فهرست مطالب

 • پیاپی 26 (Spring-Summer 2022)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آناهیتا سادات قائم مقامی، لاله بهرام زاده صفحات 1-13

  نمایش‌‌نامه «پلکان» نوشته اکبر رادی، نمایشی مدرن و در عین حال تراژیک است که جامعه معاصر ایران را به تصویر می‌‌کشد. رادی پس از دریافت سه عکس از دانشجویی ناشناس، این نمایش‌‌نامه را برای نشان‌‌دادن بی‌‌عدالتی اجتماعی به رشته تحریر درآورد. در عکس اول مردی فقیر با لباس‌‌های فرسوده دیده می‌‌شود، در عکس دوم همان مرد در کنار مغازه دوچرخه‌‌فروشی‌‌ای است و عکس سوم همان مرد را نشان می‌‌دهد که بسیار ثروتمند شده است. رادی با دیدن این سه عکس مرد را تصور می‌‌کند و نام بلبل را در جایگاه شخصیت اصلی نمایش به تصویر می‌‌کشد؛ مردی که از راه های نامشروع برای رسیدن به قله ثروت از نردبان اجتماعی بالا می‌‌رود. رادی با نمایش نماد شرارت و با نشان‌‌دادن پیچیدگی شخصیت بلبل، در قالبی به‌‌طور کامل واقع‌‌گرایانه، جامعه قبل و بعد از انقلاب را توصیف و نقد می‌‌کند. این نمایش در پنج پرده، تصویر سقوط بشریت در جامعه است. در این مقاله توصیفی - تحلیلی با استفاده از دیدگاه کلود دوشه شرح داده خواهد شد که رادی چگونه ازطریق زبان نمادین، افرادی از طبقات پایین جامعه را ترسیم می‌‌کند که راه دیگری جز رسیدن به اوج ثروت ندارند؛ با این حال در این مسیر، بیشتر آنان به‌‌دلیل محرومیت‌‌هایشان به گرگ‌‌هایی بدل می‌‌شوند که حاضرند با قربانی‌‌کردن انسانیت، دیگران را پاره‌‌پاره کنند.

  کلیدواژگان: بی عدالتی، پلکان، ثروت، جامعه، رادی
 • مهرنوش کی فرخی، مهناز رضائی صفحات 15-32

  ادبیات همواره پیوندی ناگسستنی با بافت اجتماعی خود داشته و تحول ادبیات همیشه فرآیندی اجتماعی است. آی بی‌‌کلاه آی باکلاه، نمایش‌‌نامه‌‌ای نوشته غلامحسین ساعدی، مثال بارزی از جامعه ایران در دهه چهل و نمونه مناسبی برای انجام مطالعه عمیق جامعه‌‌شناختی با توجه به نظرات پییر بوردیو است. در واقع، محله مطالعه‌‌شده در نمایش‌‌نامه از مشکلاتی اساسی رنج می‌‌برد که با موقعیت «عاملان» و «سرمایه» آنها و همچنین «عادت‌‌واره» های آنها مرتبط است. این جامعه متشکل از عاملان اقشار مختلف اجتماعی، محکوم به زوال است و این عاقبت غم‌‌انگیز توسط خود اهالی رقم زده می‌‌شود. هدف این مقاله، یافتن پاسخ برای این پرسش‌‌ها است که چرا با وجود عاملان از طبقات مختلف اجتماعی، این جامعه راهی برای برون‌‌رفت از مشکل پیدا نمی‌‌کند و محکوم به شکست است و سرنوشت عاملان اجتماعی با تاثیرگرفتن از کدام ویژگی‌‌های فردی و جمعی به زوال می‌‌انجامد. در این مقاله برای پاسخ به این پرسش‌ها، ساختار جامعه و عوامل تاثیرگذار بر آن براساس روش جامعه‌شناختی بوردیو بررسی شده است. برای این منظور، مطالعه دقیق مفاهیم بنیادی جامعه‌‌شناسی بوردیو، یعنی عادت‌‌واره، میدان و سرمایه، پایه و اساس روش‌‌شناسی تحلیلی خواهد بود. عادت‌‌واره طبقاتی که درک منطق کنش‌‌های فردی و جمعی را ممکن می‌‌کند، بر شیوه زندگی تاثیرگذار است و به شکلی چشمگیر، کسب سرمایه‌‌های مختلف را تعیین می‌‌کند. در واقع، این عناصر جایگاه عاملان را در جامعه معین می‌‌کند. به این ترتیب، تحلیل موضوعات یادشده، هدایتگر کشف علل فروپاشی جامعه حاضر در این نمایش‌‌نامه است.

  کلیدواژگان: آی بی کلاه آی باکلاه، جامعه شناسی، بوردیو، عادت واره، سرمایه، زبان، روشنفکر
 • سحر عزیزی، مریم صعودی پور صفحات 35-48

  مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، بر آن است که علاوه‌‌بر تحلیل شخصیت‌ها و پیرفت‌های رمان شب مقدس، اثر طاهر بن جلون، روند تولید معنا براساس مدل کنشی گریماس و زنجیره‌‌های روایی وی را بررسی کند تا بدین‌‌وسیله جنبه‌‌های پنهان و نامریی متن را معرفی و تصویری در شکل و ساختار آن ارایه کند؛ بنابراین در این راستا، رمان پس از معرفی دیدگاه گریماس و تشریح ساختارشناسی روایی، به سکانس‌های متعددی تقسیم می‌شود و ضمن بررسی‌‌کردن عناصر تشکیل‌‌دهنده کنش‌‌ها، پدیده سنکرتیسم (ایفای نقش عنصر در کنشگرهای متفاوت) به‌‌وضوح به چشم میخورد. وجود این پدیده، دستیابی قهرمان داستان به هدف نهایی خود، یعنی رهایی از زندان جسمی مردانه و تحقق هویت واقعی زنانه، را آسان‌تر و ملموس‌تر می‌کند. کنشگرها لزوما شخصیت نیستند؛ به‌‌ویژه در مبحث مربوط به فرستنده بیشتر کنشگرهایی وجود دارند که مفاهیم و معانی را بررسی می‌‌کنند. تغییر وضعیت داستان براساس تقابل‌های دوگانه در رمان، از وضعیت متعادل اولیه به موقعیت‌های نامتعادل میانی و درنهایت وضعیت متعادل نهایی، به‌‌وضوح مشاهده می‌‌شود. این تحلیل با بررسی زنجیره‌‌های روایی در جایگاه عوامل اصلی شکل‌‌گیری روایت تکمیل می‌‌شود. ایجاد تعدادی قرارداد در ابتدای رمان، مجموعه‌‌ای از نحوهای قراردادی را ایجاد می‌‌کند که به‌‌نوبه خود منجر به تولید نحوهای اجرایی مبتنی‌‌بر مبارزه، انتقام و حیله می‌‌شود. درنهایت، سیر وضعیت داستان از منفی به مثبت، زنجیره‌‌ای منفصل ایجاد می‌‌کند.

  کلیدواژگان: زنجیره های روایی، ژولین گریماس، ساختارشناسی روائی، شب مقدس، طاهر بن جلون، مدل کنشگر
 • سعدی جعفری کاردگر * صفحات 49-64

  ژان روسه بر این عقیده است که مضمون اولین ملاقات در بیشتر رمان ها وجود دارد و باوجود سهم اندکی که از متن به خود اختصاص می دهد، نقش مهمی در تعیین مسیر داستان بازی می کند. ما گمان می کنیم که در رمان شوهر آهو خانم، موضوع اولین ملاقات در مرکز رخدادها قرار دارد؛ به طوری که تبیین این اتفاق، منجر به درک بهتری از اثر می شود. بدین منظور با استفاده از الگوی روسه، عناصر تشکیل دهنده این صحنه کلیدی را استخراج و بررسی کردیم. براساس یافته های این پژوهش، زمان و مکان رویداد در اثرگذاری آن مشارکت دارند. ملاقات در دو بخش رخ می دهد: در بخش اول، مرد، کنجکاو و تحسین کننده زن زیبا می شود و در بخش دوم، دلباختگی او و به دنبال آن، سقوط اخلاقیش اتفاق می افتد. زیبایی و معصومیت پریوار هما، علل اصلی گرفتارآمدن میران هستند

  کلیدواژگان: اولین ملاقات، ژان روسه، علی محمد افغانی، شوهر آهو خانم، نقد مضمونی
 • شکرالله اسداللهی، محمدحسین جواری، طاهره زاهدی صفحات 65-79

  هر جامعه‌ای محصول مجموعه‌ای از«من» است و در این راستا، تعامل هریک از این ‌خودها با جامعه بسیار مهم است. عنصری از این کلیت ناهمگون، گاه آگاهانه و گاه ناخودآگاهانه در آثار آنا گاوالدا، نویسنده زن معاصر، منعکس شده است. هنر او در نگاه جهان‌شمول و دقیق وی، شاهدی برتر و نهفته است که می‌کوشد ما را به سوی واقعیت، حقیقت و شفافیت سوق دهد. در این پژوهش، با استفاده از رویکردهای جامعه‌‌شناختی، در گام اول، این موضوعات بررسی شده است که چگونه آنا گاوالدا واقعیت‌های اجتماعی، قدرت ناامیدکننده پول و همچنین برده‌داری نوین را در آثارش مانند «من او را دوست داشتم»، «با هم»، «بودن» و «دوست دارم کسی جایی منتظرم باشد» به نمایش می‌گذارد، آنا گاوالدا با توسل به چه رویه‌های زبانی به دنبال انعکاس خود در آثارش است و درنهایت با توجه به رویکردهای روانی - اجتماعی گوستاو نیکولاس فیشر، تعاملات بین جامعه و زبان با توجه به اشارات اجتماعی و وجه شفاهی چگونه ظاهر می‌شوند؛ بنابراین «من» و جامعه ممکن است در هم تنیده شوند و بر یکدیگر تاثیرگذار باشند؛ اما گاهی وی موفق به درک برخی از این جزییات نمی‌شود.

  کلیدواژگان: آنا گاوالدا، تک گویی درون، روان شناسی اجتماعی، جامعه، من
 • سمیرا ناظر، کریم حیاتی آشتیانی * صفحات 81-98

   در دهه های اخیر یا دقیق تر از اواسط قرن بیستم تاکنون، با پیشرفت تکنولوژی درزمینه کارتوگرافی و با ظهور جغرافیای انسانی، رابطه ادبیات و جغرافیا توجه پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی را به خود جلب کرده است. در این بین، کارتوگرافی ادبی به حوزه ای بینا رشته ای و جذاب تبدیل شده است.
  در مقاله توصیفی - تحلیلی حاضر، برای پی بردن به تعامل و تاثیر نقشه های جغرافیایی و متون ادبی بر یکدیگر و نیز درک مفهوم فضا و مکان در آثار وایت، ابتدا پیوندهای مشترک میان جغرافی دانان و اهل ادب، دیدگاه هایشان و چگونگی آفرینش نقشه ها بررسی شده است؛ سپس تعریفی جامع از نقشه، نقشه نگار و آنچه که کارتوگرافی دیروز را از کارتوگرافی امروز متمایز می کند ارایه شده است؛ همچنین جایگاه نقشه در شعر وایت و نیز رویکرد شاعر از کارتوگرافی ادبی بررسی شده است. در بخش آخر این پژوهش، نقطه نظرات دو پژوهشگر و پیشرو در کارتوگرافی ادبی، فرانکو مورتی و باربارا پیاتی که پروژه هایشان تطبیقی و همچنین تاریخی است، مطالعه و سپس نظریه های آنها با دیدگاه کنت وایت مقایسه شده است.

  کلیدواژگان: ادبیات جغرافیا، جغرافیای ادبیات، کارتوگرافی، کنت وایت، نقشه، فضا، مکان
|
 • Anahita Sadat Ghaemmaghami, Laleh Bahram Zadeh Pages 1-13

  La pièce, Les Escaliers, écrite par Radi est une pièce moderne et tragique qui retrace la société contemporaine de l'Iran. Après avoir reçu trois photos d'un étudiant anonyme, celui-ci a rédigé cette pièce pour représenter l'injustice sociale. Dans ces trois photos nous voyons, tout d'abord, un homme pauvre avec des vêtements usés, sur la deuxième photo le même homme est à côté d'un magasin de vélos et la troisième photo représente cet homme, devenu très riche. Radi, en regardant ces trois photos imagine le parcours de l'homme et présente un nommé Bulbul, Rossignol qui voudrait monter l’échelle sociale par des voies illégitimes pour arriver au sommet de la richesse.  En représentant la vie des malfaiteurs, plein de complexités, dans une forme tout à fait réaliste, Radi décrit et critique la société avant et après la révolution. Cette pièce en 5 actes est l’image de la chute de l'humanité d'une société. Nous allons décrire, dans cet article descriptif et analytique, en tenant compte des idées de Claude Douchet sur la socialité du texte, comment Radi arrive, au moyen d’un langage métaphorique et symbolique, à démontrer que les gens appartenant aux couches inférieures de la société n’ont pas d’autre choix que de chercher la richesse à tout prix. Pourtant, sur ce chemin, en raison de leurs frustrations, la plupart deviennent des loups prêts à dévorer les autres tout en sacrifiant toute humanité et scrupules..

  Keywords: Les Escaliers, l'injustice, Radi, la richesse, la société
 • Mehrnoosh Keyfarokh, Mahnaz Rezaei Pages 15-32

  Le lien entre la littérature et la société est indissociable et la littérature est toujours un processus social. La pièce analysée dans cet article, Aye bi kolah aye ba kolah, écrite par Saëdi, étant un bel exemple de la société iranienne des années quarante, fournit une bonne occasion de mener une étude sociologique approfondie selon les opinions de Bourdieu. En effet, le quartier représenté souffre des inaptitudes foncières qui sont en relation avec la position des agents et leurs capitaux ainsi que les habitus. Cette société qui est composée des agents appartenant aux différentes couches sociales est vouée à la déchéance et cette fin tragique sera tracée par les habitants eux-mêmes. Notre but consiste à trouver une/des réponses aux questions suivantes : pourquoi malgré la présence des agents de différentes classes sociales, cette société ne trouve pas d’issue face au problème et elle sera vouée à l’échec ? Sous l’influence de quelles caractéristiques individuelles et collectives, le destin des agents sociaux se précipite dans la déchéance ? Pour répondre à ces questions, on se propose d'étudier la structure de la société et ses facteurs influents selon la méthode sociologique de Bourdieu.Pour ce faire, l’étude minutieuse des concepts fondamentaux de la sociologie bourdieusienne; habitus, champ et capital sera le fondement de notre méthodologie analytique. L’habitus de classe  permettant de comprendre la logique des actions individuelles et collectives, influence le mode de vie et détermine, de façon remarquable, l’acquisition aux différents capitaux. Ces derniers recouvrant différentes formes déterminent la position des agents dans la société. Ainsi, l’analyse des facteurs ci-dessus nous orientera à découvrir les causes de l’effondrement de la société présente dans la pièce..

  Keywords: Aye bi kolah aye ba kolah, la sociologie, Bourdieu, habitus, capital, langage, intellectuel
 • Sahar Azizi, Maryam Soudipour Pages 35-48

  En plus d'analyser les personnages et les séquences du roman La Nuit sacrée de Ben Jelloun, l’article présent, de manière descriptive et analytique, étudie le processus de la production de sens basé sur le modèle actantiel et les syntagmes narratifs de Greimas, afin de pouvoir introduire les aspects cachés du texte et présenter une image dans le texte, dans sa forme et sa structure. À cet égard, après avoir inséré le point de vue de Greimas, et avoir expliqué l'analyse structurale narrative, le roman se divise en plusieurs séquences, et tout en traitant des actants, le phénomène syncrétisme est clairement visible. Ce phénomène rend plus facile et plus tangible, l’accès du protagoniste à son but ultime, qui est la libération de l'emprisonnement du corps masculin et la réalisation d'une véritable identité féminine. Les actants ne sont pas forcément des personnages, c'est plutôt le cas du destinateur, qui relève davantage des concepts et des sens. Le changement de situations basé sur les doubles confrontations dans le roman, d’une situation équilibrée initiale vers les situations déséquilibrées médianes, enfin la situation équilibrée finale, est bien perceptible. Cette analyse est complétée par l'examen des syntagmes narratifs, étant les facteurs principaux de la formation du récit. La création d'un certain nombre de contrats au début du roman crée un ensemble de syntagmes contractueles, qui conduit à la production des syntagmes performanciels basés sur la lutte, la vengeance et la ruse. Le statut de l'histoire crée finalement un syntagme disjunctionnel, du négatif au positif.

  Keywords: Julien Greimas, La Nuit Sacrée, Model actantiel, Structuralisme narratif, Syntagmes narratifs, Tahar Ben Jelloun
 • Sadi Jafari Kardgar * Pages 49-64

  Le critique français Jean Rousset estime que le thème de la première rencontre est présent dans la plupart des romans et, malgré sa faible part dans le texte, joue un rôle important dans la détermination du déroulement de l'histoire et du destin des personnages. Nous pensons que dans le roman Šowhar-e Āhu Khānom, le sujet de la première rencontre est au centre des événements, de sorte que l'explication de cet événement principal et l'analyse des éléments qui y participent conduisent à une meilleure compréhension de l'effet. Pour cela, selon la méthodologie de Rousset, nous avons d'abord étudié les composants de la mise en place : l'espace, le temps et les personnages, puis ceux de la mise en scène : l'effet, l'échange et le franchissement ont été examinés. Notre méthode de recherche est descriptive-analytique pour laquelle nous avons suivi les théories de Rousset. Selon les données de cette étude, la chute de Miran, le personnage principal de l'histoire, se produit en deux temps. La première rencontre éveille en lui la curiosité et l'admiration, et la deuxième lui provoque le coup de foudre. La beauté et l'innocence extraterrestres de la jeune femme jouent un grand rôle dans la captivité de Miran.

  Keywords: Ali Mohammad Afghani, critique thématique, Jean Rousset, première rencontre, Šowhar-e Āhu Khānom
 • Shokrollah Assadollahi, MohammadHossein Djavari, Tahere Zahedi Pages 65-79

  Chaque société est le produit d’un ensemble de moi, à cet égard, l’interaction entre ces moi avec la société est très importante. Anna Gavalda, cette femme écrivaine contemporaine, en tant qu’élément de cet ensemble hétérogène, peut se refléter parfois consciemment parfois inconsciemment dans ses œuvres. Son art réside dans son regard global et minutieux en tant que témoin privilégiée de notre époque qui essaie de nous ramener au réel, à la vérité et à la lucidité. Dans cette recherche, en pratiquant des théories sociologiques, nous allons découvrir au premier pas, comment Anna Gavalda met en scène les réalités sociales, le pouvoir dysphorique de l’argent ainsi que l’esclavagisme moderne à travers ses œuvres, par exemple, Je l’aimais, Ensemble, c’est tout et Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part ? Après, en recourant à quels procédés linguistiques, Anna Gavalda cherche-t-elle les particularités de son moi ? Et finalement, à l’aide des approches psychosociales de Gustave-Nicolas Fischer, quelles sont les interactions entre le moi et la société en jetant un coup d’œil sur des alternatives de société et de langage à l’aide de la deixis sociale et de l’oralité ? Alors, le moi et la société peuvent s’entremêler et celle-ci peut changer les caractères du moi. A cet égard, il est parfois en prise avec sa société dont il n’arrive pas à comprendre certains détails. .

  Keywords: Anna Gavalda, moi, monologue intérieur, psychologie sociale, société
 • Samira Nazer, Karim Hayati Ashtiani * Pages 81-98

  Depuis quelques décennies et plus précisément, à partir du milieu du XXe siècle, avec les progrès technologiques dans le domaine de la cartographie et avec l’apparition d’une géographie humaniste, les relations entre la littérature et la géographie ont attiré l’attention des chercheurs en sciences humaines et sociales. La cartographie littéraire est donc transformée en un champ interdisciplinaire fascinant.
  Dans notre descriptif-analytique article, pour comprendre comment les cartes et les textes littéraires interagissent et s’influencent et comment l’espace et le lieu sont perçus dans les œuvres whitiennes, nous allons d’abord éclaircir en détails les différents liens qui unissent les géographes et les hommes de lettres, leurs visions et la manière dont ils élaborent les cartes. Puis, nous tenterons de donner une définition de la carte et du cartographe et d’expliquer ce qui oppose la cartographie d’hier à la cartographie d’aujourd’hui. Nous allons également évoquer le rôle des cartes dans la poésie whitienne et la vision du poète de la cartographie. Dans la dernière partie, nous allons exposer les approches de deux chercheurs et avant-gardes de la cartographie littéraire, Franco Moretti et Barbara Piatti dont les projets sont à la fois comparatifs et historiques tout en comparant leurs points de vue avec ceux de Kenneth White.

  Keywords: Kenneth White, cartographie, carte, la litté, rature de la gé, ographie, la gé, ographie de la litté, rature, espace, lieu