologie mixte comprenant des analyses qualitatives et quantitatives a été menée. Selon les résultats de notre recherche, le manque d'esprit participatif à cause de l’éloignement physique et social est la raison la plus forte d’évitement de participer aux discours. L’autocensure et peur de l'erreur est l’une des raisons remarquables. On peut remarquer que le manque d'interaction face-à-face conduit les apprenants à être des auditeurs, plutôt que des locuteurs. Le but de cette recherche vise à faciliter un processus visant à fournir une structure d’analyse afin d’examiner l’impact du numérique sur l’acquisition des compétences langagières des apprenants iraniens à l’aide d’un environnement d’enseignement/apprentissage en ligne.

  Keywords: Compé, tences langagiè, res, valuation en ligne, FLE, Formation en ligne, production orale
 • Shirin Behmandfar, Roya LETAFATI Pages 442-456

  Utilisation du texte littéraire pour enseigner le vocabulaire aux apprenants débutants du niveau A1RésuméAujourd’hui avec le développement de la science et des communications, l’apprentissage des langues étrangères s’avèrent indispensable. Nous sommes témoins chaque jour de milliers de manuels didactiques à l’intention des apprenants afin de leur faire apprendre une langue étrangère. En harmonie avec cette tendance, nous avons décidé de faciliter ce chemin en effectuant une étude dans le domaine de la didactique du FLE. Ainsi, notre problématique de recherche est à savoir comment on peut renforcer le champ lexical des apprenants afin de leur faire comprendre et mémoriser facilement le vocabulaire donné dans un contexte littéraire. Concernant le vrai besoin d’un apprenant débutant, le rôle du vocabulaire est indéniable et pour toute langue, le vocabulaire est la clé pour saisir le sens. Etant donné que les apprenants débutants ont généralement beaucoup de problèmes à mémoriser le vocabulaire, dans cette étude, nous nous sommes focalisés à exploiter un poème pour enseigner les couleurs sous une recherche descriptive-analytique. Nous constatons que les structures et les expressions dans ce poème engendrent une ambiance significative, convenable à n’importe quel goût et niveau pour comprendre et mémoriser le vocabulaire.

  Keywords: Mots-clé, s : Enseignement, Apprentissage, FLE, Vocabulaire, Texte litté, raire, Apprenant dé, butant
 • Allah Shokre Assadollahi, MohammadHossein Djavari, Tahere Zahedi Pages 457-475

  La vie des êtres humains prend sa potentielle valeur dans l’altérité qui réside dans le fait de cette présence et de cette pratique altéritaires fondées sur la connaissance des points convergents et divergents avec l’autre. Anna Gavalda, femme écrivain contemporaine, qui a mis en scène des personnages qui cherchent par ce sentiment non seulement leurs subjectivités mais aussi leurs objectivités. Les antihéros qui vivent dans une société marquée par l’indifférence et la transgression des valeurs humaines et émotionnelles.Dans cette recherche, à l’aide des approches psychanalytiques de Julia Kristeva ainsi que des théories sociologiques, d’abord, nous avons l’intention d’expliquer la question de l’altérité et ses différentes formes sous lesquelles elle apparaît. Après, on va reprendre les côtés négatifs de cet horizon vers l’autrui. Et enfin, nous constaterons si l’auteure nous suggère l’altérité même à travers les formes de son écriture comme les scènes dialoguales, l’emploi abondant des trois points de suspensions et son choix significatif de l’espace.

  Keywords: Anna Gavalda, Alté, rité, Amour, Solidarité, Scè, nes dialogales
 • Mahnaz Rezaei, Zahra Fadayiheydarie Pages 476-503

  Les spécialistes de l'éducation ont toujours essayé de savoir si la capacité de traduire découle d'un talent inné ou d'un processus d'apprentissage régulier? À cet égard, plusieurs méthodes ont été proposées. Afin d'optimiser la formation, il est souhaitable d'analyser l'efficacité de chacune de ces méthodes, en recourant à l’approche de certains théoriciens dans le domaine de la traduction. Cet article a pour objectif de trouver des méthodes de la formation optimale dans le domaine de la traduction didactique qui peut être le début du parcours de la traduction professionnelle de certains étudiants à l’avenir. Pour ce faire, nous avons tenté d'examiner l'efficacité de chacun des méthodes en nous appuyant sur l'expérience pédagogique en traduction et avec l’organisation d’un atelier de traduction de trois journées pour les étudiants. Notre critère déterminant dans l’évaluation des résultats sera la progression des travaux des étudiants. Nous avons observé que dans la formation optimale de la traduction, la formation théorique et pratique sont à la fois nécessaires et complémentaires ; le travail d'équipe et avec des intervalles de temps en traduction réduit le stress et donc le nombre des erreurs des étudiants ; le professeur peut profiter de deux types d’évaluation raisonné et empirique respectivement durant le cursus et en fin du cursus

  Keywords: Formation de la traduction, É, valuation, Traduction optimale, Traduction en groupe, Erreur
 • Mahoor Taheri, Rouhollah Hosseini Pages 504-524

  Depuis le XXe siècle, la manifestation artistique contemporaine n’a eu cesse du rebond touchant dans sa grande partie l’art visuel. Il n’est plus question de faire l’art pour l’art ; l’œuvre, pour qu’elle puisse être appelée ainsi, doit se faire une place au sein d’une société « consumériste » où la production du nécessaire, primée par le paradigme moderne, cède la place à celle du superflu. Dans ce présent article, en nous basant sur l’événement de la Nuit Blanche parisienne, et les politiques culturelles de la France, nous tentons de mettre en évidence d’autres aspects, outre que la culture, que peuvent présenter les manifestations artistiques initialement voulues pour la démocratisation de la culture. Face à l’omniprésence croissante de la démocratisation de la culture souhaitée tant par André Malraux, il semble essentiel d’étudier le sens, la valeur et les enjeux de ce type de manifestation artistique. De la politique d’André Malraux à celle de Jack Lang, ce qui ressort indéniablement c’est le rapport entre l’œuvre artistique et le grand public sous l’œil avisé des décisions politico-sociales. L’œuvre artistique devient pour ainsi dire un objet d’influence social, politique et économique, rompant ainsi avec la religion de l’art à laquelle adhèrent encore des sujets faisant corps avec les conceptions classiques, voire modernes.

  Keywords: André, Malraux, la Nuit Blanche, art contemporain, manifestation artistique, politique culturelle