فهرست مطالب

تاریخ اندیش - پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1401)

نشریه تاریخ اندیش
پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر محمدعلی پرغو *، اشرف خوجه دیزجی صفحات 7-24

  شهر تبریز که از دوره مغولان روند شکوفایی خود را آغاز کرده بود، با روی کار آمدن صفویه فصل تازه ای را در حیات سیاسی و اقتصادی خود باز کرد و در دوره صفویه، در زمینه صنعت و تجارت به مهم ترین شهر ایران مبدل گردید و نظر بسیاری از تجار خارجی را به خود جلب کرد. تبریز شهری پر جمعیت بود که در آن انواع صنایع و حرف در جریان بود. صنعت نساجی و صنعت قالی بافی و چرم و آهنگری در آن رشد قابل توجهی یافت و محصولاتش حتی به کشورهای دیگر صادر می شد. بازارهای زیادی در نتیجه رونق تجارت در این شهر بر قرار بود تا جایی ثروتمندترین بازاریان ایران در این شهر زندگی می کردند. به نظر می رسد که رونق تبریز که از چند قرن قبل آغاز شده بود در اواخر دوره صفویان به اوج خود رسید.

  کلیدواژگان: تبریز، صفویه، شاه سلطان حسین، صنعت، تجارت
 • داریوش احمدی صفحات 25-32

  تور/ تورانی در متون اوستایی نامواژه‌ای قومی است که به مردمانی هم‌ریشه، اما متخاصم با ایرانیان اوستایی اشاره دارد. در متون ایران میانه و اسلامی، تور/ توران مفهوم جغرافیایی دقیق‌تری می‌یابد و همسو با سنت‌های ایران باستان، به سرزمینی در جنوب شرقی ایران اطلاق می‌شود. با این حال به‌نظر می‌رسد که از اواخر عصر ساسانیان، عنوان تور/ تورانی بر مبنای پس‌زمینه‌های اوستایی خود، در چهارچوبی راهبردی بازپردازی شده و برای اشاره به مردم خاقانات به‌کار رفته است که در آن روزگار به همسایگان شرقی متخاصم ایران بدل شده بودند.

  کلیدواژگان: خاقانات ترک، توران، عصر ساسانی، متون اوستا
 • امید سلحشوری صفحات 33-56

  فرمان مشروطیت به دستور مظفرالدین شاه قاجار صادر شد. با روی کار آمدن محمدعلی شاه، او به مخالفت با آن پرداخت و مجلس را به توپ بست. به همین دلیل، آزادی خواهان زیادی در سرتاسر کشور برای آرمان از دست رفته شان دوباره به پاخاستند. یکی از این اقوام ایرانی که نقش برجسته ای در احیای مشروطه داشت، ایل بختیاری بود. بختیاری ها توانستند با رهبری ابراهیم خان ضرغام السلطنه و نجف قلی خان صمصام السلطنه ابتدا اصفهان را تسخیر کنند و سپس با پیوستن حاج علی قلی خان سردار اسعد دوم، به سمت تهران رفتند و مشروطیت از دست رفته را دوباره برقرار کردند. پس از احیای مشروطه، محمدعلی شاه برای گرفتن تخت و تاج از دست رفته اش، سعی و تلاش زیادی کرد ولی در این امر ناکام ماند. مجاهدین بختیاری توانستند تمام شورش های پس از فتح تهران را یکی پس از دیگری از میان ببرند و حتی دادگاهی را نیز در همین راستا و به فرنشینی شیخ ابراهیم زنجانی تشکیل دادند و مخالفین مشروطه و آزادی خواهی را به مرگ محکوم کردند. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی به بررسی نقش بختیاری ها در تحولات پس از استبداد صغیر و فتح تهران پرداخته است.

  کلیدواژگان: بختیاری ها، سردار اسعد، محمدعلی شاه، مشروطه
 • مجتبی شهرآبادی صفحات 57-68

  تاریخ شفاهی از شیوه‌های بالنسبه نو پدید در مطالعات تاریخی است که با استفاده از ابزار ضبط صوت و تصویر، سعی می‌کند تا خاطرات، مشاهدات و شنیده‌های کنش گر یا شاهد یک واقعه و رویداد تاریخی را در قالب کلامی، ثبت و ضبط کند. در داخل ایران در چند دهه اخیر، انبوهی از کتاب‌های خاطرات در این ژانر تولید شده است. « از نازی‌آباد تا زندان قصر» از جدیدترین نمونه‌های منتشر شده تاریخ شفاهی در ایران است که به خاطرات شفاهی دکتر محسن بهشتی‌سرشت- پژوهش گر، استاد دانشگاه و سیاست‌مدار ایرانی- اختصاص یافته است. یادداشت حاضر کوشیده است در کنار معرفی کلی و توصیف این اثر، نقاط برجسته و متمایزکننده این کتاب از سایر کتاب‌های مشابه آن را در این گونه تاریخ نگاری یافته و در حد مقدورات یک یادداشت نقد کتاب در اختیار مخاطب بگذارد. نگارنده معتقد است که دلایلی هم چون پرهیز از « فرد محوری» و «راوی مرکزی»؛ تمرکز بر تصویرگری فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در آن برهه؛ دوری از شعار و ایدیولوژی‌زدگی؛ لحن صادقانه راوی و استفاده به جا و مناسب از ظرافت‌های زبانی‌ای هم چون کنایه و... کتاب حاضر را به متنی ارزش مند و خواندنی بدل کرده که همدلی و همراهی مخاطب را برانگیخته و او را به بازخوانی تاریخ دو دهه ی حساس از ایران معاصر مجاب می‌کند.

  کلیدواژگان: تاریخ پژوهی، تاریخ شفاهی، خاطرات، ایران معاصر، محسن بهشتی سرشت
 • محمدرضا مهدیزاده صفحات 69-94

  فرعون در فرهنگ و ادبیات اسلامی نامی مشهور اما منفی است. انتساب این نام به اماکن و اقوام، خاصه در شهرها و نقاط محلی ایران، قابل تامل است. نوشتار حاضر با تمرکز بر چند گزارش کتاب تاریخ قم و انتساب فرعون به دو مکان در ناحیه جبال یا عراق عجم (ناحیه درم کاشان و شهر آوه در همسایگی ساوه) تا قرن 4 به دلایل احتمالی این نگاه پرداخته و با رجوع به گزارش مرتبط سوم (اعلام حضور عمالقه در دیر گچین قم) ریشه‌ها و روابط این انتساب فرعونی با سه فرهنگ و موضوع تاریخی بررسی شده است. ریشه‌های نگرش و نامگذاری فرعونی علی رغم مذمت در فرهنگ ما، سرچشمه ایرانی و اسلامی دارد که احتمالا با ادیان دیگر خاصه یهودیت و سرگذشت پیامبر و کتاب مقدسش نیز تلفیق و از نگرش غالب متمایز شده‌است. این پژوهش با تمرکز روی سه موضوع فراعنه مصر، روایات و نکاتی از قوم بنی‌اسراییل و شکل‌گیری یهودیت در کتاب مقدس و در نهایت اقوام عمالقی مرتبط با آنها، ارتباطات و تاثیر و تاثرات این سه موضوع در قبل و بعد از اسلام و ایران بر یکدیگر و از جمله در ایران و کاشان را بررسی کرده است. ارتباط کلی این سه موضوع خاصه با رد و اثراتی که در ناحیه باستانی جبال و کاشان از خود برجای نهاده‌اند، در نقاطی دیگر نیز می‌توان پیجویی کرد و این تاثیرات معرف تعاملات سه فرهنگ همپیوند یهودی، مصری و اسلامی- ایرانی بر هم و ساختن تصوری متفاوت و فرعونی، در قیاس با رویکرد شایع در فرهنگ اسلامی بوده است.

  کلیدواژگان: درم، دیرگچین، عمالیق، فرعون، یهود
 • مهرداد رونقی صفحات 95-109

  یکی از مهم ترین دغدغه های ترکان سلجوقی پس از استقرار در ایران، به دست گرفتن زمام امور، حفظ و حراست از قلمرو، تامین امنیت، فراهم کردن زمین های لازم جهت ثبات، ایجاد دیوان های متعدد، گردآوری مالیات، سازمان دهی مالی، تنظیم امور دیوانی و در نهایت تثبیت قدرت مرکزی بود. آنان به دلایل ذکر شده ناگزیر شدند؛ سیاست هایی را اتخاذ نمایند تا به اهداف شان برسند و امپراطوری بزرگ خود را تحکیم دهند. اولین سیاست اتخاذ شده آنان، به کارگیری دیوان سالاران ایرانی بود تا بتوانند از فرهنگ، تجربه و سنت اصیل ایرانیان؛ در امور حکومتی بهره مند شوند تا بر مصایب و مشکلات فایق آیند. این مقاله با استفاده از منابع دسته ی اول و تحقیقات به دست آمده ی جدید، در صدد است تا به طور اخص در مورد نقش و تاثیر دیوان سالاران در اقتدار نظام سلجوقیان و هم چنین تضعیف آن، به خصوص در بعد اختلافات درون خاندانی بپردازد.

  کلیدواژگان: سلجوقیان، دیوان سالاران، سلاطین، امراء، وزرا
 • نیکول برک، میچل گولس، سایروس ال رافت، علی یار موسوی* ترجمه: علی رستمی صفحات 111-123

  چیستی یک مرگ مرموز در سد ه ی میانه از دیدگاه روش های حقوقی و علمی پزشک قانونی معاصر فرضیه‌سازی شده است. این که حسن بن علی در سال 669 میلادی در سن 45 سالگی درگذشت، مبنی بر منابع مکتوب که روایت های شاهدان عینی از رویدادهای تاریخی را دیکته می‌کنند، به شیوه ی پزشکی قانونی مورد واکاوی قرارگرفته است. گزارش مسمومیت هم‌زمان فرد دیگری که در همان خانواده ی حسن بن علی زندگی می‌کرد و نشانه‌های هم سان و درعین‌حال غیر کشنده را تجربه می‌کرد، سر آغاز تجزیه ‌و تحلیل بوده است. در پرتو اسناد باستانی (‏سده ی میانه) ‏و با استفاده از حقایق کانی‌شناسی، پزشکی و شیمیایی، این فرضیه‌سازی بر این است که کالومل معدنی (‏کلرید جیوه (جیوه) (I)،Hg2 CI2) ‏از یک ناحیه ی مشخص در امپراتوری بیزانس (‏غرب ترکیه ی امروزی)، در درجه ی نخست ‏ماده ی اصلی قتل حسن بن علی بوده است.

  کلیدواژگان: حسن بن علی، کالومل، زهر زدگی، کلرید جیوه (I)، راز
|
 • Dr.Mohammad Ali Parghoo*, Ashraf khoojeh Dizaji Pages 7-24

  Having started its trend of flowering, the City of Tabriz opened a new chapter in its political and economic life after the Safavids came to power and during the reign of Safavid, in terms of industry and trade became the most important city of Iran, absorbing many foreign merchants. Tabriz was a populous city, in which, there were every kind of industries and businesses. The textile industry, carpet, leather and ironsmith had remarkable progress and its products was exported to other countries. As a result of trade flowering, many bazaars were in this city, so the wealthiest merchants of Iran lived there. It seems that the prosperity of Tabriz which began from some centuries ago, came to its zenith in the late of the Safavid period. Having used the descriptivelibrary method, the paper is going to survey the condition of Tabriz city in the late of the Safavid period.

  Keywords: Tabriz, Safavids, Shan Sultan Hussain, industry, trade
 • Dariush Ahmadi Pages 25-32

  This paper aims to shed light on the name Tur/Turanian in Avestan texts which is an ethnic name referring to a hostile group of people but sharing the same origins with Avestan Iranians. In middle Iranian and Islamic texts, Tur/Turan finds a more accurate meaning in case of geological concept, and just along with the ancient Iranian traditions was attributed to a piece of land in southeast of Iran. However, it appears that close to the end of Sasanian age, Tur/Turanian name, based on its Avestan background, had probably been redefined in an ideological context and had been applied to refer to Turk Khaqanat who had turned into hostile forces against Iran on the eastern border.

  Keywords: Land of Turan, Avestan texts, Sasanian age, Turk Khaqanat
 • Omid Salahshouri Pages 33-56

  The constitution decree was issued by Muzaffar al-Din Shah, but when Muhammad Ali Shah came to power, began to oppose constitution and could bombard the parliament. As a result, many freedom fighters rose all over the country. One of them was the Bakhtiyari tribe who played an outstanding role in restoring constitution. They at first, under Ibrahim Khan Zarqam al- Saltana and Najaf Quli Khan Samsam al- Saltana captured Isfahan, then by joining Haj Ali Quli Khan Sardar Asaad the second departed to Tehran and restored the lost constitution. after restoration of constitution, Muhammad Ali Shah tried to get his lost crown and throne, but came to nothing. The Bakhtiyari Mujahids could suppressed all revolts after Tehran conquest and even formed a tribunal headed by Shaikh Ibrahim Zanjani and put to death some of constitution opponents including Shaikh Fazl-Allah Nuri. Having used the descriptive-library method, the paper is going to survey the role of Bakhtiyaries in the constitutional revolution.

  Keywords: constitution, Bakhtiyaries, Sardar Asaad, Muhammad Ali Shah
 • Mojtaba Shahrabadi Pages 57-68

  Oral history is a relatively new method in historical studiesthat tries to record the memories, observations and hearings of an activist or witness of a historical event in a verbal format using audio and video recording tools. Inside Iran, in the last few decades,a lot of memoirs have been produced in this genre. “From Naziabad to Qasr Prison” is one of the most recent examples of oral history published in Iran, which is dedicated to the oral memories of Dr. Mohsen Beheshti Sarsht, a researcher, university professor, and Iranian politician. In addition to the general introduction and description of this work, this note has tried to find the salient and distinguishing points of this book from other similar books in this type of historiography and to provide a book review note to the audience as much as possible. The author believes that reasons such as avoiding “central person” and “central narrator”; focusing on portraying the political, social and cultural environment of the society at that time; Avoid slogans and ideologies; The honest tone of the narrator and the appropriate and appropriate use of language subtleties such as irony and... has turned this book into a valuable and readable text that arouses the audience’s sympathy and companionship and compels him to reread the history of two sensitive decades of contemporary Iran.

  Keywords: historical research, oral history, memoirs, contemporary Iran, MohsenBeheshti-seresht
 • M.R. Mehdizadeh Pages 69-94

  However, there have not been deep, extensive and long distinguishable encountering between Iran and Egypt historically, but pharaoh , grand name for longitude dynasties in Egypt, has been entered in Islamic tradition through Quran. So pharaoh has had a negative image and uses of this name should be limited in naming/renaming of persons and places. Some exceptional cases are in Jebal district of Iran near Kashan (ancient city of Dram) for nominating and assigning some places and attribution into pharaoh. This essay dedicated to illuminate and analyze this phenomenon. Traces of pharaoh determined and analyzed by 3 factors: Amalek,Judaism, and old Persian history and situation. It has supposed that Kashan had a nodal position for interconnection of these factors and causes, specially settlement of Jews who emigrated to Susa and Yahoudiea (Isfahan) and so living of some exiled Jews (2 ethnics of Amalek and Israelis ) who came Kashan peripheral districts and lived long time there. Some indicators which presented are old Dram city near Kashan, references to Judaism and pharaoh in Saveh and Amalekites construction activities in Qom. Finally it has demonstrated that 3 cultures and civilizations- Egyptian, Judaism and Persia - by integrating and interconnecting in this place, probably created special Jews minority and community ,and so particular reading and version of pharaonic image. However this attitude and conjecture should be researched ,empowered and extended furthermore and farthermost.

  Keywords: Pharaoh, Dram, Kashan, Mousse, Amalek, Judaism
 • Mehrdad Ronaghi. Pages 95-109

  One of the important events of the saljukian history is the collapsing of the dynasty and to know about its effective factors. The Turkish tribes who attained empire from desert dwelling, with creating a disciplined army and benefitting from Iranian governmental rules established a powerful kingdom, ruled Georgia, asia minor till Mediterranean sea. However, not after a long time, internal and international changing caused dividing and downful. One of the unique factors such as grazing powerful bureaucrats and politicians have adopted a cynical and impact of their actions that brought down and collapse the hierarchy of government of the great Seljuks the internal.

  Keywords: Seljuks, bureaucrats, Court, princes, ministers
 • Nicole Burke, Mitchell Golas, Cyrus L. Raafat, Aliyar Mousavi* Pages 111-123

  The puzzle of a mysterious death in the Middle Ages has been hypothesized in terms of contemporary forensic legal and scientific methods. That al-Hasan ibn-‘Ali died in 669 aged just 45 has been forensically that dictate eyewitness accounts of historical events. The report of the contemporaneous poisoning of another individual analyzed based on written sources who resided under the same household as al-Hasan’s and experienced similar, yet non-lethal, symptoms has served as the beginning of the analysis. In light of ancient (medieval) documents and through using mineralogical, medical, and chemical facts, it has been hypothesized that mineral calomel (mercury (I) chloride, Hg2Cl2) from a certain region in the Byzantine Empire (present-day western Turkey) was the substance primarily responsible for the murder of al-Hasan

  Keywords: al-Hasan, calomel, intoxication, mercury (I) chloride, mystery